Get Adobe Flash player

Rady andělů

20.10.

 

Léčení energií

 

 

"Život může být elektrizující. protože jeho esenci je energie. Tvé tělo je pozoruhodným energetickým polem, které kladně reaguje na láskyplné ošetřeni energii. Tvé ruce a srdce jsou uzpůsobeny tak, aby léčivou energii  uzdravovaly druhé."

 

Tuto kartu jste si vytáhli, protože vám andělé chtějí sdělit, že by vašemu tělu prospěla nějaká forma léčení energií, jako je například reiki nebo čchi-kung. Andělé vám toto léčebné ošetření doporučují. Tato karta však může také naznačovat, že byste svou energií měli léčivě působit vy na druhé a že to patří k vašemu poslání. Pokud jste ještě nebyli na žádném kurzu léčení energií, je pro vás tato karta znamením shůry, abyste se do takového kurzu zapsali, neboť byste na tomto poli doslova vynikali.

 

Další významy: Vyčistěte energie u sebe doma i ve svém okolí • jste vůči energii velmi citliví, proto se pravidelně od energie, kterou jste na sebe navázali, očišťujte • Chraňte se tím, že si budete vizualizovat ochranný štít z bílého a fialového světla • Zapište se do kurzu některé z metod léčení energií.

 

19.10.

 

Stálý pokrok

 

 

"Oceňujeme tvůj pokrok, protože při svých každodenních činnostech nezapomínáš myslet na lásku.
Vidíme, jak svými myšlenkami, pocity a láskyplnými činy přispíváš světu."

 

Tato karta je pro vás ujištěním od vašich Andělů, že stále postupujete vpřed. Někdy se až příliš přísně porovnáváte s druhými a říkáte si, že byste už měli být na své cestě mnohem dál. Ale podívejte se, jak daleko už jste se dostali! Kolik nového jste se naučili! Kolika lidem jste pomohli! Soustřeďte se na stálý pokrok a přestaňte od sebe očekávat, že se přes noc stanete dokonalí. Každý den udělejte alespoň jeden malý krůček k naplnění svého snu.

Další významy: Jste na správné cestě, i když můžete mít pocit, že postupujete pomalu • Chvalte světlo, namísto aby jste proklínali temnotu • Važte si sebe samých a oceňujte to, čeho jste již dosáhli.

18.10.

Udělejte něco neobvyklého

Představte si, co byste rádi dělali, kdyby bylo všechno okamžitě možné. A víte co? Všechno je možné a tento den je stejně dobrý jako kterýkoli jiný k tomu, abyste se chopili každé příležitosti. My andělé vás povedeme a budeme vás podporovat, abyste se do toho rovnou pustili a začali si užívat neobvyklých aktivit.

Co byste dnes rádi podnikli? Dopřejte si chvilku času, abyste se mohli soustředit na odpovědi, které vám mysl nabídne. Pak se rozhodněte pro jednu z nich a okamžitě začněte pracovat na jejím uskutečnění.

Umožněte si dnes udělat něco mimo svou každodenní rutinu. Nová perspektiva, kterou tím získáte, vám pomůže podívat se na celý váš život neotřelým pohledem a znovu začnete oceňovat věci, které jste předtím nevnímali. To vám přinese velký užitek. Tím, že se pustíte na neznámé teritorium, v sobě odhalíte skryté talenty a sílu a to může být katalyzátorem nových úžasných možností!

Myšlenka pro tento den

Udělám něco neobvyklého, co z dnešního dne učiní den mimořádný. Co udělám, není tak důležité jako to, že rozšířím své obzory a naučím se něco nového.

 

17.10.

 

Čerstvý vzduch

 

 

"Tvé tělo si žádá osvěženi vzduchem plným kyslíku, který vydechuje tráva, stromy, rostliny a květiny.
Pobuď dnes venku, co nejblíže Matce Přírodě.
Doma rozhrň závěsy, otevři okna dokořán a osvěž čerstvým vzduchem sebe i svůj domov." 

 

Andělé vám tuto kartu posílají jako upozornění, že potřebujete čerstvý vzduch. Uvnitř už se zdržujete příliš dlouho a vaše tělo i duše touží po kyslíku. Otevřete dokořán okna doma i v kanceláři a pořádné vyvětrejte. Běžte ven a zhluboka dýchejte. Pokud žijete ve městě, odjeďte na venkov do přírody, jak jen to bude možné, abyste se nadýchali tolik potřebného čistého vzduchu. Mějte doma i v kanceláři co nejvíce květin a rostlin, abyste měli dostatečný přísun kyslíku.

Další významy: Cvičte venku • Vyjděte si na sluníčko nebo si vyjeďte někam za sluncem • Pobuďte nějaký čas na místě, kde budete obklopeni stromy a rostlinami • Obnovte své spojení s přírodou • Vneste závan čerstvého vánku do nehybných vod svého vztahu nebo do nevyřešené záležitosti.

16.10.

 

Všímej si znamení

 

 

"Ano, znamení, která dostáváš, byla seslána z Nebes.
Shazujeme dolů peříčka a mince a využíváme mnoha jiných znamení, abychom ti připomněli, že tě milujeme a že nejsi nikdy sám/sama."

 

Andělé vám poslali tuto kartu, aby vám pomohli porozumět znamením, která v poslední době dostáváte. K tomu, aby vám dali svá znamení, používají pírka, mince, motýly, ptáky nebo jiné pravidelné se opakující obrazy a vjemy, které vás přimějí na ně myslet. Činí tak vědomě s cílem, aby vám připomněli, že jsou nablízku a že vás ochraňují, milují a vedou.

Další významy: Vaši zemřelí blízcí a milovaní vás z nebes pozdravují a posílají vám vzkaz: "Milujeme tě" • Všímejte si opakujících se znamení, protože jsou potvrzením vašich andělů, že jste na správné cestě. Důvěřujte těmto znamením • Mějte víru • Řiďte se znameními, která vás vedou cestou vašeho srdce.

15.10.

 

Skryté požehnání

 

 

„To, co ti připadá jako problém, je ve skutečnosti součástí tvé vyslyšené modlitby. Brzy porozumíš tomu, jak.
Důvěřuj v ochranu Nebes a nekonečnou moudrost, která vždy vyslyší tvé modlitby tím nejlepším způsobem."

 

Andělé vám posílají tuto kartu, aby vám pomohli za zdánlivými nesnázemi rozeznat požehnání. Jestli se vám zdá, že jste něco ztratili nebo o něco přišli, vězte, že to muselo odejít, aby to mohlo být nahrazeno něčím lepším. Nemějte obavy o svou budoucnost a neustávejte v modlitbách. Řiďte se božským vedením, které k vám přichází skrze opakované pocity, myšlenky, obrazy a slova.

 

Další významy: Jedny dveře se zavírají a druhé se brzy otevřou • „Jak" by měl Bůh nejlépe vyslyšet vaše modlitby, nechejte na Něm • Přestaňte se snažit ovlivňovat nebo předvídat, jak situace dopadne • Důvěřujte.

 

14.10.

 

Najděte si nové přátele

My andělé vám můžeme pomoci s vašimi vztahy k přátelům, jak starým, tak novým, pokud nás o to požádáte. Pomůžeme vám, když nastane nedorozumění mezi vámi a vašimi přáteli, ale také v obecné komunikaci, a budeme vás inspirovat k tomu, abyste oslavovali lásku mezi vámi a těmi, které milujete.

 

Velmi rádi vám také přivedeme do života nové přátele. Protože jste stále duchovnější, proměnily se pravděpodobně také vaše vztahy. Osoby, které vám byly dříve blízké, z vašeho života odcházejí, a zdá se, že se liší i vaše zájmy od zájmů vašich nejbližších. Ale nebojte se, všechny tyto změny se brzy vyrovnají.

 

Požádejte nás, abychom vám s vašimi vztahy s přáteli pomohli. Uvědomte si, že někteří lidé, s nimiž jste se nedávno potkali nebo se s nimi brzy potkáte, jsou odpovědí na vaše modlitby. Očekávejte proto jen úžasné a harmonické vztahy a výsledek je nevyhnutelný.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám skvělé nové známé, protože vím, co je to pravé přátelství. Žádám své anděly, aby mi pomáhali v každé oblasti mých vztahů. Důvěřuji jak svým starým, tak novým vztahům.

 

13.10.

 

Vyslyšená modlitba

 

 

„Tvé modlitby i pozitivní očekáváni byly vyslyšeny.
Pracujeme na této záležitosti spolu s tebou od samého počátku a přitom bdíme nad tebou i nad všemi zúčastněnými.
Zůstaň na své nynější cestě, protože té dovede hodné daleko."

 

Tuto kartu jste si vytáhli jako povzbuzení od svých Andělů ve vztahu k záležitosti, na kterou se ptáte. Ujišťují vás, že všechno dobře dopadne, pokud budete neustále vůči této situaci vysílat lásku a budete postupovat podle Božího vedení.

 

Další významy: Neváhejte, právě teď je vhodná doba • Jste na správné cestě • Nápad, který jste dostali, byl Boží inspirací • Andělé předvídají úspěšné završení vaší záležitosti.

 

12.10.

Vězte, že jsme na vás pyšní

Během celého vašeho života stojíme po vašem boku a všechno prožíváme s vámi. V některých chvílích jste nás požádali o naši pomoc, kterou jsme vám velmi rádi poskytli. Jindy vám bylo pří­jemnější poradit si bez nás.

Ale vždycky jsme na vás byli pyšní. I v tuto chvíli jsme dojati, jak si stojíte za svou pravdou. Vyrostli jste, naučili jste mnohému, dávali jste a přijímali. Nemůžeme být více spokojeni.

Stůjte dnes zpříma a uvědomte si, že jste drahocennými by­tostmi. Zasloužíte si úctu jak ze své strany, tak i ze strany druhých. Pro svět jste požehnáním.

Myšlenka pro tento den

Cítím se dobře jako člověk, který je, kdo je, a zasloužím si úctu svoji i druhých. Mí andělé jsou na mě hrdí. Vážím si sebe za všechno, co dělám, i za to, kdo jsem.

11.10.

Ochutnejte, jak je život sladký

Váš život vám má přinášet sladké potěšení, i když plníte své poslání a povinnosti. Radost nepřichází pouze během volných chvil - ke zdrojům největšího uspokojení patří služba druhým.

Sladké chuti života si můžete více užívat už jenom tím, že si jí začnete všímat. Bohaté tkanivo vašich vztahů a jemné detaily humoru, dramata, hravost, láska a tak dále jsou součástí vašeho úžasného života.

Zahrajte si dnes sami se sebou hru a sledujte, kolik potěšení bu­dete schopni dnes najít v každé situaci. Hledejte bohatství v kaž­dém setkání a zážitku. Vychutnávejte si dnes (a každý den) sladkou chuť, kterou vám život přináší.

Myšlenka pro tento den

Vnímám, jak je můj život sladký, a užívám si to. Uvědomuji si všechna požehnání a cítím vděčnost za to, co mám. Podobně jako to bývá v dobrém filmu, je i můj život ob­sazen láskyplnými a úžasnými postavami (včetně mě). Raduji se ze všech svých zkušeností.

9.10.

Napište svému osobnímu příběhu šťastný konec

Někdy máme obavy ze své budoucnosti a z toho, zda všechno dobře dopadne. Podobá se to napínavému filmu: zápletka je tak komplikovaná, že nemáte ponětí, jaký bude konec. Hlavní postavy jsou ale klidné, protože vnitřně dozrály díky tomu, co už prožily. Nakonec všechno dobře dopadne.

Všechny situace, které vám nahánějí strach, jsou už na du­chovní úrovni vyřešeny. My andělé jsme se podívali na konec va­šeho „filmu" a ujišťujeme vás, že skončí šťastně. Každý zdánlivý problém se sám vyřeší, a to obvykle tvůrčím způsobem.

Neprozradíme vám, co jsme viděli a jak to dopadne. Kromě toho, velká část vašeho života není dosud napsána a čeká, až svému životu dáte vy sami směr. Ale můžeme vám prozradit, že všechno bude mít šťastný konec s mnoha povzbudivými a potěšitelnými zážitky.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám všechny své obavy Bohu a andělům s vědo­mím, že všechno je už vyřešeno. Soustředím se na prožívání šťastných okamžiků, a přesně ty také nastávají. Vědomě se rozhoduji žít svůj život jako Boží mistrovské dílo.

8.10.

Zvyšte svou fekvenci

Frekvenci vaší energie ovlivňují vaše myšlenky, slova i životní styl. Její zvýšení je nanejvýš prospěšné, protože se tak zvýší i rychlost splnění vašich přání a uzdravení. Vaše komunikace s Božským světem se stane jasnější a budete pociťovat větší klid a štěstí.

Najděte si chvilku, abyste se napojili na svůj střed prostřednictvím správného dýchání. Zklidněte své tělo i mysl. Snažte se vidět nebo cítit frekvenci, kterou vibruje vaše energie. Nic si nedělejte z toho, že nevíte, co to znamená, protože vaše rozhodnutí vám to umožní poznat.

Všímejte si všech svých vjemů. Vidíte nějaké barvy, cítíte změnu teploty kolem sebe, vidíte nějaké obrazy, přicházejí k vám nějaké myšlenky nebo pocity? Ať k vám přijde cokoli, váš vjem je správný, proto mu důvěřujte.

Posílejte své výdechy do pole své energie a pozorujte, jak to ovlivňuje její kvalitu, co se týče barvy nebo vašich pocitů a podobně. Vnímejte, jak se tím zvyšuje vaše síla.

Myšlenka pro tento den

Frekvence mé energie se zvyšuje na nejvyšší možný stupeň souhlasně s mým dokonalým zdravím a harmonií.

7.10.

Uzdravte nějaký svůj starý vztah

Vzpomněli jste si nedávno na někoho ze své minulosti? To by mohlo být znamení, abyste s tím člověkem znovu navázali kontakt. Také to může znamenat, že je čas, abyste vyřešili nějakou starou záležitost, která je mezi vámi. Když na povrch vybublají vzpomínky na minulý vztah, je dobré se začít zabývat důvodem, proč tomu tak je.

Nejdříve si všímejte všech pocitů, které cítíte kolem žaludku, když na tu osobu pomyslíte. Máte pocit napětí? Jste uvolnění? Cítíte radost? Jste rozrušení? Pojmenujte si jednotlivé emoce, které ve vás daný vztah vyvolává, a vzpomeňte si, jak jste se rozešli. Pokud cítíte zklamání nebo smutek, zhluboka se nadechněte a rozhodněte se, že se těchto emocí při výdechu zbavíte. Už to může být ozdravný proces, který vaše duše hledá. Můžete také požádat vesmír, aby odstranil všechny následky způsobené chybami a omyly, kterých jste se oba dopustili. Této žádosti je vždycky vyhověno a výsledky jsou ohromující a často zázračné.

Můžete se rozhodnout, že dané osobě napíšete dopis, jehož prostřednictvím si ujasníte své skutečné myšlenky a pocity. Chcete-li mít jen terapeutický prospěch z jeho napsání, pak není třeba, abyste ho posílali. Někdy je dobré to, co jste napsali, rituálně zničit na znamení, že ze své strany tuto věc pouštíte.

Poté, co jste se vztahem zabývali při kontemplaci, můžete pocítit silnou potřebu se s daným člověkem opět spojit. Povolejte si k tomu nás anděly, abychom vaše setkání zaštítili ochraňující láskou a abychom zajistili, že proběhne co nejharmoničtěji. (Pokud si to přejete, můžeme vám také pomoci tuto osobu najít).

Myšlenka pro tento den

Uzdravuji svůj minulý vztah. Na své cestě vpřed odpouštím a zapomínám na všechno zlé. Přerušuji všechna negativní pouta z minulosti. Přitahuji jen zdravé vztahy, nyní i v budoucnosti.

6.10.

Distancujte se od konfliktních situací

Vaším životním posláním je držet se lásky a učit lásce. Všechno, co vás odvádí od uvědomování si lásky, může sloužit jako nástroj dalšího poznání, jakmile si to uvědomíte.

Kdyby měl konflikt narušit váš vnitřní mír, vzpomeňte si, že máte moc se rozhodnout, zda se chcete dramatu účastnit, či nikoli. Můžete být láskyplnou osobou, aniž byste měli podíl na negativním myšlení nebo na chování vycházejícím ze strachu. Láska a vnitřní harmonie mají uklidňující účinek.

Pokud nás o to požádáte, pomůžeme vám, abyste dnes byli celý den v kontaktu se svým středem. Myslete celý den na to, že se dnes chcete zdvořile distancovat od všech dramat, která se mohou během dne objevit.

Myšlenka pro tento den

Přitahuji pouze harmonické situace a vztahy. Můj vnitřní klid se odráží v mém životě a je mým darem pro druhé. Zachovávám si vyrovnanost, klid a soucítění bez ohledu na to, co se kolem mě děje, protože mám vždy na paměti, že největší uzdravující moc má láska.

5.10.

Oddávejte se snění

Když dovolíte svým myšlenkám, aby se vznášely jako papírový drak v letním vánku, nikdy nevíte, jaká tvůrčí inspirace vás navštíví. Proto popusťte uzdu své představivosti a jen se dívejte, kam vás dnes odnese.

Velká umělecká díla byla vytvořena umělci, kteří přijali inspiraci k jejich vytvoření během snění. Tito lidé měli odvahu pozorovat, co jim jejich představivost přináší, aniž by se snažili své myšlenky řídit a omezovat. Začněte tím, že si určíte cíl, a pak se pohodlně usaďte a zklidněte. Představte si, že je možné úplně všechno, že neexistují žádná omezení, představte si, že váš největší sen se uskutečnil, a takto pokračujte dál.

Síla takového počínání spočívá v tom, že se vědomě napojíte na Univerzální mysl. To bývá většinou otázka náhody. Mějte při ruce tužku a papír, abyste si mohli své prožitky později poznamenat do zápisníku, kam si píšete své zážitky z denního snění. I když toto počínání bývá často považováno za nesmyslné, dospějete jeho prostřednictvím k vynikajícím praktickým pokynům, radám a odpovědím. Sladké snění!

Myšlenka pro tento den

Vydávám se do svých snů a cestuji na kouzelná místa, kde prožívám úžasná dobrodružství a zažívám nekonečné možnosti. Dovoluji si putovat a růst, a překračuji tak své původní hranice. Když svou mysl nechám vznášet se, dosáhnu až do nebes a snesu si je s sebou dolů na Zem.

4.10.

Vězte, že si zasloužíte lásku a podporu

Zasloužíte si Boží lásku a pomoc stejně jako kdokoli jiný. Ano, opravdu jste silní a schopní, ale není třeba, abyste se zapírali nebo abyste trpěli. Bolest není cesta k osvícení.

Když odmítáte pomoc, kterou vám my andělé nabízíme, víme, že je to proto, že se bojíte, že si ji nezasloužíte. Soucítíme s vámi, a proto vaše pocity nesoudíme. Doufáme ale, že se zamyslíte i nad naším pohledem: jsme velice šťastní, že nás Bůh učinil vašimi stráž­nými anděly. Naším posláním je vás milovat, pomáhat vám a vést vás během vašeho života ve fyzickém těle.

Milovat vás je velmi jednoduché a nevyžaduje vaše svolení, protože naše duše jsou navzájem propojeny. Abychom vám však mohli pomáhat a vést vás, k tomu váš souhlas potřebujeme. Když nás zapomenete požádat o pomoc nebo vyslyšení vašich modli­teb, naše mise se tím opozdí. Protože nepodléháme času, necítíme v takových chvílích frustraci. Milujeme vás, ať už naši pomoc při­jímáte, nebo ne.

Dnes si prosím připomínejte, že si zasloužíte nebeskou pomoc. To neznamená, že byste na tuto pomoc měli automatický nárok; je to přirozený proces, během kterého vás vedeme a pomáháme vám přesně podle Božího plánu.

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si Boží pomoc. Žádám o pomoc a vedení Boží i mých strážných andělů, a mám ochotu je přijmout. Čím více pomoci si dovolím přijímat, tím více mohu dávat druhým. Každá živá bytost si zaslouží pomoc, včetně mě.

TOPlist

3.10.

 

Proměňte negativní energii v pozitivní

Obavy, hněv, zášť a podobné emoce se nazývají "negativní", protože vás obírají o energii, ale také o čas. To znamená, že slovo negativní popisuje směřování této energie. A naopak platí, že vzhledem k tomu, že pocity jako radost, euforie a naděje zvětšují vaši energii, nazývají se emocemi "pozitivními".

 

Obavy jsou tak obvyklé, že se vlastně staly základním návykem člověka. Jejich důsledky jsou však nežádoucí a patří mezi ně stres, napětí, stárnutí, závislost, nespavost a ztráta času. Podobné účinky mají také všechny ostatní negativní emoce.

 

Tyto emoce však můžete přeměnit v pozitivní, pokud si vzpomenete na následující: základem jakékoli negativní emoce je obvykle úzkost. To je strach ze ztráty někoho nebo něčeho, nebo emoční stav, kdy je vám to, po čem toužíte, odpíráno. Je to vlastně potvrzení, že nad situací má kontrolu nějaká jiná moc, nikoli vy.

 

Co kdybyste nás v modlitbě požádali o pomoc, místo abyste se do svých obav ponořili? Účinek modlitby je takový, že velmi rychle zruší příčinu vaší bolesti, přinese vám skutečnou a trvalou podporu a bude vám přinášet pozitivní energii.

 

Myšlenka pro tento den

 

Obavy řeším pomocí modlitby. Nepředstavuji si ty nejhorší scénáře, ale místo toho žádám o pomoc. Očekávám to nejlepší a vizualizuji si úspěch. Ve chvíli, kdy se cítím na dně, volám o pomoc shůry.

 

2.10.

 

Všímejte si zvuků přírody

Rytmické zvuky přírody vám pomohou se synchronizovat s tlukotem srdce vesmíru, což posiluje vaši schopnost být na pravém místě v pravý čas.

 

Všímejte si dnes všech zvuků, které vás obklopují: listů šelestících ve větru, cvrlikajících ptáků, kapek deště, hromu nebo vln oceánu. Vnímejte svůj dech a puls, jak znějí v harmonii s těmito zvuky. Podobného účinku dosáhnete i tím, že budete naslouchat nahrávkám zvuků z přírody.

 

Protože jste součástí Země, je pro vaše tělo přirozené připojit se k nádhernému rytmu symfonie Matky Přírody.

 

Myšlenka pro tento den

 

Všímám si zvuků přírody a nalaďuji se na krásné rytmy zpěvu ptáků, stromů, zvířat a větru. Naslouchám hudbě Matky Přírody, která zní hluboko v mé duši. Dovoluji rytmům svého těla, aby se spojily s rytmy vesmíru, a tím mi umožnily dokonalé načasování všech mých kroků.

 

1.10.

Hledejte Boha

Bůh je v nitru každého člověka, kterého ve svém životě potkáte, i když se vám to někdy může jevit opačně. Podobně jako zlatokop hledá zlato, tak i vy můžete hledat a objevit Boží energii v každém vztahu. Vaše touha nalézt takto Boha vás vybavuje světlem, které vám pomůže najít v každém člověku alespoň jednu dobrou vlastnost.

 

Každý člověk má alespoň jednu dobrou stránku, která je zřejmá všem, kdo mají otevřenou mysl a srdce. Často ti, u kterých se vám zdá, že si vůbec nezaslouží lásku, nejvíce potřebují takového člo­věka jako jste vy, který v druhých hledá Boha.

 

Věřte, že dnes naleznete v nitru každého člověka zlato. Vaše mise, která má druhým přinést uzdravení, otevře mnoho srdcí a dá jim mnoho radosti, zvláště pak vám.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vidím alespoň jednu dobrou vlastnost v každém člověku, s nímž se dnes setkám. Hledám Boha v každém vztahu. Protože vidím v každém člověku něco pozitivního, od­rážejí tento dar všechny mé vztahy. Čím více v druhých vnímám Boha a dobro, tím více totéž vnímám v sobě.