Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2019
31.8.
Vydejte se za svým životním posláním

Velice vás zajímá, co byste měli udělat jako další krok na své životní cestě. Odpověď zní: řiďte se svou vnitřní moudrostí, která vás nabádá, abyste udělali určité životně důležité kroky, jako například změnili svůj životní styl nebo kontaktovai nějakou osobu, přečetli si určitou knihu nebo se zapsali do určitého kurzu.

Když vás Nebesa vedou na cestě k vašemu životnímu poslání, činí tak krok za krokem. Když dokončíte jeden krok, ukáže se vám další. Ať už obdržíte jakékoli sdělení, poznáte, že je to naše odpověď na vaše modlitby, podle toho, že se sdělení opakuje, že vás povznáší a že je v pozitivním duchu.

Myšlenka pro tento den

Naslouchám svému vnitřnímu vedení. Všímám si svých myšlenek, pocitů, vizí a slov. Mám sílu i odvahu se jimi řídit a činit kroky, které mi byly vnuknuty.

 
30.8.

Velmi si sebe važte

My andělé někdy pozorujeme, jak bojujete s pocity, že nejste oblíbeni nebo milováni. Rádi bychom, abyste věděli, že ačkoli se tento strach objevuje u každého člověka, není založen na sku­tečnosti. Pravda je taková, že jste oblíbení a milovaní. Lidé si vás váží a vy víte, že také my vás milujeme a zbožňujeme.

Až se budete cítit osamocení, nepochopení nebo nemilovaní, zastavte se a zavolejte si nás na pomoc. Okamžitě vám pošleme speciální dávku milující Boží energie, aby vás uklidnila.

Jste ztělesněnou láskou a nikdy nemůžete být odděleni od svého duchovního zdroje. Jste navždy v objetí našich křídel, což je projev obrovské Boží úcty k vám. Važte si sebe i vy, protože jste skutečně hodni té obrovské lásky, kterou vás Nebesa zalévají.

Myšlenka pro tento den

Jsem k pomilování. Lidé mě mají rádi kvůli tomu, že jsem, kdo jsem, a jejich lásku si zasloužím. Otevírám své srdce dávání i přijímání láskyplné energie.

29.8.

Ujišťujte se, že je pro vás bezpečné přijímat

Budeme pokračovat v práci na změně některých vašich nastavení, abyste byli schopni manifestovat hojnost. Dnes budeme my andělé pracovat na zvýšení vaší vnímavosti. Každý den máte mnoho příležitostí k přijímání: někdo vám může nabídnout svou pomoc, pochválit vás nebo vás pozvat na oběd.

Všímejte si darů, které k vám během dne přicházejí. Všechny je přijměte a poděkujte za ně a hlavně si uvědomte, že si je zasloužíte.

Odevzdejte nám všechny své strachy nebo pocity viny, které ve vás tento proces možná vyvolá, a dovolte nám, abychom vás naučili se z přijímání radovat. Jak budete pokračovat v přijímání těchto každodenních darů, vesmír začne současně zvyšovat proud hojnosti, který k vám plyne.

Myšlenka pro tento den

Dovoluji si nyní přijímat nabídku pomoci. Je pro mě bezpečné pomoc přijmout a stejně tak přijímám i všechny ostatní dary, jak ke mně přicházejí. Přijímání mi dělá radost a s vděčností vítám ve svém životě všechno dobré.

28.8.

Zbavte se svých strachů

Všechny strachy jsou založeny na přesvědčení, že jste izolovaní a osamocení. Možná se obáváte, že něco nemůžete udělat nebo že nemůžete dosáhnout toho, co byste rádi, ale vaše obavy jsou založeny na falešných představách. Jste věčně propojeni s Bohem, anděly a ostatními lidmi. Nikdo není nikdy sám. Vždycky máte po svém boku mocné spojence, kteří jsou připraveni vám pomoci, kdykoli je o to požádáte.

Protože jste napojeni na nekonečnou energii vesmíru, jste mocnými stvořiteli svých přání, tužeb, myšlenek i pocitů. My andělé bychom vám dnes rádi pomohli se očistit od strachu, který je jedinou příčinou toho, že se vaše modlitby a afirmace nenaplňují. Kdykoli si uvědomíte své nejistoty, zhluboka se nadechněte a poté nás v duchu, při výdechu, zavolejte. Tím vydechujete své nepříjemné pocity a předáváte je nám. Pokračujte s vydechováním svého strachu, dokud nebudete mít pocit, že se ve vašem nitru znovu obnovil pocit klidu.

Můžeme vám pomoci odhalit vaše skutečné já, skryté ve vašem nitru. Je to ta vaše část, která je plná důvěry a sebejistoty a která ví, že máte všechno lásku, moc a pomoc, kterou byste mohli kdy potřebovat.

Myšlenka pro tento den

Zbavuji se starých strachů, protože nikdy nebyly součástí mého pravého já. Mám sílu - nyní i vždycky. Používám svou moc s láskou a milostí a dodávám jí energii prostřednictvím svých láskyplných myšlenek, pozitivních emocí a hluboké víry.

27.8.

Odpusťte zlobu

Jestliže vám něčí chování způsobí bolest, můžete vůči této osobě začít pociťovat zlobu nebo zášť. Ale tím jen zraňujete sami sebe, protože tato emoce vás obírá o energii, o chuť do života i o výkonnost. Jakákoli nelaskavá slova nebo skutky, které proti vám namíří druhá osoba, jsou jen odrazem toho, jaká je tato osoba. Její chování vůči vám nevypovídá nic o tom, jací jste ve skutečnosti vy.

Když se lidé chovají nelaskavě, zastiňují proud světla a lásky proudícího do jejich života, což následně přitahuje další zážitky, které živí jejich nespokojenost. Čím méně se vám zdá nějaký člověk hoden lásky, tím více jí potřebuje, protože láska léčí nešťastné pocity a zažehává v srdci vřelost.

To ale neznamená, že musíte trávit čas ve společnosti těch, kteří se k vám chovají nelaskavě. Můžete k nim vysílat láskyplné myšlenky z bezpečné vzdálenosti, a přitom si jít za svým cílem. Pokud začnete vysílat lásku vůči někomu, koho jste peřdtím odmítali, léčení se projeví na třech úrovních:

* 1. Zbaví vás bolesti i účinků zloby.
* 2. Naruší nežádoucí vzorce, protože člověk vždycky přitahuje to, na co myslí.
* 3. Pomáhá dotyčnou osobu uzdravit.

Odpusťte dnes někomu. Prospěch, který tak získáte, naprosto překonává i to nejmenší potěšení, které by vám mohla poskytnout zlost. Nechte ji být a buďte svobodní!

Myšlenka pro tento den

Odpouštím - a dovoluji, ať se rozplyne první zášť, na kterou si teď vzpomenu. Proměňuji to, co bylo původně zlostí, na energii uzdravující lásky. Chci odpouštět.

26.8.

Zvyšte svou fekvenci

Frekvenci vaší energie ovlivňují vaše myšlenky, slova i životní styl. Její zvýšení je nanejvýš prospěšné, protože se tak zvýší i rychlost splnění vašich přání a uzdravení. Vaše komunikace s Božským světem se stane jasnější a budete pociťovat větší klid a štěstí.

Najděte si chvilku, abyste se napojili na svůj střed prostřednictvím správného dýchání. Zklidněte své tělo i mysl. Snažte se vidět nebo cítit frekvenci, kterou vibruje vaše energie. Nic si nedělejte z toho, že nevíte, co to znamená, protože vaše rozhodnutí vám to umožní poznat.

Všímejte si všech svých vjemů. Vidíte nějaké barvy, cítíte změnu teploty kolem sebe, vidíte nějaké obrazy, přicházejí k vám nějaké myšlenky nebo pocity? Ať k vám přijde cokoli, váš vjem je správný, proto mu důvěřujte.

Posílejte své výdechy do pole své energie a pozorujte, jak to ovlivňuje její kvalitu, co se týče barvy nebo vašich pocitů a podobně. Vnímejte, jak se tím zvyšuje vaše síla.

Myšlenka pro tento den

Frekvence mé energie se zvyšuje na nejvyšší možný stupeň souhlasně s mým dokonalým zdravím a harmonií.

25.8.

Povzneste se nad iluze

Každý zdánlivý problém je založen na iluzi, že v Božím světě mohlo něco selhat. Když si však uvědomíte, že za vším je Boží řád, uvolníte se a odevzdáte se cele do náruče vesmíru, který přesně ví, co dělá. Jeho matematická přesnost a láska jsou základem všeho, co se děje. Proto všechny těžkosti, s nimiž se setkáváte, vznikají na základě předpokladu, že je něco špatně nebo v nepořádku. To je však nemožné.

Dnes se my andělé zaměříme na to, abyste prohlédli falešné dojmy a abyste viděli skutečnou symetrii, která je ve všech lidech i věcech. Takový pohled na svět totiž znamená velmi mnoho. Vaši fyzici ho nazývají „efektem pozorovatele" a znamená, že pouhá vaše přítomnost mění vše, na co se díváte. Stejně tak platí, že když ne­dbáte na zdání chaosu a místo něj si všímáte řádu, pomáháte tím druhým činit totéž.

Čím více lidí bude schopno se povznést nad iluze, tím více se lidem bude odhalovat skutečnost, že Boží vesmír je vlastně neko­nečným a zářivým rájem. Je to Nebe na Zemi, pro všechny, kdo jsou vnímaví.

Myšlenka pro tento den

Vnímám za vším i v každém člověku Boží řád a pozve­dám se nad iluzornost problémů a chaosu. Když hle­dám v sobě i v každém člověku pravdu a krásu, pak také pravdu a krásu zažívám.

24.8.

Soustřeďte se na podrobnosti

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Když jste do někoho čerstvě zamilovaní, tak se přirozeně soustředíte na všechno, co máte společného. Energii lásky sdílejí všichni. Když se soustředíte na věci, které máte s lidmi ve svém ži­votě společné, vnášíte do každého vztahu láskyplné porozumění.

Ale vaše ego si libuje, když vás přiměje, abyste se s druhými porovnávali a soustředili se na všechno, co vás vzájemně odlišuje. To je způsob, jak podpořit iluzi, že jste odděleni od Boha, od nás andělů i od ostatních lidí.

Naproti tomu vaše vyšší já se soustřeďuje na pravou přirozenost lásky, a proto se dnes zaměřte na hledání rysů, které máte s dru­hými společné. Všímejte si něžných pocitů, které to vyvolává ve vás i ve vašich vztazích. Možná, že zjistíte, že máte s lidmi ve svém ži­votě společného mnohem víc, než jste si kdy mysleli.

Myšlenka pro tento den

Všímám si věcí, které mám s ostatními společné. Jsem v jednotě s Bohem i s každým člověkem ve svém životě a hledám podobnosti též mezi ostatními lidmi. Mé vztahy jsou teď láskyplné a harmonické.

 
23.8.

Užijte si Den lásky


Dnes je Den lásky! Dnešní den jsme my andělé zasvětili právě tomuto citu. Abyste tuto příležitost náležitě oslavili, soustřeďte se dnes na to, že budete láskyplní. Všímejte si, když vám někdo projeví náklonnost, řekněte svým přátelům a své rodině, že je máte rádi, a buďte laskaví k sobě i k druhým.

Všímejte si mnoha forem, jejichž prostřednictvím se láska projevuje, vnímejte různé její odstíny a podoby. Vychutnejte si tuto oslavu a uvědomte si, že hrajete důležitou roli v tom, aby se každý den stal dnem lásky.

Myšlenka pro tento den

Dopřávám si pocit lásky a s lehkostí ji projevuji druhým. Chovám se k sobě s láskou a tuto energii vnímám všude kolem sebe. Čím více ji vnímám, tím více jí ke mně přichází.

 

22.8.

Uvědomte si, že rozdáváte štěstí


O dětech se říká, že jsou velkým štěstím. Také vy představujete úžasný dar pro ostatní - dar zabalený do krásného lidského těla. Kamkoli jdete, šíříte kolem sebe nádhernou energii, ačkoli si možná nejste tohoto procesu vědomi. Nemůžete si pomoci a jednoduše kolem sebe šíříte štěstí, protože to je vaše pravá podstata a přirozenost.

Samozřejmě, že můžete zvýšit nebo snížit intenzitu štěstí, kte­rou vyzařujete. Proto, když kamkoli přijdete, soustřeďte se na to, aby bylo vaše vyzařování co nejsilnější. Můžete tak učinit bez je­diného slova, aniž by si toho kdokoli všiml. Stačí se jen rozhod­nout, že chcete během dne šířit energii štěstí, a je to. Podle úsměvů a smíchu poznáte, že se vám to daří, protože to bude reakce na dar, který jste lidem dali.

Myšlenka pro tento den

Šířím pocit štěstí, ať jsem kdekoli. Dnes si přeji rozdá­vat štěstí ještě intenzivněji než jindy. Prosím, ať se blaže­nými pocity naplní srdce všech, s nimiž se setkám. Jsem ztělesněním štěstí.

 

 
 
21.8.

Radujte se ze svého dokonalého soustředění a jasného myšlení

Vaše mysl funguje dokonale. Jste inteligentní, moudří a schopni se soustředit ze své vlastní vůle. Všechny vaše duševní schopnosti plynou ze skutečnosti, že jste napojeni na nekonečnou moudrost Boha, který vše stvořil a zná odpověď na všechno v celém vesmíru.

Vaše mysl neustále pracuje. I když se zdá, že spí nebo odpo­čívá, získává informace z éteru a z vašeho bezprostředního okolí. Můžete jí položit jakoukoli otázku a vždycky vám dá přesnou od­pověď. Víte mnohem více, než si uvědomujete.

Užívejte si dnes své moudrosti. Pokládejte si během dne otázky a naslouchejte odpovědím. Čím více jste si vědomi svých dušev­ních darů, tím lépe vám budou sloužit.

Myšlenka pro tento den

Umím se jasně a ze své vůle soustředit, protože moje mysl je bystrá a živá. Mé myšlení je skvělé a je věčně napojeno na nejvýkonnější počítačovou síť světa, na Boží mysl.