Get Adobe Flash player

Rady andělů

21.8.

 

Dýchejte zhluboka

Dech je mostem spojujícím svět duchovní a fyzický. Vaše dýchání přináší duchovní výživu vašemu fyzickému tělu, které pak vyživuje duši, mysl a tělo.

 

Zhluboka dýchat je podobné, jako kdybyste si vzali dovolenou. Začněte si všímat, jak dýcháte, a hned teď začněte dýchat zhluboka. Mezi nádechem a výdechem dělejte přestávku a vychutnávejte si, jak je vzduch lahodný.

 

Naplňte svůj život čerstvým vzduchem: pobuďte chvíli na venkově, dejte si domů i do kanceláře živé květiny nebo si kupte čističku vzduchu. Mějte na paměti, že okolí vody (včetně sprchy a vany) je plné molekul, které mají velkou sílu a podporují vaše zdraví a štěstí.

 

Dnes si dejte za úkol všímat si rytmu a frekvence svého dechu. Zhluboka dýchat nezapomínejte obzvláště tehdy, když zažíváte stres. Kyslík zbavuje vaše tělo napětí, dodává vám více energie a vede vás k tvůrčím řešením a nápadům.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dýchám zhluboka. S velkou chutí a radostí se vědomě nadechuji a vydechuji. Naplňuji své tělo novým životem.

 

20.8.

 

Říkejte si láskyplná slova

Slova, která užíváte při popisu sebe, hluboce ovlivňují vaši sebelásku a sebehodnotu. Sem patří to, jak o sobě smýšlíte, co o sobě říkáte, co o sobě píšete, a také to, jaké vtipy na svůj účet děláte.

 

Jste vůči sobě v pozici toho, kdo by o vás měl pečovat a ochraňovat vás. Podobně jako matka nebo otec ve vztahu ke svému dítěti, máte i vy vůči sobě povinnosti a odpovídáte za sebe. Mezi tyto rodičovské povinnosti patří, že budete o sobě a k sobě mluvit láskyplně a něžně, jako kdybyste mluvili se svým vlastním dítětem.

 

Dnes ve vztahu k sobě používejte jen krásná slova. Vůbec to neznamená, že se tak budete vychloubat. Budete tím jen odrážet svůj Božský původ. Když používáte krásná slova, mluvíte pravdu. To vás pak pozvedá na nejvyšší energetickou úroveň, na níž se dějí zázraky a sny se stávají realitou.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přemýšlím o sobě s láskou a také o sobě s úctou hovořím. Ctím své Božství a naplňuji svůj opravdový potenciál. Raduji se z pocitu míru, který plyne z vědomí, že si sebe vážím.

 

19.8.

 

Věnujte pozornost svému životnímu poslání

Váš Božský životní úkol vás volá a žádá, abyste mu vdechli život. Jako dokonalé Boží děti máte schopnost vdechnout ži­votní sílu do všeho, do čeho se rozhodnete.

 

Vaše životní poslání představuje činnost či profesi, o které často sníte. Často si říkáte, jaký by byl váš život, kdybyste se mu skutečně věnovali. To je takzvaná „počáteční fáze" a je to, jako byste drželi v ruce nenafouknutý balon.

 

Když svou dráhu zkoumáte a čtete si o ní, chodíte na kurzy nebo ji konzultujete s lidmi z daného oboru, je to, jako byste ba­lon částečně nafukovali a vdechovali mu svou životní sílu. To je chvíle, kdy vás začne vaše poslání volat ještě silněji. Čím více ener­gie do něj vložíte, tím mocnějším se stane. Za chvíli už bude ne­možné je přehlížet.

 

Věnujte dnes pozornost svému poslání a dovolte si plně při­znat svoji touhu vydat se na cestu za jeho naplněním, uskutečně­ním projektu nebo nějaké jiné aktivity. Čím více energie investu­jete do svého usilování, tím bude živější, až se nakonec sen stane skutečností.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přistupuji poctivě ke svým nejhlubším snům týkajícím se mé profese, služby druhým nebo projektu. Naslouchám svému vnitřnímu volání a připravuji se studiem, čtením, kurzy nebo tím, že mluvím na dané téma s lidmi z oboru. Zasloužím si žít uspokojivý život.

 

18.8.

 

Uzdravte neshody

Každý nemusí souhlasit s vašimi rozhodnutími nebo způsobem, jakým řešíte věci. Když máte s někým nedorozumění, můžete být smutní, zlobit se, cítit se zmatení nebo to pociťovat jako zradu. Pravděpodobně si kladete otázku, proč ta osoba myslí tak naprosto rozdílným způsobem než vy. Můžete dokonce zpochybňovat své vlastní rozhodnutí a říkat si, jestli náhodou neměla pravdu.

 

Taková situace je příkladem toho, že i když všichni lidé mají ve svém nitru stejného ducha a světlo, každý je jako člověk jedinečný. Když se vám někdo líbí nebo když někoho milujete, soustřeďujete se na podobnosti mezi vámi, což vám může zastřít možnost všimnout si i kontrastů.

 

Přesto se však stává, že v každém vztahu mají občas partneři na věc rozdílné názory. Mír spor samo o sobě nevadí, ale vadí to, jak se sporem potom nakládáte. Pokud v sobě najdete dost velkorysosti a přijmete, že ten druhý může mít prostě jiný názor než vy, pak jste se na své duchovní cestě učení a růstu dostali už hodně daleko.

 

Uzdravení se nejdříve odehrává ve vašem nitru a teprve poté se jeho působení rozšíří i na váš vztah. Bez ohledu na to, co dělá ten druhý, zůstaňte věrni svému Božství. Váš duchovní růst nezávisí na tom, že někoho změníte. Patří k němu to, že se naučíte v ostatních vnímat světlo bez ohledu na cokoli.

 

Myšlenka pro tento den

 

Během všech svých kontaktů s lidmi trvá mé ukotvení v lásce. Soustředím se pouze na vnitřní světlo v nitru svém i ostatních. Přijímám, že druzí jsou jiní než já, a miluji se za to, kdo jsem právě teď.

 

17.8.

 

Vězte, že si zasloužíte lásku a podporu

Zasloužíte si Boží lásku a pomoc stejně jako kdokoli jiný. Ano, opravdu jste silní a schopní, ale není třeba, abyste se zapírali nebo abyste trpěli. Bolest není cesta k osvícení.

 

Když odmítáte pomoc, kterou vám my andělé nabízíme, víme, že je to proto, že se bojíte, že si ji nezasloužíte. Soucítíme s vámi, a proto vaše pocity nesoudíme. Doufáme ale, že se zamyslíte i nad naším pohledem: jsme velice šťastní, že nás Bůh učinil vašimi stráž­nými anděly. Naším posláním je vás milovat, pomáhat vám a vést vás během vašeho života ve fyzickém těle.

 

Milovat vás je velmi jednoduché a nevyžaduje vaše svolení, protože naše duše jsou navzájem propojeny. Abychom vám však mohli pomáhat a vést vás, k tomu váš souhlas potřebujeme. Když nás zapomenete požádat o pomoc nebo vyslyšení vašich modli­teb, naše mise se tím opozdí. Protože nepodléháme času, necítíme v takových chvílích frustraci. Milujeme vás, ať už naši pomoc při­jímáte, nebo ne.

 

Dnes si prosím připomínejte, že si zasloužíte nebeskou pomoc. To neznamená, že byste na tuto pomoc měli automatický nárok; je to přirozený proces, během kterého vás vedeme a pomáháme vám přesně podle Božího plánu.

 

Myšlenka pro tento den

 

Zasloužím si Boží pomoc. Žádám o pomoc a vedení Boží i mých strážných andělů, a mám ochotu je přijmout. Čím více pomoci si dovolím přijímat, tím více mohu dávat druhým. Každá živá bytost si zaslouží pomoc, včetně mě.

 

16.8.

 

Užívejte si nekonečné hojnosti

Všechno, co potřebujete k naplnění svého Božského životního poslání, je vám bez ustání poskytováno. Čeho byste chtěli mít víc? Všechno, na co jen pomyslíte, je vám dáváno. Důležité je zůstat prostřednictvím modlitby a meditace ve stálém kontaktu s Bohem a poté jednat podle toho, jak vás Nebesa povedou. Toto partnerství vám umožňuje, abyste se uvolnili a s radostí se sou­středili na službu druhým.

 

Nezatěžujte se prosím žádnými pozemskými obavami, zda bu­dete mít dostatek času, nápadů a podobně. O všechny vaše potřeby bude postaráno v průběhu cesty.

 

Dnes buďte v klidu a věřte, že váš svět je nekonečně bohatý. Všechny věci se věčně rodí, rostou a obnovují se. Vesmír vám i všem ostatním, kdo jsou v souladu s nebeským proudem, neu­stále poskytuje své dary.

 

Myšlenka pro tento den

 

Zcela spoléhám na Boha, že se postará o všechny mé potřeby. Jednám bez váhání a otálení podle toho, jak mě Nebesa vedou. Božská komunikace je pro mě zcela přirozená.

 

15.8.

 

Oddávejte se velkým snům

Místem, kde vznikají vaše budoucí zkušenosti, je vaše představivost. Jste jako kuchař, který rozhoduje, co přidá do jídla, jež připravuje, bez ohledu na to, jaké jsou vnější vlivy nebo okolnosti.

 

Co byste rádi ve své mysli uvařili? Vaše rozhodnutí přímo rozhodne o vaší budoucnosti. Je samozřejmé, že byste dali přednost šťastným koncům, ale chápete skutečně, že si je můžete zajistit?

 

Vezměte dnes osud do svých rukou a představujte si svou budoucnost, i kdyby měla být jakkoli exotická a nákladná. Povedeme vás při tom a pomůžeme vám dávat pozor, abyste do svých představ nepřidali něco ve skutečnosti nechtěného. Dnes se oddávejte velkým snům. Je jedno, jestli si naplánujete zážitek plný pohody a klidu, nebo něco dobrodružnějšího. Vaše volby by však měly odrážet vaše nejniternější pocity.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám velké sny! Svou představivost ničím neomezuji a dávám prostor své vnitřní moudrosti a tvůrčím impulsům. Odkládám své strachy a pochyby a nahrazuji je odvahou a láskou. Dávám své budoucnosti tolik lásky, kolik si zaslouží právě narozené dítě.

 

14.8.

 

Vymažte ze svého vědomí pocity viny

Když děláte něco pro druhou osobu z pocitu viny nebo z povinnosti, začnete to mít tomu člověku za zlé. Takový pocit vás pak okrádá o radost, kterou byste za jiných okolností měli z toho, že někomu pomáháte. Je to blok, který omezuje proudění světla ve vašich vztazích.

 

Proto s vámi dnes my andělé budeme pracovat na tom, abychom z vašeho vědomí smazali pocity viny. Pocit viny se liší  od zodpovědnosti, která je založena na láskyplných citech. Klíčem je pomáhat druhým z lásky, nikoli z povinnosti, protože láska je osvícená, zatímco povinnost je dřina. Co myslíte, že je zdravější pro vás a pro vztah?

 

Předtím, než uděláte něco, co nechcete, zastavte se na chvíli a požádejte nás o pomoc. Pomůžeme pozvednout vibrace vaší mysli na úroveň lásky, takže buď najdete příjemnější alternativu, jak tomu druhému pomoci, anebo pro něj to, oč vás žádá, uděláte s radostí.

 

Myšlenka pro tento den

 

Připomínám si, že nemusím dělat nic z pocitu viny ani ze strachu. Kdykoli pociťuji odpor nebo strach před nějakým úkolem, požádám své anděly, aby mi pomohli. Oni uzpůsobí mé myšlení, mé emoce a celou situaci tak, aby to, co udělám, bylo dokonalým projevem lásky.

 

13.8.

 

Požádejte Boha o úkol

Pokud chcete posílit svůj smysl života i své životní poslání, po­proste dnes Boha o úkol. Požádejte Stvořitele, aby vám dal úkol, který by odpovídal vašim osobním zájmům a schopnostem. Poté zcela odevzdejte svou modlitbu vesmíru s naprostou vírou, že bude vyslyšena a naplněna.

 

Odpověď přijde v náznacích, proto si musíte všímat všech příle­žitostí, které k vám začnou přicházet. Všímejte si silného popudu, který vás bude vyzývat k činu, a také témat, která před vámi lidé opakovaně zmiňují. To všechno jsou příklady znamení, jež vám ukážou cestu k vašemu poslání.

 

Celá Nebesa vám děkují za vaši ochotu přinášet světu mír. Největší prospěch ze svého Božího úkolu nakonec sklidíte vy, pro­tože vaše dávání vám přinese velké odměny.

 

Myšlenka pro tento den

 

Drahý Bože a andělé, žádám vás, abyste mi dali úkol, který využije mých schopností a zájmů. Toužím sloužit a využívat svůj čas smysluplným způsobem. Poskytněte mi prosím jasné vedení, kde a jak mohu pomoci. Děkuji.

 

12.8.

 

Přijměte své léčitelské schopnosti

Máte stejné léčitelské schopnosti jako kdokoli jiný, protože všichni jsou věčně spojeni s Bohem. Jediný důvod, proč se někteří léčitelé zdají být lepšími než ostatní, je ten, že důvěřují Boží energii, která jimi proudí. Dnes se budeme my andělé soustředit na to, abychom zvětšili vaši víru.

 

Když o svých schopnostech pochybujete, dáváte vlastně na ha­dici, kterou proudí léčivá energie, svorku. Je tomu tak proto, že po­dobné pochyby znamenají totéž, jako byste věřili, že jste odděleni od Nebes, což je myšlenka doslova ochromující. Je nemožné být od­děleni od Boha, protože jste spojeni skrze lásku, která vás stvořila.

 

Namísto abyste ztráceli čas přemýšlením, zda jste již dostatečně kvalifikováni nebo připraveni léčit, zaměřte se na radostné proží­vání svého Božství. Radujte se ze svých léčitelských schopností, které jsou vašimi dary, a začněte je využívat bez dalších odkladů.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přijímám skutečnost, že mám léčitelské schopnosti, které pocházejí od Boha. Tato síla mnou přirozeně proudí, jsem ve věčném spojení s Boží láskou a energií. Podobně jako každý člověk mám i já způsobilost a dar léčit.

 

11.8.

Zavolejte si na pomoc své anděly

Když se budete zlobit kvůli svým materiálním podmínkám, jako jsou peníze, práce nebo místo, kde bydlíte, či kvůli majetku, vzpomeňte si, že existuje i jiný přístup. Tutéž energii, kterou investujete do úzkosti, můžete vložit do modliteb a afirmací, což jsou prostředky, které vám přinesou řešení i reálnou pomoc.

 

Ve chvíli, kdy dostanete signál, že se vás zmocňují obavy (začnete mít například strach, sevře se vám žaludek nebo zatnete zuby), zastavte se a přivolejte nás na pomoc. Připomeneme vám, že o všechny vaše potřeby je po celou vaši cestu postaráno. Uklidníme vás a pomůžeme vám vyčistit mysl, abyste mohli přijímat svou intuicí naše vedení, díky kterému pro vás bude situace jednodušší.

 

Myšlenka pro tento den

Všeho, co potřebuji, se mi dostává v hojnosti nyní a vždycky. Moje budoucnost je naprosto bezpečná. Prosím o zázraky, očekávám je a věřím, že jejich prostřednictvím bude postaráno o mne i o mé milované

10.8.

 

Učiňte další krok

Modlíte se a přemýšlíte o tom, jaký další krok byste měli učinit na cestě za svým životním posláním. My andělé vás dnes chceme ujistit, že každý váš krok má hodnotu, podobně jako se o každou částku, kterou vložíte do banky, zvýší váš vklad.

 

Vesmír reaguje na vaše úsilí tím, že k němu přidává i svou energii. Každý čin, který podniknete, vytváří energetickou vlnu, a tento výron energie je pak vyvažován energií, která se vám vrací.

 

To znamená, že každá pozornost, kterou věnujete svému životnímu poslání, má význam a přinese pozitivní výsledky. Proto dnes učiňte tímto směrem alespoň malý krok. Všechny obavy, zda je krok správný nebo nejlepší, odevzdejte nám, a my vás ujistíme, že jste na té pravé cestě.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dělám kroky, které mě přiblíží k mým snům, k tomu, po čem toužím, co mě zajímá, i k mým talentům. Vím, že mám životní poslání, které přijímám bez jediného zaváhání. Co se týká mých úkolů, soustředím se jen na dnešní den s vírou, že dobře dopadne i každý další den.

 

9.8.

 

Najděte ve všem požehnání a dar

Dnes se zaměříme na to, jak předcházet vytváření připoutanosti vzniklé ze strachu. Jestliže ve vás jakákoli okolnost vzbuzuje bolest, můžete si zvolit cestu míru tím, že se sami sebe zeptáte: Jaké požehnání nebo dar mi přináší tato situace? Vaše vyšší já vám vždycky odpoví. Každá událost a vztah vám nabízí příležitost k růstu, k učení se a k uzdravení:

 

* Rostete tím, že děláte něco, z čeho máte dobrý pocit, napří­klad že mluvíte pravdu, určujete si pevné hranice nebo se díváte na svět láskyplnýma očima.
* Učíte se tím, že odhalujete opakující se vzorce v různých udá­lostech, které jste prožili. Tak se učíte trpělivosti a soucitu.
* Uzdravujete se díky své ochotě odpustit sobě, druhým i si­tuacím. Odpuštění vás oprostí od ničivé energie zlosti, kte­rou byste s sebou jinak nosili.

 

Buďte dnes otevření a snažte se ve všem nalézt dar nebo požeh­nání. Je to totéž jako trhání květů do krásné kytice.

 

Myšlenka pro tento den

 

Nacházím dar v každém vztahu a vidím požehnání v každé situaci. Namísto souzení druhých se na všechny dívám s pochopením a soucítěním. Rozpoznávám opa­kující se lekce, které se objevují v událostech, jež mě po­tkávají, a měním nezdravé vzorce svého chování.

 

8.8.

Radujte se z pravé lásky

Láska, kterou vám my andělé dáváme, je stálá a bez podmínek. Respektujeme a chápeme všechno, co děláte a jak se chováte. Často vás vedeme novými směry, ale vždycky tak činíme v souladu s ces­tou, kterou jste si zvolili vy sami. Vše konáme v harmonii s vašimi modlitbami podle Boží vůle.

 

Pravá láska se v žádné situaci nemění. Bez ohledu na to, co se děje, zůstává neochvějně stálá. Vždycky vidíme vaši dobrotu a vaši vnitřní záři. Když jste si jisti naší láskou, jste uvolnění a záříte ještě jasnějším světlem.

 

Mějte stále na mysli, že jste milováni, nyní i vždycky. Požádejte nás, abychom vám pomohli naši lásku cítit, a vnímejte, jak k vám po celý den proudí.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám na paměti, že mě mí andělé milují, a umožňuji si cítit jejich láskyplnou péči. Moje srdce je naplněno ne­beským citem.

 

7.8.

 

Otevřete bránu hojnosti

Právě v rukou držíte klíče k bráně hojnosti. Představují je ote­vřené srdce a mysl, jež jsou připraveny přijímat. Schopnost přijímat vychází ze schopnosti vnímat možnosti a potenciál svůj, druhých i všech situací. Znamená to vnímat a zužitkovat Boží ideje, které vám my andělé předáváme, a také dovolit druhým, aby vám pomáhali.

 

Všechno, co potřebujete, je vaše, jen si o to musíte říct. Začněte jednoduše žádostí, kterou můžete přednést mnoha různými způ­soby: formou modlitby, pomocí afirmace, vizualizace a podobně. Na to, aby se věci daly do pohybu, je dobrá jakákoli metoda.

 

Další částí tohoto procesu je vaše vnímavost. Vesmír vám bude posílat vzkazy, aby vás dovedl k vašim vytouženým výsledkům, nebo vám přímo pošle to, oč žádáte. To vyžaduje připravenost a ochotu přijímat pomoc a dary.

 

Tím, že půjdete svou cestou, pomůžete mnoha lidem. Budete totiž inspirací pro všechny, kteří si potřebují připomínat, jak je dů­ležité žádat o pomoc a přijmout ji, když přijde.

 

Myšlenka pro tento den

 

Nyní jsou dveře hojnosti přede mnou dokořán, protože se otevírám univerzálnímu proudu prosperity. Žádám své anděly, aby mi pomohli. Když mi druzí nabízejí pomoc, s radostí ji přijímám.

 

6.8.

 

Začněte uprostřed

Někdy váháte, než začnete pracovat na významném projektu protože nevíte, kde začít. Váš perfekcionismus vás natolik paralyzoval, že nejste schopni činu. My andělé vám navrhujeme, abyste do toho takříkajíc skočili rovnýma nohama. Začněte klidně uprostřed, na konci nebo kdekoli jinde. Hlavně začněte!

 

Jakýkoli krok, který učiníte směrem ke svému cíli, mu vdechne život. Tím váš projekt získá spád a sám vás povede ke každému dalšímu nejvhodnějšímu činu. Na začátku však musíte udělat prv­ních několik kroků.

 

Vůbec se dnes netrapte tím, zda začínáte na svém milovaném projektu pracovat „správně". Prostě na něm pracujte bez ohledu na to, o jak zdánlivě malou, nebo velkou činnost půjde. Vaše srdce bude šťastné, že trávíte čas smysluplným způsobem.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dělám alespoň jeden krok k realizaci svého projektu, který pro mě moc znamená. Dovoluji si začít klidně i uprostřed. Uvolňuji se a dobře se při práci na dosažení svého cíle bavím. Představuji si, jak svůj projekt úspěšně dokončuji, a tak se i stane.

 

5.8.

 

Vymažte ze svého vědomí pocity viny

Když děláte něco pro druhou osobu z pocitu viny nebo z povinnosti, začnete to mít tomu člověku za zlé. Takový pocit vás pak okrádá o radost, kterou byste za jiných okolností měli z toho, že někomu pomáháte. Je to blok, který omezuje proudění světla ve vašich vztazích.

 

Proto s vámi dnes my andělé budeme pracovat na tom, abychom z vašeho vědomí smazali pocity viny. Pocit viny se liší  od zodpovědnosti, která je založena na láskyplných citech. Klíčem je pomáhat druhým z lásky, nikoli z povinnosti, protože láska je osvícená, zatímco povinnost je dřina. Co myslíte, že je zdravější pro vás a pro vztah?

 

Předtím, než uděláte něco, co nechcete, zastavte se na chvíli a požádejte nás o pomoc. Pomůžeme pozvednout vibrace vaší mysli na úroveň lásky, takže buď najdete příjemnější alternativu, jak tomu druhému pomoci, anebo pro něj to, oč vás žádá, uděláte s radostí.

 

Myšlenka pro tento den

 

Připomínám si, že nemusím dělat nic z pocitu viny ani ze strachu. Kdykoli pociťuji odpor nebo strach před nějakým úkolem, požádám své anděly, aby mi pomohli. Oni uzpůsobí mé myšlení, mé emoce a celou situaci tak, aby to, co udělám, bylo dokonalým projevem lásky.

 

4.8.

 

Představte si svůj nejvyšší potenciál

Začněte den tím, že si představíte, jaký by byl váš život a jak byste se cítili, jestliže byste využili plně svůj potenciál. Dopřejte si čas, abyste viděli a procítili i ty největší podrobnosti na cestě vašeho pravého já.

 

Takové vizualizace představují důležitou startovní čáru a lze je přirovnat k prostudování si mapy předtím, než se vydáte na cestu. Ano, během svého putování zažijete i příjemné okliky a menší výlety stranou, ale vaším cílem bude vždycky vydat ze sebe to nejlepší.

 

Požádejte dnes své vyšší já, aby vám odhalilo, co si přeje dělat, a mějte při tom na paměti, že je napojené na nekonečnou moudrost Boží.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vidím teď svůj život v jeho nejvyšším potenciálu. Vím, že je možné vést takový život a dovoluji si také naplno cítit radost. Chovám se k sobě láskyplně a s úctou, protože jsem ve věčném spojení s nekonečnou moudrostí Boží.

 

 

3.8.

Radujte se ze svého mladistvého ducha i těla

Jiskra Božského ohně ve vaší duši představuje vašeho ducha, který nikdy nezestárne. Vaše tělo může tuto věčnou mladost odrážet, pokud si dovolíte ji žít.

Takže co by věčně mladý duch dělal, aby se plně projevil? Zpíval by, tancoval, tvořil a objevoval svět. Užíval by si bohatství emocí a zážitků, odpočíval by, když by bylo třeba, a hrál by si, kdykoli by se mu zachtělo. Nekladl by si žádné meze.

Dovolte si dnes, aby se tato část vašeho já projevila. Vnímejte pozitivní vliv, který na vaše tělo má tato energie (včetně svěžího vzhledu). Mládí vyzařuje život, který je vnímán jako zdraví na všech úrovních.

Myšlenka pro tento den

Mám věčně mladého ducha. Jiskra Božského ohně ve mně nyní jasně září a já ji s radostí projevuji. Mohu si hrát a současně dostát všem svým povinnostem. Hrát si je vlastně povinnost, kterou mám vůči sobě.

 

2.8.

Rozhodněte se v klidu

Přemýšlíte nad jedním rozhodnutím. Zápasíte sami se sebou a zvažujete všechna pro a proti a pohlížíte na věc ze všech mož­ných perspektiv. Už víte, na kterou stranu se kloníte, ale obáváte se nepředvídaných negativních důsledků své volby.

My andělé vám dnes pomůžeme se s vaším rozhodnutím smí­řit. Přestaňte myslet na různé možnosti, jimiž se zabýváte, a celé téma odložte stranou. Díky tomu se vaše mysl zklidní a otevře se Boží tvůrčí inspiraci, o niž jste ve své modlitbě žádali.

Zapomeňte na všechny pocity omezení. Čím více se myšlen­kově od daného tématu oprostíte, tím bude vaše rozhodnutí jas­nější. V tuto chvíli už to ani nebude rozhodnutí, protože odpověď vám bude tak zřejmá, že vám bude připadat, jako byste si jen uvě­domili nějakou dávno známou pravdu.

Myšlenka pro tento den

Jsem v klidu a otevírám svou mysl tvůrčí energii Ducha. Správné rozhodnutí týkající se mě i mých blízkých či­ním s lehkostí. Mé myšlení je jasné a soustředěné a vím přesně, co je třeba.

 

1.8.

Vězte, že jsme vždy s vámi

Nikdy nejste sami. A už vůbec ne ve chvílích nouze. Jsme neustále po vašem boku, nepřestáváme vám posílat posilující a uzdravující energii a čekáme, až nás požádáte o pomoc. Stačí, když na nás jen pomyslíte - stačí i letmá myšlenka - a jsme okamžitě u vás.

Ztište se a naslouchejte našim radám, které k vám slétají na našich křídlech a prostupují vaše srdce, mysl a tělo. Naše vzkazy vždy promlouvají o lásce. Vidíme vás takové, jací opravdu jste, tedy jako naprosto úžasné světelné bytosti hodné lásky.

Vidíme řešení všech problémů a jsme šťastní, můžeme-li vás provázet těžkými obdobími života a vést vás zpět ke světlu. Pomůžeme vám, abyste se cítili dobře ve vztahu k sobě samým i ke svým zkušenostem. Můžeme vám pomoci činit rozhodnutí a také hledat odpovědi.

Jsme vaši andělé... Milujeme vás bez podmínek a navěky. I ve chvíli, kdy čtete tato slova, jsme u vás, protože vás provázíme bez ustání.

Myšlenka pro dnešní den

Uvědomuji si, že jsem součástí týmu. Mí andělé jsou připraveni a ochotni mi pomoci se vším, oč je požádám. Mohu si je zavolat a přijmout jejich pomoc s vděčností.

 

31.7.

Zvyšte svou fekvenci

Frekvenci vaší energie ovlivňují vaše myšlenky, slova i životní styl. Její zvýšení je nanejvýš prospěšné, protože se tak zvýší i rychlost splnění vašich přání a uzdravení. Vaše komunikace s Božským světem se stane jasnější a budete pociťovat větší klid a štěstí.

Najděte si chvilku, abyste se napojili na svůj střed prostřednictvím správného dýchání. Zklidněte své tělo i mysl. Snažte se vidět nebo cítit frekvenci, kterou vibruje vaše energie. Nic si nedělejte z toho, že nevíte, co to znamená, protože vaše rozhodnutí vám to umožní poznat.

Všímejte si všech svých vjemů. Vidíte nějaké barvy, cítíte změnu teploty kolem sebe, vidíte nějaké obrazy, přicházejí k vám nějaké myšlenky nebo pocity? Ať k vám přijde cokoli, váš vjem je správný, proto mu důvěřujte.

Posílejte své výdechy do pole své energie a pozorujte, jak to ovlivňuje její kvalitu, co se týče barvy nebo vašich pocitů a podobně. Vnímejte, jak se tím zvyšuje vaše síla.

Myšlenka pro tento den

Frekvence mé energie se zvyšuje na nejvyšší možný stupeň souhlasně s mým dokonalým zdravím a harmonií.

 

30.7.

Držte se svých snů

Vaše sny, cíle, ambice a plány jsou velmi osobní. Patří jen vám. protože jsou součástí cesty vaší duše. Jen vy víte, co vaše srdce a duch chce, abyste dělali, a čím chce, abyste se stali.

Bez ohledu na okolnosti, které ve vašem životě nastanou, bez ohledu na to, jak se cítíte, na to, co říkají nebo co dělají druzí, mu­síte se držet svých snů. Vaše sny jsou součástí toho, proč jste se v tuto dobu vtělili na Zemi. Patří k vám stejně jako stavební ka­meny vašeho tvoření.

Hýčkejte dnes všechny své touhy. Vdechněte jim znovu život, pokud jste o nich už nějakou dobu nepřemýšleli, a požádejte nás anděly, abychom vám pomohli je uvést do života. Otevřeme vám dveře a povzbudíme vás, abyste jimi prošlí.

Myšlenka pro tento den

Držím se svých snů, ať se děje cokoli, protože jsou součástí mého osobního určení. K jejich uskutečňování potřebuji jen své vlastní svolení. Mám plnou podporu Boha a andělů a mé štěstí přináší světu pozitivní a uzdravující energii.

 

29.7.

Všude vnímejte dobro

Jedním z důvodů, proč můžeme my andělé úspěšně léčit, je vědomí, že nic nepotřebuje vyléčit. Ve skutečnosti jste vy (i všichni ostatní) stálým odrazem zářivé Boží lásky a stejně jako Bůh nikdy nepotřebuje být léčen, nepotřebujete to ani vy.

Nemoc nebo zranění jsou pouhou iluzí. Pokud bychom měli vě­řit v tuto nepravdu, pak bychom vyvolávali jen více této nepravdy. Proto se zcela soustředíme na Boha, který dlí věčně a navěky ve va­šem nitru. Dovoláváme se Boží přítomnosti, aby se pro vás stala zcela jasně přítomnou a abyste si skrze ni uvědomovali nebeskou energii. Když vidíte dobro, vidíte Boha.

Dnes se snažte, abyste viděli v sobě i ve všech ostatních jen zdraví. Cele se zaměřte na láskyplné dobro, které od věčnosti pře­bývá v každém. Přivolejte ho k sobě a učiňte jeho přítomnost zjev­nou. Pak budete léčit podobně jako andělé.

Myšlenka pro tento den

Vidím jen zdraví, protože to je moje pravda. Nacházím se ve stavu dokonalého uzdravení. Jak vidím ostatní, vi­dím i sebe: ve stavu naprostého zdraví.

 

28.7.

Otevřete své srdce

Byli jste stvořeni z lásky naším milujícím Stvořitelem. Všechno, co se týká vaší bytosti, vychází z lásky. Pokud ji cítíte, znamená to, že jste si vědomi sebe samých. S Bohem se setkáváte právě ve chvílích, kdy cítíte lásku. Abyste ji mohli cítit, musíte otevřít své srdce, což se vám může zdát těžké nebo nebezpečné, pokud jste je uzavřeli, abyste se chránili před citovou bolestí.

My andělé vám můžeme srdce otevřít a přitom zajistit, abyste se cítili v bezpečí. Budeme postupovat vaším tempem a budeme vašimi spolehlivými průvodci. Zbavíme vás bolesti a zášti, které si s sebou nesete z minulosti, a zároveň vás povedeme k situacím a vztahům, jež si zaslouží vaši důvěru. Potřebujeme jen, abyste s námi zůstávali v úzkém spojení a řekli nám o svých přáních a emocích. (I když víme, co cítíte, nemůžeme činit jakékoli kroky bez vašeho souhlasu).

Otevřené srdce je tím nejkrásnějším dílem Božím, protože odráží lásku na Zemi.

Myšlenka pro tento den

Ochotně přijímám Boží lásku. Dovoluji si ji cítit i nyní, protože je pro mě bezpečné nechat se hýčkat. Žádám své anděly, aby ochraňovali mé otevřené srdce a aby mě vedli ve všech mých vztazích. Naslouchám jejich vedení a řídím se jím.

 

27.7.

 

Důvěřujte tomu, že jste na správné cestě

My andělé vám tleskáme, protože jste na správné cestě, a posí­láme vám povzbuzení, abyste v ní i nadále pokračovali. Vaše nedávná rozhodnutí podniknout životní změny k lepšímu jsou vý­sledkem naší týmové práce. Vyžádali jste si naši pomoc, my jsme vás vedli a změny byly provedeny. Blahopřejeme vám!

Milujeme vás bez podmínek, bez ohledu na to, jak vypadá váš život nebo jaké kroky činíte. Máme z vás za všech okolností radost a koupeme se v záři vaší spokojenosti.

Protože pocit štěstí je pozemskou energií, která se nejvíce blíží energii Boha, je tato emoce naším i vaším nejvyšším stavem. Je to forma čisté lásky. Když se radujete, jsme všichni naladěni na stej­nou vlnovou délku jako Bůh. Vaše radost je klíčem, který ve vašem životě otevírá mnoho úžasných dveří.

Jste na správné a šťastné cestě, proto v ní pokračujte.

Myšlenka pro tento den

Důvěřuji zvolené cestě a mí andělé stojí po mém boku při každém kroku, který učiním. Přede mnou se otvírají dveře k novým příležitostem. Je pro mě bezpečné zlep­šovat svůj život.

 

26.7.

 

Napište svému osobnímu příběhu šťastný konec

Někdy máme obavy ze své budoucnosti a z toho, zda všechno dobře dopadne. Podobá se to napínavému filmu: zápletka je tak komplikovaná, že nemáte ponětí, jaký bude konec. Hlavní postavy jsou ale klidné, protože vnitřně dozrály díky tomu, co už prožily. Nakonec všechno dobře dopadne.

 

Všechny situace, které vám nahánějí strach, jsou už na du­chovní úrovni vyřešeny. My andělé jsme se podívali na konec va­šeho „filmu" a ujišťujeme vás, že skončí šťastně. Každý zdánlivý problém se sám vyřeší, a to obvykle tvůrčím způsobem.

 

Neprozradíme vám, co jsme viděli a jak to dopadne. Kromě toho, velká část vašeho života není dosud napsána a čeká, až svému životu dáte vy sami směr. Ale můžeme vám prozradit, že všechno bude mít šťastný konec s mnoha povzbudivými a potěšitelnými zážitky.

 

Myšlenka pro tento den

 

Odevzdávám všechny své obavy Bohu a andělům s vědo­mím, že všechno je už vyřešeno. Soustředím se na prožívání šťastných okamžiků, a přesně ty také nastávají. Vědomě se rozhoduji žít svůj život jako Boží mistrovské dílo.

 

25.7.

 

Vězte, že vám dokonale rozumíme

Někdy můžete mít pocit, že vám lidé nerozumějí. Dokonce si možná někdy kladete otázku, jestli si rozumíte vy sami!

 

My andělé vám rozumíme. Známe vaše nejhlubší city a myšlenky a ctíme všechno, čím si právě procházíte. Stojíme při vás, abychom vás podpořili, připraveni podat vám pomocnou ruku, kdykoli nás o to požádáte. Vězte, že si vážíme každé části vaší bytosti, od nejtemnějšího stínu až po nejzářivější světlo, protože z našeho pohledu jste naprosto a dokonale hodni lásky. Obraťte se na nás, kdykoli se cítíte nepochopeni. Svěřte se nám se vším, co vás trápí, a buďte si jisti, že vám vždycky nasloucháme, rozumíme vám a vždycky vám pomůžeme.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám na paměti, že mí andělé mi rozumějí. Pomohou mi najít cestu z okamžiků plných temnoty zpět do světla poznání, že to, kdo jsem, je úžasné. Svým andělům mohu svěřit cokoli.

 

24.7.

 

Těšte se z milostného vztahu

Váš milostný život je podmíněn tím, jak mluvíte se sebou sa­mými. Když si říkáte pozitivní a láskyplná slova, posilujete svou sebehodnotu. Neexistuje mocnější kouzlo, jak do svého života při­táhnout milostný vztah, po kterém toužíte a který si zasloužíte.

 

Musíte se milovat cele, a to i ty části svého charakteru, o kterých jste přesvědčeni, že potřebují zlepšit. Čím více lásky si dáváte, tím vyšší je vaše hladina energie. To je základ milostné přitažlivosti. Pamatujte si, že k sobě přitahujete osoby, které vysílají podobné energetické vlnění. Abyste k sobě přitáhli emočně zdravého part­nera, postavte ve svém nitru nutný základ tím, že se budete mít rádi a budete se přijímat.

 

My andělé stojíme i v tomto okamžiku po vašem boku a čekáme, až nás požádáte, abychom vám v tom pomohli. Ať už si myslíte, že potřebujete generální opravu své sebeúcty, nebo jen její menší úpravu, jsme připraveni vám pomoci.

 

Učiňte dnes s námi dohodu a dejte si závazek, že se budete snažit, aby jazyk, kterým popisujete sami sebe, byl láskyplný. Uvědomte si, že jsou vám otevřeny všechny možnosti - stačí jen jedno vaše slovo.

 

Myšlenka pro tento den

 

Zasloužím si velkou lásku. Jsem dobrou a laskavou by­tostí a vážím si sebe za to, kdo právě teď jsem. Zcela se uzdravuji.

 

23.7.

Dovolte svým andělům, aby vám pomáhali

Jste naši milovaní a je pro nás velmi důležité o vás pečovat, abyste byli šťastní a ve vaší duši vládl mír. Když jste rozrušení, jsme vám ještě blíže a obklopujeme vás svou láskou. I tehdy, kdy se cítíte osamělí nebo máte pocit, že vám nikdo nerozumí, jsme s vámi a milujeme vás pořád stejně.

 

Jsme součástí jednoho týmu a jsme neustále připraveni přijmout cokoli, co nám odevzdáte. Pokud zkoordinujete své úsilí s naším působením, můžeme společnými silami dojít ještě dále. Proto neustávejte v komunikaci s námi, zvláště pak ve chvílích, kdy jste rozrušení nebo potřebujete naši podporu.

 

Dovolíte-li nám, abychom vám se vším pomáhali, poznáte, jak hluboce vás milujeme. Naše láska je tak velká, že není možné ji vyjádřit slovy. Jestliže nám však umožníte, abychom vám ji dokázali svými činy, pocítíte její obrovskou sílu.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mí andělé mě milují jako bytost, jíž právě teď jsem. A já jim dovoluji, aby mi pomáhali. Žádám své anděly o pomoc po celý den. Jsme dokonalý tým.

 

22.7.

 

Probouzejte v druhých jen to nejlepší

Každý člověk má ve svém nitru jiskru génia a léčivou energii, přičemž obojí jsou dary od Boha. Můžete druhým pomoci probudit jejich duchovní talenty a inspirovat je k tomu, aby se na věci dívali pozitivně.

 

Abyste tak mohli činit, musíte se v každém člověku, kterého potkáte, soustředit na světlo a dobrotu. Při rozhovoru se snažte, aby hovor zněl pouze harmonicky, a nedovolte, abyste se stali nástrojem, který vyluzuje falešné tóny. Užívejte pouze pozitivní a láskyplná slova.

 

Vaše vlastní štěstí je vaším nejlepším nástrojem, pomocí něhož můžete učit druhé a pomáhat jim. Je to intenzivní energie, jež vyzařuje hlubinně léčivé paprsky světla, které pozvedají ducha. Není třeba, abyste se snažili druhé napravovat, protože váš vnitřní mír to učiní zcela automaticky. Proto vědomě usilujte o stav radosti a ostatní už se zařídí samo.

 

Když jste šťastní, probouzíte to nejlepší v sobě i v druhých.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dopřávám si pocit radosti. Cítím štěstí, protože to je má volba.

 

21.7.

 

Dívejte se na všechny jako na zdravé

Váš pohled na zdraví lidí, kteří vás obklopují, má na vás stejný dopad jako vaše myšlenky týkající se prosperity. To znamená, že to, jak vidíte tělesnou i duševní pohodu druhých, ovlivňuje i váš zdravotní stav. Pokud považujete lidi za kypící zdravím, vitální a dokonalé, pak toto vnímání ozařuje také vaše vlastní fyzické tělo. Když se na ostatní díváte tímto způsobem, darujete si tak zdraví.

 

Zdraví je přirozený stav každého člověka. Tak stvořil Bůh každého muže i ženu. Pokud vidíte u každého člověka dokonalý stav zdraví - bez ohledu na vnější iluzi - pak vnímáte v daném člověku jeho Božství.

 

Dnes se snažte vidět a vyjadřovat zdraví všude, kam přijdete, a soustřeďte se na duchovní pravdu v každém člověku. Láska ve vás i ve druhých zažehává plamen zdraví, dobra a pohody a způsobuje, že se zvětšuje a nabývá významu v životě všech lidí.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dokonalé zdraví je pravda, kterou vyznávám, protože to, co stvořil Bůh, je dokonalé. Vidím to na každém kroku, protože vnímám Božství v nitru každého člověka. Všichni lidé jsou zdraví.

 

20.7.

 

Uznejte své úspěchy

Naši drazí, ve svém učení se a porozumění věcem už jste došli velmi daleko. Vložili jste do tohoto procesu hodně úsilí a mnohého jste už dosáhli. Chválíme vás a vybízíme vás, abyste i vy uznali své úspěchy.

 

Když se horolezec na cestě k vrcholu zastaví v půli cesty a ohlédne se zpět, aby se potěšil tím pohledem, obnoví se díky tomu jeho energie i motivace. Podobně je to i s vámi. Ano, upínáte svůj pohled k vyšším cílům, ale přesto můžete hodně získat, jestliže se na chvíli zastavíte, abyste se podívali, co všechno jste do této chvíle zvládli.

 

Dnes si vzdejte čest za všechno, čeho už jste dosáhli. I když si říkáte, že jde pouze o skromné začátky, vaše vnitřní já tuto pozornost ocení.

 

Myšlenka pro tento den

 

Projevuji si uznání za své dosažené úspěchy, což je velmi příjemná věc. Moje cesta za uskutečněním mých snů mi přináší radost. Mám za sebou v životě už velký kus cesty, který mi přinesl mnohé poučení.

 

19.7.

 

Nespěchejte

Už jste si tak zvykli spěchat, abyste stihli splnit všechny své povinnosti, že se rychlé tempo téměř stalo vaším hluboko zakořeněným zvykem. Ale sprintování od jednoho úkolu ke druhému ještě nikomu nic nepřineslo, a už vůbec ne klidnou duši. Naopak, spěch vás nutí, abyste se soustředili na budoucnost, namísto abyste si naplno užívali přítomného okamžiku.

 

Už tím, že teď čtete naše sdělení, se o sebe začínáte starat. Pečujete tím o svou duši a vytváříte si nový zdravý náhled na věc. My andělé však od vás ještě chceme, abyste se během dneška snažili zvolnit své tempo.

 

Splnit, co je potřeba, a současně nespěchat, nejsou dvě věci, které se navzájem vylučují. Zvládnete toho mnohem více, když jste plní energie a máte výbornou náladu, která plyne z toho, že se při tom, co děláte, dobře bavíte. Tento pocit štěstí vychází z toho, že si všímáte krásných, zábavných a výjimečných okamžiků dne. To však vyžaduje dát si na čas, abyste si takových podrobností mohli všimnout.

 

Můžete také požádat druhé, aby vám s vašimi povinnostmi pomohli, což mimo jiné znamená požádat o pomoc i nás. Užijte si krásně dnešní den!

 

Myšlenka pro tento den

 

Nespěchám a přistupuji k dnešnímu dni s úžasem a potěšením. Všímám si výjimečnosti každého okamžiku. Je naprosto v pořádku, když zvolním své tempo, protože i když budu postupovat klidněji, dokončím všechno, co je třeba.

 

18.7.

 

Usmívejte se

Vědci už dokázali, že pocit štěstí a úsměv mají velký fyziologický prospěch. Jejich duchovní dopady jsou také nesčetné a my andělé vás dnes žádáme, abyste se soustředili na jeden z nich: na bumerangový efekt, který má úsměv.

 

Když se usmějete, druzí nemohou jinak, než se také usmát. Přestože to není úsměv od ucha k uchu, jejich oči se zalesknou jiskřičkou štěstí, když se na vás podívají. Tato reakce je schopnost člověka daná Bohem a my bychom rádi, abyste ji dále rozvíjeli. Tady skutečně platí: "Čím více dáváš, tím více dostáváš."

 

Dnes se na někoho usmějte a všimněte si, jak se vám váš úsměv vrátí znásobený. Uvědomte si, že váš úsměv bude putovat od prvního člověka, na nějž jste se usmáli, k mnoha dalším. I jeho uzdravující účinek se jako domino dotkne všech, ke kterým se váš úsměv dostane. Prospěch z vašeho úsměvu se vám vrátí mnoha způsoby zpět.

 

Myšlenka pro tento den

 

Usmívám se, protože je mnoho důvodů, proč prožívat štěstí, i když si to možná právě teď neuvědomuji. Můj úsměv je prvním krokem ke štěstí - mému i ostatních - a je to dar, který odevzdávám vesmíru ku prospěchu všem.

 

17.7.

Odpusťte zlobu

Jestliže vám něčí chování způsobí bolest, můžete vůči této osobě začít pociťovat zlobu nebo zášť. Ale tím jen zraňujete sami sebe, protože tato emoce vás obírá o energii, o chuť do života i o výkonnost. Jakákoli nelaskavá slova nebo skutky, které proti vám namíří druhá osoba, jsou jen odrazem toho, jaká je tato osoba. Její chování vůči vám nevypovídá nic o tom, jací jste ve skutečnosti vy.

 

Když se lidé chovají nelaskavě, zastiňují proud světla a lásky proudícího do jejich života, což následně přitahuje další zážitky, které živí jejich nespokojenost. Čím méně se vám zdá nějaký člověk hoden lásky, tím více jí potřebuje, protože láska léčí nešťastné pocity a zažehává v srdci vřelost.

 

To ale neznamená, že musíte trávit čas ve společnosti těch, kteří se k vám chovají nelaskavě. Můžete k nim vysílat láskyplné myšlenky z bezpečné vzdálenosti, a přitom si jít za svým cílem. Pokud začnete vysílat lásku vůči někomu, koho jste peřdtím odmítali, léčení se projeví na třech úrovních:

 

* 1. Zbaví vás bolesti i účinků zloby.
* 2. Naruší nežádoucí vzorce, protože člověk vždycky přitahuje to, na co myslí.
* 3. Pomáhá dotyčnou osobu uzdravit.

 

Odpusťte dnes někomu. Prospěch, který tak získáte, naprosto překonává i to nejmenší potěšení, které by vám mohla poskytnout zlost. Nechte ji být a buďte svobodní!

 

Myšlenka pro tento den

 

Odpouštím - a dovoluji, ať se rozplyne první zášť, na kterou si teď vzpomenu. Proměňuji to, co bylo původně zlostí, na energii uzdravující lásky. Chci odpouštět.

 

16.7.

 

Zbavte se svých strachů

 

Všechny strachy jsou založeny na přesvědčení, že jste izolovaní a osamocení. Možná se obáváte, že něco nemůžete udělat nebo že nemůžete dosáhnout toho, co byste rádi, ale vaše obavy jsou založeny na falešných představách. Jste věčně propojeni s Bohem, anděly a ostatními lidmi. Nikdo není nikdy sám. Vždycky máte po svém boku mocné spojence, kteří jsou připraveni vám pomoci, kdykoli je o to požádáte.

 

Protože jste napojeni na nekonečnou energii vesmíru, jste mocnými stvořiteli svých přání, tužeb, myšlenek i pocitů. My andělé bychom vám dnes rádi pomohli se očistit od strachu, který je jedinou příčinou toho, že se vaše modlitby a afirmace nenaplňují. Kdykoli si uvědomíte své nejistoty, zhluboka se nadechněte a poté nás v duchu, při výdechu, zavolejte. Tím vydechujete své nepříjemné pocity a předáváte je nám. Pokračujte s vydechováním svého strachu, dokud nebudete mít pocit, že se ve vašem nitru znovu obnovil pocit klidu.

 

Můžeme vám pomoci odhalit vaše skutečné já, skryté ve vašem nitru. Je to ta vaše část, která je plná důvěry a sebejistoty a která ví, že máte všechno lásku, moc a pomoc, kterou byste mohli kdy potřebovat.

 

Myšlenka pro tento den

 

Zbavuji se starých strachů, protože nikdy nebyly součástí mého pravého já. Mám sílu - nyní i vždycky. Používám svou moc s láskou a milostí a dodávám jí energii prostřednictvím svých láskyplných myšlenek, pozitivních emocí a hluboké víry.

 

15.7.

 

Ukliďte si nepořádek

 

Vaše vnitřní nutkání udržovat pořádek vychází z vašeho vrozeného povědomí o toku energie. Jistě cítíte ten rozdíl, jste-li v místnosti, kde je pořádek, nebo naopak někde, kde je nepořádek. Určitě vnímáte, jak vás ovlivňuje nepořádek ve skříni, na pracovním stole, v garáži, na policích nebo kdekoli jinde. Pokud dá člověk svému prostředí řád a strukturu, očistí tak i svůj myšlenkový proces, protože ty nejjednodušší činnosti, jako je obléci se, najít klíče nebo si připravit něco k jídlu, pro něj najednou přestává být nikdy nekončící bitvou.

 

Ale mince má i opačnou stranu, totiž že se někdo stane na pořádku natolik závislý, že zcela ztratí svou spontaneitu. V takových případech je úklid jen strategií, jak se vyhnout směřování a usilování o naplnění vlastního životního poslání a cíle. Člověk by měl dělat rozdíl mezi užíváním si pořádku a mezi závislostí na něm.

 

Energie proudí fyzickými strukturami podobně, jako proudí voda nebo vzduch, Pokud je prostředí přeplněné předměty, jeho síla je zablokována. Mezi účinky takové blokády pak patří mimo jiné fyzická únava, neschopnost se koncentrovat, zvýšená chuť k jídlu a pomalé uskutečňování snů na materiální úrovni.

 

Všechny tyto informace jsme vám poskytli jako motivaci k tomu, abyste se zbavili nepořádku nejen u sebe doma, ale i v jiných oblastech svého života. Prospěch vám přinesou i takové malé zásahy, jako je uklizená skříň, narovnání klávesnice nebo vyhození nepotřebných věcí. Tím, jak se bude vaše energie prostřednictvím těchto malých kroků zvětšovat, zjistíte, že máte čas i dost síly na větší projekty.

 

Myšlenka pro tento den

 

Uklízím postupně jednu oblast za druhou. Pokud nějaký předmět nepoužívám nebo se mi nelíbí, tak ho prodám nebo daruji někomu, komu přinese prospěch. Dělám si čas na uspořádání určité věci ve svém životě a tento krok mi přináší velký prospěch.

 

14.7.

 

Představujte si, že se vaše přání již plní!

Nemusíte o nic usilovat, nic násilně prosazovat ani o nic bojovat. Energie přílišného úsilí od vás může naopak to dobré odehnat, zatímco síla, kterou má vděčnost, k vám pozitivní věci přitahuje. Můžete dosáhnout velmi mnoho jednoduše tím, že si v nitru budete udržovat pocit vděčnosti za to, že vaše přání už vám bylo splněno. Nezbývejte se tím, jakou formou se váš sen splní. Prostě si představujte, že už se splnil. Čím více prožitku, vášně a zápalu do své vděčnosti dáte, tím rychleji se vaše touhy stanou skutečností.

 

Každá touha vysílá svůj éterický otisk do vesmíru, zatímco jádro zůstává u vás a bere na sebe materiální podobu. Čím více energie vložíte do svého přání, tím rychleji se splní. Negativita, pesimismus a pochyby jeho naplnění narušují a vracejí vašemu přání nejasnou éterickou podobu.

 

Dodávejte dnes svým touhám sílu tím, že na ně budete často myslet a budete je nabíjet pozitivním myšlením a emocemi. Poděkujte vesmíru za to, že vás neustále všemi možnými způsoby podporuje.

 

Myšlenka pro tento den

 

Plní se mi všechna přání. Děkuji za to, že vše, o čem sním, a ještě mnohem více, se stává skutečností. Cítím upřímnou vděčnost, velké vzrušení a hlubokou víru a tyto pocity naplňují nejen mou mysl, ale i mé tělo. Pečuji o všechny své sny, protože vím, že je to podobné jako se starat o květiny v zahradě svých přání.

 

13.7.

 

Kráčejte směle ke svým snům a cílům

Máte krásné sny a plány a všechny se ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, stávají skutečností. Vaše sny jsou zcela jistě dosažitelné, pokud na jejich uskutečnění budeme pracovat společně.

 

Dnes vás požádáme, abyste učinili následující rozhodnutí: rozhodněte se pro něco, po čem opravdu toužíte. Přijměte za své, že si to zasloužíte, uvědomte si, že uskutečnění vašeho přání je možné, a dovolte nám, abychom vám pomohli. Pak se jen řiďte naším vedením a dovolte, aby k vám mohlo přijít to, co je dobré. Pokud to učiníte, povedeme vás spolehlivě k činům, jejichž prostřednictvím se vaše sny naplní na materiální úrovni.

 

Každé velké úsilí sestává z mnoha malých krůčků. Proto se nyní soustřeďte na každý krok, který vás přiblíží vašemu snu. My vám pomůžeme svými radami, které budete přijímat ve formě silného pocitu jistoty, vize, myšlenky, zaslechnutých nebo přečtených slov nebo jiných znamení. Čím rychleji se začnete řídit naším vedením, tím rychleji se vaše sny splní.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jasně se rozhoduji ohledně toho, co chci, a splnění svého snu si zasloužím. Můj cíl je zcela uskutečnitelný. Žádám anděly, aby mi pomohli zhmotnit to, po čem toužím. Vnímám jejich vedení a řídím se jím. Postupuji krok za krokem a otevírám svou náruč tomu, po čem sním.

 

12.7.

 

Protáhněte se

Dnes spolu budeme pracovat na tom, abyste se pořádně protáhli, a tím se otevřeli příjemným informacím, pocitům a aktivitám. Budeme se soustředit na protahování vašeho těla v pravidelných intervalech, ale také na "protahování" vaší představivosti!

 

Protáhnete-li se, dosáhnete dál, což je pobídkou k tomu, abyste dosáhli nových úrovní jak ve zkušenostech, tak co se týká energií. Protahování také naruší vaši každodenní rutinu, a pomůže vám tak dospět k neotřelým nápadům.

 

Dnešní den je tedy určen k tomu, abyste dopřáli své představivosti více prostoru a dívali se na obvyklé situace neobvyklým způsobem. Vymyslete si nový způsob, jak se obléknout, jak pracovat, jak jednat s lidmi. Dopřejte své představivosti volné pole působnosti a protahujte své tělo i mysl s co největší radostí.

 

Myšlenka pro tento den

 

Natahuji se po nových možnostech. Líbí se mi protahovat se novými způsoby.

 

11.7.

 

Vnímejte dary, které vám přináší život

Každý den vám život přináší mnoho darů. Patří k nim zážitky, které otevírají vaše srdce, lidi, kteří vám chtějí pomoci, synchronické příležitosti a krásu přírody. Čím více si těchto požeh­nání všímáte, tím více vám jich vesmír posílá.

 

Všímejte si dnes co nejvíce takových darů. Mohou být drobné, například paprsek slunce, který na vás vykoukne zpoza temných mraků, nebo milý člověk, který vás pustí před sebe na přecpané křižovatce - počítá se každý.

 

Když se naučíte si těchto úchvatných okamžiků všímat, budou k vám přicházet bez ustání, aby vám ukázali pravou štědrost vesmíru.

 

Myšlenka pro tento den

 

Pozorně si všímám darů, které mi dává život. Přitahuji do svého života laskavé a dávající lidi. Vesmír je vůči mně velmi štědrý, stále mne něčím obdarovává.

 

10.7.

 

Dovolte, ať k vám přijdou nové nápady

V univerzální mysli je nekonečné množství idejí, z nichž můžete kdykoli čerpat. Dostáváte je jako odpovědi na otázky, které jste položili vesmíru v tichém a jasném rozpoložení mysli. Zeptejte se dnes Ducha na jakékoli téma, s nímž potřebujete pomoci. Svou otázku si můžete jen pomyslet nebo ji můžete říci nahlas.

 

Poté si v průběhu dne na chvíli sedněte a všímejte si myšlenek, které se vám vynořují v mysli. K tomu, abyste slyšeli odpovědi, je třeba naslouchat v naprostém tichu. Myšlenky, které k vám takto přijdou, jsou dary, jež vám posílá vesmír. Jste způsobilí a připravení podle nich jednat a vesmír vás v tom plně podporuje.

 

Myšlenka pro tento den

 

Otevírám svou mysl odpovědím, o které se semnou dělí vesmír. Úžasné nové myšlenky přijímám velmi jednoduše, jednám podle nich a zůstávám ve spojení s Duchem.

 

9.7.

 

Važte si svých léčivých rukou

Vaše láskyplná energie proudí celým vašim tělem a můžete ji směrovat podle své vůle. Čakry na vašich rukou, ve vašem srdci a v třetím oku mohou tuto univerzální sílu vysílat, pokud se tak rozhodnete.

 

Dnes se my andělé zaměříme na vaše ruce, které obsahují více než deset velmi aktivních a citlivých bodů, které vnímají, posí­lají a přijímají energii. Když natáhnete ruce s dlaněmi otočenými vzhůru, pročistíme vaše čakry i zmíněné body a dodáme jim ještě větší sílu. Zhluboka přitom dýchejte.

 

Sledujte, co ve svých dlaních cítíte. Když budete chtít získat informace o nějakém prostoru, situacích, lidech a předmětech, dejte své ruce před sebe a důvěřujte svým vjemům. Přiložte své ruce na kteroukoli oblast svého těla a vysílejte do svého těla ho­jivou energii. Soustřeďte se na své pocity. Jestliže k tomu ucítíte vedení, můžete totéž provést i druhé osobě, zvířeti nebo rostlině.

 

Čím více si budete uvědomovat energie, které vaše ruce vysílají a přijímají, tím mocněji bude léčení proudit oběma směry.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mé ruce léčí. Ve chvílích, kdy do nich a z nich proudí ener­gie, si dobře uvědomuji všechny vjemy. Miluji své ruce.

 

8.7.

 

Všímejte si zvuků

Dnes budeme pracovat s nefyzickou energií zvuků, abychom zvýšili vaši vlastní energetickou frekvenci. Už jste si možná všimli, že jste na zvuky mnohem citlivější než ostatní, což je jeden z důsledků vaší zvyšující se energetické frekvence. Vaše zvýšená citlivost vám dovoluje slyšet hlasy nás andělů, stejně jako vám dovoluje vnímat, jak vás ovlivňují zvuky.

 

Už pravděpodobně víte, který typ hudby vás přitahuje, stejně jako víte, jaká hlasitost nebo tón jsou pro vás nejlepší. Dnes vás žádáme, abyste se na nefyzickou úroveň pokusili naladit ještě intenzivněji a všímali si všeho, co slyšíte ve svém nitru i vně. Snažte se svým vědomím od sebe oddělit všechny různé zvuky, které se jinak slévají do jediného. Které jsou vám příjemné, a které nepříjemné? Jak vás ovlivňují fyzicky a citově?

 

Čím více si začnete být vědomi účinků, které na vás zvuky mají, tím více se bude zvyšovat i vaše citlivost, což je výsledkem vaší zvýšené energetické frekvence. Žádáme vás, abyste si vážili své vnímavosti a uvědomili si, že je to opravdový dar.

 

Myšlenka pro tento den

 

Ladím se na zvuky kolem sebe a všímám si, jak mě každý z nich ovlivňuje. Důvěřuji svým pocitům, které ve mně jednotlivé zvuky vyvolávají, a vážím si své zvyšující se citlivosti, protože je to skutečný dar.

 

7.7.

 

Radujte se ze svého dokonalého soustředění a jasného myšlení

Vaše mysl funguje dokonale. Jste inteligentní, moudří a schopni se soustředit ze své vlastní vůle. Všechny vaše duševní schopnosti plynou ze skutečnosti, že jste napojeni na nekonečnou moudrost Boha, který vše stvořil a zná odpověď na všechno v celém vesmíru.

 

Vaše mysl neustále pracuje. I když se zdá, že spí nebo odpo­čívá, získává informace z éteru a z vašeho bezprostředního okolí. Můžete jí položit jakoukoli otázku a vždycky vám dá přesnou od­pověď. Víte mnohem více, než si uvědomujete.

 

Užívejte si dnes své moudrosti. Pokládejte si během dne otázky a naslouchejte odpovědím. Čím více jste si vědomi svých dušev­ních darů, tím lépe vám budou sloužit.

 

Myšlenka pro tento den

 

Umím se jasně a ze své vůle soustředit, protože moje mysl je bystrá a živá. Mé myšlení je skvělé a je věčně napojeno na nejvýkonnější počítačovou síť světa, na Boží mysl.

 

6.7.

 

Radujte se z odpovědnosti za sebe

 

Jedním z důvodů, proč jste měli pocit, že váš život v minulosti postrádal rovnováhu, bylo, že jste nepřijali plnou odpovědnost za své štěstí. Představa, že byste se na sebe museli cele spoléhat, ve vás vyvolávala úzkost a tlaky, kterým jste se chtěli vyhnout.

 

Nyní si už uvědomujete, že odpovědnost za sebe není zkouška, u které můžete uspět, nebo propadnout. Být za sebe odpovědní znamená reagovat na sdělení svého vnitřního já - vždyť nikdo jiný nemůže vědět, co vás učiní šťastnými.

 

Být věrní tomu, kdo skutečně jste, je stejně radostné a naplňující jako pomáhat lidem. Vaše vnitřní já k vám vyzařuje lásku a děkuje vám za to, že se o ně tak dobře staráte.

 

Myšlenka pro tento den

 

Plně přijímám skutečnost, že odpovídám za své štěstí. Chovám se k sobě s úctou a láskou.

 

5.7.

 

Učiňte další krok

Modlíte se a přemýšlíte o tom, jaký další krok byste měli učinit na cestě za svým životním posláním. My andělé vás dnes chceme ujistit, že každý váš krok má hodnotu, podobně jako se o každou částku, kterou vložíte do banky, zvýší váš vklad.

 

Vesmír reaguje na vaše úsilí tím, že k němu přidává i svou energii. Každý čin, který podniknete, vytváří energetickou vlnu, a tento výron energie je pak vyvažován energií, která se vám vrací.

 

To znamená, že každá pozornost, kterou věnujete svému životnímu poslání, má význam a přinese pozitivní výsledky. Proto dnes učiňte tímto směrem alespoň malý krok. Všechny obavy, zda je krok správný nebo nejlepší, odevzdejte nám, a my vás ujistíme, že jste na té pravé cestě.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dělám kroky, které mě přiblíží k mým snům, k tomu, po čem toužím, co mě zajímá, i k mým talentům. Vím, že mám životní poslání, které přijímám bez jediného zaváhání. Co se týká mých úkolů, soustředím se jen na dnešní den s vírou, že dobře dopadne i každý další den.

 

4.7.

 

Radujte se z harmonických vztahů

Těžkosti ve vztazích zažíváte pouze tehdy, když bojujete proti konečnému směru, kterým se vydaly. V takové fázi se každý vydává jiným směrem, podobně jako loď na moři.

 

Nezáleží na tom, kde na konci cesty přistanete, ale záleží na vzá­jemné součinnosti lidí, kteří se cesty účastní. Nejplodnějšími ces­tami jsou takové, kdy členové posádky naslouchají svému srdci a jsou k sobě navzájem upřímní.

 

Harmonické vztahy jsou založeny na vzájemné upřímnosti s tím, že obě strany se nebojí sdělovat si své skutečné pocity. Když se vůči sobě navzájem otevřete, pak poznáte, že jste milováni pro to, jací opravdu jste.

 

Hádky a střety se objevují tehdy, jestliže se jeden ze vztahu ně­čeho obává nebo se cítí ohrožený, a proto zaujme obranný postoj, buď slovně nebo svým chováním. My andělé vám můžeme pomoci vytvořit atmosféru bezpečí tak, že vdechneme do srdcí obou part­nerů energii lásky. To vám pomůže volit slova, která jsou laskavá a uctivá. Když sdílíte své upřímné pocity, láska je nejmocnějším ochranným prostředkem. Takovým způsobem vznikají vzájemná pouta a láska.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mé vztahy jsou harmonické a láskyplné. Upřímnost mne nikterak neohrožuje. Všechny mé vztahy jsou plné lásky a druhým se cítím nejblíže, když jim ukážu své pravé já.

 

3.7.

 

Radujte se z věčné lásky

Láska, která vás pojila s druhou osobou nebo se zvířetem, je pouto, které nemůže být nikdy přerušeno. I ve vztazích s lidmi, vůči nimž jste později zahořkli, zůstává láska nedotčená. Přivedla vás k sobě z nějakého důvodu. Vaše vzájemná láska vytvořila kouzlo, které vás oba navěky pozvedá, a to i tehdy, když je vztah u konce.

 

Láska je nekonečná energie, která se nikdy neztrácí, ale roste a bere na sebe nekonečné množství forem. Dnes se vezte na hře­benu vlny, na který vás láska pozvedla. Poděkujte za lásku prožitou v každém svém vztahu, protože je svatým a trvalým darem Božím.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vesmír mi dává všechnu svou lásku. Mé svazky jsou věčné. Nikdo a nic je nemůže přerušit ani mi je vzít. jsem vždycky milován/a a žehnám času, který sdílím s milovanými bytostmi.