Get Adobe Flash player

Rady andělů

23.2.

 

Snění

 

 

"Naše vedeni uslyšíš snáze, když se budeš pravidelné oddávat snění. Uvolni se a otevři svou mysl tomu, co do ni vchází, aniž by ses při tom snažil/a kontrolovat své myšlenky.
Všímej si svých pocitů, myšlenek a obrazů jako při sledování filmu.
Snění je základem tvořivosti."

 

Andělé vám posílají kartu Snění, protože si přejí, abyste byli otevření a vnímaví vůči novým myšlenkám. Je důležité, abyste se teď oddávali snění, protože je to způsob, jak přijímat inspiraci a nové nápady. Nesnažte se nic uspíšit. Jen přirozené následujte plynuti svých myšlenek a pozorujte, jaké nové pohledy na svět se vám nabízejí. Své nápady a postřehy si zapisujte do speciálního deníku. Své anděly požádejte, aby vám sdělili, jak postupovat, abyste sny proměnili ve skutečnost. Potom okamžité a bez odkladu učiňte, jak vám řeknou.

 

Další významy: Otevřete se novým možnostem • Dopřejte si velké sny • Dovolte si odpočívat, uvolnit se a všechno pustit z hlavy • Vyzkoušejte něco nového, co jste vždycky chtěli zkusit • Otevřete se sami nebo s druhými inspiraci a zabývejte se svými novými nápady.

 

22.2.

 

Radost

 

 

"Radost má ze všech emoci nejvyšší vibrace. Je to kouzelný pocit, že všechno je možné.
Radost povstává z naši schopnosti oceňovat dar každého okamžiku.
Radost ti umožňuje přitahovat a vytvářet svou přítomnost i budoucnost na úrovni těch nejvyšších vibrací."

 

Tato karta by vám měla připomenout, že vaše moc a síla pramení ze schopnosti usadit se v pocitu radosti. Požádejte své anděly, aby vám poradili, jaké změny byste měli podniknout, abyste vnesli více radosti nejen do svého života, ale i do života druhých. Pokud se cítíte na jakékoli úrovni zneužíváni nebo vám v životě připadá, že jste uvízli v pasti, andělé vám mohou od vašeho břemene ulehčit. Radostný pohled na život přináší svobodu, po které tolik toužíte, a zároveň vede k uspokojení všech vašich potřeb.

 

Další významy: Vzdejte se všech aspektů svého života, které vám nepřinášejí radost, anebo je uzdravte • Odpovědi na vaši otázku je vybrat si tu cestu, která vám přinese nejvíce radosti • Odložte strach i obavy, zatímco čekáte na splnění svých přání, a snažte se v sobě vyvolat pocit radosti, jako by vaše splněná přání už byla skutečností.

 

21.2.

 

Správný čas

 

 

"Nyní je ten správný čas vydat se za svými sny. Všechny dveře se ti otevírají dokořán, a až jimi budeš procházet, budeme po tvém boku.
Nic neodkládej a neváhej, protože všechno je připraveno pro to, abys sklidil/a úspěch. Všechno a všichni jsou na tvé straně a pomáhají ti k pozitivnímu výsledku."

 

Andělé vám prostřednictvím této karty naznačují, že než budou vaše modlitby zcela vyslyšeny, je třeba, abyste vykonali určité kroky. A právě teď nastal ten nejlepší čas pro vaše činy. Povedou vás na cestě. Někdy není tolik důležité, jak k dané věci přistupujeme, ale spíše, kolik energie, úsilí a odhodlání do svých činů investujeme, abychom dosáhli uskutečnění svého cíle. Často musíme k jeho naplnění učinit první krok, aby nám vesmír mohl začít pomáhat.

 

Další významy: Začněte jednat • Pokud nebudete váhat a otálet, všechno dobře dopadne • Rozhodněte se • Všechny překážky, se kterými jste se potýkali, vám stály v cestě proto, že čas dosud nebyl zralý.

 

20.2.

 

Rodina

 

 

"Tato záležitost souvisí s citovým zážitkem spojeným se členem tvé rodiny a my ti můžeme pomoci jej pochopit a uzdravit. Ve své mysli obklop sebe. danou osobu i daný zážitek hojivým modrým světlem a mnoha anděly.
Otevři se darům, které k tobě skrze tuto zkušenost přicházejí, a nechej se prostoupit vnitřním mírem."

 

Tato karta naznačuje, že záležitost, na kterou se ptáte, souvisí s nějakým zážitkem ve vaší rodině. Zdá se, jakoby jeden člen vaší rodiny potřeboval uzdravení - je to ta osoba, která vás při čtení těchto řádků napadne jako první. Nebo může karta upozorňovat na potřebu větší rodinné blízkosti a soudržnosti. Mohli byste například strávit společně večer anebo spolu všichni odjet na dovolenou. Vaši andělé při tom budou stále s vámi.

 

Další významy: Do vaší rodiny vstupuje něco nového • Máte přátele, kteří jsou pro vás druhou rodinou • Je čas, abyste se postavili čelem svým starým emocím, aby jejich pouta mohla být uvolněna a vyčištěna • Zbavte se nechtěného vzorce chování tím, že odpustíte jednomu nebo více členům své rodiny, včetně sebe.

 

19.2.

 

Vyslyšená modlitba

 

 

„Tvé modlitby i pozitivní očekáváni byly vyslyšeny.
Pracujeme na této záležitosti spolu s tebou od samého počátku a přitom bdíme nad tebou i nad všemi zúčastněnými.
Zůstaň na své nynější cestě, protože té dovede hodné daleko."

 

Tuto kartu jste si vytáhli jako povzbuzení od svých Andělů ve vztahu k záležitosti, na kterou se ptáte. Ujišťují vás, že všechno dobře dopadne, pokud budete neustále vůči této situaci vysílat lásku a budete postupovat podle Božího vedení.

 

Další významy: Neváhejte, právě teď je vhodná doba • Jste na správné cestě • Nápad, který jste dostali, byl Boží inspirací • Andělé předvídají úspěšné završení vaší záležitosti.

 

18.2.

 

Srdeční čakra

 

 

"Jádrem této záležitosti je láska Tvé srdce je centrum tvého bytí, naladěné na vibrace lásky.
Je zcela bezpečné milovat a otevřeným srdcem přijímat lásku, neboť ti stojíme po boku.
Jsi pod naši dokonalou ochranou a vedením."

 

Andělé vám posílají tuto kartu jako znamení, že odpověď na svou otázku najdete ve svém srdci. Čím více otevřete své srdce, tím více lásky, radosti a míru budete pociťovat. Svou srdeční čakru můžete otevřít tak, že požádáte anděly, aby vám poslali svou léčivou energii, nebo tím, že si představíte, jak je vaše srdce obklopeno růžovým světlem. Velmi účinné je také vdechování vůně růžových růží nebo používání růženínu, který můžete například nosit na krku. Soustřeďte na lásku své myšlenky, budeme vám při tom na blízku.

 

Další významy: Vysílejte ke své srdeční čakře lásku a světlo • Pečujte o zdraví svého srdce a jeho cév pravidelným cvičením a zdravou stravou • Někdo blízký, kdo zemřel na nějakou srdeční chorobu, vás zdraví a říká vám: „Miluji tě." • Srdečně si s někým promluvte.

 

17.2.

 

Pročištění

 

 

"S velkou láskou a úctou tě žádáme, abys zbavil/a své drahocenné a citlivé tělo jedů. S velkou radosti ti pomůžeme naučit se, jak zvládat stres takovým způsobem, který v tobě probudí zdravý život.
Na tvé přáni ti také pomůžeme zbavit se smutku z toho, že se vzdáváš své staré životosprávy. Odevzdej nám své obavy, strachy a starosti a prociťuj naplno krásu a půvab svého očištěného těla."

 

Tato karta vám tlumočí doporučení vašich andělů, abyste snížili přísun toxinů a chemických látek do svého těla. Vaše citlivost na drogy, potravinářská aditiva, cukru, alkohol, kávu a nikotin se zvýšila. Tyto látky jsou na překážku vaší schopnosti slyšet anděly. Proto vás andělé žádají, abyste od těchto látek upustili. Pokud je o to požádáte, rádi vám pomohou se stresem, který vyvolávají neuspokojené žádosti.

 

Další významy: Využijte k vnitřní očistě těla bylin a bylinných přípravků, jako například šťávy z mladého ječmene nebo semínek psyllia • Vyhledejte pomoc holistického odborníka na výživu • Zavolejte si na pomoc archanděla Michaela a požádejte ho, aby vás zbavil žádostí a chutí • Požádejte archanděla Michaela, aby očistil vaše tělo i domov od všech nízkých energií • Používejte jemné a ekologické čistící přípravky.

 

16.2.

 

Naslouchej!

 

 

"Ztiš svou mysl, drahé dítě, a vyslyš naše ujištěni, že je o vše postaráno.
Zůstaň ztišené a vnímavé a netrap se tím, jakým způsobem se tvá přáni a prosby vyplní. Mysl a tělo, které spočívají v míru, nás slyší mnohem lépe. Proto té žádáme: Naslouchej nám."

 

Tato karta vám říká, že by vám Andělé rádi předali svá sdělení. Žádají vás, abyste méně mluvili a více poslouchali. Když jsme pod tlakem stresu, často mluvíme jen tak z nervozity. Odevzdejte své obavy andělům a důvěřujte, že vaše modlitby vyslyšeli. Pokud se vám zdá, že na vaše modlitby nereagují, pak to bude pravděpodobné zčásti proto, že jim nenasloucháte. Vyhledejte nějaké tiché klidné místo, kde se ničím nerušeni můžete spojit se svými anděly. Zavřete přitom oči, zhluboka dýchejte a naslouchejte.

 

Další významy: Vyhýbejte se hlučnému prostředí • Svým andělům jste porozuměli správně • Vypněte televizi a rádio • Vaše schopnost slyšet je stále citlivější, protože jste naladěni na své anděly • Pročistěte si čakry související se sluchem a ušima tím, že si představíte, jak nad vaším obočím prochází světlo a tento prostor očišťuje.

 

15.2.

 

Co si přeješ?

 

 

„Máš možnost napsat si scénář svého života podle vlastních představ.
Jakmile jednou odhalíš, po čem opravdu toužíš, a budeš připraven/a naplnění své touhy přijmout s vědomím, že si je zasloužíš, všechno se ti splní přesné podle tvých představ jako mávnutím kouzelného proutku."

 

Tuto kartu vám andělé posílají, protože jste čekali na vnější znamení, které by vám ukázalo, jak byste měli dál postupovat. Andělé vám vzkazují, že odpověď je ve vašem nitru. Vy sami se musíte rozhodnout, co chcete, než se bude moci cokoli změnit. Najděte si čas na meditaci nad tím, po čem vaše srdce opravdu touží, a neustále myslete na to, že si zasloužíte to nejlepší stejně jako všichni ostatní. 

 

Další významy: K uskutečnění svých přání a snů používejte afirmace a pozitivní vizualizace • Ujasněte si své touhy • Zbavte se pocitů viny nebo strachu z toho, že byste měli požádat o to, co chcete.

 

14.2.

 

Zákon přitažlivosti

 

 

„Každá myšlenka je investicí, která se ti okamžitě vrátí.
Proto investuj moudře. Máš moc své myšlenky volit a naplňovat je láskou, mírem a harmonii.
Pokud nás o to požádáš, s radostí tvou energii vyladíme na vyšší frekvenci."

 

Andělé vám posílají tuto kartu, aby vám připomněli, že zákon přitažlivosti vám může pomoci zlepšit situaci či záležitost, na kterou se ptáte. Stížnosti a obavy jen přivolávají více negativní energie. Proto své myšlenky s pomocí andělů pozvedněte ke světlu, abyste naopak přitahovali to, po čem tak toužíte. Několikrát denně si představujte, že záležitost byla uzdravena a vaše přání se naplnilo. Prožívejte vděčnost za to, že se tomu tak ve skutečnosti už stalo, což je první krok k přitažení materiálních aspektů uzdravené situace.

 

Další významy: Myslete na své touhy a sny a přestaňte se trápit, strachovat a stěžovat si • Pozvedněte se na úroveň osoby, kterou si přejete přitáhnout • Čím více se bude vaše duchovní energie zvyšovat, tím méně vás budou přitahovat nízké energie ve vašich vztazích a v životě vůbec. To je přirozený vývoj a andělé jsou připraveni vám s těmito konci a začátky pomoci.

 

13.2.

 

Příležitost odpustit

 

 

"Nabízí se ti příležitost uzdravit a uvolnit negativní vzorce svého chování a myšlení a možnost růst.
Soustřeď se, abys v druhých viděl/a jejich vnitřní božské světlo a dobrotu. My ti pomůžeme nechat odejít negativní myšlenky, pocity a energii i neochotu odpustit.
Pozvedneme tě do vyšších míst, kde vládne mír a soucit."

 

Andělé vám tento vzkaz posílají proto, že si všimli, že už vás unavuje pokračovat v negativních vzorcích myšlení a chování. Abyste tento cyklus mohli přerušit, je nutné nechat odejít své staré negativní myšlenky, které svým jedem otravují vaši duši i tělo. Zhluboka dýchejte a s každým výdechem odevzdávejte andělům své strachy, obavy, hněv a ostatní negativní emoce. Odpustit neznamená souhlasit s chováním toho, kdo vám ublížil. Odpustit znamená, že už nejste nadále ochotni snášet své jedovaté pocity a myšlenky, které se této osoby týkají. Nechte vše negativní odejít, získáte tím svobodu. Skrze odpuštění poznáte, jaký účinek má pozitivní jednání.

 

Další významy: Vyhněte se obviňování sebe i druhých • Jakmile necháte odejít hněv, objeví se tvůrčí řešení dané situace • V této záležitosti a vztahu je ukryto požehnáni • Soustřeďujte se na své sny a přání, a ne na své strachy.

 

12.2.

 

Odpoutej se a odevzdej!

 

 

"Žehnáme ti naši zářnou láskou. Uvolni své sevření a odevzdej nám těžkosti, které tak křečovité držíš ve svých rukou.
Otevři svou náruč a srdce naší lásce a pomoci."

 

Andělé vám tuto kartu posílají proto, že jste se snažili situaci vyřešit sami, bez jakékoliv pomoci. Tak rádi by vám pomohli a vyslyšeli vaše modlitby. Nejdříve však musíte situaci pustit z rukou a odevzdat se. Vzdát se znamená, že už nebudete dál bojovat. Znamená to se citově odpoutat, s vírou, že Boží moudrost, která se projevuje i prostřednictvím vašeho vyššího já za vás vše vyřeší mnohem lépe. Odevzdat se neznamená rezignovat nebo dovolit, aby vás někdo ovládal. Naopak, odevzdání se Bohu nám poskytuje jistotu, že všechno dopadne lépe. Pokud vám odevzdání činí potíže, požádejte o pomoc své anděly.

 

Další významy: Nelamte si hlavu tím, jak bude vaše modlitba vyslyšena • Nechte na Bohu, aby doladil detaily • Najděte v sobě ochotu požádat o pomoc • Zbavte se napětí i potřeby mít všechno pod kontrolou a všechno se zlepší • Ve svých vztazích se vyhýbejte bojům o moc. Uvědomte si svou moc, a pak o ni nebudete muset s nikým bojovat.

 

11.2.

 

Asertivita

 

 

„Tato situace může být uzdravena citlivým přístupem a láskou, přesné tak, jak o to žádáš. Je však zapotřebí také tvé sily a upřímnosti k druhým, kterých se věc týká.
Budeme stát při tobě. až budeš druhým říkat, co cítíš a co si myslíš. Dodáme ti silu a pomůžeme ti zvolit ta správná slova."

 

Tuto kartu jste si vytáhli, protože jste se ptali na situaci, ve které se cítíte jako oběť. Andělé vám sdělují, že záležitost se dá napravit pouze tehdy, pokud jasně promluvíte o svých potřebách a očekáváních s druhými. Je docela dobře možné se chovat andělsky a současné být asertivní, pokud si na pomoc zavoláte anděly. Požádejte je o odvahu a vedení, kdykoli budete mít v úmyslu říci druhým, co si myslíte. S rostoucí praxí pro vás pak bude láskyplný, a přitom asertivní přístup stále jednodušší.

 

Další významy: Postavte se situaci zpříma • Přečtěte si knížku o asertivním chováni nebo začněte chodit do kurzu asertivity • Agresivní nebo pasivně agresivní chování nahraďte asertivním přístupem • Postavte se ke konfliktu upřímné a s láskou • Přiznejte pravdu sobě i druhým • Tato situace je příležitostí pro osobní a duchovní růst.

 

10.2.

 

Zákon přitažlivosti

 

 

„Každá myšlenka je investicí, která se ti okamžitě vrátí.
Proto investuj moudře. Máš moc své myšlenky volit a naplňovat je láskou, mírem a harmonii.
Pokud nás o to požádáš, s radostí tvou energii vyladíme na vyšší frekvenci."

 

Andělé vám posílají tuto kartu, aby vám připomněli, že zákon přitažlivosti vám může pomoci zlepšit situaci či záležitost, na kterou se ptáte. Stížnosti a obavy jen přivolávají více negativní energie. Proto své myšlenky s pomocí andělů pozvedněte ke světlu, abyste naopak přitahovali to, po čem tak toužíte. Několikrát denně si představujte, že záležitost byla uzdravena a vaše přání se naplnilo. Prožívejte vděčnost za to, že se tomu tak ve skutečnosti už stalo, což je první krok k přitažení materiálních aspektů uzdravené situace.

 

Další významy: Myslete na své touhy a sny a přestaňte se trápit, strachovat a stěžovat si • Pozvedněte se na úroveň osoby, kterou si přejete přitáhnout • Čím více se bude vaše duchovní energie zvyšovat, tím méně vás budou přitahovat nízké energie ve vašich vztazích a v životě vůbec. To je přirozený vývoj a andělé jsou připraveni vám s těmito konci a začátky pomoci.

 

9.2.

 

Změna směru

 

 

"Změny, které prožíváš, se odehrávají pod vlivem Božího řízení, díky tvé nově nabyté ochotě otevřít své srdce lásce a naší pomoci.
Jsi pod naší ochranou  nyní a kdykoliv v budoucnosti.
Bez obav pokračuj v cestě za šťastným splněním svých  přání a tužeb."

 

Tato karta naznačuje, že ve vašem nitru a srdci nastala proměna, která pozitivním způsobem zcela změnila směr vašeho života. Dřívější způsob života vás už nezajímá, možná se dokonce vyhýbáte dřívějším přátelům a zábavě, která předtím vyplňovala váš život. Toužíte po práci a životním stylu, jenž by lépe odpovídal vašim novým zájmům a vášním. V tomto období přechodu nad vámi bdí andělé. Zákon přitažlivosti je zárukou, že do svého života přitáhnete úžasné nové příležitosti a vztahy.

 

Další významy: Začíná nová fáze vašeho života • Blíží se zrození nového projektu • Otevírá se možnost těhotenství, narození nebo adopce • Nový prvek ve vašem životě je požehnáním, i když vám to možná prozatím nedává smysl.

 

8.2.

 

Není se čeho obávat

 

 

„Jsi v bezpečí a tato situace je v dokonalé Boží ochraně a je řízena Boží vůli.
Zahrň tuto situaci láskyplnými pocity a myšlenkami, aby tebou, k tobě a s tvou pomoci plynulo od Boha její nejdokonalejší naplnění."

 

Andělé vám tuto kartu posílají proto, že se zbytečně obáváte a trápíte. Obavy mají stejnou moc jako modlitby, ale v negativním slova smyslu, takže k vám přitahují přesně to, čeho se obáváte. Odevzdejte své modlitby andělům, neboť ve skutečnosti se není čeho bát. Vaše obavy naopak mohly zapříčinit svou silou opačný výsledek.

Další významy: Všechno je mnohem lepší, než si myslíte • Požádejte anděly, aby vás osvobodili od vašich obav • Šťastný konec je nevyhnutelný • Přestaňte se obávat, jinak vaše negativní emoce strhnou dolů vás i výsledek, o který usilujete • Andělé jsou s vámi a všechno je v pořádku.

7.2.

 

Zaměř se na službu

 

 

"Tvá duše touží pouze po tom, aby mohla radostně sloužit a vznášet se v nekonečném oceánu milosti, který uspokojuje všechny tvé potřeby.
Soustřeď se, abys zůstal/a ponořen/a v tomto oceánu dáváni a přijímání v každé situaci a za všech okolností, ať děláš cokoli."

 

Tato karta k vám přichází, protože jste se trápili kvůli svému životnímu poslání. Možná jste se necítili jistí, zda vyděláte dost peněz, zda budete dostatečně úspěšní nebo zda budete dobře přijímaní svým okolím. Namísto obav, co vás asi čeká, a strachu z reakcí ostatních se zaměřte pouze na to, jak můžete druhým sloužit a být užiteční. Využijte přitom svých schopností, vášní a zájmů k pomoci druhým nebo na podporu nějaké významné věci. Díky zákonu přitažlivosti se vám dostane veškeré pomoci, kterou potřebujete.

 

Další významy: Odevzdejte své finanční starosti Bohu a jeho andělům • Buďte vnímaví vůči Božímu vedení svého vyššího já a bez váhání je následujte • Pokud vás přepadne nervozita, soustřeďte se na své poslání sloužit.

 

6.2.

 

Radost

 

 

"Radost má ze všech emoci nejvyšší vibrace. Je to kouzelný pocit, že všechno je možné.
Radost povstává z naši schopnosti oceňovat dar každého okamžiku.
Radost ti umožňuje přitahovat a vytvářet svou přítomnost i budoucnost na úrovni těch nejvyšších vibrací."

 

Tato karta by vám měla připomenout, že vaše moc a síla pramení ze schopnosti usadit se v pocitu radosti. Požádejte své anděly, aby vám poradili, jaké změny byste měli podniknout, abyste vnesli více radosti nejen do svého života, ale i do života druhých. Pokud se cítíte na jakékoli úrovni zneužíváni nebo vám v životě připadá, že jste uvízli v pasti, andělé vám mohou od vašeho břemene ulehčit. Radostný pohled na život přináší svobodu, po které tolik toužíte, a zároveň vede k uspokojení všech vašich potřeb.

 

Další významy: Vzdejte se všech aspektů svého života, které vám nepřinášejí radost, anebo je uzdravte • Odpovědi na vaši otázku je vybrat si tu cestu, která vám přinese nejvíce radosti • Odložte strach i obavy, zatímco čekáte na splnění svých přání, a snažte se v sobě vyvolat pocit radosti, jako by vaše splněná přání už byla skutečností.

 

5.2.

 

Tvůrčí projekt

 

 

„Tvoje duše se touží projevit tvůrčím způsobem. Vnes do svého života umění a tvořivost.
Vyjadřováni tvůrčího potenciálu ti dodá pocit živosti a nadšeni a také znovu roznítí tvou radost ze života."

 

Tato karta naznačuje, že potřebujete více možností k tvůrčímu vyjádření. Andělé vás vybízejí, abyste je hledali jak u sebe doma a ve volném čase, tak ve své práci. Pusťte se například do psaní, malujte, hrajte na hudební nástroje, věnujte se nějaké řemeslné tvorbě, pěstujte květiny nebo alespoň změňte interiér svého domova. Vůbec nezáleží na tom, zda bude vaše dílo prvotřídní. Záleží pouze na tom, že svému vnitřnímu umělci poskytnete radost z neomezeného projevu.

 

Další významy: Pusťte se clo projektu, který jste odkládali. Má smysl • Zapište se do nějakého kurzu tvůrčí činnosti, například fotografování nebo tance • Vaše životní poslání, stejné jako smysluplná profese, se vám zjeví právě prostřednictvím tvůrčí činnosti, kterou si nyní neumíte ani představit. Proto si nyní nelamte hlavu tím, co je vaším životním úkolem a pokračujte dál v započaté cestě.

 

4.2.

 

Nevinnost

 

 

„Naše milované dítě, každý je vpravdě bez viny, protože nikdo nemůže změnit Boží záměr, který je odrazem naprosté dokonalosti.
Odevzdej nám svou tíhu, abychom ulehčili tvému břemenu. Odevzdej nám vinu, zlobu i obviňováni, aby nekřivily tvou láskyplnou tvář.
Ponoř se do míru ve svém nitru a znovu se z něj raduj."

 

Tato karta k vám přichází jako ujištění, že jsou všichni v dané záležitosti bez viny. Pokud jste obviňovali sebe, odevzdejte svůj pocit viny andělům. Ze všech emocí má pocit viny tu nejnižší vibraci, a proto přitahuje negativní energii. Pokud obviňujete druhé a posuzujete míru jejich viny, tato karta vás vybízí, abyste si uvědomili božské jádro každé zúčastněné osoby, čímž můžete danou situaci uzdravit. Nemusíte jistě pokračovat ve vztahu s nikým, komu nedůvěřujete. Je ale nutné, abyste pro své vlastní dobro ze svého nitra vypudili všechny jedovaté myšlenky a emoce. Andělé vás prostřednictvím této karty vyzývají, abyste si uvědomili, že všechna nedorozumění v této záležitosti byla skutečně jen nevinným omylem.

 

Další významy: Snažte se vidět i názor druhé strany • Odpusťte sami sobě a přestaňte čehokoli litovat • Hádka či diskuse může být založena na nedorozumění • Ctěte vnitřní dítě v sobě i v ostatních • Pohlédněte pod povrch a za závoj iluzí a uvidíte skrytou duchovní pravdu, která vypovídá o dokonalosti Božího řádu.

 

3.2.

 

Oceán

 

 

„Hluboké modré moře promlouvá k tvé duši, uklidňuje ji a uzdravuje. Stačí dokonce, když si jen představíš, že se noříš do onoho léčivého lůna. z něhož povstal veškerý život.
Ještě lepší je však nějaký čas u oceánu strávit. Dovol, aby jeho moc a krása odplavila všechny tvé starosti a strachy."

 

Tato karta vypovídá o vašem spojení s oceánem. Je také znamením, že potřebujete strávit více času u moře, ať už na dovolené, anebo možná jako jeho noví sousedé. Andělé vám v tom rádi pomohou, pokud je o to požádáte. Mořský vzduch a voda působí nejen léčivě, ale jsou také zdrojem inspirace.

 

Další významy: Koupelí ve vodě s mořskou soli očistíte své tělo od škodlivých látek • Pijte více vody • Spojte se s delfíny a dalšími obyvateli moří • Váš minulý život nějakým způsobem souvisí s mořem • Naučte se nějakému vodnímu sportu jako potápění, plachtění nebo šnorchlování.

 

2.2.

 

Dávání a přijímání

 

 

„Cely vesmír funguje v cyklech podobných tvému nádechu a výdechu. Pokud jen vydechuješ - dáváš nebo se jen nadechuješ - přijímáš, ocitáš se mimo rovnováhu vesmíru.
Aby ses mohl/a těšit dobrému zdraví, abys měl/a energii a vždy se ti dostávalo všeho, co potřebuješ, vyvažuj každý svůj nádech výdechem."

 

Andělé vám posílají tuto kartu, protože se u vás v poslední době projevuje nerovnováha mezi dáváním a braním. Pokud jste více dávali, než dostávali, pravděpodobně máte pocit, že vás ostatní využívají nebo že zneužívají vaší laskavosti. Pokud je nerovnováha způsobena převahou braní, pak se můžete cítit špatně, stísněné, můžete trpět vinou nebo dokonce depresí. Abyste opět navodili rovnováhu, je vhodné denně a pravidelné věnovat něco svého, jako je čas, peníze, dar nebo pomoc, druhým, aniž byste očekávali cokoli na oplátku. Téhož dne pak můžete s radostí a bez výčitek přijímat nečekané nabídky pomoci a dary. Chce-li vás někdo obdarovat nebo vám pomoci, poděkujte mu a jeho dar přijměte bez rozpaků nebo pocitů viny. Ve vztazích, kde hrajete roli toho, kdo hlavně dává, vyjádřete své potřeby a požádejte o pomoc.

Další významy: Udržujte ve svých vztazích rovnováhu mezi dáváním a přijímáním • Záležitost, na kterou se ptáte, vyžaduje rovnováhu mezi ženskou a mužskou energií • Abyste mohli přijímat, musíte nejdřív začít dávat • Věnujte někomu desetinu toho, co nejvíc potřebujete, ať jsou to peníze, čas, různé věci apod. • Opakujte si afirmaci: „Nyní ve svém životě s radostí přijímám dobro."

1.2.

 

Rodina

"Tato záležitost souvisí s citovým zážitkem spojeným se členem tvé rodiny a my ti můžeme pomoci jej pochopit a uzdravit. Ve své mysli obklop sebe. danou osobu i daný zážitek hojivým modrým světlem a mnoha anděly.
Otevři se darům, které k tobě skrze tuto zkušenost přicházejí, a nechej se prostoupit vnitřním mírem."

Tato karta naznačuje, že záležitost, na kterou se ptáte, souvisí s nějakým zážitkem ve vaší rodině. Zdá se, jakoby jeden člen vaší rodiny potřeboval uzdravení - je to ta osoba, která vás při čtení těchto řádků napadne jako první. Nebo může karta upozorňovat na potřebu větší rodinné blízkosti a soudržnosti. Mohli byste například strávit společně večer anebo spolu všichni odjet na dovolenou. Vaši andělé při tom budou stále s vámi.

Další významy: Do vaší rodiny vstupuje něco nového • Máte přátele, kteří jsou pro vás druhou rodinou • Je čas, abyste se postavili čelem svým starým emocím, aby jejich pouta mohla být uvolněna a vyčištěna • Zbavte se nechtěného vzorce chování tím, že odpustíte jednomu nebo více členům své rodiny, včetně sebe.