Get Adobe Flash player

Rady andělů

12.12.

 

Nechte se unášet proudem energie

Máte zvláštní schopnost být v pravou chvíli na pravém místě. My andělé s vámi dnes budeme spolupracovat na tom, abyste tuto svou schopnost dovedli ještě k větší dokonalosti.

 

K tomu je třeba porozumět proudění energie, které má stejné vlastnosti jako proudění vody nebo vzduchu. Víte, že fyzický ob­jekt, jako je například skála, sice může změnit směr, kudy proudí řeka, ale nemůže ji zastavit.

 

Stejně tak platí, že Boží načasování znamená důvěřovat všem faktorům, které spolupůsobí při vyslyšení vaší modlitby. Pokud již předem přepokládáte, že budete mít problém, tak stavíte energe­tickou zeď, která působí úplně stejně jako balvan pod vodou: proud vody kamenem neprojde, voda jde proti němu, obtéká ho a mine ho.

 

Dnes si dejte za cíl, že se necháte nést energií vesmíru. Nesnažte se vzdorovat jeho „postrčení" vpřed, které vás motivuje k rozmachu a růstu, nýbrž si jízdu ve vesmírném energetickém proudu užívejte.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem v pravý čas na pravém místě, protože Boží načaso­vání pracuje v můj prospěch. Vzdávám se všech bloků, které mi bránily přijímat hojnost a bohatství. Zcela se otevírám přijímání pomoci a darů vesmíru.

 

11.12.

 

Ukliďte si nepořádek

Vaše vnitřní nutkání udržovat pořádek vychází z vašeho vrozeného povědomí o toku energie. Jistě cítíte ten rozdíl, jste-li v místnosti, kde je pořádek, nebo naopak někde, kde je nepořádek. Určitě vnímáte, jak vás ovlivňuje nepořádek ve skříni, na pracovním stole, v garáži, na policích nebo kdekoli jinde. Pokud dá člověk svému prostředí řád a strukturu, očistí tak i svůj myšlenkový proces, protože ty nejjednodušší činnosti, jako je obléci se, najít klíče nebo si připravit něco k jídlu, pro něj najednou přestává být nikdy nekončící bitvou.

 

Ale mince má i opačnou stranu, totiž že se někdo stane na pořádku natolik závislý, že zcela ztratí svou spontaneitu. V takových případech je úklid jen strategií, jak se vyhnout směřování a usilování o naplnění vlastního životního poslání a cíle. Člověk by měl dělat rozdíl mezi užíváním si pořádku a mezi závislostí na něm.

 

Energie proudí fyzickými strukturami podobně, jako proudí voda nebo vzduch, Pokud je prostředí přeplněné předměty, jeho síla je zablokována. Mezi účinky takové blokády pak patří mimo jiné fyzická únava, neschopnost se koncentrovat, zvýšená chuť k jídlu a pomalé uskutečňování snů na materiální úrovni.

 

Všechny tyto informace jsme vám poskytli jako motivaci k tomu, abyste se zbavili nepořádku nejen u sebe doma, ale i v jiných oblastech svého života. Prospěch vám přinesou i takové malé zásahy, jako je uklizená skříň, narovnání klávesnice nebo vyhození nepotřebných věcí. Tím, jak se bude vaše energie prostřednictvím těchto malých kroků zvětšovat, zjistíte, že máte čas i dost síly na větší projekty.

 

Myšlenka pro tento den

 

Uklízím postupně jednu oblast za druhou. Pokud nějaký předmět nepoužívám nebo se mi nelíbí, tak ho prodám nebo daruji někomu, komu přinese prospěch. Dělám si čas na uspořádání určité věci ve svém životě a tento krok mi přináší velký prospěch.

 

10.12.

 

Komunikujte s nefyzickými frekvencemi barev a světla

Tím, jak zvyšujete energii na vyšší úroveň, ladíte se přirozeně na nefyzické frekvence. A naopak můžete také pracovat s nefyzickou pomocí, která zvýší vaši osobní energetickou frekvenci. My andělé vás žádáme, abyste se několik příštích dní věnovali komunikaci s energiemi metafyzického původu (meta znamená "nad").

 

Dnes budeme pracovat s barvami, protože barvy vyzařují různé frekvence, které vaše oči registrují jako různé barvy - zelenou, růžovou, žlutou a všechny ostatní. Tyto vlnové délky vám mohou pomoci zvýšit vaši energetickou frekvenci.

 

Všímejte si dnes barev a zvláště se soustřeďujte na to, jak každá z barev ovlivňuje vaši energii, soustředění nebo fyzické pocity. Pozorujte, jaký vliv na vás mají barvy oblečení, místnosti a podobně. Pokud vás přitahuje určitý odstín, pak se na nějakou chvíli na předmět takové barvy zadívejte. To vám pomůže vstřebat její energii a lépe se tak naladíte na nefyzické frekvence.

 

Myšlenka pro tento den

 

Všímám si barev a cítím, jak mě ovlivňují. Pozoruji, jak různé barvy mého oblečení, ale i ty, které vidím kolem sebe, ovlivňují mé emoce, energii a soustředění. Moje citlivost vůči energii je stále vyšší.

 

9.12.

 

Naslouchejte našim vzkazům

My andělé odpovídáme na všechny vaše otázky a reagujeme na všechny vaše modlitby. Obyčejně s vámi komunikujeme tiše pomocí energie, kterou vnímáte jako pocity. Pokud ale zjistíte, že naše sdělení nevnímáte, doručíme vám je jiným, méně éterickým způsobem.

 

Dnes s vámi budeme komunikovat  prostřednictvím fyzického světa. Všímejte si významu skrytého v tom, co vám lidé sdělují při rozhovoru, nebo v písních, které někde zaslechnete. To, že informace pocházejí od nás, poznáte podle toho, že vaše srdce bude s naším sdělením souznít.

 

Naše vzkazy k vám nese energie lásky a putuje z našeho srdce do vašeho. Důvěřujte těmto impulzům, které vás povzbuzují k tomu, abyste žili v lásce, protože to jsou naše poselství vám určená.

 

Myšlenka pro tento den

 

Všímám si láskyplných slov, která se vynořují v mé mysli nebo která slyším svým fyzickým sluchem. Důvěřuji jim, protože vím, že mí andělé mi posílají svá sdělení mnoha důmyslnými a tvůrčími způsoby.

 

8.12.

 

Vnímejte sílu krásy

V každém okamžiku je ve vás i kolem vás nekonečná krása! Má v sobě obrovskou sílu, na kterou se můžete napojit a mít z ní prospěch. Jakmile si krásy všimnete, okamžitě vám předá svou energii. Krásu najdete v barvách přírody, ve své komunikaci s druhými lidmi a nebo v lidských výtvorech. Krásu však můžete spatřit také v tom, jak se zkušenosti stejného typu synchronně objevují ve stejnou dobu, abyste mohli vnímat Boží řád ve všem, co se vám děje.

 

Jste velmi krásné bytosti. Zář vašeho vnitřního světla nás uvádí v úžas, stejně jako i vaše laskavé úmysly a požehnání, které přinášíte ostatním! To vyzařuje z vašeho úsměvu, z vaší tváře, z držení těla, z vašich činů a z vašeho srdce.

 

Věnujte se dnes kráse. Pokud budete mít celý den na mysli krásu, budete ji také automaticky šířit kolem sebe. Její síla očistí vaše myšlenky, emoce a úmysly, jakmile si uvědomíte, že pochází od Boha a že všichni a všechno jsou součástí jediného Ducha oplývajícího krásou.

 

Myšlenka pro tento den

 

Všímám si krásy všude kolem sebe a ve všem, co dělám. Vnímám velkou krásu i ve svém nitru a také ve všech, s nimiž se potkám, jakož i v každé situaci. Pokud chci tuto krásu vidět, stačí se podívat kolem sebe.

 

7.12.

 

Dejte své představivosti volnost

Vnitřní svět vaší představivosti je jako průzračné hluboké jezero napájené vašimi emocemi, fyzickými pocity, zážitky a myšlenkami. Tady se setkávají všechny vaše reakce.

 

Možná jste slyšeli pohrdavé názory na představivost, které ji nazývaly "bezcennou" nebo "mimo realitu". Ale představivost je vaše centrála, která zajišťuje vaše spojení s Bohem a která vám dovoluje, abyste se vydali na daleké cesty oproštěné od fyzických smyslů a objevovali jiné sféry. Vaše představivost je schopna sloučit na první pohled neslučitelné a nelogické a vytvořit z těchto prvků něco nového.

 

Neobávejte se, že výlety prostřednictvím vaší představivosti by vás mohly svést z pravé cesty, protože skutečná představivost k vám přilétá na křídlech andělů. Je dětsky čistá v tom nejlepším smyslu slova. Také je nezkrocená a bez hranic, a i když se snažíte své tvůrčí já potlačit, působí neustále, a to jak během snění, tak také ve chvílích poklidného přemítání.

 

Dovolte svým fantaziím, aby se bez zábran rozběhly, a pozorujte jejich úžasné kreace. Nejsou ničím jiným než dary od Ducha, které mentálně vznikají a pak zrají, aby se narodily do materiální reality. Když zbavíte svou představivost pout, osvobodíte tím i sebe. Pak budete schopni žít bez jakýchkoli omezení a budete se vznášet.

 

Myšlenka pro tento den

Dávám své představivosti naprostou svobodu. S odvahou pozoruji všechny své tvůrčí vize, myšlenky a pocity a pečuji o ně s láskou. Cítím, jak mě Duch na všech úrovních podporuje

6.12.

 

Odpočívejte

Jste zapálenými posly světla již mnoho svých životů. Štědře rozdáváte pomoc jak svým blízkým, tak lidem neznámým, kdykoli je třeba, včetně doby, kdy spíte. My andělé vám děkujeme za vaši oddanou službu. Nyní nastal čas, abyste přijímali i vy.

 

Dnešek je určen k tomu, abyste odpočívali, takže pokud je to možné, zrušte své schůzky a zapomeňte na starosti. Pokud jsou vaše povinnosti neodkladné, budeme vás doprovázet a pomůžeme vám pracovat v mírnějším tempu. Požádejte nás, abychom vám dnes pomohli trochu odpočívat, a my vás obklopíme ochraňující energií, aby vás nic nevyrušovalo.

 

Dnes trochu zpomalte, naši drazí. Odpočívejte.

 

Myšlenka pro tento den

 

Odpočívám, dopřávám si přestávku a připomínám si, že je dobré brát všechno v klidu. Zasloužím si volno, protože všichni mají prospěch z toho, že si odpočinu.

 

5.12.

 

Radujte se z láskyplných myšlenek

Druzí lidé ve vašem životě jsou odrazem vás samých a zrcadlí vaši vlastní sebeúctu. Když se cítíte dobře, vaše vztahy jsou harmoničtější a šťastnější. Pokud se sebou nejste spokojeni, probí­hají podobně i vaše vztahy s druhými lidmi. Sami sebe často hod­notíte podle toho, co si o vás myslí nebo co o vás řeknou ostatní. Ale ve skutečnosti to funguje naopak, protože pokud si vážíte sami sebe, váží si vás i ostatní.

 

Dnes přistupujte ke svým vztahům následujícím způsobem. Předtím, než se s někým setkáte, naplňte své nitro láskou. Je to totéž jako si ráno vzít vitamíny. Řekněte si: Jsem k pomilování, protože mě tak stvořil Bůh. Boží láska je všudypřítomná, je v mém nitru i v nitru všech, s nimiž se dnes potkám. Snažte se v sobě i v dru­hých vidět jen lásku. Časem to pro vás bude jednodušší a jedno­dušší, podobně jako je to s každým zvykem, než si ho zcela osvojíte.

 

Vaše duše je čistou kapkou Stvořitelovy energie. Základem vaší bytosti je láska. Spojte se dnes s ostatními prostřednictvím této emoce a pozorujte, jak se vaše vztahy zázračně uzdravují.

 

Myšlenka pro tento den

 

Čím více si vážím sebe, tím více mne milují i ostatní. Než dnes vyjdu do světa, plním své nitro laskavými myšlenkami. V sobě i v druhých se soustředím jen na lásku. Vnímám svou hodnotu Božíma očima, tedy jako dokonalou.

 

4.12.

 

Naplňte své srdce láskou

Na lásku reaguje pozitivně celé vaše tělo. Pokud ji budete vysílat vůči svému fyzickému já, je to, jako bychom vám ji vysílali my andělé nebo jiní lidé. Láska je láska, není důležité, odkud přichází.

 

Naplňte dnes své srdce větší energií. Požehnejte mu fyzicky, citově i duchovně. Pomodlete se za jeho dokonalé zdraví. Obalte je svou láskou a požádejte je, aby přijímalo tento dar s každým svým úderem. Poděkujte mu za to, že je zdravé, silné a výkonné.

 

Ujistěte své srdce, že je v bezpečí a že ho budete chránit. Řekněte mu, že budete cvičit a jíst zdravě, tak jak vás vedou vaši andělé. Prohlašte, že budete respektovat své pocity, které vám pomáhají rozpoznat pro vás prospěšné vztahy a situace, a ty, kterým je lépe se vyhnout.

 

Dívejte se na své srdce jako na nádhernou květinu a požádejte ji, aby něžně rozvinula své okvětní lístky. Přitom pozorujte, jak se tím snižují vaše obranné mechanismy. Pošlete svému srdci něhu a ono vám na oplátku pomůže cítit více lásky.

 

Myšlenka pro tento den

 

Posílám lásku svému srdci a obklopuji ho léčivým světlem. Děkuji mu a starám se o něj tím, že se řídím radami svých andělů a žiji zdravým životním stylem.

 

3.12.

 

Nezapomeňte žádat o pomoc

My andělé jsme dnes připraveni a schopni vám pomoci se vším, oč nás požádáte. Nikdy se nemusíte bát, že to se svými žádostmi o naši pomoc přeženete. Jsme neomezené bytosti, které mohou vykonávat několik úkolů najednou, takže nás můžete po­žádat o pomoc tak často, jak budete chtít.

 

Jsme raději, když nás zavoláte na začátku svých počinů. Díky tomu můžeme zajistit hladký průběh od samého počátku až do konce. Pokud nás ale o pomoc zapomenete požádat, i to je v pořádku. Jsme schopni zasáhnout kdykoli uprostřed děje, kdy už věci nabraly ob­rátky. Je dobře, když nás požádáte o pomoc, kdykoli potřebujete. Jsme vám neustále k dispozici - takové je naše poslání.

 

Myšlenka pro tento den

 

Žádám své anděly o pomoc se vším, co dělám. Když spo­lupracuji s Nebesy, můj den je mnohem lepší. Mohu po­žádat o pomoc s čímkoli, protože mé anděly těší, že mi mohou pomáhat.

 

2.12.

 

Najděte ve všem požehnání a dar

Dnes se zaměříme na to, jak předcházet vytváření připoutanosti vzniklé ze strachu. Jestliže ve vás jakákoli okolnost vzbuzuje bolest, můžete si zvolit cestu míru tím, že se sami sebe zeptáte: Jaké požehnání nebo dar mi přináší tato situace? Vaše vyšší já vám vždycky odpoví. Každá událost a vztah vám nabízí příležitost k růstu, k učení se a k uzdravení:

 

* Rostete tím, že děláte něco, z čeho máte dobrý pocit, napří­klad že mluvíte pravdu, určujete si pevné hranice nebo se díváte na svět láskyplnýma očima.
* Učíte se tím, že odhalujete opakující se vzorce v různých udá­lostech, které jste prožili. Tak se učíte trpělivosti a soucitu.
* Uzdravujete se díky své ochotě odpustit sobě, druhým i si­tuacím. Odpuštění vás oprostí od ničivé energie zlosti, kte­rou byste s sebou jinak nosili.

 

Buďte dnes otevření a snažte se ve všem nalézt dar nebo požeh­nání. Je to totéž jako trhání květů do krásné kytice.

 

Myšlenka pro tento den

 

Nacházím dar v každém vztahu a vidím požehnání v každé situaci. Namísto souzení druhých se na všechny dívám s pochopením a soucítěním. Rozpoznávám opa­kující se lekce, které se objevují v událostech, jež mě po­tkávají, a měním nezdravé vzorce svého chování.

 

1.12.

 

Starejte se co nejlépe o své tělo

Víte dobře, které změny byste rádi provedli se svým tělem a fyzickým zdravím. My andělé vám dnes pomůžeme s nimi začít.

Možná byste si přáli víc cvičit, změnit své stravovací návyky nebo se vzdát nějaké látky, na které jste závislí. Ať už je váš cíl jakýkoli, stojíme po vašem boku jako vaši osobní poradci a trenéři, ale také jako léčitelé, abychom vás na vaší cestě podpořili. Nejde o to, abyste změnili všechny své návyky během jednoho dne, ale spíše o tom, abyste učinili první kroky žádoucím směrem. Budeme vám v tom pomáhat a podpoříme vás, i kdyby vám docházela motivace.

Myšlenka pro tento den

O své tělo se starám co nejlépe. Dnes udělám pro své tělesné zdraví alespoň jednu věc, díky které bude moje vnitřní já zářit vděčností.