Archanděl Chamuel

Vaše životní poslání je impulsem k prospěšné změně ve vaší profesní dráze.

Doplňující vzkaz: „Modlitbou jste žádali o pomoc s kariérou a teď se vám jí dostalo. Někdy jsou změny vnímány jako stresující záležitosti, já však jen pomáhám odstranit z vašeho života to staré, aby se v něm mohlo udát něco nového. Věnujte zvýšenou pozornost opakujícím se nápadům, snům a vizím, neboť jsou to Boží vnuknutí, která vás vedou po vaší vysněné životní dráze. Možná ji před sebou neuvidíte celou (nebo nerozeznáte, kam vede), ale budete provázeni světlem, které ozáří každý váš další krok.“

Jak pracovat s archandělem Chamuelem:

Chamuelovo jméno znamená „Ten, který vidí Boha“. Jeho schopnost jasného vidění nám pomáhá najít věci, situace a lidi. Je pověstný tím, že pomáhá lidem nalézt povolání, které nejlépe odpovídá jejich životnímu poslání a zálibám. Kdykoli budete potřebovat, zavolejte Chamuela coby svého rádce v oblasti povolání!

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení