Aktualizováno 5.5.2021

S velkou radostí Vám oznamuji, že po odkazování klientů na tuto stránku, která věřím pomohla již stovkám lidem, bylo za účelem odpuštění, sebepřijetí, vytvořeno Archandělské CD Andělská terapie lásky, které Vás povede mluveným slovem a podporou Archandělů k odstranění karmických vazeb a příjímat sám sebe jako dokonalou bytost. Je k dostání i zde na eshopu.

Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít.

Kroky na duchovní cestě

Vzhledem k tomu, že se mě dostává stále více klientů, kteří mi dávají stejně znící otázku:,,A JAK MÁM NA SOBĚ  PRACOVAT?” Uvedu zde všechny kroky, které v podstatě potřebujete, abyste se jako duše osvobodili od veškeré zátěže minulosti.

Každé ráno:

Každé ráno než vstanete z postele se napojte slovy:

1/ Žádám o napojení na mé světelné průvoce… Žádám vás pomoc se vším během celého dne, žádám vás o ochranu před jakoukoliv energií z jakéhokoliv směru, která by nebyla v souladu s mojí duší, mým duchovním vývojem a mým posláním, děkuji.

Tímto vašim průvodcům nedáváte hranice v jejich možnosti vám pomoci s každou maličkostí a zároveň držet vás ve stavu vysokých energií, a tím ve schopnosti napojení na Vyšší Já ( PRAVDU )  a zároveň si tímto zajistíme, abychom nebyli atakováni temnou energií ( pokud to není pro proces našeho vývoje potřebné).

Každé ráno, ale i kdykoli během dne, kdy byste byli unaveni, nesoustředěni ( projev necelistvosti ) první co udělejte- přivolejte si části duše, které silou vaší myšlenky, prožíváním v jiném čase, tam uvízly:

2/ Žádám všechny části své duše ( světla) o okamžité sjednocení a ukotvení k fyzickému tělu. Děkuji. Hned po vyřčení pocítíte jak síla a energie se vám opět vrací, díky částem které odděleny byly a opět se sjednocují.

Pokud se do toho dáte, sami uvidíte, jak již cca za 3 dny bude vaše žití zcela odlišné od minulého 🙂

Když jsem byla vedena předávat techniku, abychom přivolávali všechny části své duše, protože nejsme celiství, bylo nejenom z toho důvodu, že naše části duše uvíznou v jiném čase, ale i z toho důvodu, že díky smlouvám, dohodám s temnými entitami, které jsme si dali při programování vývoje skrze prožitky duše, nám tyto entity brání v tuto chvíli všemožnými překážkami a to i odváděním jemnohmotných těl, abychom mohli postupovat ve své očistě od minulosti na všech úrovních.

3/ Uzemnění

Soustřeďte se na chodidla, představte si své kořeny postranní mírně pod zemí, směrem do stran, které drží vaší stabilitu. Středový kořen myšlenkou nechte prorůst do středu matky Země, kde je ukotven velký zemský krystal kuželovitého tvaru. Vás středový kořen se spirálovitě od spodu krystalu omotá ke špici krystalu, kde přestane automaticky růst. Požádejte matku Zemi o jeho trvalé ukotvení na krystal. Pak stačí každé ráno, s prvním kontaktem chodidel spojit se myšlenkou s kořenem, Zemí a krystalem a nádechem aktivovat energii z krystalu kořenovým vláknem k tělu a myšlenkou nechat zaplnit celé tělo.

Pokud tento akt uděláte, následně každý den stačí s prvním kontaktem chodidel se Zemí ( vstanu z postele ), aktivovat myšlenkou: Já- Matka Země- nádechem se na tě Matko Země napojuji a po celý den se k tobě tímto ukotvuji a tvojí energií vyživuji. Děkuji

 

4/ Žádejte archanděla Michaela:

,, Archanděli Michaeli volám tě, žádám tě, a prosím o odstranění všech energetických vláken, která vedou ode mě i ke mně, žádám tě, o odstranění veškeré negativní energie, která je ve mně i kolem mě, žádám o odstranění veškeré energie, kterou jsem přijala z kolektivního vědomí, žádám tě o vyčištění prostoru ve kterém se nacházím nyní a nacházel jsem se za posledních 24h od veškeré negativní energie. Děkuji.” ( Michaelem nebude odstraněno nic z toho co by nebylo vsouladu s vaší duší ).

Každý večer: 

1/ sjednocení a ukotvení částí duše k tělu (viz výše)

2/ vyčištění Michaelem (viz výše) 

3/ napojujte na své Vyšší Já :

3- 1/- Žádám o napojení na své Vyšší Já, žádám mé Vyšší Já o odstranění bloků, překážek (veškeré negativní energie- přivtělené duše, disharmonické myšlenkové formy, vědomá kontrola, ďábelské, démonické, satanské energie… ) a negativních motivací ( úzkost, hořkost, závislost, nátlak, krutost, strach, vina, únik od skutečnosti, nenávist, manipulace, sebetrestání….) . Děkuji.

3- 2/- Žádám mé Vyšší já o odstranění, vyčištění a nahrazení láskou všechny programy, které již nejsou v souladu s mojí duší, děkuji.

4/ Právě teď nechávám odejít vše, co bych nevědomě, myšlenkou strachu, nelásky, aktivovala do svého energetického pole, čím bych jakkoliv negativně ovlivnila svojí budoucnost. Nechť se děje….

5/ Ruším, mažu právě teď ze svého energetického pole vše, co není mé a nesouvisí se mnou a bylo vyřčené… (jméno- kýmkoliv) směrem ke mně a tím vložené do mého pole a mě tak negativně ovlivnilo na jakékoliv úrovni (emocionální, psychické, fyzické) ruším, mažu, ruším, mažu, ruším, mažu.

6/ S láskou vstupuji do světelné sítě a zabaluji se do ní.. Bytosti světelné sítě, předávám vše co již nepotřebuji a žádám- sejmi to vše ze mě…Prosím, zharmonizuj mě…Děkuji…

————————————————————————————————————————————————————-

4 kroky na zpracování jakékoliv situace- toho co se mně od druhých dotkne- zrcadlení

V prvé řadě položit otázky :

1- CO MI TATO SITUACE PŘINÁŠÍ?

– tím si zajišťují nespadnout opakovaně do pozice oběti

2- CO MI TÍM UDĚLAL?– identifikuji přesně to, co jsem na nevědomé úrovni dělala sobě, nebo by bylo energetickou zátěží z minulých prožitků ještě v tom okamžiku v mém energetickém poli.

1- přijetí– Přijímám se z pozice prožívané jako oběť a z pozice, kdy jsem oběti na druhých kterýmkoliv činem bez lásky v kterékoliv době tvořila, přijímám, že jsem ,,to”  ( pojmenuj ) potřebovala, stejně jako všichni zúčastnění, protože jsem si to vymyslela, naslibovala, naplánovala, protože nikdo neprožívá nic co by nepotřeboval….

2- sebeodpuštění – Právě teď a pro vždy odpouštím sobě, všechny viny, křivdy, ublížení na všech rovinách svého bytí, které jsem si kdykoliv vytvořila, nebo přijala za vlastní (situace, vztah) odpouštím si, odpouštím si, odpouštím si.( Pouštím se všech situací ublížení. )

3-odpuštění -Prosím tě (jméno) o odpuštění, za to co jsem ti kdykoliv vědomě či nevědomě provedl bez energie lásky a dej mi prosím absolutní svobodu. Děkuji. Odpouštím ti ( jméno, nebo formulace ,,všem” ) co jsi mi kdykoliv provedl  vědomě či nevědomě bez energie lásky, a tímto ti dávám právě teď absolutní svobodu. ( Pouštím a jsem puštěna všech energetických vláken, kterými bych byla s jinou duší spojena. )

4- mazání- rušení- Právě teď a pro vždy mažu, ruším na všech rovinách času, ze všech akašických záznamů, ze všech multidimenzionálních záznamů, co jsem kdykoliv, komukoliv vyslovila a tím bych si bránila projít do absolutní svobody duše, stejně tak svobody duší všech zúčastněných…ruším, mažu… ( Akašický knihovník ti do dlaní dává tvojí kroniku duše, přes působení tvých dlaní dochází k výmazu všeho, co by se situací souviselo, tak jak je v souladu s tvojí podstatou, příčiny odstraněny na úrovně duše. )

————————————————————————————————————————————-

Zrušení všech slibů, programů :

Je nejvyšší čas zbavit se – vyvázat se ze všech slibů, jaké jsme kdy v minulých inkarnacích dali. Ale ne jenom v předchozích životech, ale dali jsme si různé dohody a smlouvy s temnými entitami,aby nám v určité úrovni našeho vývoje zabraňovali v postupu našeho vývoje. Možná jsme kdysidávno složili slib chudoby, který nám nyní v tomto životě brání v tom, abychom zažívali hojnost anepropadali se do existenčních problémů; Anebo jsme slíbili věrnost až za hrob určitému člověkua nebo skupině, a tento slib nám brání, abychom prožívali harmonii v současných vztazích. V dnešní době, již nepotřebujete u každého slibu zjišťovat o jaký se jedná, prostě jednoduše dle návodu níže, zrušte co již není v souladu s vaší duší.

Úplňkový den je na tento rituálek jako stvořený, ale není nutný-jakýkoli den je vhodný.

Postup rušení:

1. Já jsem ta mocná přítomnost Boží ve mně a svojí zdrojovou energií měním veškeré závazky nelásky, které mám vůči temným entitám, které jsou teď v mém bytí, v celém rozsahu transformuji na lásku právě teď.

7x nádech, výdech

( doporučuji nyní každý den po delší dobu- dle intuice, tímto se vyvazujete ze smluv, které jste si dali s temnými entitami, aby Vám bránily v očistě)

2.,,Právě teď a pro vždy, ruším všechny programy včetně všech programů pojistných, které by mi bránily, zrušit všechny sliby, zákazy a vše co jsem kdykoli, komukoli vyslovil a tím se zavázal, ruším vše co již není v souladu s mojí duší. Ruším, ruším, ruším…”

7x nádech, výdech

( doporučuji nyní každý den po delší dobu- dle intuice, pojistné programy- s temnými entitami)

3. Ruším právě teď a pro vždy, všechny přísliby, kterými jsem se kdykoliv, komukoliv v minulosti včetně mně samé/mu zavázal/a a které jsem dala. Ať to byl slib cudnosti, věrnosti ,,navždy”,chudoby, ruším, neboť jsem si vědom/a, že nyní už tyto sliby a závazky nepotřebuji a tímto dávám svobodu sobě a všem zúčastněným, nechť mohou všichni v míru naplňovat světlem život svůj i životy druhých. Ruším definitivně vše, co jsem kdykoliv, komukoliv, včetně sobě samé/mu vyslovila a co již není v souladu s mojí duší a do teď mě zatěžoval. Ruším, ruším, ruším…

7x nádech, výdech

( doporučuji nyní každý den po delší dobu )

4.,,Právě teď a pro vždy ruším veškerý ortel, který byl na mne kdykoliv uvalen, právě teď a pro vždy ruším veškerý ortel, který jsem kdykoliv uvalila směrem ke komukoliv.”

7x nádech, výdech.

( doporučuji nyní každý den po delší dobu )

Toto rušení umocníte rituálem za úplňku, kdy vše sepíšete na papír, necháte skrze dlaněnasměrované na popsaný papír z těla odvést všechny energie, všeho vyřčeného a přijatéhoke všem situacím a ve všech vztazích, ze všech úrovní vašeho bytí….

Technika odpuštění=  ČIŠTĚNÍ vztahové karmy:

máte možnost využítterapie Čištění vztahové karmy, ortelů, prokletí

Je nutné začít odpouštět sám sobě, ordinuji odpouštěcí techniku vyslovovat ráno a večer po tak dlouhou dobu, dokud to budete cítit a pak po každé, kdy sami uznáte za vhodné odpustit(druhému či sobě) přijdete na to, že téměř každý den je co odpouštět.

Přišla jsem na to, že málo lidí je schopných odpouštět, proto radím zpočátku požádat o pomoc andělé, aby vás podpořili.

Dnes to vidím zcela logicky a jasně, ale byli doby, kdy jsem brala sebeodpuštění  jako druhořadé, nicméně podstatné u techniky odpuštění, kterou využíváme k čištění vztahové karmy( příčina- následek prožitků ze všech inkarnací s jinou duší- člověkem).

Vyplývá z toho, že pokud prožiji ve vztahu nějakou situaci( stačí výměn názorů, který končí nesouzněním obou stran), já nebo klidně oba si vytvoříme v sobě z té situace vinu či křivdu( jsme na to experti ) a to velice na nevědomé rovině( nevíme to!). Pokud ale už preventivně (a to opravdu doporučuji ) odpustím sama sobě všechny viny, křivdy, ublížení na všech rovinách svého bytí, které jsem si (ve vztahu s…, a situaci …) KDYKOLIV vytvořila, nebo přijala za vlastní, ODPUSTÍM nedopustím, abych si z té situace a pocitů z ní vzniklých vytvořila negativní energii a uložila do některých těl( jemno-hmotných až fyzického ), tím pádem se okamžitě čistím( z nevědomého vytvoření vin a křivd ). Výsledek vidíte okamžitě při dalším setkání s dotyčnou osobou, do 10 minut od provedené techniky. Děje se to, že Vám není nucená zrcadlit ty křivdy a viny, které byste si vytvořili, pokud byste sebe-odpuštění neudělali

Dostali jsme se do doby, kdy jsem díky klientům přišla na to, že se nyní řeší opravdu těžké karmické situace, které jsou dále nabalené emocionálními bloky z tohoto života a které velice často mohou být energeticky uvolněné až po té, co provedeme odpuštění sami sobě z toho co jsme do sebe přijali jako viny, křivdy atd.

Technika:

PRÁVĚ TEĎ A PRO VŽDY ODPOUŠTÍM SOBĚ, VŠECHNY VINY, KŘIVDY, UBLÍŽENÍ NA VŠECH ROVINÁCH MÉHO BYTÍ, KTERÉ JSEM SI KDYKOLIV VYTVOŘILA, NEBO PŘIJALA ZA VLASTNÍ (situace, vztah) ODPOUŠTÍM SI, ODPOUŠTÍM SI, ODPOUŠTÍM SI.

Pak teprve jdou lehce uvolnit dalším vzájemným odpuštěním ostatní negativní energetické vazby, které jsou s Vámi svázány. Touto technikou již lehce můžeme sebeočišťovat situace prožívané v přítomnosti a tudíž již neukládat do sebe negativní emoce….

Technika má tři fáze, které je dobré dodržet, jinak je odpuštění neúplné. Touto technikou jste schopni též vyčistit karmické vazby k jiným bytostem. Zpočátku můžete vyslovovat -ODPOUŠTÍM VŠEM ,PROSÍM O ODPUŠTĚNÍ VŠECHNY…postupně se vám lidé budou ukazovat v obrazech až budete u jednotlivců vyslovovat jméno..

 1./Právě teď já (jméno) odpouštím sám sobě, vše čím jsem si jakkoliv a čímkoliv z neodpuštění si ublížil.

2./Prosím tě (jméno) o odpuštění všeho, co jsem ti kdykoliv vědomě či nevědomě provedl bez energie lásky a dej mi prosím absolutní svobodu. Děkuji.

3./ Odpouštím ti (jméno) co jsi mi kdykoliv provedl  vědomě či nevědomě bez energie lásky, a tímto ti dávám absolutní svobodu.

Někdy je potřebné provést ještě jeden krok a to, že prosím o odpuštění své tělo za to, že jsem ho (situace) zatížila negativní energií. Tímto způsobem se dočistí odblokovaná energie ze situací které se už odrazili na fyzickém těle v podobě nemoci.

 ZMĚNA MYŠLENÍ 

Mě osobně v tomto pomohla Louise L.Hay, kdy jsem na sobě pracovala s pozitivními afirmacemi, díky ní jsem poznala co je zdravá SEBELÁSKA-bez ní totiž nejde mít rád ty druhé (bezpodmínečná láska) a dále sledování vlastních myšlenek a negativní ( které se mi podařilo lapit) proměnit do pozitivních. Strachy které se ve mě vyklubou co nejrychleji odevzdávám andělům, aby je proměnily v lásku. Každou myšlenku kterou zplodím je velice důležité vnímat, protože opravdu dnes své myšlenky zhmotňujeme a tím bychom opravdu měli převzít zodpovědnost za to co prožíváme. Proto je také důležité žít maximálně v přítomném okamžiku-jinak nám naše myšlenky utíkají a ani si nejsme vědomi toho, co si sami připravujeme za budoucnost.

V nekonečnu života, kde se nacházím,
je všechno dokonalé, úplné a celistvé.
 Žiji v harmonii s každým, koho znám.
V hloubi mé bytosti je bezedná studnice lásky.

 Vyzařuje ze mne do všech stran
a násobena se ke mně vrací zpět.
 Čím více lásky dávám, tím více jí mám
– její zásoby jsou nevyčerpatelné.

 Mám se ráda, a proto s láskou pečuji o své tělo.
 Láskyplně ho živím, upravuji a oblékám.
 Odvděčuje se mi zdravím a energií.

 Mám se ráda, a proto bydlím v útulném a pohodlném bytě,
 který uspokojuje všechny mé potřeby.
 Naplňuji jeho místnosti vibracemi lásky,
 aby každý, kdo do něj vstoupí, tuto lásku pocítil
a přijímal její životadárnou sílu.

 Mám se ráda, a proto dělám práci, která mě baví
a v níž využívám všechny své schopnosti a nadání.
 Pracuji s lidmi a pro lidi, které mám ráda
a kteří mají rádi mne.
 Za svou práci dostávám dobře zaplaceno.

 Mám se ráda, a proto se ke všem chovám laskavě
a s láskou na ně myslím, neboť vím, že to, co vydávám,
se ke mně znásobeno vrátí zpět.
 Přivolávám k sobě jen milující lidi,
protože jsou odrazem mé osobnosti.

 Mám se ráda, a proto odpouštím své minulosti.
 Dívám se na ni s láskou a jsem ochotna
 učit se ze starých zkušeností.
V mé minulosti není nic špatného ani správného,
dobrého ani zlého.
Minulost skončila. Je uzavřená.
Jsem zcela svobodná.

Mám se ráda, a proto bezvýhradně miluji přítomnost
a každý její okamžik prožívám pozitivně.
Vím, že má budoucnost je harmonická, bezpečná a jasná,
vždyť jsem milovaným dítětem Vesmíru,
který o mne teď a navěky laskavě pečuje.
Sdílím s druhými to, čím a kým jsem,
neboť vím, že v nás sídlí jediný duch.

V MÉM SVĚTĚ JE VŠECHNO V POŘÁDKU.

Louise L. Hay

SEBELÁSKA

Mít sám sebe opravdu rád, člověk nebude schopen do té doby, dokud nepřijme i TEMNOU stránku v sobě. Co tím je myšleno temná stránka? Ta naše část, která je ovládaná egem, ta která někdy v minulosti, možná i dnes- lže, soudí, podvádí.. dělala vše za co se dnes ,,jako,, stydíme,viníme, že jsme někdy udělali, možná i stále děláme a tak jsme to v nás zametli pod pomyslný koberec, aby to nikdo neviděl. Proč je to nutné přijmout? Protože je to součást procesu, učení na cestě v našich momentálních inkarnacích a právě proto PŘIJMĚME, že je i temná stránka naší součástí a bude do té doby, do kdy budeme vlastnit ego, a ego budeme vlastnit do konce života, jak kdo velké je individuální dle síly lásky v nás, která dokáže kočírovat hladinu ega. Proč potřebujeme v tuto chvíli ego? Díky egu, jsme schopný dalšího vývoje, protože je zvídavé, ego je potvůrka, které nás na jednu stranu vede, abychom šli dál v životě, ale na druhou stranu, nám háže klacky pod nohy tím, že každou změnou v nás vyvolává strach z neznáma. Přijměte tedy vše, co jste kdy udělali bez energie lásky, poté si vše odpusťte a věřte, že bude čím dál méně a méně takových situací, protože tímto způsobem se budete dostávat blíže a blíže ke své podstatě-lásce…

JEN TO CO JSME SCHOPNY DÁVAT SOBĚ , JSME SCHOPNÝ DÁVAT OSTATNÍM!!!!

Co neznamená ,,mít rád sebe”
– považovat se za toho nejlepšího, nejkrásnějšího, nejchytřejšího nebo nejšikovnějšího…
-chovat se nadřazeně nebo podhodnocovat druhé
-chtít být středem všeho dění
-nevidět své chyby a jakoukoliv kritiku od druhých brát jako útok na vlastní osobu .
-využívat druhých k vlastnímu prospěchu v jakékoliv formě-materiální, citové, duchovní.
-vytváření image bohatství, shromažďování nejkvalitnějšího z kvalitního a vysoké nároky jako takové. Všechny výše uvedené vlastnosti jsou projevem naší malé sebedůvěry, která je příčinou toho, že ve skutečnosti nemáme rádi sami sebe.

Co znamená ,,mít se rád”

-ano jsem krásný, chytrý, šikovný…
-přijímat sám sebe pozitivně a bezvýhradně takového, jaký jsem, se svými specifiky, chybami a nedostatky.
-mít sám pro sebe pochopení a dobrý pocit ze sebepřijetí
-chovat se sám k sobě jako ke svému nejlepšímu příteli
-umět si odpouštět (na všech úrovních )

-když cítím říci slovo ,,NE” tak ho vyslovit bez pocitu viny

Další KROK:

Přijmutí toho, že každá lidská bytost má právo na svobodné rozhodnutí v čemkoli a kdykoli. To je opravdu vesmírný zákon, který pokud nebudeme dodržovat, nebudeme spokojený v žádném mezilidském vztahu a ani naopak lidé s námi a do finále ani sami se sebou.

Další KROK:

Zbavovat se každého zbytečného strachu, který v nás vznikl prací našeho ega. Já sama osobně pokud včas strach, který by zhatil mé správné kroky v životě odevzdávám s láskou svým andělům( s láskou je přijímají a do energie lásky proměňují). Vím, že musíme cítit strachy stejně jako lásku, ale tyto energie jako stejně energie dobra a zla musí být v rovnováze.

Máte možnost využít terapie Transformace strachu

Přišla jsem při jedné konzultaci s klientkou na úžasnou myšlenku: POKUD JSME VLÁDCI NAD SVÝMY STRACHY , A NÉ STRACHY VLÁDCI NAD NÁMI, TAK JSME ZVÍTĚZILI!!!

Strach je důsledkem nepřijetí života, kdybychom žili podle přirozeného
běhu věcí, tak by náš strach měl podobu ochránce, někoho nebo něčeho,
co nám v pravý okamžik jitří smysly a zvyšuje vědomí.
Jestliže je strach v harmonii, tak na jedné straně nehazardujeme
zbytečně a na druhé straně máme-li něčím v životě projít, tak tím
procházíme pozorně.

Jak vzniká nadbytečný strach
Nadbytečný strach vzniká pokud nezpracujete a neprožijete vše co vám
život nabízí.Pokud neprojdete jednu životní překážku nebo situaci a už
vám je nabízena druhá. Vraťme se k tomu jak život začíná. Narodíme se
do úplně nového světa, vše je neznámé, jsme li malí a bez pomoci
matky, která nás kojí a pečuje o nás, tuto prvotní situaci nezpracujeme.
Tudíž PRVOTNÍ STRACH JE NEPŘIJETÍ FAKTU, ŽE JSME SE NARODILI.


Začátek našeho života jako člověka, projdeme daleko snadněji, když
cítíme lásku obou rodičů, celé rodiny.
STRACH JE NEDOSTATEK LÁSKY.

Na tento prvotní strach se nabalují další, které nejsou nikdy tak
silné pokud je prvotní strach díky rodičům a jejich láskyplným citem
zpracován.
O nadbytečném strachu z velké části rozhoduje tato prvotní situace.
CHCEŠ SE ZBAVIT STRACHU? VRAŤ SE K PRVOTNÍ SITUACI ŽIVOTA.

Když se tímto vším prokoušeme, dostaneme se k sebelásce:

Zákon bezpodmínečné lásky…….

Bezpodmínečná láska je stav, kdy všechno přijímáme a nejsme k ničemu připoutaní. Pokud milujeme bezpodmínečně, dáváme sobě i ostatním svobodu. Bezpodmínečná láska znamená brát lidi takové, jací jsou, bez jejich posuzování. Je to uznání toho dobrého, co je v nich, vidění lidí bez klapek na očích. Je to soucítění, empatie a porozumění. S tímto zákonem souvisí Zákon desetinásobného vrácení. Cokoli, co dáme od srdce, se nám desetinásobně vrátí. Můžeme dát někomu jídlo a někdo jiný nám dá knihu. Dáme někomu peníze a někdo nám dá dovolenou. Můžeme někomu pomoci a dostat náležitou péči od jiného.

Moc vám přeji na krocích po vaší duchovní cestě trpělivost(bez ní to nejde) a nevzdávejte se !!

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení