Rady andělů na každý den 2024

ČERVENEC

 

1.7.

Naslouchejte moudrosti svého těla

Na chvíli se zastavte a všímejte si pocitů svého těla. Pozorujte jednotlivé části svého těla, zaměřte se na ty, které jsou uvolněné, a pak na ty, které trpí napětím. Zůstaňte přitom vnitřně tiší a soustředění. Pak se zhluboka nadechněte a představte si, že vaše plíce se naplňují uzdravujícím světlem. Při výdechu nasměrujte svou energii a dech do míst, kde ve svém těle vnímáte napětí.

Prociťujte, jak se vaše svaly uvolňují, jak jim posíláte lásku a věnujete jim svou pozornost, a požádejte je, ať vám řeknou, proč byly stažené. Jejich odpověď velmi pravděpodobně odhalí nějaké skryté strachy, kterými je třeba se zabývat. Buďte jejich důvěrným přítelem. Naslouchejte svému tělu se soucitem. Ujistěte své tělesné já, že je v bezpečí a pod ochranou, a přemýšlejte nad tím, co jste díky jeho sdělením pochopili.

Vaše tělo je v mnoha ohledech velmi moudré a upřímné – vždycky vám řekne pravdu. Chcete něco změnit ve svých plánech pro dnešní den na základě toho, co jste zjistili? Potřebujete další pomoc od jiných lidí nebo od nás andělů?   Buďte dnes se svým tělem pravidelně v kontaktu. Veďte tichý rozhovor s každou částí svého těla, která si žádá vaši pozornost. Naslouchejte jeho sdělením a učiňte na základě jeho sdělení potřebné kroky. Tak už vás nebude vaše tělo muset na věci upozorňovat napětím nebo bolestí, ale namísto toho s vámi bude harmonicky spolupracovat.

Myšlenka pro tento den

Naslouchám moudrosti, o niž se se mnou dělí mé fyzické tělo. Ztišuji svou mysl a žádám své tělo, ať ke mně promlouvá, a naslouchám mu. Chápu, proč mé tělo reaguje určitým způsobem. Soucítím s jeho pocity a s láskou činím všechno, co mi pomáhá a prospívá.

2.7.

Zjednodušujte

Jmenujte jednu věc, kterou byste ve vašem životě rádi změnili, aby nebyl tolik komplikovaný. Všimněte si první myšlenky, která vám přijde na mysl, a uvědomte si, že my andělé vám můžeme pomoci v tom, aby se vaše přání stalo skutečností. Můžete mít skutečně mnohem jednodušší život, a přesto dostát svým finančním povinnostem, zatímco si budete plnit svá přání.

Dnes se zaměřte na jednoduchost. V každé situaci si položte otázku, zda existuje jednodušší způsob, jak se k ní postavit. Zapomeňte na přesvědčení, že boj je nutnou součástí života, a otevřete náruč, abyste mohli začít dělat věci harmonickým způsobem. Pomůžeme vám tohoto cíle dosáhnout, pokud nás o to požádáte.

Myšlenka pro tento den

V jednoduchosti je síla. Nejlepší věci v životě jsou jednoduché. Proto se vzdávám všech zbytečných komplikací a propouštím je ze svého života – hned teď.

3.7.

Dělejte si časté přestávky

Úzkost vyvolává neklid, který vám znemožňuje se soustředit. Vaše mysl a tělo bývají někdy neklidné jako rozbouřené moře. Tyto stavy vycházejí ze snahy nalézt mír, aniž by člověk věděl, kde a jak ho hledat. Bez ustání se snažíte hledat dokonalost mimo své nitro a toužíte mít všechno pod kontrolou, což zase vychází z vaší potřeby klidu a vyrovnanosti. Ale protože skutečný mír je totéž, co Bůh, znamená to, že ve skutečnosti toužíte po spojení s Bohem.

Potřebujete si odpočinout od situací, které ve vás vyvolávají intenzivní reakce. Ironií je, že jste tyto stresující okolnosti vyvolali sami, protože jste doufali, že vám přinesou klid nebo že vás přinejmenším na chvíli vytrhnou z úzkosti. To, po čem toužíte, najdete ve chvílích ztišení, kdy zavřete oči, soustředíte se na svůj dech a zklidníte své tělo i mysl. Tam najdete Boha i mír.

Dělejte si během dne časté přestávky, při kterých zavřete oči a zhluboka dýchejte (zvláště pak v obtížných situacích, nebo cítíte-li úzkost). A nezapomeňte, že vás za všech okolností držíme za ruku, ať ve chvílích klidu, či zmatků. Vzhledem k tomu, že nás naplňuje dokonalý mír, můžete se o nás opřít a načerpat od nás tolik klidu, kolik jen budete chtít. Tento klid uhasí běsnící požár ve vašem nitru a umožní vám harmonické řešení všech problémů.

Mír je odpovědí na všechny otázky, které dnes máte… jen mír.

Myšlenka pro tento den

Budu se během dne snažit o vědomé dýchání. Budu si připomínat, že si mohu zvolit mír, ať se kolem mě děje cokoli. Kdykoli si to budu přát, mohu se stáhnout do svého nitra, kde vládne mír, už jenom tím, že zavřu oči.

4.7.

Držte se svých snů

Vaše sny, cíle, ambice a plány jsou velmi osobní. Patří jen vám. protože jsou součástí cesty vaší duše. Jen vy víte, co vaše srdce a duch chce, abyste dělali, a čím chce, abyste se stali.

Bez ohledu na okolnosti, které ve vašem životě nastanou, bez ohledu na to, jak se cítíte, na to, co říkají nebo co dělají druzí, mu­síte se držet svých snů. Vaše sny jsou součástí toho, proč jste se v tuto dobu vtělili na Zemi. Patří k vám stejně jako stavební ka­meny vašeho tvoření.

Hýčkejte dnes všechny své touhy. Vdechněte jim znovu život, pokud jste o nich už nějakou dobu nepřemýšleli, a požádejte nás anděly, abychom vám pomohli je uvést do života. Otevřeme vám dveře a povzbudíme vás, abyste jimi prošlí.

Myšlenka pro tento den

Držím se svých snů, ať se děje cokoli, protože jsou součástí mého osobního určení. K jejich uskutečňování potřebuji jen své vlastní svolení. Mám plnou podporu Boha a andělů a mé štěstí přináší světu pozitivní a uzdravující energii.

5.7.

Smějte se

To, jak zní smích, sez pozemských zvuků nejvíce podobá nebeské “hudbě sfér”. Jeho nejčistší energie vysílá vaši niternou radost do světa, a to má dalekosáhlý účinek. Váš smích léčí a uzdravuje vás, stejně jako všechny ostatní, kdo ho slyší nebo pociťují jeho sílu. Pozvedá totiž energii v místnosti, kterou se rozléhá. Ať jde o tiché chichotání nebo hlasitý, hurónský smích, jeho moc je veliká.

Dnes hledejte důvody, proč se zasmát. Podívejte se třeba na komedii, přečtěte si legrační knihu nebo si s druhými vyprávějte vtipy. Hledejte humor ve všech možných situacích a pokuste se na věci dívat jako komik. Smát se pro vás bude s postupnou praxí stále jednodušší, podobně jako to platí o ostatních pozitivních aspektech života. A pokud si osvojíte tento nový zvyk, bude na vás mít dlouhodobý účinek.

Myšlenka pro tento den

S láskou a upřímností se směji všemu humornému, jímž je protkán vesmír. Když vidím rozmary života, směji se jim a mé srdce je potěšeno mou radostí.

6.7.

Vězte, že jste obklopeni láskou

Právě v tuto chvíli vás láskyplně objímají naše křídla. Prociťujte naši lásku ve svém srdci a oddejte se jí. Je důležité, abyste si takovou výživnou Božskou péči pravidelně dopřávali, a nabíjeli se tak. Dnes vám budeme posílat ještě více láskyplné energie. Aby se tak dělo, není nutné, abyste si toho byli vědomi, avšak určitě vás oblaží, kdykoli se rozhodnete se na naši energii naladit.

Myšlenka pro tento den

Něžné andělské objetí mě osvěžuje. Koupu se v nebeské lásce a dovoluji si ji plně prožívat. Jsem vzácnou bytostí, nyní i vždycky.

 

7.7.

Projděte otevřenými dveřmi

Před vámi se právě teď otevřely dveře k novým příležitostem. Není nic, co by pro vás bylo nedostupné nebo co by vám bylo uzavřeno. Otázkou je, do kterých dveří chcete vstoupit, protože volba je zcela na vás.

Někdy se můžete cítit tolika možnostmi až zahlceni. Nebo mů­žete pochybovat o svých schopnostech projít určitými dveřmi. My andělé vám dnes pomůžeme vnímat možnosti, které před vámi leží. Propůjčíme vám také jasné vědomí a odvahu, abyste prošli dveřmi, jež vás dovedou ke snům, po nichž toužíte. Odevzdejte nám všechny své strachy, otázky nebo námitky týkající se tohoto procesu.

Učinit krok vpřed někdy znamená zanechat něco za sebou. My vás bezpečně povedeme a budeme vám během této změny pomáhat.

Myšlenka pro tento den

Přede mnou se otevřely dveře k úžasným příležitostem. Mohu dělat, být nebo mít cokoli, pro co se rozhodnu. Mí andělé mi pomáhají mít jasnou mysl a také odvahu změ­nit pozitivně svůj život. Přijímám velké životní změny s vírou v Nebesa.

 

8.7.

Važte si svého léčivého zraku

My andělé dnes pokračujeme v diskusi o tom, jak zvýšit intenzitu proudu univerzální léčivé energie. Už jsme mluvili o rukou a srdci a dnes budeme pracovat s čakrou třetího oka.

Vaše třetí oko přijímá a také vysílá intenzivní světlo. Různé čakry interpretují informaci o energii různým způsobem: ruce se soustřeďují na fyzické pocity, srdce na emoce a třetí oko na obrazy.

Abyste získali o věci, která vás zajímá, celistvý obraz, můžete použít tyto tři body dohromady. Rovněž můžete vysílat energii ze všech tří bodů najednou, abyste tak zvýšili spektrum vaší léčivé energie.

Vaše třetí oko je stejně jako ostatní čakry řízeno vaší vůlí a úmysly. Jakékoli napětí nebo pochybnosti z vaší strany může tento proces narušit, a proto je třeba nasměrovat své zaměření a dovolit, aby se všechno ostatní dělo přirozeně.

Začněte tím, že si stanovíte dva cíle:

* Přeji si, aby se mé třetí oko stalo zvýšenou měrou citlivé vůči obrazům lásky.
* Mé třetí oko teď vysílá uzdravující energii všem, na koho se podívá.

Opakujte tyto dvě afirmace tak často, jak to budete cítit, a pro­ces se okamžitě spustí.

Myšlenka pro tento den

Vnímám, jak mým třetím okem proudí energie. Protože si přeji vidět lásku, je to léčivá energie, která mnou pro­chází. Je pro mě naprosto bezpečné, aby bylo mé třetí oko zcela probuzené a vědomé.

 

9.7.

Zrekapitulujte si uplynulý rok

My andělé bychom se dnes s vámi rádi zpětně podívali na právě uplynulý rok. Co vám vytane na mysli, když se nad ním za­mýšlíte? Co jste se naučili? Nač vzpomínáte nejraději? Co byste rádi změnili a co nového byste rádi prožili v nadcházejícím roce?

Můžeme vám pomoci připravit se na budoucnost tak, že se s vámi podíváme upřímně na minulost. Každá situace vám při­náší příležitost naučit se něco nového. Ta nejbolestnější období někdy inspirují k nejvýznamnějším změnám vedoucím ke zlep­šení ve vašem životě.

Nelitujte ničeho, co se během minulých měsíců stalo. Každý okamžik byl jedinečným mistrovským dílem, protože jste ho pro­žili jako úžasné Boží děti. Využijte svých vzpomínek jako kataly­zátoru, který vás připraví a posune blíže ke skvělé budoucnosti.

My andělé jsme s vámi každý den každého roku a jsme připra­veni vám pomáhat, kdykoli si o to řeknete.

Myšlenka pro tento den

Jsem pozoruhodným Božím dítětem. Každý okamžik, který prožívám, je mistrovským dílem učení se a růstu. Používám lekcí tohoto roku jako nástrojů a základny pro ještě úžasnější budoucnost.

 
10.7.

Vyleštěte drahokamy obsažené ve vašich myšlenkách

Ve všem, co děláte, se vám dostává věčné nebeské podpory. Možná to někdy necítíte a říkáte si, že jste na všechno sami. Možná máte někdy pocit, že vás nebesa opustila a že vaše modlitby zůstaly nevyslyšeny. Ale proud univerzální energie neustále zobrazuje vaše myšlenky a pocity. Mnohokrát přihlížíme, jak činíte rozhodnutí, která bychom vám nedoporučovali, nicméně vaše svobodná vůle určuje, že musíte dostat všechno, nač jen pomyslíte. Je tomu tak proto, že jste stvořitelé a neustále vytváříte to, čím se v myšlenkách zabýváte.

My andělé jsme vám k dispozici, požádáte-li nás, abychom vám pomohli vytvářet struktury, které vám přinesou radost. Přivolejte si nás, abychom vás upozornili na drahokam skrytý v každé vaší myšlence a pocitu, protože i v každé úzkosti nebo obavě je obsažena zářivá energie lásky. Můžeme vás vést k tomu, abyste si vědomě vytvářeli zkušenosti, které vám přinesou velkou radost a požehnání.

Buďte si dnes vědomi své úžasné schopnosti manifestace neboli uskutečňování svých představ. Vězte, že ať pomýšlíte na cokoli, celý vesmír vaše přání podporuje.

Myšlenka pro tento den

Vím, že se mi dostává veškeré podpory a že také dostávám všechno tak, jak o to požádám. Prostřednictvím svých myšlenek a emocí si přivolávám své zkušenosti a soustředím se přitom na radost.

 
11.7.

Změňte své každodenní návyky

I když je rutina uklidňující, může vás velice otupit vůči vnímání různorodosti života. Zvyky oslabují vnímavost vašich smyslů vůči všemu neobvyklému. Probuďte své vědomí a prožijte stav živoucí energie tím, že pravidelný běh svých činností nějak narušíte.

Všechno dnes tvůrčím způsobem pozměňte a bavte se při tom. Změňte svůj obvyklý rozvrh, své stravovací návyky a také způsob, jak věci děláte. Možná si budete připadat rozpačitě, když budete zkoušet něco nového, ale pocítíte také radost z toho, že objevujete nový způsob života. Pravděpodobně se k některým pohodlným návykům vrátíte, ale nejspíše si také ponecháte něco z toho, co jste vyzkoušeli dnes. Jinými slovy, díky tomu, že budete trochu experimentovat, možná objevíte úžasné nové možnosti, jak změnit svůj život.

Jedním z důvodů, proč je dovolená tak osvěžující, je, že během ní člověk objevuje nová místa, nová jídla, seznamuje se s novými lidmi a věnuje se aktivitám, které patří k volnému času. Podobnou energii však můžete vytvořit tím, že změníte některé věci teď hned.

Myšlenka pro tento den

Měním své každodenní návyky, tak aby můj den probíhal neobvyklým způsobem. Zkouším nové věci, díky nimž objevuji nové možnosti. Nechávám za sebou staré a těším se na nové.

 

12.7.

Važte si svých léčivých rukou

Vaše láskyplná energie proudí celým vašim tělem a můžete ji směrovat podle své vůle. Čakry na vašich rukou, ve vašem srdci a v třetím oku mohou tuto univerzální sílu vysílat, pokud se tak rozhodnete.

Dnes se my andělé zaměříme na vaše ruce, které obsahují více než deset velmi aktivních a citlivých bodů, které vnímají, posí­lají a přijímají energii. Když natáhnete ruce s dlaněmi otočenými vzhůru, pročistíme vaše čakry i zmíněné body a dodáme jim ještě větší sílu. Zhluboka přitom dýchejte.

Sledujte, co ve svých dlaních cítíte. Když budete chtít získat informace o nějakém prostoru, situacích, lidech a předmětech, dejte své ruce před sebe a důvěřujte svým vjemům. Přiložte své ruce na kteroukoli oblast svého těla a vysílejte do svého těla ho­jivou energii. Soustřeďte se na své pocity. Jestliže k tomu ucítíte vedení, můžete totéž provést i druhé osobě, zvířeti nebo rostlině.

Čím více si budete uvědomovat energie, které vaše ruce vysílají a přijímají, tím mocněji bude léčení proudit oběma směry.

Myšlenka pro tento den

Mé ruce léčí. Ve chvílích, kdy do nich a z nich proudí ener­gie, si dobře uvědomuji všechny vjemy. Miluji své ruce.

 

13.7.

Zanechte sebeodsuzování

V konečném důsledku platí, že jediný člověk, kterému musíte odpustit, jste vy samotní. Zlost, zášť a odpor, jež pociťujete vůči druhým, nakonec vždycky souvisejí pocity, které máte vůči sobě samým. Proto možná některé vaše pokusy odpustit druhým selhaly. Dokud neodpustíte sami sobě, budou výčitky, kterými se zahrnujete, pronikat i do vašich vztahů.

Odpustit si je něco jiného než přijmout obvinění. Znamená to nejdříve si přiznat své pocity viny nebo zlosti. Tím, že si tyto emoce přiznáte, je zbavíte moci, kterou nad vámi měly, dokud byly potla­čovaným tajemstvím. Vaše otevřenost vás nakonec přivede k po­chopení, že jste neudělali nic špatného, protože v Božím vesmíru se nic špatného stát ani nemůže.

Odpusťte si dnes všechno, co si myslíte, že jste udělali nebo ne­udělali. Odpoutejte se od iluze viny nebo pohrdání sebou samými. Jste ztělesněním stoprocentní lásky stejně jako váš Stvořitel, a proto jste schopni lásky k sobě samým.

Myšlenka pro tento den

Pohlížím na sebe očima lásky a vzdávám se všeho sebeodsuzování. Soucítím se sebou s vědomím, že vždycky dělám, jak mohu nejlépe. Boží vesmír je dokonalý, nyní a vždycky.

 

14.7.

Řiďte se svým vnitřním vedením

Jste navěky spojeni s Bohem, který je všudypřítomný. Toto pouto je součástí vašeho nitra a vy ho vnímáte jako “vnitřní pocit”. Pokud nasloucháte jeho hlasu a jdete za ním, přivede vás blíže k Nebesům.

Váš šestý smysl je na sto procent přesný, protože je projevem Boží dokonalosti. Uvědomte si, že kdykoli sejdete ze správné cesty, jde pouze o dočasnou okliku, a nikoli o ztracenou šanci, protože vaši intuici nemůže nic zničit. Můžete ji jen přeslechnout. I pak je však váš vnitřní pocit stejně přesný jako kdykoli předtím.

Myšlenka pro tento den

Řídím se svým vnitřním vedením a důvěřuji vzkazům, které dostávám od Boha a andělů.

 

15.7.

Vyjděte si do přírody

My andělé vám radíme, abyste trávili čas venku na čerstvém vzduchu mezi stromy, rostlinami a ptáky. Vnímáme doslova terapeutické účinky, který má takový pobyt na vaše tělo, mysl a duši. Slyšeli jste naše slova a cítíte potřebu rozmlouvat s přírodou. Dnes vám to pomůžeme uskutečnit. Bez ohledu na to, co jste si už naplánovali, vybízíme vás, abyste dnes strávili nějaký čas v přírodě. Pokud žijete nebo pracujete ve městě, i tam existují parky, stromy a tráva.

Příroda uvolňuje napětí, které pramení z namáhavé snahy splnit všechny požadavky vašeho časového rozvrhu. Nejste však stroj podobný hodinám, a proto vaše křečovitá snaha dostát lhůtám a termínům vašich závazků narušuje váš přirozený rytmus a vyvolává ve vás pocit roztříštěnosti, mrzutosti a dezorientace.

Dovolte dnes přírodě, aby uzdravila všechny tlaky a napětí ve vašem životě a opět si začněte více uvědomovat své já. Snažte se znovu získat svůj instinkt pro dobré načasování tím, že se postavíte nohama na zem, opřete se o strom a budete dýchat čerstvý vzduch.

Myšlenka pro tento den

Dnes si udělám čas pro sebe tak, že půjdu na procházku do přírody. Cítím, jak ožívám, když vdechuji čerstvý vzduch. Dávám si dárek ve formě přírody.

 

16.7.

Vizualizujte si úspěšný den

Představte si, že dnes budete v každé situaci úspěšní. Představujte si, jak se usmíváte a dobře se bavíte, protože se vám všechno daří. Soustřeďte se na pocit obrovské radosti z toho, že se před vámi otevírají všechny dveře, a uvědomujte si, že ostatní jsou inspirování vašimi úspěchy.

Vizualizujte si den plný úspěchů a dejte si ho jako dárek. Vaše pozitivní očekávání jsou semínka, která vám přinesou prospěch a která úspěšně vyrostou a stanou se z nich povznášející zážitky.

Myšlenka pro tento den

Mám úspěch ve všem, co dělám, a učím se ze všech svých zkušeností. Lidé mě mají rádi a váží si mě, protože i já si vážím sebe sama a mám dobrý pocit z toho, kdo jsem. Umožňuji si mít úspěch – nijak mě to neohrožuje. Zasloužím si požehnání stejně jako ostatní lidé, a pokud uspěji já, pak uspějí i všichni ostatní.

 

17.7.

Nakrmte ptáky

My andělé úzce spolupracujeme s ptáky, kteří vám přinášejí naše láskyplné vzkazy. Pokud uvidíte ptáka, který se nějak podivně chová, nebo najdete-li ptačí pírko na nečekaném místě, pak si můžete být jisti, že jsme za tím my.

Je důvod, proč nás zpodobňujete s křídly. Protože my i ptáci se vznášíme nad všemi zdánlivými omezeními a problémy. Přesto však nepřestáváme bedlivě sledovat, co se děje dole: my sice neprožíváme ty boje, co vy, ale pomáháme vám při všem, co vás potká.

Když komunikujete s ptáky, máte možnost pociťovat naši energii mnohem jasněji. Ptáci vám pomáhají komunikovat s anděly přírody, s archanděly, ale také s vašimi anděly strážnými a předky. Proto dnes ptáky nakrmte a pobuďte nějaký čas v jejich společnosti. Potěší je vaše štědrost a vás zase jejich zpěv, přítomnost a energie.

Myšlenka pro tento den

Krmím ptáky a cítím, jak je mé srdce najednou lehounké jako pírko. Všímám si andělských znamení. Dovoluji svému duchu, aby létal stejně svobodně jako pták.

 

18.7.

Zůstávejte pozitivní

Pokud zažíváte těžkosti, nejvíce ze všeho vám pomůže, když si udržíte pozitivní přístup. Všechno, co se děje, v sobě nese vždycky požehnání, i když není ihned patrné. Zachováte-li si však víru, pak budete schopni pozvednout všechny kolem sebe, a do­konce i situaci samotnou.

Pozitivní pohled na svět má za následek, že je tělo uvolněné, což vám následně umožní jasné a tvůrčí myšlení během náročných si­tuací. Navíc váš přístup bude inspirací pro ostatní a může odvrátit cyklus neustálého klesání energie.

Zařekněte se, že dnes budete optimističtí, ať se děje, co se děje. Buďte neustále upřímní ve vztahu ke svým myšlenkám a pocitům a zavolejte si nás anděly a své vyšší já, abychom vám pomohli při pohledu na každou situaci získat lepší perspektivu. Tímto způso­bem mnohem rychleji zpracujete všechny rozrušující emoce a udr­žíte si vysokou hladinu energie a pozitivní přístup.

Myšlenka pro tento den

Mým záměrem je zůstat pozitivní vůči sobě i všem svým vztahům. Tento pozitivní přístup je slučitelný s upřím­ností. Štěstí je stav, který je pro mě naprosto v pořádku, a tento pohled na svět udržuje mé zdraví i mou energii na vysoké úrovni.

 

19.7.

Odevzdejte tuto situaci Bohu

Nejlepší způsob, jak vyřešit situaci, která ve vás vzbuzuje obavy nebo zlost, je odevzdat ji Bohu. Odevzdejte dnes všechno, co vás trápí, do jeho mocných rukou. Nikdy nemusíte ničím procházet sami.

Trápíte-li se, všechno jen zhoršujete. Když však situaci ode­vzdáte Bohu, znamená to, že všechno bude vyřešeno zázračně harmonickým způsobem. Odevzdání svých starostí Bohu vás také očistí od toxických účinků stresu a vzteku.

Pokud potřebujete pomoci, abyste byli schopni se od nich od­poutat, zavolejte si nás anděly. Nikdy nebudeme zasahovat do vaší svobodné vůle, ale můžeme vám pomoci, abyste viděli světlo všech harmonických řešení, která leží před vámi.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám tuto situaci zcela do rukou Božích. Důvěřuji v Boží moudrost a věřím, že můj problém vyřeší, a od­poutávám se od negativních myšlenek a pocitů. Vím, že už je všechno dokonale vyřešeno.

 

20.7.

Nesuďte

Soudit znamená rozdělovat věci pomocí slov do různých kategorií – je to metoda, kterou vaše ego užívá ke zjednodušení. Vaše vyšší já naopak používá systém rozlišování, které je založeno na vnímání pocitů přitahování a odpuzování ve vztahu k energiím daného člověka, věci i situace.

Když soudíme, říkáme: “Toto je dobré,” nebo “Toto je špatné,” kdežto když rozlišujeme, říkáme: “K této situaci mě něco přitahuje,” nebo “Tyto okolnosti se mi nelíbí.” První metoda rozděluje, zatímco ta druhá pracuje se zákonem přitažlivosti.

Ať se dnes ocitnete v jakékoli situaci nebo vztahu, pokuste se nesoudit. Dovolte druhým být sebou samými, mít svůj vlastní názor a jednat podle něj. Buďte ve svém myšlení vlídní a pohlížejte na sebe očima soucítění. Ctěte pocity, které vás přitahují k různým situacím, nebo vás od nich naopak odpuzují. Toto rozlišování bude vaším rádcem, jemuž můžete důvěřovat.

Myšlenka pro tento den

Vnímám a ctím svou intuici. Mé pocity mě ve všech směrech ochraňují, protože ke mně skrze ně promlouvá Bůh a mí andělé.

 

21.7.

Užívejte si posvátného klidu

Dnes bychom vám chtěli my andělé navrhnout, abyste si vy­členili čas na odpočinek, při kterém se plně uvolní vaše mysl i tělo. I pouhých pět minut strávených v tichu vrátí vaší duši a du­chu energii a osvěží je.

Během této posvátné chvíle vypněte telefon, rádio, televizi a všechno, co by vás mohlo rušit. Ponořte se do ticha, aniž byste se snažili jakkoli ovládat své myšlenky, emoce nebo své tělo. Jinými slovy, jen buďte.

Chvíle, které strávíte sami v tichu, jsou darem, který dáváte sami sobě. Vaše vnitřní já vám za vaši péči poděkuje.

Myšlenka pro tento den

Investuji do sebe tím, že trávím čas v tichu. Miluji ztišení své mysli a oddávání se klidu. Když se nořím do posvát­ného prostoru ticha, má mysl, tělo a emoce jsou pokojné.

 

22.7.

Oddávejte se svým snům a nápadům

Denní snění neboli oddávání se vlastním fantaziím je často ka­talyzátorem představivosti, kdy vaše mysl překračuje hranice logiky a zkoumá nové možnosti.

My andělé se často divíme, proč lidé touto aktivitou opovrhují, protože pro získání nových myšlenek a nápadů je to činnost přímo zásadní. Chtěli bychom vás povzbudit, abyste si dnes v klidu sedli a nechali své myšlenky volně běžet, a oddávali se tak beze spěchu snění.

Nechte se unášet svými nejdivočejšími fantaziemi a nekoneč­nými možnostmi, které máte k dispozici. Představujte si scénáře “Co kdyby” a vizualizujte si, jak se vaše přání plní.

Poté si možná budete chtít zapsat některé myšlenky, které vás napadly. Netrapte se tím, že vám budou připadat přehnané. Uvědomte si, že jste byli právě napojeni na Božství a že na každém snu je vždycky něco hodnotného a významného.

Myšlenka pro tento den

Dnes si dovolím oddávat se během dne snění. Moje před­stavivost si užívá možnosti běžet jako o závod se všemi myšlenkami a obrazy, které ji napadají. Otvírám se novým nápadům. Moje mysl je sjednocena s kolektivní moudrostí vesmíru, na kterou se mohu napojit, kdykoli se rozhodnu.

23.7.

Velmi si sebe važte

My andělé někdy pozorujeme, jak bojujete s pocity, že nejste oblíbeni nebo milováni. Rádi bychom, abyste věděli, že ačkoli se tento strach objevuje u každého člověka, není založen na sku­tečnosti. Pravda je taková, že jste oblíbení a milovaní. Lidé si vás váží a vy víte, že také my vás milujeme a zbožňujeme.

Až se budete cítit osamocení, nepochopení nebo nemilovaní, zastavte se a zavolejte si nás na pomoc. Okamžitě vám pošleme speciální dávku milující Boží energie, aby vás uklidnila.

Jste ztělesněnou láskou a nikdy nemůžete být odděleni od svého duchovního zdroje. Jste navždy v objetí našich křídel, což je projev obrovské Boží úcty k vám. Važte si sebe i vy, protože jste skutečně hodni té obrovské lásky, kterou vás Nebesa zalévají.

Myšlenka pro tento den

Jsem k pomilování. Lidé mě mají rádi kvůli tomu, že jsem, kdo jsem, a jejich lásku si zasloužím. Otevírám své srdce dávání i přijímání láskyplné energie.

24.7.

Uznejte génia v sobě

Vaše vnitřní já je nekonečně moudré. Jste napojeni na univer­zální Zdroj, který má přístup k veškerému vědění. Vaše moud­rost pramení ze stejného zdroje jako moudrost, kterou byl obdařen kterýkoli génius, který kdy žil – tedy přímo z Boží mysli. Proto je důležité, abyste o sobě smýšleli a mluvili s láskou. Když mluvíte o své inteligenci, vyjadřujete se zároveň o Bohu.

Máte v sobě génia, stejně jako každý člověk. Nejchytřejší se zdají lidé, kteří naslouchají své vnitřní moudrosti a jednají podle ní. My andělé vám můžeme pomoci naučit se tento pramen vědění pou­žívat. Budete-li chtít, pomůžeme vám ho vnímat, důvěřovat mu, rozumět mu a jednat podle něj. Stačí nás o to jen požádat.

Vychutnávejte si dnes jistotu, že jste moudří. I když právě něco nevíte, vždycky se můžete napojit na informaci, která vás zajímá. Postačí k tomu, když zklidníte svou mysl, pomyslíte na svou otázku a pak už jen budete naslouchat odpovědi, která k vám přijde.

Myšlenka pro tento den

Mám v sobě génia, který je ochoten mi kdykoli pomoci. Pokládám této části své bytosti otázky a snadno slyším odpovědi. Spolupracuji se svými anděly, takže na základě své vnitřní moudrosti rovněž jednám.

25.7.

Meditujte

Přistupujte k meditaci uvolněně a berte ji jako radostný únik. Přirozeně ji praktikujete v okamžicích, kdy se oddáváte dennímu snění nebo se nacházíte ve stavu jasného vědomí. Nedělejte si starosti s pravidly, aby se z meditace nestala dřina. Namísto toho dejte své mysli a svému tělu prostor, aby se zklidnily – to je meditace. Je to doba, kdy se vaše mysl zcela spojí s vaším nebeským domovem. Představte si to, jako když auto tankuje benzín – podobně k vám přichází energie, nápady a klid.

Existuje nepřeberné množství způsobů, jak zklidnit mysl, a jak jsme se právě zmínili, neměli byste se zatěžovat tím, zda vaše metoda je ta správná. Skutečnost, že meditujete, je mnohem důležitější, než jak to děláte. Jedním ze způsobů je zavřít oči a zhluboka dýchat nebo si sednout před oltář či odpočívat venku v přírodě.

Existuje důvod, proč mají slova meditovat a meditovat shodný slovní kořen, protože obě představují přístup ke zdraví. Meditace je vaším bezplatným a přenosným uzdravujícím prostředkem, jehož jedinými vedlejšími účinky jsou vnitřní mír a omlazení. Přistupujte k ní jako k lahodnému jídlu, protože meditace je skutečnou duchovní hostinou. Oddávejte se dnes chvílím klidu, a posilněte tak svá přání a možnost naplnění svých potřeb.

Myšlenka pro tento den

Medituji tak, jak mi to připadá nejpřirozenější a nejpříjemnější. Uvolňuji se a zcela se propojuji s Duchem. Dopřávám si svobodu ke zklidnění své mysli a k naslouchání.

 

26.7.

Zůstaňte věrní sami sobě

Jako citlivé bytosti cítíte, co chtějí druzí, a rádi byste je potěšili. Dnes vám pomůžeme si stanovit zdravé, neboli takové hranice, které vám umožní zachovat si vlastní přirozenost, a přitom vycházet druhým vstříc.

Máte velkou radost, pokud můžete někomu napomoci k lepšímu zdraví, nebo aby se cítil šťastnější. Je to výrazem vašeho vyššího já a také to patří k vašemu životnímu poslání – a my rozvíjení tohoto rysu ve vás ještě podporujeme. Naším úkolem, coby vašich andělů strážných, je provádět vás situacemi, které nesete nelibě. Takové situace nastávají tehdy, když jste sice příliš unavení nebo zaneprázdnění na to, abyste někomu mohli pomoci, ale přesto to uděláte. Totéž se vám stává ve vztazích, když máte pocit, že dáváte mnohem více, než dostáváte (včetně radosti a uspokojení). V takových případech vám pomůže stanovit si konstruktivní osobní hranice a tak si udržet zdraví i pocit štěstí.

Kdykoli vás někdo požádá o pomoc, vaše intuice i tělo vám řeknou, jak byste měli reagovat. Pokud pocítíte cokoli negativního, pak si dopřejte chvilku času. Obraťte se mezitím na nás a odevzdejte nám všechny své myšlenky a pocity, které vůči dané situaci chováte. Pomůžeme vám s vaším rozhodnutím, tak abyste se cítili dobře, ať už se rozhodnete druhému pomoc poskytnout, či nikoli.

Zůstanete-li věrní sami sobě, vaše energie zůstane na vysoké úrovni a bude čistá, a budete příkladem pro ostatní léčitele nebo lidi, kteří pomáhají druhým. Být se sebou v harmonii je dar, kterým také obohacujete tento svět.

Myšlenka pro tento den

Zachovávám si věrnost a respektuji své pocity a změny své energie. Je naprosto v pořádku odmítnout, pokud to tak cítím. Druhým mohu pomáhat mnoha způsoby, včetně modlitby.

 

27.7.

Vysílejte lásku svým svalům

Možná, že teď máte v těle napětí, aniž si to uvědomujete. My andělé vás na něj upozorňujeme, abyste ho mohli uvolnit.   Udělejte si chvíli na to, abyste svou pozorností oskenovali své tělo, a našli tak místa, kde se tenze nachází. Pak se zeptejte svých svalů, co se vám tím snaží říci. Jejich odpověď pravděpodobně uslyšíte, ucítíte nebo si ji pomyslíte. Zkuste se od nich dozvědět, proč jsou napjaté.

Poté se zhluboka nadechněte a při výdechu si představujte, jak svůj dech vysíláte do svého těla. Mějte se svými svaly soucítění a poděkujte jim za vynikající práci, kterou pro vás odvádějí. Nejneže jsou oporou vašeho těla, ale také vám upřímně popisují své pocity.

Pokud totiž zanedbáváte své tělo a nevšímáte si ho, trpí napětím nebo bolestmi. Proto si dnes na ně udělejte čas, naslouchejte mu a oceňte ho. Podobně jako se lidé uvolní, když cítí, že je ti druzí chápou, budou na vaši pozornost a péči reagovat i vaše svaly.

Myšlenka pro tento den

Mluvím se svými svaly s úctou a pochopením. Namísto přikazování, aby se uvolnily, beze spěchu naslouchám, co mi chtějí říct. Děkuji jim za to, že odvádějí dobrou práci, a vysílám k nim svou lásku.

 

28.7.

Buďte věrni sami sobě

Už znáte své skutečné pocity a musíte podle nich jednat. Pokud se budete sami sobě stavět na odpor, zablokuje se vaše energie a bude narušovat mnoho oblastí vašeho života – fyzické, citové, finanční i duchovní zdraví.

Ačkoli se mnoho lidí snaží své skutečné pocity potlačovat, aby potěšili druhé, tyto emoce se nakonec stejně projeví. Mohou se například manifestovat jako fyzické symptomy nemoci nebo jako finanční bloky.

Přestože by se mohlo zdát, že podřídit se někomu druhému je projevem lásky, ve skutečnosti tak popíráte nejen svou, ale i jeho autentičnost. My andělé vám můžeme dodat odvahu, abyste byli schopni vyjádřit své pocity, a přitom si ve vztahu zachovat lásku, ohleduplnost, úctu i harmonii.

Myšlenka pro tento den

Přiznávám si své skutečné pocity a jednám upřímně vůči sobě i druhým. Žádám své anděly, aby mě v mých vztazích vedli a pomáhali mi. Pokud zachovávám věrnost sobě, pak se chovám poctivě i ke všem ostatním.

 
 
29.7.

Podnikněte nějaké dobrodružství

Někdy se snažíte odolávat změně, protože neznámo ve vás vyvolává nepříjemné pocity. Učit se a růst jsou dvě pozemské zkušenosti, po kterých touží vaše duše. Ačkoli si můžete připadat v nové situaci nepříjemně, je zároveň vzrušující se k ní postavit čelem.

Buďte dnes dobrodružní a pusťte se do objevování něčeho nového. Zapište se do zajímavého kurzu, kontaktujte někoho, koho obdivujete, cestujte na neznámé místo, jeďte na výlet nebo si naplánujte exotickou dovolenou. Posuňte své hranice až k bodu rozjařené radosti. Probuďte v sobě život!

Budete se obdivovat za to, že jste udělali tak odvážný krok. Neboť učiníte-li jej, zvýší se vaše sebevědomí a sebedůvěra. To vám pomůže pracovat na uskutečňování vašeho životního poslání, protože si uvědomíte, že jste skutečně kvalifikovaní a že jste schopni rozdávat požehnání smysluplným způsobem.

Myšlenka pro tento den

Mám dobrodružného ducha. Procházím branou odvahy a vstupuji do nového světa plného úžasných věcí, vzbuzujících posvátnou úctu. Zjišťuji, že se nemám čeho bát, protože moje výpravy mě vedou k pokladům, které jsou ukryty v mém nitru.

 
30.7.

Uzdravte neshody

Každý nemusí souhlasit s vašimi rozhodnutími nebo způsobem, jakým řešíte věci. Když máte s někým nedorozumění, můžete být smutní, zlobit se, cítit se zmatení nebo to pociťovat jako zradu. Pravděpodobně si kladete otázku, proč ta osoba myslí tak naprosto rozdílným způsobem než vy. Můžete dokonce zpochybňovat své vlastní rozhodnutí a říkat si, jestli náhodou neměla pravdu.

Taková situace je příkladem toho, že i když všichni lidé mají ve svém nitru stejného ducha a světlo, každý je jako člověk jedinečný. Když se vám někdo líbí nebo když někoho milujete, soustřeďujete se na podobnosti mezi vámi, což vám může zastřít možnost všimnout si i kontrastů.

Přesto se však stává, že v každém vztahu mají občas partneři na věc rozdílné názory. Mír spor samo o sobě nevadí, ale vadí to, jak se sporem potom nakládáte. Pokud v sobě najdete dost velkorysosti a přijmete, že ten druhý může mít prostě jiný názor než vy, pak jste se na své duchovní cestě učení a růstu dostali už hodně daleko.

Uzdravení se nejdříve odehrává ve vašem nitru a teprve poté se jeho působení rozšíří i na váš vztah. Bez ohledu na to, co dělá ten druhý, zůstaňte věrni svému Božství. Váš duchovní růst nezávisí na tom, že někoho změníte. Patří k němu to, že se naučíte v ostatních vnímat světlo bez ohledu na cokoli.

Myšlenka pro tento den

Během všech svých kontaktů s lidmi trvá mé ukotvení v lásce. Soustředím se pouze na vnitřní světlo v nitru svém i ostatních. Přijímám, že druzí jsou jiní než já, a miluji se za to, kdo jsem právě teď.

 

31.7.

Objevte svou klidnou povahu

Naši drazí, pro to, aby vás naplnil vnitřní mír, nemusíte nic dělat, protože už ve vás je. Pokud ho právě teď necítíte, po­žádejte nás anděly, abychom vám pomohli.

Strach vás neudrží v bezpečí ani nevyřeší vaše problémy. Jen klidná mysl může jasně vnímat Boží hlas, který vás poklidně vede k řešení, jež hledáte.

Bez ohledu na danou situaci najdete vždy odpověď prostřed­nictvím vnitřního klidu. Dnes buďte objeviteli, zkoumajícími ni­tro. Nechť je vaším cílem vyrovnanost – nikoli jako to, co musíte teprve získat nebo si zasloužit, ale jako poklad, který jen čeká, až ho objevíte.

Myšlenka pro tento den

Právě v tuto chvíli v sobě cítím vyrovnanost. Bůh je mír a Božství je všude. Proto je klid Stvořitele přítomný i v mém nitru. Jsem v pohodě a dávám své mysli svolení, aby se ztišila. Volám si na pomoc anděly, aby mi pomohli se uvolnit a odpoutat

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení