Rady andělů na každý den 2022

21.5.

Vnímejte svou krásu

Vaše vnitřní i vnější krása je úchvatná a vyvolává hlubokou úctu. Jste dokonalým odrazem nebeské nádhery a všechno na vás je zářivé. Pokud byste se mohli vidět očima nás andělů, pochopili byste, proč jsme ve vaší přítomnosti tak šťastní.

Celá vaše bytost je dílem Božského Stvořitele, jak byste tedy mohli být jiní než nádherní? Byli jste stvořeni Tím, jenž stvořil také květiny, západy slunce, pohoří, ptáky a jezera. Jste stejně do­konalí jako všechno v Božím království.

Když si uvědomíte svou Božskou dokonalost, pak všechny ne­dostatky, kterých jste si vědomi, ztrácejí na důležitosti. Vaše před­stava o sobě samých se uzdraví poté, co se do sebe znovu zamilu­jete a začnete se mít rádi stejně, jako vás má rád Bůh.

Vy a každá bytost na této zemi jste skvostná stvoření. Přesvědčte se o tom dnes sami. Otevřete své srdce, své oči i mysl, abyste za­kusili tu výjimečnou krásu, která je všudypřítomná.

Myšlenka pro tento den

Jsem krásnou bytostí, uvnitř i navenek. Všechna Boží stvoření jsou dokonalá, včetně mě. Stvořil mne stejný Stvořitel, který vytvořil i ty největší divy přírody. Miluji se jako bytost, která je taková, jaká právě teď je.

20.5.

Zavolejte si na pomoc své anděly

Když se budete zlobit kvůli svým materiálním podmínkám, jako jsou peníze, práce nebo místo, kde bydlíte, či kvůli majetku, vzpomeňte si, že existuje i jiný přístup. Tutéž energii, kterou investujete do úzkosti, můžete vložit do modliteb a afirmací, což jsou prostředky, které vám přinesou řešení i reálnou pomoc.

Ve chvíli, kdy dostanete signál, že se vás zmocňují obavy (začnete mít například strach, sevře se vám žaludek nebo zatnete zuby), zastavte se a přivolejte nás na pomoc. Připomeneme vám, že o všechny vaše potřeby je po celou vaši cestu postaráno. Uklidníme vás a pomůžeme vám vyčistit mysl, abyste mohli přijímat svou intuicí naše vedení, díky kterému pro vás bude situace jednodušší.

Myšlenka pro tento den

Všeho, co potřebuji, se mi dostává v hojnosti nyní a vždycky. Moje budoucnost je naprosto bezpečná. Prosím o zázraky, očekávám je a věřím, že jejich prostřednictvím bude postaráno o mne i o mé milované.

19.5.

Radujte se ze svého mladistvého ducha i těla

Jiskra Božského ohně ve vaší duši představuje vašeho ducha, který nikdy nezestárne. Vaše tělo může tuto věčnou mladost odrážet, pokud si dovolíte ji žít.

Takže co by věčně mladý duch dělal, aby se plně projevil? Zpíval by, tancoval, tvořil a objevoval svět. Užíval by si bohatství emocí a zážitků, odpočíval by, když by bylo třeba, a hrál by si, kdykoli by se mu zachtělo. Nekladl by si žádné meze.

Dovolte si dnes, aby se tato část vašeho já projevila. Vnímejte pozitivní vliv, který na vaše tělo má tato energie (včetně svěžího vzhledu). Mládí vyzařuje život, který je vnímán jako zdraví na všech úrovních.

Myšlenka pro tento den

Mám věčně mladého ducha. Jiskra Božského ohně ve mně nyní jasně září a já ji s radostí projevuji. Mohu si hrát a současně dostát všem svým povinnostem. Hrát si je vlastně povinnost, kterou mám vůči sobě.

18.5.

Uvědomte si, že jste milováni na věky

Vždycky jsme vás milovali, už od samého vzniku vašich duší. Zrodili jste se jako dokonalá Boží stvoření a naše láska vůči vám nikdy nezakolísala. A po vašem boku budeme navěky věků.

Je o vás neustále pečováno s obrovskou láskou, naši drazí. Důvodem k tomu je již pouhá skutečnost, že jste Božími dětmi. Nemusíte dělat nic, abyste si tuto laskavost zasloužili, protože je vaše navždy.

Myšlenka pro tento den

Jsem právě teď hluboce milovanou bytostí. Zasloužím si lásku a s radostí ji přijímám, protože je pro mě bezpečné ji cítit. Mé srdce je zcela otevřené a přijímá bez zábran Boží lásku a péči.

17.5.

Usmívejte se

Vědci už dokázali, že pocit štěstí a úsměv mají velký fyziologický prospěch. Jejich duchovní dopady jsou také nesčetné a my andělé vás dnes žádáme, abyste se soustředili na jeden z nich: na bumerangový efekt, který má úsměv.

Když se usmějete, druzí nemohou jinak, než se také usmát. Přestože to není úsměv od ucha k uchu, jejich oči se zalesknou jiskřičkou štěstí, když se na vás podívají. Tato reakce je schopnost člověka daná Bohem a my bychom rádi, abyste ji dále rozvíjeli. Tady skutečně platí: “Čím více dáváš, tím více dostáváš.”

Dnes se na někoho usmějte a všimněte si, jak se vám váš úsměv vrátí znásobený. Uvědomte si, že váš úsměv bude putovat od prvního člověka, na nějž jste se usmáli, k mnoha dalším. I jeho uzdravující účinek se jako domino dotkne všech, ke kterým se váš úsměv dostane. Prospěch z vašeho úsměvu se vám vrátí mnoha způsoby zpět.

Myšlenka pro tento den

Usmívám se, protože je mnoho důvodů, proč prožívat štěstí, i když si to možná právě teď neuvědomuji. Můj úsměv je prvním krokem ke štěstí – mému i ostatních – a je to dar, který odevzdávám vesmíru ku prospěchu všem.

16.5.

Pokračujte v práci

Některé vaše sny vyžadují čas a energii, a nechat se rozptylovat a otálet je tak jednoduché. Přesto vaše srdce touží po dosažení cíle. Významné cíle se nazývají “zásadními projekty”, protože představují volání naší duše.

Neustávejte v práci na takových důležitých projektech. Pokud nás požádáte, učiníme vám prostor ve vašem kalendáři a zajistíme vám dostatek času a motivace. Můžeme vám pomoci přestat odkládat některé kroky, tak že vás naučíme překonat skryté strachy, které vaše otálení způsobují.

Stačí nás jen požádat, a my vám pomůžeme nalézt tvůrčí způsoby, jak na projektech pracovat s radostí. Naplnění vašeho životního poslání je důležité, ale cesta k němu je pro vaši duši stejně podstatná.

Myšlenka pro tento den

Žádám své anděly o pomoc, aby mě motivovali k práci na mých zásadních projektech. Neustávám v práci na dosažení cílů, které pro mě mají význam. Takto využitý čas je investicí do mé vlastní osoby.

15.5.

Manifestujte hojnost

Protože jste nás anděly požádali, abychom zvýšili váš finanční příjem, budeme dnes pracovat na manifestaci hojnosti. Už jste udělali první důležitý krok správným směrem tím, že spolupracujete s Duchem.

Další krok je na nás. Musíme napravit některá vaše nastavení týkající se financí na úrovni myšlenek, přesvědčení, fyzických pocitů a emocí. Tento krok učiníme společně.

Pohodlně si lehněte a řekněte:

Bože, archandělé a mí strážní andělé, děkuji vám, že mě zbavujete mých úzkostí, které mi brání přijímat proud Božské hojnosti, který je stále přístupný naprosto všem.
Děkuji vám, že otevíráte mé srdce, aby mohlo přijímat.
Děkuji vám, že mé vědomí zbavujete staré zloby a zášti.
Děkuji vám, že mi pomáháte uvolnit mé svaly.
Nyní cítím uvolněnost, otevřenost a připravenost přijímat.
Cítím vděčnost a vnitřní mír.

Užívejte si pečující energie, které cítíte. Jakékoli zachvění, které cítíte ve svém fyzickém těle, je pozitivním znamením, že vše negativní odchází a vy se uzdravujete.

14.5.

Přestaňte tak urputně bojovat

Někdy tak velice zápasíte a napínáte síly, abyste něčeho dosáhli, že se namísto toho bezděčně blokujete. To platí obzvlášť v případě, kdy něco tak strašně moc chcete, že to zkoušíte znovu a znovu, jen abyste toho dosáhli.

Vesmír reaguje na strach, který je obsažen v energii zápasu. Tato skrytá úzkost, že se možná vaše touha nenaplní, se k vám vrací ve formě omezení, zpoždění a neuspokojivé realizace toho, čeho si přejete dosáhnout.

Odevzdání přináší okamžité výsledky. Když předáte své přání vesmíru, zbavíte se tak i strachu, který vás předtím blokoval. Vzdát se lpění na svém přání je, jako byste řekli: “Vím, že moje touha se uskuteční v té nejlepší možné formě, i když přesně nevím, jak se to stane.” Taková víra v podstatě znamená totéž, co otevřít dveře svého domu a pozvat předmět svého přání dál.

Proto dnes berte všechno s větším nadhledem a dovolte vesmíru, aby pracoval na uskutečňování vašich přání. Váš díl práce spočívá v tom, že si věc přejete, a tím to končí.

Nyní všechno odevzdejte Bohu a radujte se z tvořivých způsobů, jejichž prostřednictvím se vaše přání splní.

Myšlenka pro tento den

Uvolňuji se a odevzdávám všechna svá přání Bohu. Nekonečná Boží moudrost a láska se vždycky postará o mé potřeby tím nejlepším způsobem. Zlehka dýchám, otevírám svou náruč a ve víře přijímám splnění svých přání.

13.5.

Velmi si sebe važte

My andělé někdy pozorujeme, jak bojujete s pocity, že nejste oblíbeni nebo milováni. Rádi bychom, abyste věděli, že ačkoli se tento strach objevuje u každého člověka, není založen na sku­tečnosti. Pravda je taková, že jste oblíbení a milovaní. Lidé si vás váží a vy víte, že také my vás milujeme a zbožňujeme.

Až se budete cítit osamocení, nepochopení nebo nemilovaní, zastavte se a zavolejte si nás na pomoc. Okamžitě vám pošleme speciální dávku milující Boží energie, aby vás uklidnila.

Jste ztělesněnou láskou a nikdy nemůžete být odděleni od svého duchovního zdroje. Jste navždy v objetí našich křídel, což je projev obrovské Boží úcty k vám. Važte si sebe i vy, protože jste skutečně hodni té obrovské lásky, kterou vás Nebesa zalévají.

Myšlenka pro tento den

Jsem k pomilování. Lidé mě mají rádi kvůli tomu, že jsem, kdo jsem, a jejich lásku si zasloužím. Otevírám své srdce dávání i přijímání láskyplné energie.

12.5.

Kráčejte směle ke svým snům a cílům

Máte krásné sny a plány a všechny se ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, stávají skutečností. Vaše sny jsou zcela jistě dosažitelné, pokud na jejich uskutečnění budeme pracovat společně.

Dnes vás požádáme, abyste učinili následující rozhodnutí: rozhodněte se pro něco, po čem opravdu toužíte. Přijměte za své, že si to zasloužíte, uvědomte si, že uskutečnění vašeho přání je možné, a dovolte nám, abychom vám pomohli. Pak se jen řiďte naším vedením a dovolte, aby k vám mohlo přijít to, co je dobré. Pokud to učiníte, povedeme vás spolehlivě k činům, jejichž prostřednictvím se vaše sny naplní na materiální úrovni.

Každé velké úsilí sestává z mnoha malých krůčků. Proto se nyní soustřeďte na každý krok, který vás přiblíží vašemu snu. My vám pomůžeme svými radami, které budete přijímat ve formě silného pocitu jistoty, vize, myšlenky, zaslechnutých nebo přečtených slov nebo jiných znamení. Čím rychleji se začnete řídit naším vedením, tím rychleji se vaše sny splní.

Myšlenka pro tento den

Jasně se rozhoduji ohledně toho, co chci, a splnění svého snu si zasloužím. Můj cíl je zcela uskutečnitelný. Žádám anděly, aby mi pomohli zhmotnit to, po čem toužím. Vnímám jejich vedení a řídím se jím. Postupuji krok za krokem a otevírám svou náruč tomu, po čem sním.

11.5.

Důvěřujte svému vnitřnímu vedení

Odpovědi na otázky týkající se vaší současné situace už znáte. Ve ztišení slyšíte, jak vás vaše vnitřní moudrost vede, a my andělé vás dnes vyzýváme, abyste tomuto zdroji důvěřovali. Už víte, co dělat, takže váš dotaz není žádostí o novou informaci ani o vedení. Ptáte se spíše, zda můžete důvěřovat tomu, že vaše roz­hodnutí vás povede pozitivním směrem.

Dnes jsme tu proto, abychom vás ujistili o věrohodnosti a hodnotě vaší vnitřní moudrosti. Ať už jste v jakékoli situaci, žádá se od vás, abyste jednali z pozice víry, i když o své budoucnosti mnoho nevíte. Proto je tak důležité, abyste se soustředili na pozitivní výsledek.

V konečném slova smyslu je každý výsledek prospěšný, pro­tože v Božím vesmíru se mohou dít pouze dobré věci. I okolnosti, které se na první pohled zdají strašlivé, přinášejí zúčastněným duším požehnání.

Vaše pozitivní očekávání vám pomohou přitáhnout ten nejlepší možný výsledek a projasní i vaše zkušenosti po cestě k němu.

Myšlenka pro tento den

Důvěřuji svému vnitřnímu vědění. Mám pozitivní očeká­vání, co se týče změn, které nyní činím, i co se týče jejich dopadu na můj život. Je pro mě bezpečné jednat v sou­ladu se svou vnitřní moudrostí.

10.5.

Jděte vpřed beze strachu

Na cestě za svými sny můžete postupovat beze strachu i bez výhrad. Ve všem, co děláte, jste vždycky pod ochranou – po­kud nás anděly požádáte o pomoc a poté se řídíte vedením, které vám poskytujeme.

Dnes odvážně vykročte vstříc svým snům. Učiňte tak s napro­stou důvěrou, že stojíme po vašem boku. Nespadnete, a pokud do­stanete strach, chytíme vás.

Nezapomínejte s námi spolupracovat jako se svými věčnými spoluhráči. Než se rozhodnete nebo něco uděláte, obraťte se o radu nejdříve na nás. Neřekneme vám, co máte dělat, ale povedeme vás k rozhodnutím založeným na lásce a úctě k vám samým. Jsme po vašem boku a povzbuzujeme vás, ať směřujete ke štěstí, které vám náleží.

Myšlenka pro tento den

Postupuji vpřed beze strachu, protože mí andělé mě chrání a vedou mne. Během dne je nezapomínám žádat o pomoc a často s nimi navazuji spojení.

9.5.

Mějte rádi své tělo

Vaše fyzické tělo je jedním z nejdůležitějších nástrojů, který vám pomáhá naplňovat vaše Boží poslání. Je to příbytek vaší duše během vašeho života na Zemi. Stejně jako se staráte o domov, ve kterém bydlíte, i vaše tělo potřebuje péči a lásku.

Vaše fyzické tělo má svou vlastní životní sílu a inteligenci. Ta je zakódována v DNA, která je spojujícím článkem mezi duchovním a fyzickým světem a která funguje jako vedení mezi vaším nevědo­mím (které je napojeno na duchovní svět) a vaším já (které je zakot­veno ve vašem těle). Elektrická rovnováha mezi těmito receptory a vodiči funguje lépe, když o své tělo dobře pečujete.

Domov vašeho ducha touží po chvále, ocenění a jiných formách péče, podobně jako jakékoli jiné živé stvoření. Čím více laskavých slov svému tělu říkáte, tím lépe vám bude sloužit.

Dnes projevujte svému tělu lásku i to, jak si jej vážíte. Odmění vás vyšší hladinou energie a vitality. Tak projevuje tělo vděčnost za vaši pozornost.

Myšlenka pro tento den

O své tělo se starám co nejlépe. Vážím si ho, protože je zdravé, silné a plné života. Nyní žádám anděly, aby po­slali mému tělu velkou dávku uzdravující energie.

8.5.

Zvyšte svou fekvenci

Frekvenci vaší energie ovlivňují vaše myšlenky, slova i životní styl. Její zvýšení je nanejvýš prospěšné, protože se tak zvýší i rychlost splnění vašich přání a uzdravení. Vaše komunikace s Božským světem se stane jasnější a budete pociťovat větší klid a štěstí.

Najděte si chvilku, abyste se napojili na svůj střed prostřednictvím správného dýchání. Zklidněte své tělo i mysl. Snažte se vidět nebo cítit frekvenci, kterou vibruje vaše energie. Nic si nedělejte z toho, že nevíte, co to znamená, protože vaše rozhodnutí vám to umožní poznat.

Všímejte si všech svých vjemů. Vidíte nějaké barvy, cítíte změnu teploty kolem sebe, vidíte nějaké obrazy, přicházejí k vám nějaké myšlenky nebo pocity? Ať k vám přijde cokoli, váš vjem je správný, proto mu důvěřujte.

Posílejte své výdechy do pole své energie a pozorujte, jak to ovlivňuje její kvalitu, co se týče barvy nebo vašich pocitů a podobně. Vnímejte, jak se tím zvyšuje vaše síla.

Myšlenka pro tento den

Frekvence mé energie se zvyšuje na nejvyšší možný stupeň souhlasně s mým dokonalým zdravím a harmonií.

7.5.

Uvolněte pouta své minulosti

Každá situace nebo vztah vyvolávající strach vytváří na éterické úrovni vazby, které my andělé nazýváme „provazy”. Přestože je vidí jen někdo, cítí je všichni. Vyvolávají únavu a fyzickou bolest. Dnes vám pomůžeme se těchto pout strachu zbavit.

Zažili jste stejně jako většina lidí okolnosti, které ve vás vyvolaly úzkost nebo vám způsobily vnitřní bolest. Způsob, jakým přistu­pujete ke své minulosti, určuje, co přitáhnete do své budoucnosti. Proto je důležité, abyste se oprostili od všeho, čemu byste se v bu­doucnu rádi vyhnuli.

Prvním krokem je změna vašeho slovníku. Přestaňte používat slova, která znějí, jako byste byli vlastníky bolestivých zkušeností, jako například „moje nehoda” nebo „naše ztráta”. Popisujte události neosobní formou, abyste pomohli své auře se od nich odpoutat.

Pokud přemýšlíte, mluvíte nebo píšete o zraňující situaci, vzta­hujte se k ní jako třetí osoba, například říkejte „ta nehoda” nebo „ta ztráta”. To zmenší moc, kterou nad vámi taková událost má, a po­může to zajistit, abyste už podobné situace nepřitahovali.

Myšlenka pro tento den

O své minulosti mluvím neosobně. Ze své osobní historie tak vypouštím všechno bolestivé. Ponechávám si pouze všechno poučení a také lásku. Od všeho ostatního se oprošťuji. Všechny mé vzpomínky jsou uzdraveny a jsou plné pozitivních myšlenek a pocitů.

6.5.

Užívejte si nekonečné hojnosti

Všechno, co potřebujete k naplnění svého Božského životního poslání, je vám bez ustání poskytováno. Čeho byste chtěli mít víc? Všechno, na co jen pomyslíte, je vám dáváno. Důležité je zůstat prostřednictvím modlitby a meditace ve stálém kontaktu s Bohem a poté jednat podle toho, jak vás Nebesa povedou. Toto partnerství vám umožňuje, abyste se uvolnili a s radostí se sou­středili na službu druhým.

Nezatěžujte se prosím žádnými pozemskými obavami, zda bu­dete mít dostatek času, nápadů a podobně. O všechny vaše potřeby bude postaráno v průběhu cesty.

Dnes buďte v klidu a věřte, že váš svět je nekonečně bohatý. Všechny věci se věčně rodí, rostou a obnovují se. Vesmír vám i všem ostatním, kdo jsou v souladu s nebeským proudem, neu­stále poskytuje své dary.

Myšlenka pro tento den

Zcela spoléhám na Boha, že se postará o všechny mé potřeby. Jednám bez váhání a otálení podle toho, jak mě Nebesa vedou. Božská komunikace je pro mě zcela přirozená.

5.5.

Přijměte naši lásku

Ačkoli jsou chvíle, kdy pochybujete o tom, zda si zasloužíte lásku, my andělé vás milujeme bez ustání. Nikdy vás nesou­díme ani vám neupíráme svou přízeň, protože jako Boží zrcadla umíme jenom milovat.

Ano, samozřejmě vidíme vaše lidské chování a víme, že se ně­kdy cítíte špatně kvůli některým svým vzorcům chování. Ty vám však slouží k důležitému účelu – jinak byste je totiž znovu neopa­kovali. Mnohem více vám pomůže, budete-li se sebou soucítit, než když si budete spílat za chování, kterého litujete.

Vzpomeňte si na několik takových případů ze svého života. Který zážitek vám pomohl se naučit víc: když vás někdo za to, co jste udělali, kritizoval či potrestal, nebo když vám někdo trpělivě naslouchal a vyslechl si vaše zdůvodnění a poté vám ukázal jiné možnosti řešení?

Zamyslete se nad tím, jak se tento příklad hodí na váš vztah k sobě samým. Přijměte s láskou sebe i všechny své vzorce chování. Neodsuzujte nic, co k vám patří, protože to nedílně patří k pro­cesu, v němž si znovu přisvojujete svou svatou a milující identitu.

Buďte si na cestě svého růstu laskavými průvodci (s naší pomocí, pokud si přejete), jako čerstvě vyrašelý výhonek směřujte ke slunci.

Myšlenka pro tento den

Mí andělé mě milují, ať se děje, co se děje. Zasloužím si vždy lásku a projevuji si soucítění ve všem, co dělám nebo nedělám. Láska mne vyléčí rychleji než sebeodsuzování.

4.5.

Zůstávejte pozitivní

Pokud zažíváte těžkosti, nejvíce ze všeho vám pomůže, když si udržíte pozitivní přístup. Všechno, co se děje, v sobě nese vždycky požehnání, i když není ihned patrné. Zachováte-li si však víru, pak budete schopni pozvednout všechny kolem sebe, a do­konce i situaci samotnou.

Pozitivní pohled na svět má za následek, že je tělo uvolněné, což vám následně umožní jasné a tvůrčí myšlení během náročných si­tuací. Navíc váš přístup bude inspirací pro ostatní a může odvrátit cyklus neustálého klesání energie.

Zařekněte se, že dnes budete optimističtí, ať se děje, co se děje. Buďte neustále upřímní ve vztahu ke svým myšlenkám a pocitům a zavolejte si nás anděly a své vyšší já, abychom vám pomohli při pohledu na každou situaci získat lepší perspektivu. Tímto způso­bem mnohem rychleji zpracujete všechny rozrušující emoce a udr­žíte si vysokou hladinu energie a pozitivní přístup.

Myšlenka pro tento den

Mým záměrem je zůstat pozitivní vůči sobě i všem svým vztahům. Tento pozitivní přístup je slučitelný s upřím­ností. Štěstí je stav, který je pro mě naprosto v pořádku, a tento pohled na svět udržuje mé zdraví i mou energii na vysoké úrovni.

3.5.

Vnímejte sílu krásy

V každém okamžiku je ve vás i kolem vás nekonečná krása! Má v sobě obrovskou sílu, na kterou se můžete napojit a mít z ní prospěch. Jakmile si krásy všimnete, okamžitě vám předá svou energii. Krásu najdete v barvách přírody, ve své komunikaci s druhými lidmi a nebo v lidských výtvorech. Krásu však můžete spatřit také v tom, jak se zkušenosti stejného typu synchronně objevují ve stejnou dobu, abyste mohli vnímat Boží řád ve všem, co se vám děje.

Jste velmi krásné bytosti. Zář vašeho vnitřního světla nás uvádí v úžas, stejně jako i vaše laskavé úmysly a požehnání, které přinášíte ostatním! To vyzařuje z vašeho úsměvu, z vaší tváře, z držení těla, z vašich činů a z vašeho srdce.

Věnujte se dnes kráse. Pokud budete mít celý den na mysli krásu, budete ji také automaticky šířit kolem sebe. Její síla očistí vaše myšlenky, emoce a úmysly, jakmile si uvědomíte, že pochází od Boha a že všichni a všechno jsou součástí jediného Ducha oplývajícího krásou.

Myšlenka pro tento den

Všímám si krásy všude kolem sebe a ve všem, co dělám. Vnímám velkou krásu i ve svém nitru a také ve všech, s nimiž se potkám, jakož i v každé situaci. Pokud chci tuto krásu vidět, stačí se podívat kolem sebe.

2.5.

Važte si svých léčivých rukou

Vaše láskyplná energie proudí celým vašim tělem a můžete ji směrovat podle své vůle. Čakry na vašich rukou, ve vašem srdci a v třetím oku mohou tuto univerzální sílu vysílat, pokud se tak rozhodnete.

Dnes se my andělé zaměříme na vaše ruce, které obsahují více než deset velmi aktivních a citlivých bodů, které vnímají, posí­lají a přijímají energii. Když natáhnete ruce s dlaněmi otočenými vzhůru, pročistíme vaše čakry i zmíněné body a dodáme jim ještě větší sílu. Zhluboka přitom dýchejte.

Sledujte, co ve svých dlaních cítíte. Když budete chtít získat informace o nějakém prostoru, situacích, lidech a předmětech, dejte své ruce před sebe a důvěřujte svým vjemům. Přiložte své ruce na kteroukoli oblast svého těla a vysílejte do svého těla ho­jivou energii. Soustřeďte se na své pocity. Jestliže k tomu ucítíte vedení, můžete totéž provést i druhé osobě, zvířeti nebo rostlině.

Čím více si budete uvědomovat energie, které vaše ruce vysílají a přijímají, tím mocněji bude léčení proudit oběma směry.

Myšlenka pro tento den

Mé ruce léčí. Ve chvílích, kdy do nich a z nich proudí ener­gie, si dobře uvědomuji všechny vjemy. Miluji své ruce.

1.5.

Radujte se ze svého mladistvého ducha i těla

Jiskra Božského ohně ve vaší duši představuje vašeho ducha, který nikdy nezestárne. Vaše tělo může tuto věčnou mladost odrážet, pokud si dovolíte ji žít.

Takže co by věčně mladý duch dělal, aby se plně projevil? Zpíval by, tancoval, tvořil a objevoval svět. Užíval by si bohatství emocí a zážitků, odpočíval by, když by bylo třeba, a hrál by si, kdykoli by se mu zachtělo. Nekladl by si žádné meze.

Dovolte si dnes, aby se tato část vašeho já projevila. Vnímejte pozitivní vliv, který na vaše tělo má tato energie (včetně svěžího vzhledu). Mládí vyzařuje život, který je vnímán jako zdraví na všech úrovních.

Myšlenka pro tento den

Mám věčně mladého ducha. Jiskra Božského ohně ve mně nyní jasně září a já ji s radostí projevuji. Mohu si hrát a současně dostát všem svým povinnostem. Hrát si je vlastně povinnost, kterou mám vůči sobě.

30.4.

Oddávejte se svým snům a nápadům

Denní snění neboli oddávání se vlastním fantaziím je často ka­talyzátorem představivosti, kdy vaše mysl překračuje hranice logiky a zkoumá nové možnosti.

My andělé se často divíme, proč lidé touto aktivitou opovrhují, protože pro získání nových myšlenek a nápadů je to činnost přímo zásadní. Chtěli bychom vás povzbudit, abyste si dnes v klidu sedli a nechali své myšlenky volně běžet, a oddávali se tak beze spěchu snění.

Nechte se unášet svými nejdivočejšími fantaziemi a nekoneč­nými možnostmi, které máte k dispozici. Představujte si scénáře “Co kdyby” a vizualizujte si, jak se vaše přání plní.

Poté si možná budete chtít zapsat některé myšlenky, které vás napadly. Netrapte se tím, že vám budou připadat přehnané. Uvědomte si, že jste byli právě napojeni na Božství a že na každém snu je vždycky něco hodnotného a významného.

Myšlenka pro tento den

Dnes si dovolím oddávat se během dne snění. Moje před­stavivost si užívá možnosti běžet jako o závod se všemi myšlenkami a obrazy, které ji napadají. Otvírám se novým nápadům. Moje mysl je sjednocena s kolektivní moudrostí vesmíru, na kterou se mohu napojit, kdykoli se rozhodnu.

29.4.

Stanovte si zdravé hranice

Jste citlivé, milující a ohleduplné bytosti, které by nikdy nechtěly ranit city druhého člověka. Jste pozemskými anděly – a my ne­beští andělé vás žádáme, abyste k sobě byli stejně láskyplní a ohle­duplní jako k druhým.

Dnes bychom vás rádi naučili, jak si stanovit zdravé hranice. Neznamená to odmítat druhé nebo se jim vyhýbat. Prostě si ujas­něte, co pro vás je, a není přijatelné, a to v kterémkoli vztahu.

To je zvláště důležité, pokud jste se v minulosti cítili využí­váni nebo pokud se k vám druzí chovali nespravedlivě. Je možné, že vás lidé využívají úmyslně, je ale pravděpodobnější, že nemají představu, jak se přitom cítíte.

Stanovit si zdravé hranice znamená být poctiví k sobě i k li­dem okolo, což je očekávaný a obvyklý aspekt každého vztahu. Své emoce můžete vyjádřit upřímně, s citlivostí a láskou. Lidé si budou vážit vaší pravdivosti a budete pro ně dobrým příkladem, jak o sebe pečovat.

Když jste k lidem upřímní, jste pak mnohem raději v jejich spo­lečnosti. A vaše hlubší radost je skutečným dárkem pro vás i pro vaše milované… ba, je požehnáním světu!

Myšlenka pro tento den

Je pro mě bezpečné odmítnout požadavky druhých, ze kterých nemám dobrý pocit. Když se respektuji, respek­tují mě i ostatní. Mám na své pocity právo, ať už s nimi všichni souhlasí, nebo nikoli. Vůči sobě i ostatním vystu­puji s upřímností.

28.4.

Věřte, že si ve svém životě zasloužíte jen dobré

Jste milováni stejně jako všichni Boží tvorové. Někdy vám však připadá, jako byste měli nižší hodnotu než ostatní lidé. Tyto pocity jsou ozvěnou vašeho strachu a nejsou založeny na pravdě. Skutečností je, že Bůh si pro vás přeje jen to nejlepší, podobně jako si každý rodič přeje to nejlepší pro své dítě. Zasloužíte si dobré věci stejně, jako si každý jiný člověk zaslouží podporu, lásku a péči.

Když přijímáte dary, naplňujete studnici požehnání, která vám dovoluje pomáhat ostatním. Vaše schopnost přijímat je také naplněním Božího přání vás obdarovávat. Pokud si dovolíte přijímat, napojíte se na hudbu vesmíru, který pulzuje jedinou myšlenkou: všem rozdávat své dary.

Jste naprosto bez viny a jste hodni lásky. Neudělali jste nic špatně a všechno je s vámi v pořádku. Jste nevinnými, vzácnými a hluboce milovanými Božími dětmi. Dopřejte si dnes všechno dobré, otevřete svou náruč, přijímejte a poděkujte.

Myšlenka pro tento den

Dovoluji si přijímat. Chovám se k sobě láskyplně, a tak lásku i dostávám. Čím láskyplněji se k sobě chovám, tím milovanější se cítím. Čím více lásky cítím, tím větší mír vládne v mém nitru. A čím více míru pociťuji, tím více přispívám ke světovému míru. Je v pořádku, že přijímám, protože si stejně jako všichni ostatní zasloužím dobro na všech úrovních.

27.4.

Udělejte si na sebe čas

Naši drazí, jste anděly na Zemi. Dáváte druhým láskyplně a nesobecky a odměnou je vám velká radost a uspokojení. Rádi bychom vám však připomněli, abyste se pro svou štědrost nezapomněli starat také o sebe.

Všichni, kteří dávají, si potřebují dobíjet své baterie tím, že si udělají čas na příjemná potěšení a osobní radosti. Dnes s vámi budeme pracovat na tom, abyste si našli čas i pro sebe. Může jít o něco spontánního nebo o zábavu, kterou máte rádi.

Co vám jako první vytanulo na mysli, když jste četli tato slova? Pokud po něčem toužíte, pak dnešek je tím pravým dnem k tomu, abyste svou touhu zrealizovali. Budeme vás plně podporovat, abyste měli nejen čas, ale i motivaci udělat všechno pro naplnění svých potřeb.

Myšlenka pro tento den

Dělám si čas na činnosti a zábavu, které mě naplňují. Energie, kterou investuji do sebe, je moudrým vkladem do mého štěstí a zdraví. Jsem pro své přátele i rodinu dokonalým příkladem toho, jak se má člověk o sebe starat.

26.4.

Objevte svou klidnou povahu

Naši drazí, pro to, aby vás naplnil vnitřní mír, nemusíte nic dělat, protože už ve vás je. Pokud ho právě teď necítíte, po­žádejte nás anděly, abychom vám pomohli.

Strach vás neudrží v bezpečí ani nevyřeší vaše problémy. Jen klidná mysl může jasně vnímat Boží hlas, který vás poklidně vede k řešení, jež hledáte.

Bez ohledu na danou situaci najdete vždy odpověď prostřed­nictvím vnitřního klidu. Dnes buďte objeviteli, zkoumajícími ni­tro. Nechť je vaším cílem vyrovnanost – nikoli jako to, co musíte teprve získat nebo si zasloužit, ale jako poklad, který jen čeká, až ho objevíte.

Myšlenka pro tento den

Právě v tuto chvíli v sobě cítím vyrovnanost. Bůh je mír a Božství je všude. Proto je klid Stvořitele přítomný i v mém nitru. Jsem v pohodě a dávám své mysli svolení, aby se ztišila. Volám si na pomoc anděly, aby mi pomohli se uvolnit a odpoutat

25.4.

Vězte, že jsme vždy s vámi

Nikdy nejste sami. A už vůbec ne ve chvílích nouze. Jsme neustále po vašem boku, nepřestáváme vám posílat posilující a uzdravující energii a čekáme, až nás požádáte o pomoc. Stačí, když na nás jen pomyslíte – stačí i letmá myšlenka – a jsme okamžitě u vás.

Ztište se a naslouchejte našim radám, které k vám slétají na našich křídlech a prostupují vaše srdce, mysl a tělo. Naše vzkazy vždy promlouvají o lásce. Vidíme vás takové, jací opravdu jste, tedy jako naprosto úžasné světelné bytosti hodné lásky.

Vidíme řešení všech problémů a jsme šťastní, můžeme-li vás provázet těžkými obdobími života a vést vás zpět ke světlu. Pomůžeme vám, abyste se cítili dobře ve vztahu k sobě samým i ke svým zkušenostem. Můžeme vám pomoci činit rozhodnutí a také hledat odpovědi.

Jsme vaši andělé… Milujeme vás bez podmínek a navěky. I ve chvíli, kdy čtete tato slova, jsme u vás, protože vás provázíme bez ustání.

Myšlenka pro dnešní den

Uvědomuji si, že jsem součástí týmu. Mí andělé jsou připraveni a ochotni mi pomoci se vším, oč je požádám. Mohu si je zavolat a přijmout jejich pomoc s vděčností.

24.4.

Požádejte o to, co chcete

Mít sny patří k vašemu lidskému duchovnímu růstu a není žádná ostuda si něco přát. Proces manifestace vašich přání v realitě vám dává možnost uplatňovat tvůrčí schopnosti, kterými vás obdařil Bůh.

Všechno, co v životě máte, je produktem vašich přání, včetně všeho, co na první pohled považujete za nežádoucí. To vám neří­káme proto, abychom vás za to vinili, ale proto, abychom vzdali čest vaší neuvěřitelné schopnosti přitahovat k sobě všechno, co nesete ve svém vědomí.

Dnes požádejte o to, co doopravdy chcete. Pokuste se být dnes velmi nároční a nepřestávejte nás žádat o splnění svých snů. Pak už jen očekávejte jejich naplnění. Zavolejte Boha a nás anděly a po­žádejte také druhé lidi, abyste dostali, co si přejete.

Budete příjemně překvapeni, kolikrát vám vesmír na vaše přání odpoví „ano” a také že stačilo si jen říct.

Myšlenka pro tento den

Žádám, aby byla má přání splněna. Přiznávám sobě i ostatním svá nejhlubší přání. Je pro mě bezpečné po­žádat, o co chci, a poté to přijmout.

23.4.

Vnímejte svou krásu

Vaše vnitřní i vnější krása je úchvatná a vyvolává hlubokou úctu. Jste dokonalým odrazem nebeské nádhery a všechno na vás je zářivé. Pokud byste se mohli vidět očima nás andělů, pochopili byste, proč jsme ve vaší přítomnosti tak šťastní.

Celá vaše bytost je dílem Božského Stvořitele, jak byste tedy mohli být jiní než nádherní? Byli jste stvořeni Tím, jenž stvořil také květiny, západy slunce, pohoří, ptáky a jezera. Jste stejně do­konalí jako všechno v Božím království.

Když si uvědomíte svou Božskou dokonalost, pak všechny ne­dostatky, kterých jste si vědomi, ztrácejí na důležitosti. Vaše před­stava o sobě samých se uzdraví poté, co se do sebe znovu zamilu­jete a začnete se mít rádi stejně, jako vás má rád Bůh.

Vy a každá bytost na této zemi jste skvostná stvoření. Přesvědčte se o tom dnes sami. Otevřete své srdce, své oči i mysl, abyste za­kusili tu výjimečnou krásu, která je všudypřítomná.

Myšlenka pro tento den

Jsem krásnou bytostí, uvnitř i navenek. Všechna Boží stvoření jsou dokonalá, včetně mě. Stvořil mne stejný Stvořitel, který vytvořil i ty největší divy přírody. Miluji se jako bytost, která je taková, jaká právě teď je.

22.4.

Užívejte si opravdového bezpečí

Budete-li naslouchat své intuici, provede vás bezpečně všemi situacemi. My jsme vaší další ochranou a ostražitě vás sledujeme. Dáváme vám signály, když vám hrozí nebezpečí, a tak vám pomáháme lépe naslouchat svému šestému smyslu.

Můžete se cítit v bezpečí, protože víte, že vaši andělé a vaše intuice vás budou varovat, pokud vás čekají potíže. Obdržíte od nás jasný a silný signál, jestliže bude třeba, abyste dávali pozor nebo učinili nějaký krok. Do té doby však můžete být v klidu s vědomím, že jste chráněni, protože my stojíme na stráži.

Myšlenka pro tento den

Jsem v bezpečí a stejně tak i moje budoucnost. Mí andělé se o mě starají i v tomto okamžiku. Je pro mě snadné vnímat svou intuici a rozumět jí.

21.4.

Vnímejte dary, které vám přináší život

Každý den vám život přináší mnoho darů. Patří k nim zážitky, které otevírají vaše srdce, lidi, kteří vám chtějí pomoci, synchronické příležitosti a krásu přírody. Čím více si těchto požeh­nání všímáte, tím více vám jich vesmír posílá.

Všímejte si dnes co nejvíce takových darů. Mohou být drobné, například paprsek slunce, který na vás vykoukne zpoza temných mraků, nebo milý člověk, který vás pustí před sebe na přecpané křižovatce – počítá se každý.

Když se naučíte si těchto úchvatných okamžiků všímat, budou k vám přicházet bez ustání, aby vám ukázali pravou štědrost vesmíru.

Myšlenka pro tento den

Pozorně si všímám darů, které mi dává život. Přitahuji do svého života laskavé a dávající lidi. Vesmír je vůči mně velmi štědrý, stále mne něčím obdarovává.

20.4.

Zvolte si štěstí

Štěstí je stav bytí, který si sami vytváříte. Je to volba, která vychází z vašeho nitra, bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Dejte si dnes tento terapeutický dárek. Štěstí je totiž emoce, která má schopnost rozřešit krize, uzdravit nemoc, napravit nedorozumění a přivolat nové příležitosti.

Pocit štěstí je nejvyšším projevem víry, že vaše modlitby byly vyslyšeny a naplněny. A vaše víra je vždycky odměněna formou slastných překvapení. Čím jste radostnější, tím více přitahujete zážitků, které stav štěstí posilují – je to velmi zdravý cyklus. Zvolte si proto štěstí a dejte si dnes za cíl, že se dnes na vše budete dívat optimisticky a s láskou. Pokud vás to začne svádět k negativitě, vzpomeňte si na radost. Už sama myšlenka na radost vyvolává její světlo, které negativitu zahání.

Sviťte dnes jako majáky radostí a štěstím, tak abyste k témuž rozhodnutí mohli inspirovat a vést i druhé. Koneckonců, nejlepším způsobem, jak druhé naučit štěstí, je praktikovat ho sami.

Myšlenka pro tento den

Volím si štěstí a udržuji si optimistické myšlenky a pocity. Pozvedám ducha ostatních a šířím kolem sebe radost.

19.4.

Oddávejte se svým snům a nápadům

Denní snění neboli oddávání se vlastním fantaziím je často ka­talyzátorem představivosti, kdy vaše mysl překračuje hranice logiky a zkoumá nové možnosti.

My andělé se často divíme, proč lidé touto aktivitou opovrhují, protože pro získání nových myšlenek a nápadů je to činnost přímo zásadní. Chtěli bychom vás povzbudit, abyste si dnes v klidu sedli a nechali své myšlenky volně běžet, a oddávali se tak beze spěchu snění.

Nechte se unášet svými nejdivočejšími fantaziemi a nekoneč­nými možnostmi, které máte k dispozici. Představujte si scénáře “Co kdyby” a vizualizujte si, jak se vaše přání plní.

Poté si možná budete chtít zapsat některé myšlenky, které vás napadly. Netrapte se tím, že vám budou připadat přehnané. Uvědomte si, že jste byli právě napojeni na Božství a že na každém snu je vždycky něco hodnotného a významného.

Myšlenka pro tento den

Dnes si dovolím oddávat se během dne snění. Moje před­stavivost si užívá možnosti běžet jako o závod se všemi myšlenkami a obrazy, které ji napadají. Otvírám se novým nápadům. Moje mysl je sjednocena s kolektivní moudrostí vesmíru, na kterou se mohu napojit, kdykoli se rozhodnu.

18.4.

Uzdravte hněv

Když začne prchlivost ohrožovat posvátnost vašich vztahů, uvědomte si, že uprostřed vás stále zůstává láska. Hněv může být použit jako prostředek ke zvětšení strachu nebo lásky – zá­leží na vašem rozhodnutí. Pokud se na někoho zlobíte, stavíte tak vlastně kolem sebe stěny, abyste se chránili před city. Ale pokud zvolíte lásku, ta odstraňuje všechny bariéry a dovoluje vám, abyste se chovali k druhému poctivě a upřímně.

Vaším úkolem není někoho změnit ani se ospravedlňovat. Takové chování zvyšuje strach, protože ve vás vyvolává pocit, že jste od­děleni od ostatních i od Boha. Přistupovat ke hněvu skrze lásku znamená vždycky si uvědomovat nejen Božství v každém člověku, ale také v každém vztahu.

Vzdejte se své závislosti na tom, jak se bude situace vyvíjet a jak dopadne. Zcela se zaměřte na skutečnost, že už v tomto okamžiku se všechno vyřešilo tím nejlepším způsobem. Toto ujištění vám za­brání, abyste se stavěli do obranné pozice, a umožní vám, abyste se radovali z daného dne bez ohledu na okolnosti.

Prociťujte plně všechny své emoce, které ve vás vztah vyvolává, a nepopírejte je. Pouze se zbavte iluze, že druhá osoba je od vás oddělená nebo že jste vy odděleni od lásky. To je zdravý přístup, který vás přivede domů – k lásce.

Myšlenka pro tento den

Jsem vždy, bez ohledu na okolnosti, ve spojení s láskou. S hněvem pracuji konstruktivním a láskyplným způso­bem. Dovoluji si cítit tuto emoci, ale přesto si stále uvě­domuji, že jejím zdrojem je iluze – ve skutečnosti je již teď všechno uzdraveno.

17.4.

Mějte se rádi bez podmínek

My andělé vás milujeme bez posuzování a bez podmínek, protože vás vždycky vidíme jako čisté Boží bytosti. Jste Boží děti, stejně jako my, takže jsme vlastně svým způsobem rodina. A podobným způsobem jsou s vámi spřízněny všechny formy života na Zemi.

Milujeme vás bez podmínek, protože jsme trpěliví a naprosto ve vás věříme. Jsme láskyplnými svědky vašich rozhodnutí a víme, že všechny cesty vás vedou zpět k Bohu.

Dnes se snažte mít rádi bez jakýchkoli výhrad. Nesoustřeďujte se na své domnělé chyby, ale naopak na své Božství. Vaše bezpodmínečná láska se spojí s naší a vytvoří velmi účinnou energii, která vás vynese na další úroveň… a ještě dál.

Myšlenka pro tento den

Miluji se bezpodmínečnou láskou. Přistupuji k sobě se soucítěním a myslím na to, že Bůh je v mém nitru neustále. Ctím své Božství.

16.4.

Uvědomte si, že vaše Božská moc funguje dokonale

Jako Boží děti jste zdědili duchovní dary od svého Stvořitele a ty vždycky dokonale fungují. Protože vaše moc je prodloužením Boží moci, nemůže být nikdy blokována ani se nemůže zmenšit. Vždy vyzařuje plnou intenzitou, připravená k tomu, abyste ji použili.

Tato moc mění vaše myšlenky, pocity a přání v činy. Protože je jako paprsek laseru, musíte si dávat pozor, kam ji zaměříte. Pečlivě si vybírejte jen takové myšlenky, které odrážejí touhy vašeho srdce, a nevkládejte svou energii do svých úzkostí, jinak je tím uvedete v život.

V tom, co děláte se svými Božskými dary, jste vedeni Bohem. Dnes jich využijte k posílení svých láskyplných myšlenek a pocitů. Během jediného dne můžete ve svém životě obrovsky zvýšit míru lásky. Vaše nebeská moc vám umožní posílit jakýkoli aspekt va­šeho života, proto ji používejte s láskou.

Myšlenka pro tento den

Moje Božská moc funguje vždycky naprosto dokonale, protože pochází přímo od Boha. Využívám ji k posílení a uskutečnění svých přání, která odrážejí jen energii lásky. Je pro mě bezpečné mít tuto moc.

15.4.

Distancujte se od konfliktních situací

Vaším životním posláním je držet se lásky a učit lásce. Všechno, co vás odvádí od uvědomování si lásky, může sloužit jako nástroj dalšího poznání, jakmile si to uvědomíte.

Kdyby měl konflikt narušit váš vnitřní mír, vzpomeňte si, že máte moc se rozhodnout, zda se chcete dramatu účastnit, či nikoli. Můžete být láskyplnou osobou, aniž byste měli podíl na negativním myšlení nebo na chování vycházejícím ze strachu. Láska a vnitřní harmonie mají uklidňující účinek.

Pokud nás o to požádáte, pomůžeme vám, abyste dnes byli celý den v kontaktu se svým středem. Myslete celý den na to, že se dnes chcete zdvořile distancovat od všech dramat, která se mohou během dne objevit.

Myšlenka pro tento den

Přitahuji pouze harmonické situace a vztahy. Můj vnitřní klid se odráží v mém životě a je mým darem pro druhé. Zachovávám si vyrovnanost, klid a soucítění bez ohledu na to, co se kolem mě děje, protože mám vždy na paměti, že největší uzdravující moc má láska.

14.4.

Požádejte o pomoc

Nejste nikdy sami, zvláště pak nejste sami v době, kdy potřebujete pomoc. Cítíte-li se osamoceni nebo jste-li smutní, my andělé jsme vám ještě blíž. Jsme vám totiž neustále nablízku, připraveni vám kdykoli pomoci, když nás o to požádáte. Někdy však na naši přítomnost zapomínáte a snažíte se věci zvládnout úplně sami.

Dnes nás žádejte o duchovní pomoc ve všech situacích a začněte okamžikem, kdy vstanete z postele. Požádejte nás o vedení při oblékání, při jízdě autem, při chůzi, při cvičení a při každém setkání.

A žádejte o pomoc i druhé. Členové vaší rodiny, přátelé, spolupracovníci, ba dokonce i úplně cizí osoby cítí, že je někdo potřebuje, a ocení, když jim dovoláte, aby vám pomohli. Vaše vnitřní já povzbudí, že je o ně pečováno, když mu umožníte, aby vám druzí lidé pomohli nést váš náklad. Láskyplná energie, kterou vysílá každá skupina pomocníků a lidí, kterým požehnali svou pomocí, zaplaví celou planetu energií míru.

Je stejně důležité přijímat jako dávat. Dejte si za úkol, že budete žádat o pomoc, a dovolte si ji přijímat s radostí a uznalostí.

Myšlenka pro tento den

Nezapomínám žádat své anděly o vedení. Je známkou síly, když jim a jiným lidem dovolím, aby mi pomáhali. Přijímám pomoc s vděčností.

13.4.

Najděte znovu svou schopnost pocítit úžas a posvátnou úctu

Děti přirozeně vidí svět nevinnýma očima. Jsou svým okolím okouzleny, zaujaty a baví se jím a tento pocit úžasu a posvátné úcty by neměl nikdy zmizet. Svým životem můžete začít být nad­šeni již díky svému prohlášení, že je to váš záměr.

Nuda přichází tehdy, když věříte, že opakované podněty se stá­vají nezajímavými. Věci považujete za nudné, jestliže vnímáte svůj život jako mrtvý a rutinní. Avšak ve fyzickém světě se všechno mění: barvy, světlo a mnoho dalších nuancí prochází stálou pro­měnou. Díky působení času je nemožné, aby na Zemi zůstalo něco neměnné. Země je protikladem duchovního světa, který zůstává tentýž navěky.

Tím, že budete cvičit své smysly, aby byly schopny vnímat tyto jemné (a někdy i méně jemné) proměny a rozdíly, znovu získáte část ze svého nadšení ze života, které jste přirozeně pociťovali v dětství. Všímejte si dnes bohatství různých proměn, které vám nabízí každý zážitek.

Myšlenka pro tento den

Mé nitro je plné úžasu a potěšení. Vnímám drobné de­taily a obměny svého okolí. Když se otevřu kráse života, pak ji vidím vždycky. Mé srdce je otevřené úžasným no­vým zážitkům.

12.4.

Vězte, že máte božskou podstatu

Dnes za vámi přicházíme, abychom vám připomněli vaše Božství. Jste svaté bytosti, které přišly na svět skrze našeho Stvořitele v atmosféře naprosté lásky a s určitým cílem. Vaše věčná duše byla stvořena a požehnána samotným Bohem.

Byli jste stvořeni velice důmyslně a s velkou péčí – a s určitým záměrem, což znamená, že celá vaše bytost byla dokonale připravena a promyšlena. Všechno, co souvisí s vaším skutečným já, je dokonalé! Připomínejte si svůj Božský původ během dne, aby se vaše svatost promítala do každého vašeho kroku.

Uvědomte si, že každý člověk je součástí vaší svaté rodiny. Vnímejte svatost ve svém nitru i v nitru ostatních a váš den bude vskutku Božský.

Myšlenka pro tento den

Jsem Božskou a svatou bytostí, protože mi osobně požehnal Bůh. Jsem navždy dokonalým Božím stvořením.

11.4.

Ujišťujte se, že si zasloužíte být milováni

Jste naprosto hodni lásky takoví, jací právě v tomto okamžiku jste. Názor, jaký na sebe máte vy sami nebo jaký na vás mají ostatní, nemá opodstatnění ve vztahu ke skutečnosti, že jste dokonalými Božími dětmi. Nic na vás nemůže být špatné. Vždycky jste byli a vždycky budete dokonalými Božími stvořeními.

Nedejte se oklamat iluzemi, které vám ukazuje vaše ego. Vaše vyšší já (a také vyšší já všech lidí) je věčně napojeno na Boha, a proto vás vždycky miluje, chce pro vás to nejlepší a vidí ve vás dobro.

Uvědomte si, že jste hodni láskyplné péče a hýčkání a že si Boží lásku nepotřebujete teprve něčím zasloužit. Byla vám dána, ještě než jste byli stvořeni, a zůstane navždy vaše, bez ohledu na cokoli.

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si tu nejvyšší lásku již jen za to, kdo v tomto okamžiku jsem. Nejenže si ji zasloužím, ale také si dovoluji lásku cítit. Jsem vzácná bytost.

10.4.

Odpočívejte

Jste zapálenými posly světla již mnoho svých životů. Štědře rozdáváte pomoc jak svým blízkým, tak lidem neznámým, kdykoli je třeba, včetně doby, kdy spíte. My andělé vám děkujeme za vaši oddanou službu. Nyní nastal čas, abyste přijímali i vy.

Dnešek je určen k tomu, abyste odpočívali, takže pokud je to možné, zrušte své schůzky a zapomeňte na starosti. Pokud jsou vaše povinnosti neodkladné, budeme vás doprovázet a pomůžeme vám pracovat v mírnějším tempu. Požádejte nás, abychom vám dnes pomohli trochu odpočívat, a my vás obklopíme ochraňující energií, aby vás nic nevyrušovalo.

Dnes trochu zpomalte, naši drazí. Odpočívejte.

Myšlenka pro tento den

Odpočívám, dopřávám si přestávku a připomínám si, že je dobré brát všechno v klidu. Zasloužím si volno, protože všichni mají prospěch z toho, že si odpočinu.

9.4.

Vězte, že jsme vždy s vámi

Nikdy nejste sami. A už vůbec ne ve chvílích nouze. Jsme neustále po vašem boku, nepřestáváme vám posílat posilující a uzdravující energii a čekáme, až nás požádáte o pomoc. Stačí, když na nás jen pomyslíte – stačí i letmá myšlenka – a jsme okamžitě u vás.

Ztište se a naslouchejte našim radám, které k vám slétají na našich křídlech a prostupují vaše srdce, mysl a tělo. Naše vzkazy vždy promlouvají o lásce. Vidíme vás takové, jací opravdu jste, tedy jako naprosto úžasné světelné bytosti hodné lásky.

Vidíme řešení všech problémů a jsme šťastní, můžeme-li vás provázet těžkými obdobími života a vést vás zpět ke světlu. Pomůžeme vám, abyste se cítili dobře ve vztahu k sobě samým i ke svým zkušenostem. Můžeme vám pomoci činit rozhodnutí a také hledat odpovědi.

Jsme vaši andělé… Milujeme vás bez podmínek a navěky. I ve chvíli, kdy čtete tato slova, jsme u vás, protože vás provázíme bez ustání.

Myšlenka pro dnešní den

Uvědomuji si, že jsem součástí týmu. Mí andělé jsou připraveni a ochotni mi pomoci se vším, oč je požádám. Mohu si je zavolat a přijmout jejich pomoc s vděčností.

8.4.

Radujte se z pravé lásky

Láska, kterou vám my andělé dáváme, je stálá a bez podmínek. Respektujeme a chápeme všechno, co děláte a jak se chováte. Často vás vedeme novými směry, ale vždycky tak činíme v souladu s ces­tou, kterou jste si zvolili vy sami. Vše konáme v harmonii s vašimi modlitbami podle Boží vůle.

Pravá láska se v žádné situaci nemění. Bez ohledu na to, co se děje, zůstává neochvějně stálá. Vždycky vidíme vaši dobrotu a vaši vnitřní záři. Když jste si jisti naší láskou, jste uvolnění a záříte ještě jasnějším světlem.

Mějte stále na mysli, že jste milováni, nyní i vždycky. Požádejte nás, abychom vám pomohli naši lásku cítit, a vnímejte, jak k vám po celý den proudí.

Myšlenka pro tento den

Mám na paměti, že mě mí andělé milují, a umožňuji si cítit jejich láskyplnou péči. Moje srdce je naplněno ne­beským citem.

7.4.

Očistěte se

Se zvyšující se citlivostí přichází i zodpovědnost zpracovávat energie, které jste do sebe absorbovali. Podobně jako se koupete, abyste zbavili své fyzické tělo špíny, je stejně nutné se očistit energeticky. A stejně jako existuje mnoho způsobů, jak se umýt fyzicky, existuje také mnoho metod, jak očistit své energetické tělo.

Dnes vám ukážeme, jak postupovat při odstraňování nechtěných energií. Nicméně tak můžeme učinit pouze tehdy, když nás o to požádáte. Proto si nás přivolejte a řekněte si o naši pomoc. Své tělo můžete zbavit fyzických i energetických toxinů tím, že se ponoříte do horké lázně s přírodní mořskou solí. Mohou vám však pomoci také rostliny (jak v květináči, tak v zemi) a krystaly, stačí jen je mít nablízku.

Každé vaše rozhodnutí zbavit se toxinů bude úspěšné, proto se nikdy netrapte tím, zda to děláte správně. Po takové očistě si všímejte nově nabyté lehkosti a zvýšené energie.

Myšlenka pro tento den

Dokonale se o sebe starám. Podobně jako koupu své fyzické tělo, očišťuji pravidelně i své energetické tělo. Žádám přitom své anděly, aby mne zbavili všech nízkých energií. Teď jsem ve stavu dokonalé čistoty.

6.4.

Dovolte, ať k vám přijdou nové nápady

V univerzální mysli je nekonečné množství idejí, z nichž můžete kdykoli čerpat. Dostáváte je jako odpovědi na otázky, které jste položili vesmíru v tichém a jasném rozpoložení mysli. Zeptejte se dnes Ducha na jakékoli téma, s nímž potřebujete pomoci. Svou otázku si můžete jen pomyslet nebo ji můžete říci nahlas.

Poté si v průběhu dne na chvíli sedněte a všímejte si myšlenek, které se vám vynořují v mysli. K tomu, abyste slyšeli odpovědi, je třeba naslouchat v naprostém tichu. Myšlenky, které k vám takto přijdou, jsou dary, jež vám posílá vesmír. Jste způsobilí a připravení podle nich jednat a vesmír vás v tom plně podporuje.

Myšlenka pro tento den

Otevírám svou mysl odpovědím, o které se semnou dělí vesmír. Úžasné nové myšlenky přijímám velmi jednoduše, jednám podle nich a zůstávám ve spojení s Duchem.

5.4.

Přijímejte vděčně vše dobré

Když pronášíte pozitivní slova a vyzařujete své jasné světlo, všechny vaše dobré myšlenky se stanou skutečností přímo před vašima očima. Dnes s vámi budeme my andělé pracovat na tom, abychom vaši vnímavost vůči těmto manifestacím zvýšili.

Byli jste vychováni tak, abyste si spojovali dárky s dobrým chováním, takže když dostanete dárek, uvažujete nad tím, zda si ho zasloužíte. A když trpíte pocitem viny za své minulé činy, můžete mít pocit, že nejste hodni ničeho dobrého, co k vám přichází, a proto to od sebe bezděčně odháníte nebo dobro ignorujete.

Naši drazí, manifestace neboli splněná přání a touhy nejsou odměnami, stejně jako bolestivé zážitky nejsou tresty. Božství neposuzuje podle kategorie “dobrého” a “zlého”, nýbrž reaguje na vaši energii, stejně jako reaguje na energii všech ostatních lidí.

Když si dovolíte přijímat, učiníte tím velmi významné prohlášení vůči vesmíru. Projevujete tak péči o sebe i o všechny ostatní, které jste inspirovali, a zpečeťujete tím proces manifestace. Láska tak projde celým cyklem, od semínka láskyplné myšlenky až po vděčnost, když se zhmotní na materiální úrovni.

Myšlenka pro tento den

Otevírám svou náruč a vděčně přijímám dobro, protože vím, že si ho zasloužím podobně jako ostatní lidé. Moje vděčnost za dary, kterých se mi dostává, pozvedá i všechny ostatní, a tím obklopuje všechna má splněná přání láskou.

4.4.

Dívejte se na sebe očima andělů

Váš názor na sebe samé je často filtrován vaším vlastním egem nebo egem někoho jiného. Avšak právě tato část lidské bytosti se bojí světla, a proto rozeznává pouze stíny. Pokud se tedy na sebe díváte přes brýle ega, uvidíte a ucítíte jen temnotu. Opravdu nezáleží na tom, co si o vás myslí druzí, protože vaši pravou duchovní podstatu nemůže změnit ničí názor.

Dnes se na sebe dívejte očima andělů. My vnímáme pouze vaši vyšší pravdu a Božství a vidíme, že jste stejně čistí a svatí jako my. Vaše duše je bez viny a je ve všech směrech dokonalá. Máte mnoho cenných talentů, které jsou pro tuto planetu skutečným přínosem.   Jste dokonale laskaví a milující a my vás hluboce milujeme.

Myšlenka pro tento den

Vidím se očima svých strážných andělů. Bez ohledu na to, co o mně říkají nebo co si o mně myslí druzí lidé, je moje duchovní podstata stálá a věčná. Jsem dokonalým a svatým dítětem Božím, nyní i vždycky.

3.4.

Vnímejte pokrok a buďte trpěliví

Mít se sebou trpělivost je něco podobného jako soucítit se sebou. Nikdo od malého dítěte neočekává, že začne okamžitě chodit. Vývoj dítěte je postupný, ale stálý, a s vaším pokrokem je to stejné. Dnes bychom vám rádi připomenuli, abyste si cestu, po níž kráčíte, užívali, i když může trvat déle, než jste očekávali.

Trpělivost přináší pokrok. Díky ní budete uvolnění a otevření, což je přístup, který – když je ještě posílen vírou – vždycky přinese ovoce. Nám andělům pak odevzdejte všechny své obavy a úzkosti související s rychlostí vašeho pokroku. Dnes se plně soustřeďte na kroky, které musíte učinit dnes, a nechte zítřek zítřku.

Trpělivost je ve skutečnosti totéž co zbavení se strachu a obav. Mějte na paměti, že jsme neustále po vašem boku, abychom vám pomohli uvolnit napětí a stress, stačí nám jen říci.

Myšlenka pro tento den

Mám se svým pokrokem trpělivost. Vážím si u sebe všech dosažených úspěchů a nabytých zkušeností. Veškeré stra­chy a obavy odevzdávám Bohu a andělům a cítím klid, protože mám víru, že všechno jde podle Božího plánu.

2.4.

Zasvěťte tento den

Můžete určit tón svého dne tím, že ho zasvětíte specifickému záměru, lekci nebo tématu, s nímž byste chtěli získat zkušenosti. Můžete se dnes například věnovat tomu, že budete mít vřelé a láskyplné vztahy, nebo že se budete soustřeďovat na to, abyste viděli krásu nejen ve svém nitru, ale i v nitru ostatních a v každé situaci. Můžete zasvětit den péči o sebe, vydělávání peněz smysluplným způsobem nebo jakékoli jiné pro vás osobně důležité činnosti.

Tím, že každé ráno takto svůj den na něco zaměříte, vyšle vaše duše do vesmíru signál, jako když rybář rozhodí velkou síť. Tím k sobě přitáhnete situace, které danému tématu odpovídají. Zasvěcení dne určitému tématu je velmi mocným nástrojem, který vám pomůže pochopit, jakou moc máte vy i vaše rozhodnutí.

Myšlenka pro tento den

Zasvěcuji tento den ………. (doplňte téma). Prosím Boha a své anděly, aby mi pomohli dary, které ke mně dnes budou přicházet, vnímat a radovat se z nich.

1.4.

Vězte, že nikdy nemůžete požádat o příliš mnoho

My andělé jsme si všimli, že se často obáváte, zda nežádáte příliš. Říkáte si, zda to není sobecké nebo nesprávné žá­dat o pomoc k blahobytu na materiální úrovni, s uzdravováním a s mnoha takzvanými maličkostmi, které patří k životu. Dnes by­chom se chtěli zabývat všemi strachy, které by mohly zapříčinit, že byste váhali požádat nás o pomoc a přijmout ji.

Vesmír je místem dokonalé hojnosti a bohatství, vibruje ne­konečnými možnostmi a potenciálem pro jakoukoli zkušenost. Neexistuje v něm nic takového jako nedostatek v jakémkoli smyslu. Proto tím, že přijímáte jeho hojnost, neubíráte ostatním, ani jim tím nebráníte, aby si také oni hojnosti užívali.

Jsme bytostmi, které nemají žádné hranice a omezení, stejně jako vy. Máme tolik času, kolik je třeba, abychom vám pomohli. Proto se nikdy netrapte tím, že byste nás mohli svými žádostmi o pomoc nebo modlitbami obtěžovat. Naším posláním je vám pomáhat.

Myšlenka pro tento den

Mohu požádat o tolik pomoci, kolik si jí přeji. Mí andělé jsou šťastní, když mi mohou pomáhat, protože toto je ne­omezený vesmír s nekonečným zdrojem hojnosti pro mne i pro všechny ostatní. Mám ochotu přijímat jeho dary i pomoc, kterou mi Nebesa poskytují.

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení