Get Adobe Flash player

 

Rady andělů 2019

18.2.

 

Uvědomte si, že máte velkou cenu

Jste Božím zázrakem v lidské podobě - živoucím ztělesněním Boží lásky a vůle. Proto není divu, že andělé dostali za úkol, aby byli bez ustání po vašem boku a bděli nad vámi. Jste vzácné a milované bytosti, o které je pečováno jako o žádné jiné stvoření. My andělé známe vaši pravou podstatu a víme, že je naprosto dokonalá.

 

Jste zlatými dětmi seslanými na planetu Zemi, protože sama vaše existence a váš dech jsou ztělesněním lásky. Každá vaše laskavá myšlenka, slovo nebo čin má léčivé účinky.

 

Máte cenu nejen pro Boha a pro nás, ale také pro všechny ostatní. Na úrovni duše každý člověk pozná, že jste zde proto, abyste naplnili nějaké poslání. I když vám někdo na povrchní úrovni nerozumí nebo si vás neváží, duše toho člověka vaši hodnotu zná. Každé Boží dítě je drahocenným zázrakem - a to se dozajista týká i vás.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem velice cennou bytostí. Bůh o mě dokonale pečuje, neboť jsem zázrakem lásky. Moji hodnotu dokazuje jednoduše skutečnost, že žiji. Mám cenu jako člověk, kterým právě v tuto chvíli jsem.

 

17.2.

 

Pokračujte v práci

Některé vaše sny vyžadují čas a energii, a nechat se rozptylovat a otálet je tak jednoduché. Přesto vaše srdce touží po dosažení cíle. Významné cíle se nazývají "zásadními projekty", protože představují volání naší duše.

 

Neustávejte v práci na takových důležitých projektech. Pokud nás požádáte, učiníme vám prostor ve vašem kalendáři a zajistíme vám dostatek času a motivace. Můžeme vám pomoci přestat odkládat některé kroky, tak že vás naučíme překonat skryté strachy, které vaše otálení způsobují.

 

Stačí nás jen požádat, a my vám pomůžeme nalézt tvůrčí způsoby, jak na projektech pracovat s radostí. Naplnění vašeho životního poslání je důležité, ale cesta k němu je pro vaši duši stejně podstatná.

 

Myšlenka pro tento den

 

Žádám své anděly o pomoc, aby mě motivovali k práci na mých zásadních projektech. Neustávám v práci na dosažení cílů, které pro mě mají význam. Takto využitý čas je investicí do mé vlastní osoby.

 

16.2.

 

Uvědomte si, že si zasloužíte lásku takoví, jací právě teď jste

K tomu, abyste si zasloužili Boží lásku, se nemusíte změnit. Vždycky jste byli hluboce milováni takoví, jací jste. Všechno na vás je hodno lásky.

 

Samozřejmě, že vaše soucitné a laskavé chování má hodnotu, ale uvědomte si, prosím, že vás milujeme bezu ohledu na vaše cho­vání. Čím více se budete vy sami schopni přijímat stejným způ­sobem, tím více budete vnitřně uvolnění a budete se radovat ze všech svých zkušeností.

 

Život není založen na tom, že byste byli závislí na tom, zda vás přijme ego ostatních. Závisí však na tom, zda přijmete požehnání, jež k vám vysílá Bůh, který je bez ega. Být přijati lidmi je nedosa­žitelný cíl, být přijati Bohem je skutečnost.

 

Dnes se uvolněte při pomyšlení, že my andělé vás milujeme ta­kové, jací jste právě v tomto okamžiku. Odpoutejte se od napětí, které plyne z nespokojenosti se sebou samým, a radujte se z darů, jež vám přinese dnešní den.

 

Myšlenka pro tento den

 

Bůh a andělé mě milují bez podmínek jako bytost, která je taková, jaká právě je. Přestávám být neustále ve střehu a dovoluji si pocítit vnitřní mír s vědomím, že si zaslou­žím lásku proto, že jsem to já.

 

15.2.

 

Najděte si nové přátele

My andělé vám můžeme pomoci s vašimi vztahy k přátelům, jak starým, tak novým, pokud nás o to požádáte. Pomůžeme vám, když nastane nedorozumění mezi vámi a vašimi přáteli, ale také v obecné komunikaci, a budeme vás inspirovat k tomu, abyste oslavovali lásku mezi vámi a těmi, které milujete.

 

Velmi rádi vám také přivedeme do života nové přátele. Protože jste stále duchovnější, proměnily se pravděpodobně také vaše vztahy. Osoby, které vám byly dříve blízké, z vašeho života odcházejí, a zdá se, že se liší i vaše zájmy od zájmů vašich nejbližších. Ale nebojte se, všechny tyto změny se brzy vyrovnají.

 

Požádejte nás, abychom vám s vašimi vztahy s přáteli pomohli. Uvědomte si, že někteří lidé, s nimiž jste se nedávno potkali nebo se s nimi brzy potkáte, jsou odpovědí na vaše modlitby. Očekávejte proto jen úžasné a harmonické vztahy a výsledek je nevyhnutelný.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám skvělé nové známé, protože vím, co je to pravé přátelství. Žádám své anděly, aby mi pomáhali v každé oblasti mých vztahů. Důvěřuji jak svým starým, tak novým vztahům.

 

14.2.

 

Jste požehnáním pro svět

Jsme po vašem boku bez ustání, ve dne v noci. V každém okamžiku k vám vysíláme svou lásku, podobně jako slunce své paprsky. Naše láska vůči vám je trvalá a nekonečná, protože vždycky vnímáme vaši dokonalost.

Jste zářivé Božské bytosti, které mají obdivuhodné dary, jako například schopnost prožívat velkou radost, moudrost a obrovské soucítění. Každý má prospěch z vaší přítomnosti na této planetě, protože z vás každý den vyzařuje též láska.

Znamenáte pro svět požehnání ve velice mnoha ohledech, z nich některé se vzpírají pozemské logice. Mělo by však stačit, když řekneme, že vaše existence na této planetě je velmi oceňována.

Myšlenka pro tento den

Jsem pro svět velkým požehnáním a přináším světu velké požehnání. Celý vesmír mi žehná. Tyto dary zcela a ve všech ohledech přijímám.13.2.

 

Říkejte slova, která léčí

My andělé jsme se už zmínili o tom, jakou mají slova energii, sílu a dopad. Dnes se zaměříme na jejich uzdravující moc. Toto sdělení jsme prostoupili obzvláště silnou dávkou léčivé ener­gie a vy ji nyní, při čtení těchto řádek, absorbujete. Začněte me­ditovat, nadechujte zhluboka tuto sílu do sebe. Vnímejte, jak vám posíláme lásku a podporu na všech možných úrovních.

 

Spolupracujme společně na tom, abyste používali uzdravující slova, ať už mluvíte nebo píšete o čemkoli. Pokud chcete, můžeme vést vaše vyjadřování tak, aby bylo prosyceno nejvyšší terapeutic­kou energií. Vaše slova vysílají jiskry Boží lásky a ostatní vnímají jejich dopad. Jako prostředníci, skrze které proudí léčivá slova, po­cítíte jejich účinek i vy.

 

Myšlenka pro tento den

 

Bože a andělé, děkuji vám, že dnes vedete má slova. Žádám vás, aby byl můj slovník nasycen láskou a po­zitivní energií. Ať všechno, o čem mluvím, přinese těm, kteří mi naslouchají, prospěch. Všechna má slova jsou léčivá a povzbudivá.

 

12.2.

 

Odpusťte zlobu

Jestliže vám něčí chování způsobí bolest, můžete vůči této osobě začít pociťovat zlobu nebo zášť. Ale tím jen zraňujete sami sebe, protože tato emoce vás obírá o energii, o chuť do života i o výkonnost. Jakákoli nelaskavá slova nebo skutky, které proti vám namíří druhá osoba, jsou jen odrazem toho, jaká je tato osoba. Její chování vůči vám nevypovídá nic o tom, jací jste ve skutečnosti vy.

 

Když se lidé chovají nelaskavě, zastiňují proud světla a lásky proudícího do jejich života, což následně přitahuje další zážitky, které živí jejich nespokojenost. Čím méně se vám zdá nějaký člověk hoden lásky, tím více jí potřebuje, protože láska léčí nešťastné pocity a zažehává v srdci vřelost.

 

To ale neznamená, že musíte trávit čas ve společnosti těch, kteří se k vám chovají nelaskavě. Můžete k nim vysílat láskyplné myšlenky z bezpečné vzdálenosti, a přitom si jít za svým cílem. Pokud začnete vysílat lásku vůči někomu, koho jste peřdtím odmítali, léčení se projeví na třech úrovních:

 

* 1. Zbaví vás bolesti i účinků zloby.
* 2. Naruší nežádoucí vzorce, protože člověk vždycky přitahuje to, na co myslí.
* 3. Pomáhá dotyčnou osobu uzdravit.

 

Odpusťte dnes někomu. Prospěch, který tak získáte, naprosto překonává i to nejmenší potěšení, které by vám mohla poskytnout zlost. Nechte ji být a buďte svobodní!

 

Myšlenka pro tento den

 

Odpouštím - a dovoluji, ať se rozplyne první zášť, na kterou si teď vzpomenu. Proměňuji to, co bylo původně zlostí, na energii uzdravující lásky. Chci odpouštět.

 

11.2.

 

Dopřejte čas svým prioritám

Máte sny, aktivity a vztahy, které pro vás hodně znamenají. Mají pro vás velký význam, a když na ně myslíte, cítíte se dobře, protože představují vaše priority. Když se jim věnujete, nejenže máte radostnější náladu, ale díváte se pozitivněji i na sebe. Věnovat se tomu, čeho si ceníte, znamená pečovat o sebe.

 

Ačkoli se vám to může jevit právě naopak, jste to vy, kdo je pánem vašeho rozvrhu. Můžete se věnovat čemukoli, pro co se rozhodnete, a my andělé vás budeme chránit před vyrušením a pomůžeme vám, abyste dostáli i svým povinnostem. Přiznejte si všechny své strachy a obavy, které způsobují, že váháte. Uvědomte si také, že tyto emoce jsou zcela přirozené a normální a představují pouze překážku bránící štěstí, nic jiného. Láskyplně se svým starostem zasmějte, a pak se začněte věnovat svým snům.

 

I když tím, co je pro vás důležité, strávíte jen chvíli, zlepší se vám nálada a sebeúcta a budete mít také víc energie. Věnovat se svým prioritám se pak stane zdravým novým návykem, který si postupně osvojíte. Mějte proto se sebou trpělivost, když občas svým prioritám zapomenete věnovat svou plnou pozornost.

 

Myšlenka pro tento den

 

Věnuji čas svým prioritám. Odkládám všechno stranou a zabývám se tím, co je pro mě nejdůležitější. Malými krůčky postupuji směrem ke splnění největších tužeb svého srdce.

 

10.2.

 

Užívejte si nejvyšší energii

Vaším zdrojem energie je Bůh ve vás a tato síla je vám neustále k dispozici, aby pozvedla vašeho ducha, kdykoli potřebujete podporu.   Můžete se na ni napojit už tím, že zavřete své oči, ponoříte se do svého nitra, budete zhluboka dýchat a myslet na to, že se chcete s touto sílou spojit.

 

Až se budete svou pozorností zaměřovat do svého nitra, představujte si krásnou světelnou kouli, která bez ustání vydává energii jako slunce. Tato elektrárna ve vašem nitru je vždycky připravená zvýšit vaši energii využitím jediného paliva, kterým je čistá láska, jíž jsou ve vašem nitru nekonečné zásoby. Stačí se jen soustředit na tento zdroj a už se cítíte silnější. Až se budete zhluboka nadechovat, tato energie bude stoupat směrem vzhůru a bude procházet celým vaším tělem.

 

Když se na tuto sílu napojujete, pracujete s nejmocnější silou světa.

 

Myšlenka pro tento den

 

Úroveň mé energie je vždycky vysoká a mohu ji zvýšit, kdykoli chci. Vše, co skutečně potřebuji, pochází od Boha v mém nitru. Cítím v sobě dokonalou Boží energii.

 

9.2.

Vyměňte obavy za víru

Když se podíváte zpět do doby, kdy jste se něčeho obávali, uvidíte, že vaše obavy se nikdy nenaplnily. Skutečnost je ta­ková, že nikdy nebylo a nebude nic, co by stálo za to, aby vás kvůli tomu trápila úzkost, protože čas, energie a emoce, které investu­jete do obav, daleko překračují možnosti, do kterých by dané téma mohlo vyústit.

Dnes svůj čas investujte do víry, což je mnohem hodnotnější způsob, jak zúročit svou energii. Víra je základem svobody a štěstí a tím vám dává možnost se cítit dobře. Pozitivní pohled na svět přináší zlepšení fyzického i emočního zdraví. Když jste uvolnění a bezstarostní, jste nejpřitažlivější a v té nejlepší kondici.

My andělé jsme si vědomi, že čas od času můžete mít obavy, a samozřejmě vám nedoporučujeme, abyste tento pocit ignorovali. Nabízíme vám jako alternativu naši pomoc. Protože jsme neustále po vašem boku, stačí, když nám své obavy předáte. My tuto ener­gii obav proměníme tak, aby byla více vidět láska, která tvoří jádro každé lidské emoce.

Vaši úzkost v minulosti způsobilo to, že jste chtěli všechno za­bezpečit sami. My vám však pomůžeme vytvořit nový způsob pro­žívání láskyplné péče - takový, která vede k víře.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám všechny své obavy Bohu a andělům. Mí mi­lovaní i já jsme naprosto v bezpečí. O všechny mé potřeby je dnes i v budoucnosti postaráno. Mé srdce naplňuje víra.8.2.

 

 

Zbavte se strachu a nerozhodnosti

Není čeho se bát. Strach je jen ozvěnou z hlubin vaší nevědomé paměti z dob, kdy se vaše já pokusilo oddělit od Boha. Něco takového by samozřejmě nebylo nikdy možné, a tak bylo učiněno rozhodnutí vytvořit „omezené vědomí", a zmenšit tak vědomé spojení s Bohem. Tím nastala masová ztráta paměti. Lidé zapo­mněli na lásku, aby si vytvořili iluzorní nezávislost na Bohu. Tehdy vznikla svobodná vůle člověka.

Jedinou cestou ven z této pasti je neustále si uvědomovat, že s Bohem i s kýmkoli jiným tvoříte jednotu. Když si uvědomíte tuto prostou, a přitom hlubokou pravdu, vzpomenete si také, že strach je založen na iluzi. Proto dnes co nejčastěji posilujte vědomí své jednoty s Nebesy. Prociťujte, jak se vaše tělo i vědomí zbavují na­pětí díky tomu, že jste si uvědomili tuto duchovní skutečnost, která neustále prostupuje nejen vaše nitro, ale také každou situaci.

Myšlenka pro tento den

Jsem ve spojení s Bohem i se všemi lidmi. Jsem v jednotě s Boží láskou. Nyní předávám všechny své strachy i ne­rozhodnost Nebesům.

 

7.2.

 

Učte vnitřnímu míru svým příkladem


Když druzí vidí, že jste v klidu, uvědomují si tak znovu hodnotu vnitřního míru. To znamená, že je inspirujete k tomu, aby i oni v sobě hledali mír. Vzhledem k tomu, že přitahujete lidi, kteří hledají vyrovnanost, budou vás tito lidé žádat, abyste jim také pomohli v jejich snažení.

Vším, co konáte, učíte druhé. Ať se tedy vaše dnešní lekce týká vnitřního míru. Učiňte vše potřebné k tomu, abyste zůstali klidní a zakotvení ve svém středu. Můžete například zavřít oči, pomodlit se, zhluboka dýchat, pobýt nějaký čas venku a podobně. Tato časová investice se vám vrátí v podobě vnitřní harmonie a klidu.

Myšlenka pro tento den

Celý den zůstávám ve svém středu. Své anděly žádám, aby mi pomohli šířit mír, ať přijdu kamkoli, a aby se ve všem, s nimiž se setkám, také dostalo požehnání vnitřního klidu.

 

 

6.2.

 

Mějte rádi své tělo

Vaše fyzické tělo je jedním z nejdůležitějších nástrojů, který vám pomáhá naplňovat vaše Boží poslání. Je to příbytek vaší duše během vašeho života na Zemi. Stejně jako se staráte o domov, ve kterém bydlíte, i vaše tělo potřebuje péči a lásku.

 

Vaše fyzické tělo má svou vlastní životní sílu a inteligenci. Ta je zakódována v DNA, která je spojujícím článkem mezi duchovním a fyzickým světem a která funguje jako vedení mezi vaším nevědo­mím (které je napojeno na duchovní svět) a vaším já (které je zakot­veno ve vašem těle). Elektrická rovnováha mezi těmito receptory a vodiči funguje lépe, když o své tělo dobře pečujete.

 

Domov vašeho ducha touží po chvále, ocenění a jiných formách péče, podobně jako jakékoli jiné živé stvoření. Čím více laskavých slov svému tělu říkáte, tím lépe vám bude sloužit.

 

Dnes projevujte svému tělu lásku i to, jak si jej vážíte. Odmění vás vyšší hladinou energie a vitality. Tak projevuje tělo vděčnost za vaši pozornost.

 

Myšlenka pro tento den

 

O své tělo se starám co nejlépe. Vážím si ho, protože je zdravé, silné a plné života. Nyní žádám anděly, aby po­slali mému tělu velkou dávku uzdravující energie.

 

5.2.

 

Zapalte si svíčku


Existuje mnoho důvodů, proč se svíčky používaly během duchovních obřadů už od dávných věků. Jejich světlo pozvedá energii a smysly všech, kteří je vidí. Navíc jejich světlo je mnohem bližší přirozenému slunečnímu světlu než umělé osvětlení používané ve většině domovů a kanceláří. To je jeden z důvodů, proč pohled na svíčku dodává člověku energii, téměř podobně jako pobyt venku za jasného slunečního dne.

 

Světlo svíček také zažehává jiskru představivosti. Proto se při meditaci a vizualizaci dívejte do jejich plamene. Svíčky si můžete zapálit, také když chcete něco oslavit nebo si něco slavnostně připomenout, protože poslouží právě takovému účelu, pro jaký si je vyberete.

 

Dnes si zapalte svíčku a myslete přitom na nějaké své vroucné přání nebo záměr. Když přiblížíte plamen zápalky ke knotu, pomyslete na svůj záměr (například na něčí zdraví, na světový mír, na prosperitu a podobně). Zapalte tolik svíček, kolik máte přání, zadívejte se postupně na každou z nich a za každé přání se pomodlete. Až budete později jejich plamen zhasínat, nezapomeňte svíčce poděkovat za její pomoc.

 

Myšlenka pro tento den

 

Zapaluji si svíčku a spojuji se s jasným světlem obsaženým v mých modlitbách. Toto posvátné světlo v mém nitru se odráží v tančícím plameni svíčky.

 

4.2.

 

Představujte si, že se vaše přání již plní!

Nemusíte o nic usilovat, nic násilně prosazovat ani o nic bojovat. Energie přílišného úsilí od vás může naopak to dobré odehnat, zatímco síla, kterou má vděčnost, k vám pozitivní věci přitahuje. Můžete dosáhnout velmi mnoho jednoduše tím, že si v nitru budete udržovat pocit vděčnosti za to, že vaše přání už vám bylo splněno. Nezbývejte se tím, jakou formou se váš sen splní. Prostě si představujte, že už se splnil. Čím více prožitku, vášně a zápalu do své vděčnosti dáte, tím rychleji se vaše touhy stanou skutečností.

 

Každá touha vysílá svůj éterický otisk do vesmíru, zatímco jádro zůstává u vás a bere na sebe materiální podobu. Čím více energie vložíte do svého přání, tím rychleji se splní. Negativita, pesimismus a pochyby jeho naplnění narušují a vracejí vašemu přání nejasnou éterickou podobu.

 

Dodávejte dnes svým touhám sílu tím, že na ně budete často myslet a budete je nabíjet pozitivním myšlením a emocemi. Poděkujte vesmíru za to, že vás neustále všemi možnými způsoby podporuje.

 

Myšlenka pro tento den

 

Plní se mi všechna přání. Děkuji za to, že vše, o čem sním, a ještě mnohem více, se stává skutečností. Cítím upřímnou vděčnost, velké vzrušení a hlubokou víru a tyto pocity naplňují nejen mou mysl, ale i mé tělo. Pečuji o všechny své sny, protože vím, že je to podobné jako se starat o květiny v zahradě svých přání.

 

3.2.

 

Ať každý krok stojí za to

Když začnete pracovat na novém cíli, může se vám zdát, že je v nedohlednu. My andělé vám chceme připomenout, že každá důležitá cesta začíná prvním krokem, který v mnoha smě­rech udává tón celého výletu. Proto se snažte, aby se vám ten první krok opravdu povedl.

 

Berte začátek s nadšením a berte na sebe ohled. Vložte všechnu svou energii a soustředění do toho, co máte před sebou. Buďte pozitivní a věřte v ten nejlepší výsledek, aniž byste do vize své budoucnosti vkládali strach.

 

Brzy si budete užívat další kroky na cestě k cíli, jako by šlo o hru nebo zábavu. Budete-li si vážit každého kroku, bude váš po­krok obrovský.

 

Myšlenka pro tento den

 

Na své cestě k uskutečnění svých snů se vždy soustředím pouze na daný krok, který právě činím. Odevzdávám všechny své obavy a strachy Bohu a andělům. Uskutečňování mých snů mě těší a daří se mi.

 

2.2.

 

Odpusťte zlobu

Jestliže vám něčí chování způsobí bolest, můžete vůči této osobě začít pociťovat zlobu nebo zášť. Ale tím jen zraňujete sami sebe, protože tato emoce vás obírá o energii, o chuť do života i o výkonnost. Jakákoli nelaskavá slova nebo skutky, které proti vám namíří druhá osoba, jsou jen odrazem toho, jaká je tato osoba. Její chování vůči vám nevypovídá nic o tom, jací jste ve skutečnosti vy.

 

Když se lidé chovají nelaskavě, zastiňují proud světla a lásky proudícího do jejich života, což následně přitahuje další zážitky, které živí jejich nespokojenost. Čím méně se vám zdá nějaký člověk hoden lásky, tím více jí potřebuje, protože láska léčí nešťastné pocity a zažehává v srdci vřelost.

 

To ale neznamená, že musíte trávit čas ve společnosti těch, kteří se k vám chovají nelaskavě. Můžete k nim vysílat láskyplné myšlenky z bezpečné vzdálenosti, a přitom si jít za svým cílem. Pokud začnete vysílat lásku vůči někomu, koho jste peřdtím odmítali, léčení se projeví na třech úrovních:

 

* 1. Zbaví vás bolesti i účinků zloby.
* 2. Naruší nežádoucí vzorce, protože člověk vždycky přitahuje to, na co myslí.
* 3. Pomáhá dotyčnou osobu uzdravit.

 

Odpusťte dnes někomu. Prospěch, který tak získáte, naprosto překonává i to nejmenší potěšení, které by vám mohla poskytnout zlost. Nechte ji být a buďte svobodní!

 

Myšlenka pro tento den

 

Odpouštím - a dovoluji, ať se rozplyne první zášť, na kterou si teď vzpomenu. Proměňuji to, co bylo původně zlostí, na energii uzdravující lásky. Chci odpouštět.

 

1.2.

 

Důvěřujte tomu, že vaši milovaní jsou v bezpečí

Odevzdejte nám andělům všechny své obavy a starosti o své nejbližší a vězte, že jsou v úplném bezpečí. Střežíme je s neko­nečnou Boží láskou a moudrostí. I vaše láska zajišťuje jejich ochranu.

Nic nemůže ublížit bytosti, kterou stvořil Bůh, protože tato duše je věčně šťastná, zdravá a živá. Bdíme nad všemi, které mi­lujete, tak jak jste nás o to požádali vy i Bůh. Posíláme jim požeh­nání, vedeme je na jejich cestě, a tak jim pomáháme.

Pokračujte se svými krásnými modlitbami za zdraví, bezpečí a pohodu svých nejbližších. Důvěřujte tomu, že je o každého z nich v každém okamžiku postaráno a že jsou v bezpečí láskyplné Boží náruče.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám Bohu a andělům všechny své starosti a obavy týkající se mých nejbližších. Důvěřuji tomu, že nad nimi bdí Nebesa. Vím, že mé modlitby za jejich zdraví, štěstí a bezpečí jsou vždycky vyslyšeny.