Get Adobe Flash player

Rady andělů

26.4.

 

Snění

 

 

"Naše vedeni uslyšíš snáze, když se budeš pravidelné oddávat snění. Uvolni se a otevři svou mysl tomu, co do ni vchází, aniž by ses při tom snažil/a kontrolovat své myšlenky.
Všímej si svých pocitů, myšlenek a obrazů jako při sledování filmu.
Snění je základem tvořivosti."

 

Andělé vám posílají kartu Snění, protože si přejí, abyste byli otevření a vnímaví vůči novým myšlenkám. Je důležité, abyste se teď oddávali snění, protože je to způsob, jak přijímat inspiraci a nové nápady. Nesnažte se nic uspíšit. Jen přirozené následujte plynuti svých myšlenek a pozorujte, jaké nové pohledy na svět se vám nabízejí. Své nápady a postřehy si zapisujte do speciálního deníku. Své anděly požádejte, aby vám sdělili, jak postupovat, abyste sny proměnili ve skutečnost. Potom okamžité a bez odkladu učiňte, jak vám řeknou.

 

Další významy: Otevřete se novým možnostem • Dopřejte si velké sny • Dovolte si odpočívat, uvolnit se a všechno pustit z hlavy • Vyzkoušejte něco nového, co jste vždycky chtěli zkusit • Otevřete se sami nebo s druhými inspiraci a zabývejte se svými novými nápady.

 

25.4.

 

Oceán

 

 

„Hluboké modré moře promlouvá k tvé duši, uklidňuje ji a uzdravuje. Stačí dokonce, když si jen představíš, že se noříš do onoho léčivého lůna. z něhož povstal veškerý život.
Ještě lepší je však nějaký čas u oceánu strávit. Dovol, aby jeho moc a krása odplavila všechny tvé starosti a strachy."

 

Tato karta vypovídá o vašem spojení s oceánem. Je také znamením, že potřebujete strávit více času u moře, ať už na dovolené, anebo možná jako jeho noví sousedé. Andělé vám v tom rádi pomohou, pokud je o to požádáte. Mořský vzduch a voda působí nejen léčivě, ale jsou také zdrojem inspirace.

 

Další významy: Koupelí ve vodě s mořskou soli očistíte své tělo od škodlivých látek • Pijte více vody • Spojte se s delfíny a dalšími obyvateli moří • Váš minulý život nějakým způsobem souvisí s mořem • Naučte se nějakému vodnímu sportu jako potápění, plachtění nebo šnorchlování.

 

24.4.

 

Stálý pokrok

 

 

"Oceňujeme tvůj pokrok, protože při svých každodenních činnostech nezapomínáš myslet na lásku.
Vidíme, jak svými myšlenkami, pocity a láskyplnými činy přispíváš světu."

 

Tato karta je pro vás ujištěním od vašich Andělů, že stále postupujete vpřed. Někdy se až příliš přísně porovnáváte s druhými a říkáte si, že byste už měli být na své cestě mnohem dál. Ale podívejte se, jak daleko už jste se dostali! Kolik nového jste se naučili! Kolika lidem jste pomohli! Soustřeďte se na stálý pokrok a přestaňte od sebe očekávat, že se přes noc stanete dokonalí. Každý den udělejte alespoň jeden malý krůček k naplnění svého snu.

Další významy: Jste na správné cestě, i když můžete mít pocit, že postupujete pomalu • Chvalte světlo, namísto aby jste proklínali temnotu • Važte si sebe samých a oceňujte to, čeho jste již dosáhli.

23.4.

 

Co si přeješ?

 

 

„Máš možnost napsat si scénář svého života podle vlastních představ.
Jakmile jednou odhalíš, po čem opravdu toužíš, a budeš připraven/a naplnění své touhy přijmout s vědomím, že si je zasloužíš, všechno se ti splní přesné podle tvých představ jako mávnutím kouzelného proutku."

 

Tuto kartu vám andělé posílají, protože jste čekali na vnější znamení, které by vám ukázalo, jak byste měli dál postupovat. Andělé vám vzkazují, že odpověď je ve vašem nitru. Vy sami se musíte rozhodnout, co chcete, než se bude moci cokoli změnit. Najděte si čas na meditaci nad tím, po čem vaše srdce opravdu touží, a neustále myslete na to, že si zasloužíte to nejlepší stejně jako všichni ostatní. 

 

Další významy: K uskutečnění svých přání a snů používejte afirmace a pozitivní vizualizace • Ujasněte si své touhy • Zbavte se pocitů viny nebo strachu z toho, že byste měli požádat o to, co chcete.

 

22.4.

 

Zákon přitažlivosti

 

 

„Každá myšlenka je investicí, která se ti okamžitě vrátí.
Proto investuj moudře. Máš moc své myšlenky volit a naplňovat je láskou, mírem a harmonii.
Pokud nás o to požádáš, s radostí tvou energii vyladíme na vyšší frekvenci."

 

Andělé vám posílají tuto kartu, aby vám připomněli, že zákon přitažlivosti vám může pomoci zlepšit situaci či záležitost, na kterou se ptáte. Stížnosti a obavy jen přivolávají více negativní energie. Proto své myšlenky s pomocí andělů pozvedněte ke světlu, abyste naopak přitahovali to, po čem tak toužíte. Několikrát denně si představujte, že záležitost byla uzdravena a vaše přání se naplnilo. Prožívejte vděčnost za to, že se tomu tak ve skutečnosti už stalo, což je první krok k přitažení materiálních aspektů uzdravené situace.

 

Další významy: Myslete na své touhy a sny a přestaňte se trápit, strachovat a stěžovat si • Pozvedněte se na úroveň osoby, kterou si přejete přitáhnout • Čím více se bude vaše duchovní energie zvyšovat, tím méně vás budou přitahovat nízké energie ve vašich vztazích a v životě vůbec. To je přirozený vývoj a andělé jsou připraveni vám s těmito konci a začátky pomoci.

 

21.4.

 

Radost

 

 

"Radost má ze všech emoci nejvyšší vibrace. Je to kouzelný pocit, že všechno je možné.
Radost povstává z naši schopnosti oceňovat dar každého okamžiku.
Radost ti umožňuje přitahovat a vytvářet svou přítomnost i budoucnost na úrovni těch nejvyšších vibrací."

 

Tato karta by vám měla připomenout, že vaše moc a síla pramení ze schopnosti usadit se v pocitu radosti. Požádejte své anděly, aby vám poradili, jaké změny byste měli podniknout, abyste vnesli více radosti nejen do svého života, ale i do života druhých. Pokud se cítíte na jakékoli úrovni zneužíváni nebo vám v životě připadá, že jste uvízli v pasti, andělé vám mohou od vašeho břemene ulehčit. Radostný pohled na život přináší svobodu, po které tolik toužíte, a zároveň vede k uspokojení všech vašich potřeb.

 

Další významy: Vzdejte se všech aspektů svého života, které vám nepřinášejí radost, anebo je uzdravte • Odpovědi na vaši otázku je vybrat si tu cestu, která vám přinese nejvíce radosti • Odložte strach i obavy, zatímco čekáte na splnění svých přání, a snažte se v sobě vyvolat pocit radosti, jako by vaše splněná přání už byla skutečností.

 

20.4.

 

Dopřej si odměnu!

 

 

„V poslední době jsi ze sebe hodně dával/a. Je čas. abys zase přijímal/a. Udělej si čas na to, aby sis dopřál/a odměnu, která té opravdu potěší.
Rovnováha mezi dáváním a přijímáním je nutnosti pro udrženi vysoké hladiny energie, ale i dobré nálady a motivace."

 

Tuto kartu vám andělé posílají, protože je na čase, abyste si za všechnu svou těžkou práci dopřáli odměnu. Všichni potřebují být odměňováni a vy nejste výjimkou. Odměna pozvedne vaši energii, náladu i motivaci. Udělejte si dnes na sebe čas a investujte do sebe. Kupte si něco, po čem dlouho toužíte, vyjeďte si na výlet nebo si dopřejte masáž nebo cokoli, co vás potěší. Přitom pozorujte, jak vaše vnitřní dítě rozkvétá radostí z láskyplné péče.

 

Další významy: Dnes si vezměte v práci volno • Něco si dnes kupte • Udržujte rovnováhu mezi dáváním a braním • Dovolte si brát a přijímat • Važte si všeho, co jste udělali, a patřičně se za to oceňte.

 

19.4.

 

Důvěřuj si!

 

 

„To, že jdeš kupředu, nemusí nutné vyžadovat tvou sebedůvěru.
Důvěra v Boha docela postačí, spolu s vědomím, že Bůh působí a projevuje se skrze tebe a také s tebou na všech úrovních spolupracuje.
Pokud je tvá sebedůvěra nejistá, opři se o nás a my posílíme tvou odvahu i víru."

 

Andělé vám prostřednictvím této karty chtějí říci: „Ty to zvládneš!" Důvěřujte, že máte všechno, čeho je zapotřebí k úspěšnému ukončení úkolu, který máte před sebou. I když si nejste úplné jisti, jak ho splníte, mějte víru, že se vám dostává stálého Božího vedeni. Čím více se od svého poslání dokážete osobně odpoutat, tím lépe. Uvědomte si, že v této věci nejde o vás. Neposlouchejte hlas, který se vás ptá: „Kdo, já?" Vy jste pro tento úkol ti praví, protože jste dokonalými dětmi Božími, a andělé jsou s vámi na každém vašem kroku.

 

Další významy: Soustřeďte se na přítomný okamžik a dělejte jeden krok za druhým • Odevzdejte všechny své obavy a starosti Bohu a andělům • Požádejte anděly, aby posílili vaši víru • Mějte důvěru, že se vaším prostřednictvím projevuje Boží láska a moudrost.

 

18.4.

 

Vnímej pouze lásku!

 

 

"Pohlédni za zdánlivé chyby, omyly a nedorozumění a snaž se v každém člověku, včetně sebe, vnímat jen lásku.
Neochvějné zaměřeni na lásku, která je přítomná pod povrchem každé situace a činu. přináší uzdravení, jehož moc nemá hranic."

 

Andělé vám posílají tuto kartu, aby vám připomněli, že se máte dívat na sebe, na druhé i na každou situaci jejich očima. Když se zaměříte na lásku, všechno, co není láskyplné, odpadne. Je to totéž jako rozsvítit světlo, a tím zahnat temnotu. Zavolejte své anděly, aby vám pomohli pozvednout vaše vnímání na vyšší úroveň lásky vždy, když to budete potřebovat.

 

Další významy: Dívejte se za osobnost a ego druhých a snažte se v nich vidět jejich andělské já, andělé vám s tím mohou pomoci, pokud je to pro vás těžké • Odpusťte a odpouštějte • Odevzdejte svůj hněv, bolest i odsudky andělům • Afirmujte si to, po čem toužíte, a nikoli to, čeho se bojíte.

 

17.4.

 

Přijetí

 

 

"Dívej se na sebe i na druhé očima andělů. s nepodmíněnou láskou  a přijetím.
Tím všechny probouzíš k jejich nejvyššímu potenciálu a jsi jim inspirací."

 

Tuto kartu jste si vytáhli proto, aby vám pomohla zlepšit váš vztah k sobě samým i k druhým. Kdykoli budete příště cítit nutkání posuzovat nebo hodnotit sebe nebo někoho jiného, pomodlete za jejich zdraví a štěstí. Tento pozitivnější přístup posiluje sebeúctu a vnitřní harmonii a uzdravuje narušené vztahy.

 

Další významy: Všímejte si, o kolik lépe se cítíte, když pozitivně smýšlíte o sobě a o druhých • Nesnažte se druhé do něčeho tlačit ani je ovládat a měnit • Zanechte svého sklonu násilím měnit běh věcí a dostane se vám v míru toho, po čem toužíte. Možná, že výsledek dokonce předčí vaše očekávání • Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou.

 

16.4.

 

Podnikání

 

 

„Být sám svým šéfem dokonale odpovídá tvé povaze a záměrům.
 Když budeš pracovat pro sebe, máš lepší možnost řídit se svou intuicí a Božím vedením.
Jsme týmem tvých spolupracovníků, kteří ti budou vždy stát věrné po boku. aby ti zajistili úspěch na všech úrovních."

 

Tato karta vám potvrzuje, že se výborně hodíte pro samostatnou výdělečnou činnost. Máte nápady, nechybí vám průbojnost, nadšení ani disciplína, což jsou nezbytně důležité předpoklady pro podnikání. Možná jste však dosud váhali kvůli svým pochybnostem. Andělé vás ale prostřednictvím této karty ujišťují, že máte všechno, čeho je k úspěšnému podnikání zapotřebí. Povedou vás a budou vám oporou, a vytrváte-li, váš úspěch je zaručen.

 

Další významy: Vaše nápady ohledně podnikání jsou smysluplné • Zvolněte své tempo v nynějším zaměstnání a začněte pracovat na přípravě svého podniku • Učiňte ve věci vlastního podnikání kroky, které vám byly naznačeny • Do svého odhodlání podnikatelsky uspět dejte všechno.

 

15.4.

 

Odpoutej se a odevzdej!

 

 

"Žehnáme ti naši zářnou láskou. Uvolni své sevření a odevzdej nám těžkosti, které tak křečovité držíš ve svých rukou.
Otevři svou náruč a srdce naší lásce a pomoci."

 

Andělé vám tuto kartu posílají proto, že jste se snažili situaci vyřešit sami, bez jakékoliv pomoci. Tak rádi by vám pomohli a vyslyšeli vaše modlitby. Nejdříve však musíte situaci pustit z rukou a odevzdat se. Vzdát se znamená, že už nebudete dál bojovat. Znamená to se citově odpoutat, s vírou, že Boží moudrost, která se projevuje i prostřednictvím vašeho vyššího já za vás vše vyřeší mnohem lépe. Odevzdat se neznamená rezignovat nebo dovolit, aby vás někdo ovládal. Naopak, odevzdání se Bohu nám poskytuje jistotu, že všechno dopadne lépe. Pokud vám odevzdání činí potíže, požádejte o pomoc své anděly.

 

Další významy: Nelamte si hlavu tím, jak bude vaše modlitba vyslyšena • Nechte na Bohu, aby doladil detaily • Najděte v sobě ochotu požádat o pomoc • Zbavte se napětí i potřeby mít všechno pod kontrolou a všechno se zlepší • Ve svých vztazích se vyhýbejte bojům o moc. Uvědomte si svou moc, a pak o ni nebudete muset s nikým bojovat.

 

14.4.

 

Čas odejít

 

 

„Slunce každý den vychází a zapadá a stejné je tomu i s cestami ve tvém životě. Nauč se vidět krásu v každém západu slunce ve svém životě s vědomím, že zítra slunce vyjde znovu.
Konec je jen začátkem něčeho nového. My však s tebou zůstáváme v každé tvé fázi a i v každém cyklu."

 

Andělé vám tuto kartu posílají, aby vám pomohli si přiznat, že je čas odejít. Vy víte, o které záležitosti andělé mluví. S odchodem jste váhali z věrnosti a ze strachu. Vaši andělé vás však ujišťuji, že odchod je to nejlepší řešení. Buďte v tomto období v úzkém kontaktu se svými anděly, aby všechno proběhlo harmonicky a bez úhony pro všechny zúčastněné. Všechny své negativní emoce a pocity viny odevzdejte Nebesům, protože potřebujete, aby hladina vaší energie zůstala vysoká.

 

Další významy: Uzavření a konec cyklu je blízko • Vztah nebo situace splnila svůj účel • Vzdejte se své snahy všechno řídit a odevzdejte se • Zavolejte si na pomoc archanděla Azraela, aby vám byl po boku, pokud trpíte žalem, a archanděla Michaela, aby vám dodal sílu a odvahu.

 

13.4.

 

Srdeční čakra

 

 

"Jádrem této záležitosti je láska Tvé srdce je centrum tvého bytí, naladěné na vibrace lásky.
Je zcela bezpečné milovat a otevřeným srdcem přijímat lásku, neboť ti stojíme po boku.
Jsi pod naši dokonalou ochranou a vedením."

 

Andělé vám posílají tuto kartu jako znamení, že odpověď na svou otázku najdete ve svém srdci. Čím více otevřete své srdce, tím více lásky, radosti a míru budete pociťovat. Svou srdeční čakru můžete otevřít tak, že požádáte anděly, aby vám poslali svou léčivou energii, nebo tím, že si představíte, jak je vaše srdce obklopeno růžovým světlem. Velmi účinné je také vdechování vůně růžových růží nebo používání růženínu, který můžete například nosit na krku. Soustřeďte na lásku své myšlenky, budeme vám při tom na blízku.

 

Další významy: Vysílejte ke své srdeční čakře lásku a světlo • Pečujte o zdraví svého srdce a jeho cév pravidelným cvičením a zdravou stravou • Někdo blízký, kdo zemřel na nějakou srdeční chorobu, vás zdraví a říká vám: „Miluji tě." • Srdečně si s někým promluvte.

 

12.4.

 

Není se čeho obávat

 

 

„Jsi v bezpečí a tato situace je v dokonalé Boží ochraně a je řízena Boží vůli.
Zahrň tuto situaci láskyplnými pocity a myšlenkami, aby tebou, k tobě a s tvou pomoci plynulo od Boha její nejdokonalejší naplnění."

 

Andělé vám tuto kartu posílají proto, že se zbytečně obáváte a trápíte. Obavy mají stejnou moc jako modlitby, ale v negativním slova smyslu, takže k vám přitahují přesně to, čeho se obáváte. Odevzdejte své modlitby andělům, neboť ve skutečnosti se není čeho bát. Vaše obavy naopak mohly zapříčinit svou silou opačný výsledek.

Další významy: Všechno je mnohem lepší, než si myslíte • Požádejte anděly, aby vás osvobodili od vašich obav • Šťastný konec je nevyhnutelný • Přestaňte se obávat, jinak vaše negativní emoce strhnou dolů vás i výsledek, o který usilujete • Andělé jsou s vámi a všechno je v pořádku.

11.4.

 

Nový partner

 

 

„Takzvaná náhodná setkání nejsou žádnou náhodou, jsou řízena Boží vůlí a působí jako spoušť, která uvádí do pohybu nový cyklus dění. protože tvé modlitby byly vyslyšeny.
Všímej si pozorně lidi. které ti posíláme do života. Poznáš je podle pocitu bezpečí a důvěrnosti, který v tobě ihned vyvolají."

 

Andělé vám tuto kartu posílají jako signál, že do vašeho života vstoupil nebo vstoupí někdo nový. Může se jednat o společníka v podnikání, přítele nebo milostného partnera. Nemusíte ho hledat, protože všechno proběhne samo a naprosto přirozeně. Když se s touto osobou setkáte, buďte otevřeni vůči Božímu vedení, které bude nejen láskyplné, ale i magické.

 

Další významy: Potkali jste se, nebo se brzy potkáte, se svým vesmírným blížencem, svým partnerem určeným osudem • Dovolte lidem, aby vám pomohli, a nedělejte všechno sami • Poraďte se s odborníkem • Vaše modlitby budou vyslyšeny prostřednictvím jiných osob • Do vašeho života přibude nové domácí zvířátko.

 

10.4.

 

Příležitost odpustit

 

 

"Nabízí se ti příležitost uzdravit a uvolnit negativní vzorce svého chování a myšlení a možnost růst.
Soustřeď se, abys v druhých viděl/a jejich vnitřní božské světlo a dobrotu. My ti pomůžeme nechat odejít negativní myšlenky, pocity a energii i neochotu odpustit.
Pozvedneme tě do vyšších míst, kde vládne mír a soucit."

 

Andělé vám tento vzkaz posílají proto, že si všimli, že už vás unavuje pokračovat v negativních vzorcích myšlení a chování. Abyste tento cyklus mohli přerušit, je nutné nechat odejít své staré negativní myšlenky, které svým jedem otravují vaši duši i tělo. Zhluboka dýchejte a s každým výdechem odevzdávejte andělům své strachy, obavy, hněv a ostatní negativní emoce. Odpustit neznamená souhlasit s chováním toho, kdo vám ublížil. Odpustit znamená, že už nejste nadále ochotni snášet své jedovaté pocity a myšlenky, které se této osoby týkají. Nechte vše negativní odejít, získáte tím svobodu. Skrze odpuštění poznáte, jaký účinek má pozitivní jednání.

 

Další významy: Vyhněte se obviňování sebe i druhých • Jakmile necháte odejít hněv, objeví se tvůrčí řešení dané situace • V této záležitosti a vztahu je ukryto požehnáni • Soustřeďujte se na své sny a přání, a ne na své strachy.

 

9.4.

 

Důvěřuj si!

 

 

„To, že jdeš kupředu, nemusí nutné vyžadovat tvou sebedůvěru.
Důvěra v Boha docela postačí, spolu s vědomím, že Bůh působí a projevuje se skrze tebe a také s tebou na všech úrovních spolupracuje.
Pokud je tvá sebedůvěra nejistá, opři se o nás a my posílíme tvou odvahu i víru."

 

Andělé vám prostřednictvím této karty chtějí říci: „Ty to zvládneš!" Důvěřujte, že máte všechno, čeho je zapotřebí k úspěšnému ukončení úkolu, který máte před sebou. I když si nejste úplné jisti, jak ho splníte, mějte víru, že se vám dostává stálého Božího vedeni. Čím více se od svého poslání dokážete osobně odpoutat, tím lépe. Uvědomte si, že v této věci nejde o vás. Neposlouchejte hlas, který se vás ptá: „Kdo, já?" Vy jste pro tento úkol ti praví, protože jste dokonalými dětmi Božími, a andělé jsou s vámi na každém vašem kroku.

 

Další významy: Soustřeďte se na přítomný okamžik a dělejte jeden krok za druhým • Odevzdejte všechny své obavy a starosti Bohu a andělům • Požádejte anděly, aby posílili vaši víru • Mějte důvěru, že se vaším prostřednictvím projevuje Boží láska a moudrost.

 

8.4.

 

Vztah

 

 

"Tvým hlavním vztahem je tvůj vztah k tobě a k Bohu. Všechny ostatní vztahy vycházejí z těchto dvou. Abys získal/a nový vztah nebo ten nynější uzdravil/a, přimkni se blíže ke svému  milujícímu Stvořiteli.
Když se budeš ve svém nitru cítit v bezpečí a milován/a budou vzkvétat i tvé vztahy."

 

Tato karta signalizuje, že vstupujete do pozitivnější fáze ve svých vztazích. Jak ukazuje obrázek, jste venku z temného lesa a vstupujete do krásného prostoru plného světla. Je jen třeba, abyste ještě chvíli vydrželi. Andělé vám při tom budou stát po boku a pomohou otevřít se nekonečné lásce Boží, a tím milovat i sami sebe.

Další významy: Odpověď na vaši otázku leží ve vašem vztahu • Důvěřujte pocitům, které máte ohledně svého vztahu, a jednejte podle nich • Andělé vám pomáhají manifestovat nádherný nový vztah • Obalujte svůj současný vztah světlem a láskou a povolejte do něj anděly • Ve vašem nynějším vztahu nastává pozitivní proměna kterou může být i zdravé ukončení vztahu.

7.4.

 

Dítě

 

 

„Máš rád/a děti a děti mají rády tebe. Všechny děti, včetně tvého vnitřního dítěte, potřebují lásku. cit a pozornost.
Můžeme očistit a otevřít tvé srdce, a upravit tvůj denní rozvrh tak, abys mohl/a věnovat více času a energie dětem, které té potřebují."

 

Tato karta naznačuje, že s vaší otázkou nějakým způsobem souvisí dítě. Může to být vaše vlastni dítě, nebo vaše touha po dítěti, někdo mladý z rodiny, anebo vaše nynější, případné budoucí angažovanost v oblasti pomoci dětem. Zabývali jste se v poslední době nějak tématem dětí? Pokud ano, pak je tato karta důkazem, že to, nač jste mysleli, má smysl a hloubku. To se týká jak možného pocitu, že byste s dětmi rádi trávili více času, tak úvah nad možností najít si novou práci v oboru, který se týká dětí a mládeže.

 

Další významy: Součástí vašeho životního poslání je pomoc dětem • Buďte jako děti • Věnujte pozornost svému vnitřnímu dítěti • Dítě na Nebesích vám říká: „Miluji tě." • Součástí našeho života se možná brzy stane těhotenství nebo téma adopce.

 

6.4.

 

Všímej si znamení

 

 

"Ano, znamení, která dostáváš, byla seslána z Nebes.
Shazujeme dolů peříčka a mince a využíváme mnoha jiných znamení, abychom ti připomněli, že tě milujeme a že nejsi nikdy sám/sama."

 

Andělé vám poslali tuto kartu, aby vám pomohli porozumět znamením, která v poslední době dostáváte. K tomu, aby vám dali svá znamení, používají pírka, mince, motýly, ptáky nebo jiné pravidelné se opakující obrazy a vjemy, které vás přimějí na ně myslet. Činí tak vědomě s cílem, aby vám připomněli, že jsou nablízku a že vás ochraňují, milují a vedou.

Další významy: Vaši zemřelí blízcí a milovaní vás z nebes pozdravují a posílají vám vzkaz: "Milujeme tě" • Všímejte si opakujících se znamení, protože jsou potvrzením vašich andělů, že jste na správné cestě. Důvěřujte těmto znamením • Mějte víru • Řiďte se znameními, která vás vedou cestou vašeho srdce.

5.4.

Změna směru

 

"Změny, které prožíváš, se odehrávají pod vlivem Božího řízení, díky tvé nově nabyté ochotě otevřít své srdce lásce a naší pomoci.
Jsi pod naší ochranou  nyní a kdykoliv v budoucnosti.
Bez obav pokračuj v cestě za šťastným splněním svých  přání a tužeb."

 

Tato karta naznačuje, že ve vašem nitru a srdci nastala proměna, která pozitivním způsobem zcela změnila směr vašeho života. Dřívější způsob života vás už nezajímá, možná se dokonce vyhýbáte dřívějším přátelům a zábavě, která předtím vyplňovala váš život. Toužíte po práci a životním stylu, jenž by lépe odpovídal vašim novým zájmům a vášním. V tomto období přechodu nad vámi bdí andělé. Zákon přitažlivosti je zárukou, že do svého života přitáhnete úžasné nové příležitosti a vztahy.

 

Další významy: Začíná nová fáze vašeho života • Blíží se zrození nového projektu • Otevírá se možnost těhotenství, narození nebo adopce • Nový prvek ve vašem životě je požehnáním, i když vám to možná prozatím nedává smysl.

 

4.4.

 

Buď k sobě upřímný

 

 

„Nahlédni do svého srdce a poznáš, jaká je pravda.
Je bezpečné přiznat si pravdu, neboť ti během všech nutných změn budeme vždy nablízku.
Opři se o nás. čerpej z nás odvahu a silu a dobře o sebe pečuj.
Soustřeď se jen na své sny a touhy a přilétnou k tobě na andělských křídlech."

 

Tato karta je jemným upozorněním, protože andělé vědí, že před svými skutečnými city utíkáte a zavíráte oči. Možná se obáváte, že když si přiznáte, jak vám opravdu je a co cítíte, přemohly by vás city natolik, že byste byli nuceni udělat nezbytné změny, na které se ještě necítíte připraveni. Andělé váš však ujišťují, že je mnohem zdravější se postavit k této záležitosti upřímné. S vašimi emocemi a vztahy vám pomohou a poskytnou vám veškerou podporu, která je k uskutečněni pozitivních změn nutná. Andělé vás vyzývají, abyste se soustředili na svá přání a touhy, nikoli na obavy, abyste přitahovali splnění svých snů, a nikoli obav.

 

Další významy: Situace se zlepší, když se k ní postavíte upřímně a statečné • Zasloužíte si lepší život • Důvěřujte svým pocitům, i když s vámi okolí nesouhlasí • Nevzdávejte se své síly kvůli druhým • Snažte se nepropadnout iluzi, že „tak to prostě musí být".

 

3.4.

 

Odpoutej se a odevzdej!

 

 

"Žehnáme ti naši zářnou láskou. Uvolni své sevření a odevzdej nám těžkosti, které tak křečovité držíš ve svých rukou.
Otevři svou náruč a srdce naší lásce a pomoci."

 

Andělé vám tuto kartu posílají proto, že jste se snažili situaci vyřešit sami, bez jakékoliv pomoci. Tak rádi by vám pomohli a vyslyšeli vaše modlitby. Nejdříve však musíte situaci pustit z rukou a odevzdat se. Vzdát se znamená, že už nebudete dál bojovat. Znamená to se citově odpoutat, s vírou, že Boží moudrost, která se projevuje i prostřednictvím vašeho vyššího já za vás vše vyřeší mnohem lépe. Odevzdat se neznamená rezignovat nebo dovolit, aby vás někdo ovládal. Naopak, odevzdání se Bohu nám poskytuje jistotu, že všechno dopadne lépe. Pokud vám odevzdání činí potíže, požádejte o pomoc své anděly.

 

Další významy: Nelamte si hlavu tím, jak bude vaše modlitba vyslyšena • Nechte na Bohu, aby doladil detaily • Najděte v sobě ochotu požádat o pomoc • Zbavte se napětí i potřeby mít všechno pod kontrolou a všechno se zlepší • Ve svých vztazích se vyhýbejte bojům o moc. Uvědomte si svou moc, a pak o ni nebudete muset s nikým bojovat.

 

2.4.

 

Dopřej si odměnu!

 

 

„V poslední době jsi ze sebe hodně dával/a. Je čas. abys zase přijímal/a. Udělej si čas na to, aby sis dopřál/a odměnu, která té opravdu potěší.
Rovnováha mezi dáváním a přijímáním je nutnosti pro udrženi vysoké hladiny energie, ale i dobré nálady a motivace."

 

Tuto kartu vám andělé posílají, protože je na čase, abyste si za všechnu svou těžkou práci dopřáli odměnu. Všichni potřebují být odměňováni a vy nejste výjimkou. Odměna pozvedne vaši energii, náladu i motivaci. Udělejte si dnes na sebe čas a investujte do sebe. Kupte si něco, po čem dlouho toužíte, vyjeďte si na výlet nebo si dopřejte masáž nebo cokoli, co vás potěší. Přitom pozorujte, jak vaše vnitřní dítě rozkvétá radostí z láskyplné péče.

 

Další významy: Dnes si vezměte v práci volno • Něco si dnes kupte • Udržujte rovnováhu mezi dáváním a braním • Dovolte si brát a přijímat • Važte si všeho, co jste udělali, a patřičně se za to oceňte.

 

1.4.

 

Naslouchej!

 

 

"Ztiš svou mysl, drahé dítě, a vyslyš naše ujištěni, že je o vše postaráno.
Zůstaň ztišené a vnímavé a netrap se tím, jakým způsobem se tvá přáni a prosby vyplní. Mysl a tělo, které spočívají v míru, nás slyší mnohem lépe. Proto té žádáme: Naslouchej nám."

 

Tato karta vám říká, že by vám Andělé rádi předali svá sdělení. Žádají vás, abyste méně mluvili a více poslouchali. Když jsme pod tlakem stresu, často mluvíme jen tak z nervozity. Odevzdejte své obavy andělům a důvěřujte, že vaše modlitby vyslyšeli. Pokud se vám zdá, že na vaše modlitby nereagují, pak to bude pravděpodobné zčásti proto, že jim nenasloucháte. Vyhledejte nějaké tiché klidné místo, kde se ničím nerušeni můžete spojit se svými anděly. Zavřete přitom oči, zhluboka dýchejte a naslouchejte.

 

Další významy: Vyhýbejte se hlučnému prostředí • Svým andělům jste porozuměli správně • Vypněte televizi a rádio • Vaše schopnost slyšet je stále citlivější, protože jste naladěni na své anděly • Pročistěte si čakry související se sluchem a ušima tím, že si představíte, jak nad vaším obočím prochází světlo a tento prostor očišťuje.

 

31.3.

 

Pročištění

 

 

"S velkou láskou a úctou tě žádáme, abys zbavil/a své drahocenné a citlivé tělo jedů. S velkou radosti ti pomůžeme naučit se, jak zvládat stres takovým způsobem, který v tobě probudí zdravý život.
Na tvé přáni ti také pomůžeme zbavit se smutku z toho, že se vzdáváš své staré životosprávy. Odevzdej nám své obavy, strachy a starosti a prociťuj naplno krásu a půvab svého očištěného těla."

 

Tato karta vám tlumočí doporučení vašich andělů, abyste snížili přísun toxinů a chemických látek do svého těla. Vaše citlivost na drogy, potravinářská aditiva, cukru, alkohol, kávu a nikotin se zvýšila. Tyto látky jsou na překážku vaší schopnosti slyšet anděly. Proto vás andělé žádají, abyste od těchto látek upustili. Pokud je o to požádáte, rádi vám pomohou se stresem, který vyvolávají neuspokojené žádosti.

 

Další významy: Využijte k vnitřní očistě těla bylin a bylinných přípravků, jako například šťávy z mladého ječmene nebo semínek psyllia • Vyhledejte pomoc holistického odborníka na výživu • Zavolejte si na pomoc archanděla Michaela a požádejte ho, aby vás zbavil žádostí a chutí • Požádejte archanděla Michaela, aby očistil vaše tělo i domov od všech nízkých energií • Používejte jemné a ekologické čistící přípravky.

 

30.3.

 

Vztah

 

 

"Tvým hlavním vztahem je tvůj vztah k tobě a k Bohu. Všechny ostatní vztahy vycházejí z těchto dvou. Abys získal/a nový vztah nebo ten nynější uzdravil/a, přimkni se blíže ke svému  milujícímu Stvořiteli.
Když se budeš ve svém nitru cítit v bezpečí a milován/a budou vzkvétat i tvé vztahy."

 

Tato karta signalizuje, že vstupujete do pozitivnější fáze ve svých vztazích. Jak ukazuje obrázek, jste venku z temného lesa a vstupujete do krásného prostoru plného světla. Je jen třeba, abyste ještě chvíli vydrželi. Andělé vám při tom budou stát po boku a pomohou otevřít se nekonečné lásce Boží, a tím milovat i sami sebe.

Další významy: Odpověď na vaši otázku leží ve vašem vztahu • Důvěřujte pocitům, které máte ohledně svého vztahu, a jednejte podle nich • Andělé vám pomáhají manifestovat nádherný nový vztah • Obalujte svůj současný vztah světlem a láskou a povolejte do něj anděly • Ve vašem nynějším vztahu nastává pozitivní proměna kterou může být i zdravé ukončení vztahu.

29.3.

 

Příležitost odpustit

 

 

"Nabízí se ti příležitost uzdravit a uvolnit negativní vzorce svého chování a myšlení a možnost růst.
Soustřeď se, abys v druhých viděl/a jejich vnitřní božské světlo a dobrotu. My ti pomůžeme nechat odejít negativní myšlenky, pocity a energii i neochotu odpustit.
Pozvedneme tě do vyšších míst, kde vládne mír a soucit."

 

Andělé vám tento vzkaz posílají proto, že si všimli, že už vás unavuje pokračovat v negativních vzorcích myšlení a chování. Abyste tento cyklus mohli přerušit, je nutné nechat odejít své staré negativní myšlenky, které svým jedem otravují vaši duši i tělo. Zhluboka dýchejte a s každým výdechem odevzdávejte andělům své strachy, obavy, hněv a ostatní negativní emoce. Odpustit neznamená souhlasit s chováním toho, kdo vám ublížil. Odpustit znamená, že už nejste nadále ochotni snášet své jedovaté pocity a myšlenky, které se této osoby týkají. Nechte vše negativní odejít, získáte tím svobodu. Skrze odpuštění poznáte, jaký účinek má pozitivní jednání.

 

Další významy: Vyhněte se obviňování sebe i druhých • Jakmile necháte odejít hněv, objeví se tvůrčí řešení dané situace • V této záležitosti a vztahu je ukryto požehnáni • Soustřeďujte se na své sny a přání, a ne na své strachy.

 

28.3.

 

Svatba

 

 

"Svatba je závazek spojení dvou duši v lásce, vzájemné úctě a odevzdání. Vyjadřuje touhu během času lásku prohlubovat.
Tvůj svatební den je důkazem tvé víry v lásku. Naše milované dítě. vdechuj neustále život své víře v lásku i lásce samotné."

 

Tuto kartu jste obdrželi, protože s vaší otázkou souvisí téma svatby. Buď vás v blízké budoucnosti čeká svatba, nebo vás Andělé vyzývají, abyste si vzpomněli na svůj svatební slib a abyste v manželství už uzavřeném udržovali stále přítomnou něhu a lásku. Tato karta vyzařuje lásku a pozitivní energii, a proto si nemusíte s tímto sdělením dělat starosti. Buďte otevření vůči lásce, romantice a novým možnostem a užijte si svůj krásný svatební den!

 

Další významy: Brzy dostanete romantický nebo obchodní návrh • Zakoušíte „mystickou svatbu" mezi mužským a ženským aspektem své duše • Na svatbě, kam jste pozváni, se potkáte s někým pro vás významným • Promluvte se svým přítelem nebo přítelkyní na téma svatby • Brzy se potkáte se svým budoucím manželem/manželkou • Někdo z vašich přátel nebo členů rodiny se brzy vdá.

 

27.3.

 

Záplava hojnosti

 

 

"Abychom mohli tvou finanční situaci uzdravit, musíš nám nejdříve odevzdat své obavy.
Povedeme tě, abychom ti ukázali, jak vytvářet a přijímat hojnost. Když na tom budeme pracovat společně, tvá finanční situace se zlepší tak rychle jek jen dovolíš." 

 

Tato karta je pro vás znamením, že vaše modlitby týkající se pomoci ve vaší finanční situaci byly vyslyšeny. Čím více budete naslouchat svým niterným pocitům a vnuknutím a řídit se jimi ve svém jednání, tím rychleji se vaše materiální situace zlepší.

 

Další významy: Mince, které jste v poslední době náhodné nacházeli, jsou láskyplnými znameními od vašich andělů a zemřelých blízkých • Brzy se vám dostane nečekaného materiálního požehnání • Všechny své obavy a úzkosti týkající se financí odevzdejte andělům • Všemi vnuknutími, kterých se vám dostane, se řiďte, protože se může jednat o andělské řešení vašich finančních potíží • Hojnost může mít mnoho forem, včetně té, že budete mít více času, příležitostí nebo výborných nápadů.

 

26.3.

 

Čas odejít

 

 

„Slunce každý den vychází a zapadá a stejné je tomu i s cestami ve tvém životě. Nauč se vidět krásu v každém západu slunce ve svém životě s vědomím, že zítra slunce vyjde znovu.
Konec je jen začátkem něčeho nového. My však s tebou zůstáváme v každé tvé fázi a i v každém cyklu."

 

Andělé vám tuto kartu posílají, aby vám pomohli si přiznat, že je čas odejít. Vy víte, o které záležitosti andělé mluví. S odchodem jste váhali z věrnosti a ze strachu. Vaši andělé vás však ujišťuji, že odchod je to nejlepší řešení. Buďte v tomto období v úzkém kontaktu se svými anděly, aby všechno proběhlo harmonicky a bez úhony pro všechny zúčastněné. Všechny své negativní emoce a pocity viny odevzdejte Nebesům, protože potřebujete, aby hladina vaší energie zůstala vysoká.

 

Další významy: Uzavření a konec cyklu je blízko • Vztah nebo situace splnila svůj účel • Vzdejte se své snahy všechno řídit a odevzdejte se • Zavolejte si na pomoc archanděla Azraela, aby vám byl po boku, pokud trpíte žalem, a archanděla Michaela, aby vám dodal sílu a odvahu.

 

25.3.

 

Naslouchej!

 

 

"Ztiš svou mysl, drahé dítě, a vyslyš naše ujištěni, že je o vše postaráno.
Zůstaň ztišené a vnímavé a netrap se tím, jakým způsobem se tvá přáni a prosby vyplní. Mysl a tělo, které spočívají v míru, nás slyší mnohem lépe. Proto té žádáme: Naslouchej nám."

 

Tato karta vám říká, že by vám Andělé rádi předali svá sdělení. Žádají vás, abyste méně mluvili a více poslouchali. Když jsme pod tlakem stresu, často mluvíme jen tak z nervozity. Odevzdejte své obavy andělům a důvěřujte, že vaše modlitby vyslyšeli. Pokud se vám zdá, že na vaše modlitby nereagují, pak to bude pravděpodobné zčásti proto, že jim nenasloucháte. Vyhledejte nějaké tiché klidné místo, kde se ničím nerušeni můžete spojit se svými anděly. Zavřete přitom oči, zhluboka dýchejte a naslouchejte.

 

Další významy: Vyhýbejte se hlučnému prostředí • Svým andělům jste porozuměli správně • Vypněte televizi a rádio • Vaše schopnost slyšet je stále citlivější, protože jste naladěni na své anděly • Pročistěte si čakry související se sluchem a ušima tím, že si představíte, jak nad vaším obočím prochází světlo a tento prostor očišťuje.

 

24.3.

 

Zaměř se na službu

 

 

"Tvá duše touží pouze po tom, aby mohla radostně sloužit a vznášet se v nekonečném oceánu milosti, který uspokojuje všechny tvé potřeby.
Soustřeď se, abys zůstal/a ponořen/a v tomto oceánu dáváni a přijímání v každé situaci a za všech okolností, ať děláš cokoli."

 

Tato karta k vám přichází, protože jste se trápili kvůli svému životnímu poslání. Možná jste se necítili jistí, zda vyděláte dost peněz, zda budete dostatečně úspěšní nebo zda budete dobře přijímaní svým okolím. Namísto obav, co vás asi čeká, a strachu z reakcí ostatních se zaměřte pouze na to, jak můžete druhým sloužit a být užiteční. Využijte přitom svých schopností, vášní a zájmů k pomoci druhým nebo na podporu nějaké významné věci. Díky zákonu přitažlivosti se vám dostane veškeré pomoci, kterou potřebujete.

 

Další významy: Odevzdejte své finanční starosti Bohu a jeho andělům • Buďte vnímaví vůči Božímu vedení svého vyššího já a bez váhání je následujte • Pokud vás přepadne nervozita, soustřeďte se na své poslání sloužit.

 

23.3.

 

Skryté požehnání

 

 

„To, co ti připadá jako problém, je ve skutečnosti součástí tvé vyslyšené modlitby. Brzy porozumíš tomu, jak.
Důvěřuj v ochranu Nebes a nekonečnou moudrost, která vždy vyslyší tvé modlitby tím nejlepším způsobem."

 

Andělé vám posílají tuto kartu, aby vám pomohli za zdánlivými nesnázemi rozeznat požehnání. Jestli se vám zdá, že jste něco ztratili nebo o něco přišli, vězte, že to muselo odejít, aby to mohlo být nahrazeno něčím lepším. Nemějte obavy o svou budoucnost a neustávejte v modlitbách. Řiďte se božským vedením, které k vám přichází skrze opakované pocity, myšlenky, obrazy a slova.

 

Další významy: Jedny dveře se zavírají a druhé se brzy otevřou • „Jak" by měl Bůh nejlépe vyslyšet vaše modlitby, nechejte na Něm • Přestaňte se snažit ovlivňovat nebo předvídat, jak situace dopadne • Důvěřujte.

 

22.3.

 

Asertivita

 

 

„Tato situace může být uzdravena citlivým přístupem a láskou, přesné tak, jak o to žádáš. Je však zapotřebí také tvé sily a upřímnosti k druhým, kterých se věc týká.
Budeme stát při tobě. až budeš druhým říkat, co cítíš a co si myslíš. Dodáme ti silu a pomůžeme ti zvolit ta správná slova."

 

Tuto kartu jste si vytáhli, protože jste se ptali na situaci, ve které se cítíte jako oběť. Andělé vám sdělují, že záležitost se dá napravit pouze tehdy, pokud jasně promluvíte o svých potřebách a očekáváních s druhými. Je docela dobře možné se chovat andělsky a současné být asertivní, pokud si na pomoc zavoláte anděly. Požádejte je o odvahu a vedení, kdykoli budete mít v úmyslu říci druhým, co si myslíte. S rostoucí praxí pro vás pak bude láskyplný, a přitom asertivní přístup stále jednodušší.

 

Další významy: Postavte se situaci zpříma • Přečtěte si knížku o asertivním chováni nebo začněte chodit do kurzu asertivity • Agresivní nebo pasivně agresivní chování nahraďte asertivním přístupem • Postavte se ke konfliktu upřímné a s láskou • Přiznejte pravdu sobě i druhým • Tato situace je příležitostí pro osobní a duchovní růst.

 

21.3.

 

Buď k sobě upřímný/á

 

 

„Nahlédni do svého srdce a poznáš, jaká je pravda.
Je bezpečné přiznat si pravdu, neboť ti během všech nutných změn budeme vždy nablízku.
Opři se o nás. čerpej z nás odvahu a silu a dobře o sebe pečuj.
Soustřeď se jen na své sny a touhy a přilétnou k tobě na andělských křídlech."

 

Tato karta je jemným upozorněním, protože andělé vědí, že před svými skutečnými city utíkáte a zavíráte oči. Možná se obáváte, že když si přiznáte, jak vám opravdu je a co cítíte, přemohly by vás city natolik, že byste byli nuceni udělat nezbytné změny, na které se ještě necítíte připraveni. Andělé váš však ujišťují, že je mnohem zdravější se postavit k této záležitosti upřímné. S vašimi emocemi a vztahy vám pomohou a poskytnou vám veškerou podporu, která je k uskutečněni pozitivních změn nutná. Andělé vás vyzývají, abyste se soustředili na svá přání a touhy, nikoli na obavy, abyste přitahovali splnění svých snů, a nikoli obav.

 

Další významy: Situace se zlepší, když se k ní postavíte upřímně a statečné • Zasloužíte si lepší život • Důvěřujte svým pocitům, i když s vámi okolí nesouhlasí • Nevzdávejte se své síly kvůli druhým • Snažte se nepropadnout iluzi, že „tak to prostě musí být".

 

20.3.

 

Zákon přitažlivosti

 

 

„Každá myšlenka je investicí, která se ti okamžitě vrátí.
Proto investuj moudře. Máš moc své myšlenky volit a naplňovat je láskou, mírem a harmonii.
Pokud nás o to požádáš, s radostí tvou energii vyladíme na vyšší frekvenci."

 

Andělé vám posílají tuto kartu, aby vám připomněli, že zákon přitažlivosti vám může pomoci zlepšit situaci či záležitost, na kterou se ptáte. Stížnosti a obavy jen přivolávají více negativní energie. Proto své myšlenky s pomocí andělů pozvedněte ke světlu, abyste naopak přitahovali to, po čem tak toužíte. Několikrát denně si představujte, že záležitost byla uzdravena a vaše přání se naplnilo. Prožívejte vděčnost za to, že se tomu tak ve skutečnosti už stalo, což je první krok k přitažení materiálních aspektů uzdravené situace.

 

Další významy: Myslete na své touhy a sny a přestaňte se trápit, strachovat a stěžovat si • Pozvedněte se na úroveň osoby, kterou si přejete přitáhnout • Čím více se bude vaše duchovní energie zvyšovat, tím méně vás budou přitahovat nízké energie ve vašich vztazích a v životě vůbec. To je přirozený vývoj a andělé jsou připraveni vám s těmito konci a začátky pomoci.

 

19.3.

 

Nevinnost

 

 

„Naše milované dítě, každý je vpravdě bez viny, protože nikdo nemůže změnit Boží záměr, který je odrazem naprosté dokonalosti.
Odevzdej nám svou tíhu, abychom ulehčili tvému břemenu. Odevzdej nám vinu, zlobu i obviňováni, aby nekřivily tvou láskyplnou tvář.
Ponoř se do míru ve svém nitru a znovu se z něj raduj."

 

Tato karta k vám přichází jako ujištění, že jsou všichni v dané záležitosti bez viny. Pokud jste obviňovali sebe, odevzdejte svůj pocit viny andělům. Ze všech emocí má pocit viny tu nejnižší vibraci, a proto přitahuje negativní energii. Pokud obviňujete druhé a posuzujete míru jejich viny, tato karta vás vybízí, abyste si uvědomili božské jádro každé zúčastněné osoby, čímž můžete danou situaci uzdravit. Nemusíte jistě pokračovat ve vztahu s nikým, komu nedůvěřujete. Je ale nutné, abyste pro své vlastní dobro ze svého nitra vypudili všechny jedovaté myšlenky a emoce. Andělé vás prostřednictvím této karty vyzývají, abyste si uvědomili, že všechna nedorozumění v této záležitosti byla skutečně jen nevinným omylem.

 

Další významy: Snažte se vidět i názor druhé strany • Odpusťte sami sobě a přestaňte čehokoli litovat • Hádka či diskuse může být založena na nedorozumění • Ctěte vnitřní dítě v sobě i v ostatních • Pohlédněte pod povrch a za závoj iluzí a uvidíte skrytou duchovní pravdu, která vypovídá o dokonalosti Božího řádu.

 

18.3.

Všímej si znamení

 

"Ano, znamení, která dostáváš, byla seslána z Nebes.
Shazujeme dolů peříčka a mince a využíváme mnoha jiných znamení, abychom ti připomněli, že tě milujeme a že nejsi nikdy sám/sama."

 

Andělé vám poslali tuto kartu, aby vám pomohli porozumět znamením, která v poslední době dostáváte. K tomu, aby vám dali svá znamení, používají pírka, mince, motýly, ptáky nebo jiné pravidelné se opakující obrazy a vjemy, které vás přimějí na ně myslet. Činí tak vědomě s cílem, aby vám připomněli, že jsou nablízku a že vás ochraňují, milují a vedou.

Další významy: Vaši zemřelí blízcí a milovaní vás z nebes pozdravují a posílají vám vzkaz: "Milujeme tě" • Všímejte si opakujících se znamení, protože jsou potvrzením vašich andělů, že jste na správné cestě. Důvěřujte těmto znamením • Mějte víru • Řiďte se znameními, která vás vedou cestou vašeho srdce.

17.3.

Srdeční čakra

 

"Jádrem této záležitosti je láska Tvé srdce je centrum tvého bytí, naladěné na vibrace lásky.
Je zcela bezpečné milovat a otevřeným srdcem přijímat lásku, neboť ti stojíme po boku.
Jsi pod naši dokonalou ochranou a vedením."

 

Andělé vám posílají tuto kartu jako znamení, že odpověď na svou otázku najdete ve svém srdci. Čím více otevřete své srdce, tím více lásky, radosti a míru budete pociťovat. Svou srdeční čakru můžete otevřít tak, že požádáte anděly, aby vám poslali svou léčivou energii, nebo tím, že si představíte, jak je vaše srdce obklopeno růžovým světlem. Velmi účinné je také vdechování vůně růžových růží nebo používání růženínu, který můžete například nosit na krku. Soustřeďte na lásku své myšlenky, budeme vám při tom na blízku.

 

Další významy: Vysílejte ke své srdeční čakře lásku a světlo • Pečujte o zdraví svého srdce a jeho cév pravidelným cvičením a zdravou stravou • Někdo blízký, kdo zemřel na nějakou srdeční chorobu, vás zdraví a říká vám: „Miluji tě." • Srdečně si s někým promluvte.

16.3.

Správný čas

 

"Nyní je ten správný čas vydat se za svými sny. Všechny dveře se ti otevírají dokořán, a až jimi budeš procházet, budeme po tvém boku.
Nic neodkládej a neváhej, protože všechno je připraveno pro to, abys sklidil/a úspěch. Všechno a všichni jsou na tvé straně a pomáhají ti k pozitivnímu výsledku."

 

Andělé vám prostřednictvím této karty naznačují, že než budou vaše modlitby zcela vyslyšeny, je třeba, abyste vykonali určité kroky. A právě teď nastal ten nejlepší čas pro vaše činy. Povedou vás na cestě. Někdy není tolik důležité, jak k dané věci přistupujeme, ale spíše, kolik energie, úsilí a odhodlání do svých činů investujeme, abychom dosáhli uskutečnění svého cíle. Často musíme k jeho naplnění učinit první krok, aby nám vesmír mohl začít pomáhat.

 

Další významy: Začněte jednat • Pokud nebudete váhat a otálet, všechno dobře dopadne • Rozhodněte se • Všechny překážky, se kterými jste se potýkali, vám stály v cestě proto, že čas dosud nebyl zralý.

 

15.3.

Nech minulost být

 

„Břemeno minulosti, které s sebou vláčíš, té unavilo, drahé dítě. Nastal čas. abys ji odložilo.
Ponech si pouze lásku a to. co ses naučilo. Všechno ostatní nech za sebou. Nechceš to ani to nepotřebuješ. Už je to pryč. "

 

Tuto kartu jste od andělů dostali, aby vám řekli, že vaše myšlenky na minulost a její stálé znovuprožívání vám brání v pokroku. Neustále se vracíte ke starým vzorcům, protože jste si zcela neodžili emoce spojené s minulostí. Tato karta vás vyzývá, abyste všem, včetně sebe, odpustili, a učinili krok vpřed. Opusťte vzorce chováni, které vám přinášejí jen bolest. Neznamená to, že musíte zůstávat s osobou, které jste odpustili. Odpuštění znamená, že zanecháte jedovatých myšlenek a emocí a místo nich si dovolíte pocítit mír.

 

Další významy: K nové situaci nebo novému vztahu přistupujte s pozitivním očekáváním • Vyhýbejte se rutině • Promluvte si s odborníkem na téma, které vás trápí. • Odpusťte těm, kdo vám ublížili. • Odpusťte sobě. • To nejhorší je za vámi • Prozařujte své myšlenky a emoce týkající se této záležitosti světlem s vysokou vibrací.

 

14.3.

Dítě

 

„Máš rád/a děti a děti mají rády tebe. Všechny děti, včetně tvého vnitřního dítěte, potřebují lásku. cit a pozornost.
Můžeme očistit a otevřít tvé srdce, a upravit tvůj denní rozvrh tak, abys mohl/a věnovat více času a energie dětem, které té potřebují."

 

Tato karta naznačuje, že s vaší otázkou nějakým způsobem souvisí dítě. Může to být vaše vlastni dítě, nebo vaše touha po dítěti, někdo mladý z rodiny, anebo vaše nynější, případné budoucí angažovanost v oblasti pomoci dětem. Zabývali jste se v poslední době nějak tématem dětí? Pokud ano, pak je tato karta důkazem, že to, nač jste mysleli, má smysl a hloubku. To se týká jak možného pocitu, že byste s dětmi rádi trávili více času, tak úvah nad možností najít si novou práci v oboru, který se týká dětí a mládeže.

 

Další významy: Součástí vašeho životního poslání je pomoc dětem • Buďte jako děti • Věnujte pozornost svému vnitřnímu dítěti • Dítě na Nebesích vám říká: „Miluji tě." • Součástí našeho života se možná brzy stane těhotenství nebo téma adopce.

 

13.3.

Radost

"Radost má ze všech emoci nejvyšší vibrace. Je to kouzelný pocit, že všechno je možné.
Radost povstává z naši schopnosti oceňovat dar každého okamžiku.
Radost ti umožňuje přitahovat a vytvářet svou přítomnost i budoucnost na úrovni těch nejvyšších vibrací."

Tato karta by vám měla připomenout, že vaše moc a síla pramení ze schopnosti usadit se v pocitu radosti. Požádejte své anděly, aby vám poradili, jaké změny byste měli podniknout, abyste vnesli více radosti nejen do svého života, ale i do života druhých. Pokud se cítíte na jakékoli úrovni zneužíváni nebo vám v životě připadá, že jste uvízli v pasti, andělé vám mohou od vašeho břemene ulehčit. Radostný pohled na život přináší svobodu, po které tolik toužíte, a zároveň vede k uspokojení všech vašich potřeb.

Další významy: Vzdejte se všech aspektů svého života, které vám nepřinášejí radost, anebo je uzdravte • Odpovědi na vaši otázku je vybrat si tu cestu, která vám přinese nejvíce radosti • Odložte strach i obavy, zatímco čekáte na splnění svých přání, a snažte se v sobě vyvolat pocit radosti, jako by vaše splněná přání už byla skutečností.

 

12.3.

Podnikání

 

„Být sám svým šéfem dokonale odpovídá tvé povaze a záměrům.
 Když budeš pracovat pro sebe, máš lepší možnost řídit se svou intuicí a Božím vedením.
Jsme týmem tvých spolupracovníků, kteří ti budou vždy stát věrné po boku. aby ti zajistili úspěch na všech úrovních."

 

Tato karta vám potvrzuje, že se výborně hodíte pro samostatnou výdělečnou činnost. Máte nápady, nechybí vám průbojnost, nadšení ani disciplína, což jsou nezbytně důležité předpoklady pro podnikání. Možná jste však dosud váhali kvůli svým pochybnostem. Andělé vás ale prostřednictvím této karty ujišťují, že máte všechno, čeho je k úspěšnému podnikání zapotřebí. Povedou vás a budou vám oporou, a vytrváte-li, váš úspěch je zaručen.

 

Další významy: Vaše nápady ohledně podnikání jsou smysluplné • Zvolněte své tempo v nynějším zaměstnání a začněte pracovat na přípravě svého podniku • Učiňte ve věci vlastního podnikání kroky, které vám byly naznačeny • Do svého odhodlání podnikatelsky uspět dejte všechno.

 

11.3.

Svatba

 

"Svatba je závazek spojení dvou duši v lásce, vzájemné úctě a odevzdání. Vyjadřuje touhu během času lásku prohlubovat.
Tvůj svatební den je důkazem tvé víry v lásku. Naše milované dítě. vdechuj neustále život své víře v lásku i lásce samotné."

 

Tuto kartu jste obdrželi, protože s vaší otázkou souvisí téma svatby. Buď vás v blízké budoucnosti čeká svatba, nebo vás Andělé vyzývají, abyste si vzpomněli na svůj svatební slib a abyste v manželství už uzavřeném udržovali stále přítomnou něhu a lásku. Tato karta vyzařuje lásku a pozitivní energii, a proto si nemusíte s tímto sdělením dělat starosti. Buďte otevření vůči lásce, romantice a novým možnostem a užijte si svůj krásný svatební den!

 

Další významy: Brzy dostanete romantický nebo obchodní návrh • Zakoušíte „mystickou svatbu" mezi mužským a ženským aspektem své duše • Na svatbě, kam jste pozváni, se potkáte s někým pro vás významným • Promluvte se svým přítelem nebo přítelkyní na téma svatby • Brzy se potkáte se svým budoucím manželem/manželkou • Někdo z vašich přátel nebo členů rodiny se brzy vdá.

 

10.3.

Příležitost odpustit

 

"Nabízí se ti příležitost uzdravit a uvolnit negativní vzorce svého chování a myšlení a možnost růst.
Soustřeď se, abys v druhých viděl/a jejich vnitřní božské světlo a dobrotu. My ti pomůžeme nechat odejít negativní myšlenky, pocity a energii i neochotu odpustit.
Pozvedneme tě do vyšších míst, kde vládne mír a soucit."

 

Andělé vám tento vzkaz posílají proto, že si všimli, že už vás unavuje pokračovat v negativních vzorcích myšlení a chování. Abyste tento cyklus mohli přerušit, je nutné nechat odejít své staré negativní myšlenky, které svým jedem otravují vaši duši i tělo. Zhluboka dýchejte a s každým výdechem odevzdávejte andělům své strachy, obavy, hněv a ostatní negativní emoce. Odpustit neznamená souhlasit s chováním toho, kdo vám ublížil. Odpustit znamená, že už nejste nadále ochotni snášet své jedovaté pocity a myšlenky, které se této osoby týkají. Nechte vše negativní odejít, získáte tím svobodu. Skrze odpuštění poznáte, jaký účinek má pozitivní jednání.

 

Další významy: Vyhněte se obviňování sebe i druhých • Jakmile necháte odejít hněv, objeví se tvůrčí řešení dané situace • V této záležitosti a vztahu je ukryto požehnáni • Soustřeďujte se na své sny a přání, a ne na své strachy.

 

9.3.

 

Dítě

 

 

„Máš rád/a děti a děti mají rády tebe. Všechny děti, včetně tvého vnitřního dítěte, potřebují lásku. cit a pozornost.
Můžeme očistit a otevřít tvé srdce, a upravit tvůj denní rozvrh tak, abys mohl/a věnovat více času a energie dětem, které té potřebují."

 

Tato karta naznačuje, že s vaší otázkou nějakým způsobem souvisí dítě. Může to být vaše vlastni dítě, nebo vaše touha po dítěti, někdo mladý z rodiny, anebo vaše nynější, případné budoucí angažovanost v oblasti pomoci dětem. Zabývali jste se v poslední době nějak tématem dětí? Pokud ano, pak je tato karta důkazem, že to, nač jste mysleli, má smysl a hloubku. To se týká jak možného pocitu, že byste s dětmi rádi trávili více času, tak úvah nad možností najít si novou práci v oboru, který se týká dětí a mládeže.

 

Další významy: Součástí vašeho životního poslání je pomoc dětem • Buďte jako děti • Věnujte pozornost svému vnitřnímu dítěti • Dítě na Nebesích vám říká: „Miluji tě." • Součástí našeho života se možná brzy stane těhotenství nebo téma adopce.

 

8.3.

 

Nech minulost být

 

 

„Břemeno minulosti, které s sebou vláčíš, té unavilo, drahé dítě. Nastal čas. abys ji odložilo.
Ponech si pouze lásku a to. co ses naučilo. Všechno ostatní nech za sebou. Nechceš to ani to nepotřebuješ. Už je to pryč. "

 

Tuto kartu jste od andělů dostali, aby vám řekli, že vaše myšlenky na minulost a její stálé znovuprožívání vám brání v pokroku. Neustále se vracíte ke starým vzorcům, protože jste si zcela neodžili emoce spojené s minulostí. Tato karta vás vyzývá, abyste všem, včetně sebe, odpustili, a učinili krok vpřed. Opusťte vzorce chováni, které vám přinášejí jen bolest. Neznamená to, že musíte zůstávat s osobou, které jste odpustili. Odpuštění znamená, že zanecháte jedovatých myšlenek a emocí a místo nich si dovolíte pocítit mír.

 

Další významy: K nové situaci nebo novému vztahu přistupujte s pozitivním očekáváním • Vyhýbejte se rutině • Promluvte si s odborníkem na téma, které vás trápí. • Odpusťte těm, kdo vám ublížili. • Odpusťte sobě. • To nejhorší je za vámi • Prozařujte své myšlenky a emoce týkající se této záležitosti světlem s vysokou vibrací.

 

7.3.

 

Čas odejít

 

 

„Slunce každý den vychází a zapadá a stejné je tomu i s cestami ve tvém životě. Nauč se vidět krásu v každém západu slunce ve svém životě s vědomím, že zítra slunce vyjde znovu.
Konec je jen začátkem něčeho nového. My však s tebou zůstáváme v každé tvé fázi a i v každém cyklu."

 

Andělé vám tuto kartu posílají, aby vám pomohli si přiznat, že je čas odejít. Vy víte, o které záležitosti andělé mluví. S odchodem jste váhali z věrnosti a ze strachu. Vaši andělé vás však ujišťuji, že odchod je to nejlepší řešení. Buďte v tomto období v úzkém kontaktu se svými anděly, aby všechno proběhlo harmonicky a bez úhony pro všechny zúčastněné. Všechny své negativní emoce a pocity viny odevzdejte Nebesům, protože potřebujete, aby hladina vaší energie zůstala vysoká.

 

Další významy: Uzavření a konec cyklu je blízko • Vztah nebo situace splnila svůj účel • Vzdejte se své snahy všechno řídit a odevzdejte se • Zavolejte si na pomoc archanděla Azraela, aby vám byl po boku, pokud trpíte žalem, a archanděla Michaela, aby vám dodal sílu a odvahu.

 

6.3.

 

Buď k sobě upřímný/á

 

 

„Nahlédni do svého srdce a poznáš, jaká je pravda.
Je bezpečné přiznat si pravdu, neboť ti během všech nutných změn budeme vždy nablízku.
Opři se o nás. čerpej z nás odvahu a silu a dobře o sebe pečuj.
Soustřeď se jen na své sny a touhy a přilétnou k tobě na andělských křídlech."

 

Tato karta je jemným upozorněním, protože andělé vědí, že před svými skutečnými city utíkáte a zavíráte oči. Možná se obáváte, že když si přiznáte, jak vám opravdu je a co cítíte, přemohly by vás city natolik, že byste byli nuceni udělat nezbytné změny, na které se ještě necítíte připraveni. Andělé váš však ujišťují, že je mnohem zdravější se postavit k této záležitosti upřímné. S vašimi emocemi a vztahy vám pomohou a poskytnou vám veškerou podporu, která je k uskutečněni pozitivních změn nutná. Andělé vás vyzývají, abyste se soustředili na svá přání a touhy, nikoli na obavy, abyste přitahovali splnění svých snů, a nikoli obav.

 

Další významy: Situace se zlepší, když se k ní postavíte upřímně a statečné • Zasloužíte si lepší život • Důvěřujte svým pocitům, i když s vámi okolí nesouhlasí • Nevzdávejte se své síly kvůli druhým • Snažte se nepropadnout iluzi, že „tak to prostě musí být".

 

5.3.

 

Radost

 

 

"Radost má ze všech emoci nejvyšší vibrace. Je to kouzelný pocit, že všechno je možné.
Radost povstává z naši schopnosti oceňovat dar každého okamžiku.
Radost ti umožňuje přitahovat a vytvářet svou přítomnost i budoucnost na úrovni těch nejvyšších vibrací."

 

Tato karta by vám měla připomenout, že vaše moc a síla pramení ze schopnosti usadit se v pocitu radosti. Požádejte své anděly, aby vám poradili, jaké změny byste měli podniknout, abyste vnesli více radosti nejen do svého života, ale i do života druhých. Pokud se cítíte na jakékoli úrovni zneužíváni nebo vám v životě připadá, že jste uvízli v pasti, andělé vám mohou od vašeho břemene ulehčit. Radostný pohled na život přináší svobodu, po které tolik toužíte, a zároveň vede k uspokojení všech vašich potřeb.

 

Další významy: Vzdejte se všech aspektů svého života, které vám nepřinášejí radost, anebo je uzdravte • Odpovědi na vaši otázku je vybrat si tu cestu, která vám přinese nejvíce radosti • Odložte strach i obavy, zatímco čekáte na splnění svých přání, a snažte se v sobě vyvolat pocit radosti, jako by vaše splněná přání už byla skutečností.

 

4.3.

 

Zákon přitažlivosti

 

 

„Každá myšlenka je investicí, která se ti okamžitě vrátí.
Proto investuj moudře. Máš moc své myšlenky volit a naplňovat je láskou, mírem a harmonii.
Pokud nás o to požádáš, s radostí tvou energii vyladíme na vyšší frekvenci."

 

Andělé vám posílají tuto kartu, aby vám připomněli, že zákon přitažlivosti vám může pomoci zlepšit situaci či záležitost, na kterou se ptáte. Stížnosti a obavy jen přivolávají více negativní energie. Proto své myšlenky s pomocí andělů pozvedněte ke světlu, abyste naopak přitahovali to, po čem tak toužíte. Několikrát denně si představujte, že záležitost byla uzdravena a vaše přání se naplnilo. Prožívejte vděčnost za to, že se tomu tak ve skutečnosti už stalo, což je první krok k přitažení materiálních aspektů uzdravené situace.

 

Další významy: Myslete na své touhy a sny a přestaňte se trápit, strachovat a stěžovat si • Pozvedněte se na úroveň osoby, kterou si přejete přitáhnout • Čím více se bude vaše duchovní energie zvyšovat, tím méně vás budou přitahovat nízké energie ve vašich vztazích a v životě vůbec. To je přirozený vývoj a andělé jsou připraveni vám s těmito konci a začátky pomoci.

 

3.3.

 

Uzemni se!

 

 

"Když se odpojíš od uvědomování si svého těla a fyzického světa, odpojíš se od země. i když je příjemné vznášet se v oblacích, tvá přítomnost a přispění jsou na planetě Zemi potřebné.
Pomáháme ti udržet rovnováhu mezi duchovním  a fyzickým světem, aby ses mohl/a radovat z uspokojujícího pozemského života."

 

Tato karta vás upozorňuje, že vaše energie a pozornost vyžadují uzemnění. Pokud se vznášíte někde v oblacích, jste zmatení, nesoustředěni a často zapomínáte, vztahuje se tato karta přímo k vám. Nebýt uzemnění znamená, že vaše pozornost je směrována příliš vysoko, někam nad horizont, jako byste ani nebyli ve svém těle. Mezi zaměřením se na ducha a na tělo musí vládnout rovnováha. Uzemnit se můžete chůzí na boso po trávě nebo půdě, konzumací částí rostlin, které rostou v zemi, jako například brambory nebo mrkev, masáží bosých chodidel, dotýkáním se stromů a rostlin anebo tím, že si představíte, jak vám z nohou vyrůstají kořeny, které vedou do země. Když se uzemníte, nedělá vám problémy se soustředit a pocítíte mnohem silnější spojení s Anděly.

 

Další významy: Věnujte nějaký čas zahradničení • Pracujte s esencemi rostlin • Upravte svůj jídelníček a životní styl tak, aby posílil vaše uzemnění • Dbejte, aby to, co říkáte nebo píšete, bylo praktické, pochopitelné a proveditelné • Buďte ve svých vztazích opravdoví a realističtí • Posílejte lásku a světlo Matce Zemi.

 

2.3.

 

Rodina

 

 

"Tato záležitost souvisí s citovým zážitkem spojeným se členem tvé rodiny a my ti můžeme pomoci jej pochopit a uzdravit. Ve své mysli obklop sebe. danou osobu i daný zážitek hojivým modrým světlem a mnoha anděly.
Otevři se darům, které k tobě skrze tuto zkušenost přicházejí, a nechej se prostoupit vnitřním mírem."

 

Tato karta naznačuje, že záležitost, na kterou se ptáte, souvisí s nějakým zážitkem ve vaší rodině. Zdá se, jakoby jeden člen vaší rodiny potřeboval uzdravení - je to ta osoba, která vás při čtení těchto řádků napadne jako první. Nebo může karta upozorňovat na potřebu větší rodinné blízkosti a soudržnosti. Mohli byste například strávit společně večer anebo spolu všichni odjet na dovolenou. Vaši andělé při tom budou stále s vámi.

 

Další významy: Do vaší rodiny vstupuje něco nového • Máte přátele, kteří jsou pro vás druhou rodinou • Je čas, abyste se postavili čelem svým starým emocím, aby jejich pouta mohla být uvolněna a vyčištěna • Zbavte se nechtěného vzorce chování tím, že odpustíte jednomu nebo více členům své rodiny, včetně sebe.

 

1.3.

 

Odpoutej se a odevzdej!

 

 

"Žehnáme ti naši zářnou láskou. Uvolni své sevření a odevzdej nám těžkosti, které tak křečovité držíš ve svých rukou.
Otevři svou náruč a srdce naší lásce a pomoci."

 

Andělé vám tuto kartu posílají proto, že jste se snažili situaci vyřešit sami, bez jakékoliv pomoci. Tak rádi by vám pomohli a vyslyšeli vaše modlitby. Nejdříve však musíte situaci pustit z rukou a odevzdat se. Vzdát se znamená, že už nebudete dál bojovat. Znamená to se citově odpoutat, s vírou, že Boží moudrost, která se projevuje i prostřednictvím vašeho vyššího já za vás vše vyřeší mnohem lépe. Odevzdat se neznamená rezignovat nebo dovolit, aby vás někdo ovládal. Naopak, odevzdání se Bohu nám poskytuje jistotu, že všechno dopadne lépe. Pokud vám odevzdání činí potíže, požádejte o pomoc své anděly.

 

Další významy: Nelamte si hlavu tím, jak bude vaše modlitba vyslyšena • Nechte na Bohu, aby doladil detaily • Najděte v sobě ochotu požádat o pomoc • Zbavte se napětí i potřeby mít všechno pod kontrolou a všechno se zlepší • Ve svých vztazích se vyhýbejte bojům o moc. Uvědomte si svou moc, a pak o ni nebudete muset s nikým bojovat.