Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2020
30.11.

Zůstaňte věrní sami sobě

Jako citlivé bytosti cítíte, co chtějí druzí, a rádi byste je potěšili. Dnes vám pomůžeme si stanovit zdravé, neboli takové hranice, které vám umožní zachovat si vlastní přirozenost, a přitom vycházet druhým vstříc.

Máte velkou radost, pokud můžete někomu napomoci k lepšímu zdraví, nebo aby se cítil šťastnější. Je to výrazem vašeho vyššího já a také to patří k vašemu životnímu poslání - a my rozvíjení tohoto rysu ve vás ještě podporujeme. Naším úkolem, coby vašich andělů strážných, je provádět vás situacemi, které nesete nelibě. Takové situace nastávají tehdy, když jste sice příliš unavení nebo zaneprázdnění na to, abyste někomu mohli pomoci, ale přesto to uděláte. Totéž se vám stává ve vztazích, když máte pocit, že dáváte mnohem více, než dostáváte (včetně radosti a uspokojení). V takových případech vám pomůže stanovit si konstruktivní osobní hranice a tak si udržet zdraví i pocit štěstí.

Kdykoli vás někdo požádá o pomoc, vaše intuice i tělo vám řeknou, jak byste měli reagovat. Pokud pocítíte cokoli negativního, pak si dopřejte chvilku času. Obraťte se mezitím na nás a odevzdejte nám všechny své myšlenky a pocity, které vůči dané situaci chováte. Pomůžeme vám s vaším rozhodnutím, tak abyste se cítili dobře, ať už se rozhodnete druhému pomoc poskytnout, či nikoli.

Zůstanete-li věrní sami sobě, vaše energie zůstane na vysoké úrovni a bude čistá, a budete příkladem pro ostatní léčitele nebo lidi, kteří pomáhají druhým. Být se sebou v harmonii je dar, kterým také obohacujete tento svět.

Myšlenka pro tento den

Zachovávám si věrnost a respektuji své pocity a změny své energie. Je naprosto v pořádku odmítnout, pokud to tak cítím. Druhým mohu pomáhat mnoha způsoby, včetně modlitby.


29.11.

Užívejte jen pozitivní slova

K tomu, abyste si osvojili nový pozitivní zvyk, jej potřebujete posilovat a procvičovat. A to bude vaše dnešní náplň. O této důležité věci jsme již mluvili a budeme se k ní během roku vracet.

Víte, že slova, která volíte, mají hluboký účinek na vaše zkušenosti a určují podobu vašich vztahů, zdraví, financí, a tak dále. Takové moci se však není třeba obávat. Naopak, dívejte se na ni jako na krásné pohoří, které ve vás vzbuzuje úctu. Vaše schopnost tvořit prostřednictvím slov je skutečným zázrakem, proto o ni pečujte, používejte ji a važte si jí.

Začněte dnešní den rozhodnutím, že během dne se pokusíte užívat jen pozitivní slova. A nezapomeňte, že když nás požádáte o pomoc, my andělé vám pomůžeme. Vždycky můžete s druhými komunikovat láskyplně a vaše povzbudivá slova jsou uzdravujícím balzámem pro všechny, kdo je slyší nebo čtou. Jsou magickým nástrojem Božství - osvědčeným nástrojem, který vám byl svěřen Bohem - proto jej dnes používejte co nejlépe.

Myšlenka pro tento den

Mluvím láskyplně. Všechno, co říkám, že potvrzením života a žádám své anděly, aby dnes komunikovali skrze mě. Pokud náhodou užiji negativních slov, zastavím se a začnu mluvit znovu, ale tentokrát pozitivně.


28.11.

Vylijte nám své srdce

My andělé jsme vám neustále k dispozici. Když se cítíte rozrušení nebo zklamaní, svěřte se nám. Řekněte nám úplně všechno, včetně myšlenek a pocitů, které vám nejsou příjemné.

Učiníte-li tak, uleví se vám jako po terapii, protože pro nás není nic tajemstvím. My i bez toho víme, co prožíváte. Jsme s vámi za všech okolností, protože naše láska je bez posuzování a bez podmínek.

Myšlenka pro tento den

Vylévám svým andělům své srdce jako svému největšímu důvěrníkovi. Mí andělé jsou mými nejlepšími přáteli v těžkých chvílích, ale i jindy.

27.11.

Vychutnejte si opravdový odpočinek

Namáhavě jste pracovali a teď možná cítíte potřebu zaslou­ženého odpočinku. Respektujte proto, co vám říká vaše fy­zické a citové já. Pokud se cítíte unavení nebo vyčerpaní, vytvořte si prostor k odpočinku.

Pravý odpočinek znamená, že se zklidní mysl, srdce i tělo. Sepište si všechny své starosti, které vás trápí, aby na mentální úrovni ne­rušily váš klid. Umístěte si seznam někam, kde ho uvidíte pouze vy. Pokud máte speciální krabičku, kde uchováváte své modlitby adresované Bohu, umístěte seznam do ní. Jestliže je to něco vy­soce soukromého, papír spalte. Smyslem je přenést všechny stre­sující myšlenky na papír.

Zbavte své tělo chemických látek, které by mohly vést ke sva­lovému napětí. Pijte hodně vody, abyste z těla vyplavili povzbuzu­jící látky a jiné toxiny.

Dalším krokem ke skutečnému odpočinku je dát si svolení k pře­stávce. Odevzdejte nám pocity viny nebo starosti týkající se vašich úkolů. Můžete nám dát tolik svých starostí, kolik jen chcete. Pokud chcete, postavíme se na stráž k vašim oknům a dveřím, abychom vám zajistili soukromí a ochranu. Dokonce můžeme omezit počet emailů a telefonátů, abyste měli opravdový klid. Stačí nás o to jen požádat.

Pořádně si odpočiňte, naší drazí. Tato investice vám přinese bohatou odměnu.

Myšlenka pro tento den

Odpočívám, nechávám všeho a dopřávám si oddych. Dovoluji své mysli odpočinout si od všech starostí a roz­hodování a svému tělu umožňuji, aby se uvolnilo. Tento den je mým dnem volna, dnem dokonalého odpočinku bez stresu a námahy.

26.11.

Uvědomte si svou moc

Zdrojem vaší síly je všemocný Bůh ve vašem nitru. Jste na něj navěky napojeni, a proto jste mocní i vy!

Jediný důvod, proč se někdy cítíte bezmocní, je ten, že si přesta­nete být této své moci vědomi. Protože jste věčně napojeni na tuto Boží energii a Bůh je věčně silný, vaše síla vás nikdy neopouští, ani se nesnižuje. Stejně tak platí, že byste ji ani nemohli zneužít, pro­tože je plně ovládána principy lásky.

Dnes si co nejčastěji připomínejte, že máte naprostou Boží pod­poru. To znamená, že můžete přitáhnout a uskutečnit jakoukoli svoji myšlenku. Proto se soustřeďte jen na ty, které jsou pro vás žádoucí. Máte moc proměnit je ve skutečnost.

Myšlenka pro tento den

Jsem silný, protože Bůh je ve mně a pomáhá mi na všech úrovních. Mám velkou schopnost léčit a mít moc je pro mě bezpečné.


25.11.

Dívejte se na druhé očima andělů

Lidské ego způsobuje znepokojení - to je jeho pravá podstata. Dráždí vás a vytváří napětí, aby vás odvedlo od lásky. Takové změny v energetickém poli pociťujete jako nepříjemné.

Když budete věnovat pozornost egu druhých lidí, vždycky budete mít potíže, protože budete vidět jen temnotu a stíny. Takové vnímání vede ke strachu, že dobro je jen fantazie a že jste osamělí a nemilovaní. Jedinou cestou z této propasti je dívat se na sebe i ostatní očima andělů. To, na co se soustředíte, je to, co potom také uvidíte a s čím se setkáte.

Pokud byste rádi cítili více lásky a měli větší sebejistotu, pak se dívejte hlouběji do svého nitra a pomiňte své ego. Dívejte se za znepokojivé rysy, tam, kde v každém člověku sídlí láska a světlo. Pokud se budete soustředit na tuto pokladnici v každém člověku, dostanete se tak k vnitřnímu míru, na který jste už dávno zapomněli.

Myšlenka pro tento den

Soustředím se u druhých lidí na lásku a světlo. Protože ego člověka zneklidňuje a trápí, rozhoduji se, že zaměřím svou pozornost jinam a budu se dívat na lidi očima andělů. Čím více lásky v každém člověku vidím, tím více jí také cítím ve svém nitru.

24.11.
 

Distancujte se od konfliktních situací

Vaším životním posláním je držet se lásky a učit lásce. Všechno, co vás odvádí od uvědomování si lásky, může sloužit jako nástroj dalšího poznání, jakmile si to uvědomíte.

Kdyby měl konflikt narušit váš vnitřní mír, vzpomeňte si, že máte moc se rozhodnout, zda se chcete dramatu účastnit, či nikoli. Můžete být láskyplnou osobou, aniž byste měli podíl na negativním myšlení nebo na chování vycházejícím ze strachu. Láska a vnitřní harmonie mají uklidňující účinek.

Pokud nás o to požádáte, pomůžeme vám, abyste dnes byli celý den v kontaktu se svým středem. Myslete celý den na to, že se dnes chcete zdvořile distancovat od všech dramat, která se mohou během dne objevit.

Myšlenka pro tento den

Přitahuji pouze harmonické situace a vztahy. Můj vnitřní klid se odráží v mém životě a je mým darem pro druhé. Zachovávám si vyrovnanost, klid a soucítění bez ohledu na to, co se kolem mě děje, protože mám vždy na paměti, že největší uzdravující moc má láska.


23.11.

Vytvořte nástěnku svých přání

Taková nástěnka vašich přání je vynikajícím nástrojem, který vám poskytne vizuální přehled vašich cílů, proseb a tužeb. Základem pro ni je karton nebo sololit, na který potom připevňujete fotografie, kresby, slova a další obrázky, které představují vaše touhy. Projděte si časopisy, kde takové obrázky můžete najít, a tento tvůrčí proces si užijte.

Až budete mít nástěnku hotovou, pověste si ji na takové místo, kde ji budete mít neustále na očích. Kdykoli kolem ní půjdete, zastavte se a představte si všechna svá přání jako už uskutečněná. S pocitem vděčnosti poděkujte vesmíru za to, že vaše sny proměnil ve skutečnost.

Odevzdejte Nebesům všechny své představy a obavy týkající se toho, jak se vaše touhy naplní v realitě. Soustřeďte se zcela a pouze na pocit vděčnosti za to, že vaše přání se vám již splnilo, a pak jeho naplnění přivítejte ve svém životě.

Myšlenka pro tento den

Vytvářím si nástěnku svých přání, která dohromady tvoří koláž a krásně spolu ladí. Teď si představuji své touhy jako už uskutečněnou realitu. Děkuji ti, Bože, děkuji vám andělé, za splnění mé touhy, za to, že .......

22.11.

Hýčkejte každý okamžik svého života

I když je příjemné a vzrušující těšit se na budoucnost, stálý a tr­valý pocit štěstí a radosti vzniká z prožívání přítomného oka­mžiku. Každý okamžik života nabízí hojnost lásky, humoru, pří­běhů a významných sdělení, léčivé energie a požehnání.

Dnes si dejte za úkol prožít naplno každou sekundu a radovat se z ní. Všímejte si podrobností u každé situace a krásy obsažené v každém lidském setkání. Dovolte si cítit emoce vyvolané každým okamžikem. Buďte si vědomi přítomnosti.

Myšlenka pro tento den

Soustředím se na přítomnost, na detaily, které vidím, cítím, na které myslím a které slyším. V každé situaci nalézám něco humorného a vážím si právě tohoto probíhajícího okamžiku.


21.11.

Uvolněte se

Vaše krása, moc a světlo jsou nejsilnější, když se smějete a naplňuje vás radost. Optimismus je pozemským stavem nejbližším Nebi. Když si říkáte, že byste si chtěli užít víc veselosti, znamená to, že toužíte po Božském pocitu radosti.

Vaše srdce je touto emocí naplněno přirozeně, neboť je to stav bytí, kterým vás obdařil Bůh. Pouze když jste přespříliš vážní, štěstí a radost jsou zastřeny. My andělé pozorujeme, jak začínáte být upjatí, když zjistíte, že vaše velké úsilí bude odměněno. Avšak skutečný prospěch, který hledáte, přichází mnohem jednodušeji, když jste bezstarostní.

Dnes s vámi budeme pracovat na tom, abychom odlehčili vaše cítění, myšlenky i pohled na svět. Odebereme z vašich beder bře­mena starostí a místo nich vám dáme radost. V takto zvýšené ener­gii se zintenzívní vaše schopnost uskutečňovat svá přání.

Myšlenka pro tento den

Drazí andělé, děkuji vám, že jste mi pomohli se uvolnit a vidět všechny dary, které přede mnou leží. Pomozte mi prosím zbavit se všech obav, tak aby se mé srdce mohlo na­plnit vírou, že všechno se odehrává přesně podle Božského plánu. Nepotřebuji znát všechny podrobnosti tohoto pro­cesu. Potřebuji pouze, aby mé srdce zůstávalo otevřené a plné radosti, a potřebuji též ochotu přijímat všechno to dobré, které mi každý den přinášíte.


20.11.

Říkejte slova, která léčí

My andělé jsme se už zmínili o tom, jakou mají slova energii, sílu a dopad. Dnes se zaměříme na jejich uzdravující moc. Toto sdělení jsme prostoupili obzvláště silnou dávkou léčivé ener­gie a vy ji nyní, při čtení těchto řádek, absorbujete. Začněte me­ditovat, nadechujte zhluboka tuto sílu do sebe. Vnímejte, jak vám posíláme lásku a podporu na všech možných úrovních.

Spolupracujme společně na tom, abyste používali uzdravující slova, ať už mluvíte nebo píšete o čemkoli. Pokud chcete, můžeme vést vaše vyjadřování tak, aby bylo prosyceno nejvyšší terapeutic­kou energií. Vaše slova vysílají jiskry Boží lásky a ostatní vnímají jejich dopad. Jako prostředníci, skrze které proudí léčivá slova, po­cítíte jejich účinek i vy.

Myšlenka pro tento den

Bože a andělé, děkuji vám, že dnes vedete má slova. Žádám vás, aby byl můj slovník nasycen láskou a po­zitivní energií. Ať všechno, o čem mluvím, přinese těm, kteří mi naslouchají, prospěch. Všechna má slova jsou léčivá a povzbudivá.


19.11.

Radujte se z harmonických vztahů

Těžkosti ve vztazích zažíváte pouze tehdy, když bojujete proti konečnému směru, kterým se vydaly. V takové fázi se každý vydává jiným směrem, podobně jako loď na moři.

Nezáleží na tom, kde na konci cesty přistanete, ale záleží na vzá­jemné součinnosti lidí, kteří se cesty účastní. Nejplodnějšími ces­tami jsou takové, kdy členové posádky naslouchají svému srdci a jsou k sobě navzájem upřímní.

Harmonické vztahy jsou založeny na vzájemné upřímnosti s tím, že obě strany se nebojí sdělovat si své skutečné pocity. Když se vůči sobě navzájem otevřete, pak poznáte, že jste milováni pro to, jací opravdu jste.

Hádky a střety se objevují tehdy, jestliže se jeden ze vztahu ně­čeho obává nebo se cítí ohrožený, a proto zaujme obranný postoj, buď slovně nebo svým chováním. My andělé vám můžeme pomoci vytvořit atmosféru bezpečí tak, že vdechneme do srdcí obou part­nerů energii lásky. To vám pomůže volit slova, která jsou laskavá a uctivá. Když sdílíte své upřímné pocity, láska je nejmocnějším ochranným prostředkem. Takovým způsobem vznikají vzájemná pouta a láska.

Myšlenka pro tento den

Mé vztahy jsou harmonické a láskyplné. Upřímnost mne nikterak neohrožuje. Všechny mé vztahy jsou plné lásky a druhým se cítím nejblíže, když jim ukážu své pravé já.

18.11.

Přesuňte se na vyšší úroveň

Pokud zjistíte, že vaše energie nebo nálada během dne klesla, můžete svou energii zase zvýšit. Vaše vůle je s naší pomocí a podporou velmi mocná.

Když jste ve stresu, vaše aura se sevře a zmenší, což navozuje ještě další pokles nálady a vitality. Přivolejte si nás anděly, abychom vaši auru uvolnili, tak aby se mohla znovu rozprostřít a zvýšit vaši energii a umožnit vám pociťovat štěstí.

Kdykoli chcete provést změnu svého stavu, stačí se zastavit a rozhodnout se, že byste chtěli mít lepší náladu nebo více energie. Nejdůležitější ze všeho je rozhodnout se. Poté se zhluboka nadechněte a představte si, že do sebe přijímáte univerzální energii, a přijměte jí tolik, kolik jí potřebujete.

Myšlenka pro tento den

Pracuji se svou náladou a emocemi. Rozhoduji se dnes cítit výborně. Děkuji vám, andělé, že mi pomáháte udržovat vysokou energii i dobrou náladu a pocit zdraví.


17.11.

Vězte, že andělé jsou tady

Nebesa nejsou kdesi daleko. Je to dimenze, která existuje všude kolem vás. Proto někdy cítíte naši přítomnost nebo vidíte důkazy, že jsme u vás.

Pohybujeme se spolu s vámi a stojíme vždy po vašem boku. Ačkoli bychom nikdy nezasáhli do vaší svobodné vůle, jsme připraveni vám v každém okamžiku pomoci. Jediné, co je k naší pomoci zapotřebí, je říci si o ni.

Myšlenka pro tento den

Mí andělé jsou vždycky po mém boku. Milují mne v každém okamžiku a pomáhají mi, kdykoli je o to požádám. Podporuje, miluje a obklopuje mne mnoho andělů, nyní i neustále.

16.11.

Meditujte při chůzi

Neustálé praktikování meditace zvýšilo vaši schopnost cítit přítomnost nás andělů a přijímat naše vzkazy. Jsme šťastní a gratulujeme vám k vaší odhodlanosti na sobě duchovně pracovat. Dnes bychom vám rádi navrhli další formu meditace.

Choďte dnes pomalu a s otevřenýma očima. Při pomalé ryt­mické chůzi se ponořte do svého nitra. Pozorujte, jak se vaše mysl vydává různými zákrutami, a dávejte pozor, kam se dostane. Pokud vaše myšlenky vycházejí z ega, můžete si do rytmu chůze začít od­říkávat například: „Bůh je láska, já jsem láska, Bůh je láska," abyste se tak zvnitřnili.

Tato meditace je obzvláště účinná, pokud ji provádíte v přírodě.

Myšlenka pro tento den

Medituji během chůze a dovoluji svým myšlenkám, mysli a tělu, aby se spojily v krásném rytmu. Nacházím se v harmonii s veškerým životem, protože jsem v jednotě s láskou, která je všude.

15.11.

Považujte nás za své skutečné přátele

Během celého vašeho života a za všech okolností vás my andělé milujeme a zbožňujeme. Naše čistá láska nikdy nezakolísá, protože ve vás vždycky vidíme dobrotu a krásu, kterou stvořil Bůh. Nikdy se nedíváme na iluzorní povrch věcí. Naopak se vždycky za­měřujeme na úžasné světlo, které září ve vašem nitru a kolem vás. Pokud byste byli schopni tuto záři vidět, pochopili byste, proč vás tolik milujeme.

Přijměte dnes skutečnost, že jsme vašimi skutečnými přáteli vždy a za všech okolností. Důvěřujeme vám, obdivujeme vás a vá­žíme si toho, kdo jste. Jsme vašimi stálými společníky a nikdy vás neopustíme.

Během svého celého života si můžete být jisti, že vás milujeme.

Myšlenka pro tento den

Mí andělé mne milují za to, že jsem, kdo právě teď jsem. Mám v sobě Boží světlo dnes i každý jiný den. Když se soustředím na své vnitřní světlo, naplňuje mě láska.


14.11.

Vyzkoušejte si svou budoucnost předem

Když se dostanete na křižovatku a nemůžete se rozhodnout, kterým směrem se vydat, můžete si vždycky svou budouc­nost, neboli co vás na jednotlivých cestách čeká, předem „vyzkou­šet" podobně jako šaty, které si chcete koupit. Poznáte tak, která možnost je pro vás nejlepší.

Nejdříve zavřete oči a představte si, jaké před sebou máte mož­ností, včetně eventuality, že se nerozhodnete vůbec, to jest, že vše zůstane tak, jak je. Představte si důsledky každé volby, jako byste ji už učinili, a všímejte si, jak na ně reaguje vaše tělo. Je tomu tak, že u některých scénářů se ve vás všechno sevře úzkostí, a u jiných jste uvolnění? Která volba vám připadá nejpřirozenější? Čemu dává přednost vaše srdce? Kdyby neexistovaly žádné výmluvy (jako pře­svědčení, že potřebujete více peněz, času, talentu a tak dál), kterou cestu byste si vybrali?

Všechny tyto úvahy vám pomohou jasně se rozhodnout. To je nutné k tomu, abyste si mohli za svou volbou stoprocentně stát. Jestliže se budete takto svědomitě rozhodovat, budete moci do svého rozhodnutí vložit mnohem více síly a energie, než kdybyste učinili jen prozatímní rozhodnutí. Čím více úsilí do nějakého projektu vložíte, tím je výsledek výraznější, protože energie dávání a přijí­mání se vždycky vyvažují.

Myšlenka pro tento den

Věnuji se meditaci o možnostech, které se mi naskýtají. Otevřeně si přiznávám, jaké pocity ve mně jednotlivé volby vyvolávají. Volím si tu možnost, k níž mě to táhne v srdci i v duši. je pro mě bezpečné činit rozhodnutí.


13.11.

Uzdravte hněv

Když začne prchlivost ohrožovat posvátnost vašich vztahů, uvědomte si, že uprostřed vás stále zůstává láska. Hněv může být použit jako prostředek ke zvětšení strachu nebo lásky - zá­leží na vašem rozhodnutí. Pokud se na někoho zlobíte, stavíte tak vlastně kolem sebe stěny, abyste se chránili před city. Ale pokud zvolíte lásku, ta odstraňuje všechny bariéry a dovoluje vám, abyste se chovali k druhému poctivě a upřímně.

Vaším úkolem není někoho změnit ani se ospravedlňovat. Takové chování zvyšuje strach, protože ve vás vyvolává pocit, že jste od­děleni od ostatních i od Boha. Přistupovat ke hněvu skrze lásku znamená vždycky si uvědomovat nejen Božství v každém člověku, ale také v každém vztahu.

Vzdejte se své závislosti na tom, jak se bude situace vyvíjet a jak dopadne. Zcela se zaměřte na skutečnost, že už v tomto okamžiku se všechno vyřešilo tím nejlepším způsobem. Toto ujištění vám za­brání, abyste se stavěli do obranné pozice, a umožní vám, abyste se radovali z daného dne bez ohledu na okolnosti.

Prociťujte plně všechny své emoce, které ve vás vztah vyvolává, a nepopírejte je. Pouze se zbavte iluze, že druhá osoba je od vás oddělená nebo že jste vy odděleni od lásky. To je zdravý přístup, který vás přivede domů - k lásce.

Myšlenka pro tento den

Jsem vždy, bez ohledu na okolnosti, ve spojení s láskou. S hněvem pracuji konstruktivním a láskyplným způso­bem. Dovoluji si cítit tuto emoci, ale přesto si stále uvě­domuji, že jejím zdrojem je iluze - ve skutečnosti je již teď všechno uzdraveno.

12.11.

Najděte rovnováhu

Důležitou součástí vašeho životního poslání je rozhodování, jak budete trávit svůj čas. Možná si říkáte, že s ohledem na to, kolik se vám nabízí možností, nebude jednoduché dosáhnout rovnováhy. Cítíte tlak a potřebu věnovat se pomoci druhým, a přitom slyšíte, jak vás vnitřní hlas vyzývá, abyste se věnovali sobě. Máte určité povinnosti, ale co vaše odpovědnost za vaši duši a duchovní cestu?

Tyto různé požadavky nejsou ve vzájemném konfliktu, pokud si to ovšem sami nemyslíte. Dokonce se báječně doplňují, jedna čin­nost se přelévá v druhou, podobně jako úsvit vede k západu slunce. Prvním krokem k nalezení rovnováhy je být pozitivní, a proto si zavolejte nás anděly a používejte afirmace, abyste naplnili svou mysl uzdravující láskou.

Myšlenka pro tento den

Můj život je nyní dokonale vyvážený. Mám dostatek času na všechno, po čem toužím, a užívám si ve svém životě rozmanité činnosti. Plním všechny své povinnosti a sou­časně se věnuji zábavě, odpočinku i cvičení.


11.11.

Jděte vpřed beze strachu

Na cestě za svými sny můžete postupovat beze strachu i bez výhrad. Ve všem, co děláte, jste vždycky pod ochranou - po­kud nás anděly požádáte o pomoc a poté se řídíte vedením, které vám poskytujeme.

Dnes odvážně vykročte vstříc svým snům. Učiňte tak s napro­stou důvěrou, že stojíme po vašem boku. Nespadnete, a pokud do­stanete strach, chytíme vás.

Nezapomínejte s námi spolupracovat jako se svými věčnými spoluhráči. Než se rozhodnete nebo něco uděláte, obraťte se o radu nejdříve na nás. Neřekneme vám, co máte dělat, ale povedeme vás k rozhodnutím založeným na lásce a úctě k vám samým. Jsme po vašem boku a povzbuzujeme vás, ať směřujete ke štěstí, které vám náleží.

Myšlenka pro tento den

Postupuji vpřed beze strachu, protože mí andělé mě chrání a vedou mne. Během dne je nezapomínám žádat o pomoc a často s nimi navazuji spojení.

10.11.

Desátek

Energie této planety má dvě složky, které se dají jednoduše popsat jako dávání a přijímání. Síla dávání je nádherná už na pohled, protože se při ní šíří vaše světlo a jeho záře je jasnější a intenzivnější. Když dáváte, je to s vaším vyzařováním podobné, jako kdybyste přiložili do ohně, který se pak rozhoří intenzivněji. Síla přijímání má chladnější energii, přesto na pohled stejně krásnou. Připomíná modré světlo na sněhu a ledu. Energie směřuje dovnitř, kde bude s vděčností použita předtím, než bude opět vydána při dávání. Obě síly se navzájem podporují. To znamená, že abyste mohli přijímat, musíte dávat, a naopak. Tento cyklus je tak hluboce vetkán do lidské existence, že k tomu, abyste zvýšili proud, který vám přináší dary, stačí jen posílit energii dávání.

Desátek je starou tradicí, jejímž prostřednictvím člověk daruje příjemci dle své volby deset procent svého příjmu. To má obrovský energetický účinek. Dávat můžete mnoha způsoby. Pokud potřebujete více času, pak věnujte svůj čas pomoci druhým. Pokud potřebujete více oblečení, nábytku nebo jiných materiálních věcí, pak věnujte podobné věci charitativním organizacím nebo potřebným jedincům. Pokud potřebujete více peněz, pak darujte finanční obnos tam, kam vám to radí váš vnitřní hlas.

Dávání vyvolává hojnost, která pulzuje celým fyzickým vesmírem. U těch, kteří jsou v souladu s tímto přirozeným cyklem vyvolá každý akt darování okamžitě účinek. Dávejte dnes s velkou radostí, nikoli proto, abyste něco dostali nazpět, ale jen pro radost z tohoto životního věčného cyklu.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám svůj desátek z čisté touhy svého srdce dávat druhým, protože dělit se je mou přirozeností. Dávání a přijímání mě nestojí žádné úsilí a činím tak pro radost.

9.11.

Důvěřujte Božímu načasování

Aby mohla být vaše modlitba vyslyšena, je často nutná řada akcí a reakcí, zvláště v případě, týká-li se věc více lidí. Tomuto fenoménu se říká "Božské načasování" a podobá se fázím, které jsou nutné k tomu, aby vyklíčilo semínko. Ano, tento proces se do určité míry dá urychlit, ale přesto existuje jak pro modlitby, tak pro rostliny inkubační doba, než se objeví v materiální formě.

Mějte prosím trpělivost a pečujte i nadále o to, po čem toužíte, s láskou a podporujte to pozitivním myšlením a inspirovanými činy. Uvědomte si, že vaše modlitba se materializuje už ve chvíli, kdy čtete tato slova. Božské načasování se postará o to, aby se vaše přání splnilo v pravý okamžik. Někdy si tuto skutečnost uvědomíte až zpětně, poté, co se vaše přání materializuje. Budete-li však mít víru, pochopíte tuto pravdu už nyní.

Myšlenka pro tento den

Všechny mé modlitby jsou vyslyšeny a naplněny. Důvěřuji Božskému načasování vesmíru, protože jsem součástí dokonalého proudu dávání a přijímání. Můj život se stává magickým díky tomu, že k němu přistupuji s vděčností a vírou.

8.11.

Požádejte Boha o úkol

Pokud chcete posílit svůj smysl života i své životní poslání, po­proste dnes Boha o úkol. Požádejte Stvořitele, aby vám dal úkol, který by odpovídal vašim osobním zájmům a schopnostem. Poté zcela odevzdejte svou modlitbu vesmíru s naprostou vírou, že bude vyslyšena a naplněna.

Odpověď přijde v náznacích, proto si musíte všímat všech příle­žitostí, které k vám začnou přicházet. Všímejte si silného popudu, který vás bude vyzývat k činu, a také témat, která před vámi lidé opakovaně zmiňují. To všechno jsou příklady znamení, jež vám ukážou cestu k vašemu poslání.

Celá Nebesa vám děkují za vaši ochotu přinášet světu mír. Největší prospěch ze svého Božího úkolu nakonec sklidíte vy, pro­tože vaše dávání vám přinese velké odměny.

Myšlenka pro tento den

Drahý Bože a andělé, žádám vás, abyste mi dali úkol, který využije mých schopností a zájmů. Toužím sloužit a využívat svůj čas smysluplným způsobem. Poskytněte mi prosím jasné vedení, kde a jak mohu pomoci. Děkuji.

7.11.
Požehnejte všem s nimiž se setkáte

Základem problémů ve vztazích je strach. Pramení z obav nad tím, jakou moc má nad vámi druhá osoba, a ze ztráty vlastní vůle. Ale jak by se něco takového mohlo stát, když jste přeci pro­dloužením Boží moci? Nikdo vám nemůže vzít něco, čím vás ob­dařil Bůh.

Lékem na tento strach je jeho energii otočit. Místo abyste se obávali, že vám někdo něco může vzít, se soustřeďte na to, abyste k dané osobě vysílali jen požehnání. Můžete to učinit tak, že se za ni budete modlit, vysílat k ní láskyplnou energii, posilovat její pocit štěstí nebo můžete požádat, aby se k ní připojilo více andělů.

Žehnejte dnes všem, které potkáte, ať je to někdo cizí, kdo ko­lem vás jen prošel, nebo koho znáte. A pozorujte, zda zazname­náte ve svých vztazích nějaké změny. Vzhledem k tomu, že za vy­síláním požehnání není snaha druhou osobu změnit, budete se tě­šit z uzdravené energie, která k vám bude proudit, protože dávání a sdílení dobra zvyšuje kvalitu vašeho spojení.

Myšlenka pro tento den

Andělé, pomozte mi dnes prosím vysílat požehnání a modlitby všem, s kým se potkám. Vysílejte prosím skrze mne uzdravující energii do všech mých vztahů. Prosím, aby každé mé setkání přineslo dary všem zúčastněným.

 
6.11.

Řiďte se svým vnitřním vedením

Jste navěky spojeni s Bohem, který je všudypřítomný. Toto pouto je součástí vašeho nitra a vy ho vnímáte jako "vnitřní pocit". Pokud nasloucháte jeho hlasu a jdete za ním, přivede vás blíže k Nebesům.

Váš šestý smysl je na sto procent přesný, protože je projevem Boží dokonalosti. Uvědomte si, že kdykoli sejdete ze správné cesty, jde pouze o dočasnou okliku, a nikoli o ztracenou šanci, protože vaši intuici nemůže nic zničit. Můžete ji jen přeslechnout. I pak je však váš vnitřní pocit stejně přesný jako kdykoli předtím.

Myšlenka pro tento den

Řídím se svým vnitřním vedením a důvěřuji vzkazům, které dostávám od Boha a andělů.

5.11.

Zbavte se obav o své milované

Nad všemi lidmi neustále bdí jejich andělé strážní a to samozřejmě platí i o vašich nejbližších. Namísto abyste se strachovali o své přátele nebo rodinu, požádejte, aby nad nimi drželi stráž ještě další andělé. V okamžiku, kdy tak učiníte, bude váš požadavek splněn.

Čím více andělů je vám nebo jiné osobě nablízku, tím více lásky vás obklopuje. Tato síla vás a vaše blízké ochraňuje před bouřemi a nezkrotnými proudy a dodává vám pocit bezpečí a štěstí.

I v tomto okamžiku bdíme nad vašimi blízkými. Všechny obavy, které o ně máte, odevzdejte Bohu a uvědomte si, že prostřednictvím vašich modliteb je my andělé ochraňujeme.

Myšlenka pro tento den

Bůh a andělé pečují o mé milované a já odevzdávám své obavy Nebesům. Děkuji vám, Božské bytosti, za to, že bdíte nad mými drahými, zvláště pak nad ...

4.11.

Pošlete předem do svého dne lásku

Síla vaší lásky je tak mocná, že je schopna uzdravit cokoli, včetně vaší budoucnosti. Dnes ráno se zaměřte na to, abyste do dne, který vás čeká, předem vyslali láskyplnou energii. Vyšlete lásku do každé minuty začínajícího dne a naplňte ji uzdravující energií.

Tato energie pak na vás bude během dne čekat, a každá vteřina vašeho dne bude tak prosycena energií nejvyššího potenciálu. Celý den budete obklopeni láskou a bezpečím.

Myšlenka pro tento den

Vysílám lásku do všech hodin dnešního dne a celý den prosycuji radostí. Každý okamžik dne bude přetékat láskou, harmonií a energií spolupráce.

3.11.

Vězte, že žijete ve vesmíru, který oplývá hojností

Vesmír ve své nekonečné expanzi pulzuje energií dávání. Vysílá nekonečné množství lásky, která je jádrem každé žádoucí zku­šenosti. Všechno, po čem toužíte, je živeno touto silou.

Strach a obavy vás izolují od prožitku a vnímání lásky a od hoj­nosti vesmíru, podobně jako uzel na hadici zpomaluje proud vody. Otevřete se dnes co nejvíce stálému proudu Boží lásky a hojnosti. Odpočívejte s vědomím a jistotou, že o všechny vaše potřeby je postaráno.

Připomínejte si, že žijete ve vesmíru hojnosti. Hledejte kolem sebe důkazy, že tomu tak je, a buďte otevření vůči přijímání darů, které k vám přicházejí. Čím více si budete tímto bohatstvím jisti, tím více ho bude stabilně proudit vaším životem.

Myšlenka pro tento den

Žiji ve vesmíru plném hojnosti, kde je o všechny mé po­třeby postaráno. Přijímám dobré s vděčností a říkám ano přijímání hojnosti.

2.11.

Projděte otevřenými dveřmi

Před vámi se právě teď otevřely dveře k novým příležitostem. Není nic, co by pro vás bylo nedostupné nebo co by vám bylo uzavřeno. Otázkou je, do kterých dveří chcete vstoupit, protože volba je zcela na vás.

Někdy se můžete cítit tolika možnostmi až zahlceni. Nebo mů­žete pochybovat o svých schopnostech projít určitými dveřmi. My andělé vám dnes pomůžeme vnímat možnosti, které před vámi leží. Propůjčíme vám také jasné vědomí a odvahu, abyste prošli dveřmi, jež vás dovedou ke snům, po nichž toužíte. Odevzdejte nám všechny své strachy, otázky nebo námitky týkající se tohoto procesu.

Učinit krok vpřed někdy znamená zanechat něco za sebou. My vás bezpečně povedeme a budeme vám během této změny pomáhat.

Myšlenka pro tento den

Přede mnou se otevřely dveře k úžasným příležitostem. Mohu dělat, být nebo mít cokoli, pro co se rozhodnu. Mí andělé mi pomáhají mít jasnou mysl a také odvahu změ­nit pozitivně svůj život. Přijímám velké životní změny s vírou v Nebesa.


1.11.

Mějte se rádi bez podmínek

My andělé vás milujeme bez posuzování a bez podmínek, protože vás vždycky vidíme jako čisté Boží bytosti. Jste Boží děti, stejně jako my, takže jsme vlastně svým způsobem rodina. A podobným způsobem jsou s vámi spřízněny všechny formy života na Zemi.

Milujeme vás bez podmínek, protože jsme trpěliví a naprosto ve vás věříme. Jsme láskyplnými svědky vašich rozhodnutí a víme, že všechny cesty vás vedou zpět k Bohu.

Dnes se snažte mít rádi bez jakýchkoli výhrad. Nesoustřeďujte se na své domnělé chyby, ale naopak na své Božství. Vaše bezpodmínečná láska se spojí s naší a vytvoří velmi účinnou energii, která vás vynese na další úroveň... a ještě dál.

Myšlenka pro tento den

Miluji se bezpodmínečnou láskou. Přistupuji k sobě se soucítěním a myslím na to, že Bůh je v mém nitru neustále. Ctím své Božství.