Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2021
27.11.

Uvědomte si, že už jste vyhráli

Když vidíte reklamu, která říká, že jste možná vyhráli jackpot, vaše tělo ožije vzrušením. Ale ta slova jsou pravdivá: opravdu jste už vyhráli!

Každá cena, kterou byste mohli ve svém životě vyhrát, je vaše, takže už nemusíte dál hledat. Už jste výherci a nárok na cenu můžete uplatnit afirmacemi, pozitivním myšlením a emocemi. Představte si, jaké to je plavat v moři svých splněných přání. Tento pocit si pak udržujte - spolu s vděčností - a stane se tak.

Jste naprostými vítězi. Čím více si tuto skutečnost uvědomíte, tím více ji budete žít.

Myšlenka pro tento den

Otevírám svou náruč a přijímám všechno cenné, co mi nebesa dávají. Cítím se v každém ohledu bohatý. Zasloužím si vyhrávat a moje výhra znamená úspěch i pro všechny ostatní. Snadno sbírám své odměny.


26.11.

Najděte ve všem požehnání a dar

Dnes se zaměříme na to, jak předcházet vytváření připoutanosti vzniklé ze strachu. Jestliže ve vás jakákoli okolnost vzbuzuje bolest, můžete si zvolit cestu míru tím, že se sami sebe zeptáte: Jaké požehnání nebo dar mi přináší tato situace? Vaše vyšší já vám vždycky odpoví. Každá událost a vztah vám nabízí příležitost k růstu, k učení se a k uzdravení:

* Rostete tím, že děláte něco, z čeho máte dobrý pocit, napří­klad že mluvíte pravdu, určujete si pevné hranice nebo se díváte na svět láskyplnýma očima.
* Učíte se tím, že odhalujete opakující se vzorce v různých udá­lostech, které jste prožili. Tak se učíte trpělivosti a soucitu.
* Uzdravujete se díky své ochotě odpustit sobě, druhým i si­tuacím. Odpuštění vás oprostí od ničivé energie zlosti, kte­rou byste s sebou jinak nosili.

Buďte dnes otevření a snažte se ve všem nalézt dar nebo požeh­nání. Je to totéž jako trhání květů do krásné kytice.

Myšlenka pro tento den

Nacházím dar v každém vztahu a vidím požehnání v každé situaci. Namísto souzení druhých se na všechny dívám s pochopením a soucítěním. Rozpoznávám opa­kující se lekce, které se objevují v událostech, jež mě po­tkávají, a měním nezdravé vzorce svého chování.


25.11.

Soustřeďte se na podrobnosti

Když jste do někoho čerstvě zamilovaní, tak se přirozeně soustředíte na všechno, co máte společného. Energii lásky sdílejí všichni. Když se soustředíte na věci, které máte s lidmi ve svém ži­votě společné, vnášíte do každého vztahu láskyplné porozumění.

Ale vaše ego si libuje, když vás přiměje, abyste se s druhými porovnávali a soustředili se na všechno, co vás vzájemně odlišuje. To je způsob, jak podpořit iluzi, že jste odděleni od Boha, od nás andělů i od ostatních lidí.

Naproti tomu vaše vyšší já se soustřeďuje na pravou přirozenost lásky, a proto se dnes zaměřte na hledání rysů, které máte s dru­hými společné. Všímejte si něžných pocitů, které to vyvolává ve vás i ve vašich vztazích. Možná, že zjistíte, že máte s lidmi ve svém ži­votě společného mnohem víc, než jste si kdy mysleli.

Myšlenka pro tento den

Všímám si věcí, které mám s ostatními společné. Jsem v jednotě s Bohem i s každým člověkem ve svém životě a hledám podobnosti též mezi ostatními lidmi. Mé vztahy jsou teď láskyplné a harmonické.

24.11.

Oddávejte se snění

Když dovolíte svým myšlenkám, aby se vznášely jako papírový drak v letním vánku, nikdy nevíte, jaká tvůrčí inspirace vás navštíví. Proto popusťte uzdu své představivosti a jen se dívejte, kam vás dnes odnese.

Velká umělecká díla byla vytvořena umělci, kteří přijali inspiraci k jejich vytvoření během snění. Tito lidé měli odvahu pozorovat, co jim jejich představivost přináší, aniž by se snažili své myšlenky řídit a omezovat. Začněte tím, že si určíte cíl, a pak se pohodlně usaďte a zklidněte. Představte si, že je možné úplně všechno, že neexistují žádná omezení, představte si, že váš největší sen se uskutečnil, a takto pokračujte dál.

Síla takového počínání spočívá v tom, že se vědomě napojíte na Univerzální mysl. To bývá většinou otázka náhody. Mějte při ruce tužku a papír, abyste si mohli své prožitky později poznamenat do zápisníku, kam si píšete své zážitky z denního snění. I když toto počínání bývá často považováno za nesmyslné, dospějete jeho prostřednictvím k vynikajícím praktickým pokynům, radám a odpovědím. Sladké snění!

Myšlenka pro tento den

Vydávám se do svých snů a cestuji na kouzelná místa, kde prožívám úžasná dobrodružství a zažívám nekonečné možnosti. Dovoluji si putovat a růst, a překračuji tak své původní hranice. Když svou mysl nechám vznášet se, dosáhnu až do nebes a snesu si je s sebou dolů na Zem.


23.11.

Naplňte své srdce láskou

Na lásku reaguje pozitivně celé vaše tělo. Pokud ji budete vysílat vůči svému fyzickému já, je to, jako bychom vám ji vysílali my andělé nebo jiní lidé. Láska je láska, není důležité, odkud přichází.

Naplňte dnes své srdce větší energií. Požehnejte mu fyzicky, citově i duchovně. Pomodlete se za jeho dokonalé zdraví. Obalte je svou láskou a požádejte je, aby přijímalo tento dar s každým svým úderem. Poděkujte mu za to, že je zdravé, silné a výkonné.

Ujistěte své srdce, že je v bezpečí a že ho budete chránit. Řekněte mu, že budete cvičit a jíst zdravě, tak jak vás vedou vaši andělé. Prohlašte, že budete respektovat své pocity, které vám pomáhají rozpoznat pro vás prospěšné vztahy a situace, a ty, kterým je lépe se vyhnout.

Dívejte se na své srdce jako na nádhernou květinu a požádejte ji, aby něžně rozvinula své okvětní lístky. Přitom pozorujte, jak se tím snižují vaše obranné mechanismy. Pošlete svému srdci něhu a ono vám na oplátku pomůže cítit více lásky.

Myšlenka pro tento den

Posílám lásku svému srdci a obklopuji ho léčivým světlem. Děkuji mu a starám se o něj tím, že se řídím radami svých andělů a žiji zdravým životním stylem.

22.11.

Jděte vpřed beze strachu

Na cestě za svými sny můžete postupovat beze strachu i bez výhrad. Ve všem, co děláte, jste vždycky pod ochranou - po­kud nás anděly požádáte o pomoc a poté se řídíte vedením, které vám poskytujeme.

Dnes odvážně vykročte vstříc svým snům. Učiňte tak s napro­stou důvěrou, že stojíme po vašem boku. Nespadnete, a pokud do­stanete strach, chytíme vás.

Nezapomínejte s námi spolupracovat jako se svými věčnými spoluhráči. Než se rozhodnete nebo něco uděláte, obraťte se o radu nejdříve na nás. Neřekneme vám, co máte dělat, ale povedeme vás k rozhodnutím založeným na lásce a úctě k vám samým. Jsme po vašem boku a povzbuzujeme vás, ať směřujete ke štěstí, které vám náleží.

Myšlenka pro tento den

Postupuji vpřed beze strachu, protože mí andělé mě chrání a vedou mne. Během dne je nezapomínám žádat o pomoc a často s nimi navazuji spojení.

21.11.

Ujišťujte se, že si zasloužíte být milováni

Jste naprosto hodni lásky takoví, jací právě v tomto okamžiku jste. Názor, jaký na sebe máte vy sami nebo jaký na vás mají ostatní, nemá opodstatnění ve vztahu ke skutečnosti, že jste dokonalými Božími dětmi. Nic na vás nemůže být špatné. Vždycky jste byli a vždycky budete dokonalými Božími stvořeními.

Nedejte se oklamat iluzemi, které vám ukazuje vaše ego. Vaše vyšší já (a také vyšší já všech lidí) je věčně napojeno na Boha, a proto vás vždycky miluje, chce pro vás to nejlepší a vidí ve vás dobro.

Uvědomte si, že jste hodni láskyplné péče a hýčkání a že si Boží lásku nepotřebujete teprve něčím zasloužit. Byla vám dána, ještě než jste byli stvořeni, a zůstane navždy vaše, bez ohledu na cokoli.

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si tu nejvyšší lásku již jen za to, kdo v tomto okamžiku jsem. Nejenže si ji zasloužím, ale také si dovoluji lásku cítit. Jsem vzácná bytost.


20.11.

Všímejte si svých myšlenek

My andělé jsme tady, abychom vás přivedli k odpovědím na vaše modlitby. Ale my sami nemůžeme vaše přání uskutečnit. Naprosto nutná je vaše spolupráce. Pokud nás o něco požádáte, ale současně máte obavy, zda se vaše přání splní, nemůžeme vaše přání splnit. Vaše strachy totiž vytvářejí bariéry, které zabraňují naplnění vašich modliteb.

Můžeme vám však pomoci překonat vaše obavy, ale musíte nás o to požádat! Kdykoli máte pocit, že v sobě máte konflikt, zavolejte nás, a my vám pomůžeme překonat váš vnitřní zmatek. Je třeba, abyste své myšlenky pozorovali. proto věnujte pozornost cestám, kterými se ubírají, protože mohou ubírat jak cestou štěstí, tak strachu.

Vaše tělo vám signalizuje, když začnete mít strach: svaly se smrští, dech se zrychlí a zvýší se puls. To je okamžik, kdy byste nás měli požádat o pomoc. Ve chvíli, kdy na nás anděly pomyslíte, zaplaví vaši mysl energie lásky, a tím nastane ve vaší mysli zvrat.

Všímejte si dnes svých myšlenek. Pokud dostanete strach, pomyslete si: Andělé, pomozte mi prosím, chci mít klidné myšlenky, a my vám okamžitě pomůžeme. Nemůžeme ani nebudeme řídit vaši mysl, ale pozvedneme vaši energii na vyšší úroveň, tak aby odrážela vaše Božství. Díky tomu budou vaše myšlenky vycházet z lásky, která přitahuje a vytváří pozitivní zkušenosti.

Myšlenka pro tento den

Všímám si svých myšlenek a mluvím se svými anděly během celého dne. Včas je žádám o to, aby mi pomáhali udržovat mé myšlení křišťálově čisté, a jejich pomoc přijímám. S otevřenou náručí přijímám všechny své splněné sny a vyslyšené modlitby.

19.11.

Přestaňte tak urputně bojovat

Někdy tak velice zápasíte a napínáte síly, abyste něčeho dosáhli, že se namísto toho bezděčně blokujete. To platí obzvlášť v případě, kdy něco tak strašně moc chcete, že to zkoušíte znovu a znovu, jen abyste toho dosáhli.

Vesmír reaguje na strach, který je obsažen v energii zápasu. Tato skrytá úzkost, že se možná vaše touha nenaplní, se k vám vrací ve formě omezení, zpoždění a neuspokojivé realizace toho, čeho si přejete dosáhnout.

Odevzdání přináší okamžité výsledky. Když předáte své přání vesmíru, zbavíte se tak i strachu, který vás předtím blokoval. Vzdát se lpění na svém přání je, jako byste řekli: "Vím, že moje touha se uskuteční v té nejlepší možné formě, i když přesně nevím, jak se to stane." Taková víra v podstatě znamená totéž, co otevřít dveře svého domu a pozvat předmět svého přání dál.

Proto dnes berte všechno s větším nadhledem a dovolte vesmíru, aby pracoval na uskutečňování vašich přání. Váš díl práce spočívá v tom, že si věc přejete, a tím to končí.

Nyní všechno odevzdejte Bohu a radujte se z tvořivých způsobů, jejichž prostřednictvím se vaše přání splní.

Myšlenka pro tento den

Uvolňuji se a odevzdávám všechna svá přání Bohu. Nekonečná Boží moudrost a láska se vždycky postará o mé potřeby tím nejlepším způsobem. Zlehka dýchám, otevírám svou náruč a ve víře přijímám splnění svých přání.

 
18.11.

Uvědomte si, že vaše budoucnost je bezpečná

Když my andělé nahlížíme do vaší budoucnosti, vidíme tam mnoho uspokojujících, šťastných a významných okamžiků. Máte před sebou několik cest, po kterých se můžete vydat, a každá z nich vám nabídne jiný stupeň učení se. Abyste si vybrali cestu, která vám přinese nejvíce štěstí, zůstaňte v nepřetržité komunikaci s námi a neustále nám udělujte svolení, abychom vám mohli ve všem pomáhat.

Dýchejte zvolna, uvolněte se a přestaňte být neustále ve střehu, protože vaše budoucnost je bezpečná. My vás nezklameme.

Myšlenka pro tento den

Ve vztahu ke své budoucnosti cítím klid, protože vím, že je plná světla a bezpečí. Jsem pod nejvyšší ochranou Boha a jeho andělů, jak nyní, tak kdykoli v budoucnosti. Všechno dopadne dobře, protože nade mnou tyto bytosti bdí a ochraňují mě.

17.11.

Buďte spojeni s Bohem při všem, co děláte

Když jste byli dětmi, byli jste velmi pyšní na to, že děláte věci sami. Samostatnost je pro vás i nadále zdrojem radosti. Ale to, že se nespoléháte na druhé lidi, se velmi odlišuje od nezávislosti na Bohu.

Jste věčně napojeni na Božství a to, že je možné se od něj odloučit, je jen vaše představa. Nebeská nekonečná láska, moudrost a hojnost je vám k dispozici kdykoli na požádání. Pouze vaše svobodná vůle brání Bohu, aby vám pomohl. Požádáte-li jej o pomoc, jste automaticky napojeni na nekonečnou hojnost darů, podobně jako když se napojíte na internet.

Nezapomínejte na toto spojení při žádné činnosti. Obraťte se na Nebesa o pomoc s jakýmkoli úkolem, rozhodnutím a otázkou. Jako důvěryhodní Boží poslové vám to my andělé budeme připomínat a pročistíme vaše komunikační cesty, jestliže nás o to požádáte.

Myšlenka pro tento den

Během dne navazuji spojení s Nebesy. Žádám o Boží podporu při každém rozhodování, u každé otázky a činu. Děkuji ti, Bože, za tvou stálou pomoc, kterou s vděčností přijímám.

16.11.

Nehledejte na sobě chyby

My andělé už jsme se zmínili o moci, kterou mají vaše slova. Proto se dnes budeme soustředit na detoxikaci vašeho slovníku, což znamená, že ho očistíme od oslabujících myšlenek nebo frází. Dnes se budeme celý den snažit konkrétně o to, abychom z řeči vyloučili jakékoli stížnosti.

Kdykoli vyjadřujete nespokojenost, prohlašujete tím, že někdo nebo něco má nad vámi moc. Stížnosti jsou afirmace potvrzující vaši pozici oběti a představují jakési pasivní volání o pomoc.

Jako bytosti světla a lásky nemůžete být nikdy oběťmi a nee­xistuje větší moc než ta, kterou máte právě teď ve svém nitru. Nic a nikdo nad vámi nemá moc a nemůže vámi manipulovat, dokud jste si vědomi, že v sobě máte Boha.

Dnes si dejte za cíl nestěžovat si. Vždycky existuje způsob, jak pozitivně formulovat své pocity, aniž by bylo nutné „hudrovat". Všímejte si, jak silní se cítíte, když mluvíte ze svého vnitř­ního středu, tedy z místa své síly, a také, jak ostatní pozitivně re­agují na vaše žádosti o pomoc. Když dovolíte své vnitřní síle, aby všechno jednoduše vyřešila, brzy zjistíte, že neexistuje nic, nač byste si měli stěžovat.

Myšlenka pro tento den

Mluvím z pozice své vnitřní síly. Nehledám na sobě chyby a používám slova, která posilují nejen mě, ale i ostatní. Mám dostatek síly i schopností, nyní a vždycky.

15.11.

Vězte, že máte božskou podstatu

Dnes za vámi přicházíme, abychom vám připomněli vaše Božství. Jste svaté bytosti, které přišly na svět skrze našeho Stvořitele v atmosféře naprosté lásky a s určitým cílem. Vaše věčná duše byla stvořena a požehnána samotným Bohem.

Byli jste stvořeni velice důmyslně a s velkou péčí - a s určitým záměrem, což znamená, že celá vaše bytost byla dokonale připravena a promyšlena. Všechno, co souvisí s vaším skutečným já, je dokonalé! Připomínejte si svůj Božský původ během dne, aby se vaše svatost promítala do každého vašeho kroku.

Uvědomte si, že každý člověk je součástí vaší svaté rodiny. Vnímejte svatost ve svém nitru i v nitru ostatních a váš den bude vskutku Božský.

Myšlenka pro tento den

Jsem Božskou a svatou bytostí, protože mi osobně požehnal Bůh. Jsem navždy dokonalým Božím stvořením.


14.11.

Radujte se z nových přátelství

My andělé jsme vašimi společníky, protože známe vaše překrásné vlastnosti. Také mnoho lidí by se s vámi chtělo seznámit a navázalo s vámi přátelství.

Abyste přitáhli úžasné známé, rozvíjejte a projevujte to, co byste si přáli, aby měli vaši přátelé. Používejte pozitivních a povzbudivých slov, která lidé kolem vás vnímají jako příjemná. Pokud chcete mít přátele, buďte přáteli pro druhé. Povedeme vás ve všech vašich vztazích a také vám do života přivedeme nové známé.

Myšlenka pro tento den

Mám úžasné přátele, kteří jsou ........(doplňte vlastnosti, které si přejete). Lidé mě mají přirozeně rádi. Snadno navazuji přátelství a jsem dobrým spojencem. Mí andělé mě vedou a ochraňují ve všech mých vztazích.

 

13.11

Oslavujte nové začátky


Toto je pro vás doba pozitivních změn. Je důležité, abyste se soustředili na to, co nového přijde, místo abyste se trápili kvůli tomu, co opouštíte. Procházíte růstovým cyklem, a proto se mů­žete cítit zahlceni množstvím lekcí, které k vám přicházejí najed­nou. Vězte však, že všechno se už začíná zklidňovat.

My andělé bychom vám dnes rádi zvěstovali, že ve vašem životě nastávají nové začátky, a rádi bychom je s vámi oslavili. Našli jste odvahu vstoupit do neznámých vod, a proto je přirozené, že jste neklidní nebo že máte strach. Držíme vás však při každém kroku za ruku a nenecháme vás padnout. Je pro vás bezpečné jít vpřed. Stačí jen naslouchat svému vnitřnímu vedení, což je vlastně komu­nikační systém napojený přímo na Boha.

Pocity nervozity přetavte ve vzrušení ze všech těch úžasných příležitostí, které před vámi leží. Jste na prahu velkolepých nových možností, jež obohatí váš život netušeným způsobem.

Oslavujte dnes své nové začátky, naši drazí. Představují začátek něčeho úžasného a krásného.

Myšlenka pro tento den

Žehnám své budoucnosti a vím, že je bezpečná a skvělá. Všechny ty krásné příležitosti, které se přede mnou otví­rají, mne uvádějí v nadšení. Dělám krok vpřed s vírou, že Bůh a andělé bez ustání kráčejí po mém boku. Dnes oslavuji své nové začátky.


12.11.

Poděkujte vesmíru

Vesmír je nekonečnou energií Božství, kterou každá forma života ještě umocňuje. I vy jste jejím projevem a současně dokonalým odrazem Božího světla. Vaše vděčnost má stejnou vlnovou délku, jakou pulzuje vesmír, což vás s tímto proudem spojuje a současně zajišťuje, že budete mít další zkušenosti, které budou vaši vděčnost podněcovat.

Vypracujte si dnes seznam nazvaný "Děkuji ti, Vesmíre!", který by měl obsahovat všechno, zač jste vesmíru vděční. Seznam si ponechte a pravidelně jej rozšiřujte. Kdykoli budete potřebovat povzbuzení, přečtěte si ho a vaše vděčnost vás opět rozradostní.

Myšlenka pro tento den

Děkuji ti, Vesmíre! Pociťuji vůči tobě hlubokou vděčnost za ...........  (vyjmenujte všechno, co už máte, nebo po čem toužíte).


11.11.

Objevte svou klidnou povahu

Naši drazí, pro to, aby vás naplnil vnitřní mír, nemusíte nic dělat, protože už ve vás je. Pokud ho právě teď necítíte, po­žádejte nás anděly, abychom vám pomohli.

Strach vás neudrží v bezpečí ani nevyřeší vaše problémy. Jen klidná mysl může jasně vnímat Boží hlas, který vás poklidně vede k řešení, jež hledáte.

Bez ohledu na danou situaci najdete vždy odpověď prostřed­nictvím vnitřního klidu. Dnes buďte objeviteli, zkoumajícími ni­tro. Nechť je vaším cílem vyrovnanost - nikoli jako to, co musíte teprve získat nebo si zasloužit, ale jako poklad, který jen čeká, až ho objevíte.

Myšlenka pro tento den

Právě v tuto chvíli v sobě cítím vyrovnanost. Bůh je mír a Božství je všude. Proto je klid Stvořitele přítomný i v mém nitru. Jsem v pohodě a dávám své mysli svolení, aby se ztišila. Volám si na pomoc anděly, aby mi pomohli se uvolnit a odpoutat.


10.11.

Těšte se ze své neomezené podstaty

Během tohoto roku jsme se my andělé několikrát zmínili, že jsme ničím neomezené bytosti, které vám mohou pomoci se vším, oč nás požádáte. Dnes bychom se rádi zaměřili na skutečnost, že také vy vlastníte neomezený potenciál. Jediná omezení, která máte, jsou ta, pro která jste se sami rozhodli. Někdy taková rozhodnutí vyplývají z vašeho pohledu na svět. Jakmile nějaký názor přijmete za svůj, výsledkem je vaše zkušenost s omezením.

Jak by mohl Bůh, který je nekonečným Stvořitelem bez hranic, vytvořit něco, co by nemělo stejné kvality jako on? Všechno a všichni, kdo mají svůj původ v Božství, jsou také bez hranic a omezení.

Máte řadu schopností, o kterých dosud nevíte nebo jste se s nimi dosud nestačili dobře obeznámit. V zásadě se dá říci, že jste schopni všeho, co si jen umíte představit, protože všechny lidské činnosti jsou určovány představivostí. Časem se naučíte s touto skutečností praco­vat, ale pro dnešek se zaměřme na to, abyste se zbavili jedné omezu­jící představy, která vám brání zakusit vaši nekonečnou přirozenost.

Zamyslete se nyní nad tou oblastí ve svém životě, kde cítíte, že vám něco schází. Pocit nedostatku signalizuje víru v omezení. Kdykoli začnete větu: „Nemám dost...," odkrýváte omezení, které jste si sami stanovili.

Hledejte dnes ve své mysli tyto myšlenky a tato slova a nahrazujte je pozitivními afirmacemi typu: „Mám dostatek..." a: „Vlastním neo­mezené množství..." Jak už jsme si řekli, slova jsou výchozím bodem uskutečnění vašich přání a tvoření. Afirmujte si dnes svou neomezenost a všímejte si, jak brzy tuto svobodu sami na sobě zakusíte.

Myšlenka pro tento den

Jsem ve všech směrech zcela bez omezení. Odpoutávám se od své víry v omezení. Vím, že možné je všechno.


9.11.

Nezapomeňte žádat o pomoc

My andělé jsme dnes připraveni a schopni vám pomoci se vším, oč nás požádáte. Nikdy se nemusíte bát, že to se svými žádostmi o naši pomoc přeženete. Jsme neomezené bytosti, které mohou vykonávat několik úkolů najednou, takže nás můžete po­žádat o pomoc tak často, jak budete chtít.

Jsme raději, když nás zavoláte na začátku svých počinů. Díky tomu můžeme zajistit hladký průběh od samého počátku až do konce. Pokud nás ale o pomoc zapomenete požádat, i to je v pořádku. Jsme schopni zasáhnout kdykoli uprostřed děje, kdy už věci nabraly ob­rátky. Je dobře, když nás požádáte o pomoc, kdykoli potřebujete. Jsme vám neustále k dispozici - takové je naše poslání.

Myšlenka pro tento den

Žádám své anděly o pomoc se vším, co dělám. Když spo­lupracuji s Nebesy, můj den je mnohem lepší. Mohu po­žádat o pomoc s čímkoli, protože mé anděly těší, že mi mohou pomáhat.


8.11.

Přijměte nebeskou lásku

Boží láska k vám je tak hluboká, že se nedá vyjádřit slovy. Abyste si udělali alespoň malou představu o tom, jak jste milováni, pokuste se představit si všeobjímající energii, která nemá hranic. Na Nebesích je každá myšlenka týkající se vaší osoby pozitivní, protože Bůh vidí jen vaši velkolepost a vaše Božství a raduje se z vaší dokonalosti.

Jako vaši andělé vám tuto Lásku zrcadlíme a současně vás nekonečně milujeme. Jsme šťastní, že můžeme být po vašem boku, a pomáhat vám je pro nás ctí.

Myšlenka pro tento den

Jsem hluboce milovanou bytostí, protože si láskyplný zájem zasloužím. Boží láska ke mně je všeobjímající, nemá podmínek a je bez hranic.

7.11.

Přivoňte si k růžím

Věta "Zastav se a přivoň si k růžím" by mohla být synonymem užívání si života. To je přesně ta myšlenka, kterou se vám my andělé neustále snažíme předávat. Dnes bychom však rádi tuto myšlenku ještě o něco více rozvedli. Dnes vás totiž požádáme, abyste ji vzali doslova.

Vůně růžových květů pronikne vaším chřípím a bude směřovat přímo do vašeho srdce. Najděte si takové růže, které voní opravdu sladce, a zhluboka vdechujte jejich vůni, jež je úžasným darem. Všímejte si, jak různé barvy vzbuzují různé emoce. Která má pro vás tu nejpřitažlivější vůni? Přineste si jejich energii s sebou domů, a to tak, že si koupíte řezané růže, zasadíte si celou rostlinu nebo si koupíte lahvičku čistého růžového esenciálního oleje. Během dne si k této vůni často čichejte a vnímejte, jak naplňuje vaše srdce radostí.

Někdy můžete ucítit květinovou vůni i v místnostech, kde žádné fyzické květiny nejsou. Jde o naše znamení pro vás, že jsme vám nablízku, a také vám tím připomínáme, abyste dnes nezapomínali na naši dnešní radu.

Myšlenka pro tento den

Zastavuji se a čichám k růžím. Dávám si načas a zhluboka do sebe vdechuji jejich nádhernou vůni. Dávám si tento dar, aby se ještě více zesílilo mé prožívání lásky. Otevřít své srdce je pro mě bezpečné.


6.11.

Buďte k sobě laskaví a citliví

Vaše citlivost se postupně na vaší duchovní cestě zvyšuje a pomáhá vám rozpoznávat různé energie lidí a situací. Díky ní také cítíte nás anděly. Okamžitě poznáte, s kým vám bude dobře a co je vám příjemné.

Jak se zvyšuje vaše citlivost, prohlubují se i vaše duchovní schop­nosti a spolu s tím přicházejí pocity odcizení vůči situacím a vzta­hům, které pro vás předtím byly důležité. Cítíte, že se vyvíjíte, že rostete, a i vaše okolí u vás pravděpodobně zaznamenalo změny.

Jste neseni kupředu na své cestě a možná máte dojem, že se vzdalujete některým lidem, kteří byli dosud součástí vašeho ži­vota. Uvědomte si však, naši drazí, že nikdy nejste sami. Nejenže jsme po vašem boku při každém vašem kroku, ale stejně tak jsou vám po boku také všichni ti, kteří kráčejí stejnou cestou jako vy. V žádném případě tedy nejste osamoceni.

Prožíváte období, kdy je třeba být k sobě laskaví. Nepřipusťte, aby do vaší mysli vstoupila nebo z vašich úst vyšla jakákoli nega­tivní slova týkající se vaší osoby. Uvědomte si, že děláte, co můžete. Obklopte se láskyplnou situací, lidmi a hudbou.

Jemnost a laskavost vám pomůže vykvést v krásnou květinu vašeho dokonale realizovaného já.

Myšlenka pro tento den

Chovám se k sobě s velkou laskavostí a přitahuji do svého života podobně laskavé osoby i situace. Mluvím, myslím a i písemně se vyjadřuji jen pomocí laskavých slov. Moje citlivost je darem pro mě i pro celý svět.

5.11

Nechte zářit své světlo

Vaše pravé já září Božskou láskou. Vaše láskyplnost přináší hodně štěstí vám i ostatním. My andělé dnes budeme pracovat na tom, abychom odkryli vaše světlo tak, aby bylo vidi­telné pro celý svět.

Vaši záři živí štěstí, radost, smích a vášnivé zaujetí. Dnes si do­volte zažívat radost tak, že se budete zcela svobodně vyjadřovat. Protože svému pravému já můžete důvěřovat, že se bude chovat a mluvit láskyplně a ohleduplně, není z vaší strany potřeba žádné kontroly. Zcela se uvolněte a nechte dnes své světlo zářit obzvláště intenzivně!

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si lásku jako bytost, jíž právě v tomto oka­mžiku jsem. Dovoluji si smát se a bavit se a mé světlo září jasně. Když jsem skutečně sebou, inspiruji druhé k tomu, aby také projevovali své pravé já.


4.11.

Uzdravte hněv

Když začne prchlivost ohrožovat posvátnost vašich vztahů, uvědomte si, že uprostřed vás stále zůstává láska. Hněv může být použit jako prostředek ke zvětšení strachu nebo lásky - zá­leží na vašem rozhodnutí. Pokud se na někoho zlobíte, stavíte tak vlastně kolem sebe stěny, abyste se chránili před city. Ale pokud zvolíte lásku, ta odstraňuje všechny bariéry a dovoluje vám, abyste se chovali k druhému poctivě a upřímně.

Vaším úkolem není někoho změnit ani se ospravedlňovat. Takové chování zvyšuje strach, protože ve vás vyvolává pocit, že jste od­děleni od ostatních i od Boha. Přistupovat ke hněvu skrze lásku znamená vždycky si uvědomovat nejen Božství v každém člověku, ale také v každém vztahu.

Vzdejte se své závislosti na tom, jak se bude situace vyvíjet a jak dopadne. Zcela se zaměřte na skutečnost, že už v tomto okamžiku se všechno vyřešilo tím nejlepším způsobem. Toto ujištění vám za­brání, abyste se stavěli do obranné pozice, a umožní vám, abyste se radovali z daného dne bez ohledu na okolnosti.

Prociťujte plně všechny své emoce, které ve vás vztah vyvolává, a nepopírejte je. Pouze se zbavte iluze, že druhá osoba je od vás oddělená nebo že jste vy odděleni od lásky. To je zdravý přístup, který vás přivede domů - k lásce.

Myšlenka pro tento den

Jsem vždy, bez ohledu na okolnosti, ve spojení s láskou. S hněvem pracuji konstruktivním a láskyplným způso­bem. Dovoluji si cítit tuto emoci, ale přesto si stále uvě­domuji, že jejím zdrojem je iluze - ve skutečnosti je již teď všechno uzdraveno.

3.11.

Respektujte svou vnitřní moudrost

Máte v sobě moudrost, která vyvěrá přímo z Boží studny nekonečného vědomí. Vaše nápady přicházejí ze stejného místa jako objevy těch nejgeniálnějších lidí, kteří žili na této planetě. Máte přístup ke stejnému Zdroji jako kdokoli jiný.

My andělé vás dnes žádáme, abyste své vnitřní moudrosti dů­věřovali a ctili ji. Víte, která cesta je pro vás nejlepší, i když lidé kolem vás tomu nerozumějí. Vaše intuice dokonale odpovídá vaší situaci, názory druhých nikoliv.

Pokud si nejste svými nápady nebo myšlenkami jisti, můžete nás anděly vždycky požádat, abychom vám potvrdili nějakým zname­ním, že se nemýlíte. Čím více se řídíte hlasem své vnitřní moud­rosti, tím více budete mít příležitostí, abyste mohli plně rozvinout svou víru v Boha, což je jediný základ pravého štěstí.

Myšlenka pro tento den

Důvěřuji své vnitřní moudrosti, která je jedno a totéž co univerzální Boží moudrost. Vím, co je pro mě nejlepší. Naslouchám názorům druhých, ale vždycky ctím svou in­tuici, která mi umožňuje přístup k mé vlastní moudrosti.


2.11.
Dnes pište

Psané slovo je úžasný prostředek k sebevyjádření, učení sebe i ostatních. Je to také způsob, jak navázat spojení s Nebesy prostřednictvím informací přicházejících z Božských sfér. Pravděpodobně jste měli během života mnohokrát pocit, že psaní je součástí vaší přirozenosti a životního poslání. Proto si dnes najděte čas, sedněte si a vezměte do ruky pero.

Proces psaní vás otevře novým myšlenkám a informacím. Napojíte se na svého vnitřního učitele i na moudrost vesmíru, takže se netrapte tím, na jaké téma budete psát. Sedněte si jednoduše ke svému počítači nebo notebooku a začněte psát cokoli, co vám přijde na mysl. Vůbec nevadí, jestliže vaše slova nebudou ze začátku dávat smysl nebo když začnete myšlenkami nebo pocity, které jsou zmatené. Jakmile jednou začnete, téma se samo vytříbí.

Pokud je to možné, učiňte tuto aktivitu součástí svého života tak, aby se stala vaším každodenním zvykem. My andělé vám pomůžeme překonat nedostatek důvěry a povedeme vás, pokud nás o to požádáte. Udělejte si dnes čas na psaní a všímejte si, jaký blahodárný účinek na vás psaní má, jak na úrovni citové, tak co se týče vaší sebeúcty.

Myšlenka pro tento den

Když píšu, vyjadřuji se pomocí slov, která jsou inspirována Duchem a požehnaná anděly. Mohu si tak zaznamenávat sdělení svého srdce.


1.11.

Řekněte lidem, které milujete, že si jich vážíte

Jeden z největších darů představují vztahy, ve kterých vás k sobě poutá některá z mnoha forem lásky. Je jedno, zde jde o vztah ro­dinný, přátelský, milenecký nebo duchovní. Víme, že si vážíte lidí ve svém životě a že je hluboce milujete. I když vaši blízcí vědí, že je máte rádi, vždycky ocení, když jim to znovu řeknete.

Učiňte to i dnes. Nezáleží na tom, jakou formu zvolíte. Můžete jim zavolat, obejmout je, poslat jim pohled, dopis nebo jim dát dárek.

Dárek vašim milovaným je dárkem i pro vás. Všímejte si, jak příjemné je, dát druhým najevo, jak je máte rádi a jak si jich vážíte.

Myšlenka pro tento den

Vyjadřuji své uznání lidem, na nichž mi záleží. Svou lásku vyjadřuji různými způsoby a je mi velmi příjemné, že jim mohu o svých citech říci. Čím více tak činím, tím více lásky cítím.