Get Adobe Flash player

 

Rady andělů 2019

22.4.

Důvěřujte svým myšlenkám

Mnohé vaše nápady jsou vlastně Boží odpovědí na vaše´modlitby. Přejete si například smysluplnější práci nebo lepší vztah a my andělé, poslové Boží, vám ukážeme, jak pro sebe takové okol­nosti vytvořit. Když pak začnete jednat, výsledky budou Božské.

Nejdříve musíte důvěřovat svým myšlenkám, abyste do nich mohli vložit veškerou svou energii a přesvědčení. Věřte si, protože máte víru v Boží moudrost, která je neomylná. Uvědomte si, že za vámi stojí a podporuje vás celý vesmír. Postupujte vpřed s dů­věrou a vdechujte život do svých, Bohem inspirovaných myšlenek.

Důvěřujte dnes všem nápadům a idejím, které souvisejí se služ­bou, láskou, uzdravováním a inspirací. Smyslem těchto myšlenek je dávání, a když se naplní v realitě, přinesou vám velký prospěch.

Myšlenka pro tento den

Přijímám Bohem inspirované myšlenky, které jsou odpo­vědí na mé prosby o vedení. Když je uskutečňuji, plní se současně i má přání. Mám motivaci a postupuji tak, že mé kroky odrážejí moji víru a mé představy.

 

21.4.

 

Užijte si Den lásky

Dnes je Den lásky! Dnešní den jsme my andělé zasvětili právě tomuto citu. Abyste tuto příležitost náležitě oslavili, soustřeďte se dnes na to, že budete láskyplní. Všímejte si, když vám někdo projeví náklonnost, řekněte svým přátelům a své rodině, že je máte rádi, a buďte laskaví k sobě i k druhým.

 

Všímejte si mnoha forem, jejichž prostřednictvím se láska projevuje, vnímejte různé její odstíny a podoby. Vychutnejte si tuto oslavu a uvědomte si, že hrajete důležitou roli v tom, aby se každý den stal dnem lásky.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dopřávám si pocit lásky a s lehkostí ji projevuji druhým. Chovám se k sobě s láskou a tuto energii vnímám všude kolem sebe. Čím více ji vnímám, tím více jí ke mně přichází.

 

20.4.

 

Uvědomte si, že není čeho se bát

Naše milované děti, neobávejte se ničeho, protože Bůh vás ochraňuje, stejně jako vaše blízké, a to nyní i vždycky. Není třeba se ničeho bát. Odevzdejte nám andělům své strachy a potíže a odpočívejte s vědomím, že vy i vaši milí jste zcela v bezpečí.

 

Ostražitě nad vámi bdíme, jsme kdykoli připraveni zasáhnout, abychom vás ochránili. Pokaždé, když máte starosti, strach, cítíte se nemilováni nebo osamoceni, mluvte s námi, prosím. Můžete k nám promlouvat nahlas i v duchu nebo nám můžete psát. Pokud s námi budete o svých trápeních mluvit, my vám s vašimi břemeny pomůžeme.

 

Není čeho se obávat, teď ani v budoucnosti. Jste obklopeni štítem Boží lásky, proto odpočívejte s klidným srdcem.

 

Myšlenka pro tento den

 

Uvolňuji se, protože jsem v bezpečí a pod ochranou. Odevzdávám všechny své starosti Bohu a andělům a dopřávám si klid a mír.

 

19.4.

 

Oslavujte svou jedinečnost

Váš duch je v jednotě s Bohem, stejně jako s duchem každého člověka. Ve fyzickém světě však máte přesto jedinečné vlast­nosti a talenty, které podporují vaše individuální životní poslání.

 

Někdy si připadáte zcela odlišní od ostatních, a dokonce se ob­čas cítíte i odcizení a nepochopení. To jsou chvíle, kdy začnete po­chybovat o své hodnotě. My andělé jsme tady, abychom vás ujistili, že to, že jste jiní, neznamená, že by s vámi bylo něco v nepořádku. Vaše rozdílnost je pouze přirozenou součástí vaší různorodosti.

 

Oslavujte dnes svou jedinečnost. Čím více přijímáte své vlastní kvality, tím budete mít lepší pocit ze sebe i z druhých. Pro vás lidi je nejdůležitější, abyste se ve své kůži cítili příjemně.

 

Nemusíte na sobě nic měnit, abyste se někam hodili nebo ně­kam patřili. Oslavujte dnes, že jste, kdo jste!

 

Myšlenka pro tento den

 

Zasloužím si lásku jen za to, že jsem, kdo jsem. Mám úžasné přátele, kteří mé mají rádi a váží si mě, a cítím jejich láskyplný zájem. Velebím své jedinečné vlastnosti.

 

18.4.

 

Uvědomte si, jak jste úžasní

Každé přídavné jméno, které byste mohli použít k popisu Nebes, se vztahuje také na vás, protože jste byli stvořeni k Božímu obrazu. Jste obdařeni mocí, a to v tom smyslu, že můžete tvořit a přitahovat k sobě formy na základě svých slov, a tužeb. Jste stejně tvořiví, jako Ten, kdo vás stvořil. Jste zdraví a jste léčitelé - milující a milovaní - a navíc mnoho víte, umíte odpouštět, pečovat a tak dále.

 

Jak vidíte, jsou to samé dobré zprávy. Všechny negativní představy, které o sobě máte, jsou falešné, a proto nejsou hodny toho, abyste jim věnovali svůj čas.

 

Dnes si dejte za úkol myslet na sebe nebo mluvit o sobě jen laskavě. Všímejte si, jak vám tato slova dopomáhají k pocitu síly a radosti z toho, kdo skutečně jste. Když jste pozitivní, vyjadřujete tak své skutečné já.

 

Myšlenka pro tento den

 

Znovu se vracím k pravdě o sobě: jsem dokonalým Božím dítětem. Myslím a mluvím jen pozitivně a v modlitbě prosím o pomoc, kdykoli potřebuji útěchu.

 

17.4.

 

Podrobnosti nechte na Bohu

Naši drazí, my andělé vidíme, že si děláte starosti, jak ve svém životě postoupit o kus dál. Jsme zde, abychom vás ujistili, že nad každou vaší modlitbou bdí mocné bytosti, které vám pomáhají. Všechny podrobnosti týkající se vašeho úsilí jsou bezvýznamné a zcela jistě nemá smysl se kvůli nim trápit.

 

Ano, je pravda, že si připadáte, že máte větší kontrolu nad svým životem, když víte, co se děje. Ale porozumění má mnoho úrovní. Záleží na tom, zda se soustředíte na nižší, nebo vyšší energetickou úroveň záležitosti. Na nejnižší úroveň se dostáváte, když si mys­líte, že musíte druhým lidem brát, abyste uspokojili své potřeby. To je založeno na přesvědčení, že zdroj hojnosti je omezený, a že je proto nutná konkurence.

 

Nejvyšší úroveň naopak nejlépe vystihuje slovní spojení „ra­dostná víra", která představuje opravdové odevzdání se do Božích rukou, kde obavy nemají své místo. Lidé s tímto přístupem chápou, že jakmile jednou vyřkli svou modlitbu, Bůh se postará o všechny detaily a povede je, pokud to bude nutné, k nějakému dalšímu kroku, aby se vývoji napomohlo. Tak vypadá spolupráce s Duchem.

 

Myšlenka pro tento den

 

Odevzdávám Bohu a andělům jakékoli obavy a starosti týkající se toho, jakou formou se splní mé modlitby a touhy.

 

16.4.

 

Zapomeňte na čas

Skutečnost, že měříme čas, nám na fyzické úrovni umožňuje přesnou interakci. Na nefyzických úrovních má však měření času opačný účinek. Kdykoli se vaše duše cítí na pozemské úrovni přesycená, cestuje v čase do obrovských vzdáleností. V takových okamžicích se nudíte nebo jste roztržití, protože vaše duše se právě vrací z nesmírné dálky.

 

Překonat nudu a dosáhnout větší soustředěnosti můžete tím, že se osvobodíte od své závislosti na čase. Tak totiž budete ve spojení se svou duší, a nikoli jen se svým tělem. Pokud se příliš zabýváte časovou realitou, dochází k tomu, že vaše tělo se soustřeďuje na jednu dimenzi, zatímco vaše duše na druhou. Když vaše fyzické a duchovní já nejsou ve vzájemném souladu, zažíváte pocit "časové tísně".

 

Dnes se od těchto omezení osvoboďte. Místo abyste si dělali starosti, kolik je hodin, stanovte si jasné záměry ohledně toho, co pro vás znamená něco udělat včas. Afirmujte si, že všechno bude plynout hladce a nastane v ten nejvhodnější okamžik. A tak to také bude.

 

Myšlenka pro tento den

 

Zapomínám na čas. Odkládám své hodinky a důvěřuji v to, že mě vedou mé vnitřní hodiny. Dělám všechno Božsky včas.

 

15.4.

 

Radujte se z láskyplných myšlenek

Druzí lidé ve vašem životě jsou odrazem vás samých a zrcadlí vaši vlastní sebeúctu. Když se cítíte dobře, vaše vztahy jsou harmoničtější a šťastnější. Pokud se sebou nejste spokojeni, probí­hají podobně i vaše vztahy s druhými lidmi. Sami sebe často hod­notíte podle toho, co si o vás myslí nebo co o vás řeknou ostatní. Ale ve skutečnosti to funguje naopak, protože pokud si vážíte sami sebe, váží si vás i ostatní.

 

Dnes přistupujte ke svým vztahům následujícím způsobem. Předtím, než se s někým setkáte, naplňte své nitro láskou. Je to totéž jako si ráno vzít vitamíny. Řekněte si: Jsem k pomilování, protože mě tak stvořil Bůh. Boží láska je všudypřítomná, je v mém nitru i v nitru všech, s nimiž se dnes potkám. Snažte se v sobě i v dru­hých vidět jen lásku. Časem to pro vás bude jednodušší a jedno­dušší, podobně jako je to s každým zvykem, než si ho zcela osvojíte.

 

Vaše duše je čistou kapkou Stvořitelovy energie. Základem vaší bytosti je láska. Spojte se dnes s ostatními prostřednictvím této emoce a pozorujte, jak se vaše vztahy zázračně uzdravují.

 

Myšlenka pro tento den

 

Čím více si vážím sebe, tím více mne milují i ostatní. Než dnes vyjdu do světa, plním své nitro laskavými myšlenkami. V sobě i v druhých se soustředím jen na lásku. Vnímám svou hodnotu Božíma očima, tedy jako dokonalou.

 

14.4.

 

Nezapomínejte na svou vznešenost

Vaše duše je ve všech směrech otiskem Boží vznešenosti. Ozařujete planetu Božím světlem, ačkoli si daru, který v sobě nesete, možná ani nejste vědomi.

 

Tato vznešenost je tu stále, bez ohledu na to, co se kolem vás děje. Věčnou pravdu o vaší vznešenosti nevystihne žádný názor na vás, odráží ji jen čistá a bezpodmínečná láska. Jste nádherným příkladem naprosto dokonalého Božího stvoření, na něž je radost pohledět.

 

Dnes bychom vám rádi připomněli vaši Božskou dokonalost a také to, ať se k ní obracíte vždy, když potřebujete podporu. Soustřeďte se na tentýž svatý ideál v každém člověku, se kterým se dnes potkáte, a všechny vaše vztahy vám dnes přinesou prožitek hlubokého štěstí.

 

Myšlenka pro tento den

 

Uvědomuji si, že jsem v jednotě s Bohem, a to navěky a v každé situaci. Ať jsem kdekoli, Bůh mi vždycky stojí po boku, bdí nade mnou a miluje mě bez podmínek.

 

13.4.

 

Pečujte o sebe

Vaše vnitřní já spoléhá na to, že vaše vnější já se o ně postará. Proto o sebe pečujte a buďte k sobě během dne vlídní. Nespěchejte, až se budete oblékat, jíst, nespěchejte při chůzi ani při jízdě autem. Klíčem je klid.

 

Říkejte si pozitivní slova, která vás podpoří, protože vaše duše touží po chvále. Říkejte si často, že se máte rádi, v duchu nebo nahlas. Tím, že si projevujete lásku, otevíráte své srdce, abyste jí mohli přijmout ještě daleko více.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dokonale se o sebe starám. Nespěchám a celý den zachovávám příjemné tempo. Zasloužím si tu nejlepší péči.

 

12.4.

 

Obdarujte se

Proč byste měli čekat na zvláštní příležitost k tomu, abyste si mohli dát dárek? Odměnu naopak nejvíc potřebujete během obyčejných dnů. Dárek, kterým se dnes obdarujete, nemusí být ani drahý ani rafinovaný, může být i zdarma. Vaše srdce však nad ním musí plesat radostí.

 

Přistupujte k dnešnímu dni s otevřenou myslí a dovolte nám, abychom vás navedli na tu nejlepší odměnu. Může to být nějaká činnost, jako například návštěva kina nebo přečtení knihy, nebo si můžete dopřát masáž či pedikúru. Nebo dokonce dáte přednost tomu se jen tak ponořit do vany či si jít odpoledne na chvíli lehnout.

 

V žádném případě to ale neznamená, že byste si měli dnes dopřát jen jednu radost. Dělejte si radost tak často, jak to budete cítit, a poznáte účinek, který vám vaše nadšení a radost přináší.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dávám si dárek a mám radost, že o sebe takto pečuji. Zasloužím si pozorné zacházení a odměňuji se s láskou.

 

11.4.

 

Užívejte si nejvyšší energii

Vaším zdrojem energie je Bůh ve vás a tato síla je vám neustále k dispozici, aby pozvedla vašeho ducha, kdykoli potřebujete podporu.   Můžete se na ni napojit už tím, že zavřete své oči, ponoříte se do svého nitra, budete zhluboka dýchat a myslet na to, že se chcete s touto sílou spojit.

 

Až se budete svou pozorností zaměřovat do svého nitra, představujte si krásnou světelnou kouli, která bez ustání vydává energii jako slunce. Tato elektrárna ve vašem nitru je vždycky připravená zvýšit vaši energii využitím jediného paliva, kterým je čistá láska, jíž jsou ve vašem nitru nekonečné zásoby. Stačí se jen soustředit na tento zdroj a už se cítíte silnější. Až se budete zhluboka nadechovat, tato energie bude stoupat směrem vzhůru a bude procházet celým vaším tělem.

 

Když se na tuto sílu napojujete, pracujete s nejmocnější silou světa.

 

Myšlenka pro tento den

 

Úroveň mé energie je vždycky vysoká a mohu ji zvýšit, kdykoli chci. Vše, co skutečně potřebuji, pochází od Boha v mém nitru. Cítím v sobě dokonalou Boží energii.

 

10.4.

 

Navštivte éterický chrám s uzdravující energií

Představte si chrám s uzdravující, uspokojující energií, plný zářivého duhového světla. Představte si, že jste uvnitř toho chrámu, a prociťujte ho.

 

Láskyplní chrámoví léčitelé vás zvou, ať ulehnete na měkké lůžko, které je obklopeno krystaly. Okamžitě se cítíte příjemně a naplňuje vás klid. Oni mezitím nasměrují paprsky v barvě duhy směrem k vám. Při každém nádechu cítíte, jak do vašeho těla vstupuje teplá láskyplná energie.

 

Všechna tíha, která na vás spočívala, odchází a vy cítíte hluboké uvolnění a lehkost na těle i duši. Nechte se takto hýčkat, jak dlouho budete mít potřebu, a nezapomeňte, že se do této svatyně můžete vrátit tak často, jak jen budete chtít.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vstupuji do chrámu uzdravení a koupu se zde v lásce a světle. Všechny mé starosti jsou ze mě smyty a já cítím osvěžení a to, jak se mi vrací životní síla.

 

9.4.

 

Smějte se

To, jak zní smích, sez pozemských zvuků nejvíce podobá nebeské "hudbě sfér". Jeho nejčistší energie vysílá vaši niternou radost do světa, a to má dalekosáhlý účinek. Váš smích léčí a uzdravuje vás, stejně jako všechny ostatní, kdo ho slyší nebo pociťují jeho sílu. Pozvedá totiž energii v místnosti, kterou se rozléhá. Ať jde o tiché chichotání nebo hlasitý, hurónský smích, jeho moc je veliká.

 

Dnes hledejte důvody, proč se zasmát. Podívejte se třeba na komedii, přečtěte si legrační knihu nebo si s druhými vyprávějte vtipy. Hledejte humor ve všech možných situacích a pokuste se na věci dívat jako komik. Smát se pro vás bude s postupnou praxí stále jednodušší, podobně jako to platí o ostatních pozitivních aspektech života. A pokud si osvojíte tento nový zvyk, bude na vás mít dlouhodobý účinek.

 

Myšlenka pro tento den

S láskou a upřímností se směji všemu humornému, jímž je protkán vesmír. Když vidím rozmary života, směji se jim a mé srdce je potěšeno mou radostí.

8.4.

Vezměte svůj rozvrh do svých rukou

Máte úžasné sny, ambice a cíle. My andělé jsme tady, abychom vám pomohli upravit váš rozvrh tak, abyste mohli začít na svých plánech pracovat.

Na uskutečnění svých ušlechtilých cílů nepotřebujete zase tak moc času. Většina z nich se realizuje po krůčcích. Svému cíli mů­žete věnovat třeba jen 30 minut denně, a i tak zaznamenáte velký pokrok.

Dejte pozor, aby vaše snahy a plány neblokovalo vaše ego ne­souvisejícími činnostmi, jež označujeme jako „zdržovací taktiku". Jedná se o nevědomé vzorce, které vám brání pracovat na vašem poslání a realizaci vašich snů - běžným příkladem toho je návy­kové chování.

Pokud zjistíte, že takto sami sebe svádíte z cesty, zavolejte si na pomoc nás. Pomůžeme vám zaměřit se na malé krůčky, které jsou teď před vámi. Pak už jen stačí udělat, co jste si naplánovali, a takto vezmete život do svých rukou.

Myšlenka pro tento den

Beru do svých rukou svůj časový rozvrh a přistupuji s upřímností k motivaci, která stojí za mými činy. Soustředím se na skutečné touhy svého srdce s neutu­chajícím odhodláním uskutečnit své sny.

 

7.4.

 

Přijměte své bohatství

Čím více jste si vědomi svých požehnání, tím více se vám jich dostává. Cesta k bohatství je vydlážděna vděčností a uvědomo­váním si hojnosti. Dnešní rada je velmi jednoduchá a jasná: všímejte si všech forem hojnosti ve svém životě. Existuje jich velké množství, například hojnost času, možností, lásky, energie, krásy a podobně.

 

Když si uvědomujete bohatství v jedné oblasti svého života, za­čnete ji přitahovat i do ostatních.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám velké bohatství, protože Nebesa jsou ke mně štědrá. Vidím a zažívám hojnost v každé oblasti svého života. Ke všem darům, kterých se mi dostává, přistupuji s vděč­ností. Děkuji ti, Bože, za všechna ta požehnání. Prosím, aby ke mně nepřestávala přicházet.

 

6.4.

 

Komunikujte s nefyzickými frekvencemi barev a světla

Tím, jak zvyšujete energii na vyšší úroveň, ladíte se přirozeně na nefyzické frekvence. A naopak můžete také pracovat s nefyzickou pomocí, která zvýší vaši osobní energetickou frekvenci. My andělé vás žádáme, abyste se několik příštích dní věnovali komunikaci s energiemi metafyzického původu (meta znamená "nad").

 

Dnes budeme pracovat s barvami, protože barvy vyzařují různé frekvence, které vaše oči registrují jako různé barvy - zelenou, růžovou, žlutou a všechny ostatní. Tyto vlnové délky vám mohou pomoci zvýšit vaši energetickou frekvenci.

 

Všímejte si dnes barev a zvláště se soustřeďujte na to, jak každá z barev ovlivňuje vaši energii, soustředění nebo fyzické pocity. Pozorujte, jaký vliv na vás mají barvy oblečení, místnosti a podobně. Pokud vás přitahuje určitý odstín, pak se na nějakou chvíli na předmět takové barvy zadívejte. To vám pomůže vstřebat její energii a lépe se tak naladíte na nefyzické frekvence.

 

Myšlenka pro tento den

 

Všímám si barev a cítím, jak mě ovlivňují. Pozoruji, jak různé barvy mého oblečení, ale i ty, které vidím kolem sebe, ovlivňují mé emoce, energii a soustředění. Moje citlivost vůči energii je stále vyšší.

 

5.4.

 

Věřte, že si ve svém životě zasloužíte jen dobré

Jste milováni stejně jako všichni Boží tvorové. Někdy vám však připadá, jako byste měli nižší hodnotu než ostatní lidé. Tyto pocity jsou ozvěnou vašeho strachu a nejsou založeny na pravdě. Skutečností je, že Bůh si pro vás přeje jen to nejlepší, podobně jako si každý rodič přeje to nejlepší pro své dítě. Zasloužíte si dobré věci stejně, jako si každý jiný člověk zaslouží podporu, lásku a péči.

 

Když přijímáte dary, naplňujete studnici požehnání, která vám dovoluje pomáhat ostatním. Vaše schopnost přijímat je také naplněním Božího přání vás obdarovávat. Pokud si dovolíte přijímat, napojíte se na hudbu vesmíru, který pulzuje jedinou myšlenkou: všem rozdávat své dary.

 

Jste naprosto bez viny a jste hodni lásky. Neudělali jste nic špatně a všechno je s vámi v pořádku. Jste nevinnými, vzácnými a hluboce milovanými Božími dětmi. Dopřejte si dnes všechno dobré, otevřete svou náruč, přijímejte a poděkujte.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dovoluji si přijímat. Chovám se k sobě láskyplně, a tak lásku i dostávám. Čím láskyplněji se k sobě chovám, tím milovanější se cítím. Čím více lásky cítím, tím větší mír vládne v mém nitru. A čím více míru pociťuji, tím více přispívám ke světovému míru. Je v pořádku, že přijímám, protože si stejně jako všichni ostatní zasloužím dobro na všech úrovních.

 

4.4.

 Věřte, že nejste nikdy sami

My andělé jsme vždycky s vámi, vždy vidíme jen vaši dobrotu, vaše poslání a váš potenciál, a tak tomu bude vždycky. Jsme po vašem boku v každém okamžiku. Uvědomte si, že v nás máte spolehlivé přátele, protože naše láska vůči vám i naše uznání jsou neochvějné. Ať se děje cokoli, můžete s námi počítat. Rozumíme všem vašim motivacím a rozhodnutím. Milujeme a přijímáme vás takové, jací jste právě v tomto okamžiku.

 

Není třeba, abyste si jakkoli získávali naši přízeň. Máte naše dokonalé uznání, protože víme, jaké je vaše pravé já. Jste Božími mistrovskými díly, zářivými příklady všech barev lásky.

 

Nejste nikdy sami, naši drazí. Nikdy vás neopustíme - nemů­žeme. Zavolejte si nás, kdykoli chcete, protože je naší posvátnou ctí být s vámi a pomoci vám, když to potřebujete.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mí andělé jsou vždycky se mnou a projevují mi neustále svou lásku a uznání. S jejich starostlivým zájmem i po­mocí mohu kdykoli počítat. Jsem mistrovským dílem Božího tvoření, nyní a vždycky.

 

3.4.

 

Oddávejte se velkým snům

Místem, kde vznikají vaše budoucí zkušenosti, je vaše představivost. Jste jako kuchař, který rozhoduje, co přidá do jídla, jež připravuje, bez ohledu na to, jaké jsou vnější vlivy nebo okolnosti.

 

Co byste rádi ve své mysli uvařili? Vaše rozhodnutí přímo rozhodne o vaší budoucnosti. Je samozřejmé, že byste dali přednost šťastným koncům, ale chápete skutečně, že si je můžete zajistit?

 

Vezměte dnes osud do svých rukou a představujte si svou budoucnost, i kdyby měla být jakkoli exotická a nákladná. Povedeme vás při tom a pomůžeme vám dávat pozor, abyste do svých představ nepřidali něco ve skutečnosti nechtěného. Dnes se oddávejte velkým snům. Je jedno, jestli si naplánujete zážitek plný pohody a klidu, nebo něco dobrodružnějšího. Vaše volby by však měly odrážet vaše nejniternější pocity.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám velké sny! Svou představivost ničím neomezuji a dávám prostor své vnitřní moudrosti a tvůrčím impulsům. Odkládám své strachy a pochyby a nahrazuji je odvahou a láskou. Dávám své budoucnosti tolik lásky, kolik si zaslouží právě narozené dítě.

 

2.4.

 

Zůstaňte věrní sami sobě

Jako citlivé bytosti cítíte, co chtějí druzí, a rádi byste je potěšili. Dnes vám pomůžeme si stanovit zdravé, neboli takové hranice, které vám umožní zachovat si vlastní přirozenost, a přitom vycházet druhým vstříc.

 

Máte velkou radost, pokud můžete někomu napomoci k lepšímu zdraví, nebo aby se cítil šťastnější. Je to výrazem vašeho vyššího já a také to patří k vašemu životnímu poslání - a my rozvíjení tohoto rysu ve vás ještě podporujeme. Naším úkolem, coby vašich andělů strážných, je provádět vás situacemi, které nesete nelibě. Takové situace nastávají tehdy, když jste sice příliš unavení nebo zaneprázdnění na to, abyste někomu mohli pomoci, ale přesto to uděláte. Totéž se vám stává ve vztazích, když máte pocit, že dáváte mnohem více, než dostáváte (včetně radosti a uspokojení). V takových případech vám pomůže stanovit si konstruktivní osobní hranice a tak si udržet zdraví i pocit štěstí.

 

Kdykoli vás někdo požádá o pomoc, vaše intuice i tělo vám řeknou, jak byste měli reagovat. Pokud pocítíte cokoli negativního, pak si dopřejte chvilku času. Obraťte se mezitím na nás a odevzdejte nám všechny své myšlenky a pocity, které vůči dané situaci chováte. Pomůžeme vám s vaším rozhodnutím, tak abyste se cítili dobře, ať už se rozhodnete druhému pomoc poskytnout, či nikoli.

 

Zůstanete-li věrní sami sobě, vaše energie zůstane na vysoké úrovni a bude čistá, a budete příkladem pro ostatní léčitele nebo lidi, kteří pomáhají druhým. Být se sebou v harmonii je dar, kterým také obohacujete tento svět.

 

Myšlenka pro tento den

 

Zachovávám si věrnost a respektuji své pocity a změny své energie. Je naprosto v pořádku odmítnout, pokud to tak cítím. Druhým mohu pomáhat mnoha způsoby, včetně modlitby.

 

1.4.

 

Vyměňte obavy za víru

Když se podíváte zpět do doby, kdy jste se něčeho obávali, uvidíte, že vaše obavy se nikdy nenaplnily. Skutečnost je ta­ková, že nikdy nebylo a nebude nic, co by stálo za to, aby vás kvůli tomu trápila úzkost, protože čas, energie a emoce, které investu­jete do obav, daleko překračují možnosti, do kterých by dané téma mohlo vyústit.

 

Dnes svůj čas investujte do víry, což je mnohem hodnotnější způsob, jak zúročit svou energii. Víra je základem svobody a štěstí a tím vám dává možnost se cítit dobře. Pozitivní pohled na svět přináší zlepšení fyzického i emočního zdraví. Když jste uvolnění a bezstarostní, jste nejpřitažlivější a v té nejlepší kondici.

 

My andělé jsme si vědomi, že čas od času můžete mít obavy, a samozřejmě vám nedoporučujeme, abyste tento pocit ignorovali. Nabízíme vám jako alternativu naši pomoc. Protože jsme neustále po vašem boku, stačí, když nám své obavy předáte. My tuto ener­gii obav proměníme tak, aby byla více vidět láska, která tvoří jádro každé lidské emoce.

 

Vaši úzkost v minulosti způsobilo to, že jste chtěli všechno za­bezpečit sami. My vám však pomůžeme vytvořit nový způsob pro­žívání láskyplné péče - takový, která vede k víře.

 

Myšlenka pro tento den

 

Odevzdávám všechny své obavy Bohu a andělům. Mí mi­lovaní i já jsme naprosto v bezpečí. O všechny mé potřeby je dnes i v budoucnosti postaráno. Mé srdce naplňuje víra.