Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2020
12.7.

Očistěte svou minulost

Když jste se odpoutali od vlastnického vztahu k minulým situacím, pomůžeme vám my andělé pročistit vaše energetické pole. Vaše závislosti na zraňujících vzpomínkách vedly k vytvoření provazů, které vám nyní přetneme.

Uveďte se do stavu zvýšeného vnímání. Během celého procesu zhlu­boka a pravidelně dýchejte. Nejlepší je zavřít oči, aby vás nic nerušilo.

S vaším svolením nyní přerušíme všechna pouta, která vás spojují s bolestí z vaší minulosti. Možná přitom pocítíte chvění, mravenčení nebo změny tlaku vzduchu. Že jsme skončili, poznáte podle toho, že se vaše tělo zklidní.

Všimněte si, oč se cítíte lehčí a svobodnější poté, co jsme z vás odstranili tíhu minulosti, která vás obepínala. Vaše ego vám tvrdí, že budete více v bezpečí, když si budete svou bolest z minulosti pa­matovat. Ale pravda je taková, že jakékoli utrpení, které zůstává ve vašem vědomí, přitahuje utrpení další. A vy přece chcete při­tahovat jen lásku a harmonii. Proto upravujeme vaše vědomí tak, aby rezonovalo jen těmito energiemi.

Volejte si nás dnes pravidelně, kdykoli si vzpomenete na cokoli, od čeho byste rádi získali odstup. Jsme šťastní, že s vámi můžeme na tomto očistném procesu spolupracovat, protože je naším po­sláním pomáhat vám zažívat mír.

Myšlenka pro tento den

Drazí andělé, děkuji vám, že jste odstranili éterické pro­vazy, které mne poutaly k mým bolestivým vzpomínkám. Mám ochotu se zcela oprostit od své vazby na strach, a dosáhnout tak výměnou vnitrního míru. Cítím očiš­tění a klid.

11.7.

Zbavte se okovů

V poslední době se k vám jako bumerang vrací všechna zášť, kterou pociťujete, a mění se ve zlost na sebe samé. Tento stav pak prosakuje na povrch a ovlivňuje váš život. Takové procesy vás mohou oslepit vůči každodenním radostem, které pro vás svět má.

Z toho důvodu vás my andělé neustále vyzýváme, abyste odpouštěli a zbavovali se zhoubného bujení zášti ve své mysli i ve svém těle. Je to ta nejlepší detoxikace, která vám dá všechno, co hledáte: více energie, vyjasnění vašeho cíle, zvýší schopnost soustředění, navrátí vám hravost, lásku, peníze, cokoli, co vás napadne. Odměna za odpuštění přichází okamžitě, podobně jako světlo zaplaví tmavou místnost, když rozsvítíte lampu.

Jste na sebe příliš tvrdí, naši drazí. Jste přesvědčeni, že k tomu, aby si vás někdo mohl vážit, musíte být dokonalí. Ale vy si přitom zasloužíte lásku i ve chvílích, kdy klopýtáte, učíte se, rostete a postupujete kupředu. Proto nejdůležitějším odpuštěním je odpuštění sobě. Když se naučíte láskyplně přijímat všechno, co k vám patří, jiskra ve vašem nitru se rozzáří jako světlomet, uzdraví a přitáhne druhé, kteří budou mít z vaší vřelosti a moudrosti prospěch.

Zbavte se dnes všech výhrad, které vůči sobě máte. Nechte být všechny pocity viny nebo výčitky, kterými se častujete, a dávejte si lásku, kterou si tolik zasloužíte.

Myšlenka pro tento den

Odpouštím si a přijímám, že to, kdo jsem, je naprosto úžasné. Cítím k sobě stejně bezpodmínečnou lásku, jakou mi dává Bůh a mí andělé. Vychutnávám si ten úžasný pocit, že si sebe vážím.


10.7.

Zapalte si svíčku

Existuje mnoho důvodů, proč se svíčky používaly během duchovních obřadů už od dávných věků. Jejich světlo pozvedá energii a smysly všech, kteří je vidí. Navíc jejich světlo je mnohem bližší přirozenému slunečnímu světlu než umělé osvětlení používané ve většině domovů a kanceláří. To je jeden z důvodů, proč pohled na svíčku dodává člověku energii, téměř podobně jako pobyt venku za jasného slunečního dne.

Světlo svíček také zažehává jiskru představivosti. Proto se při meditaci a vizualizaci dívejte do jejich plamene. Svíčky si můžete zapálit, také když chcete něco oslavit nebo si něco slavnostně připomenout, protože poslouží právě takovému účelu, pro jaký si je vyberete.

Dnes si zapalte svíčku a myslete přitom na nějaké své vroucné přání nebo záměr. Když přiblížíte plamen zápalky ke knotu, pomyslete na svůj záměr (například na něčí zdraví, na světový mír, na prosperitu a podobně). Zapalte tolik svíček, kolik máte přání, zadívejte se postupně na každou z nich a za každé přání se pomodlete. Až budete později jejich plamen zhasínat, nezapomeňte svíčce poděkovat za její pomoc.

Myšlenka pro tento den

Zapaluji si svíčku a spojuji se s jasným světlem obsaženým v mých modlitbách. Toto posvátné světlo v mém nitru se odráží v tančícím plameni svíčky.

9.7.

Nehledejte na sobě chyby

My andělé už jsme se zmínili o moci, kterou mají vaše slova. Proto se dnes budeme soustředit na detoxikaci vašeho slovníku, což znamená, že ho očistíme od oslabujících myšlenek nebo frází. Dnes se budeme celý den snažit konkrétně o to, abychom z řeči vyloučili jakékoli stížnosti.

Kdykoli vyjadřujete nespokojenost, prohlašujete tím, že někdo nebo něco má nad vámi moc. Stížnosti jsou afirmace potvrzující vaši pozici oběti a představují jakési pasivní volání o pomoc.

Jako bytosti světla a lásky nemůžete být nikdy oběťmi a nee­xistuje větší moc než ta, kterou máte právě teď ve svém nitru. Nic a nikdo nad vámi nemá moc a nemůže vámi manipulovat, dokud jste si vědomi, že v sobě máte Boha.

Dnes si dejte za cíl nestěžovat si. Vždycky existuje způsob, jak pozitivně formulovat své pocity, aniž by bylo nutné „hudrovat". Všímejte si, jak silní se cítíte, když mluvíte ze svého vnitř­ního středu, tedy z místa své síly, a také, jak ostatní pozitivně re­agují na vaše žádosti o pomoc. Když dovolíte své vnitřní síle, aby všechno jednoduše vyřešila, brzy zjistíte, že neexistuje nic, nač byste si měli stěžovat.

Myšlenka pro tento den

Mluvím z pozice své vnitřní síly. Nehledám na sobě chyby a používám slova, která posilují nejen mě, ale i ostatní. Mám dostatek síly i schopností, nyní a vždycky.

8.7.

Nezapomeňte žádat o pomoc


My andělé jsme dnes připraveni a schopni vám pomoci se vším, oč nás požádáte. Nikdy se nemusíte bát, že to se svými žádostmi o naši pomoc přeženete. Jsme neomezené bytosti, které mohou vykonávat několik úkolů najednou, takže nás můžete po­žádat o pomoc tak často, jak budete chtít.

Jsme raději, když nás zavoláte na začátku svých počinů. Díky tomu můžeme zajistit hladký průběh od samého počátku až do konce. Pokud nás ale o pomoc zapomenete požádat, i to je v pořádku. Jsme schopni zasáhnout kdykoli uprostřed děje, kdy už věci nabraly ob­rátky. Je dobře, když nás požádáte o pomoc, kdykoli potřebujete. Jsme vám neustále k dispozici - takové je naše poslání.

Myšlenka pro tento den

Žádám své anděly o pomoc se vším, co dělám. Když spo­lupracuji s Nebesy, můj den je mnohem lepší. Mohu po­žádat o pomoc s čímkoli, protože mé anděly těší, že mi mohou pomáhat.


7.7.

Komunikujte s nefyzickými frekvencemi barev a světla

Tím, jak zvyšujete energii na vyšší úroveň, ladíte se přirozeně na nefyzické frekvence. A naopak můžete také pracovat s nefyzickou pomocí, která zvýší vaši osobní energetickou frekvenci. My andělé vás žádáme, abyste se několik příštích dní věnovali komunikaci s energiemi metafyzického původu (meta znamená "nad").

Dnes budeme pracovat s barvami, protože barvy vyzařují různé frekvence, které vaše oči registrují jako různé barvy - zelenou, růžovou, žlutou a všechny ostatní. Tyto vlnové délky vám mohou pomoci zvýšit vaši energetickou frekvenci.

Všímejte si dnes barev a zvláště se soustřeďujte na to, jak každá z barev ovlivňuje vaši energii, soustředění nebo fyzické pocity. Pozorujte, jaký vliv na vás mají barvy oblečení, místnosti a podobně. Pokud vás přitahuje určitý odstín, pak se na nějakou chvíli na předmět takové barvy zadívejte. To vám pomůže vstřebat její energii a lépe se tak naladíte na nefyzické frekvence.

Myšlenka pro tento den

Všímám si barev a cítím, jak mě ovlivňují. Pozoruji, jak různé barvy mého oblečení, ale i ty, které vidím kolem sebe, ovlivňují mé emoce, energii a soustředění. Moje citlivost vůči energii je stále vyšší.

6.7.

Říkejte si láskyplná slova

Slova, která užíváte při popisu sebe, hluboce ovlivňují vaši sebelásku a sebehodnotu. Sem patří to, jak o sobě smýšlíte, co o sobě říkáte, co o sobě píšete, a také to, jaké vtipy na svůj účet děláte.

 

Jste vůči sobě v pozici toho, kdo by o vás měl pečovat a ochraňovat vás. Podobně jako matka nebo otec ve vztahu ke svému dítěti, máte i vy vůči sobě povinnosti a odpovídáte za sebe. Mezi tyto rodičovské povinnosti patří, že budete o sobě a k sobě mluvit láskyplně a něžně, jako kdybyste mluvili se svým vlastním dítětem.

 

Dnes ve vztahu k sobě používejte jen krásná slova. Vůbec to neznamená, že se tak budete vychloubat. Budete tím jen odrážet svůj Božský původ. Když používáte krásná slova, mluvíte pravdu. To vás pak pozvedá na nejvyšší energetickou úroveň, na níž se dějí zázraky a sny se stávají realitou.

 

Myšlenka pro tento den

 

Přemýšlím o sobě s láskou a také o sobě s úctou hovořím. Ctím své Božství a naplňuji svůj opravdový potenciál. Raduji se z pocitu míru, který plyne z vědomí, že si sebe vážím.


5.7.

Přestaňte tak urputně bojovat

Někdy tak velice zápasíte a napínáte síly, abyste něčeho dosáhli, že se namísto toho bezděčně blokujete. To platí obzvlášť v případě, kdy něco tak strašně moc chcete, že to zkoušíte znovu a znovu, jen abyste toho dosáhli.

Vesmír reaguje na strach, který je obsažen v energii zápasu. Tato skrytá úzkost, že se možná vaše touha nenaplní, se k vám vrací ve formě omezení, zpoždění a neuspokojivé realizace toho, čeho si přejete dosáhnout.

Odevzdání přináší okamžité výsledky. Když předáte své přání vesmíru, zbavíte se tak i strachu, který vás předtím blokoval. Vzdát se lpění na svém přání je, jako byste řekli: "Vím, že moje touha se uskuteční v té nejlepší možné formě, i když přesně nevím, jak se to stane." Taková víra v podstatě znamená totéž, co otevřít dveře svého domu a pozvat předmět svého přání dál.

Proto dnes berte všechno s větším nadhledem a dovolte vesmíru, aby pracoval na uskutečňování vašich přání. Váš díl práce spočívá v tom, že si věc přejete, a tím to končí.

Nyní všechno odevzdejte Bohu a radujte se z tvořivých způsobů, jejichž prostřednictvím se vaše přání splní.

Myšlenka pro tento den

Uvolňuji se a odevzdávám všechna svá přání Bohu. Nekonečná Boží moudrost a láska se vždycky postará o mé potřeby tím nejlepším způsobem. Zlehka dýchám, otevírám svou náruč a ve víře přijímám splnění svých přání.


4.7.

Otevřete bránu hojnosti

Právě v rukou držíte klíče k bráně hojnosti. Představují je ote­vřené srdce a mysl, jež jsou připraveny přijímat. Schopnost přijímat vychází ze schopnosti vnímat možnosti a potenciál svůj, druhých i všech situací. Znamená to vnímat a zužitkovat Boží ideje, které vám my andělé předáváme, a také dovolit druhým, aby vám pomáhali.

Všechno, co potřebujete, je vaše, jen si o to musíte říct. Začněte jednoduše žádostí, kterou můžete přednést mnoha různými způ­soby: formou modlitby, pomocí afirmace, vizualizace a podobně. Na to, aby se věci daly do pohybu, je dobrá jakákoli metoda.

Další částí tohoto procesu je vaše vnímavost. Vesmír vám bude posílat vzkazy, aby vás dovedl k vašim vytouženým výsledkům, nebo vám přímo pošle to, oč žádáte. To vyžaduje připravenost a ochotu přijímat pomoc a dary.

Tím, že půjdete svou cestou, pomůžete mnoha lidem. Budete totiž inspirací pro všechny, kteří si potřebují připomínat, jak je dů­ležité žádat o pomoc a přijmout ji, když přijde.

Myšlenka pro tento den

Nyní jsou dveře hojnosti přede mnou dokořán, protože se otevírám univerzálnímu proudu prosperity. Žádám své anděly, aby mi pomohli. Když mi druzí nabízejí pomoc, s radostí ji přijímám.

3.7.

Naplňte své srdce štěstím

Máte právo být tak šťastni, jak si to jen přejete. Na světě i ve vašem nitru je neomezený zdroj radosti.

Každý den se setkáváte s mnoha možnostmi, které zápasí o vaši pozornost. To, na co se rozhodnete zaměřit, odráží to, co chcete od svého života. Když zvolíte štěstí, pak uvidíte věci, které budou odpovídat této vaší volbě. Začnete si všímat, kolik dobra, lásky a ohleduplnosti je na světě.

Pokud dnes zjistíte, že vám ubývá energie nebo se vám zhor­šuje nálada, pak to jen znamená, že jste si vybrali něco, co není pozitivní. Pamatujte si, že vždycky najdete důkaz potvrzující úsu­dek, který si uděláte o sobě, o ostatních nebo o světě. Který pohled na svět přinese vám i ostatním více pocitu štěstí?

Myšlenka pro tento den

Rozhoduji se ve veškerém svém úsilí pro radost. Soustředím se na lásku a štěstí, jež ke mně proudí. Tento svět je plný dobra. Lidé jsou laskaví a milí, stejně jako já.

2.7.

Objevte svou klidnou povahu

Naši drazí, pro to, aby vás naplnil vnitřní mír, nemusíte nic dělat, protože už ve vás je. Pokud ho právě teď necítíte, po­žádejte nás anděly, abychom vám pomohli.

Strach vás neudrží v bezpečí ani nevyřeší vaše problémy. Jen klidná mysl může jasně vnímat Boží hlas, který vás poklidně vede k řešení, jež hledáte.

Bez ohledu na danou situaci najdete vždy odpověď prostřed­nictvím vnitřního klidu. Dnes buďte objeviteli, zkoumajícími ni­tro. Nechť je vaším cílem vyrovnanost - nikoli jako to, co musíte teprve získat nebo si zasloužit, ale jako poklad, který jen čeká, až ho objevíte.

Myšlenka pro tento den

Právě v tuto chvíli v sobě cítím vyrovnanost. Bůh je mír a Božství je všude. Proto je klid Stvořitele přítomný i v mém nitru. Jsem v pohodě a dávám své mysli svolení, aby se ztišila. Volám si na pomoc anděly, aby mi pomohli se uvolnit a odpoutat

1.7.

Podívejte se na svůj svět novýma očima

Vaše každodenní rutina může někdy zamlžit vaši schopnost vnímat všechny detaily vašeho světa. Ale právě tyto drob­nosti dávají životu zábavnou lehkost a smysl. Jedním způsobem, jak znovu probudit svou citlivost, je představit si, že se na svět dí­váte očima někoho jiného.

Dnes si představte, že do vašeho života vstoupil nějaký člověk a kráčí vedle vás. Je to osoba dokonale láskyplná, a proto se nemusíte obávat, že vás bude soudit - přesto bude zajímavé, jak bude vnímat průběh vašeho dne. Tento nový úhel pohledu vás může upozornit na některé nevědomé vzorce založené na rutině, které už dávno neslouží svému účelu. Možná, že se poté, co jste pohlédli na svůj svět novýma očima, rozhodnete učinit nějaké změny.

Myšlenka pro tento den

Dívám se na svůj život jinýma očima a vidím všechno z nové perspektivy. S velkou chutí dělám ve svém životě změny k lepšímu a vnímám, jak se přitom zvyšuje moje energie.