Get Adobe Flash player

 

Výklad karet Andělské terapie na každý měsíc 2019

Výklad kartami Andělské terapie, vám pomohou objasnit vaše skryté bloky, stejně jako přijmout pomoc andělů. Každá karta obsahuje návod, jak postupovat, abyste spustili proces uzdravování a uměli přijmout andělské vedení. Nechť vás tento výklad motivuje k navázání bližšího vztahu se sebou samými prostřednictvím doprovodu vašich průvodců.

Leden - Nebeští mistři

Mocní, milující a moudří duchovní učitelé nad vámi bdí a vedou vás.

Tato karta naznačuje, že jste silně propojeni s jedním nebo více nebeskými mistry, kteří vám v situaci, na kterou jste se dotazovali, pomáhají. Nebeští mistři jsou mocní učitelé a léčitelé, kteří kdysi kráčeli po Zemi. Mnozí z nich jsou spojeni s různými náboženstvími, jako například Ježíš, Quan Yin, různí světci, Mojžíš, Panna Maria, Ganéša a jiní. Nemusíte však být příslušníky žádného náboženství, abyste si zasloužili jejich pozornost. Jedinou podmínkou je upřímná a čistá touha spolupracovat s božstvy na zdokonalení lidstva a planety.

První bytost či bytosti z okruhu nebeských mistrů, která vás právě napadla, vám pomáhá. Tyto bytosti vás milují a ctí. Vědí všechno o vašem nadání a vašich duchovních darech a pomohou vám je zdokonalit, aby mohly být využity k posvátné službě.

JAK POSTUPOVAT

Myslete na konkrétního nebeského mistra a představujte si jeho podobu v duchu nebo se dívejte na jeho vyobrazení. Z internetu si můžete velmi jednoduše vytisknout barevné obrázky. Jakmile na kteréhokoli nebeského mistra pomyslíte, automaticky k sobě tuto posvátnou bytost přivoláte. Zůstaňte tiší a všímejte si všech svých pocitů, jako je například změna tlaku vzduchu nebo teploty, které se mění, jakmile se na přítomnost této bytosti naladíte.

Poté vyšlete ze svého srdce do srdce nebeského mistra lásku. Učiníte to tak, že na to pomyslíte. Uvědomte si, že bez ohledu na to, kolik lásky této bytosti pošlete, vrátí vám ji stonásobně tolik. Požádejte ji, aby vám pomohla otevřít srdce, abyste mohli hlouběji prožívat kouzlo uzdravující lásky.

 

ÚNOR

Základní čakra

Když popisujete svůj domov, kariéru a finanční záležitosti, používejte pouze pozitivní slova, protože tato slova předurčují, co dostanete.

Tato karta naznačuje, že jste soustředěni na materiální potřeby, například že toužíte mít více peněz. Je nezbytné, abyste k popsání své nynější situace použili pouze pozitivní slova a výrazy. Mluvte o svých touhách tak, jako by již byly splněny, a vyhněte se pochybám i jakékoli diskusi, která by vás postavila do role oběti.

Základní čakra, někdy nazývaná „kořenová čakra", umístěná na dolním zakončení páteře, je energetickým centrem, které řídí vaše pocity týkající se materiálních potřeb. Abyste otevřeli proud božských manifestací /zhmotnění tužeb, přání a snů, pozn. překl./, představujte si, jak při každém vdechu posíláte léčivé světlo do tohoto bodu své páteře. Snažte se uvidět a prociťovat ve svém nitru obrovskou zářící kouli rubínově červeného světla.

Protože každá obava je modlitbou, kterou k sobě přitahujete zhmotnění svých starostí, nahrazujte je pozitivními modlitbami a afirmacemi. Zavolejte si na pomoc anděly, aby podpořili vaši víru a jistotu, což jsou dvě magické složky úspěšného vědomého procesu manifestace neboli zhmotňování přání.

JAK POSTUPOVAT

Posaďte se na klidném místě a zklidněte svou mysl i tělo. Zatímco si představujete svou touhu už jako součást reality, zhluboka vdechujte a vydechujte. Můžete si například představit sami sebe jako finančně zajištěné. Při této vizualizaci dovolte svému tělu, aby se zcela uvolnilo a i ono procítilo, že už se vaše touha naplnila. Ve svém srdci prociťujte hřejivou vděčnost, vnímejte pocit bezpečí kolem žaludku a uvolnění všech svalů, přesně tak, jak se člověk cítí, když důvěřuje tomu, že se jeho sen právě v tuto chvíli uskutečňuje.

 

BŘEZEN

Naslouchejte své intuici

Vaše tělo přijímá přesná poselství od Boha.

Vaši andělé vám chtějí dát na vědomí, že neustále přijímáte božská poselství, i když si jich nevšímáte. Většina z nich přichází prostřednictvím vašich tělesných a emocionálních pocitů, protože vaše tělo je citlivé vůči jemným energiím. Občas svým pocitům nemusíte rozumět, přesto však obsahují přesná vnitřní poselství a moudrost.

Tuto kartu jste si vytáhli, protože jste položili otázku, na kterou již vaše tělo odpovědělo skrze vaše fyzické vjemy a emoce. Nebesa vás vyzývají, abyste začali věřit svým pocitům a neprodleně podle nich začali jednat. Požádejte anděly, aby vás ochraňovali a vedli prostřednictvím vašeho intuitivního vnímání.

Když dáváte výklad nebo léčíte druhé, pamatujte, že je nemožné být odděleni od vedení svých andělů. Vždycky cítíte a myslíte, a to jsou dva základní způsoby, kterými vám andělé sdělují zprávy určené vašim klientům. Říkejte jim, co během sezení cítíte a co si myslíte, protože tato poselství jsou určena k tomu, abyste se o ně podělili.

JAK POSTUPOVAT

Vnímejte, zda pociťujete napětí v těle. To signalizuje, že vaše svaly reagují na energie vašich myšlenek a emocí /nebo myšlenek a emocí jiných lidí/. Zavřete oči a představte si, jak s napjatými svaly ve svém těle rozmlouváte. Zeptejte se jich: „Proč jste napjaté?". Pak čekejte na odpověď, která k vám přijde ve formě myšlenky, pocitu, slov či vnitřních obrazů. Vaše tělo vám prozradí, jak reaguje na vaši práci, vztahy, přátele a ostatní oblasti vašeho života. Důvěřujte moudrosti svého těla, která vám vždycky říká pravdu!

 

DUBEN

Sakrální Čakra

Právě teď jste vysoce citliví na chemikálie, potravinové přísady a konzervanty, na prefabrikovaná jídla a obdobné energie celkově. Respektujte svou citlivost a vyhýbejte se všemu ostrému v jídle, v situacích i vztazích.

Andělé vám tuto kartu seslali, protože chtějí, abyste porozuměli citlivosti svého těla na nejhlubší úrovni. Jako vysoce citlivá bytost můžete občas prožívat vnitřní zmatek nebo být otupělí, což je způsob, jak se vypořádat s příliš silnými fyzickými vjemy. Dokonce se možná někdy pokoušíte i o samoléčbu chemickými látkami, jídlem nebo návykovými látkami ve snaze se nějak ochránit před hrubými energiemi.

Tato karta je důrazným poselstvím, abyste se pokoušeli se svou citlivostí vyrovnat zdravějším způsobem. Andělé vám chtějí pomoci zbavit se toxinů z chemických látek a prefabrikovaných pokrmů. Snaží se vás také odvést od nepříjemných situací a vztahů, proto tyto změny umožněte.

Sakrální čakra je druhým centrem energie v těle, umístěným mezi kostrčí a pupkem. Abyste uvedli tuto čakru do rovnováhy, představte si, jak září jasným a čistým oranžovým světlem.

JAK POSTUPOVAT

Lehněte si na klidném místě a nahlas nebo v duchu vyslovte: „Archanděli Rafaeli a Michaeli, přijďte prosím ke mně. Žádám vás, abyste nyní zbavili jedů mé duševní, energetické, citové a fyzické tělo." Zatímco budou oba archandělé pracovat na vaší očistě, zhluboka vdechujte a vydechujte. Během tohoto procesu můžete pociťovat chvění nebo brnění, což naznačuje, že všechno probíhá dobře. Až se vaše tělo uklidní, řekněte: „Děkuji vám za pomoc, archandělé. Pomozte mi prosím, abych zůstal/a zakotvený/á v Boží lásce a světle a aby mě Boží láska a světlo stále chránily." Tato modlitba sníží vaši potřebu chemických látek, protože důvod, proč jste je potřebovali, jste vyřešili v metafyzické rovině.

 

KVĚTEN

Zpěv a tanec

Vyjádřete se a probuďte své duchovní smysly skrze kouzelnou moc hudby a pohybu.

Andělé vám tuto kartu poslali, protože vidí vaši potřebu tvůrčího projevu. Je také nutné uvést do rovnováhy vaši práci se zábavou. Zpěv a tanec jsou mocným prostředkem k uvolnění tvůrčího potenciálu a poskytují dokonalý pocit svobodného sebevyjádření. Uvědomíte si díky nim své skryté vlohy a zvýšíte svou sebedůvěru. Protože vyjádření se pomocí hudby je pro vaši duši prostředkem, jak se spojit s fyzickou sférou, pocítíte ve svém nitru také intenzivněji svůj božský původ. Mnoho žen odhalilo svou vnitřní bohyni právě díky umělecké formě tance, jako třeba tance břišního nebo tance hula-hula.

JAK POSTUPOVAT

Zhasněte v místnosti, kde nebudete rušeni a pusťte si svou oblíbenou hudbu. Kolébejte se v jejím rytmu tak, jak to cítí vaše tělo, bez jakéhokoli omezení. Nechte se svým tělem vést, další pohyb neplánujte ani o něm nepřemýšlejte. Zpívejte s interpretem a oddávejte se tanci s pocitem svobodného sebevyjádření.

 

ČERVEN

Korunní čakra

Věnujte pozornost svým myšlenkám, protože představují Boží vedení, o které jste požádali ve svých modlitbách.

Tuto kartu jste si vytáhli proto, že vás andělé žádají, abyste důvěřovali myšlenkám, které jste nedávno přijali jako jejich vedení. Vyzývají vás, abyste je následovali, protože představují odpovědi na otázky týkající se vaší současné situace. Už znáte pravdu a také víte, jak nejlépe postupovat. Důvěřujte tomu, co jste se dozvěděli, a jednejte podle toho. Pokud si budete svých intuitivně přijatých idejí vážit, vesmír na to bude reagovat tím, že vám pošle další pomoc, aby vás v uskutečňování změn směrem ke zdravějšímu způsobu života podpořil.

Tato karta je také výzvou k očištění energetického centra korunní čakry, které řídí schopnost pronikat do kolektivní moudrosti vesmíru. Vaše korunní čakra se může zablokovat, pokud budete své nápady považovat za nerealizovatelné nebo naopak za obyčejné. Pamatujte si, že všechny geniální myšlenky začínají jako sny, které se nakonec změní v úžasné vynálezy.

JAK POSTUPOVAT

Archanděl Uriel, jehož jméno znamená „Ten, jenž je Božím světlem", je andělem Boží moudrosti a vědění. V klidu se posaďte a řekněte: „Volám tě, archanděli Urieli, abys očistil a vyrovnal energie mé korunní čakry. Žádám tě o pomoc, abys posílil mou víru a důvěru k idejím, které ke mně přicházejí. Pomoz mi, abych s Bohem inspirovanými myšlenkami a nápady nakládal/a zodpovědně a směřoval/a k jejich uskutečnění."

 

ČERVENEC

Očistěte se

Požádejte anděly o uvolnění všech jedovatých energií, které jste mohli absorbovat.

Tato karta k vám přichází, protože andělé vidí, že jsou na vás navázány nízké energie. Vzhledem k tomu, že jste vysoce citliví a soucitní, mohli jste tuto negativitu pramenící z obav druhých lidí převzít. /Vyhledejte si kartu „Vytvořte kolem sebe štít", abyste věděli, jak se před touto tendencí chránit./ Tato jedovatá energie také může pramenit z vašich vlastních obav vzniklých v minulosti. Bez ohledu na jejich zdroj vám andělé chtějí pomoci vyčistit vaše energetické pole.

Je dobré požádat anděly, aby vás očistili, vždy když prožijete jakoukoli drsnou situaci, v níž se například vyskytne hádka, nelítostné soupeření, násilí nebo zneužití drog. Jako citlivý posel světla občas také nevědomky přejímáte bolestnou energii druhých v dobrém úmyslu jim pomoci. Požádejte prosím své anděly, aby na sebe od této chvíle tuto bolest brali oni, protože oni jsou k zacházení s tímto nesmírně nebezpečným jedem uzpůsobeni, aniž by je poškodil. Jste připraveni k očistě? Pak následujte kroky popsané níže.

JAK POSTUPOVAT

Posaďte se nebo se položte do pohodlné pozice tak, aby se vaše záda nedotýkala povrchu /například si můžete lehnout na bok nebo na břicho nebo se předklonit v křesle/. Zhluboka dýchejte a řekněte v duchu nebo nahlas: „Volám tě, archanděli Michaeli. Použij prosím svůj božský léčivý magnet, abys z mých zad, krku a ramen odstranil energie strachu, hněvu nebo žárlivosti. Prosím pomoz mi pocítit soucit vůči těm, kteří mi předali či poslali nižší energii, aby také oni byli uzdraveni Boží láskou. Děkuji ti, že z mého nitra i z mého okolí odstraňuješ jedovaté, na strachu založené energie nebo i bytosti, které se těmito energiemi živí."

 

SRPEN

Přetněte svá pouta

Požádejte archanděla Michaela, aby vyčistil všechny vaše vazby na energii strachu, které mají původ ve vašich dřívějších vztazích, a osvobodil vás od destruktivních vzorců chování.

Tuto kartu jste si vytáhli, protože záležitost, na kterou se ptáte, je pod vlivem negativity související s nějakým vaším minulým vztahem. Naštěstí může být tato toxická energie jednoduše přemožena s pomocí archanděla Michaela, mocné nebeské bytosti, která vás zbaví strachu i jeho následků.

Kdykoliv vy nebo váš partner zažijete ve vztahu strach, vytvoří se mezi vámi pouto (podobné duté hadici), které je napojeno na vás oba. Můžete mít pouta - většina lidí je má, spojující vás s vašimi rodiči žijícími nebo zesnulými, se sourozenci, s milenci/kami, s těmi, kterým jste pomohli, jako například se studenty nebo klienty, a s každým, s kým jste prožili významný vztah. Za pouta se nemusíte stydět ani se jich obávat. Je ale třeba je přetnout, protože vám odsávají energii a mohou být příčinou fyzické bolesti.

JAK POSTUPOVAT

Myslete na otázku nebo situaci, se kterou potřebujete pomoci. Poté řekněte nahlas nebo v duchu: „Volám tě, archanděli Michaeli. Přetni prosím pouta strachu, která mě v minulosti blokovala nebo vysávala mou energii. Jsem připraven/a vyměnit svůj strach za vnitřní mír." Pokud během procesu pomyslíte na určitou osobu, požádejte Michaela o pomoc při odstranění strachu z tohoto vztahu. Během přesekávání pout ucítíte chvění nebo mrazení. Nemějte strach, protože pouta lásky přeseknout nelze. Opakujte tento proces vždy, když se cítíte vysáváni nebo blokováni, protože pouta se mohou obnovit, pokud se do vztahu vrátí strach.

 

ZÁŘÍ

Knihy

Vaše životní poslání zahrnuje psaní, čtení, redigování nebo prodávání duchovně založených knih.

Tuto kartu jste si vytáhli, protože jste se ptali na poslání svého života. Vy víte, že k duchovním knihám máte hluboký vztah. Tato karta jen potvrzuje, že opravdu budete naplněni, když svou lásku ke knihám pozvednete na další stupeň. Jste si vědomi, co to znamená, protože jste snili o možnosti pohroužit se do dobrých knih.

Karta také říká, že odpověď naleznete v knihách. Proto věnujte pozornost knihám, které vám někdo doporučí, nebo knihám, které záhadně spadnou z poličky, protože vám přinášejí radu.

Tato karta je pro vás výzvou k tomu, abyste podnikli konkrétní krok směřující k naplnění svých snů souvisejících s knihami. Pokud toužíte napsat knihu, otevřít si knihkupectví nebo více číst, neváhejte. Andělé vám ve vašem úsilí pomohou, jak se dočtete níže.

JAK POSTUPOVAT

Archanděl Gabriel je „andělským poslem", který pomáhá spisovatelům, učitelům a ostatním lidem, kteří se podílejí na doručování duchovních poselství. V duchu nebo nahlas vyslovte: „Volám tě, archanděli Gabrieli. Dodej mi prosím odvahu a důvěru učinit další kroky v souvislosti s mou touhou týkající se knih /popište své sny Gabrielovi/. Děkuji ti za to, ze mě motivuješ a že mi pomáháš si věci zorganizovat tak, abych se každý den mohl/a věnovat touze svého srdce a umožnit tak svým snům, aby se uskutečnily v dokonalé božské formě a bez otálení."

 

ŘÍJEN

Jste mocným poslem světla

Je pro vás bezpečné mít moc. Vaše duchovní síla přináší velké požehnání skrze oddanou službu Bohu.

Tato karta k vám přichází, protože vám andělé chtějí pomoci, abyste měli ze své duchovní síly dobrý pocit .Jste mimořádně mocní, protože jste /jako všichni ostatní/ byli vytvořeni k obrazu svého mocného Stvořitele. Když se rozhodnete poskytnout léčení nebo výklad, bude vámi proudit Boží síla.

Jste v bezpečí, když tuto moc cítíte a pracujete s ní, protože to není osobní moc živící vaše ego. Pokud ji zamýšlíte použít ve jménu lásky, pak zažíváte harmonii ve všech svých činnostech. Čím volněji se cítíte se svou duchovní mocí, tím soustavněji a plynuleji skrze vás proudí.

JAK POSTUPOVAT

Napětí vašich žaludečních svalů znamená, že procházíte mocenským bojem: buď cítíte, že se vás někdo snaží ovládat, nebo jste zmateni, protože nevíte, jak s vlastní mocí nakládat. Jakmile si takového pocitu napětí povšimnete, řekněte: „Archanděli Michaeli, pomoz mi prosím ujmout se s milostí a vděkem mé božské moci." Všímejte si, jak se po vyřčení této invokace začínají svaly žaludku uvolňovat a situace začíná směřovat k pozitivnímu závěru pro všechny zúčastněné.

 

LISTOPAD

Zákon přitažlivosti

Tím, jak se stáváte citlivějšími a vnímavějšími vůči různým energiím, začínáte pohlížet jinak na vztahy a činnosti, které jste si dříve užívali.

Tato karta signalizuje, že prožíváte změny, které vyvolává vaše duchovní cesta. Univerzálně platný zákon přitažlivosti říká, že stejné přitahuje stejné. Proto jste přitahováni k situacím a lidem, již mají záměry podobné těm vašim. Například, pokud je vaším úmyslem být láskyplný/á a vidět v každém Božího ducha, budete přitahovat takové lidi a situace. Budete rovněž odpuzovat lidi s opačnými záměry.

Proto mohou vaše vztahy a záliby procházet změnami. Možná se vyhýbáte starým přátelům, protože už vás nepřitahují, nebo se děsíte, máte-li jít do práce nebo do klubu, kde vám dříve bylo příjemně. Tyto zkušenosti a pocity jsou běžnou součástí duchovní cesty. Přitahujete báječné nové vztahy, situace a pracovní příležitosti, které odrážejí vaše duchovní zaměření. Odevzdejte andělům všechny své starosti, otázky, obavy, viny a požádejte je o své uzdravení a proměnu.

JAK POSTUPOVAT

V duchu vyzvěte archanděla Raguela /anděl vztahů/ a Chamuela /anděl, který nalezne vše, co hledáte/ a řekněte: „Archanděli Ragueli a Chamueli, děkuji vám, že mi pomáháte zůstat věrný/á sám/a sobě v období, kdy procházím proměnou, která je pro mě důležitá. Žádám o vaši pomoc, abyste mi pomohli důkladně si ujasnit mé vztahy, záležitosti kariéry a jiné oblasti života, kde cítím, že už je vnímám jinak. Provázejte mě těmito změnami tak, abych si zachoval/a laskavost, soucit a integritu, tak aby každý, koho se má proměna dotkne, byl požehnán."

 

PROSINEC

Zrušit a smazat

Užívejte pouze pozitivní slova a myšlenky, protože se velmi rychle zhmotňují v realitě. Požádejte anděly, aby zrušili účinky vašeho minulého negativního myšlení.

Stěžovali jste si v poslední době nebo jste se něčeho obávali? Považujete se za oběť vnějších okolností nebo lidí? Tato karta naznačuje, že jste k popisu sama sebe a situací, které jste prožili, používali negativní afirmace. Andělé vás žádají, abyste si dávali větší pozor na to, co říkáte, jak myslíte nebo co o sobě píšete. Slova, která jste používali v minulosti, vás zablokovala. Naštěstí se však tato bariéra odstraní ve chvíli, kdy zvolíte slova pozitivní.

Možná že kofein, nikotin, cukr nebo jiné stimulanty rozpoutaly ve vaší mysli bouři obav. Andělé vám mohou pomoci touhu po stimulantech zredukovat nebo zcela odstranit. To zklidní a očistí vaši mysl, takže můžete při hovoru vědomě vybírat slova, která budou popisovat vaše touhy, a nikoli vaše obavy.

JAK POSTUPOVAT

Pokud se přistihnete při vyslovení negativních slov /dokonce i z legrace/, přestaňte mluvit a očistěte se tak, že si otřepete ruce podobně jako po jejich umytí, abyste tak od sebe negativní energii svých slov odmrštili. Poté řekněte „Ruším a mažu", abyste účinek svých negativních tvrzení anulovali. To vše má podobný účinek jako zmáčknutí tlačítek alt, ctrl a delete na vašem počítači, kterým restartuje systém. Vyslovením slov „Ruším a mažu" dáte vesmíru vědět o svém pozitivním a čistém pohledu. Tím zajistíte, aby se žádné předchozí negativní afirmace neprojevily v realitě; namísto toho budou nahrazeny vašimi novými, vysoce pozitivními záměry.

Vypracovala pro vás Andělská paní

www.andelskapani.cz