Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2021
21.6.

Opřete se o nás

My andělé jsme stabilním základem vašeho života a můžete s námi vždy počítat. Když se vám zdá, že okolnosti vašeho života jsou nejisté nebo se mění, můžete si být jisti, že jsme po vašem boku a jsme připraveni vám kdykoli pomoci.

Jsme spolehliví, protože nikdy nezapomínáme, že existuje jen Boží láska a nic jiného. Naše láska nekolísá a naše energie také ne. Jsme si v každém okamžiku jisti, že láska je všudypřítomná, a proto jsme vždy klidní a pokojní.

Opřete se o nás, kdykoli potřebujete stabilitu. Uvědomte si, že jsme důvěryhodní přátelé, kteří při vás stojí za všech okolností. Milujeme vás bez ohledu na cokoli. S námi můžete počítat!

Myšlenka pro tento den

Pociťuji štěstí, neboť vím, že mohu kdykoli počítat s Bohem i se svými anděly, protože jsou stále po mém boku. Jsou mou největší a nejspolehlivější oporou. Ať se děje cokoli, jsou vždycky při mně, připraveni mi pomoci.

20.6.

Uvědomte si, že jste podivuhodnou bytostí

Jste pozoruhodní v mnoha ohledech. Protože jste stvořením Božím, odrážíte Božské kvality tvořivosti, moudrosti a lásky. Pro nás, jako vaše strážné anděly, je ctí být ve vaší společnosti. Usilujeme sloužit vašemu poslání, kterým je mír a láska.

Uvědomujte si dnes po celý den, jakými jste podivuhodnými bytostmi. Vaše podstata představuje skutečný zázrak, protože jste výhonky Boha ve fyzické formě. Uvědomte si, jak je to pozoruhodné!

Myslete dnes na všechny své pozitivní vlastnosti. Jeden z dů­vodů, proč máme tak jasné vyzařování, spočívá v tom, že ve vás a v každém vidíme jen dobro. A totéž můžete vidět i vy.

Myšlenka pro tento den

Jsem pozoruhodnou bytostí světla a lásky. Jsem dokona­lým odrazem každé dobré vlastnosti a mám podivuhodné kvality. Dnes vidím dobro v sobě i v ostatních.


19.6.

Vytvořte si nebo upravte svůj oltář

Je důležité mít svůj vlastní prostor, kde můžete v klidu meditovat a modlit se. Nemusí to být žádné speciálně uzpůsobené místo, ale mělo by to být místo, kde se cítíte dobře a kde můžete zavřít oči, aniž by vás cokoli vyrušovalo. Může to být například roh místnosti, který jinak slouží k jiným účelům.

Vytvoříte-li si v tomto prostoru svůj oltář, bude vás inspirovat k meditaci. Využijte k tomu například desku stolu nebo polici, na kterou můžete umístit předměty, které pro vás něco znamenají nebo ve vás navozují klid a mír. Můžete si na oltář položit předměty z přírody, jako jsou pírka, mušle nebo krystaly. Slouží jako body, na které se soustředíte při modlitbě a meditaci. Za čas tyto předměty prostoupí vysoká duchovní energie.

Začněte s přípravou svého oltáře už dnes. Pokud už nějaký máte, podívejte se, co na něm leží. Máte pocit, že některé věci už tam nepatří a že byste je měli odstranit a umístit tam jiné? Při úpravě svého oltáře pozorujte, co cítíte. Spojte se s energií oltáře tak, jako byste se spojovali se starým dobrým přítelem, a on vám bude věrně sloužit každý den.

Myšlenka pro tento den

Dělám si čas na vytvoření svého vlastního oltáře nebo k upravení toho stávajícího. Je to můj speciální koutek k modlitbám a kontemplaci. Je to místo, kde mohu pustit věci k vodě, kde mohu Bohu říci, co cítím a prožívám, a kde mohu uctívat svou Božskou cestu.

18.6.

Tři přání

Dnes se zamyslete nad třemi svými přáními, která byste chtěli splnit sobě nebo jiné osobě. (Samozřejmě že máte moc zmaterializovat nekonečné množství přání, ale začněme u tří).

Jaké je to první, které vás napadlo? Řekněte ho nahlas, abyste mu svým hlasem dali sílu. Soustřeďte se na vzrušení a vděčnost, kterou cítíte, když myslíte na jeho splnění v materiální rovině. Pak ho pusťte, aby ho mohla nekonečná Boží moudrost proměnit do jeho vyšší podoby. U dvou zbývajících přání postupujte stejně.

Když si na svá přání během dne vzpomenete, představujte si je obklopená růžovým světlem. Tato láskyplná energie je jako pečeť, která jim zajistí, aby se mohla v klidu materializovat.

Myšlenka pro tento den

Mám tři přání, vyslovuji je nahlas a obklopuji je vírou, vděčností a radostí. Zahaluji je růžovým světlem lásky a věřím, že se splní.

17.6.

Zavolejte si na pomoc své anděly

Když se budete zlobit kvůli svým materiálním podmínkám, jako jsou peníze, práce nebo místo, kde bydlíte, či kvůli majetku, vzpomeňte si, že existuje i jiný přístup. Tutéž energii, kterou investujete do úzkosti, můžete vložit do modliteb a afirmací, což jsou prostředky, které vám přinesou řešení i reálnou pomoc.

Ve chvíli, kdy dostanete signál, že se vás zmocňují obavy (začnete mít například strach, sevře se vám žaludek nebo zatnete zuby), zastavte se a přivolejte nás na pomoc. Připomeneme vám, že o všechny vaše potřeby je po celou vaši cestu postaráno. Uklidníme vás a pomůžeme vám vyčistit mysl, abyste mohli přijímat svou intuicí naše vedení, díky kterému pro vás bude situace jednodušší.

Myšlenka pro tento den

Všeho, co potřebuji, se mi dostává v hojnosti nyní a vždycky. Moje budoucnost je naprosto bezpečná. Prosím o zázraky, očekávám je a věřím, že jejich prostřednictvím bude postaráno o mne i o mé milované.

16.6.

Požádejte o to, co chcete

Mít sny patří k vašemu lidskému duchovnímu růstu a není žádná ostuda si něco přát. Proces manifestace vašich přání v realitě vám dává možnost uplatňovat tvůrčí schopnosti, kterými vás obdařil Bůh.

Všechno, co v životě máte, je produktem vašich přání, včetně všeho, co na první pohled považujete za nežádoucí. To vám neří­káme proto, abychom vás za to vinili, ale proto, abychom vzdali čest vaší neuvěřitelné schopnosti přitahovat k sobě všechno, co nesete ve svém vědomí.

Dnes požádejte o to, co doopravdy chcete. Pokuste se být dnes velmi nároční a nepřestávejte nás žádat o splnění svých snů. Pak už jen očekávejte jejich naplnění. Zavolejte Boha a nás anděly a po­žádejte také druhé lidi, abyste dostali, co si přejete.

Budete příjemně překvapeni, kolikrát vám vesmír na vaše přání odpoví „ano" a také že stačilo si jen říct.

Myšlenka pro tento den

Žádám, aby byla má přání splněna. Přiznávám sobě i ostatním svá nejhlubší přání. Je pro mě bezpečné po­žádat, o co chci, a poté to přijmout.


15.6.

Hýčkejte se

Zasloužíte si to nejlepší - tu nejlepší péči a skvělé dary; zasloužíte si být hýčkáni na všech možných úrovních. Odměnou za takové zacházení se sebou je vděčnost, což je pozitivní energetická vlna, která vám pak zpětně znovu přináší to nejlepší.

Je čas, abyste začali s radostí přijímat do svého života bohatství. Pravé přijetí znamená vděčnost zbavenou pocitů viny a vychází z vědomí, že tím, že přijímáte, dopřáváte druhým potěšení z dávání. Dáváte-li, aniž byste přijímali, blokujete trvalé a plynulé proudění bohatství. A protože není možné tento věčný proud přehradit, vaše neschopnost přijímat kolem vás vytvoří bariéru. Proud vás obtéká a směřuje k druhým - zdá se, jako by vás překročil. Vám pak připadá, že vás vesmír přehlíží. Tato skutečnost má však kořeny ve vás.

Hýčkejte se, protože tak odstraňujete bloky, které máte ve vztahu k přijímání. Buďte na sebe hodní dnes i každý další den.

Myšlenka pro tento den

Láskyplně se o sebe starám. Dopřeji si odpolední spánek, pedikúru nebo něco jiného podobně příjemného. Vyjadřuji tím radost ze sebe.


14.6.

Uvědomte si, že klíčem ke všemu je láska

Ve všem, co děláte nebo po čem toužíte, je klíčem láska. Vaše srdce je branou, kterou do vás proudí Boží energie. Proto je nechávejte otevřené a dovolte si cítit. Pokud tak učiníte, je to, jako by vozidlo najednou mělo mnohem větší nádrž na palivo. Vnímavé srdce prožívá život na bohatší a hlubší úrovni a všímá si i těch nejmenších detailů v každé situaci.

Požádejte nás, abychom vám pomohli se dnes ještě více ote­vřít. Stojíte na prahu nového roku, a tak si tento dar do něj vez­měte s sebou.

Ze všech novoročních předsevzetí, která byste si mohli dát, je největším z nich předsevzetí milovat častěji a intenzivněji a cítit a prožívat lásku ve všech formách.

Afirmační modlitba pro tento den

Bože a andělé, prosím vás, abyste mi pomohli otevřít mé srdce. Pomozte mi, ať si uvědomuji svou duši, mysl i tělo. Pomozte mi odpoutat se od bolesti, hněvu nebo ran minu­losti, a vstoupit tak do nového roku s čistým a otevřeným srdcem. Pomáhejte mi milovat beze strachu, s vděčností a přijetím. Pomozte mi milovat jako anděl. Děkuji vám

 

13.6.

Zaměřte se na to, co nejlepšího by se mohlo stát

Někdy dovolíme své představivosti, aby se zaobírala nejhorším možným scénářem. Takto dáváte tomuto strachu mož­nost, aby vám zabránil činit pozitivní životní změny. My andělé bychom vám však rádi ukázali jinou perspektivu. Místo abyste hloubali nad nejhoršími možnostmi, začněte uvažovat nad tím, co nejlepšího by se mohlo stát.

Dejte své představivosti naprostou volnost a představujte si ty nejúžasnější možnosti. Soustřeďujte se na pozitivní výsledky a vnímejte své vzrušení plynoucí ze všech těch skvělých příleži­tostí. Uvědomte si, že konečný výsledek může překonat všechno, o čem jste dosud snili.

Při každém kroku, kterým se přiblížíte ke svému snu, očekávejte to nejlepší. Vaše pozitivní očekávání vrhají zářivé světlo na každý další krok, který vás čeká. Takto osvícená cesta na sebe bere ma­gickou podobu, jež vám pomůže přitahovat a uskutečňovat ty nej­lepší možnosti.

Myšlenka pro tento den

Soustřeďuji se pouze na ty nejlepší scénáře. Mám ke všemu optimistický a pozitivní přístup a moje víra přitahuje úžasné nové možnosti. To mi přináší velké požehnání.


12.6.

Zjistěte, co vás vášnivě zajímá, a věnujte se tomu

Jsou činnosti a témata, díky nimž vaše srdce zpívá radostí a které ve vás vyvolávají vášnivé zaujetí, protože se cítíte blíže svému po­slání. Objevíte je tak, že si budete všímat, která témata vás přita­hují nebo na která často myslíte. Stačí si je jen prakticky vyzkou­šet. Zda jde o vaši vášeň, poznáte okamžitě - podobně jako když se setkáte se svým osudovým partnerem.

Jakmile zjistíte, co vás přitahuje, najděte si čas, abyste se dané činnosti mohli věnovat. Takové chvíle jsou sladkou odměnou a po­máhají vám přenést Nebe na Zem. Jsou skvělou investicí, která vám bude vynášet vysoké dividendy ve formě zvýšené hladiny energie, motivace a inspirace.

Myšlenka pro tento den

Soustředím se na činnosti, které mě vášnivě zajímají, a přemýšlím o nich. Vyhledám kurzy nebo skupiny, které se danými aktivitami zabývají, a přihlásím se do nich. Každý týden se pravidelně věnuji věcem, které miluji.

11.6.

Důvěřujte si

Váš vnitřní kompas vás vede přesně ve směru vašich snů a tužeb. Důvěřujte jeho vedení, protože vyvěrá přímo z nekonečné moudrosti Boží a pomáhá vám na cestě k dosažení stavu štěstí, který je Nebem na Zemi.

Když jste radostní, vaše světlo září jasným světlem. Tím inspirujete ostatní k tomu, aby i oni směřovali k radosti. Důvěřujte svým vnitřním pocitům, nápadům a vizím, protože pocházejí od Boha a jsou nástroji, které vás mají přivést domů v míru a štěstí.

Myšlenka pro tento den

Důvěřuji své intuici a své vnitřní moudrosti. Činím kroky na základě vnuknutí svých andělů. Mám v sebe víru a vím, že mě bez ustání vede Boží láska.

10.6.

Meditujte v přírodě

Dnes bychom vám rádi navrhli další formu meditace. Je k ní třeba zout si boty, svléknout ponožky nebo punčochy a na­hými chodidly se dotýkat země - půdy, písku nebo trávy.

Najděte si místo, kde budete moci zůstat nějakou chvíli stát a kde vám bude dobře. Zakruťte prsty a prociťujte energii země pod nohama. Dýchejte zhluboka, abyste její sílu vtáhli do svého těla.

Zavřete oči a uvolněte se vnímáním rytmu svého dechu a srdce. Naslouchejte zvukům přírody a pozorujte své myšlenky a pocity.

Dovolte pokojnému duchu přírody, aby vás uklidnil a osvěžil vás svou energií.

Myšlenka pro tento den

Stojím s bosýma nohama v přírodě. Zavírám oči, zhlu­boka dýchám a nasávám do sebe energii přírody. Jsem v dokonalém spojení s okolní přírodu na všech úrovních. Dnes si pro sebe dělám čas.

9.6.

Změňte své každodenní návyky

I když je rutina uklidňující, může vás velice otupit vůči vnímání různorodosti života. Zvyky oslabují vnímavost vašich smyslů vůči všemu neobvyklému. Probuďte své vědomí a prožijte stav živoucí energie tím, že pravidelný běh svých činností nějak narušíte.

Všechno dnes tvůrčím způsobem pozměňte a bavte se při tom. Změňte svůj obvyklý rozvrh, své stravovací návyky a také způsob, jak věci děláte. Možná si budete připadat rozpačitě, když budete zkoušet něco nového, ale pocítíte také radost z toho, že objevujete nový způsob života. Pravděpodobně se k některým pohodlným návykům vrátíte, ale nejspíše si také ponecháte něco z toho, co jste vyzkoušeli dnes. Jinými slovy, díky tomu, že budete trochu experimentovat, možná objevíte úžasné nové možnosti, jak změnit svůj život.

Jedním z důvodů, proč je dovolená tak osvěžující, je, že během ní člověk objevuje nová místa, nová jídla, seznamuje se s novými lidmi a věnuje se aktivitám, které patří k volnému času. Podobnou energii však můžete vytvořit tím, že změníte některé věci teď hned.

Myšlenka pro tento den

Měním své každodenní návyky, tak aby můj den probíhal neobvyklým způsobem. Zkouším nové věci, díky nimž objevuji nové možnosti. Nechávám za sebou staré a těším se na nové.

8.6.

Ochutnejte, jak je život sladký

Váš život vám má přinášet sladké potěšení, i když plníte své poslání a povinnosti. Radost nepřichází pouze během volných chvil - ke zdrojům největšího uspokojení patří služba druhým.

Sladké chuti života si můžete více užívat už jenom tím, že si jí začnete všímat. Bohaté tkanivo vašich vztahů a jemné detaily humoru, dramata, hravost, láska a tak dále jsou součástí vašeho úžasného života.

Zahrajte si dnes sami se sebou hru a sledujte, kolik potěšení bu­dete schopni dnes najít v každé situaci. Hledejte bohatství v kaž­dém setkání a zážitku. Vychutnávejte si dnes (a každý den) sladkou chuť, kterou vám život přináší.

Myšlenka pro tento den

Vnímám, jak je můj život sladký, a užívám si to. Uvědomuji si všechna požehnání a cítím vděčnost za to, co mám. Podobně jako to bývá v dobrém filmu, je i můj život ob­sazen láskyplnými a úžasnými postavami (včetně mě). Raduji se ze všech svých zkušeností.


7.6.

Vzdejte se svých starostí

Vaše starosti jsou příliš těžké na to, abyste je nesli sami. Představte si před sebou velké bílé hedvábné prostěradlo a položte na ně všechny své starosti. Pak ho zabalte a odevzdejte nám ho. Až  se tak stane, všimněte si, jak se cítíte lehce. My vaše starosti odneseme do nebes. Jakmile dosáhnou vyšší úrovně bytí, váš pohled se rozjasní. Tato nová perspektiva vám umožní myslet jasně a tvůrčím způsobem, díky čemuž budete do svého života moci vnést všechno to dobré, po kterém toužíte.

Místo abyste se starostmi a obavami, které vám zatemňují mysl, bojovali, odevzdejte je nám. Nikdy nemůžeme jít proti vaší vůli. S vámi tvoříme tým - máte nás neustále po svém boku. Můžeme vám pomoci, abyste naplňovali své nejvyšší ideály.

Ať je tento den tím posledním, kdy jste zbytečně cítili tíhu svých břemen a měli pocit, že jste na ně sami. Dovolte nám, abychom je z vašich beder sňali a pozvedli vaši mysl a srdce ke světlu.

Myšlenka pro tento den

Vzdávám se svých starostí, protože chápu, že harmonie povstává z lásky, a nikoliv z obav a starostí. Odkládám svá břemena a cítím se lehce. Dovoluji Bohu a andělům, aby jemně a láskyplně odnesli všechny mé starosti. Cítím v sobě vyrovnanost a mír.

6.6.

Tiše všem žehnejte

Pokaždé, když se dnes budete s někým míjet, vždycky mu po­šlete požehnání. Tyto tiché modlitby nevyžadují, abyste cokoli říkali. Jejich účinnost pramení z vašeho rozhodnutí vysílat ke kaž­dému člověku dobrou vůli.

Požehnání může vycházet z vašeho srdce, mysli nebo z va­šich rukou. Ať se rozhodnete je vyslat jakkoli, bude stejně účinné. Všimněte si, jak se při tom cítíte. Vedle radosti z dávání můžete zažít i pocit spřízněnosti s každým, komu takto požehnáte.

Těmi, kdo dnes přijímá nejvíce požehnání, však budete vy, protože kdykoli někomu něco dáte, vaše dary se vám mnohonásobně vrátí.

Myšlenka pro tento den

Všude, kam přijdu, tiše žehnám všem, s nimiž se dostanu do kontaktu, a tyto dary pak přijímám i já. Moje požeh­nání pramení z jednoho Ducha, který spojuje všechny bytosti a věci.

5.6.

Dokončete projekt

Představte si, jak je příjemné dotáhnout nějaký projekt do konce. Který váš úkol vám vyvstal před očima jako první? Udělejte si dnes čas na to, abyste danou věc dokončili.

Vaše vnitřní já se usmívá radostí, když se věnujete jeho prioritám. Za to, že vybraný úkol dokončíte, se odměňte a uvědomte si, že jste schopni udělat cokoli, pro co se rozhodnete.

Myšlenka pro tento den

Dokončuji projekt tak, že si jej rozděluji na menší kroky, které je jednoduché provést. Investuji do sebe čas tím, že si z daného úkolu činím svou prioritu. Můj cíl ve mně vyvolává radost, stejně jako práce na jeho dosažení.

4.6.

Zrekapitulujte si, co jste se naučili

Když jste byli malí, vaši rodiče se vás jistě ptali. "Co jste se dnes ve škole naučili?" A vy jste jim pak vyprávěli něco z probrané látky. I tehdy, kdy jste řekli, že jste se nic nového nenaučili, jste v hloubi svého srdce věděli, že jste přece jen objevili něco nového.

Moudrost získáváte ze všech životních zkušeností, včetně těch nepříjemných. Podívejte se zpětně na bolestivé události ve vašem životě a zeptejte se sebe: Jaké mi z toho vyplynulo poučení? Tato otázka vám pomůže rozpoznat dar obsažený v dané události. Pochopíte, že jste neprožili nic, co by nemělo vyšší smysl.

Každá okolnost vás učí trpělivosti, soucitu, síle a jiným cenným věcem. Dopřejte si dnes okamžik na to, abyste se podívali, co jste se v poslední době naučili. Čemu jste se naučili včera? A čemu dnes? Všechny absolvované lekce jsou vzácnými poklady, o které nikdy nepřijdete. Proto si jich važte a radujte se z nich.

Myšlenka pro tento den

Vidím dar v každé své zkušenosti. V každém vztahu nebo situaci vždycky najdu něco, čemu se mohu naučit. Vážím si svých životních lekcí, a podobám se tak potápěči, který najde krásnou perlu.

 

3.6.

Odevzdejte nám své obavy

Abychom parafrázovali jednu z vašich vůdčích osobností na Zemi, není čeho se obávat, jen obav samotných. Tíha va­šich starostí zavírá vaše srdce vůči radosti a vaše neustálá nervo­zita týkající se vaší budoucnosti vás okrádá o radostné prožívání přítomného okamžiku. Obavy vysávají radost ze vztahů a cítíte se i vypadáte díky nim mnohem starší.

Pro člověka je obvyklé, že má starosti, takže o tom, že je máte i vy, s vámi teď my andělé nechceme hovořit. Raději se dnes zamě­říme na to, jak byste měli se svými starostmi naložit.

Už víte, že stavy úzkosti vám v ničem nepomohou a jsou navíc nezdravé. Víte už také, že když se na své obavy soustředíte, mo­hou se vyplnit tak, že je zmaterializujete na základě zákona o při­tahování podobného podobným. Řešením je vypěstovat si s námi spirituální partnerský vztah a všechny své obavy nám odevzdat. My je pak od vás odejmeme.

Kdykoli si uvědomíte svou úzkost, vzpomeňte si okamžitě na nás. Vaše myšlenka nás povolá k činu. Poté nám můžete odevzdat ener­gii obav nebo i vše, co je vyvolává. Výsledek bude tentýž.

Když nám odevzdáte své problémy, odlehčí se vašemu břemenu. Nejenže se vaše srdce zase otevře vůči radosti, ale do situace to vnese svěží vítr, takže bude moci být uzdravena.

Myšlenka pro tento den

Všechny své obavy dávám andělům. Volám je pokaždé, když mám z něčeho obavy, ať malé nebo velké. Není nic, kvůli čemu by bylo třeba si dělat starosti. Musím si jen pamatovat, že nemám zapomínat žádat anděly o pomoc. Díky své spolupráci s Nebesy mám více síly. Nebesa jsou připravena mi pomoci s každou situací, stačí jen požádat.

2.6.

Uzdravte hněv

Když začne prchlivost ohrožovat posvátnost vašich vztahů, uvědomte si, že uprostřed vás stále zůstává láska. Hněv může být použit jako prostředek ke zvětšení strachu nebo lásky - zá­leží na vašem rozhodnutí. Pokud se na někoho zlobíte, stavíte tak vlastně kolem sebe stěny, abyste se chránili před city. Ale pokud zvolíte lásku, ta odstraňuje všechny bariéry a dovoluje vám, abyste se chovali k druhému poctivě a upřímně.

Vaším úkolem není někoho změnit ani se ospravedlňovat. Takové chování zvyšuje strach, protože ve vás vyvolává pocit, že jste od­děleni od ostatních i od Boha. Přistupovat ke hněvu skrze lásku znamená vždycky si uvědomovat nejen Božství v každém člověku, ale také v každém vztahu.

Vzdejte se své závislosti na tom, jak se bude situace vyvíjet a jak dopadne. Zcela se zaměřte na skutečnost, že už v tomto okamžiku se všechno vyřešilo tím nejlepším způsobem. Toto ujištění vám za­brání, abyste se stavěli do obranné pozice, a umožní vám, abyste se radovali z daného dne bez ohledu na okolnosti.

Prociťujte plně všechny své emoce, které ve vás vztah vyvolává, a nepopírejte je. Pouze se zbavte iluze, že druhá osoba je od vás oddělená nebo že jste vy odděleni od lásky. To je zdravý přístup, který vás přivede domů - k lásce.

Myšlenka pro tento den

Jsem vždy, bez ohledu na okolnosti, ve spojení s láskou. S hněvem pracuji konstruktivním a láskyplným způso­bem. Dovoluji si cítit tuto emoci, ale přesto si stále uvě­domuji, že jejím zdrojem je iluze - ve skutečnosti je již teď všechno uzdraveno.


1.6.

Užívejte laskavá slova

Když mluvíte o sobě, ostatních lidech a situacích ve svém životě, je to, jako když si něco objednáváte v restauraci: slova určují, co dostanete. Pokud si dáváte pozor na to, co říkáte, je váš život plný láskyplných a harmonických zkušeností. Pokud mluvíte hrubě, výsledkem je negativní energie.

Dnes si dejte za úkol používat pouze laskavá slova. Všimněte si, jak se tím změní vaše vnímání jinak nepříjemných situací. My vám budeme v tomto procesu nápomocni a budeme vám připomínat, ať se snažíte vidět ve všech a ve všem to nejlepší. A díky tomu k vám to nejlepší také přijde!

Myšlenka pro tento den

Mluvím o sobě, druhých lidech i situacích s láskou. Používám-li slova vycházející ze soucítění, dávám tak zaznít nejvyšší pravdě.