Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2021
8.3.

Hýčkejte každý okamžik svého života

I když je příjemné a vzrušující těšit se na budoucnost, stálý a tr­valý pocit štěstí a radosti vzniká z prožívání přítomného oka­mžiku. Každý okamžik života nabízí hojnost lásky, humoru, pří­běhů a významných sdělení, léčivé energie a požehnání.

Dnes si dejte za úkol prožít naplno každou sekundu a radovat se z ní. Všímejte si podrobností u každé situace a krásy obsažené v každém lidském setkání. Dovolte si cítit emoce vyvolané každým okamžikem. Buďte si vědomi přítomnosti.

Myšlenka pro tento den

Soustředím se na přítomnost, na detaily, které vidím, cítím, na které myslím a které slyším. V každé situaci nalézám něco humorného a vážím si právě tohoto probíhajícího okamžiku.
7.3.

Přijímejte vděčně vše dobré

Když pronášíte pozitivní slova a vyzařujete své jasné světlo, všechny vaše dobré myšlenky se stanou skutečností přímo před vašima očima. Dnes s vámi budeme my andělé pracovat na tom, abychom vaši vnímavost vůči těmto manifestacím zvýšili.

Byli jste vychováni tak, abyste si spojovali dárky s dobrým chováním, takže když dostanete dárek, uvažujete nad tím, zda si ho zasloužíte. A když trpíte pocitem viny za své minulé činy, můžete mít pocit, že nejste hodni ničeho dobrého, co k vám přichází, a proto to od sebe bezděčně odháníte nebo dobro ignorujete.

Naši drazí, manifestace neboli splněná přání a touhy nejsou odměnami, stejně jako bolestivé zážitky nejsou tresty. Božství neposuzuje podle kategorie "dobrého" a "zlého", nýbrž reaguje na vaši energii, stejně jako reaguje na energii všech ostatních lidí.

Když si dovolíte přijímat, učiníte tím velmi významné prohlášení vůči vesmíru. Projevujete tak péči o sebe i o všechny ostatní, které jste inspirovali, a zpečeťujete tím proces manifestace. Láska tak projde celým cyklem, od semínka láskyplné myšlenky až po vděčnost, když se zhmotní na materiální úrovni.

Myšlenka pro tento den

Otevírám svou náruč a vděčně přijímám dobro, protože vím, že si ho zasloužím podobně jako ostatní lidé. Moje vděčnost za dary, kterých se mi dostává, pozvedá i všechny ostatní, a tím obklopuje všechna má splněná přání láskou.


6.3.

Zbavte se strachu a nerozhodnosti

Není čeho se bát. Strach je jen ozvěnou z hlubin vaší nevědomé paměti z dob, kdy se vaše já pokusilo oddělit od Boha. Něco takového by samozřejmě nebylo nikdy možné, a tak bylo učiněno rozhodnutí vytvořit „omezené vědomí", a zmenšit tak vědomé spojení s Bohem. Tím nastala masová ztráta paměti. Lidé zapo­mněli na lásku, aby si vytvořili iluzorní nezávislost na Bohu. Tehdy vznikla svobodná vůle člověka.

Jedinou cestou ven z této pasti je neustále si uvědomovat, že s Bohem i s kýmkoli jiným tvoříte jednotu. Když si uvědomíte tuto prostou, a přitom hlubokou pravdu, vzpomenete si také, že strach je založen na iluzi. Proto dnes co nejčastěji posilujte vědomí své jednoty s Nebesy. Prociťujte, jak se vaše tělo i vědomí zbavují na­pětí díky tomu, že jste si uvědomili tuto duchovní skutečnost, která neustále prostupuje nejen vaše nitro, ale také každou situaci.

Myšlenka pro tento den

Jsem ve spojení s Bohem i se všemi lidmi. Jsem v jednotě s Boží láskou. Nyní předávám všechny své strachy i ne­rozhodnost Nebesům.

5.3.

Řekněte si: Miluji tě

Sebeláska je termín, který často slýcháváte, ale nevíte přesně, jak sebelásku používat v praxi. Nejjednodušším způsobem je říci si: Miluji tě. Můžete to pronést tiše, nahlas nebo to můžete napsat.

Každý rád slyší laskavé afirmace, tedy i vaše vnitřní já. Když si vyjádříte takové city, vaše duše bude zářit štěstím. Vaše energetické pole se rozšíří, a tím se zvýší i vaše schopnost léčit a uskutečňovat své sny.

Myšlenka pro tento den

Říkám si: Miluji tě. Objímám se a pečuji o své vnitřní já. Ve svém nitru mám zdroj veškeré lásky, který působí jako léčivý balzám, jenž mi pomáhá dosáhnout v mém životě dalších vrcholů.

4.3.

Očekávejte, že všechno půjde dobře

Zcela se zaměřte na to, že všechno, kvůli čemu si děláte starosti, dopadne dobře. Vaše pozitivní očekávání bude tuto situaci na­vigovat vytouženým směrem.

Pamatujte si, že obavy představují silné energie, které vesmír vnímá jako přání. Když máte strach, přitahujete do svých reálných zážitků úzkost. Nedovolte si poddávat se strachu, ale odevzdejte jej nám andělům.

Pozitivní a negativní očekávání vás stojí stejné úsilí a stejné množství času. Je zaručeno, že výsledek situace, kterou právě ře­šíte, bude dobrý. Ale vaše zkušenost s procesem vedoucím k tomuto výsledku je ovlivněna tím, co si myslíte, že se stane. Pokud před­pokládáte problémy, pak na ně cestou narazíte. Na druhé straně však platí, že pokud očekáváte harmonii, pak budete zakoušet ji. Ať tak, či tak, všechno dopadne dobře. Které z těchto dvou mož­ností byste však dali přednost? Vaše očekávání udávají směr dění!

Myšlenka pro tento den

Očekávám, že všechno půjde velmi dobře. Atraktivní možností je pro mne mír a harmonie a zasloužím si do­jít ke svému vytouženému cílí po příjemné cestě. Dávám si svolení radovat se z tohoto dne.


3.3.

Radujte se z věčné lásky

Láska, která vás pojila s druhou osobou nebo se zvířetem, je pouto, které nemůže být nikdy přerušeno. I ve vztazích s lidmi, vůči nimž jste později zahořkli, zůstává láska nedotčená. Přivedla vás k sobě z nějakého důvodu. Vaše vzájemná láska vytvořila kouzlo, které vás oba navěky pozvedá, a to i tehdy, když je vztah u konce.

Láska je nekonečná energie, která se nikdy neztrácí, ale roste a bere na sebe nekonečné množství forem. Dnes se vezte na hře­benu vlny, na který vás láska pozvedla. Poděkujte za lásku prožitou v každém svém vztahu, protože je svatým a trvalým darem Božím.

Myšlenka pro tento den

Vesmír mi dává všechnu svou lásku. Mé svazky jsou věčné. Nikdo a nic je nemůže přerušit ani mi je vzít. jsem vždycky milován/a a žehnám času, který sdílím s milovanými bytostmi.

2.3.

Začněte uprostřed

Někdy váháte, než začnete pracovat na významném projektu protože nevíte, kde začít. Váš perfekcionismus vás natolik paralyzoval, že nejste schopni činu. My andělé vám navrhujeme, abyste do toho takříkajíc skočili rovnýma nohama. Začněte klidně uprostřed, na konci nebo kdekoli jinde. Hlavně začněte!

Jakýkoli krok, který učiníte směrem ke svému cíli, mu vdechne život. Tím váš projekt získá spád a sám vás povede ke každému dalšímu nejvhodnějšímu činu. Na začátku však musíte udělat prv­ních několik kroků.

Vůbec se dnes netrapte tím, zda začínáte na svém milovaném projektu pracovat „správně". Prostě na něm pracujte bez ohledu na to, o jak zdánlivě malou, nebo velkou činnost půjde. Vaše srdce bude šťastné, že trávíte čas smysluplným způsobem.

Myšlenka pro tento den

Dělám alespoň jeden krok k realizaci svého projektu, který pro mě moc znamená. Dovoluji si začít klidně i uprostřed. Uvolňuji se a dobře se při práci na dosažení svého cíle bavím. Představuji si, jak svůj projekt úspěšně dokončuji, a tak se i stane.

1.3.

Zpívejte

Hudba ve vašem nitru touží po svobodě. Vaší vnitřní melodii je jedno, zda zpíváte falešně nebo jestli zapomínáte slova. Jde jí o to, aby se mohla nahlas projevit, aby se mohla vznášet ve vzduchu a spojit se s ostatními notami ve vesmíru.

Píseň vám umožňuje vyjádřit hluboké emoce, které už se nedají pouze popsat slovy. I když se za své pěvecké schopnosti snad stydíte, dovolte si dnes zpívat. Zpívejte si při poslechu reprodukované hudby anebo zpívejte bez doprovodu. Broukejte si ve sprše, se svými přáteli nebo sami pro sebe, forma není podstatná. Co je podstatné, je skutečnost, že se budete vyjadřovat pomocí hudby.

Berte to jako jogínské cvičení pro vaši duši, jako možnost rozšířit své horizonty a jako projev svého nejniternějšího ducha. Všimněte si, že melodie, které vás přitahují, stejně jako slova a pocity hudbou ztvárněné, obsahují sdělení určená vám.   My andělé vám děkujeme za to, že jste hudbou přispěli k pozitivnímu naladění světa.

Myšlenka pro tento den

Zpívám pro radost. Přestávám se posuzovat a dopřávám si svobodu a radost. Vysílám do světa svůj dech na křídlech svých melodií.