Rady andělů na každý den Květen 2023

1.5.

Maximálně se zaměřujte na své cíle a užijte si to

Máte velmi mocnou mysl, která je tatáž jako Boží univerzální moudrost. Jste schopni se zaměřit a soustředit na cokoli, pro co se rozhodnete, přičemž se velmi rychle učíte a získáváte informace.

Dnes vzdejte hold ohromující síle své mysli, kterou vás obdařil Bůh. Přemýšlejte a mluvte o svých schopnostech se zaměřit, sou­středit a učit se pouze pozitivně.

Vaše mysl se chová přesně tak, jak si myslíte, že se bude chovat. Proto od ní očekávejte to nejlepší a pozorujte, že funguje přesně podle vašich očekávání. Všímejte si, jak přirozené a příjemné je nechat svou hlavu dělat, co umí nejlépe, totiž myslet, učit se a do­konale se zaměřovat.

Myšlenka pro tento den

Zaměřuji se velmi snadno na všechno, co si zvolím, a při­tom se rychle a důkladně učím. Moje mysl je mrštná a mocná. Mám velké nadání, protože jsem v jednotě s geniální myslí Boží.

2.5.

Uvědomte si, že rozdáváte štěstí

O dětech se říká, že jsou velkým štěstím. Také vy představujete úžasný dar pro ostatní – dar zabalený do krásného lidského těla. Kamkoli jdete, šíříte kolem sebe nádhernou energii, ačkoli si možná nejste tohoto procesu vědomi. Nemůžete si pomoci a jednoduše kolem sebe šíříte štěstí, protože to je vaše pravá podstata a přirozenost.

Samozřejmě, že můžete zvýšit nebo snížit intenzitu štěstí, kte­rou vyzařujete. Proto, když kamkoli přijdete, soustřeďte se na to, aby bylo vaše vyzařování co nejsilnější. Můžete tak učinit bez je­diného slova, aniž by si toho kdokoli všiml. Stačí se jen rozhod­nout, že chcete během dne šířit energii štěstí, a je to. Podle úsměvů a smíchu poznáte, že se vám to daří, protože to bude reakce na dar, který jste lidem dali.

Myšlenka pro tento den

Šířím pocit štěstí, ať jsem kdekoli. Dnes si přeji rozdá­vat štěstí ještě intenzivněji než jindy. Prosím, ať se blaže­nými pocity naplní srdce všech, s nimiž se setkám. Jsem ztělesněním štěstí.

3.5.

Nehledejte na sobě chyby

My andělé už jsme se zmínili o moci, kterou mají vaše slova. Proto se dnes budeme soustředit na detoxikaci vašeho slovníku, což znamená, že ho očistíme od oslabujících myšlenek nebo frází. Dnes se budeme celý den snažit konkrétně o to, abychom z řeči vyloučili jakékoli stížnosti.

Kdykoli vyjadřujete nespokojenost, prohlašujete tím, že někdo nebo něco má nad vámi moc. Stížnosti jsou afirmace potvrzující vaši pozici oběti a představují jakési pasivní volání o pomoc.

Jako bytosti světla a lásky nemůžete být nikdy oběťmi a nee­xistuje větší moc než ta, kterou máte právě teď ve svém nitru. Nic a nikdo nad vámi nemá moc a nemůže vámi manipulovat, dokud jste si vědomi, že v sobě máte Boha.

Dnes si dejte za cíl nestěžovat si. Vždycky existuje způsob, jak pozitivně formulovat své pocity, aniž by bylo nutné „hudrovat”. Všímejte si, jak silní se cítíte, když mluvíte ze svého vnitř­ního středu, tedy z místa své síly, a také, jak ostatní pozitivně re­agují na vaše žádosti o pomoc. Když dovolíte své vnitřní síle, aby všechno jednoduše vyřešila, brzy zjistíte, že neexistuje nic, nač byste si měli stěžovat.

Myšlenka pro tento den

Mluvím z pozice své vnitřní síly. Nehledám na sobě chyby a používám slova, která posilují nejen mě, ale i ostatní. Mám dostatek síly i schopností, nyní a vždycky.

4.5.

Uvědomte si, že jste našli, co jste hledali

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Všechno, po čem toužíte, už jste našli v tom okamžiku, kdy jste na to pomysleli. Vaše přání předávají vesmíru vzkazy podobně, jako když si něco objednáte přes internet. Když si objednáte nějaký produkt, věříte, že vám bude doručen co nejrychleji, a podobně to je i s vašimi myšlenkami: každá z nich velmi rychle vytváří svůj zrcadlový obraz v realitě.

Namísto abyste to, co chcete, hledali vně, soustřeďte se na vytvoření myšlenkových obrazů svých tužeb. Obklopte je energií pocitu bezpečí, vděčnosti a víry. A věřte, že to, co jste hledali, už je v tuto chvíli na cestě k vám.

Netrapte se tím, jak se vaše přání splní, podobně jako se netrápíte podrobnostmi, jak se k vám dostane vaše objednávka z internetového obchodu. Podobně jako se o část svých povinností v tomto procesu postará pošta, stejně tak se postará o svou část úkolu vesmír. Na vás pak je otevřít dveře, když vaše přání dorazí, a těšit se z plodů, které vám přineslo vaše pozitivní myšlení.

Myšlenka pro tento den

Všechno, po čem toužím, je obsaženo v mém nitru. Otevírám svou náruč, přijímám dary vesmíru a myslím přitom pozitivně. Důvěřuji tomu, že všechno, co chci, je už skutečností, a že si takové dobro zasloužím.

5.5.

Učiňte další krok

Modlíte se a přemýšlíte o tom, jaký další krok byste měli učinit na cestě za svým životním posláním. My andělé vás dnes chceme ujistit, že každý váš krok má hodnotu, podobně jako se o každou částku, kterou vložíte do banky, zvýší váš vklad.

Vesmír reaguje na vaše úsilí tím, že k němu přidává i svou energii. Každý čin, který podniknete, vytváří energetickou vlnu, a tento výron energie je pak vyvažován energií, která se vám vrací.

To znamená, že každá pozornost, kterou věnujete svému životnímu poslání, má význam a přinese pozitivní výsledky. Proto dnes učiňte tímto směrem alespoň malý krok. Všechny obavy, zda je krok správný nebo nejlepší, odevzdejte nám, a my vás ujistíme, že jste na té pravé cestě.

Myšlenka pro tento den

Dělám kroky, které mě přiblíží k mým snům, k tomu, po čem toužím, co mě zajímá, i k mým talentům. Vím, že mám životní poslání, které přijímám bez jediného zaváhání. Co se týká mých úkolů, soustředím se jen na dnešní den s vírou, že dobře dopadne i každý další den.

6.5.

Zvolte si štěstí

Štěstí je stav bytí, který si sami vytváříte. Je to volba, která vychází z vašeho nitra, bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Dejte si dnes tento terapeutický dárek. Štěstí je totiž emoce, která má schopnost rozřešit krize, uzdravit nemoc, napravit nedorozumění a přivolat nové příležitosti.

Pocit štěstí je nejvyšším projevem víry, že vaše modlitby byly vyslyšeny a naplněny. A vaše víra je vždycky odměněna formou slastných překvapení. Čím jste radostnější, tím více přitahujete zážitků, které stav štěstí posilují – je to velmi zdravý cyklus. Zvolte si proto štěstí a dejte si dnes za cíl, že se dnes na vše budete dívat optimisticky a s láskou. Pokud vás to začne svádět k negativitě, vzpomeňte si na radost. Už sama myšlenka na radost vyvolává její světlo, které negativitu zahání.

Sviťte dnes jako majáky radostí a štěstím, tak abyste k témuž rozhodnutí mohli inspirovat a vést i druhé. Koneckonců, nejlepším způsobem, jak druhé naučit štěstí, je praktikovat ho sami.

Myšlenka pro tento den

Volím si štěstí a udržuji si optimistické myšlenky a pocity. Pozvedám ducha ostatních a šířím kolem sebe radost.

7.5.

Zavolejte si na pomoc své anděly

Když se budete zlobit kvůli svým materiálním podmínkám, jako jsou peníze, práce nebo místo, kde bydlíte, či kvůli majetku, vzpomeňte si, že existuje i jiný přístup. Tutéž energii, kterou investujete do úzkosti, můžete vložit do modliteb a afirmací, což jsou prostředky, které vám přinesou řešení i reálnou pomoc.

Ve chvíli, kdy dostanete signál, že se vás zmocňují obavy (začnete mít například strach, sevře se vám žaludek nebo zatnete zuby), zastavte se a přivolejte nás na pomoc. Připomeneme vám, že o všechny vaše potřeby je po celou vaši cestu postaráno. Uklidníme vás a pomůžeme vám vyčistit mysl, abyste mohli přijímat svou intuicí naše vedení, díky kterému pro vás bude situace jednodušší.

Myšlenka pro tento den

Všeho, co potřebuji, se mi dostává v hojnosti nyní a vždycky. Moje budoucnost je naprosto bezpečná. Prosím o zázraky, očekávám je a věřím, že jejich prostřednictvím bude postaráno o mne i o mé milované.

8.5.

Mějte rádi své tělo

Vaše fyzické tělo je jedním z nejdůležitějších nástrojů, který vám pomáhá naplňovat vaše Boží poslání. Je to příbytek vaší duše během vašeho života na Zemi. Stejně jako se staráte o domov, ve kterém bydlíte, i vaše tělo potřebuje péči a lásku.

Vaše fyzické tělo má svou vlastní životní sílu a inteligenci. Ta je zakódována v DNA, která je spojujícím článkem mezi duchovním a fyzickým světem a která funguje jako vedení mezi vaším nevědo­mím (které je napojeno na duchovní svět) a vaším já (které je zakot­veno ve vašem těle). Elektrická rovnováha mezi těmito receptory a vodiči funguje lépe, když o své tělo dobře pečujete.

Domov vašeho ducha touží po chvále, ocenění a jiných formách péče, podobně jako jakékoli jiné živé stvoření. Čím více laskavých slov svému tělu říkáte, tím lépe vám bude sloužit.

Dnes projevujte svému tělu lásku i to, jak si jej vážíte. Odmění vás vyšší hladinou energie a vitality. Tak projevuje tělo vděčnost za vaši pozornost.

Myšlenka pro tento den

O své tělo se starám co nejlépe. Vážím si ho, protože je zdravé, silné a plné života. Nyní žádám anděly, aby po­slali mému tělu velkou dávku uzdravující energie.

9.5.

Očistěte se

Se zvyšující se citlivostí přichází i zodpovědnost zpracovávat energie, které jste do sebe absorbovali. Podobně jako se koupete, abyste zbavili své fyzické tělo špíny, je stejně nutné se očistit energeticky. A stejně jako existuje mnoho způsobů, jak se umýt fyzicky, existuje také mnoho metod, jak očistit své energetické tělo.

Dnes vám ukážeme, jak postupovat při odstraňování nechtěných energií. Nicméně tak můžeme učinit pouze tehdy, když nás o to požádáte. Proto si nás přivolejte a řekněte si o naši pomoc. Své tělo můžete zbavit fyzických i energetických toxinů tím, že se ponoříte do horké lázně s přírodní mořskou solí. Mohou vám však pomoci také rostliny (jak v květináči, tak v zemi) a krystaly, stačí jen je mít nablízku.

Každé vaše rozhodnutí zbavit se toxinů bude úspěšné, proto se nikdy netrapte tím, zda to děláte správně. Po takové očistě si všímejte nově nabyté lehkosti a zvýšené energie.

Myšlenka pro tento den

Dokonale se o sebe starám. Podobně jako koupu své fyzické tělo, očišťuji pravidelně i své energetické tělo. Žádám přitom své anděly, aby mne zbavili všech nízkých energií. Teď jsem ve stavu dokonalé čistoty.

10.5.

Přijímejte vděčně vše dobré

Když pronášíte pozitivní slova a vyzařujete své jasné světlo, všechny vaše dobré myšlenky se stanou skutečností přímo před vašima očima. Dnes s vámi budeme my andělé pracovat na tom, abychom vaši vnímavost vůči těmto manifestacím zvýšili.

Byli jste vychováni tak, abyste si spojovali dárky s dobrým chováním, takže když dostanete dárek, uvažujete nad tím, zda si ho zasloužíte. A když trpíte pocitem viny za své minulé činy, můžete mít pocit, že nejste hodni ničeho dobrého, co k vám přichází, a proto to od sebe bezděčně odháníte nebo dobro ignorujete.

Naši drazí, manifestace neboli splněná přání a touhy nejsou odměnami, stejně jako bolestivé zážitky nejsou tresty. Božství neposuzuje podle kategorie “dobrého” a “zlého”, nýbrž reaguje na vaši energii, stejně jako reaguje na energii všech ostatních lidí.

Když si dovolíte přijímat, učiníte tím velmi významné prohlášení vůči vesmíru. Projevujete tak péči o sebe i o všechny ostatní, které jste inspirovali, a zpečeťujete tím proces manifestace. Láska tak projde celým cyklem, od semínka láskyplné myšlenky až po vděčnost, když se zhmotní na materiální úrovni.

Myšlenka pro tento den

Otevírám svou náruč a vděčně přijímám dobro, protože vím, že si ho zasloužím podobně jako ostatní lidé. Moje vděčnost za dary, kterých se mi dostává, pozvedá i všechny ostatní, a tím obklopuje všechna má splněná přání láskou.

11.5.

Vyleštěte drahokamy obsažené ve vašich myšlenkách

Ve všem, co děláte, se vám dostává věčné nebeské podpory. Možná to někdy necítíte a říkáte si, že jste na všechno sami. Možná máte někdy pocit, že vás nebesa opustila a že vaše modlitby zůstaly nevyslyšeny. Ale proud univerzální energie neustále zobrazuje vaše myšlenky a pocity. Mnohokrát přihlížíme, jak činíte rozhodnutí, která bychom vám nedoporučovali, nicméně vaše svobodná vůle určuje, že musíte dostat všechno, nač jen pomyslíte. Je tomu tak proto, že jste stvořitelé a neustále vytváříte to, čím se v myšlenkách zabýváte.

My andělé jsme vám k dispozici, požádáte-li nás, abychom vám pomohli vytvářet struktury, které vám přinesou radost. Přivolejte si nás, abychom vás upozornili na drahokam skrytý v každé vaší myšlence a pocitu, protože i v každé úzkosti nebo obavě je obsažena zářivá energie lásky. Můžeme vás vést k tomu, abyste si vědomě vytvářeli zkušenosti, které vám přinesou velkou radost a požehnání.

Buďte si dnes vědomi své úžasné schopnosti manifestace neboli uskutečňování svých představ. Vězte, že ať pomýšlíte na cokoli, celý vesmír vaše přání podporuje.

Myšlenka pro tento den

Vím, že se mi dostává veškeré podpory a že také dostávám všechno tak, jak o to požádám. Prostřednictvím svých myšlenek a emocí si přivolávám své zkušenosti a soustředím se přitom na radost.

12.5.

Važte si své citlivosti

Na mnohé energie reagujete velice citlivě a někdy se může stát, že si nejste jisti, zda to, co cítíte, jsou vaše vlastní pocity, nebo pocity někoho jiného.

Někdy se vám možná zdá život tak intenzivní, že se dokonce pokoušíte “vypnout” tuto svou schopnost si to vše uvědomovat. Jinými slovy, jste citliví.

Dnes vás žádáme, abyste tuto svou danost vnímali jako dar pro vás i pro svět. Vaše jasné vědomí je schopno okamžitě rozpoznat pravdu a poctivost ve vztazích, stejně jako velmi hluboce pociťovat radost a lásku. Vaše vnímavost vám také napomáhá komunikovat velmi jasně s námi anděly. Cítíte naši přítomnost a naše sdělení vnímáte s určitostí. Navíc se chováte také velmi ohleduplně vůči citům ostatních – jste velice pozorní, laskaví a opatrní.

Myšlenka pro tento den

Cítím svou citlivost a věřím, že přináší mnohá požehnání ostatním i mně. Pečuji s láskou o svou speciální schopnost uvědomovat si některé věci a chráním ji, protože je to dar pro mě i pro celý svět a pomáhá mi dosahovat svého životního cíle.

13.5.

Spolupracujte s archandělem Azraelem

Azrael přináší úlevu od utrpení a oblažuje srdce, která jsou potemnělá zármutkem. Předává nebeské světlo každému duchu, kterého se dotkne, a stačí pouhá jeho přítomnost, aby člověku trpícímu žalem pomohla znovu uvěřit v lepší zítřek.

Azrael potřebuje lidské pomocníky, aby předávali jeho vzkazy plné naděje. Stává se totiž, že pokud jsou lidé ponořeni do hluboké bolesti, nejsou schopni vnímat duchovní říši, a proto je nutné, aby jim vzkazy zprostředkovali jiní lidé. Můžete se stát takovými pozemskými anděly, požádáte-li Azraela, aby vás vedl k těm, již jsou smutní a sklíčení. Bude promlouvat vaším prostřednictvím, a tak budete pronášet ta pravá slova a současně druhým předávat silnou léčivou energii.

Přivolejte si dnes archanděla Azraela a spolupracujte s ním na zvýšení energie těch, kdo to potřebují. Azrael odstraní zbytky žalu i z vašeho srdce a poté se s vámi spojí, abyste společně prozářili také srdce druhých. Připomene vám, že stav štěstí je posvátný a že nejlepší způsob, jak prokázat úctu těm, kteří už odešli, je radovat se ze života.

Myšlenka pro tento den

Volám archanděla Azraela, aby vedl má léčivá slova. Azraeli, žádám tě, abys uzdravil mé srdce od žalu, který mi brání vnímat lásku. Pomoz mi prosím přijmout změnu s důstojností a posilni mé vědomí, že nikdo a nic není navždy ztraceno.

14.5.

Říkejte slova, která léčí

My andělé jsme se už zmínili o tom, jakou mají slova energii, sílu a dopad. Dnes se zaměříme na jejich uzdravující moc. Toto sdělení jsme prostoupili obzvláště silnou dávkou léčivé ener­gie a vy ji nyní, při čtení těchto řádek, absorbujete. Začněte me­ditovat, nadechujte zhluboka tuto sílu do sebe. Vnímejte, jak vám posíláme lásku a podporu na všech možných úrovních.

Spolupracujme společně na tom, abyste používali uzdravující slova, ať už mluvíte nebo píšete o čemkoli. Pokud chcete, můžeme vést vaše vyjadřování tak, aby bylo prosyceno nejvyšší terapeutic­kou energií. Vaše slova vysílají jiskry Boží lásky a ostatní vnímají jejich dopad. Jako prostředníci, skrze které proudí léčivá slova, po­cítíte jejich účinek i vy.

Myšlenka pro tento den

Bože a andělé, děkuji vám, že dnes vedete má slova. Žádám vás, aby byl můj slovník nasycen láskou a po­zitivní energií. Ať všechno, o čem mluvím, přinese těm, kteří mi naslouchají, prospěch. Všechna má slova jsou léčivá a povzbudivá.

15.5.

Uvědomte si, že si zasloužíte lásku takoví, jací právě teď jste

K tomu, abyste si zasloužili Boží lásku, se nemusíte změnit. Vždycky jste byli hluboce milováni takoví, jací jste. Všechno na vás je hodno lásky.

Samozřejmě, že vaše soucitné a laskavé chování má hodnotu, ale uvědomte si, prosím, že vás milujeme bezu ohledu na vaše cho­vání. Čím více se budete vy sami schopni přijímat stejným způ­sobem, tím více budete vnitřně uvolnění a budete se radovat ze všech svých zkušeností.

Život není založen na tom, že byste byli závislí na tom, zda vás přijme ego ostatních. Závisí však na tom, zda přijmete požehnání, jež k vám vysílá Bůh, který je bez ega. Být přijati lidmi je nedosa­žitelný cíl, být přijati Bohem je skutečnost.

Dnes se uvolněte při pomyšlení, že my andělé vás milujeme ta­kové, jací jste právě v tomto okamžiku. Odpoutejte se od napětí, které plyne z nespokojenosti se sebou samým, a radujte se z darů, jež vám přinese dnešní den.

Myšlenka pro tento den

Bůh a andělé mě milují bez podmínek jako bytost, která je taková, jaká právě je. Přestávám být neustále ve střehu a dovoluji si pocítit vnitřní mír s vědomím, že si zaslou­žím lásku proto, že jsem to já.

16.5.

Najděte si nové přátele

My andělé vám můžeme pomoci s vašimi vztahy k přátelům, jak starým, tak novým, pokud nás o to požádáte. Pomůžeme vám, když nastane nedorozumění mezi vámi a vašimi přáteli, ale také v obecné komunikaci, a budeme vás inspirovat k tomu, abyste oslavovali lásku mezi vámi a těmi, které milujete.

Velmi rádi vám také přivedeme do života nové přátele. Protože jste stále duchovnější, proměnily se pravděpodobně také vaše vztahy. Osoby, které vám byly dříve blízké, z vašeho života odcházejí, a zdá se, že se liší i vaše zájmy od zájmů vašich nejbližších. Ale nebojte se, všechny tyto změny se brzy vyrovnají.

Požádejte nás, abychom vám s vašimi vztahy s přáteli pomohli. Uvědomte si, že někteří lidé, s nimiž jste se nedávno potkali nebo se s nimi brzy potkáte, jsou odpovědí na vaše modlitby. Očekávejte proto jen úžasné a harmonické vztahy a výsledek je nevyhnutelný.

Myšlenka pro tento den

Mám skvělé nové známé, protože vím, co je to pravé přátelství. Žádám své anděly, aby mi pomáhali v každé oblasti mých vztahů. Důvěřuji jak svým starým, tak novým vztahům.

17.5.

Dělejte si časté přestávky

Úzkost vyvolává neklid, který vám znemožňuje se soustředit. Vaše mysl a tělo bývají někdy neklidné jako rozbouřené moře. Tyto stavy vycházejí ze snahy nalézt mír, aniž by člověk věděl, kde a jak ho hledat. Bez ustání se snažíte hledat dokonalost mimo své nitro a toužíte mít všechno pod kontrolou, což zase vychází z vaší potřeby klidu a vyrovnanosti. Ale protože skutečný mír je totéž, co Bůh, znamená to, že ve skutečnosti toužíte po spojení s Bohem.

Potřebujete si odpočinout od situací, které ve vás vyvolávají intenzivní reakce. Ironií je, že jste tyto stresující okolnosti vyvolali sami, protože jste doufali, že vám přinesou klid nebo že vás přinejmenším na chvíli vytrhnou z úzkosti. To, po čem toužíte, najdete ve chvílích ztišení, kdy zavřete oči, soustředíte se na svůj dech a zklidníte své tělo i mysl. Tam najdete Boha i mír.

Dělejte si během dne časté přestávky, při kterých zavřete oči a zhluboka dýchejte (zvláště pak v obtížných situacích, nebo cítíte-li úzkost). A nezapomeňte, že vás za všech okolností držíme za ruku, ať ve chvílích klidu, či zmatků. Vzhledem k tomu, že nás naplňuje dokonalý mír, můžete se o nás opřít a načerpat od nás tolik klidu, kolik jen budete chtít. Tento klid uhasí běsnící požár ve vašem nitru a umožní vám harmonické řešení všech problémů.

Mír je odpovědí na všechny otázky, které dnes máte… jen mír.

Myšlenka pro tento den

Budu se během dne snažit o vědomé dýchání. Budu si připomínat, že si mohu zvolit mír, ať se kolem mě děje cokoli. Kdykoli si to budu přát, mohu se stáhnout do svého nitra, kde vládne mír, už jenom tím, že zavřu oči.

18.5.

Proveďte nějakou zdravou změnu

Kdybyste mohli lusknout prsty a změnit jednu věc ve svém životě, co by to bylo? První věc, která vás napadla, představuje téma, kterým je třeba se zabývat. Vaše duše touží po změně a vaše vnitřní já čeká, až s tím něco uděláte.

Má-li o sebe člověk pečovat, znamená to někdy vstoupit do propasti neznáma. Protože je však vaším cílem zlepšit svou situaci, uvědomte si, že máte veškerou naši podporu.

Dnes učiňte kroky, které vás přiblíží k uskutečnění vaší vytoužené změny. Ať učiníte jakkoli nepatrný krok, vesmír se jeho prostřednictvím dá do pohybu, protože činí stejné kroky jako vy, jen s tím rozdílem, že ke zdaru vašeho cíle přispívá obrovským dílem.

Myšlenka pro tento den

Činím jeden krok (nebo více kroků) správným směrem. Ctím se a láskyplně se o sebe starám.

19.5.

Mějte víru a trpělivost

Boží načasování znamená průnik všech příhodných okolností v jednom bodě. Mějte prosím trpělivost, než všechno dosáhne optimálních podmínek, tak aby mohlo dojít k manifestaci vašich přání neboli k jejich realizaci v hmotném světě. Nyní jen věřte, že vaše modlitby a afirmace byly vyslyšeny a jsou právě uskutečňo­vány. Jejich konečné naplnění je téměř na dosah ruky.

Když se námořník blíží souši poté, co strávil mnoho měsíců na moři, hledá taková znamení, jako jsou například ptáci s vět­vičkou v zobáku. Pak se za nimi plaví ve víře, že pobřeží je blízko. Podobným způsobem vám i my andělé posíláme mnoho signálů vypovídajících o tom, jak pokračuje uskutečňování vašich přání. Žádáme vás o stejnou víru, jakou mají zmínění námořníci. Věřte, že znamení, která vidíte a vnímáte, jsou jasnou předzvěstí velkých věcí na horizontu vaší budoucnosti.

Spočiňte ve své důvěře a trpělivosti s vědomím, že o všechno je postaráno ve váš prospěch. Vaše loď právě vplouvá do přístavu.

Myšlenka pro tento den

Mám víru v Boží načasování a vím, že mé modlitby jsou vždycky vyslyšeny v tom nejdokonalejším okamžiku. Upouštím od svých představ a věřím ve výsledek. Všechno se odehrává podle plánu. Brzy pochopím souvztažnost všech událostí. Můj život je – a vždycky byl – ve všech směrech dokonalý.

20.5.

Radujte se ze své neochvějné víry

Už víte, jak je důležité být bez ustání naplnění vírou, pokud jde o uskutečňování vašich přání i uzdravování. My andělé jsme tu dnes proto, abychom vás naučili pár metod, jak víru získat a posílit.

Víra je schopnost soustředit se na lásku bez ohledu na okol­nosti. Je to důvěra, že všechno se vyřeší tím nejlepším možným způsobem a že se stane zázrak. Toto přesvědčení spoléhá na to, že láska je odpovědí na všechno. Nedůvěra je na druhé straně pra­vým opakem. Nutí vás k přesvědčení, že všechno je pouze na vás, že všechno se v životě získává jen bojem, obavami a soupeřením. Který stav podle vás poskytne duši více štěstí a zdraví?

Nezapomínejte, že když v modlitbě žádáte o splnění svého přání, můžete také požádat o posílení víry.

Myšlenka pro tento den

Žádám Boha a anděly, aby posílili mou víru. Mám ochotu věřit, že láska zajistí všechny moje potřeby. Nyní se rozho­duji pro život v míru a klidu, který pramení z hluboké víry.

21.5.

Skončete s nervozitou

Slovo “nervózní” naznačuje, že s vašimi nervy není něco v pořádku. Na druhé straně to znamená, že máte zdravou smyslovou soustavu, která však pracuje přes čas. Když zažíváte tuto emoci, jste jako divoký pták, který se z úzkostí schovává před dravci, to jest, cítíte se jako kořist a jste neustále ve střehu kvůli svému bezpečí.

Ale jediným “predátorem” ve vašem životě je váš strach, který vás v žádném ohledu nechrání. Naopak vyčerpává vaši nervovou soustavu a zvětšuje váš děs. Jediná cesta z toho ven je uklidnit se prostřednictvím emočního i fyzického přístupu.

Začněte s fyzickou stránkou, protože ta je nejhmatatelnější. Jakmile je totiž vaše tělo uvolněné, je jednodušší uklidnit mysl. Proto vás dnes my andělé žádáme, abyste odpočívali. Individuálně vám pomůžeme najít tu nejvhodnější formu odpočinku, a to z hlediska vašeho časového rozvrhu, z hlediska toho, čemu dáváte přednost, i z hlediska vašeho temperamentu. Pokud pak najednou dostanete velkou chuť se protáhnout nebo cvičit, jít ven, pít více vody, očistit své tělo od toxinů, dát si koupel, jít na masáž a podobně, pak vězte, že vás k těmto činnostem motivujeme my, jako bychom byli vašimi fyzioterapeuty.

Zatímco se budete soustředit na uvolnění svého těla, my vám pomůžeme zklidnit vaše emoce. Začněte tím, že budete během dne zhluboka dýchat a budete posílat svůj dech do svalů, které trpí tenzí. S výdechem se snažte vypudit ze sebe i jen náznak pocitu ohrožení a nadechujte naopak pocit jistoty a míru.

Jste v bezpečí, naši drazí. Bdíme nad vámi a nad vašimi milovanými přesně tak, jak nás o to žádáte. Proto se můžete zcela uvolnit.

Myšlenka pro tento den

Pracuji na uvolnění svého těla a dovoluji Bohu a svým andělům, aby mne ochraňovali. Uvolňuji své svaly, protože vím, že jsem ve všech ohledech v bezpečí.

22.5.

Otevřete bránu hojnosti


Právě v rukou držíte klíče k bráně hojnosti. Představují je ote­vřené srdce a mysl, jež jsou připraveny přijímat. Schopnost přijímat vychází ze schopnosti vnímat možnosti a potenciál svůj, druhých i všech situací. Znamená to vnímat a zužitkovat Boží ideje, které vám my andělé předáváme, a také dovolit druhým, aby vám pomáhali.

Všechno, co potřebujete, je vaše, jen si o to musíte říct. Začněte jednoduše žádostí, kterou můžete přednést mnoha různými způ­soby: formou modlitby, pomocí afirmace, vizualizace a podobně. Na to, aby se věci daly do pohybu, je dobrá jakákoli metoda.

Další částí tohoto procesu je vaše vnímavost. Vesmír vám bude posílat vzkazy, aby vás dovedl k vašim vytouženým výsledkům, nebo vám přímo pošle to, oč žádáte. To vyžaduje připravenost a ochotu přijímat pomoc a dary.

Tím, že půjdete svou cestou, pomůžete mnoha lidem. Budete totiž inspirací pro všechny, kteří si potřebují připomínat, jak je dů­ležité žádat o pomoc a přijmout ji, když přijde.

Myšlenka pro tento den

Nyní jsou dveře hojnosti přede mnou dokořán, protože se otevírám univerzálnímu proudu prosperity. Žádám své anděly, aby mi pomohli. Když mi druzí nabízejí pomoc, s radostí ji přijímám.

23.5.

Obdarujte se

Proč byste měli čekat na zvláštní příležitost k tomu, abyste si mohli dát dárek? Odměnu naopak nejvíc potřebujete během obyčejných dnů. Dárek, kterým se dnes obdarujete, nemusí být ani drahý ani rafinovaný, může být i zdarma. Vaše srdce však nad ním musí plesat radostí.

Přistupujte k dnešnímu dni s otevřenou myslí a dovolte nám, abychom vás navedli na tu nejlepší odměnu. Může to být nějaká činnost, jako například návštěva kina nebo přečtení knihy, nebo si můžete dopřát masáž či pedikúru. Nebo dokonce dáte přednost tomu se jen tak ponořit do vany či si jít odpoledne na chvíli lehnout.

V žádném případě to ale neznamená, že byste si měli dnes dopřát jen jednu radost. Dělejte si radost tak často, jak to budete cítit, a poznáte účinek, který vám vaše nadšení a radost přináší.

Myšlenka pro tento den

Dávám si dárek a mám radost, že o sebe takto pečuji. Zasloužím si pozorné zacházení a odměňuji se s láskou.

24.5.

Rozhodněte se, jaký den byste chtěli prožít

Máte schopnost a moc udat svému dni tón.  Učiňte tak tím, že se rozhodnete, jaký typ zkušeností byste chtěli prožít. Položte si nyní otázku: Jak chci tento den prožít? Vizualizujte si to a vnímejte jen ty nejvyšší energie. Pokud zjistíte, že se soustře­díte na negativní scénáře, požádejte nás anděly, ať energii strachu proměníme v lásku.

Jste režiséry svého dne. Pro každou situaci existuje ten nejlepší možný výsledek a vy se posunete na vyšší úroveň díky svému od­hodlání mít výjimečné zážitky.

Zasloužíte si všechnu krásu a velkolepost, kterou život může nabídnout. Chopte se dnes bohatství, které vám náleží, a rozhod­něte se, že se chcete mít úžasně.

Myšlenka pro tento den

Dnešní den bude plný…………. Žádám své anděly, aby mi pomohli zůstat během celého dne v pozitivní a optimis­tické náladě. Zasloužím si mít se nádherně a prožívám každou situaci a vztah na jejich nejvyšší možné úrovni.

25.5.

Vizualizujte si úspěšný den

Představte si, že dnes budete v každé situaci úspěšní. Představujte si, jak se usmíváte a dobře se bavíte, protože se vám všechno daří. Soustřeďte se na pocit obrovské radosti z toho, že se před vámi otevírají všechny dveře, a uvědomujte si, že ostatní jsou inspirování vašimi úspěchy.

Vizualizujte si den plný úspěchů a dejte si ho jako dárek. Vaše pozitivní očekávání jsou semínka, která vám přinesou prospěch a která úspěšně vyrostou a stanou se z nich povznášející zážitky.

Myšlenka pro tento den

Mám úspěch ve všem, co dělám, a učím se ze všech svých zkušeností. Lidé mě mají rádi a váží si mě, protože i já si vážím sebe sama a mám dobrý pocit z toho, kdo jsem. Umožňuji si mít úspěch – nijak mě to neohrožuje. Zasloužím si požehnání stejně jako ostatní lidé, a pokud uspěji já, pak uspějí i všichni ostatní.

26.5.

Dělejte si časté přestávky

Úzkost vyvolává neklid, který vám znemožňuje se soustředit. Vaše mysl a tělo bývají někdy neklidné jako rozbouřené moře. Tyto stavy vycházejí ze snahy nalézt mír, aniž by člověk věděl, kde a jak ho hledat. Bez ustání se snažíte hledat dokonalost mimo své nitro a toužíte mít všechno pod kontrolou, což zase vychází z vaší potřeby klidu a vyrovnanosti. Ale protože skutečný mír je totéž, co Bůh, znamená to, že ve skutečnosti toužíte po spojení s Bohem.

Potřebujete si odpočinout od situací, které ve vás vyvolávají intenzivní reakce. Ironií je, že jste tyto stresující okolnosti vyvolali sami, protože jste doufali, že vám přinesou klid nebo že vás přinejmenším na chvíli vytrhnou z úzkosti. To, po čem toužíte, najdete ve chvílích ztišení, kdy zavřete oči, soustředíte se na svůj dech a zklidníte své tělo i mysl. Tam najdete Boha i mír.

Dělejte si během dne časté přestávky, při kterých zavřete oči a zhluboka dýchejte (zvláště pak v obtížných situacích, nebo cítíte-li úzkost). A nezapomeňte, že vás za všech okolností držíme za ruku, ať ve chvílích klidu, či zmatků. Vzhledem k tomu, že nás naplňuje dokonalý mír, můžete se o nás opřít a načerpat od nás tolik klidu, kolik jen budete chtít. Tento klid uhasí běsnící požár ve vašem nitru a umožní vám harmonické řešení všech problémů.

Mír je odpovědí na všechny otázky, které dnes máte… jen mír.

Myšlenka pro tento den

Budu se během dne snažit o vědomé dýchání. Budu si připomínat, že si mohu zvolit mír, ať se kolem mě děje cokoli. Kdykoli si to budu přát, mohu se stáhnout do svého nitra, kde vládne mír, už jenom tím, že zavřu oči.

27.5.

Uvědomte si, že jste láska

Bůh je čistá láska a láska je také jediný cit, který na Nebesích existuje. Protože jste výsledkem jedné ze Stvořitelových myšlenek, vaše duše byla počata a stvořena s Božskou pečlivostí.

Vaše fyzické tělo je jen malou částí vaší bytosti. Vaše duše je schopna překročit všechna omezení, kterými může trpět vaše tělo, protože je navěky spojena s Bohen, a tudíž s láskou. I vy neustále plavete v moři tohoto vřelého citu, který dáváte i přijímáte.

Buďte si dnes zvláště vědomi své pravé přirozenosti a lásku, cit daný vám Bohem, projevujte sobě i druhým. Soustřeďte se na své pocity a vnímejte, oč více se tak cítíte být sami sebou a jak se cítíte přirozeně a příjemně. V každém okamžiku jste milováni tou nejhlubší láskou. Vždyť vy sami jste láska!

Myšlenka pro tento den

I v tomto okamžiku je o mne s láskou pečováno. Bůh a andělé jsou čistou láskou a stejně tak jsem jí i já. Všechno na mně je hodno lásky. Přináším více tohoto citu na planetu Zemi už jen tím, že žiji. Protože já jsem láska, nyní i vždycky.

28.5.

Chraňte se

Váš svět je bezpečný a není důvod pro jakýkoli strach a obavy. Dnes bychom vám my andělé rádi řekli něco o používání štítu, nikoli však ve smyslu zbroje. Spíše se jedná o něco, co se podobá pláštěnce, kterou si člověk obleče, když jde ven a venku prší. A stejně jako si pláštěnku neoblékáte ve strachu, není ani nutné, abyste se báli, když se takto chráníte.

Existuje mnoho způsobů, jak na sebe dohlížet. Nejjednodušší ochrana je představit si, že jste obklopeni bílým světlem. Tato ochraňující zářivá energie je láska bez formy – je to naše životní síla. Protože bílé světlo časem slábne, je třeba si tuto ochranu obnovit dvakrát až třikrát denně. Až budete mít praxi s bílým světlem, naučíme vás pracovat i s jinými barvami a také s jinými metodami ochrany.

Všímejte si, jaká je vaše nálada předtím, než se zahalíte bílým světlem, a poté. Díky této ochraně budete mít pocit bezpečí a budete připraveni plně rozvinout své duchovní dary.

Myšlenka pro tento den

Přivolávám si své anděly a bílé světlo, aby obklopili mne a všechny mé blízké, ale i mé auto, domov, kancelář a ostatní majetek. Andělé a bílé světlo, ochraňujte mě prosím tak, aby ke mně mohly pronikat jen pozitivní energie.

 

29.5.

Opusťte boj a napětí

Není třeba s ničím a proti ničemu bojovat. Řešení každého zdánlivého problému, a to skutečně naprosto každého, k vám přijde samo.

Boj je založen na strachu, a ten vysílá energii, která se podobá ostnatým drátům, jež vytvářejí v proudu lásky bariéry, podobně jako když řeka narazí na strmé skály. To je jeden z důvodů, proč strach zpomaluje vaše manifestace neboli uskutečňování vašich snů. Když své obavy pustíte a odevzdáte je Bohu, všechno k vám opět začne přicházet hladce a mnohem rychleji.

Dnes opusťte všechna témata, která ve vás vyvolávají pocity napětí. Můžete to učinit tak, že si je všechny sepíšete a jejich seznam budete adresovat Bohu a nám andělům. Pak už nás stačí jen požádat, abychom vám pomohli je zcela nechat odeznít. Už vaše pouhá ochota učinit tyto kroky vám přinese velký úspěch.

Myšlenka pro tento den

Žádám Boha a anděly, aby mi se vším pomáhali. Namísto osamoceného boje nebo dělání si starostí se svěřím se svými úzkostmi Nebesům. Vzdávám se všech svých starostí a nahrazuji je vnitřním mírem.

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení