Get Adobe Flash player

 

Mohu nechat odejít pocit, který mě užírá, trápí...?

 

 Technika-opuštění

Zaujměte pohodlnou pozici a soustřeďte se na své vnitro. Oči můžete nechat otevřené, nebo je zavřít podle libosti.

1 krok: Soustřeďte se na záležitost, z níž byste chtěli mít lepší pocit, a pak si dovolte procítit to, co právě v tuto chvíli cítíte. Nemusí to být pocit nijak silný. Otupělost, prázdnota, odtrženost nebo vyprahlost jsou pocity, s nimiž se můžete rozloučit stejně snadno jako s těmi mnohem silnějšími. Zkrátka pocit jen přivítejte a dovolte mu se naplno projevit.
Možná se vám takový návod zdá jako moc zjednodušující, ale většina z nás opravdu žije v myšlenkách, obrazech a příbězích minulosti a budoucnosti. Už si nedokážeme plně uvědomit, jak se cítíme přesně v daný okamžik. A se svými pocity ( a když už jsme u toho, i se svou prací nebo životem) můžeme něco udělat jenom PRÁVĚ TEĎ.

2 krok: Zeptej te se sami sebe: Můžu nechat ten pocit odejít?
Nyní se ptáte docela prostě jen na to, jestili je to možné. Jak "ano", tak "ne" jsou přijatelné odpovědi. Často můžete pocit nechat jít i tehdy, když řekneme "ne". Všechny otázky, které v tomto procesu používáme, jsou záměrně prosté. Nejsou důležité samy o sobě svým významem, jsou nastaveny tak, aby vám co nejvíc usnadnily chvíli, kdy něco opouštíte.

3 krok: Položte si jednoduchou otázku: Nechám to odejít? / Jsem připraven/a a ochotný/na nechat to jít?
Jestliže zní odpověd "ne" nebo jestliže si nejste jistí, ptejte se sami sebe dál: Chci se vzdát tohoto pocitu a být svobodný/á?
I když je opověd pořád "ne", pokračujte 4.krokem

4 krok: Položte si další prostou otázku: Kdy?
To je výzva, abyste se dané věci zbavili PRÁVĚ TEĎ. Možná vám to půjde snadno. Pamatujte, že můžete něco nechat odejít, kdykoli se k tomu rozhodnete.

5 krok: Opakujte předchozí čtyři kroky tak často, jak jen potřebujete, dokud se daného pocitu nezbavíte úspěšně.

NEZAPOMEŇTE: Když se něčeho zbavíte, je to pryč už navždy, takže se cítíte lehčí a klidnější.

 

(zdroj: Žijte přítomným okamžikem)