Get Adobe Flash player

 

Výklad pro rok 2018

Přátelé,

byla jsem pro rok 2018 vedena sáhnout po kartách terapií a to z toho důvodu, že jsme se dostali do doby, kdy už má postupně přebírat každý sám zodpovědnost za své životy a to každou svojí myšlenkou, kterou do vesmíru posílá, protože na základě ní tvoří přesně to co každým dnem prožívá.

Proto, kdo se k mému výkladu dostanete, věřte, že je opravdu pro Vás a pracujte na daných tématech, VYSTUPTE DEFINITIVNĚ Z POSTOJE,,JÁ JSEM OBĚŤ, abyste se postupně dostali ke své podstatě Vašeho Bytí ,,JÁ JSEM LÁSKA" A PRAKTIKOVÁNÍM SE ZBAVILI VŠEHO CO NENÍ LÁSKA Z MINULOSTI, ABYSTE V PŘÍTOMNOSTI NEBE NA ZEMI MOHLI PROŽÍVAT....

S láskou Andělská paní Všem...

Leden

 

Buďte ochotni odpustit

 

 

Požádejte anděly, aby očistili vaši mysl a tělo od bolesti a nahradili ji vnitřním mírem.

 

Andělé se vám snaží pomoci s vaší záležitostí tak, že vás vybízejí, abyste vyléčili hněv, který souvisí s vašimi minulými zkušenostmi a vztahy. Tento nastřádaný hněv se stal překážkou při manifestaci neboli uskutečňování vašich tužeb, ale také magnetem, který k vám přitahuje situace s podobnou negativní vibrací. Toto poselství je velmi důležité a řešení vám přinese vaše ochota odpustit. Nemusíte prominout činy, které se ve vaší minulosti vyskytly. Musíte být jednoduše svolní a ochotní umožnit andělům, aby vám pomohli odstranit z vašeho srdce a mysli jed, který je zaplaví, jestliže člověk není ochoten odpustit. Z tohoto hlediska vyměňujete bolest za vnitřní mír. S odpuštěním se vám navrátí vyrovnaná mysl, obnoví se vaše energie a schopnost soustředění.

 

JAK POSTUPOVAT

 

Na klidném místě nebo při usínání vyslovte následující slova, ať už nahlas nebo v duchu, andělé slyší vaše myšlenky:
„Volám tě, archanděli Rafaeli. Jsem připraven/a odpustit /jméno osoby, organizace nebo situace/ a očistit své fyzické, duševní i citové tělo od všeho nastřádaného hněvu. Jsem ochoten/na oprostit se od bolesti výměnou za vnitřní mír."
Poté zhluboka vdechujte i vydechujte, čímž se otevřete Rafaelovu milujícímu a mocnému očistnému procesu. Tento postup opakujte, kdykoli shledáte, že začínáte znovu pociťovat hněv nebo zlost.

 

Únor

 

Schopnost manifestace

 

 

Využijte svých duchovních darů a přirozených schopností, abyste naplnili své touhy.

 

Máte tu moc! Prostřednictvím této karty vám andělé připomínají vaše vrozené duchovní schopnosti. Možná jste si na něco stěžovali nebo jste se pod vlivem něčí vůle cítili jako oběť. Tato karta vám připomíná, že máte moc změnit ve svém životě, cokoli chcete, použijete-li svého přirozeného duchovního daru manifestovat neboli realizovat své touhy a sny.

 

Pokud si stěžujete, dáváte svou sílu ostatním. Stížnosti jsou také negativními afirmacemi, které přitahují stejně nežádoucí účinky. Andělé by byli rádi, kdybyste vyměnili svůj starý zvyk stěžovat si za zdravější přístup, totiž abyste si vizualizovali svůj vytoužený výsledek a dosáhli jej. Funguje to!

 

JAK POSTUPOVAT

 

Myslete na situaci, kterou byste rádi zlepšili. Popište, nakreslete nebo vytvořte koláž tak, abyste co nejlépe vystihli scénář, pro který jste se rozhodli. Denně se na toto vyobrazení svých tužeb dívejte a nestarejte se o to, „jak" se uskuteční. Pokaždé, když se přistihnete, že pociťujete obavy nebo pochybujete o svých schopnostech svá přání uskutečnit, řekněte: „Archanděli Jofeli, anděli krásy, učiň prosím, aby mé myšlenky na to, po čem toužím, byly plné krásy a aby byly zcela založeny na lásce."

 

Březen

 

Téma z minulého života

 

 

Tato situace má své kořeny v jednom z vašich minulých životů. Požádejte své anděly, aby vám pomohli si vzpomenout na zkušenosti z předchozích inkarnací, oprostit se od nich, poučit se z nich a vyléčit se.

 

Tuto kartu jste si vytáhli, protože zážitky a emoce z jednoho z vašich minulých životů ovlivňují záležitost, na kterou se ptáte. Z minulého života oplýváte zaslouženou moudrostí. Dovolte jí, aby vás vedla v současné situaci tím, že budete věřit svým pocitům a intuici. Tyto intuitivní vjemy pramení z poznání, které jste nabyli v předchozím životě - důvěřujte mu!

 

Lidé z vašeho minulého života vám o sobě v současnosti dávají vědět. Patří mezi ně spřízněné duše a členové rodiny, všichni, s nimiž sdílíte karmická pouta. V minulosti mohly být tyto vztahy bolestivé, ale nyní, pokud se tak rozhodnete, máte možnost karmu vyrovnat a přerušit tak reinkarnační cyklus.

 

JAK POSTUPOVAT

 

Archanděl Raziel „tajemství Boha" je andělem, který vám pomáhá porozumět vzpomínkám na minulé životy, srovnat se s nimi a vyléčit je. Najděte si klidné místo a řekněte nahlas nebo v duchu: „Volám tě, archanděli Razieli. Pomoz mi prosím porozumět /popište svou současnou situaci a otázku/ tak, že mě provedeš mými minulými zkušenostmi a vztahy a tím mě vyléčíš. Žádám tě, abys mi pomohl vyrovnat karmu s každým, koho se tato situace týká, na všech časových úrovních. Razieli, pomoz mi prosím odhalit a vyléčit všechnu starou bolest usazenou v mé duši a oprostit se od ní - nyní a navždy. Děkuji ti." Když tato slova pronesete, vaše tělo může reagovat chvěním. To naznačuje, že odstraňování staré potlačované bolesti probíhá úspěšně. Pokud si přitom vybavíte útržky z minulých životů, poznamenejte si je, abyste je mohli konzultovat s odborníkem na regrese do minulých životů nebo se k nim vrátit při poslechu CD se speciální řízenou meditací.

 

Duben

 

Krystaly

 

 

Energie krystalů vám pomáhá s vaší současnou situací.

 

Tato karta představuje dvojí význam slova krystal. K vám může promlouvat jeden z nich či oba, což poznáte podle své vnitřní reakce při čtení těchto slov. V prvním významu představuje tato karta krystaly minerální říše. Tyto mocné bytosti vysílají, přeměňují a zesilují energie. Čirý krystal křemene může například zvýšit vaši jasnozřivost, černý obsidián je účinným ochráncem, růženín otevírá vaše srdce lásce a purpurový ametyst pozvedá vaše duchovní vibrace. Tato karta vás vyzývá, abyste pracovali s energií krystalu, ke kterému se cítíte přitahováni, a to sami či s někým, kdo s krystaly pracuje, nebo tím, že budete krystaly používat k léčení druhých.

 

Druhý význam této karty souvisí s lidmi, kterým se říká „křišťáloví". Tito lidé v tichosti a citlivě předávají léčivé energie. Většinou jsou to děti, takže tato karta může naznačovat, že jste rodičem křišťálového dítěte nebo že s takovým dítětem pracujete. Také vy sami můžete mít vlastnosti těchto dětí, pokud jste například jemní, mírní a milujete přírodu.

 

JAK POSTUPOVAT

 

Jděte do obchodu s krystaly a pomocí modlitby se spojte se svým nitrem. Choďte tiše kolem všech těch skvostných kamenů a všímejte si, který z nich vás vizuálně a pocitově přitahuje. Přejeďte nad každým krystalem rukou a všímejte si, jestli jeho energii pocítíte. Pokud vás některý krystal upoutá, požádejte jej v duchu o poselství a léčivou energii.

 

Květen

 

Očistěte se

 

 

Požádejte anděly o uvolnění všech jedovatých energií, které jste mohli absorbovat.

 

Tato karta k vám přichází, protože andělé vidí, že jsou na vás navázány nízké energie. Vzhledem k tomu, že jste vysoce citliví a soucitní, mohli jste tuto negativitu pramenící z obav druhých lidí převzít. /Vyhledejte si kartu „Vytvořte kolem sebe štít", abyste věděli, jak se před touto tendencí chránit./ Tato jedovatá energie také může pramenit z vašich vlastních obav vzniklých v minulosti. Bez ohledu na jejich zdroj vám andělé chtějí pomoci vyčistit vaše energetické pole.

 

Je dobré požádat anděly, aby vás očistili, vždy když prožijete jakoukoli drsnou situaci, v níž se například vyskytne hádka, nelítostné soupeření, násilí nebo zneužití drog. Jako citlivý posel světla občas také nevědomky přejímáte bolestnou energii druhých v dobrém úmyslu jim pomoci. Požádejte prosím své anděly, aby na sebe od této chvíle tuto bolest brali oni, protože oni jsou k zacházení s tímto nesmírně nebezpečným jedem uzpůsobeni, aniž by je poškodil. Jste připraveni k očistě? Pak následujte kroky popsané níže.

 

JAK POSTUPOVAT

 

Posaďte se nebo se položte do pohodlné pozice tak, aby se vaše záda nedotýkala povrchu /například si můžete lehnout na bok nebo na břicho nebo se předklonit v křesle/. Zhluboka dýchejte a řekněte v duchu nebo nahlas: „Volám tě, archanděli Michaeli. Použij prosím svůj božský léčivý magnet, abys z mých zad, krku a ramen odstranil energie strachu, hněvu nebo žárlivosti. Prosím pomoz mi pocítit soucit vůči těm, kteří mi předali či poslali nižší energii, aby také oni byli uzdraveni Boží láskou. Děkuji ti, že z mého nitra i z mého okolí odstraňuješ jedovaté, na strachu založené energie nebo i bytosti, které se těmito energiemi živí."

 

Červen

 

Zpěv a tanec

 

 

Vyjádřete se a probuďte své duchovní smysly skrze kouzelnou moc hudby a pohybu.

 

Andělé vám tuto kartu poslali, protože vidí vaši potřebu tvůrčího projevu. Je také nutné uvést do rovnováhy vaši práci se zábavou. Zpěv a tanec jsou mocným prostředkem k uvolnění tvůrčího potenciálu a poskytují dokonalý pocit svobodného sebevyjádření. Uvědomíte si díky nim své skryté vlohy a zvýšíte svou sebedůvěru. Protože vyjádření se pomocí hudby je pro vaši duši prostředkem, jak se spojit s fyzickou sférou, pocítíte ve svém nitru také intenzivněji svůj božský původ. Mnoho žen odhalilo svou vnitřní bohyni právě díky umělecké formě tance, jako třeba tance břišního nebo tance hula-hula.

 

JAK POSTUPOVAT

 

Zhasněte v místnosti, kde nebudete rušeni a pusťte si svou oblíbenou hudbu. Kolébejte se v jejím rytmu tak, jak to cítí vaše tělo, bez jakéhokoli omezení. Nechte se svým tělem vést, další pohyb neplánujte ani o něm nepřemýšlejte. Zpívejte s interpretem a oddávejte se tanci s pocitem svobodného sebevyjádření.

 

Červenec

 

Citlivost

 

 

Važte si své hluboké citlivosti a řiďte se jí, protože je darem pro nás všechny!

 

Dobíral si vás někdy někdo kvůli vaší citlivosti nebo jste z ní měli špatný pocit? Pokud ano, pak je tato karta ujištěním od andělů o pozitivních hodnotách vašeho daru. Díky němu například přesně víte, zdali vaše nová známost je nebo není důvěryhodná. Andělé s vámi pracují na tom, abyste tomuto pocitu věřili stále více a častěji a nevyčítali si, pokud jste v minulosti svou intuici přehlíželi.

 

Jste od přírody mírní, takže se přirozeně vyhýbáte konfliktům a jiným hrubým energiím. Požádejte své anděly, aby vás nasměrovali k dalším mírumilovným lidem a všechny ostatní od vás drželi dále. Prokažte pochopení vůči své citlivosti tím, že se obklopíte ve svých vztazích, v domácím životě i v práci vlídností a že si budete podle podobných kritérií vybírat i média, kterým věnujete svou pozornost.

 

JAK POSTUPOVAT

 

Živé rostliny jsou jedním z nejoblíbenějších andělských nástrojů k odstranění fyzických a emocionálních jedů. Ještě dnes si dejte k posteli rostlinu v květináči, aby v noci mohla pročistit a transformovat negativní energie, které jste během dne vstřebali. Stejně jako rostlina proměňuje jedovatý C02 v dýchatelný vzduch, neutralizuje také energii strachu. Váš spánek tak bude klidný a ráno se probudíte svěží. O rostlinu se starejte co nejlépe! Požádejte o pomoc víly.

 

Srpen

 

Rodiče

 

 

Božskou pravdou je, že vás rodiče milují, a to navěky a nejlépe, jak to umí. Andělé vám pomáhají uzdravit bolest související s vaší matkou nebo otcem.

 

Tuto kartu jste si vytáhli, protože odpověď na vaši otázku zahrnuje emoce spojené s vaší matkou nebo otcem. Pokud vám například působí potíže přijímat od druhých láskyplnou vlídnost, pak mohou být skrytým důvodem hluboko pohřbené bolestivé emoce související s vaší matkou. To proto, že přijímání je ženskou energií, kterou pro nás ztělesňují naše matky. Pokud se bojíte přijímat lásku nebo cítíte vinu, máte-li požádat o naplnění svých potřeb, pak si zavolejte své anděly a požádejte je o uzdravení a pomoc.

 

Co se týče otce, základním duchovním vzorcem je mužská energie a rozvoj sebedůvěry ve vlastní schopnost aktivně se projevovat ve světě a měnit věci k lepšímu. Pokud vaše sebedůvěra kolísá, požádejte své anděly, aby napravili vaše emocionální spojení s otcem.

 

Tato karta je rovněž signálem, že vás rodiče opravdu milují, i když vás způsob, jakým to projevovali, nenaplňoval. Pokud je vaše matka nebo otec v nebi, posílají vám tuto kartu jako způsob, kterým vám chtějí říct „Miluji tě".

 

JAK POSTUPOVAT

 

Andělé vyléčí jakoukoli bolestivou emoci související s vašimi rodiči, pokud je o to požádáte. Jděte na tiché místo, kde budete mít soukromí, a vyslovte v duchu nebo nahlas tuto žádost: „Volám vás, moji, matčini a otcovi strážní andělé. Žádám o vaše léčivé požehnání pro můj vnitřní i vnější vztah s rodiči. Jsem ochoten/na oprostit se od emocionálních jedů spojených s mým dětstvím, dospíváním a dospělostí. Žádám vás, andělé, abyste mi pomohli vyměnit všechnu bolest za vnitřní mír."

 

Září

 

Soustřeďte se na službu

 

 

Zaměřte veškerou svou pozornost k odpovědi na otázku "Jak mohu učinit svět lepším?" a zákon přitažlivosti se automaticky postará o vaše potřeby.

 

Tuto kartu jste si vytáhli, protože jste byli povoláni do služeb duchovna, například jako léčitel nebo učitel. Možná ve vás pomyšlení, že budete veřejně vykonávat duchovní práci, vyvolává nervozitu. Avšak nebojte se, toto znepokojení nevypovídá nic o tom, nakolik jste připraveni k této službě. To jen vaše ego bojuje o znovuzískání kontroly prostřednictvím strachu. Protilékem je soustředit se na poslání svého vyššího Já, kterým je láskyplná služba Bohu.

 

Každý váš klient nebo posluchač v obecenstvu je propojen s vámi i se Stvořitelem. Sdílíte tutéž lásku a téhož ducha. Vaším duchovním úkolem je navázat spojení s touto mocnou silou vesmíru. Takže zatímco ego se chce soustředit na „své" obavy, jako třeba „Co když to nedokážu?" nebo „Co když se jim nebudu líbit?", vyšší Já se soustřeďuje pouze na láskyplné poskytování služby.

 

Vaše vyšší Já je zcela a beze zbytku duchovní a je ve spojení s Boží léčivou energií. Abyste při práci své vyšší Já mohli využívat, soustřeďujte se na to, že chcete druhým předat požehnání, nikoli že na ně chcete udělat dojem. Začněte každé sezení nebo seminář tím, že otevřete své srdce, abyste cítili lásku vůči všem zúčastněným, a položte si otázku „Jak jim mohu posloužit?". Tím předáte moc svému vyššímu Já.

 

JAK POSTUPOVAT

 

Posaďte se a vizualizujte si, jak provádíte léčebné sezení nebo výklad, vedete seminář, píšete knihu nebo se věnujete jiné duchovně zaměřené činnosti. Představte si zúčastněné osoby, vaše klienty nebo posluchače s vděčným úsměvem, protože chápou, že jim poskytujete duchovní službu. Prociťujte, jak se vaše srdce vůči nim otevírá, protože si váží toho, že jim dáváte s takovou radostí. Vnímejte, jak je o všechny vaše materiální potřeby automaticky postaráno, a uvědomujte si přitom, že pokud se soustředíte na dávání, vesmír vám to automaticky vrací zpět.

 

Říjen

 

Čakra solaru plexu

 

 

Je pro vás bezpečné mít moc a pozitivním způsobem převzít zodpovědnost za svůj život.

 

Tato karta k vám přichází, protože vám andělé chtějí pomoci s tématem moci a ovládání. Nejdříve vás chtějí ujistit, že máte moc. Vy, již jste byli vytvořeni k obrazu svého Stvořitele, máte stejné kvality jako On, včetně moci. Nezáleží na tom, jestli ji cítíte nebo se své vnitřní síly bojíte, skutečnost je taková, že moc máte.

 

Dále vám chtějí říci, že je pro vás bezpečné použít svou moc a sílu láskyplným způsobem. Andělé vám nedovolí ji zneužít a lidé, kteří vás skutečně milují, si vás budou vážit a ocení vaše oduchovnělá slova a činy. Pamatujte si, že moc a síla se nerovná agresi. Znamená to být jednoduše dokonale sám sebou, před sebou samými i ostatními.

 

Andělé vám chtějí také připomenout, že vás nikdo neovládá ani nemůže ovládat bez vašeho svolení. Vždycky máte na výběr a andělé vám mohou pomoci taková rozhodnutí učinit. Pomohou vám také, abyste získali pocit větší kontroly nad vlastním životem a svými duchovními dary.

 

JAK POSTUPOVAT

 

Na klidném místě si lehněte na záda a soustřeďte se na svou čakru solaru plexu, která je centrem energie za vaším pupkem. Řekněte nahlas nebo v duchu:
„Volám tě, archanděli Michaeli, přetni prosím všechna pouta strachu, která vycházejí z mého solaru plexu a napojují se na ty, kterým jsem odevzdal/a svou sílu a moc nad sebou samým/samou."
Poté zhluboka vdechujte a vydechujte, zatímco archanděl Michael vás odděluje od těch, u nichž jste se obávali, že vás ovládají. Poté řekněte: „Archanděli Michaeli, dodej mi prosím odvahu převzít naprostou zodpovědnost za každý aspekt mého života."

 

Listopad

 

Pusťte se

 

 

Pracujte s archandělem Michaelem na oproštění se od všeho, co už nadále neslouží ani vám, ani vašemu poslání.

 

Tuto kartu vám seslal archanděl Michael jako odpověď na vaši otázku týkající se vašeho božského životního poslání. Možná ho už tušíte, ale bojíte se učinit krok vpřed. Nebo vám něco brání vašemu životnímu poslání porozumět. Vaše starosti přivolaly pomoc archanděla Michaela, který vám posílá své poselství prostřednictvím této karty.

 

Vaše vyšší Já si je dokonale vědomo vašeho božského poslání a je na této cestě připraveno vykročit vpřed. Vaše vyšší Já je také napojeno na tok vesmírné podpory určené vám a vašemu poslání. Abyste dosáhli svého přirozeného stavu, Michael vám pomůže se oprostit od všeho, co by vám mohlo stát v cestě, jako jsou například starosti nebo činnosti vycházející z ega.

 

JAK POSTUPOVAT

 

Vezměte si dva nebo více listů papíru a pero nebo pokud chcete, můžete tento postup provést na svém počítači, když si otevřete prázdný list v textovém editoru.

 

Dýchejte zhluboka a uvolněte svaly. Poté napište na začátek stránky větu: „Archanděli Michaeli, od čeho se potřebuji oprostit, abych se dostal/a na cestu svého poslání?" Poznamenejte si vše, co vám přijde na mysl, včetně myšlenek, pocitů, vnitřních obrazů nebo slov. Může se dokonce zdát, že pero píše samo od sebe, což je bezpečné a normální, když jste ve spojení s láskyplnou energií archanděla Michaela. Poznamenejte si vše, co přijmete, i když nerozumíte významu.

 

Poté papír vezměte nebo vytiskněte a slavnostně jej zničte tak, že jej spálíte, ponoříte do vody nebo zakopete s prohlášením: „Nyní se pouštím všeho, co neslouží mému nejvyššímu dobru."

 

Prosinec

 

Jste mocným poslem světla

 

 

Je pro vás bezpečné mít moc. Vaše duchovní síla přináší velké požehnání skrze oddanou službu Bohu.

 

Tato karta k vám přichází, protože vám andělé chtějí pomoci, abyste měli ze své duchovní síly dobrý pocit .Jste mimořádně mocní, protože jste /jako všichni ostatní/ byli vytvořeni k obrazu svého mocného Stvořitele. Když se rozhodnete poskytnout léčení nebo výklad, bude vámi proudit Boží síla.

 

Jste v bezpečí, když tuto moc cítíte a pracujete s ní, protože to není osobní moc živící vaše ego. Pokud ji zamýšlíte použít ve jménu lásky, pak zažíváte harmonii ve všech svých činnostech. Čím volněji se cítíte se svou duchovní mocí, tím soustavněji a plynuleji skrze vás proudí.

 

JAK POSTUPOVAT

 

Napětí vašich žaludečních svalů znamená, že procházíte mocenským bojem: buď cítíte, že se vás někdo snaží ovládat, nebo jste zmateni, protože nevíte, jak s vlastní mocí nakládat. Jakmile si takového pocitu napětí povšimnete, řekněte: „Archanděli Michaeli, pomoz mi prosím ujmout se s milostí a vděkem mé božské moci." Všímejte si, jak se po vyřčení této invokace začínají svaly žaludku uvolňovat a situace začíná směřovat k pozitivnímu závěru pro všechny zúčastněné.

 www.andelskapani.cz