Rady andělů na každý den 2022

14.8.

Oddávejte se snění

Když dovolíte svým myšlenkám, aby se vznášely jako papírový drak v letním vánku, nikdy nevíte, jaká tvůrčí inspirace vás navštíví. Proto popusťte uzdu své představivosti a jen se dívejte, kam vás dnes odnese.

Velká umělecká díla byla vytvořena umělci, kteří přijali inspiraci k jejich vytvoření během snění. Tito lidé měli odvahu pozorovat, co jim jejich představivost přináší, aniž by se snažili své myšlenky řídit a omezovat. Začněte tím, že si určíte cíl, a pak se pohodlně usaďte a zklidněte. Představte si, že je možné úplně všechno, že neexistují žádná omezení, představte si, že váš největší sen se uskutečnil, a takto pokračujte dál.

Síla takového počínání spočívá v tom, že se vědomě napojíte na Univerzální mysl. To bývá většinou otázka náhody. Mějte při ruce tužku a papír, abyste si mohli své prožitky později poznamenat do zápisníku, kam si píšete své zážitky z denního snění. I když toto počínání bývá často považováno za nesmyslné, dospějete jeho prostřednictvím k vynikajícím praktickým pokynům, radám a odpovědím. Sladké snění!

Myšlenka pro tento den

Vydávám se do svých snů a cestuji na kouzelná místa, kde prožívám úžasná dobrodružství a zažívám nekonečné možnosti. Dovoluji si putovat a růst, a překračuji tak své původní hranice. Když svou mysl nechám vznášet se, dosáhnu až do nebes a snesu si je s sebou dolů na Zem.

13.8.

Řekněte lidem, které milujete, že si jich vážíte

Jeden z největších darů představují vztahy, ve kterých vás k sobě poutá některá z mnoha forem lásky. Je jedno, zde jde o vztah ro­dinný, přátelský, milenecký nebo duchovní. Víme, že si vážíte lidí ve svém životě a že je hluboce milujete. I když vaši blízcí vědí, že je máte rádi, vždycky ocení, když jim to znovu řeknete.

Učiňte to i dnes. Nezáleží na tom, jakou formu zvolíte. Můžete jim zavolat, obejmout je, poslat jim pohled, dopis nebo jim dát dárek.

Dárek vašim milovaným je dárkem i pro vás. Všímejte si, jak příjemné je, dát druhým najevo, jak je máte rádi a jak si jich vážíte.

Myšlenka pro tento den

Vyjadřuji své uznání lidem, na nichž mi záleží. Svou lásku vyjadřuji různými způsoby a je mi velmi příjemné, že jim mohu o svých citech říci. Čím více tak činím, tím více lásky cítím.

12.8.

Maximálně se zaměřujte na své cíle a užijte si to

Máte velmi mocnou mysl, která je tatáž jako Boží univerzální moudrost. Jste schopni se zaměřit a soustředit na cokoli, pro co se rozhodnete, přičemž se velmi rychle učíte a získáváte informace.

Dnes vzdejte hold ohromující síle své mysli, kterou vás obdařil Bůh. Přemýšlejte a mluvte o svých schopnostech se zaměřit, sou­středit a učit se pouze pozitivně.

Vaše mysl se chová přesně tak, jak si myslíte, že se bude chovat. Proto od ní očekávejte to nejlepší a pozorujte, že funguje přesně podle vašich očekávání. Všímejte si, jak přirozené a příjemné je nechat svou hlavu dělat, co umí nejlépe, totiž myslet, učit se a do­konale se zaměřovat.

Myšlenka pro tento den

Zaměřuji se velmi snadno na všechno, co si zvolím, a při­tom se rychle a důkladně učím. Moje mysl je mrštná a mocná. Mám velké nadání, protože jsem v jednotě s geniální myslí Boží.

11.8.

Objevujte nové cesty tvořivosti

Tvořivost vám pomáhá učit se a růst. Cílem je dovolit svému nitru, aby se projevovalo, to znamená umožnit mu, aby zářilo, ale také se vyjádřilo, a tím uvolnilo všechny potlačované a nastřádané pocity.

Zkuste dnes najít nové možnosti pro své tvůrčí sebevyjádření. Může to být cokoli, co obvykle neděláte: například si můžete zazpívat ve sprše, můžete naaranžovat květiny nebo změnit výzdobu svého pokoje, zatancovat si nebo fotografovat.

Myšlenka pro tento den

Zkouším něco nového a neobvyklého. Vyjadřuji se originálním tvůrčím způsobem a díky tomu si také lépe rozumím. Můj život je díky sebevyjádření barevnější.

10.8.

Uvědomte si, že jste láska

Bůh je čistá láska a láska je také jediný cit, který na Nebesích existuje. Protože jste výsledkem jedné ze Stvořitelových myšlenek, vaše duše byla počata a stvořena s Božskou pečlivostí.

Vaše fyzické tělo je jen malou částí vaší bytosti. Vaše duše je schopna překročit všechna omezení, kterými může trpět vaše tělo, protože je navěky spojena s Bohen, a tudíž s láskou. I vy neustále plavete v moři tohoto vřelého citu, který dáváte i přijímáte.

Buďte si dnes zvláště vědomi své pravé přirozenosti a lásku, cit daný vám Bohem, projevujte sobě i druhým. Soustřeďte se na své pocity a vnímejte, oč více se tak cítíte být sami sebou a jak se cítíte přirozeně a příjemně. V každém okamžiku jste milováni tou nejhlubší láskou. Vždyť vy sami jste láska!

Myšlenka pro tento den

I v tomto okamžiku je o mne s láskou pečováno. Bůh a andělé jsou čistou láskou a stejně tak jsem jí i já. Všechno na mně je hodno lásky. Přináším více tohoto citu na planetu Zemi už jen tím, že žiji. Protože já jsem láska, nyní i vždycky.

9.8.

Dovolte si jasně zářit

Když plně vyjadřujete své pravé já, vaše vnitřní světlo září jasně a projevuje se radostí, zpěvem, tancem, hravostí a propojeností s ostatními. Dovolte, aby se dnes tato vaše stránka projevila. Vaše vyzařování může osvítit cestu někoho dalšího, a tak se pro něj stát inspirací v období temnoty.

Zařte dnes jasně, pozemští andělé, a použijte své světlo k vedení druhých.

Myšlenka pro tento den

Dovoluji svému vnitřnímu světlu zářit a vyjadřuji své radostné pocity úsměvem, smíchem a spontánním chováním. Pokud budu mít chuť, začnu tancovat nebo zpívat, s vědomím, že moje světlo ještě zesílí, a ozáří tak i ostatní. Díky tomu si budu moci ještě více vážit sebe sama.

8.8.

Smějte se

To, jak zní smích, sez pozemských zvuků nejvíce podobá nebeské “hudbě sfér”. Jeho nejčistší energie vysílá vaši niternou radost do světa, a to má dalekosáhlý účinek. Váš smích léčí a uzdravuje vás, stejně jako všechny ostatní, kdo ho slyší nebo pociťují jeho sílu. Pozvedá totiž energii v místnosti, kterou se rozléhá. Ať jde o tiché chichotání nebo hlasitý, hurónský smích, jeho moc je veliká.

Dnes hledejte důvody, proč se zasmát. Podívejte se třeba na komedii, přečtěte si legrační knihu nebo si s druhými vyprávějte vtipy. Hledejte humor ve všech možných situacích a pokuste se na věci dívat jako komik. Smát se pro vás bude s postupnou praxí stále jednodušší, podobně jako to platí o ostatních pozitivních aspektech života. A pokud si osvojíte tento nový zvyk, bude na vás mít dlouhodobý účinek.

Myšlenka pro tento den

S láskou a upřímností se směji všemu humornému, jímž je protkán vesmír. Když vidím rozmary života, směji se jim a mé srdce je potěšeno mou radostí.

7.8.

Představte si svůj nejvyšší potenciál

Začněte den tím, že si představíte, jaký by byl váš život a jak byste se cítili, jestliže byste využili plně svůj potenciál. Dopřejte si čas, abyste viděli a procítili i ty největší podrobnosti na cestě vašeho pravého já.

Takové vizualizace představují důležitou startovní čáru a lze je přirovnat k prostudování si mapy předtím, než se vydáte na cestu. Ano, během svého putování zažijete i příjemné okliky a menší výlety stranou, ale vaším cílem bude vždycky vydat ze sebe to nejlepší.

Požádejte dnes své vyšší já, aby vám odhalilo, co si přeje dělat, a mějte při tom na paměti, že je napojené na nekonečnou moudrost Boží.

Myšlenka pro tento den

Vidím teď svůj život v jeho nejvyšším potenciálu. Vím, že je možné vést takový život a dovoluji si také naplno cítit radost. Chovám se k sobě láskyplně a s úctou, protože jsem ve věčném spojení s nekonečnou moudrostí Boží.

6.8.

Důvěřujte

Vesmír je bezpečným místem plným lásky. Láska je všude, kam se pohnete, naplňuje veškerý prostor kolem vás, bez ohledu na to, kam se vydáte. Čím více důkazů, že jste v bezpečí, hledáte, tím více jich najdete. My andělé nad vámi bdíme bez ustání, vedeme vás a ochraňujeme v každém okamžiku.

Důvěřujte tomuto světu a svým zkušenostem, které v něm získáváte. Mějte v sebe víru, důvěřujte své intuici, svému vnitřnímu hlasu, svým snům a touhám. Přestaňte být neustále ve střehu, uvolněte se a užívejte si svůj pobyt na hřišti, kterým je život.

Myšlenka pro tento den

Věřím v dobrotu druhých lidí a věřím, že můj život je zcela bezpečný. Mí nejbližší jsou pod nejvyšší ochranou za všech okolností, protože důvěřuji Bohu.

5.8.

Uvědomte si, že klíčem ke všemu je láska

Ve všem, co děláte nebo po čem toužíte, je klíčem láska. Vaše srdce je branou, kterou do vás proudí Boží energie. Proto je nechávejte otevřené a dovolte si cítit. Pokud tak učiníte, je to, jako by vozidlo najednou mělo mnohem větší nádrž na palivo. Vnímavé srdce prožívá život na bohatší a hlubší úrovni a všímá si i těch nejmenších detailů v každé situaci.

Požádejte nás, abychom vám pomohli se dnes ještě více ote­vřít. Stojíte na prahu nového roku, a tak si tento dar do něj vez­měte s sebou.

Ze všech novoročních předsevzetí, která byste si mohli dát, je největším z nich předsevzetí milovat častěji a intenzivněji a cítit a prožívat lásku ve všech formách.

Afirmační modlitba pro tento den

Bože a andělé, prosím vás, abyste mi pomohli otevřít mé srdce. Pomozte mi, ať si uvědomuji svou duši, mysl i tělo. Pomozte mi odpoutat se od bolesti, hněvu nebo ran minu­losti, a vstoupit tak do nového roku s čistým a otevřeným srdcem. Pomáhejte mi milovat beze strachu, s vděčností a přijetím. Pomozte mi milovat jako anděl. Děkuji vám

4.8.

Vězte, že si zasloužíte lásku a podporu

Zasloužíte si Boží lásku a pomoc stejně jako kdokoli jiný. Ano, opravdu jste silní a schopní, ale není třeba, abyste se zapírali nebo abyste trpěli. Bolest není cesta k osvícení.

Když odmítáte pomoc, kterou vám my andělé nabízíme, víme, že je to proto, že se bojíte, že si ji nezasloužíte. Soucítíme s vámi, a proto vaše pocity nesoudíme. Doufáme ale, že se zamyslíte i nad naším pohledem: jsme velice šťastní, že nás Bůh učinil vašimi stráž­nými anděly. Naším posláním je vás milovat, pomáhat vám a vést vás během vašeho života ve fyzickém těle.

Milovat vás je velmi jednoduché a nevyžaduje vaše svolení, protože naše duše jsou navzájem propojeny. Abychom vám však mohli pomáhat a vést vás, k tomu váš souhlas potřebujeme. Když nás zapomenete požádat o pomoc nebo vyslyšení vašich modli­teb, naše mise se tím opozdí. Protože nepodléháme času, necítíme v takových chvílích frustraci. Milujeme vás, ať už naši pomoc při­jímáte, nebo ne.

Dnes si prosím připomínejte, že si zasloužíte nebeskou pomoc. To neznamená, že byste na tuto pomoc měli automatický nárok; je to přirozený proces, během kterého vás vedeme a pomáháme vám přesně podle Božího plánu.

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si Boží pomoc. Žádám o pomoc a vedení Boží i mých strážných andělů, a mám ochotu je přijmout. Čím více pomoci si dovolím přijímat, tím více mohu dávat druhým. Každá živá bytost si zaslouží pomoc, včetně mě.

3.8.

Užijte si Den lásky

Spojte se s archandělem Arielem

Vzhledem k tomu, že Ariel dohlíží na přírodu a životní prostředí, má podobné vlastnosti jako víly. Je rezervovaný, a přesto mocný; svým půvabem a druhem síly, kterou má, působí velmi žensky. Má magickou schopnost proměňovat přání ve skutečnost na materiální úrovni.   Ariel rozněcuje schopnost cítit velikou úctu spojenou s úžasem i bázní a také dokonalou víru, tedy vyvolává stav, který je nám všem znám z dětství. Ukáže vám, jak se víra v Boží svět stává vědomým rozhodnutím, které vám dovolí vyhnout se strnulému myšlení, jež maří vaše úsilí o uskutečnění svých přání.

Zavolejte si dnes Ariela, aby znovu probudil vaši schopnost cítit dětský úžas a úctu. Poté se nechte vést svým nitrem a začněte tančit, zpívat nebo si hrát, protože tím urychlíte plnění svých snů.

Myšlenka pro tento den

Volám archanděla Ariela a dovoluji své představivosti jiskřit a zářit nekonečnými možnostmi. Dovoluji si uvěřit v kouzla a vzdávám se všeho, co omezuje mé myšlení a názory.


2.8.

Dnes je Den lásky! Dnešní den jsme my andělé zasvětili právě tomuto citu. Abyste tuto příležitost náležitě oslavili, soustřeďte se dnes na to, že budete láskyplní. Všímejte si, když vám někdo projeví náklonnost, řekněte svým přátelům a své rodině, že je máte rádi, a buďte laskaví k sobě i k druhým.

Všímejte si mnoha forem, jejichž prostřednictvím se láska projevuje, vnímejte různé její odstíny a podoby. Vychutnejte si tuto oslavu a uvědomte si, že hrajete důležitou roli v tom, aby se každý den stal dnem lásky.

Myšlenka pro tento den

Dopřávám si pocit lásky a s lehkostí ji projevuji druhým. Chovám se k sobě s láskou a tuto energii vnímám všude kolem sebe. Čím více ji vnímám, tím více jí ke mně přichází.

1.8.

Dovolte si…

Jako děti jste čekali, až vám dospělí řeknou, co máte dělat, a až vám dovolí něco dělat, protože jste byli podřízeni jejich autoritě. Tento zvyk s sebou nesete i v dospělosti. Něco ve vás stále čeká, že vám druzí dají své požehnání a souhlas s tím, co děláte.

Dnes proto převezměte zcela zodpovědnost za svůj rozvrh, činnosti i život. Vaší autoritou jste teď vy, a můžete si tudíž dát sami pokyn k cestě za svými sny a vnitřním hlasem.

K čemu byste si rádi dali svolení? Uvědomte si, že máte moc se řídit svým Božským vedením, aniž by to museli schválit druzí. Můžete učinit rozhodnutí, která povedou ke zlepšení vašeho zdraví a k dosažení štěstí a vnitřního míru. My andělé vám v tomto procesu pomůžeme, stačí jen, když nás o to požádáte. Můžeme podpořit vaši odvahu a sílu potřebnou k uskutečnění takových změn, ovšem konečný krok je na vás. Ale vy to zvládnete!

Myšlenka pro tento den

Dávám si svolení k převzetí zodpovědnosti za svůj život a ke změnám, které naplní mé srdce radostí. Jsem pro sebe svou vlastní autoritou a mám právo řídit se Božským vnitřním hlasem, který mě vede.

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení