Get Adobe Flash player

Rady andělů.

21.6.

 

Pečujte o sebe

Vaše vnitřní já spoléhá na to, že vaše vnější já se o ně postará. Proto o sebe pečujte a buďte k sobě během dne vlídní. Nespěchejte, až se budete oblékat, jíst, nespěchejte při chůzi ani při jízdě autem. Klíčem je klid.

 

Říkejte si pozitivní slova, která vás podpoří, protože vaše duše touží po chvále. Říkejte si často, že se máte rádi, v duchu nebo nahlas. Tím, že si projevujete lásku, otevíráte své srdce, abyste jí mohli přijmout ještě daleko více.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dokonale se o sebe starám. Nespěchám a celý den zachovávám příjemné tempo. Zasloužím si tu nejlepší péči.

 

20.6.

 

Přivolejte si archanděla Michaela

Všichni andělé jsou mocní, podobně jako všichni lidé, avšak archanděl Michael je uctíván jako obzvláště mocný, protože se rozhodl, že bude zářit čistým světlem a odrážet tak obrovskou moc Stvořitelovu. Jeho poslání je stejně velké jako jeho postava. Propůjčí vám svou sílu ve chvílích, kdy vám došla vaše vlastní. Jeho hluboká láska vás obklopí jako ochranný plášť a zaštítí vás proti všem zhmotnělým projevům vašeho strachu.

 

Přivolejte si dnes Michaela, aby stál po vašem boku. Požádejte ho, aby vám dal sílu a odvahu, zvláště pak tehdy, pokud se rozhodnete jít za svými největšími sny. Pomůže vám bezpečně projít i velkými životními změnami. Řekněte Michaelovi o svých úzkostech, pochybách a nejistotě. Všechny je od vás odvane a rozdmýchá ve vás váš vnitřní oheň, aby vám tak ukázal věčnou moc a sílu, která ve vás dřímá.

 

Myšlenka pro tento den

 

Volám k sobě archanděla Michaela, aby zůstal po mém boku po celý den. Odevzdávám mu všechno, co mě trápí, a prosím ho, aby mi pomohl cítit se bezpečně. Žádám ho, aby mě ochraňoval a vedl v nových oblastech mého života. Dodává mi odvahu, sílu a víru.

 

19.6.

 

Hýčkejte každý okamžik svého života

I když je příjemné a vzrušující těšit se na budoucnost, stálý a tr­valý pocit štěstí a radosti vzniká z prožívání přítomného oka­mžiku. Každý okamžik života nabízí hojnost lásky, humoru, pří­běhů a významných sdělení, léčivé energie a požehnání.

 

Dnes si dejte za úkol prožít naplno každou sekundu a radovat se z ní. Všímejte si podrobností u každé situace a krásy obsažené v každém lidském setkání. Dovolte si cítit emoce vyvolané každým okamžikem. Buďte si vědomi přítomnosti.

 

Myšlenka pro tento den

 

Soustředím se na přítomnost, na detaily, které vidím, cítím, na které myslím a které slyším. V každé situaci nalézám něco humorného a vážím si právě tohoto probíhajícího okamžiku.

 

18.6.

 

Vezměte svůj rozvrh do svých rukou

Máte úžasné sny, ambice a cíle. My andělé jsme tady, abychom vám pomohli upravit váš rozvrh tak, abyste mohli začít na svých plánech pracovat.

 

Na uskutečnění svých ušlechtilých cílů nepotřebujete zase tak moc času. Většina z nich se realizuje po krůčcích. Svému cíli mů­žete věnovat třeba jen 30 minut denně, a i tak zaznamenáte velký pokrok.

 

Dejte pozor, aby vaše snahy a plány neblokovalo vaše ego ne­souvisejícími činnostmi, jež označujeme jako „zdržovací taktiku". Jedná se o nevědomé vzorce, které vám brání pracovat na vašem poslání a realizaci vašich snů - běžným příkladem toho je návy­kové chování.

 

Pokud zjistíte, že takto sami sebe svádíte z cesty, zavolejte si na pomoc nás. Pomůžeme vám zaměřit se na malé krůčky, které jsou teď před vámi. Pak už jen stačí udělat, co jste si naplánovali, a takto vezmete život do svých rukou.

 

Myšlenka pro tento den

 

Beru do svých rukou svůj časový rozvrh a přistupuji s upřímností k motivaci, která stojí za mými činy. Soustředím se na skutečné touhy svého srdce s neutu­chajícím odhodláním uskutečnit své sny.

 

17.6.

 

Důvěřujte svým myšlenkám

Mnohé vaše nápady jsou vlastně Boží odpovědí na vaše´modlitby. Přejete si například smysluplnější práci nebo lepší vztah a my andělé, poslové Boží, vám ukážeme, jak pro sebe takové okol­nosti vytvořit. Když pak začnete jednat, výsledky budou Božské.

 

Nejdříve musíte důvěřovat svým myšlenkám, abyste do nich mohli vložit veškerou svou energii a přesvědčení. Věřte si, protože máte víru v Boží moudrost, která je neomylná. Uvědomte si, že za vámi stojí a podporuje vás celý vesmír. Postupujte vpřed s dů­věrou a vdechujte život do svých, Bohem inspirovaných myšlenek.

 

Důvěřujte dnes všem nápadům a idejím, které souvisejí se služ­bou, láskou, uzdravováním a inspirací. Smyslem těchto myšlenek je dávání, a když se naplní v realitě, přinesou vám velký prospěch.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přijímám Bohem inspirované myšlenky, které jsou odpo­vědí na mé prosby o vedení. Když je uskutečňuji, plní se současně i má přání. Mám motivaci a postupuji tak, že mé kroky odrážejí moji víru a mé představy.

 

16.6.

 

Nespěchejte

Už jste si tak zvykli spěchat, abyste stihli splnit všechny své povinnosti, že se rychlé tempo téměř stalo vaším hluboko zakořeněným zvykem. Ale sprintování od jednoho úkolu ke druhému ještě nikomu nic nepřineslo, a už vůbec ne klidnou duši. Naopak, spěch vás nutí, abyste se soustředili na budoucnost, namísto abyste si naplno užívali přítomného okamžiku.

 

Už tím, že teď čtete naše sdělení, se o sebe začínáte starat. Pečujete tím o svou duši a vytváříte si nový zdravý náhled na věc. My andělé však od vás ještě chceme, abyste se během dneška snažili zvolnit své tempo.

 

Splnit, co je potřeba, a současně nespěchat, nejsou dvě věci, které se navzájem vylučují. Zvládnete toho mnohem více, když jste plní energie a máte výbornou náladu, která plyne z toho, že se při tom, co děláte, dobře bavíte. Tento pocit štěstí vychází z toho, že si všímáte krásných, zábavných a výjimečných okamžiků dne. To však vyžaduje dát si na čas, abyste si takových podrobností mohli všimnout.

 

Můžete také požádat druhé, aby vám s vašimi povinnostmi pomohli, což mimo jiné znamená požádat o pomoc i nás. Užijte si krásně dnešní den!

 

Myšlenka pro tento den

 

Nespěchám a přistupuji k dnešnímu dni s úžasem a potěšením. Všímám si výjimečnosti každého okamžiku. Je naprosto v pořádku, když zvolním své tempo, protože i když budu postupovat klidněji, dokončím všechno, co je třeba.

 

15.6.

 

Distancujte se od konfliktních situací

Vaším životním posláním je držet se lásky a učit lásce. Všechno, co vás odvádí od uvědomování si lásky, může sloužit jako nástroj dalšího poznání, jakmile si to uvědomíte.

 

Kdyby měl konflikt narušit váš vnitřní mír, vzpomeňte si, že máte moc se rozhodnout, zda se chcete dramatu účastnit, či nikoli. Můžete být láskyplnou osobou, aniž byste měli podíl na negativním myšlení nebo na chování vycházejícím ze strachu. Láska a vnitřní harmonie mají uklidňující účinek.

 

Pokud nás o to požádáte, pomůžeme vám, abyste dnes byli celý den v kontaktu se svým středem. Myslete celý den na to, že se dnes chcete zdvořile distancovat od všech dramat, která se mohou během dne objevit.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přitahuji pouze harmonické situace a vztahy. Můj vnitřní klid se odráží v mém životě a je mým darem pro druhé. Zachovávám si vyrovnanost, klid a soucítění bez ohledu na to, co se kolem mě děje, protože mám vždy na paměti, že největší uzdravující moc má láska.

 

14.6.

 

Věnujte pozornost svému životnímu poslání

Váš Božský životní úkol vás volá a žádá, abyste mu vdechli život. Jako dokonalé Boží děti máte schopnost vdechnout ži­votní sílu do všeho, do čeho se rozhodnete.

 

Vaše životní poslání představuje činnost či profesi, o které často sníte. Často si říkáte, jaký by byl váš život, kdybyste se mu skutečně věnovali. To je takzvaná „počáteční fáze" a je to, jako byste drželi v ruce nenafouknutý balon.

 

Když svou dráhu zkoumáte a čtete si o ní, chodíte na kurzy nebo ji konzultujete s lidmi z daného oboru, je to, jako byste ba­lon částečně nafukovali a vdechovali mu svou životní sílu. To je chvíle, kdy vás začne vaše poslání volat ještě silněji. Čím více ener­gie do něj vložíte, tím mocnějším se stane. Za chvíli už bude ne­možné je přehlížet.

 

Věnujte dnes pozornost svému poslání a dovolte si plně při­znat svoji touhu vydat se na cestu za jeho naplněním, uskutečně­ním projektu nebo nějaké jiné aktivity. Čím více energie investu­jete do svého usilování, tím bude živější, až se nakonec sen stane skutečností.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přistupuji poctivě ke svým nejhlubším snům týkajícím se mé profese, služby druhým nebo projektu. Naslouchám svému vnitřnímu volání a připravuji se studiem, čtením, kurzy nebo tím, že mluvím na dané téma s lidmi z oboru. Zasloužím si žít uspokojivý život.

 

13.6.

 

Vnímejte jemné energie

Dnes se budeme zabývat vaší citlivostí na jiné jemné energie. Pomalu přibližte svou ruku ke svému tělu a vnímejte, jaká síla z něj vyzařuje. Každý člověk, zvíře i místo šíří své vibrace. Ty vyvolávají pocity, které z lidí máte nebo které zachytíte jako určitou atmosféru, když vstoupíte do místnosti nebo jiného prostředí.

 

Vaše tělo rozlišuje tuto energii na úroveň vysokou, střední a nízkou. Pokud jsou vibrace vyšší než vaše, budete velmi pravděpodobně vnímat situaci jako příjemnou. Pokud budou nižší, nezaujmou vás.

 

Všímejte si dnes svých pocitů jako reakcí na druhé lidi, zvířata a místa. Projíždějte dlaněmi kolem rostlin a předmětů a vnímejte energie, které vyzařují. Radujte se ze své zvyšující se energetické frekvence, která základem vašich přirozených duchovních darů.

 

Myšlenka pro tento den

 

Ladím se na energie, které cítím ve svém těle. Vážím si svých pocitů a důvěřuji v jejich správnost.

 

12.6.

 

Vnímejte pokrok a buďte trpěliví

Mít se sebou trpělivost je něco podobného jako soucítit se sebou. Nikdo od malého dítěte neočekává, že začne okamžitě chodit. Vývoj dítěte je postupný, ale stálý, a s vaším pokrokem je to stejné. Dnes bychom vám rádi připomenuli, abyste si cestu, po níž kráčíte, užívali, i když může trvat déle, než jste očekávali.

 

Trpělivost přináší pokrok. Díky ní budete uvolnění a otevření, což je přístup, který - když je ještě posílen vírou - vždycky přinese ovoce. Nám andělům pak odevzdejte všechny své obavy a úzkosti související s rychlostí vašeho pokroku. Dnes se plně soustřeďte na kroky, které musíte učinit dnes, a nechte zítřek zítřku.

 

Trpělivost je ve skutečnosti totéž co zbavení se strachu a obav. Mějte na paměti, že jsme neustále po vašem boku, abychom vám pomohli uvolnit napětí a stress, stačí nám jen říci.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám se svým pokrokem trpělivost. Vážím si u sebe všech dosažených úspěchů a nabytých zkušeností. Veškeré stra­chy a obavy odevzdávám Bohu a andělům a cítím klid, protože mám víru, že všechno jde podle Božího plánu.

 

11.6.

Uznejte génia v sobě

Vaše vnitřní já je nekonečně moudré. Jste napojeni na univer­zální Zdroj, který má přístup k veškerému vědění. Vaše moud­rost pramení ze stejného zdroje jako moudrost, kterou byl obdařen kterýkoli génius, který kdy žil - tedy přímo z Boží mysli. Proto je důležité, abyste o sobě smýšleli a mluvili s láskou. Když mluvíte o své inteligenci, vyjadřujete se zároveň o Bohu.

Máte v sobě génia, stejně jako každý člověk. Nejchytřejší se zdají lidé, kteří naslouchají své vnitřní moudrosti a jednají podle ní. My andělé vám můžeme pomoci naučit se tento pramen vědění pou­žívat. Budete-li chtít, pomůžeme vám ho vnímat, důvěřovat mu, rozumět mu a jednat podle něj. Stačí nás o to jen požádat.

Vychutnávejte si dnes jistotu, že jste moudří. I když právě něco nevíte, vždycky se můžete napojit na informaci, která vás zajímá. Postačí k tomu, když zklidníte svou mysl, pomyslíte na svou otázku a pak už jen budete naslouchat odpovědi, která k vám přijde.

Myšlenka pro tento den

Mám v sobě génia, který je ochoten mi kdykoli pomoci. Pokládám této části své bytosti otázky a snadno slyším odpovědi. Spolupracuji se svými anděly, takže na základě své vnitřní moudrosti rovněž jednám.

 

10.6.

 

Poděkujte

Slovo "děkuji" je základní složkou receptu na dobré zdraví, vnitřní mír a také manifestaci všeho, po čem toužíte. Pokud toto slovo vyslovíte, pomyslíte si ho nebo je napíšete, okamžitě se zvýší úroveň vaší energie. Proto během dne děkujte co nejvíce. Říkejte slovo "děkuji" v duchu, nahlas nebo je jen zašeptejte - zkrátka jak to budete cítit.

 

Všimněte si, jaký účinek má vaše poděkování, jak se vaše srdce zachvěje vděčností, když se na vás za ně ti druzí usmějí. A my andělé vám sešleme nebeské poděkování za to, že jste ochotní být poslem dnešního daru, kterým je slovo "děkuji".

 

Myšlenka pro tento den

 

Vážím si požehnání, kterých se mi dostalo, a je pro mě jednoduché vyjadřovat vděčnost za svůj život a za to, kdo jsem. Když během dne říkám "děkuji", mé srdce se naplňuje radostí.

 

 

9.6.

Přijímejte vděčně vše dobré

Když pronášíte pozitivní slova a vyzařujete své jasné světlo, všechny vaše dobré myšlenky se stanou skutečností přímo před vašima očima. Dnes s vámi budeme my andělé pracovat na tom, abychom vaši vnímavost vůči těmto manifestacím zvýšili.

Byli jste vychováni tak, abyste si spojovali dárky s dobrým chováním, takže když dostanete dárek, uvažujete nad tím, zda si ho zasloužíte. A když trpíte pocitem viny za své minulé činy, můžete mít pocit, že nejste hodni ničeho dobrého, co k vám přichází, a proto to od sebe bezděčně odháníte nebo dobro ignorujete.

Naši drazí, manifestace neboli splněná přání a touhy nejsou odměnami, stejně jako bolestivé zážitky nejsou tresty. Božství neposuzuje podle kategorie "dobrého" a "zlého", nýbrž reaguje na vaši energii, stejně jako reaguje na energii všech ostatních lidí.

Když si dovolíte přijímat, učiníte tím velmi významné prohlášení vůči vesmíru. Projevujete tak péči o sebe i o všechny ostatní, které jste inspirovali, a zpečeťujete tím proces manifestace. Láska tak projde celým cyklem, od semínka láskyplné myšlenky až po vděčnost, když se zhmotní na materiální úrovni.

Myšlenka pro tento den

Otevírám svou náruč a vděčně přijímám dobro, protože vím, že si ho zasloužím podobně jako ostatní lidé. Moje vděčnost za dary, kterých se mi dostává, pozvedá i všechny ostatní, a tím obklopuje všechna má splněná přání láskou.

 

 

 

8.6.

Vychutnejte si opravdový odpočinek

Namáhavě jste pracovali a teď možná cítíte potřebu zaslou­ženého odpočinku. Respektujte proto, co vám říká vaše fy­zické a citové já. Pokud se cítíte unavení nebo vyčerpaní, vytvořte si prostor k odpočinku.

Pravý odpočinek znamená, že se zklidní mysl, srdce i tělo. Sepište si všechny své starosti, které vás trápí, aby na mentální úrovni ne­rušily váš klid. Umístěte si seznam někam, kde ho uvidíte pouze vy. Pokud máte speciální krabičku, kde uchováváte své modlitby adresované Bohu, umístěte seznam do ní. Jestliže je to něco vy­soce soukromého, papír spalte. Smyslem je přenést všechny stre­sující myšlenky na papír.

Zbavte své tělo chemických látek, které by mohly vést ke sva­lovému napětí. Pijte hodně vody, abyste z těla vyplavili povzbuzu­jící látky a jiné toxiny.

Dalším krokem ke skutečnému odpočinku je dát si svolení k pře­stávce. Odevzdejte nám pocity viny nebo starosti týkající se vašich úkolů. Můžete nám dát tolik svých starostí, kolik jen chcete. Pokud chcete, postavíme se na stráž k vašim oknům a dveřím, abychom vám zajistili soukromí a ochranu. Dokonce můžeme omezit počet emailů a telefonátů, abyste měli opravdový klid. Stačí nás o to jen požádat.

Pořádně si odpočiňte, naší drazí. Tato investice vám přinese bohatou odměnu.

Myšlenka pro tento den

Odpočívám, nechávám všeho a dopřávám si oddych. Dovoluji své mysli odpočinout si od všech starostí a roz­hodování a svému tělu umožňuji, aby se uvolnilo. Tento den je mým dnem volna, dnem dokonalého odpočinku bez stresu a námahy.

 

 

 

7.6.

Dovolte si...

Jako děti jste čekali, až vám dospělí řeknou, co máte dělat, a až vám dovolí něco dělat, protože jste byli podřízeni jejich autoritě. Tento zvyk s sebou nesete i v dospělosti. Něco ve vás stále čeká, že vám druzí dají své požehnání a souhlas s tím, co děláte.

Dnes proto převezměte zcela zodpovědnost za svůj rozvrh, činnosti i život. Vaší autoritou jste teď vy, a můžete si tudíž dát sami pokyn k cestě za svými sny a vnitřním hlasem.

K čemu byste si rádi dali svolení? Uvědomte si, že máte moc se řídit svým Božským vedením, aniž by to museli schválit druzí. Můžete učinit rozhodnutí, která povedou ke zlepšení vašeho zdraví a k dosažení štěstí a vnitřního míru. My andělé vám v tomto procesu pomůžeme, stačí jen, když nás o to požádáte. Můžeme podpořit vaši odvahu a sílu potřebnou k uskutečnění takových změn, ovšem konečný krok je na vás. Ale vy to zvládnete!

Myšlenka pro tento den

Dávám si svolení k převzetí zodpovědnosti za svůj život a ke změnám, které naplní mé srdce radostí. Jsem pro sebe svou vlastní autoritou a mám právo řídit se Božským vnitřním hlasem, který mě vede.

 

 

 

6.6.

Uvědomte si, že vaše budoucnost je bezpečná

Když my andělé nahlížíme do vaší budoucnosti, vidíme tam mnoho uspokojujících, šťastných a významných okamžiků. Máte před sebou několik cest, po kterých se můžete vydat, a každá z nich vám nabídne jiný stupeň učení se. Abyste si vybrali cestu, která vám přinese nejvíce štěstí, zůstaňte v nepřetržité komunikaci s námi a neustále nám udělujte svolení, abychom vám mohli ve všem pomáhat.

Dýchejte zvolna, uvolněte se a přestaňte být neustále ve střehu, protože vaše budoucnost je bezpečná. My vás nezklameme.

Myšlenka pro tento den

Ve vztahu ke své budoucnosti cítím klid, protože vím, že je plná světla a bezpečí. Jsem pod nejvyšší ochranou Boha a jeho andělů, jak nyní, tak kdykoli v budoucnosti. Všechno dopadne dobře, protože nade mnou tyto bytosti bdí a ochraňují mě.

 

 

 

5.6.

Uzdravte neshody

Každý nemusí souhlasit s vašimi rozhodnutími nebo způsobem, jakým řešíte věci. Když máte s někým nedorozumění, můžete být smutní, zlobit se, cítit se zmatení nebo to pociťovat jako zradu. Pravděpodobně si kladete otázku, proč ta osoba myslí tak naprosto rozdílným způsobem než vy. Můžete dokonce zpochybňovat své vlastní rozhodnutí a říkat si, jestli náhodou neměla pravdu.

Taková situace je příkladem toho, že i když všichni lidé mají ve svém nitru stejného ducha a světlo, každý je jako člověk jedinečný. Když se vám někdo líbí nebo když někoho milujete, soustřeďujete se na podobnosti mezi vámi, což vám může zastřít možnost všimnout si i kontrastů.

Přesto se však stává, že v každém vztahu mají občas partneři na věc rozdílné názory. Mír spor samo o sobě nevadí, ale vadí to, jak se sporem potom nakládáte. Pokud v sobě najdete dost velkorysosti a přijmete, že ten druhý může mít prostě jiný názor než vy, pak jste se na své duchovní cestě učení a růstu dostali už hodně daleko.

Uzdravení se nejdříve odehrává ve vašem nitru a teprve poté se jeho působení rozšíří i na váš vztah. Bez ohledu na to, co dělá ten druhý, zůstaňte věrni svému Božství. Váš duchovní růst nezávisí na tom, že někoho změníte. Patří k němu to, že se naučíte v ostatních vnímat světlo bez ohledu na cokoli.

Myšlenka pro tento den

Během všech svých kontaktů s lidmi trvá mé ukotvení v lásce. Soustředím se pouze na vnitřní světlo v nitru svém i ostatních. Přijímám, že druzí jsou jiní než já, a miluji se za to, kdo jsem právě teď.

 

 

 

4.6.

Meditujte při chůzi

Neustálé praktikování meditace zvýšilo vaši schopnost cítit přítomnost nás andělů a přijímat naše vzkazy. Jsme šťastní a gratulujeme vám k vaší odhodlanosti na sobě duchovně pracovat. Dnes bychom vám rádi navrhli další formu meditace.

Choďte dnes pomalu a s otevřenýma očima. Při pomalé ryt­mické chůzi se ponořte do svého nitra. Pozorujte, jak se vaše mysl vydává různými zákrutami, a dávejte pozor, kam se dostane. Pokud vaše myšlenky vycházejí z ega, můžete si do rytmu chůze začít od­říkávat například: „Bůh je láska, já jsem láska, Bůh je láska," abyste se tak zvnitřnili.

Tato meditace je obzvláště účinná, pokud ji provádíte v přírodě.

Myšlenka pro tento den

Medituji během chůze a dovoluji svým myšlenkám, mysli a tělu, aby se spojily v krásném rytmu. Nacházím se v harmonii s veškerým životem, protože jsem v jednotě s láskou, která je všude.

 

 

 

3.6.

Požádejte nás o pomoc

My andělé vám opakovaně připomínáme, že jsme vám vždycky k dispozici, abychom vám se vším pomohli. Pomoci vám však můžeme pouze tehdy, když nás o to požádáte. Respektujeme vaši svobodnou vůli rozhodovat se a zpracovávat každý problém bez naší pomoci. Pokud však někdy máte pocit, že potřebujete po­moci, nezapomeňte, že jsme tady pro vás.

Myšlenka pro tento den

Nezapomínám své anděly žádat o pomoc. Chtějí mi po­moci úplně se vším, s věcmi významnými i nepatrnými. Stačí na jejich pomoc jen pomyslet a oni mi začínají ihned pomáhat. Jsou vždycky se mnou, připraveni mi pomoci.

 

 

 

2.6.

Dělejte si časté přestávky

Úzkost vyvolává neklid, který vám znemožňuje se soustředit. Vaše mysl a tělo bývají někdy neklidné jako rozbouřené moře. Tyto stavy vycházejí ze snahy nalézt mír, aniž by člověk věděl, kde a jak ho hledat. Bez ustání se snažíte hledat dokonalost mimo své nitro a toužíte mít všechno pod kontrolou, což zase vychází z vaší potřeby klidu a vyrovnanosti. Ale protože skutečný mír je totéž, co Bůh, znamená to, že ve skutečnosti toužíte po spojení s Bohem.

Potřebujete si odpočinout od situací, které ve vás vyvolávají intenzivní reakce. Ironií je, že jste tyto stresující okolnosti vyvolali sami, protože jste doufali, že vám přinesou klid nebo že vás přinejmenším na chvíli vytrhnou z úzkosti. To, po čem toužíte, najdete ve chvílích ztišení, kdy zavřete oči, soustředíte se na svůj dech a zklidníte své tělo i mysl. Tam najdete Boha i mír.

Dělejte si během dne časté přestávky, při kterých zavřete oči a zhluboka dýchejte (zvláště pak v obtížných situacích, nebo cítíte-li úzkost). A nezapomeňte, že vás za všech okolností držíme za ruku, ať ve chvílích klidu, či zmatků. Vzhledem k tomu, že nás naplňuje dokonalý mír, můžete se o nás opřít a načerpat od nás tolik klidu, kolik jen budete chtít. Tento klid uhasí běsnící požár ve vašem nitru a umožní vám harmonické řešení všech problémů.

Mír je odpovědí na všechny otázky, které dnes máte... jen mír.

Myšlenka pro tento den

Budu se během dne snažit o vědomé dýchání. Budu si připomínat, že si mohu zvolit mír, ať se kolem mě děje cokoli. Kdykoli si to budu přát, mohu se stáhnout do svého nitra, kde vládne mír, už jenom tím, že zavřu oči.

 

1.6.

 

Přijměte své léčitelské schopnosti

Máte stejné léčitelské schopnosti jako kdokoli jiný, protože všichni jsou věčně spojeni s Bohem. Jediný důvod, proč se někteří léčitelé zdají být lepšími než ostatní, je ten, že důvěřují Boží energii, která jimi proudí. Dnes se budeme my andělé soustředit na to, abychom zvětšili vaši víru.

 

Když o svých schopnostech pochybujete, dáváte vlastně na ha­dici, kterou proudí léčivá energie, svorku. Je tomu tak proto, že po­dobné pochyby znamenají totéž, jako byste věřili, že jste odděleni od Nebes, což je myšlenka doslova ochromující. Je nemožné být od­děleni od Boha, protože jste spojeni skrze lásku, která vás stvořila.

 

Namísto abyste ztráceli čas přemýšlením, zda jste již dostatečně kvalifikováni nebo připraveni léčit, zaměřte se na radostné proží­vání svého Božství. Radujte se ze svých léčitelských schopností, které jsou vašimi dary, a začněte je využívat bez dalších odkladů.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přijímám skutečnost, že mám léčitelské schopnosti, které pocházejí od Boha. Tato síla mnou přirozeně proudí, jsem ve věčném spojení s Boží láskou a energií. Podobně jako každý člověk mám i já způsobilost a dar léčit.