Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2019
25.10.

Buďte k sobě laskaví

Naši milovaní, máte citlivou duši a stejně citlivé srdce. Chovejte se proto k sobě laskavě. I když nejste žádné křehké bytosti, přesto si zasloužíte ohledy, které plynou ze soucítění. Představte si, jako byste v rukou něžně drželi krásnou holubici. Žádáme vás, abyste se podobně chovali i sami k sobě.

Dopřejte si dnes více času, nehoňte se, nepospíchejte. Jste drahými Božími dětmi a zasloužíte si moře nekonečné laskavosti.

Myšlenka pro tento den

Přistupuji k sobě s laskavostí. Vykonávám všechno, co je třeba, s lehkostí a radostí. Nespěchám.

24.10.

Važte si této chvíle

Každý okamžik vašeho života je vzácným darem. Za všech okol­ností, bez ohledu na to, jak se věci jeví, můžete vnímat světlo Boží lásky, jak bez ustání září. Dovolte, aby vás dnes zahřálo.

Váš jemný přístup na druhé působí uzdravujícím způsobem. Druzí možná nevědí, proč se ve vaší společnosti cítí lépe, ale jsou přitahováni k vašemu světlu, protože jim připomíná jejich ne­beský domov.

Užívejte si dnes každého okamžiku, i když by se vám některé mohly zdát obyčejné nebo bolestné. Vzhledem k tomu, že nyní mi­lujete, jste schopni čerpat ze svého života maximum radosti, pro­tože štěstí může být prožíváno pouze v přítomnosti.

Myšlenka pro tento den

Vážím si této chvíle. Za každou okolností vnímám lásku a radost a soustředím se na pozitivní stránku každé situace.

23.10.

Spolupracujte se svými andělskými pomocníky

My andělé slyšíme každou vaši modlitbu a vážíme si jí, protože každá z nich je pro nás pozváním, abychom se stali ještě více součástí vašeho života. Začínáme jednat už v okamžiku, kdy požádáte o naši pomoc. Děje se tak často vskrytu a vy si nejste vědomi, že se vaše slova již materializují a berou na sebe fyzickou formu.

Dnes bychom rádi přivedli vaši pozornost k tématu týmové práce. Abyste ji lépe pochopili, stačí si představit, že jde o analogii sportovního týmu. V basketbalu si hráči přehazují míč, a to tak, aby se dostal k hráči, který je nejblíže koši. Takový hráč musí umět dobře mířit nebo musí vynikat něčím jiným.

Když se modlíte, je to jako byste měli podání. My váš míč vždycky chytíme. Protože pracujeme na tom, oč jste nás požádali, přehazujeme míč tam a zpět mezi duchovní a fyzickou úrovní. Míč je tak nepřetržitě v pohybu a stále se přibližuje ke koši, u kterého stojíte vy. A když se vaše modlitba materializuje neboli manifestuje, hodíme míč vám, abyste ho mohli umístit do koše. Pokud ho odmítnete chytit ze strachu, že si jej nezasloužíte nebo že nezvládnete úspěch, či kvůli jiným nejistotám, pak míč padá na zem a vaše přání se nesplní.

Doufáme, že vám naše vysvětlení pomohlo pochopit, jak manifestace probíhá. Jsme jeden tým a závisíme na vašem podání, totiž že nám přihrajete míč, abychom mohli rozehrát novou hru. Poté musíte na konci hry míč chytit a umístit jej do koše, a zajistit tak výhru. Jestliže víte, že máte zábrany míč chytit, pomůžeme vám je překonat.

S velkým soucítěním a láskou vás žádáme, abyste nám dali možnost vám pomáhat ještě častěji. Milujeme vás.

Myšlenka pro tento den

Odkládám všechny své zábrany, které mi brání přijímat, a dovoluji, aby mé modlitby byly vyslyšeny. Stav štěstí je pro mě zcela v pořádku.

22.10

Požádejte o pomoc

Nejste nikdy sami, zvláště pak nejste sami v době, kdy potřebujete pomoc. Cítíte-li se osamoceni nebo jste-li smutní, my andělé jsme vám ještě blíž. Jsme vám totiž neustále nablízku, připraveni vám kdykoli pomoci, když nás o to požádáte. Někdy však na naši přítomnost zapomínáte a snažíte se věci zvládnout úplně sami.

Dnes nás žádejte o duchovní pomoc ve všech situacích a začněte okamžikem, kdy vstanete z postele. Požádejte nás o vedení při oblékání, při jízdě autem, při chůzi, při cvičení a při každém setkání.

A žádejte o pomoc i druhé. Členové vaší rodiny, přátelé, spolupracovníci, ba dokonce i úplně cizí osoby cítí, že je někdo potřebuje, a ocení, když jim dovoláte, aby vám pomohli. Vaše vnitřní já povzbudí, že je o ně pečováno, když mu umožníte, aby vám druzí lidé pomohli nést váš náklad. Láskyplná energie, kterou vysílá každá skupina pomocníků a lidí, kterým požehnali svou pomocí, zaplaví celou planetu energií míru.

Je stejně důležité přijímat jako dávat. Dejte si za úkol, že budete žádat o pomoc, a dovolte si ji přijímat s radostí a uznalostí.

Myšlenka pro tento den

Nezapomínám žádat své anděly o vedení. Je známkou síly, když jim a jiným lidem dovolím, aby mi pomáhali. Přijímám pomoc s vděčností.

21.10.

Hrajte si s barvami

Splynout s davem neznamená žádné bezpečí ani výhodu. Vaše barevná stránka je mnohem zábavnější a barvy také dodají mnohem více energie vám i ostatním. Proto dnes tuto svou stránku projevte: oblékněte se do jasných barev, jezte barevné jídlo a dejte najevo svou živost vyprávěním vtipů, hraním si, dobou zábavou a hlavně tím, že budete sami sebou.

Vaše vyzařování inspiruje ostatní a pomůže jim také se uvol­nit, aby i oni mohli být sami sebou. Bůh stvořil v přírodě velkou různorodost barev a jejich odstínů a každý z nich má svou vlastní živoucí vibraci. Když jste sami sebou, vyzařujete velmi přitažlivou energii v barvě duhy.

Myšlenka pro tento den

Dnes si dovolím hýřit barvami. Těší mě být sebou a moje zářivá přirozenost inspiruje ostatní. Mé krásné barvy jasně září.

20.10

V každém člověku si všímejte jeho světla

Ve vašem nitru hoří světlo, které nemůže být nikdy uhašeno ani pošpiněno. Je čisté a jeho sílu určuje láska. I vřelé city, které vám dělají tak dobře, rozněcuje právě tato vnitřní jiskra.

Zastavte se na chvíli a zaměřte se na plamen ve svém nitru. Všimněte si jeho barvy, intenzity a velikosti. Vnímejte, co při pohledu na tento plamen cítí vaše tělo. Položte světlu jakoukoli otázku, která vás napadne, a přijměte jeho odpověď ve formě myšlenky, pocitu, slova nebo vizuální představy.

Tato záře představuje vaše spojení s Božstvím a vy jste těmi, kdo na ni dohlížejí. Pomocí svých myšlenek, emocí a dýchání můžete zvýšit její intenzitu i rozsah. Věnujte svou pozornost tomu, jak se cítíte, když se zjasňuje a zvětšuje. Lze v ní spálit zbytky starých bolestí a ran podobně jako ve spalovně. Proto vhoďte do plamene všechno, co nechcete, a staňte se svědky toho, jak se to proměňuje v palivo lásky.

Soustřeďte se během dne na světlo v nitru svém i druhých. Čím více se budete soustřeďovat na světlo, tím budete optimističtější.

Myšlenka pro tento den

Soustředím se na světlo ve svém nitru, cítím jeho teplo v břiše, v srdci i v mysli. Když je mi zima nebo cítím osamělost, stačí požádat toto světlo, aby zářilo jasněji. Vidím ho v sobě i v druhých a ono proměňuje můj život.

19.10

Odevzdejte své obavy Bohu

Pokud své obavy uzavíráte ve svém nitru, žijí si svůj život v izolovaném prostředí, kde nabývají stále větších rozměrů a zdají se čím dál tím hrozivější, až vás svým stresujícím vlivem nenechají vydechnout. Takže místo abyste v sobě své obavy dusili, odevzdejte je Bohu!   Nekonečná moudrost Boží zná na všechno řešení. I zdánlivě beznadějné situace se dají v klidu vyřešit, odevzdáte-li je Bohu, protože v každém možném problému je obsaženo i jeho řešení.

Ve světě Ducha neexistují žádné problémy - všechno je poklidné, harmonické a zdravé. Soustředíte-li svou mysl směrem k Nebesům, napojíte se na tuto skutečnost a tento stav naplní i vaše nitro. Každá obava nebo těžkost vám připomíná, že se máte obrátit k Boží lásce. Je pro vás příležitostí zvolit si mír a vyrovnanost namísto stresu a napětí. Jste součástí úžasného týmu andělů a jiných milujících bytostí, které vám přicházejí na pomoc hned, jak jim jejich zásah dovolíte.

Odevzdejte dnes všechny své starosti Bohu. Na nic už nečekejte a odevzdejte každý náznak strachu nebo pochyb do Božích rukou.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám všechny své obavy Bohu. Neponechám si ani jedinou. Všechny starosti, ať malé nebo velké, odcházejí z mé mysli. Svěřuji se zcela do Boží péče stejně jako malé dítě své matce. Důvěřuji nekonečné moudrosti a lásce Stvořitele a vím, že mě ochrání a postará se o všechny mé potřeby.

18.10.

Važte si své citlivosti

Na mnohé energie reagujete velice citlivě a někdy se může stát, že si nejste jisti, zda to, co cítíte, jsou vaše vlastní pocity, nebo pocity někoho jiného.

Někdy se vám možná zdá život tak intenzivní, že se dokonce pokoušíte "vypnout" tuto svou schopnost si to vše uvědomovat. Jinými slovy, jste citliví.

Dnes vás žádáme, abyste tuto svou danost vnímali jako dar pro vás i pro svět. Vaše jasné vědomí je schopno okamžitě rozpoznat pravdu a poctivost ve vztazích, stejně jako velmi hluboce pociťovat radost a lásku. Vaše vnímavost vám také napomáhá komunikovat velmi jasně s námi anděly. Cítíte naši přítomnost a naše sdělení vnímáte s určitostí. Navíc se chováte také velmi ohleduplně vůči citům ostatních - jste velice pozorní, laskaví a opatrní.

Myšlenka pro tento den

Cítím svou citlivost a věřím, že přináší mnohá požehnání ostatním i mně. Pečuji s láskou o svou speciální schopnost uvědomovat si některé věci a chráním ji, protože je to dar pro mě i pro celý svět a pomáhá mi dosahovat svého životního cíle.

17.10.

Obdarujte se

Proč byste měli čekat na zvláštní příležitost k tomu, abyste si mohli dát dárek? Odměnu naopak nejvíc potřebujete během obyčejných dnů. Dárek, kterým se dnes obdarujete, nemusí být ani drahý ani rafinovaný, může být i zdarma. Vaše srdce však nad ním musí plesat radostí.

Přistupujte k dnešnímu dni s otevřenou myslí a dovolte nám, abychom vás navedli na tu nejlepší odměnu. Může to být nějaká činnost, jako například návštěva kina nebo přečtení knihy, nebo si můžete dopřát masáž či pedikúru. Nebo dokonce dáte přednost tomu se jen tak ponořit do vany či si jít odpoledne na chvíli lehnout.

V žádném případě to ale neznamená, že byste si měli dnes dopřát jen jednu radost. Dělejte si radost tak často, jak to budete cítit, a poznáte účinek, který vám vaše nadšení a radost přináší.

Myšlenka pro tento den

Dávám si dárek a mám radost, že o sebe takto pečuji. Zasloužím si pozorné zacházení a odměňuji se s láskou.

16.10.

Manifestujte hojnost

Protože jste nás anděly požádali, abychom zvýšili váš finanční příjem, budeme dnes pracovat na manifestaci hojnosti. Už jste udělali první důležitý krok správným směrem tím, že spolupracujete s Duchem.

Další krok je na nás. Musíme napravit některá vaše nastavení týkající se financí na úrovni myšlenek, přesvědčení, fyzických pocitů a emocí. Tento krok učiníme společně.

Pohodlně si lehněte a řekněte:

Bože, archandělé a mí strážní andělé, děkuji vám, že mě zbavujete mých úzkostí, které mi brání přijímat proud Božské hojnosti, který je stále přístupný naprosto všem.
Děkuji vám, že otevíráte mé srdce, aby mohlo přijímat.
Děkuji vám, že mé vědomí zbavujete staré zloby a zášti.
Děkuji vám, že mi pomáháte uvolnit mé svaly.
Nyní cítím uvolněnost, otevřenost a připravenost přijímat.
Cítím vděčnost a vnitřní mír.

Užívejte si pečující energie, které cítíte. Jakékoli zachvění, které cítíte ve svém fyzickém těle, je pozitivním znamením, že vše negativní odchází a vy se uzdravujete.

15.10.

Soustřeďte se u každého na jeho nevinnost

V nitru každého člověka je nevinné Boží dítě, které dělá všechno, jak nejlépe může. Někdy se musí vyrovnat se strachem, že bude jednat způsobem, který by mohl zranit je samotné nebo druhé. Ale za tímto strachem hoří čisté světlo Boží lásky.

Čím více se dnes budete soustřeďovat na svou vnitřní nevinnost a na nevinnost těch druhých, tím více vám budou zřejmě Boží stopy v duši každého člověka. Vaším úkolem tady na Zemi je myslet na lásku a učit jí ostatní. Můžete začít tím, že si jí začnete všímat.

Když se řekne "bezohledné chování", jde vlastně o činy, které pramení ze strachu, a nikoli z lásky. Když se soustředíte na nevinnost v lidech, kteří se chovají neohleduplně, vytváříte tím uzdravující energii. Vaše láska je schopna rozrušit cyklus činů založených na strachu.

V každém člověku - hlavně však v sobě - se snažte nalézt to dítě s rozevřenýma očima. Tato nevinnost je vzácná, protože představuje Boha.

Myšlenka pro tento den

Jsem Božím dítětem, nyní a vždycky. Chci odpustit sobě i druhým minulé činy, protože vidím nevinnost v sobě i v druhých.


14.10.

Buďte věrni sami sobě

Už znáte své skutečné pocity a musíte podle nich jednat. Pokud se budete sami sobě stavět na odpor, zablokuje se vaše energie a bude narušovat mnoho oblastí vašeho života - fyzické, citové, finanční i duchovní zdraví.

Ačkoli se mnoho lidí snaží své skutečné pocity potlačovat, aby potěšili druhé, tyto emoce se nakonec stejně projeví. Mohou se například manifestovat jako fyzické symptomy nemoci nebo jako finanční bloky.

Přestože by se mohlo zdát, že podřídit se někomu druhému je projevem lásky, ve skutečnosti tak popíráte nejen svou, ale i jeho autentičnost. My andělé vám můžeme dodat odvahu, abyste byli schopni vyjádřit své pocity, a přitom si ve vztahu zachovat lásku, ohleduplnost, úctu i harmonii.

Myšlenka pro tento den

Přiznávám si své skutečné pocity a jednám upřímně vůči sobě i druhým. Žádám své anděly, aby mě v mých vztazích vedli a pomáhali mi. Pokud zachovávám věrnost sobě, pak se chovám poctivě i ke všem ostatním.

13.10.

Přijměte své zdraví

Tak jako bohatství, i zdraví je vlastně úhel pohledu, pro který se můžete rozhodnout. Čím více se soustředíte na duševní a fyzickou pohodu a zdraví své i druhých, tím více ho zakoušíte. Dnes si nevšímejte pozemského zdání nemoci nebo zranění, ný­brž se snažte vidět v každém člověku zdraví (zvláště pak v sobě).

Odevzdejte nám andělům všechny své obavy týkající se zdraví a snažte se soustředit na světlo, které je ve vás i v ostatních. Čím více se budete na tuto záři soustředit, tím více bude svítit. Božské vyzařování v každém člověku je jako vatra, která zahání temnotu. Je v něm obsažena dokonalá milost a mír, jež Bůh vložil při stvo­ření do nitra všech lidských bytostí.

Již jste zdraví a stejně tak i všichni kolem vás. Dnes si tuto pravdu opakujte co nejčastěji a vnímejte, jak se její síla promítá do vašeho těla. Najdete vždycky přesně to, co hledáte. Proto si dnes dejte za cíl hledat zdraví. Pokud se rozhodnete vidět jen zdraví a pohodu, pak také zdraví a pohodu zažijete.

Myšlenka pro tento den

Mí nejbližší i já jsme dokonale zdraví. Mým přirozeným stavem je celistvost, protože mě tak Bůh stvořil. Vidím jen zdraví a fyzickou a duševní pohodu, a to vše také zaží­vám. Všechny své strachy i zmatek odevzdávám Nebesům.

12.10.

Držte se svých snů

Vaše sny, cíle, ambice a plány jsou velmi osobní. Patří jen vám. protože jsou součástí cesty vaší duše. Jen vy víte, co vaše srdce a duch chce, abyste dělali, a čím chce, abyste se stali.

Bez ohledu na okolnosti, které ve vašem životě nastanou, bez ohledu na to, jak se cítíte, na to, co říkají nebo co dělají druzí, mu­síte se držet svých snů. Vaše sny jsou součástí toho, proč jste se v tuto dobu vtělili na Zemi. Patří k vám stejně jako stavební ka­meny vašeho tvoření.

Hýčkejte dnes všechny své touhy. Vdechněte jim znovu život, pokud jste o nich už nějakou dobu nepřemýšleli, a požádejte nás anděly, abychom vám pomohli je uvést do života. Otevřeme vám dveře a povzbudíme vás, abyste jimi prošlí.

Myšlenka pro tento den

Držím se svých snů, ať se děje cokoli, protože jsou součástí mého osobního určení. K jejich uskutečňování potřebuji jen své vlastní svolení. Mám plnou podporu Boha a andělů a mé štěstí přináší světu pozitivní a uzdravující energii.

11.10.

Nic před sebou neskrývejte

Vedete se sebou v duchu mnoho důležitých hovorů a mnohých z nich si vůbec nejste vědomi. Komunikace se sebou samými má zásadní důležitost. Co byste si právě teď rádi přiznali? Někdy jde jen o to naučit se upřímnosti k sobě samým.

Některé vaše emoce vás možná znepokojují, nahánějí vám strach nebo vás odpuzují, a proto si je ani nechcete vědomě připustit. Můžete se za své pocity stydět, ale přiznat si je je důležité ke štěstí a k uzdravení. (Nemusíte své emoce vyžít, je ale důležité si je připustit.) Když tak učiníte, pochopíte příčinu toho, že se ve vás tyto emoce vzbudily, a budete mít se sebou slitování.

Upřímnost k sobě samým je základním kamenem sebeuvědomění, které je zase základem lásky k sobě. Pokud víte, kdo jste, můžete se mnohem lépe přijmout. Snažte se dnes naslouchat svému vnitřnímu dialogu - a snažte se ho vnímat se smyslem pro humor, soucítěním a láskou. Nic před sebou neskrývejte a upřímně se zabývejte každým tématem. Vyneste na světlo své nejhlubší city a pocity, a pak seberte odvahu k tomu, abyste je vyjádřili tak, že je napíšete, vyzpíváte, vytancujete nebo je uvolníte jiným tvůrčím způsobem.

Myšlenka pro tento den

Přistupuji k sobě s upřímností. Zvedám pokličku uzavírající mé emoce a pohlížím na ně se stejným soucítěním, s jakým se vztahuji k dětem. Tím, že si přiznávám své nejniternější pocity, dosahuji hlubšího porozumění i lásky k sobě i k druhým.

10.10.

Vězte, že se vždycky vše vyřeší

Už máte z minulosti zkušenosti, že jste se kvůli něčemu trápili, jak to dopadne, a nakonec všechno dopadlo dobře. I nynější situace se vyřeší přímo dokonale, takže zklidněte své tělo i mysl a uvědomte si, že není třeba se ničeho obávat.

Bůh vás nikdy nenechal na holičkách a neudělá to ani v budouc­nosti. I když vesmír nemůže znásilnit vaši svobodnou vůli, rozhodnete-li se jít drsnou cestou směrem dolů, láska neustále obklopuje nejen vás, ale i všechny ostatní. To chrání každou zkušenost a po­máhá vám to vnímat za vším Boží řád.

Každá epizoda vašeho života vám pomohla stát se silnějšími, moudřejšími, trpělivějšími a také duchovně pokročilejšími. I ny­nější situace je příležitostí, jak vnést do svého života více světla. Všechno dobře dopadne. Zatím zhluboka dýchejte a při výdechu odevzdávejte všechny své obavy Bohu.

Myšlenka pro tento den

Věřím, že má nynější situace se vyřeší stejně úžasně jako všechny mé předešlé zkušenosti. Ve skutečnosti je už teď všechno vyřešeno. Odevzdávám všechny své obavy a stra­chy Bohu a andělům, protože jen láska je skutečná.

9.10.

Nechte se vést ke svému životnímu poslání

Často nás žádáte, abychom vám pomohli zjistit vaše životní poslání a poté pracovat na jeho dosažení. Čeká vás důležitý úkol, podobně jako vaše bratry a sestry na Zemi. Na tuto planetu nemůže nikdo přijít bez určitého úkolu. Podobně jako se každý hudebník v orchestru podílí na vytváření krásné hudby, je vaše účast potřebná k naplnění globálního poslání.

Pokud nám kladete otázky ohledně svých životních cílů, znamená to, že toužíte po smysluplné práci, která vás bude uspokojovat finančně, citově, duchovně a intelektuálně. Chcete trávit svůj čas činnostmi, které ve vás vzbuzují nadšení, protože chcete něco udělat pro lepší svět.   Pokud naplňujete své poslání, život vám to pozitivním způsobem vrací. Jinými slovy, dejte světu k dispozici svůj přirozený talent a zájmy. A pak už nechte na vesmíru, aby vám to v dobrém vrátil.

Dávejte hodně a dovolte si přijímat. Podělte se o svůj čas, svou lásku, podporu, úsměv a podobně. Dávat dary je jako svítit do zrcadla: světlo se k vám vždycky okamžitě odráží. Jen je nutné, abyste si dovolili přijímat.

Myšlenka pro tento den

Milovaný Bože a andělé, děkuji vám, že mě vedete k naplnění mého životního poslání a že mi pomáháte rozpoznat oblasti, ve kterých umím nejvíce dávat. Prosím, sešlete mi dnes osoby, jimž dnes mohu posloužit. Děkuji vám, že mi pomáháte rozpoznat to, co mě skutečně těší a baví, a že mě vedete ke smysluplné práci, která mě uspokojuje. Děkuji vám také, že mi pomáháte umět přijímat všechno, co mi dáváte.

8.10.

Očistěte se

Se zvyšující se citlivostí přichází i zodpovědnost zpracovávat energie, které jste do sebe absorbovali. Podobně jako se koupete, abyste zbavili své fyzické tělo špíny, je stejně nutné se očistit energeticky. A stejně jako existuje mnoho způsobů, jak se umýt fyzicky, existuje také mnoho metod, jak očistit své energetické tělo.

Dnes vám ukážeme, jak postupovat při odstraňování nechtěných energií. Nicméně tak můžeme učinit pouze tehdy, když nás o to požádáte. Proto si nás přivolejte a řekněte si o naši pomoc. Své tělo můžete zbavit fyzických i energetických toxinů tím, že se ponoříte do horké lázně s přírodní mořskou solí. Mohou vám však pomoci také rostliny (jak v květináči, tak v zemi) a krystaly, stačí jen je mít nablízku.

Každé vaše rozhodnutí zbavit se toxinů bude úspěšné, proto se nikdy netrapte tím, zda to děláte správně. Po takové očistě si všímejte nově nabyté lehkosti a zvýšené energie.

Myšlenka pro tento den

Dokonale se o sebe starám. Podobně jako koupu své fyzické tělo, očišťuji pravidelně i své energetické tělo. Žádám přitom své anděly, aby mne zbavili všech nízkých energií. Teď jsem ve stavu dokonalé čistoty.

7.10

Povzneste se nad iluze

Každý zdánlivý problém je založen na iluzi, že v Božím světě mohlo něco selhat. Když si však uvědomíte, že za vším je Boží řád, uvolníte se a odevzdáte se cele do náruče vesmíru, který přesně ví, co dělá. Jeho matematická přesnost a láska jsou základem všeho, co se děje. Proto všechny těžkosti, s nimiž se setkáváte, vznikají na základě předpokladu, že je něco špatně nebo v nepořádku. To je však nemožné.

Dnes se my andělé zaměříme na to, abyste prohlédli falešné dojmy a abyste viděli skutečnou symetrii, která je ve všech lidech i věcech. Takový pohled na svět totiž znamená velmi mnoho. Vaši fyzici ho nazývají „efektem pozorovatele" a znamená, že pouhá vaše přítomnost mění vše, na co se díváte. Stejně tak platí, že když ne­dbáte na zdání chaosu a místo něj si všímáte řádu, pomáháte tím druhým činit totéž.

Čím více lidí bude schopno se povznést nad iluze, tím více se lidem bude odhalovat skutečnost, že Boží vesmír je vlastně neko­nečným a zářivým rájem. Je to Nebe na Zemi, pro všechny, kdo jsou vnímaví.

Myšlenka pro tento den

Vnímám za vším i v každém člověku Boží řád a pozve­dám se nad iluzornost problémů a chaosu. Když hle­dám v sobě i v každém člověku pravdu a krásu, pak také pravdu a krásu zažívám.

6.10.

Uvědomte si, že si zasloužíte lásku takoví, jací právě teď jste

K tomu, abyste si zasloužili Boží lásku, se nemusíte změnit. Vždycky jste byli hluboce milováni takoví, jací jste. Všechno na vás je hodno lásky.

Samozřejmě, že vaše soucitné a laskavé chování má hodnotu, ale uvědomte si, prosím, že vás milujeme bezu ohledu na vaše cho­vání. Čím více se budete vy sami schopni přijímat stejným způ­sobem, tím více budete vnitřně uvolnění a budete se radovat ze všech svých zkušeností.

Život není založen na tom, že byste byli závislí na tom, zda vás přijme ego ostatních. Závisí však na tom, zda přijmete požehnání, jež k vám vysílá Bůh, který je bez ega. Být přijati lidmi je nedosa­žitelný cíl, být přijati Bohem je skutečnost.

Dnes se uvolněte při pomyšlení, že my andělé vás milujeme ta­kové, jací jste právě v tomto okamžiku. Odpoutejte se od napětí, které plyne z nespokojenosti se sebou samým, a radujte se z darů, jež vám přinese dnešní den.

Myšlenka pro tento den

Bůh a andělé mě milují bez podmínek jako bytost, která je taková, jaká právě je. Přestávám být neustále ve střehu a dovoluji si pocítit vnitřní mír s vědomím, že si zaslou­žím lásku proto, že jsem to já.

5.10.

Uzdravte nějaký svůj starý vztah

Vzpomněli jste si nedávno na někoho ze své minulosti? To by mohlo být znamení, abyste s tím člověkem znovu navázali kontakt. Také to může znamenat, že je čas, abyste vyřešili nějakou starou záležitost, která je mezi vámi. Když na povrch vybublají vzpomínky na minulý vztah, je dobré se začít zabývat důvodem, proč tomu tak je.

Nejdříve si všímejte všech pocitů, které cítíte kolem žaludku, když na tu osobu pomyslíte. Máte pocit napětí? Jste uvolnění? Cítíte radost? Jste rozrušení? Pojmenujte si jednotlivé emoce, které ve vás daný vztah vyvolává, a vzpomeňte si, jak jste se rozešli. Pokud cítíte zklamání nebo smutek, zhluboka se nadechněte a rozhodněte se, že se těchto emocí při výdechu zbavíte. Už to může být ozdravný proces, který vaše duše hledá. Můžete také požádat vesmír, aby odstranil všechny následky způsobené chybami a omyly, kterých jste se oba dopustili. Této žádosti je vždycky vyhověno a výsledky jsou ohromující a často zázračné.

Můžete se rozhodnout, že dané osobě napíšete dopis, jehož prostřednictvím si ujasníte své skutečné myšlenky a pocity. Chcete-li mít jen terapeutický prospěch z jeho napsání, pak není třeba, abyste ho posílali. Někdy je dobré to, co jste napsali, rituálně zničit na znamení, že ze své strany tuto věc pouštíte.

Poté, co jste se vztahem zabývali při kontemplaci, můžete pocítit silnou potřebu se s daným člověkem opět spojit. Povolejte si k tomu nás anděly, abychom vaše setkání zaštítili ochraňující láskou a abychom zajistili, že proběhne co nejharmoničtěji. (Pokud si to přejete, můžeme vám také pomoci tuto osobu najít).

Myšlenka pro tento den

Uzdravuji svůj minulý vztah. Na své cestě vpřed odpouštím a zapomínám na všechno zlé. Přerušuji všechna negativní pouta z minulosti. Přitahuji jen zdravé vztahy, nyní i v budoucnosti.

4.10.

Važte si svých úspěchů

My andělé jsme s vámi od dětství a oslavujeme vaše triumfy a pomáháme vám ve vašem snažení. Rádi bychom, abyste věděli, jak jsme pyšní na vás i na to, jak daleko už jste došli.

Vydali jste se za nejvyšším cílem a dali jste tím přednost rozvoji svého charakteru před vším ostatním. Radujeme se z toho, že jste se tolikrát zachovali láskyplně a pomohli jste druhým bez potřeby uznání. Chválíme vás za vaše odhodlání žít život z duchovního hlediska. Zpracovali jste mnoho témat, hodně jste se naučili a my jsme vás milovali v každém okamžiku vaší cesty.

Myšlenka pro tento den

Uvědomuji si, jak velký kus cesty už mám za sebou, a oceňuji to. Dělá mi radost dbát o svůj růst a poté se radovat z výsledků. Mí andělé vidí ve všem, co dělám, vždy jen to dobré.

3.10.

Vydejte se za svým životním posláním

Velice vás zajímá, co byste měli udělat jako další krok na své životní cestě. Odpověď zní: řiďte se svou vnitřní moudrostí, která vás nabádá, abyste udělali určité životně důležité kroky, jako například změnili svůj životní styl nebo kontaktovali nějakou osobu, přečetli si určitou knihu nebo se zapsali do určitého kurzu.

Když vás Nebesa vedou na cestě k vašemu životnímu poslání, činí tak krok za krokem. Když dokončíte jeden krok, ukáže se vám další. Ať už obdržíte jakékoli sdělení, poznáte, že je to naše odpověď na vaše modlitby, podle toho, že se sdělení opakuje, že vás povznáší a že je v pozitivním duchu.

Myšlenka pro tento den

Naslouchám svému vnitřnímu vedení. Všímám si svých myšlenek, pocitů, vizí a slov. Mám sílu i odvahu se jimi řídit a činit kroky, které mi byly vnuknuty.2.10.

Přijměte naši lásku

Ačkoli jsou chvíle, kdy pochybujete o tom, zda si zasloužíte lásku, my andělé vás milujeme bez ustání. Nikdy vás nesou­díme ani vám neupíráme svou přízeň, protože jako Boží zrcadla umíme jenom milovat.

Ano, samozřejmě vidíme vaše lidské chování a víme, že se ně­kdy cítíte špatně kvůli některým svým vzorcům chování. Ty vám však slouží k důležitému účelu - jinak byste je totiž znovu neopa­kovali. Mnohem více vám pomůže, budete-li se sebou soucítit, než když si budete spílat za chování, kterého litujete.

Vzpomeňte si na několik takových případů ze svého života. Který zážitek vám pomohl se naučit víc: když vás někdo za to, co jste udělali, kritizoval či potrestal, nebo když vám někdo trpělivě naslouchal a vyslechl si vaše zdůvodnění a poté vám ukázal jiné možnosti řešení?

Zamyslete se nad tím, jak se tento příklad hodí na váš vztah k sobě samým. Přijměte s láskou sebe i všechny své vzorce chování. Neodsuzujte nic, co k vám patří, protože to nedílně patří k pro­cesu, v němž si znovu přisvojujete svou svatou a milující identitu.

Buďte si na cestě svého růstu laskavými průvodci (s naší pomocí, pokud si přejete), jako čerstvě vyrašelý výhonek směřujte ke slunci.

Myšlenka pro tento den

Mí andělé mě milují, ať se děje, co se děje. Zasloužím si vždy lásku a projevuji si soucítění ve všem, co dělám nebo nedělám. Láska mne vyléčí rychleji než sebeodsuzování.

 


1.10.

 

Vězte, že jsme na vás pyšní

Během celého vašeho života stojíme po vašem boku a všechno prožíváme s vámi. V některých chvílích jste nás požádali o naši pomoc, kterou jsme vám velmi rádi poskytli. Jindy vám bylo pří­jemnější poradit si bez nás.

 

Ale vždycky jsme na vás byli pyšní. I v tuto chvíli jsme dojati, jak si stojíte za svou pravdou. Vyrostli jste, naučili jste mnohému, dávali jste a přijímali. Nemůžeme být více spokojeni.

 

Stůjte dnes zpříma a uvědomte si, že jste drahocennými by­tostmi. Zasloužíte si úctu jak ze své strany, tak i ze strany druhých. Pro svět jste požehnáním.

 

Myšlenka pro tento den

 

Cítím se dobře jako člověk, který je, kdo je, a zasloužím si úctu svoji i druhých. Mí andělé jsou na mě hrdí. Vážím si sebe za všechno, co dělám, i za to, kdo jsem.