Get Adobe Flash player

Rady andělů

19.10.

 

Užívejte si nekonečné hojnosti

Všechno, co potřebujete k naplnění svého Božského životního poslání, je vám bez ustání poskytováno. Čeho byste chtěli mít víc? Všechno, na co jen pomyslíte, je vám dáváno. Důležité je zůstat prostřednictvím modlitby a meditace ve stálém kontaktu s Bohem a poté jednat podle toho, jak vás Nebesa povedou. Toto partnerství vám umožňuje, abyste se uvolnili a s radostí se sou­středili na službu druhým.

 

Nezatěžujte se prosím žádnými pozemskými obavami, zda bu­dete mít dostatek času, nápadů a podobně. O všechny vaše potřeby bude postaráno v průběhu cesty.

 

Dnes buďte v klidu a věřte, že váš svět je nekonečně bohatý. Všechny věci se věčně rodí, rostou a obnovují se. Vesmír vám i všem ostatním, kdo jsou v souladu s nebeským proudem, neu­stále poskytuje své dary.

 

Myšlenka pro tento den

 

Zcela spoléhám na Boha, že se postará o všechny mé potřeby. Jednám bez váhání a otálení podle toho, jak mě Nebesa vedou. Božská komunikace je pro mě zcela přirozená.

 

18.10.

 

Hledejte Boha

Bůh je v nitru každého člověka, kterého ve svém životě potkáte, i když se vám to někdy může jevit opačně. Podobně jako zlatokop hledá zlato, tak i vy můžete hledat a objevit Boží energii v každém vztahu. Vaše touha nalézt takto Boha vás vybavuje světlem, které vám pomůže najít v každém člověku alespoň jednu dobrou vlastnost.

 

Každý člověk má alespoň jednu dobrou stránku, která je zřejmá všem, kdo mají otevřenou mysl a srdce. Často ti, u kterých se vám zdá, že si vůbec nezaslouží lásku, nejvíce potřebují takového člo­věka jako jste vy, který v druhých hledá Boha.

 

Věřte, že dnes naleznete v nitru každého člověka zlato. Vaše mise, která má druhým přinést uzdravení, otevře mnoho srdcí a dá jim mnoho radosti, zvláště pak vám.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vidím alespoň jednu dobrou vlastnost v každém člověku, s nímž se dnes setkám. Hledám Boha v každém vztahu. Protože vidím v každém člověku něco pozitivního, od­rážejí tento dar všechny mé vztahy. Čím více v druhých vnímám Boha a dobro, tím více totéž vnímám v sobě.

 

17.10.

Najděte rovnováhu

Důležitou součástí vašeho životního poslání je rozhodování, jak budete trávit svůj čas. Možná si říkáte, že s ohledem na to, kolik se vám nabízí možností, nebude jednoduché dosáhnout rovnováhy. Cítíte tlak a potřebu věnovat se pomoci druhým, a přitom slyšíte, jak vás vnitřní hlas vyzývá, abyste se věnovali sobě. Máte určité povinnosti, ale co vaše odpovědnost za vaši duši a duchovní cestu?

Tyto různé požadavky nejsou ve vzájemném konfliktu, pokud si to ovšem sami nemyslíte. Dokonce se báječně doplňují, jedna čin­nost se přelévá v druhou, podobně jako úsvit vede k západu slunce. Prvním krokem k nalezení rovnováhy je být pozitivní, a proto si zavolejte nás anděly a používejte afirmace, abyste naplnili svou mysl uzdravující láskou.

Myšlenka pro tento den

Můj život je nyní dokonale vyvážený. Mám dostatek času na všechno, po čem toužím, a užívám si ve svém životě rozmanité činnosti. Plním všechny své povinnosti a sou­časně se věnuji zábavě, odpočinku i cvičení.16.10.

 

Buďte klidní, protože všechno je Bůh

Bůh je všudypřítomný, což znamená, že je v každém místě, člo­věku i věci. Všechno, co vidíte, je Bůh. Je nemožné, aby kdokoli nebo cokoli bylo od Boha odděleno, i kdyby se to mohlo jevit jinak.

 

Držte se dnes tohoto vědomí. Kdykoli cítíte strach nebo stres, řekněte si: Toto je Bůh. Tato věta zklidní vaše obavy, že by něco mohlo být v nepořádku. Uvědomíte si, že jste za všech okolností bezpečně vedeni a že stačí tomuto vedení naslouchat a s vírou se jím řídit.

 

Dnes si neustále připomínejte, že Bůh je ve vás i v každém člo­věku - že je ve všem kolem vás. Když se soustředíte na skutečnost, že všechno je Stvořitel, budete zažívat všeobjímající nebeskou lásku. Zdánlivé problémy začnou mizet díky neočekávaným řešením.

 

Buďte klidní, protože všechno je Bůh.

 

Myšlenka pro tento den

 

Připomínám si, že všechno je Bůh a že Bůh je v každém člověku. Vidím dnes Boha v sobě i v ostatních. Cítím vnitřní klid, protože vím, že všechno je v Božích rukou. Není čeho se bát.

 

15.10.

 

Važte si svého srdce, které umí léčit

ak jsme se už my andělé zmínili, univerzální léčivá energie proudí do vás a zase ven hlavními body čaker, zvláště pak vaším srdcem, rukama a třetím okem. Dnes se zaměříme na vaši srdeční čakru.

 

Příjemný pocit tepla ve vaší hrudi je signálem, že vaší srdeční čakrou proudí léčivé energie. Podobá se to pocitu vděčnosti, a jest­liže necháte svým srdcem procházet tyto energie, je možné zakou­šet takový stav bez přerušení. Děje se to tehdy, když neustále dá­váte a přijímáte lásku.

 

Stejně jako po každém nádechu následuje výdech, může být nekonečný i proud léčivé energie. Můžete si také představit svou srdeční čakru, jako by dýchala a při každém výdechu energii vysí­lala a při nádechu ji zase přijímala.

 

Dnes se soustřeďujte na pocity v oblasti srdeční čakry, tedy na pocity ve své hrudi. Proudění energie lásky vám naznačí pří­jemný pocit tepla. Bez ohledu na to, co se kolem vás děje, je vám tato univerzální síla vždycky k dispozici. Udržujte její proud v po­hybu tím, že budete zachovávat rovnováhu mezi dáváním a přijímá­ním, a všimněte si, jak má tato energie přirozeně vysokou hladinu.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vtahuji do své srdeční čakry uzdravující energii. Je pro mě zcela v pořádku cítit lásku a vděčnost. Při každém nádechu do sebe čerpám energii plnou lásky a při kaž­dém výdechu ji dávám druhým.

 

14.10.

 

Najděte dar obsažený v bolestných situacích

Držet se bolesti není žádná ctnost. Nemá to ani smysl. Hodnotu má však to, jak jste schopni se ze svého utrpení pozvednout, podobně jako se letadlo vznese nad vrstvu mraků. V utrpení je skryto sdělení, které si žádá vaši pozornost. Budete-li je přehlížet nebo maskovat, nic tím nevyřešíte. Najde si totiž jiný způsob, jak na sebe upozornit.

 

Dnes s vámi budeme pracovat na rozpoznání daru, který vám vaše trápení přineslo, a poté na tom, abyste je nechali se soucítěním odplynout. Ať už je příčinou vašich bolestných pocitů váš vztah, finanční situace, nějaká ztráta, starost o milovanou bytost nebo nerovnováha ve vašem těle, postup je stejný.

 

Nyní se zhluboka nadechněte a soustřeďte se na téma, které vás trápí. Co nejvíce se snažte zklidnit svou mysl a potom požádejte o pomoc při odhalení toho, jaký dar je pro vás ukryt v této bolestivé situaci. Každé utrpení vždycky skrývá nějaké požehnání, jako například možnost naučit se trpělivosti a soucítění, naučit se odpouštět, být silní a podobně.

 

Jakmile objevíte za utrpením dar, který vám má zprostředkovat, už se nebude muset domáhat vaší pozornosti. Protože vám předalo svůj vzkaz, může se zase stáhnout. Jakmile tento "posel" odejde, vnitřní mír, který vás vždycky naplňoval, bude ještě zjevnější. To je základ řešení jakéhokoli zdánlivého problému.

 

Společně odevzdáme vaši bolestnou situaci Bohu s důvěrou, že byla vyřešena na duchovní úrovni, a s vědomím, že se to teď  projeví také na fyzické úrovni. Otevřeme náruč daru smírného řešení, uzdravení a zázraků.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vnímám dary obsažené v každé situaci, se kterou se setkám. Mám sílu, vnitřní jistotu a stabilitu. Bůh zná řešení každého problému v mém životě. Odevzdávám tuto situaci s láskou a vírou Bohu a Jeho nekonečné moudrosti. Děkuji ti, Bože, že mi ve všem pomáháš. Nyní cele přijímám tvou pomoc.

 

13.10.

 

Uvědomte si, že jste láska

Bůh je čistá láska a láska je také jediný cit, který na Nebesích existuje. Protože jste výsledkem jedné ze Stvořitelových myšlenek, vaše duše byla počata a stvořena s Božskou pečlivostí.

 

Vaše fyzické tělo je jen malou částí vaší bytosti. Vaše duše je schopna překročit všechna omezení, kterými může trpět vaše tělo, protože je navěky spojena s Bohen, a tudíž s láskou. I vy neustále plavete v moři tohoto vřelého citu, který dáváte i přijímáte.

 

Buďte si dnes zvláště vědomi své pravé přirozenosti a lásku, cit daný vám Bohem, projevujte sobě i druhým. Soustřeďte se na své pocity a vnímejte, oč více se tak cítíte být sami sebou a jak se cítíte přirozeně a příjemně. V každém okamžiku jste milováni tou nejhlubší láskou. Vždyť vy sami jste láska!

 

Myšlenka pro tento den

 

I v tomto okamžiku je o mne s láskou pečováno. Bůh a andělé jsou čistou láskou a stejně tak jsem jí i já. Všechno na mně je hodno lásky. Přináším více tohoto citu na planetu Zemi už jen tím, že žiji. Protože já jsem láska, nyní i vždycky.

 

12.10.

 

Vnímejte dary, které vám přináší život

Každý den vám život přináší mnoho darů. Patří k nim zážitky, které otevírají vaše srdce, lidi, kteří vám chtějí pomoci, synchronické příležitosti a krásu přírody. Čím více si těchto požeh­nání všímáte, tím více vám jich vesmír posílá.

 

Všímejte si dnes co nejvíce takových darů. Mohou být drobné, například paprsek slunce, který na vás vykoukne zpoza temných mraků, nebo milý člověk, který vás pustí před sebe na přecpané křižovatce - počítá se každý.

 

Když se naučíte si těchto úchvatných okamžiků všímat, budou k vám přicházet bez ustání, aby vám ukázali pravou štědrost vesmíru.

 

Myšlenka pro tento den

 

Pozorně si všímám darů, které mi dává život. Přitahuji do svého života laskavé a dávající lidi. Vesmír je vůči mně velmi štědrý, stále mne něčím obdarovává.

 

11.10.

 

Proveďte nějakou zdravou změnu

Kdybyste mohli lusknout prsty a změnit jednu věc ve svém životě, co by to bylo? První věc, která vás napadla, představuje téma, kterým je třeba se zabývat. Vaše duše touží po změně a vaše vnitřní já čeká, až s tím něco uděláte.

 

Má-li o sebe člověk pečovat, znamená to někdy vstoupit do propasti neznáma. Protože je však vaším cílem zlepšit svou situaci, uvědomte si, že máte veškerou naši podporu.

 

Dnes učiňte kroky, které vás přiblíží k uskutečnění vaší vytoužené změny. Ať učiníte jakkoli nepatrný krok, vesmír se jeho prostřednictvím dá do pohybu, protože činí stejné kroky jako vy, jen s tím rozdílem, že ke zdaru vašeho cíle přispívá obrovským dílem.

 

Myšlenka pro tento den

 

Činím jeden krok (nebo více kroků) správným směrem. Ctím se a láskyplně se o sebe starám.

 

10.10.

 

Vězte, že se vždycky vše vyřeší

Už máte z minulosti zkušenosti, že jste se kvůli něčemu trápili, jak to dopadne, a nakonec všechno dopadlo dobře. I nynější situace se vyřeší přímo dokonale, takže zklidněte své tělo i mysl a uvědomte si, že není třeba se ničeho obávat.

 

Bůh vás nikdy nenechal na holičkách a neudělá to ani v budouc­nosti. I když vesmír nemůže znásilnit vaši svobodnou vůli, rozhodnete-li se jít drsnou cestou směrem dolů, láska neustále obklopuje nejen vás, ale i všechny ostatní. To chrání každou zkušenost a po­máhá vám to vnímat za vším Boží řád.

 

Každá epizoda vašeho života vám pomohla stát se silnějšími, moudřejšími, trpělivějšími a také duchovně pokročilejšími. I ny­nější situace je příležitostí, jak vnést do svého života více světla. Všechno dobře dopadne. Zatím zhluboka dýchejte a při výdechu odevzdávejte všechny své obavy Bohu.

 

Myšlenka pro tento den

 

Věřím, že má nynější situace se vyřeší stejně úžasně jako všechny mé předešlé zkušenosti. Ve skutečnosti je už teď všechno vyřešeno. Odevzdávám všechny své obavy a stra­chy Bohu a andělům, protože jen láska je skutečná.

 

9.10.

 

Očekávejte to nejlepší

Vaše očekávání určuje, co vidíte a prožíváte. Pokud očekáváte problémy, znamená to, že se na problémy zaměřujete, a tím pádem je i zažijete. Pokud se těšíte na úspěch, pak se na něj nala­díte, a to vás k němu přivede.

 

Vaše očekávání jsou volantem, který určuje směr, kam jedete. Doufejte v to nejlepší a uvidíte, jaké pozitivní výsledky vám to přinese.

 

Přistupujte k dnešnímu dnu s myšlenkou: Každý si zaslouží to nejlepší. Všichni lidé mají svou velikost. Vidím a očekávám úžasné věci, a ty také zažívám.

 

Pokud někdy zjistíte, že se uchylujete od svého kurzu, jedno­duše se zastavte, nadechněte se a seřiďte si kompas na pozitivní výsledky. Jste stejně silní jako kterýkoli jiný člověk a váš pozitivní pohled na svět má velkou sílu. Očekávejte dnes samé dobré věci a užívejte si odměn, které vám tato volba přinese.

 

Myšlenka pro tento den

 

Očekávám to nejlepší a také si to nejlepší zasloužím, stejně jako všichni ostatní. Je pro mě bezpečné mít vysoká oče­kávání. Můj prospěch přináší prospěch také ostatním.

 

8.10.

 

Projděte životními změnami

Ke splnění vašich přání často patří i životní změny. Staré musí často odpadnout, aby tak vznikl prostor pro to nové. Vaše duchovní cesta kolem vás vytvořila ochranné zabezpečení, které zajistí, aby to byly změny k lepšímu.

 

Přivítejte vše nové! Je to stejná energie, jakou má východ slunce krásného jarního rána. Změny, které vás teď čekají, jsou výsled­kem vašich vyslyšených modliteb, i když je tak ještě nevnímáte.

 

My andělé jsme během těchto období s vámi a držíme vás za ruku při každém kroku. Můžete nás kdykoli požádat o radu, dodání od­vahy a také ukázání směru, jak dál.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mé životní změny mě vedou pozitivním směrem. Andělé jsou se mnou v každém okamžiku a já se otevírám jejich pomoci, radám a ochraně. Cítím vzrušení z nových mož­ností, které mne čekají na cestě

 

7.10.

 

Těšte se z milostného vztahu

Váš milostný život je podmíněn tím, jak mluvíte se sebou sa­mými. Když si říkáte pozitivní a láskyplná slova, posilujete svou sebehodnotu. Neexistuje mocnější kouzlo, jak do svého života při­táhnout milostný vztah, po kterém toužíte a který si zasloužíte.

 

Musíte se milovat cele, a to i ty části svého charakteru, o kterých jste přesvědčeni, že potřebují zlepšit. Čím více lásky si dáváte, tím vyšší je vaše hladina energie. To je základ milostné přitažlivosti. Pamatujte si, že k sobě přitahujete osoby, které vysílají podobné energetické vlnění. Abyste k sobě přitáhli emočně zdravého part­nera, postavte ve svém nitru nutný základ tím, že se budete mít rádi a budete se přijímat.

 

My andělé stojíme i v tomto okamžiku po vašem boku a čekáme, až nás požádáte, abychom vám v tom pomohli. Ať už si myslíte, že potřebujete generální opravu své sebeúcty, nebo jen její menší úpravu, jsme připraveni vám pomoci.

Učiňte dnes s námi dohodu a dejte si závazek, že se budete snažit, aby jazyk, kterým popisujete sami sebe, byl láskyplný. Uvědomte si, že jsou vám otevřeny všechny možnosti - stačí jen

6.10.

 

Oddávejte se svým snům a nápadům

Denní snění neboli oddávání se vlastním fantaziím je často ka­talyzátorem představivosti, kdy vaše mysl překračuje hranice logiky a zkoumá nové možnosti.

 

My andělé se často divíme, proč lidé touto aktivitou opovrhují, protože pro získání nových myšlenek a nápadů je to činnost přímo zásadní. Chtěli bychom vás povzbudit, abyste si dnes v klidu sedli a nechali své myšlenky volně běžet, a oddávali se tak beze spěchu snění.

 

Nechte se unášet svými nejdivočejšími fantaziemi a nekoneč­nými možnostmi, které máte k dispozici. Představujte si scénáře "Co kdyby" a vizualizujte si, jak se vaše přání plní.

 

Poté si možná budete chtít zapsat některé myšlenky, které vás napadly. Netrapte se tím, že vám budou připadat přehnané. Uvědomte si, že jste byli právě napojeni na Božství a že na každém snu je vždycky něco hodnotného a významného.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dnes si dovolím oddávat se během dne snění. Moje před­stavivost si užívá možnosti běžet jako o závod se všemi myšlenkami a obrazy, které ji napadají. Otvírám se novým nápadům. Moje mysl je sjednocena s kolektivní moudrostí vesmíru, na kterou se mohu napojit, kdykoli se rozhodnu.

 

5.10.

 

Spojte se s archandělem Arielem

Vzhledem k tomu, že Ariel dohlíží na přírodu a životní prostředí, má podobné vlastnosti jako víly. Je rezervovaný, a přesto mocný; svým půvabem a druhem síly, kterou má, působí velmi žensky. Má magickou schopnost proměňovat přání ve skutečnost na materiální úrovni.   Ariel rozněcuje schopnost cítit velikou úctu spojenou s úžasem i bázní a také dokonalou víru, tedy vyvolává stav, který je nám všem znám z dětství. Ukáže vám, jak se víra v Boží svět stává vědomým rozhodnutím, které vám dovolí vyhnout se strnulému myšlení, jež maří vaše úsilí o uskutečnění svých přání.

 

Zavolejte si dnes Ariela, aby znovu probudil vaši schopnost cítit dětský úžas a úctu. Poté se nechte vést svým nitrem a začněte tančit, zpívat nebo si hrát, protože tím urychlíte plnění svých snů.

 

Myšlenka pro tento den

 

Volám archanděla Ariela a dovoluji své představivosti jiskřit a zářit nekonečnými možnostmi. Dovoluji si uvěřit v kouzla a vzdávám se všeho, co omezuje mé myšlení a názory.

 

4.10.

 

Ctěte svou citlivost

Vaše citlivost je dar, který vám dovoluje vnímat Boží vedení, cítit emoce vlastní i druhých, mít soucítění a respektovat pří­rodu. Važte si těchto svých vlastností, naši drazí.

 

Buďte ohleduplní ke své citlivosti a vyhýbejte se dnes hrubým energiím. My andělé vás budeme ochraňovat a řídit vaši cestu tak, abyste se vyhnuli negativním situacím a vztahům. Pomůžeme vám také ve volbě jídelníčku, ať už se týká jídla, nebo pití, aby i vaše strava vycházela vaší citlivosti vstříc.

 

Když se k sobě chováte s úctou a láskou, což si zasloužíte, vaše sebeúcta a sebeláska se automaticky zvýší. Důvěřujte tomu, že všechno, co cítíte, je požehnáním, a buďte za svůj dar citlivosti vděční.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dar citlivosti je pro mě bezpečný a vnímám jej jako po­žehnání. Respektuji své pocity a něžně a láskyplně o sebe pečuji.

 

3.10.

 

Říkejte slova, která léčí

My andělé jsme se už zmínili o tom, jakou mají slova energii, sílu a dopad. Dnes se zaměříme na jejich uzdravující moc. Toto sdělení jsme prostoupili obzvláště silnou dávkou léčivé ener­gie a vy ji nyní, při čtení těchto řádek, absorbujete. Začněte me­ditovat, nadechujte zhluboka tuto sílu do sebe. Vnímejte, jak vám posíláme lásku a podporu na všech možných úrovních.

 

Spolupracujme společně na tom, abyste používali uzdravující slova, ať už mluvíte nebo píšete o čemkoli. Pokud chcete, můžeme vést vaše vyjadřování tak, aby bylo prosyceno nejvyšší terapeutic­kou energií. Vaše slova vysílají jiskry Boží lásky a ostatní vnímají jejich dopad. Jako prostředníci, skrze které proudí léčivá slova, po­cítíte jejich účinek i vy.

 

Myšlenka pro tento den

 

Bože a andělé, děkuji vám, že dnes vedete má slova. Žádám vás, aby byl můj slovník nasycen láskou a po­zitivní energií. Ať všechno, o čem mluvím, přinese těm, kteří mi naslouchají, prospěch. Všechna má slova jsou léčivá a povzbudivá.

 

2.10.

 

Nechte zářit své světlo

Vaše pravé já září Božskou láskou. Vaše láskyplnost přináší hodně štěstí vám i ostatním. My andělé dnes budeme pracovat na tom, abychom odkryli vaše světlo tak, aby bylo vidi­telné pro celý svět.

 

Vaši záři živí štěstí, radost, smích a vášnivé zaujetí. Dnes si do­volte zažívat radost tak, že se budete zcela svobodně vyjadřovat. Protože svému pravému já můžete důvěřovat, že se bude chovat a mluvit láskyplně a ohleduplně, není z vaší strany potřeba žádné kontroly. Zcela se uvolněte a nechte dnes své světlo zářit obzvláště intenzivně!

 

Myšlenka pro tento den

 

Zasloužím si lásku jako bytost, jíž právě v tomto oka­mžiku jsem. Dovoluji si smát se a bavit se a mé světlo září jasně. Když jsem skutečně sebou, inspiruji druhé k tomu, aby také projevovali své pravé já.

 

1.10.

 

Spojte se s anděly přírody

Bytosti dohlížející na říši rostlin, minerálů a zvířat se označují jako víly, elementálové a andělé přírody, a jsou stejně skuteční jako vy. Podobně jako vy mají i tyto bytosti důležité poslání. Na prvním místě zajišťují harmonii a výživu v přírodě. Ale mohou pomoci růst a prospívat i vám.

 

Na tuto planetu vnášejí ducha dobrodružnosti a hravosti, který je pro vás přístupný prostřednictvím pobytu venku na čerstvém vzduchu mezi rostlinami nebo zvířaty, ať už domácími, nebo divokými. Protože tito duchové žijí na Zemi, jsou připraveni vám se soucitem naslouchat, ale také vám pomoci s materiálními záležitostmi. Rádi vám například pomohou se vším, co se týká lásky a financí.

 

Elementálové poznají, když má člověk upřímný zájem přírodě ulevit a třídí odpad, je laskavý ke zvířatům a podobně. Tyto činy vyvolávají přízeň u andělů přírody, a jakmile vás svou přízní obdaří, budete jí doslova zahrnuti.

 

Pobuďte dnes nějaký čas s těmito anděly. Umožněte, aby se váš vztah s nimi dále prohluboval, podobně jako vaše vztahy s novými známými ze světa lidí. Časem se naučíte vzájemně si důvěřovat, pomáhat a milovat se. Až s elementály navážete bližší vztah, začnete s nimi sdílet jejich osvícený a magický pohled na svět, který představuje opravdu zdravý přístup k životu!

 

Myšlenka pro tento den

 

Spojuji se s anděly přírody. Těší mě trávit čas s rostlinami a zvířaty. V mysli vedu s elementály rozhovor, a dávám jim tak možnost, aby mě poznali. Všímám si pocitů ve svém srdci a těle, které mi potvrzují, že jsem skutečně ve spojení s těmito magickými a milujícími bytostmi. Děkuji jim za jejich přítomnost v mém životě a na této planetě.

 

30.9.

 

Dovolte, ať to přijde

Namísto abyste za uskutečnění svých tužeb s námahou bojovali, uvolněte se a dejte věcem možnost, aby za vámi přišly samy. Nemusíte se příliš namáhat, abyste našli, co hledáte. Stačí si jen jasně představit, že už jste dosáhli svého cíle, a věřit, že to, po čem toužíte, k vám přijde snadno a bez úsilí. Pak se už jen řiďte vedením, kterého se vám dostane.

 

Zapomeňte dnes na svůj starý přístup, jak uspokojit své potřeby. Buďte jako chytrý rybář, který používá správnou návnadu (v tomto případě vaše průzračně jasné myšlenky), nahodí si do jezera (nahodit udici odpovídá odevzdání vašich tužeb Bohu) a pak už jen trpělivě čeká, až přijde jeho odměna.

 

Určete, co konkrétně chcete, a uvědomte si, že dokud tu věc budete hledat, budete současně vysílat signál, že ji nemáte. Proto poděkujte vesmíru a buďte vděční za skutečnost, že vaše přání bylo splněno. Tento proces vám přinese uskutečnění vašeho přání, často způsobem, který předčí vaše očekávání.

 

Napište si podrobně, co si dnes přejete, a zakončete to poděkováním. Naplňte své srdce vděčností a radujte se z rychlé odpovědi, kterou bude vesmír reagovat na vaše přání.

 

Myšlenka pro tento den

 

Nechávám k sobě věci přijít. Vysílám svá přání, aby letěla přede mnou, a umožňuji tak, aby se ke mně vrátila ve zhmotněné podobě. Cítím vděk předtím i poté, co se má přání splnila.

 

29.9.

 

Dívejte se na všechny jako na úspěšné

To, jak vnímáte druhé, má obrovský dopad na vaše vnímání sebe. Když se díváte na druhého člověka jako na úspěšného, pak to znamená, že vnímáte bohatství i v sobě.

 

Bez ohledu na vnější vzhled se dnes u lidí soustřeďte na to, čeho úspěšně dosáhli. Prokazujete tím velkou laskavost sobě i jim, protože na energetické úrovni se to rovná tomu, jako byste darovali všem lidem (včetně sebe samých), které potkáte, peníze.

 

Náš vesmír je štědrý a má mnoho darů pro všechny. Ale proud jeho hojnosti je otevřený pouze pro ty, kdo si tu skutečnost uvědomují, to jest lidem, jejichž mysl je nastavena tak, že umí hojnost vnímat. Tuto schopnost získáte tím, že se naučíte vnímat bohatství na každém svém kroku.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vidím úspěch a hojnost, kamkoli se podívám, protože se dívám očima, které jsou schopny vidět bohatství života. Čím více ho vidím, tím více ho ke mně proudí. Všechna má slova odrážejí požehnání hojnosti, kterou přináším všem, s nimiž se potkávám.

 

28.9.

 

Udělejte si na sebe čas

Naši drazí, jste anděly na Zemi. Dáváte druhým láskyplně a nesobecky a odměnou je vám velká radost a uspokojení. Rádi bychom vám však připomněli, abyste se pro svou štědrost nezapomněli starat také o sebe.

 

Všichni, kteří dávají, si potřebují dobíjet své baterie tím, že si udělají čas na příjemná potěšení a osobní radosti. Dnes s vámi budeme pracovat na tom, abyste si našli čas i pro sebe. Může jít o něco spontánního nebo o zábavu, kterou máte rádi.

 

Co vám jako první vytanulo na mysli, když jste četli tato slova? Pokud po něčem toužíte, pak dnešek je tím pravým dnem k tomu, abyste svou touhu zrealizovali. Budeme vás plně podporovat, abyste měli nejen čas, ale i motivaci udělat všechno pro naplnění svých potřeb.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dělám si čas na činnosti a zábavu, které mě naplňují. Energie, kterou investuji do sebe, je moudrým vkladem do mého štěstí a zdraví. Jsem pro své přátele i rodinu dokonalým příkladem toho, jak se má člověk o sebe starat.

 

27.9.

 

Důvěřujte si

Váš vnitřní kompas vás vede přesně ve směru vašich snů a tužeb. Důvěřujte jeho vedení, protože vyvěrá přímo z nekonečné moudrosti Boží a pomáhá vám na cestě k dosažení stavu štěstí, který je Nebem na Zemi.

 

Když jste radostní, vaše světlo září jasným světlem. Tím inspirujete ostatní k tomu, aby i oni směřovali k radosti. Důvěřujte svým vnitřním pocitům, nápadům a vizím, protože pocházejí od Boha a jsou nástroji, které vás mají přivést domů v míru a štěstí.

 

Myšlenka pro tento den

 

Důvěřuji své intuici a své vnitřní moudrosti. Činím kroky na základě vnuknutí svých andělů. Mám v sebe víru a vím, že mě bez ustání vede Boží láska.

 

26.9.

 

Nehledejte na sobě chyby

My andělé už jsme se zmínili o moci, kterou mají vaše slova. Proto se dnes budeme soustředit na detoxikaci vašeho slovníku, což znamená, že ho očistíme od oslabujících myšlenek nebo frází. Dnes se budeme celý den snažit konkrétně o to, abychom z řeči vyloučili jakékoli stížnosti.

 

Kdykoli vyjadřujete nespokojenost, prohlašujete tím, že někdo nebo něco má nad vámi moc. Stížnosti jsou afirmace potvrzující vaši pozici oběti a představují jakési pasivní volání o pomoc.

 

Jako bytosti světla a lásky nemůžete být nikdy oběťmi a nee­xistuje větší moc než ta, kterou máte právě teď ve svém nitru. Nic a nikdo nad vámi nemá moc a nemůže vámi manipulovat, dokud jste si vědomi, že v sobě máte Boha.

 

Dnes si dejte za cíl nestěžovat si. Vždycky existuje způsob, jak pozitivně formulovat své pocity, aniž by bylo nutné „hudrovat". Všímejte si, jak silní se cítíte, když mluvíte ze svého vnitř­ního středu, tedy z místa své síly, a také, jak ostatní pozitivně re­agují na vaše žádosti o pomoc. Když dovolíte své vnitřní síle, aby všechno jednoduše vyřešila, brzy zjistíte, že neexistuje nic, nač byste si měli stěžovat.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mluvím z pozice své vnitřní síly. Nehledám na sobě chyby a používám slova, která posilují nejen mě, ale i ostatní. Mám dostatek síly i schopností, nyní a vždycky.

 

25.9.

 

Radujte se ze své neochvějné víry

Už víte, jak je důležité být bez ustání naplnění vírou, pokud jde o uskutečňování vašich přání i uzdravování. My andělé jsme tu dnes proto, abychom vás naučili pár metod, jak víru získat a posílit.

 

Víra je schopnost soustředit se na lásku bez ohledu na okol­nosti. Je to důvěra, že všechno se vyřeší tím nejlepším možným způsobem a že se stane zázrak. Toto přesvědčení spoléhá na to, že láska je odpovědí na všechno. Nedůvěra je na druhé straně pra­vým opakem. Nutí vás k přesvědčení, že všechno je pouze na vás, že všechno se v životě získává jen bojem, obavami a soupeřením. Který stav podle vás poskytne duši více štěstí a zdraví?

 

Nezapomínejte, že když v modlitbě žádáte o splnění svého přání, můžete také požádat o posílení víry.

 

Myšlenka pro tento den

 

Žádám Boha a anděly, aby posílili mou víru. Mám ochotu věřit, že láska zajistí všechny moje potřeby. Nyní se rozho­duji pro život v míru a klidu, který pramení z hluboké víry.

 

24.9.

Najděte rovnováhu

Důležitou součástí vašeho životního poslání je rozhodování, jak budete trávit svůj čas. Možná si říkáte, že s ohledem na to, kolik se vám nabízí možností, nebude jednoduché dosáhnout rovnováhy. Cítíte tlak a potřebu věnovat se pomoci druhým, a přitom slyšíte, jak vás vnitřní hlas vyzývá, abyste se věnovali sobě. Máte určité povinnosti, ale co vaše odpovědnost za vaši duši a duchovní cestu?

Tyto různé požadavky nejsou ve vzájemném konfliktu, pokud si to ovšem sami nemyslíte. Dokonce se báječně doplňují, jedna čin­nost se přelévá v druhou, podobně jako úsvit vede k západu slunce. Prvním krokem k nalezení rovnováhy je být pozitivní, a proto si zavolejte nás anděly a používejte afirmace, abyste naplnili svou mysl uzdravující láskou.

Myšlenka pro tento den

Můj život je nyní dokonale vyvážený. Mám dostatek času na všechno, po čem toužím, a užívám si ve svém životě rozmanité činnosti. Plním všechny své povinnosti a sou­časně se věnuji zábavě, odpočinku i cvičení.

 

23.9.

 

Radujte se z pravé lásky

Láska, kterou vám my andělé dáváme, je stálá a bez podmínek. Respektujeme a chápeme všechno, co děláte a jak se chováte. Často vás vedeme novými směry, ale vždycky tak činíme v souladu s ces­tou, kterou jste si zvolili vy sami. Vše konáme v harmonii s vašimi modlitbami podle Boží vůle.

 

Pravá láska se v žádné situaci nemění. Bez ohledu na to, co se děje, zůstává neochvějně stálá. Vždycky vidíme vaši dobrotu a vaši vnitřní záři. Když jste si jisti naší láskou, jste uvolnění a záříte ještě jasnějším světlem.

 

Mějte stále na mysli, že jste milováni, nyní i vždycky. Požádejte nás, abychom vám pomohli naši lásku cítit, a vnímejte, jak k vám po celý den proudí.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám na paměti, že mě mí andělé milují, a umožňuji si cítit jejich láskyplnou péči. Moje srdce je naplněno ne­beským citem.

 

22.9.

 

Podrobnosti nechte na Bohu

Naši drazí, my andělé vidíme, že si děláte starosti, jak ve svém životě postoupit o kus dál. Jsme zde, abychom vás ujistili, že nad každou vaší modlitbou bdí mocné bytosti, které vám pomáhají. Všechny podrobnosti týkající se vašeho úsilí jsou bezvýznamné a zcela jistě nemá smysl se kvůli nim trápit.

 

Ano, je pravda, že si připadáte, že máte větší kontrolu nad svým životem, když víte, co se děje. Ale porozumění má mnoho úrovní. Záleží na tom, zda se soustředíte na nižší, nebo vyšší energetickou úroveň záležitosti. Na nejnižší úroveň se dostáváte, když si mys­líte, že musíte druhým lidem brát, abyste uspokojili své potřeby. To je založeno na přesvědčení, že zdroj hojnosti je omezený, a že je proto nutná konkurence.

 

Nejvyšší úroveň naopak nejlépe vystihuje slovní spojení „ra­dostná víra", která představuje opravdové odevzdání se do Božích rukou, kde obavy nemají své místo. Lidé s tímto přístupem chápou, že jakmile jednou vyřkli svou modlitbu, Bůh se postará o všechny detaily a povede je, pokud to bude nutné, k nějakému dalšímu kroku, aby se vývoji napomohlo. Tak vypadá spolupráce s Duchem.

 

Myšlenka pro tento den

 

Odevzdávám Bohu a andělům jakékoli obavy a starosti týkající se toho, jakou formou se splní mé modlitby a touhy.

 

21.9.

Překvapte někoho

Tak jako máte rádi příjemná překvapení vy, i druhé potěší něco neočekávaného. Už když si plánujete, že někoho obdarujete, jde o akt lásky, který dává oběma stranám sílu: dostanete nápad, jak toho druhého potěšíte, pak trávíte čas zařizováním potřebných věcí a poté se radujete, když prožíváte radost spolu s obdarovaným. Neocenitelná jsou i spontánní překvapení, jako je srdečná pochvala nebo nečekaná nabídka pomoci.

Pokud obdarováváte druhou osobu, ve skutečnosti obdarováváte sami sebe, protože vy a příjemce jste vlastně jedna osoba. Navíc také vysíláte do vesmíru signály, že i vy máte rádi příjemná překvapení. Život na to pak reaguje tím, že vám sesílá mnohá příjemná potěšení ve formě dávání i přijímání.

Radujte se dnes z neočekávaného, jak z toho, co sami dáváte, tak z toho, co dostáváte. Buďte vědomí a všímejte si všeho krásného a neobvyklého, protože překvapení mohou mít mnoho forem.

Myšlenka pro tento den

Mám velké potěšení z toho, že mohu připravit překvapení pro někoho mně drahého. Když pak radost z dárku sdílíme, obklopí nás na chvíli atmosféra nevinného úžasu a radosti a vesmír mi pak také přinese něco krásného.

 

20.9.

Ciťte se milováni

Láska je všudypřítomná, což znamená, že je všude kolem vás i ve vašem nitru. Láska jste vy - je to vaše Božské dědictví a ustrojení.

Možná jste zažili bolestivý vztah, který zapříčinil vaši nedůvěru v lásku. Začali jste si ji spojovat s bolestí a došli jste k závěru, že láska není bezpečná. Snížili jste svou vnímavost vůči lásce na minimum v přesvědčení, že vás to ochrání před dalším utrpením. My andělé vám můžeme pomoci vaše srdce uzdravit, abyste mohli znovu milovat. Jsme neustále po vašem boku. Proto nás můžete kdykoli požádat, abychom zvýšili energii vašich interakcí s ostatními. Budeme vaše vztahy usměrňovat tak, aby vám pomohly se cítit v bezpečí a pod ochranou.

Je nemožné zcela zablokovat vnímání lásky. Životní silou vaší duše je právě láska. Čím více ji cítíte, tím více života cítíte ve svých žilách.

Myšlenka pro tento den

Je pro mě bezpečné cítit, že mě někdo miluje. Žádám své anděly, aby vedli mé vztahy tak, že ke mně budou přitahovány osoby na vysokém stupni lidství. Všichni se ke mně nyní chovají s úctou, protože mám opravdové přátele, k nimž cítím velkou náklonnost.

 

19.9.

 

Jděte vpřed beze strachu

Na cestě za svými sny můžete postupovat beze strachu i bez výhrad. Ve všem, co děláte, jste vždycky pod ochranou - po­kud nás anděly požádáte o pomoc a poté se řídíte vedením, které vám poskytujeme.

 

Dnes odvážně vykročte vstříc svým snům. Učiňte tak s napro­stou důvěrou, že stojíme po vašem boku. Nespadnete, a pokud do­stanete strach, chytíme vás.

 

Nezapomínejte s námi spolupracovat jako se svými věčnými spoluhráči. Než se rozhodnete nebo něco uděláte, obraťte se o radu nejdříve na nás. Neřekneme vám, co máte dělat, ale povedeme vás k rozhodnutím založeným na lásce a úctě k vám samým. Jsme po vašem boku a povzbuzujeme vás, ať směřujete ke štěstí, které vám náleží.

 

Myšlenka pro tento den

 

Postupuji vpřed beze strachu, protože mí andělé mě chrání a vedou mne. Během dne je nezapomínám žádat o pomoc a často s nimi navazuji spojení.

 

 

18.9.

Projděte životními změnami

Ke splnění vašich přání často patří i životní změny. Staré musí často odpadnout, aby tak vznikl prostor pro to nové. Vaše duchovní cesta kolem vás vytvořila ochranné zabezpečení, které zajistí, aby to byly změny k lepšímu.

Přivítejte vše nové! Je to stejná energie, jakou má východ slunce krásného jarního rána. Změny, které vás teď čekají, jsou výsled­kem vašich vyslyšených modliteb, i když je tak ještě nevnímáte.

My andělé jsme během těchto období s vámi a držíme vás za ruku při každém kroku. Můžete nás kdykoli požádat o radu, dodání od­vahy a také ukázání směru, jak dál.

Myšlenka pro tento den

Mé životní změny mě vedou pozitivním směrem. Andělé jsou se mnou v každém okamžiku a já se otevírám jejich pomoci, radám a ochraně. Cítím vzrušení z nových mož­ností, které mne čekají na cestě

 

17.9.

Užívejte si nekonečné hojnosti

Všechno, co potřebujete k naplnění svého Božského životního poslání, je vám bez ustání poskytováno. Čeho byste chtěli mít víc? Všechno, na co jen pomyslíte, je vám dáváno. Důležité je zůstat prostřednictvím modlitby a meditace ve stálém kontaktu s Bohem a poté jednat podle toho, jak vás Nebesa povedou. Toto partnerství vám umožňuje, abyste se uvolnili a s radostí se sou­středili na službu druhým.

Nezatěžujte se prosím žádnými pozemskými obavami, zda bu­dete mít dostatek času, nápadů a podobně. O všechny vaše potřeby bude postaráno v průběhu cesty.

Dnes buďte v klidu a věřte, že váš svět je nekonečně bohatý. Všechny věci se věčně rodí, rostou a obnovují se. Vesmír vám i všem ostatním, kdo jsou v souladu s nebeským proudem, neu­stále poskytuje své dary.

Myšlenka pro tento den

Zcela spoléhám na Boha, že se postará o všechny mé potřeby. Jednám bez váhání a otálení podle toho, jak mě Nebesa vedou. Božská komunikace je pro mě zcela přirozená.

 

16.9.

Přivolejte si archanděla Rafaela

Vzhledem k tomu, že Rafael se zaměřuje na léčení, jeho energie uzdravuje. Můžete se také zaměřit tímto způsobem, podobně jako všichni, kdo chtějí svou přítomností působit terapeuticky. Stačí pouze toto své přání každý den opakovat a denně se modlit, abyste mohli být zprostředkovateli léčivé energie pro druhé, a stane se tak. Protože to, oč žádáte ve svých modlitbách a po čem toužíte, se projevuje ve vašem energetickém poli a následně i ve zkušenostech. To je základ všeho léčení.

Stejně tak si můžete přivolat Rafaela tehdy, když chcete posílit své rozhodnutí uzdravit sebe nebo druhé. Pokud vaše víra zakolísá nebo se vaší mysli zmocní negativní myšlení, připomeneme vám vaše poslání. Tento archanděl vás také může vést a pomáhat vám ve všech vašich aktivitách a snahách, které souvisí se zdravím.

Přivolejte si dnes Rafaela, aby zklidnil vaši mysl a ulevil jí. Zbaví vás všech starostí souvisejících s nemocí, financemi, vztahy, ale i s ostatními oblastmi života. Jakmile bude vaše mysl zase klidná, začnete se uzdravovat.

Myšlenka pro tento den

Přivolávám archanděla Rafaela, aby mi pomohl si udržet a šířit blahodárnou energii klidu. Rafaeli, přijď prosím ke mně a veď mě v mé léčitelské práci. Pomoz mi léčit druhé s takovou důvěrou, s jakou to činíš ty.

 

15.9.

Vězte, že jste obklopeni láskou

Právě v tuto chvíli vás láskyplně objímají naše křídla. Prociťujte naši lásku ve svém srdci a oddejte se jí. Je důležité, abyste si takovou výživnou Božskou péči pravidelně dopřávali, a nabíjeli se tak. Dnes vám budeme posílat ještě více láskyplné energie. Aby se tak dělo, není nutné, abyste si toho byli vědomi, avšak určitě vás oblaží, kdykoli se rozhodnete se na naši energii naladit.

Myšlenka pro tento den

Něžné andělské objetí mě osvěžuje. Koupu se v nebeské lásce a dovoluji si ji plně prožívat. Jsem vzácnou bytostí, nyní i vždycky.

 

14.9.

Dokážete všechno!

Vaše schopnosti a moc jsou bezmezné, takže můžete dokázat všechno, pro co se rozhodnete svou myslí, ale i svým srdcem. Přistupujte ke každé situaci s lehkostí: jednoduše se soustřeďte na svůj cíl tak, jako by se již projevil na hmotné úrovni.

Ať už toužíte po čemkoli, jednoduše se utvrzujte, že váš sen už je realitou, a to nejen slovy, ale i svým chováním. Namísto abyste si říkali: "Přeji si víc cvičit," si představujte, že už víc cvičíte. Soustřeďte se na svou velkou motivaci cvičit i na radost, kterou vám cvičení přináší. Poděkujte za to, že váš návyk udržovat si kondici již vznikl.

Stejným způsobem přistupujte k čemukoli, po čem toužíte. Vnímejte se jako trpělivé, úspěšné, zdravé a šťastné bytosti, které se těší ze své práce, svých vztahů a všeho ostatního, co je pro vás důležité.

Slova inspirovat a aspirovat (pokoušet se o něco) jsou odvozena od latinského slova spiritus nebo "Duch", a když se o něco pokoušíte, tedy to aspirujete, jste zároveň inspirování Duchem. Čerpáte tak z této věčné síly, kterou sdílíte s Bohem, s anděly a s každou lidskou bytostí na této planetě.

Jako představitelé Božího Ducha dokážete cokoli!

Myšlenka pro tento den

Věřím v sebe a ve všechny své možnosti. Své pochyby přeměňuji ve sny, a strachy ve vzrušení. Opírám se o Boží sílu ve svém nitru s vědomím, že mě tato energie motivuje a dodává mi sílu na všech úrovních.

 

13.9.

Važte si svého léčivého zraku

My andělé dnes pokračujeme v diskusi o tom, jak zvýšit intenzitu proudu univerzální léčivé energie. Už jsme mluvili o rukou a srdci a dnes budeme pracovat s čakrou třetího oka.

Vaše třetí oko přijímá a také vysílá intenzivní světlo. Různé čakry interpretují informaci o energii různým způsobem: ruce se soustřeďují na fyzické pocity, srdce na emoce a třetí oko na obrazy.

Abyste získali o věci, která vás zajímá, celistvý obraz, můžete použít tyto tři body dohromady. Rovněž můžete vysílat energii ze všech tří bodů najednou, abyste tak zvýšili spektrum vaší léčivé energie.

Vaše třetí oko je stejně jako ostatní čakry řízeno vaší vůlí a úmysly. Jakékoli napětí nebo pochybnosti z vaší strany může tento proces narušit, a proto je třeba nasměrovat své zaměření a dovolit, aby se všechno ostatní dělo přirozeně.

Začněte tím, že si stanovíte dva cíle:

* Přeji si, aby se mé třetí oko stalo zvýšenou měrou citlivé vůči obrazům lásky.
* Mé třetí oko teď vysílá uzdravující energii všem, na koho se podívá.

Opakujte tyto dvě afirmace tak často, jak to budete cítit, a pro­ces se okamžitě spustí.

Myšlenka pro tento den

Vnímám, jak mým třetím okem proudí energie. Protože si přeji vidět lásku, je to léčivá energie, která mnou pro­chází. Je pro mě naprosto bezpečné, aby bylo mé třetí oko zcela probuzené a vědomé.

 

12.9.

Užijte si Den lásky

Dnes je Den lásky! Dnešní den jsme my andělé zasvětili právě tomuto citu. Abyste tuto příležitost náležitě oslavili, soustřeďte se dnes na to, že budete láskyplní. Všímejte si, když vám někdo projeví náklonnost, řekněte svým přátelům a své rodině, že je máte rádi, a buďte laskaví k sobě i k druhým.

Všímejte si mnoha forem, jejichž prostřednictvím se láska projevuje, vnímejte různé její odstíny a podoby. Vychutnejte si tuto oslavu a uvědomte si, že hrajete důležitou roli v tom, aby se každý den stal dnem lásky.

Myšlenka pro tento den

Dopřávám si pocit lásky a s lehkostí ji projevuji druhým. Chovám se k sobě s láskou a tuto energii vnímám všude kolem sebe. Čím více ji vnímám, tím více jí ke mně přichází.

 

11.9.

Zasvěťte tento den

Můžete určit tón svého dne tím, že ho zasvětíte specifickému záměru, lekci nebo tématu, s nímž byste chtěli získat zkušenosti. Můžete se dnes například věnovat tomu, že budete mít vřelé a láskyplné vztahy, nebo že se budete soustřeďovat na to, abyste viděli krásu nejen ve svém nitru, ale i v nitru ostatních a v každé situaci. Můžete zasvětit den péči o sebe, vydělávání peněz smysluplným způsobem nebo jakékoli jiné pro vás osobně důležité činnosti.

Tím, že každé ráno takto svůj den na něco zaměříte, vyšle vaše duše do vesmíru signál, jako když rybář rozhodí velkou síť. Tím k sobě přitáhnete situace, které danému tématu odpovídají. Zasvěcení dne určitému tématu je velmi mocným nástrojem, který vám pomůže pochopit, jakou moc máte vy i vaše rozhodnutí.

Myšlenka pro tento den

Zasvěcuji tento den .......... (doplňte téma). Prosím Boha a své anděly, aby mi pomohli dary, které ke mně dnes budou přicházet, vnímat a radovat se z nich.

 

10.9.

Dovolte, ať to přijde

Namísto abyste za uskutečnění svých tužeb s námahou bojovali, uvolněte se a dejte věcem možnost, aby za vámi přišly samy. Nemusíte se příliš namáhat, abyste našli, co hledáte. Stačí si jen jasně představit, že už jste dosáhli svého cíle, a věřit, že to, po čem toužíte, k vám přijde snadno a bez úsilí. Pak se už jen řiďte vedením, kterého se vám dostane.

Zapomeňte dnes na svůj starý přístup, jak uspokojit své potřeby. Buďte jako chytrý rybář, který používá správnou návnadu (v tomto případě vaše průzračně jasné myšlenky), nahodí si do jezera (nahodit udici odpovídá odevzdání vašich tužeb Bohu) a pak už jen trpělivě čeká, až přijde jeho odměna.

Určete, co konkrétně chcete, a uvědomte si, že dokud tu věc budete hledat, budete současně vysílat signál, že ji nemáte. Proto poděkujte vesmíru a buďte vděční za skutečnost, že vaše přání bylo splněno. Tento proces vám přinese uskutečnění vašeho přání, často způsobem, který předčí vaše očekávání.

Napište si podrobně, co si dnes přejete, a zakončete to poděkováním. Naplňte své srdce vděčností a radujte se z rychlé odpovědi, kterou bude vesmír reagovat na vaše přání.

Myšlenka pro tento den

Nechávám k sobě věci přijít. Vysílám svá přání, aby letěla přede mnou, a umožňuji tak, aby se ke mně vrátila ve zhmotněné podobě. Cítím vděk předtím i poté, co se má přání splnila.

 

9.9.

Zbavte se strachu a nerozhodnosti

Není čeho se bát. Strach je jen ozvěnou z hlubin vaší nevědomé paměti z dob, kdy se vaše já pokusilo oddělit od Boha. Něco takového by samozřejmě nebylo nikdy možné, a tak bylo učiněno rozhodnutí vytvořit „omezené vědomí", a zmenšit tak vědomé spojení s Bohem. Tím nastala masová ztráta paměti. Lidé zapo­mněli na lásku, aby si vytvořili iluzorní nezávislost na Bohu. Tehdy vznikla svobodná vůle člověka.

Jedinou cestou ven z této pasti je neustále si uvědomovat, že s Bohem i s kýmkoli jiným tvoříte jednotu. Když si uvědomíte tuto prostou, a přitom hlubokou pravdu, vzpomenete si také, že strach je založen na iluzi. Proto dnes co nejčastěji posilujte vědomí své jednoty s Nebesy. Prociťujte, jak se vaše tělo i vědomí zbavují na­pětí díky tomu, že jste si uvědomili tuto duchovní skutečnost, která neustále prostupuje nejen vaše nitro, ale také každou situaci.

Myšlenka pro tento den

Jsem ve spojení s Bohem i se všemi lidmi. Jsem v jednotě s Boží láskou. Nyní předávám všechny své strachy i ne­rozhodnost Nebesům.

 

8.9.

Ujišťujte se, že si zasloužíte být milováni

Jste naprosto hodni lásky takoví, jací právě v tomto okamžiku jste. Názor, jaký na sebe máte vy sami nebo jaký na vás mají ostatní, nemá opodstatnění ve vztahu ke skutečnosti, že jste dokonalými Božími dětmi. Nic na vás nemůže být špatné. Vždycky jste byli a vždycky budete dokonalými Božími stvořeními.

Nedejte se oklamat iluzemi, které vám ukazuje vaše ego. Vaše vyšší já (a také vyšší já všech lidí) je věčně napojeno na Boha, a proto vás vždycky miluje, chce pro vás to nejlepší a vidí ve vás dobro.

Uvědomte si, že jste hodni láskyplné péče a hýčkání a že si Boží lásku nepotřebujete teprve něčím zasloužit. Byla vám dána, ještě než jste byli stvořeni, a zůstane navždy vaše, bez ohledu na cokoli.

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si tu nejvyšší lásku již jen za to, kdo v tomto okamžiku jsem. Nejenže si ji zasloužím, ale také si dovoluji lásku cítit. Jsem vzácná bytost.

 

 

 

7.9.

Překvapte někoho

Tak jako máte rádi příjemná překvapení vy, i druhé potěší něco neočekávaného. Už když si plánujete, že někoho obdarujete, jde o akt lásky, který dává oběma stranám sílu: dostanete nápad, jak toho druhého potěšíte, pak trávíte čas zařizováním potřebných věcí a poté se radujete, když prožíváte radost spolu s obdarovaným. Neocenitelná jsou i spontánní překvapení, jako je srdečná pochvala nebo nečekaná nabídka pomoci.

Pokud obdarováváte druhou osobu, ve skutečnosti obdarováváte sami sebe, protože vy a příjemce jste vlastně jedna osoba. Navíc také vysíláte do vesmíru signály, že i vy máte rádi příjemná překvapení. Život na to pak reaguje tím, že vám sesílá mnohá příjemná potěšení ve formě dávání i přijímání.

Radujte se dnes z neočekávaného, jak z toho, co sami dáváte, tak z toho, co dostáváte. Buďte vědomí a všímejte si všeho krásného a neobvyklého, protože překvapení mohou mít mnoho forem.

Myšlenka pro tento den

Mám velké potěšení z toho, že mohu připravit překvapení pro někoho mně drahého. Když pak radost z dárku sdílíme, obklopí nás na chvíli atmosféra nevinného úžasu a radosti a vesmír mi pak také přinese něco krásného.

 

6.9.

 

Vysílejte lásku svým svalům

Možná, že teď máte v těle napětí, aniž si to uvědomujete. My andělé vás na něj upozorňujeme, abyste ho mohli uvolnit.   Udělejte si chvíli na to, abyste svou pozorností oskenovali své tělo, a našli tak místa, kde se tenze nachází. Pak se zeptejte svých svalů, co se vám tím snaží říci. Jejich odpověď pravděpodobně uslyšíte, ucítíte nebo si ji pomyslíte. Zkuste se od nich dozvědět, proč jsou napjaté.

 

Poté se zhluboka nadechněte a při výdechu si představujte, jak svůj dech vysíláte do svého těla. Mějte se svými svaly soucítění a poděkujte jim za vynikající práci, kterou pro vás odvádějí. Nejneže jsou oporou vašeho těla, ale také vám upřímně popisují své pocity.

 

Pokud totiž zanedbáváte své tělo a nevšímáte si ho, trpí napětím nebo bolestmi. Proto si dnes na ně udělejte čas, naslouchejte mu a oceňte ho. Podobně jako se lidé uvolní, když cítí, že je ti druzí chápou, budou na vaši pozornost a péči reagovat i vaše svaly.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mluvím se svými svaly s úctou a pochopením. Namísto přikazování, aby se uvolnily, beze spěchu naslouchám, co mi chtějí říct. Děkuji jim za to, že odvádějí dobrou práci, a vysílám k nim svou lásku.

 

5.9.

 

Uvědomte si, že klíčem ke všemu je láska

Ve všem, co děláte nebo po čem toužíte, je klíčem láska. Vaše srdce je branou, kterou do vás proudí Boží energie. Proto je nechávejte otevřené a dovolte si cítit. Pokud tak učiníte, je to, jako by vozidlo najednou mělo mnohem větší nádrž na palivo. Vnímavé srdce prožívá život na bohatší a hlubší úrovni a všímá si i těch nejmenších detailů v každé situaci.

 

Požádejte nás, abychom vám pomohli se dnes ještě více ote­vřít. Stojíte na prahu nového roku, a tak si tento dar do něj vez­měte s sebou.

 

Ze všech novoročních předsevzetí, která byste si mohli dát, je největším z nich předsevzetí milovat častěji a intenzivněji a cítit a prožívat lásku ve všech formách.

 

Afirmační modlitba pro tento den

 

Bože a andělé, prosím vás, abyste mi pomohli otevřít mé srdce. Pomozte mi, ať si uvědomuji svou duši, mysl i tělo. Pomozte mi odpoutat se od bolesti, hněvu nebo ran minu­losti, a vstoupit tak do nového roku s čistým a otevřeným srdcem. Pomáhejte mi milovat beze strachu, s vděčností a přijetím. Pomozte mi milovat jako anděl. Děkuji vám

 

4.9.

 

Udělejte něco neobvyklého

Představte si, co byste rádi dělali, kdyby bylo všechno okamžitě možné. A víte co? Všechno je možné a tento den je stejně dobrý jako kterýkoli jiný k tomu, abyste se chopili každé příležitosti. My andělé vás povedeme a budeme vás podporovat, abyste se do toho rovnou pustili a začali si užívat neobvyklých aktivit.

 

Co byste dnes rádi podnikli? Dopřejte si chvilku času, abyste se mohli soustředit na odpovědi, které vám mysl nabídne. Pak se rozhodněte pro jednu z nich a okamžitě začněte pracovat na jejím uskutečnění.

 

Umožněte si dnes udělat něco mimo svou každodenní rutinu. Nová perspektiva, kterou tím získáte, vám pomůže podívat se na celý váš život neotřelým pohledem a znovu začnete oceňovat věci, které jste předtím nevnímali. To vám přinese velký užitek. Tím, že se pustíte na neznámé teritorium, v sobě odhalíte skryté talenty a sílu a to může být katalyzátorem nových úžasných možností!

 

Myšlenka pro tento den

 

Udělám něco neobvyklého, co z dnešního dne učiní den mimořádný. Co udělám, není tak důležité jako to, že rozšířím své obzory a naučím se něco nového.

 

3.9.

 

Očistěte se

Se zvyšující se citlivostí přichází i zodpovědnost zpracovávat energie, které jste do sebe absorbovali. Podobně jako se koupete, abyste zbavili své fyzické tělo špíny, je stejně nutné se očistit energeticky. A stejně jako existuje mnoho způsobů, jak se umýt fyzicky, existuje také mnoho metod, jak očistit své energetické tělo.

Dnes vám ukážeme, jak postupovat při odstraňování nechtěných energií. Nicméně tak můžeme učinit pouze tehdy, když nás o to požádáte. Proto si nás přivolejte a řekněte si o naši pomoc. Své tělo můžete zbavit fyzických i energetických toxinů tím, že se ponoříte do horké lázně s přírodní mořskou solí. Mohou vám však pomoci také rostliny (jak v květináči, tak v zemi) a krystaly, stačí jen je mít nablízku.

Každé vaše rozhodnutí zbavit se toxinů bude úspěšné, proto se nikdy netrapte tím, zda to děláte správně. Po takové očistě si všímejte nově nabyté lehkosti a zvýšené energie.

Myšlenka pro tento den

Dokonale se o sebe starám. Podobně jako koupu své fyzické tělo, očišťuji pravidelně i své energetické tělo. Žádám přitom své anděly, aby mne zbavili všech nízkých energií. Teď jsem ve stavu dokonalé čistoty.

 

 

2.9.

 

Rozdávejte úsměvy

My andělé se soustředíme na to, abychom ve vás posilovali lásku, kterou cítíte, dáváte a přijímáte. Dnes vám ukážeme, jak vypadá láska, která na sebe bere formu úsměvu.

 

Už víte, že tento výraz ve tváři je nakažlivý v tom nejlepším slova smyslu. Váš úsměv vzbuzuje v druhých radost.

 

Sledujte dnes, kolik úsměvů budete schopni vyvolat svým vlast­ním úsměvem. Podobá se to zapalování svíček svým vlastním plamenem. Tím, že budete posílat dál svou radost, projasníte den mnoha lidem (jakož i sobě).

 

Myšlenka pro tento den

 

Všem, s nimiž se dnes potkávám, posílám požehnání a tvářím se na ně přátelsky. Tím v sobě i v nich zažehávám Božský plamen. Posílám dál svůj úsměv a těší mě představa, kolik štěstí asi vyvolá taková kladná ře­tězová reakce.

 

1.9.

 

Tancujte

Když se pohybujete, nezvyšujete pouze svůj srdeční tep. Zvedne se vám také nálada a stoupne vám hladina energie. Začnete se cítit živější a hravější. A s vnitřní pohodou roste i vaše vnitřní moc. Tato síla, která je vám vlastní a jíž je obdařen každý člověk, vám pomáhá vědomě uskutečňovat vaše sny.

 

Zatancujte si dnes. Pusťte si hudbu a začněte se kolébat a zcela spontánně svými pohyby vyjadřujte, co cítíte. Pokud se stydíte, zatancujte si o samotě. Uvidíte, že budete-li s tím pokračovat, časem budete chtít své nadšení z léčivých účinků této umělecké formy sdílet s druhými lidmi. To je také důvod, proč tolik starověkých kultur považovalo tanec za základ svých duchovních rituálů.

 

Tanec vám pomáhá znovu navázat spojení s vaším Božským fyzickým jádrem. Vaše tělo je prodloužením vaší bytosti a tuto skutečnost je důležité vědomě ctít. Vaše pohyby probouzejí velmi příjemným způsobem vaše vědomí. Zjistíte, že jste v pohybu ladní, přitažliví a elegantní, což jsou všechno kvality, kterými vás už dávno obdařil náš Stvořitel. Když si tyto dary znovu uvědomíte, vaše vnitřní světlo bude ještě jasnější.

 

Myšlenka pro tento den

 

Tancuji v rytmu hudby, jak té, jež zní v mé mysli, tak té, kterou slyším kolem sebe. Kolébám se v rytmech slyšených i neslyšených, a projevuji tak své já celou svou bytostí. Dovoluji svému tělu, aby cítilo radost.