AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, prosinec 2013

Milovaní mistři, přišli jste z daleko vzdálených vesmírů, podvesmírů, galaxií a planet, a přinesli jste si s sebou bohatství vesmírných informaci, které byly uloženy ve vaší Svaté Mysli, abyste k nim v budoucnosti měli přístup. Existovaly přísné požadavky, které jste museli splnit a slavnostní sliby, které jste měli učinit. Souhlasili jste, že přijdete na Zem během této rozhodující doby vývoje, a tak se inkarnujete do velmi rozdílných a často velmi těžkých podmínek. Slíbili jste, že když nastane čas, abyste vykročili na cestu vzestupu, dovolíte nám stát po boku vaší svobodné vůle, abychom mohli použít jakákoli opatření, která by byla potřeba k tomu, abyste se probudili. U mnohých to vyústilo ve spojení s Duší, v ponoření se do Duše, a ostatní, již probuzení ve svém Duševním Já, byli připraveni na spojení se stránkami svého Vyššího Já. Když se Duše nakonec úplně spojí se svým Svatým Srdcem, je to velké znovusjednocení monumentálních rozměrů. Když jsou vaše záměry složeny z moudrosti pokrytou láskou a vysílány s čistotou, stáváte se mocným zdrojem energie Svatého Ohně.

Výsledkem tohoto probuzení je masová Andělská nespokojenost, kterou budeme nazývat „pokročilý strážce“. Všichni jste zažili některé z různých a rozhodujících proměn, které se odehrály mezi masami. Také jste pozorovali nebo jste byli ovlivněni zrychlujícími se změnami Země, jejichž frekvence se zvýšila, a které pravidelně pokračují. Většina z vás, kteří jste vědomě usilovali o své Božství, ať už vás přitahovaly a přitahují jakékoli prostředky, patříte do této pokročilé skupiny duší. Souhlasili jste, že budete příkladem, a budete ochotní dělat, co bude ve vašich silách, abyste usnadnili cestu ostatním tím, že se stanete Světelnými hlídkami, Ukazateli cesty a Služebníky Světa. V minulých věcích byl proces vzestupu jen pro ty, kteří se inkarnovali jako zasvěcenci jdoucí pevně po cestě – jako žáci, jejichž posláním bylo ukotvit tolik Božího Světla a vyjevit tolik vesmírné moudrosti, kolik jen bylo možné. Tato doba je minulostí. Nyní je čas masového vzestupu, neboť všechny planety, sluneční soustavy, galaxie a Podvesmíry tohoto vesmíru jsou aktivně zapojeny do nepředvídatelného procesu vzestupu. Kola Stvoření se točí ve spirále nahoru a dolů, dovnitř a ven, v závislosti na velkých vesmírných cyklech času.

Supervědomá Mysl a mnoho částí vašeho Vyššího Já jsou spojením s Duchovními říšemi. Nejdříve možná začnete dostávat záblesky informací/inspirace prostřednictvím svých intuitivních schopností a během meditace. Síly mysli se velmi zlepšují, jak je aspirant na cestě stále profesionálnější a používání vzorců vyšších frekvencí vibrací Svaté Mysli je pro něj stále pohodlnější. Výsledkem nahlédnutí do říší vyšších frekvencí struktury mozku je, že velká část vaší paměti toho, co se stalo v minulosti, se začne rozpadat, tak jak se posouváte z říše instinktivního mozku/mysli do říše Vyšší Mysli. Vzestup je rozpínání mysli, proces přechodu z jednoho stavu vědomí do druhého. Vědomí, pozornost se rozpíná, aby zahrnovala celé lidstvo, Zemi, sluneční soustavu a její způsob fungování. Zaměření na malé já už neexistuje. Posledním cílem je stát se galaktickou Bytostí a nakonec získat vesmírné vědomí.

Jak se stáváte stále profesionálnějšími v získávání moci a vznešenosti dimenzí vyšších frekvencí – začínáte dostávat náhledy toho, jak divukrásný může být ráj – a začíná vzrůstat nadšení. To je to, co se děje po celém světě. Je to velmi osobní zkušenost, neboť kolem vás může být zmatek, vřava a chaos, a vy stále můžete být soustředěni v klidném oku míru a radosti. Jak jde čas, zjistíte, že váš střed míru se bude rozpínat dál a dál, a jak většina z vás začne vstupovat do věčné moci dokonalosti, bude se tento mír šířit rychleji a rychleji, dokud nebude zahrnovat celý svět.

V masách lidí, u těch kteří nyní nejsou ještě připraveni naslouchat vnitřnímu nutkání Ducha nebo přebývají v mystériích Stvoření, která začínají plout na proudu PAPRSKŮ nového Božího Plánu vyšší frekvence, se odehrávají velké počáteční projevy. Řekli jsme, že jste byli velmi odvážní, když jste vystoupili ze své zóny pohodlí, z proudu vědomí mas, z oblíbených systémů víry, a vkročili na nezmapovaná území. Byli jste ochotni čelit mnoha výzvám a testům, a nebyli jste zastrašeni těmi, kdo říkali, že nemáte pravdu, že jste zlomyslní nebo pánbíčkáři. Dokazujete, že to, co jste přijali jako pravdu, opravdu funguje, a potvrzení je konkrétní a viditelné pro všechny, aby viděli, že zde nemůže být žádných rozporů. Strach je největší zastrašující zbraní, kterou je třeba změnit, ale vy se učíte zkrotit své strachy a potvrdit svou Svatou sílu Vůle.

Pokaždé, když navštívíte svou Pyramidu Světla páté dimenze, stáváte se více adeptem ve vstupování do darů Tvoření a jejich užívání, a zpátky si s sebou přinášíte více a více vzácné Světelné látky páté dimenze, která není zhmotněna, projevena. Podívejte se na tyto proudy Světla proudící ve spirálách dolů do fyzických říší vyjádření, jak se postupně stávají zjevnými a přijímají podobu jakou jim dáváte svými vizemi, sny a čistými záměry. Mnozí z vás se naučili disciplínu nezbytnou k tomu abyste udrželi své vize bez vlnění, a učíte se, že zázraky zhmotňování se odehrávají  na základě jediné čisté myšlenky, jediného kroku nebo akce a během jediného dne. Neexistují žádné zkratky, milovaní; musíte následovat vesmírné zákony tvoření, abyste mohli zapřáhnout moc Tvoření a spolupracovat s ní.

Byli jste povolání připojit se k vedoucímu Světelnému týmu, těch, kteří budou ukazovat cestu těm krásným duším, které se nyní probouzejí ze svého duchovního spánku. Tisíce jsou potřeba, aby usnadňovali cestu a pomáhali při příští vlně probuzení, která nyní probíhá, neboť ta zahrnuje milióny miliónů. Dokonce i ti, kteří stále odmítají, si začínají být vědomi toho, že na Zemi se děje něco významného a nepředvídaného. Duše nebudou muset procházet rozsáhlým čištěním, projasňováním, ani bolestivým vývojem, který tolik z vás zažilo. Vážně, otevřeli jste cestu a máte znalosti, které jim pomohou projít rychle procesem probuzení do stavu sebevědomí.

Vy jste příkladem a Ukazateli cesty, neboť vaším osudem je učit ty kolem vás zjednodušené kroky nezbytné k pročištění jejich starých myšlenkových vzorců, aby Božské Světlo Stvořitele mohlo začít dominovat v jejich srdečním centru. Vy jste hlavní hráči, mí odvážní, tak jak se posouváme do další vyšší spirály evoluce. Doposud jsme doufali, že začínáte přijímat, co vám říkáme, že jste všichni nádherné Bytosti, které nesou drahocennou Jiskru Stvořitele ve svém srdci/duši. Dovolte svému Vyššímu Já, aby vás inspirovalo a vedlo, ale prosím, vykročte do popředí a používejte vědomosti, moudrost a dovednosti, které jste tak draze získali.

Drahá srdce, jste skládankou všech svých minulých zážitků a vzpomínek. Prožili jste mnoho životů jako ženy, kdy jste byly zneužívány muži, nebo s vámi muži špatně zacházeli, a mnoho životů v mužskému těle, kdy jste trpěli ztrátou milovaných přátel, byli jste zrazeni, nebo jste se nějakým způsobem nemohli prosadit. Všechny tyto rozporné energie ve vašich buňkách, aurickém poli a mozkové struktuře, budou zabarvovat váš vzhled pro opačné pohlaví, dokud je nerozpustíte a nepřeměníte. V jádru vaší Bytosti, to co opravdu hledáte, je sjednocení s druhou polovinou vašeho božského Já, tím dokonalým Andělským Paprskem Stvoření, který byl ve Své úplnosti vyslán. Pak jste se oddělili na dva pod-paprsky, jeden reprezentující Otce Stvořitele a druhý, zástupce Matky Stvořitelky. Vy sami jste se až do dnešní chvíle rozdělili na mnoho prvků a částí vědomí a oddělili se od nich, ale navždy jste toužili po návratu do celistvosti a jednoty vědomí a usilovali o něj.

Jak můžete dosáhnout vyléčení a opětného sjednocení těchto prvotních stránek sebe sama? Zaprvé rozvíjením smyslu a cítění Vlastní hodnoty/ hodnoty Sebe a Lásky k Sobě. Začnete  vyzařovat ven ze svého aurického pole tuto energii vyšších vibrací a ostatní na to budou reagovat stejně. Naučte se důvěřovat sobě a své intuici, abyste mohli důvěřovat ostatním. Nikdy se nebudete cítit sami, když se naučíte, že máte vždy poblíž mocné síly andělů, připravených vás chránit, pobízet, milovat a podporovat v každém okamžiku, ve dne v noci. Uvolněte bolest minulosti tím, že odpustíte sobě a všem ostatním.

Stále budou do vašeho života přicházet lidé, se kterými nebudete v souznění, a to bude trvat tak dlouho, dokud budete plout ve fyzické loďce. Pokud dokážete udržet přístup ne-posuzování, a vyzařovat lásku k esenci každé osoby, nebudete muset s nimi zažívat karmický tanec nebo nějakou interakci. Požehnejte jim a nechte je jít jejich vlastní cestou, zatímco vy sledujete tu svoji. Je čas, aby se lidstvo vymanilo z éterického ochranného pole, které umístilo přes svá centra srdce/solárního plexu, aby nemohlo být zraněno nebo příliš ovlivněno. Otevření zlaté pečetní brány Svatého Srdce, kde sídlí vaše Boží buňky Diamantového jádra, umožní Lásce/Světlu vašeho Boha Otce/Matky volně plynout z přední i zadní brány Svatého Srdce.

Milovaní, existuje ještě jeden důležitý koncept, který vám chceme představit. Když tak budeme činit, víme, že to u mnohých z vás vyvolá strach a pochyby. Pokud se to stane, žádáme vás, abyste dali tuto informaci stranou a požádali o potvrzení, jestli se má stát vaší pravdou, nebo jestli to bude příliš nepohodlné, neberte na ní žádný zřetel. Vynořuje se mnoho informací, které otřásají konceptem starého světa a myšlenkovými formami minulosti. Tak jako děti se ve svém mládí učí jednoduché koncepty života, a když dospívají, jejich lekce a znalosti jsou stále komplexnější a vyvolávají přemýšlení. Tento koncept se vztahuje i k vašemu duchovnímu vzdělávání a růstu.

Říkali jsme vám, že Nejvyšší Stvořitel začal vyzařovat z jádra srdce své Bytosti vzácnou Esenci Lásky/Světla (Adamantinové částice látky Čistého Božího Světla). Tato esence obsahuje všechny stránky Stvoření, což zahrnuje myšlenky Semínek, energetické součástky a velké plány pro nová stvoření, která nebyla nikdy předtím zažívána. V těchto mnohonásobných divukrásných říších Stvořitelova Světla jsou nově aktivované Paprsky černého spektra neprojeveného potenciálu. Stvořitel posílá tyto Paprsky jako dar vesmíru, neboť obsahují nehybnost Velkého Prázdna, které bude přístupné všem, kteří budou dostatečně odvážní na to, aby vstoupili do obrovské síly Světa Prázdnoty, aby se stali účastníky tvoření budoucích světů a galaxií.

Nejdříve přišlo Prázdno a pak přišlo Světlo, a součástí Světla byly všechny dobré a divukrásné věci. Spektrum Světla by nebylo rozeznatelné bez mnoha stínů temnoty. Mnozí z vás se bojí temnoty a své stinné stránky, protože je vnímají jako zlé. Milovaní, jestliže vše je součástí JEDNOHO, Stvořitele, jak by tu mohlo být něco, čeho byste se měli bát, když jste naplněni božím Světlem? Vy, jako lidé, jste vytvořili mnoho věcí, abyste se báli, ale tyto věci nejsou Stvořitelovým činem. Bojíte se Velké Prázdnoty, která je v pozadí hvězd a souhvězdí? Někteří z vás se bojí noci, ale není to temnota, na kterou si stěžujete, ale bolestné věci, které lidé pod závojem temnoty dělají. Přejeme si vám pomoci zkoumat a proměnit tyto staré koncepty, kterými se sami omezujete, abyste mohli rozšířit své obzory a přijmout svůj Světelný šat. S darem Světla přichází velká zodpovědnost, vedoucí role, kterou jsme vám již dříve vykreslili.

Žádáme vás, abyste ŽILI své životy se zvýšeným stupněm uvědomění; abyste CÍTILI  radost z bytí spojeného se Vším, co Je, a pak se o tuto radost podělili s ostatními; abyste používali svou sílu VŮLE k tomu, abyste se rychle pohybovali po cestě osvícení, abyste mohli, když dosáhnete bodu vyšší odměny, lehce pomáhat ostatním přes těžká místa. Snažte se ostatní MILOVAT celým svým srdcem a duší, tak jak vás miluje Bůh; abyste ŘÍKALI svou pravdu s láskou, soucitem a soudností; abyste VIDĚLI v každém to nejlepší; a věděli, že všichni jsme součástí toho samého JÁ JSEM.

Drahocenní přátelé, začali jsme a budeme končit tuto divukrásnou cestu společně. Budeme vás pobízet, roztahovat vaše mysli a šťouchat do vás, když to bude třeba, ale nejvíce ze všeho vás budeme nekonečně milovat.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

www.ronnastar.com
Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.Poznámka Andělské paní : Jak je výše psáno: ,,….abyste ŘÍKALI svou pravdu s láskou, soucitem a soudností; abyste VIDĚLI v každém to nejlepší; a věděli, že všichni jsme součástí toho samého JÁ JSEM.,, Mantra lásky….

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení