Rady andělů na každý den 2024

Hraj si!

“Naše drahé dítě, je čas. abys na chvíli zanechalo práce. Neboj se, dohlédneme na to. aby všechny tvé povinnosti byly splněny.
Hravost, veselí a smích pozvednou tvou energii a ty se navrátíš k práci s novou motivací a doplněnou energií.”

Andělé vidí, že si potřebujete hrát, a proto vám posílají tuto kartu. V poslední době jste jen pracovali a měli hodné starostí a vaší duši chybí legrace a smích. Pocit únavy, podrážděnost nebo deprese jsou dalšími příznaky, že vám opravdu chybí zábava a hra. Není třeba, abyste čekali, až budete mít volno, protože trochou legrace si můžete užít už dnešní den. Určité si můžete dovolit pár milých pošetilostí, veselý rozhovor s přítelem nebo shlédnutí nějaké dobré komedie. Tento příklad zábavy jisté nevyžaduje hodně času ani peněz. Zábava a hry jsou nutnou součástí života dětí i dospělých. Pomáhají nám nejen udržovat zdraví, ale také rychleji uskutečňovat naše přání a touhy. Zábava patří k vyrovnanému životu.

Další významy: Přestaň s tím, co právě děláš, a běž si užít trochu zábavy • Všechny pocity viny týkající se toho, že si užíváš a nepracuješ, odevzdej andělům • Zasloužíš si štěstí, potěšení a radost • Postarej se o to, aby všechny činnosti, kterým se ve volném čase věnuješ, nevycházely ze soutěživosti, ale jen z radosti.

2.3.

Nevinnost

„Naše milované dítě, každý je vpravdě bez viny, protože nikdo nemůže změnit Boží záměr, který je odrazem naprosté dokonalosti.
Odevzdej nám svou tíhu, abychom ulehčili tvému břemenu. Odevzdej nám vinu, zlobu i obviňováni, aby nekřivily tvou láskyplnou tvář.
Ponoř se do míru ve svém nitru a znovu se z něj raduj.”

Tato karta k vám přichází jako ujištění, že jsou všichni v dané záležitosti bez viny. Pokud jste obviňovali sebe, odevzdejte svůj pocit viny andělům. Ze všech emocí má pocit viny tu nejnižší vibraci, a proto přitahuje negativní energii. Pokud obviňujete druhé a posuzujete míru jejich viny, tato karta vás vybízí, abyste si uvědomili božské jádro každé zúčastněné osoby, čímž můžete danou situaci uzdravit. Nemusíte jistě pokračovat ve vztahu s nikým, komu nedůvěřujete. Je ale nutné, abyste pro své vlastní dobro ze svého nitra vypudili všechny jedovaté myšlenky a emoce. Andělé vás prostřednictvím této karty vyzývají, abyste si uvědomili, že všechna nedorozumění v této záležitosti byla skutečně jen nevinným omylem.

Další významy: Snažte se vidět i názor druhé strany • Odpusťte sami sobě a přestaňte čehokoli litovat • Hádka či diskuse může být založena na nedorozumění • Ctěte vnitřní dítě v sobě i v ostatních • Pohlédněte pod povrch a za závoj iluzí a uvidíte skrytou duchovní pravdu, která vypovídá o dokonalosti Božího řádu.

3.3.

Léčení energií

“Život může být elektrizující, protože jeho esenci je energie. Tvé tělo je pozoruhodným energetickým polem, které kladně reaguje na láskyplné ošetřeni energii. Tvé ruce a srdce jsou uzpůsobeny tak, aby léčivou energii  uzdravovaly druhé.”

Tuto kartu jste si vytáhli, protože vám andělé chtějí sdělit, že by vašemu tělu prospěla nějaká forma léčení energií, jako je například reiki nebo čchi-kung. Andělé vám toto léčebné ošetření doporučují. Tato karta však může také naznačovat, že byste svou energií měli léčivě působit vy na druhé a že to patří k vašemu poslání. Pokud jste ještě nebyli na žádném kurzu léčení energií, je pro vás tato karta znamením shůry, abyste se do takového kurzu zapsali, neboť byste na tomto poli doslova vynikali.

Další významy: Vyčistěte energie u sebe doma i ve svém okolí • jste vůči energii velmi citliví, proto se pravidelně od energie, kterou jste na sebe navázali, očišťujte • Chraňte se tím, že si budete vizualizovat ochranný štít z bílého a fialového světla • Zapište se do kurzu některé z metod léčení energií.

4.3.

Buď k sobě upřímný/á

„Nahlédni do svého srdce a poznáš, jaká je pravda.
Je bezpečné přiznat si pravdu, neboť ti během všech nutných změn budeme vždy nablízku.
Opři se o nás. čerpej z nás odvahu a silu a dobře o sebe pečuj.
Soustřeď se jen na své sny a touhy a přilétnou k tobě na andělských křídlech.”

Tato karta je jemným upozorněním, protože andělé vědí, že před svými skutečnými city utíkáte a zavíráte oči. Možná se obáváte, že když si přiznáte, jak vám opravdu je a co cítíte, přemohly by vás city natolik, že byste byli nuceni udělat nezbytné změny, na které se ještě necítíte připraveni. Andělé váš však ujišťují, že je mnohem zdravější se postavit k této záležitosti upřímné. S vašimi emocemi a vztahy vám pomohou a poskytnou vám veškerou podporu, která je k uskutečněni pozitivních změn nutná. Andělé vás vyzývají, abyste se soustředili na svá přání a touhy, nikoli na obavy, abyste přitahovali splnění svých snů, a nikoli obav.

Další významy: Situace se zlepší, když se k ní postavíte upřímně a statečné • Zasloužíte si lepší život • Důvěřujte svým pocitům, i když s vámi okolí nesouhlasí • Nevzdávejte se své síly kvůli druhým • Snažte se nepropadnout iluzi, že „tak to prostě musí být”.

5.3.

Dávání a přijímání

„Cely vesmír funguje v cyklech podobných tvému nádechu a výdechu. Pokud jen vydechuješ – dáváš nebo se jen nadechuješ – přijímáš, ocitáš se mimo rovnováhu vesmíru.
Aby ses mohl/a těšit dobrému zdraví, abys měl/a energii a vždy se ti dostávalo všeho, co potřebuješ, vyvažuj každý svůj nádech výdechem.”

Andělé vám posílají tuto kartu, protože se u vás v poslední době projevuje nerovnováha mezi dáváním a braním. Pokud jste více dávali, než dostávali, pravděpodobně máte pocit, že vás ostatní využívají nebo že zneužívají vaší laskavosti. Pokud je nerovnováha způsobena převahou braní, pak se můžete cítit špatně, stísněné, můžete trpět vinou nebo dokonce depresí. Abyste opět navodili rovnováhu, je vhodné denně a pravidelné věnovat něco svého, jako je čas, peníze, dar nebo pomoc, druhým, aniž byste očekávali cokoli na oplátku. Téhož dne pak můžete s radostí a bez výčitek přijímat nečekané nabídky pomoci a dary. Chce-li vás někdo obdarovat nebo vám pomoci, poděkujte mu a jeho dar přijměte bez rozpaků nebo pocitů viny. Ve vztazích, kde hrajete roli toho, kdo hlavně dává, vyjádřete své potřeby a požádejte o pomoc.

Další významy: Udržujte ve svých vztazích rovnováhu mezi dáváním a přijímáním • Záležitost, na kterou se ptáte, vyžaduje rovnováhu mezi ženskou a mužskou energií • Abyste mohli přijímat, musíte nejdřív začít dávat • Věnujte někomu desetinu toho, co nejvíc potřebujete, ať jsou to peníze, čas, různé věci apod. • Opakujte si afirmaci: „Nyní ve svém životě s radostí přijímám dobro.”

6.3.

Skryté požehnání

„To, co ti připadá jako problém, je ve skutečnosti součástí tvé vyslyšené modlitby. Brzy porozumíš tomu, jak.
Důvěřuj v ochranu Nebes a nekonečnou moudrost, která vždy vyslyší tvé modlitby tím nejlepším způsobem.”

Andělé vám posílají tuto kartu, aby vám pomohli za zdánlivými nesnázemi rozeznat požehnání. Jestli se vám zdá, že jste něco ztratili nebo o něco přišli, vězte, že to muselo odejít, aby to mohlo být nahrazeno něčím lepším. Nemějte obavy o svou budoucnost a neustávejte v modlitbách. Řiďte se božským vedením, které k vám přichází skrze opakované pocity, myšlenky, obrazy a slova.

Další významy: Jedny dveře se zavírají a druhé se brzy otevřou • „Jak” by měl Bůh nejlépe vyslyšet vaše modlitby, nechejte na Něm • Přestaňte se snažit ovlivňovat nebo předvídat, jak situace dopadne • Důvěřujte.

7.3.

Nech minulost být

„Břemeno minulosti, které s sebou vláčíš, tě unavilo, drahé dítě. Nastal čas. abys ji odložilo.
Ponech si pouze lásku a to. co ses naučilo. Všechno ostatní nech za sebou. Nechceš to ani to nepotřebuješ. Už je to pryč. ”

Tuto kartu jste od andělů dostali, aby vám řekli, že vaše myšlenky na minulost a její stálé znovuprožívání vám brání v pokroku. Neustále se vracíte ke starým vzorcům, protože jste si zcela neodžili emoce spojené s minulostí. Tato karta vás vyzývá, abyste všem, včetně sebe, odpustili, a učinili krok vpřed. Opusťte vzorce chováni, které vám přinášejí jen bolest. Neznamená to, že musíte zůstávat s osobou, které jste odpustili. Odpuštění znamená, že zanecháte jedovatých myšlenek a emocí a místo nich si dovolíte pocítit mír.

Další významy: K nové situaci nebo novému vztahu přistupujte s pozitivním očekáváním • Vyhýbejte se rutině • Promluvte si s odborníkem na téma, které vás trápí. • Odpusťte těm, kdo vám ublížili. • Odpusťte sobě. • To nejhorší je za vámi • Prozařujte své myšlenky a emoce týkající se této záležitosti světlem s vysokou vibrací.

8.3.

Srdeční čakra

“Jádrem této záležitosti je láska Tvé srdce je centrum tvého bytí, naladěné na vibrace lásky.
Je zcela bezpečné milovat a otevřeným srdcem přijímat lásku, neboť ti stojíme po boku.
Jsi pod naši dokonalou ochranou a vedením.”

Andělé vám posílají tuto kartu jako znamení, že odpověď na svou otázku najdete ve svém srdci. Čím více otevřete své srdce, tím více lásky, radosti a míru budete pociťovat. Svou srdeční čakru můžete otevřít tak, že požádáte anděly, aby vám poslali svou léčivou energii, nebo tím, že si představíte, jak je vaše srdce obklopeno růžovým světlem. Velmi účinné je také vdechování vůně růžových růží nebo používání růženínu, který můžete například nosit na krku. Soustřeďte na lásku své myšlenky, budeme vám při tom na blízku.

Další významy: Vysílejte ke své srdeční čakře lásku a světlo • Pečujte o zdraví svého srdce a jeho cév pravidelným cvičením a zdravou stravou • Někdo blízký, kdo zemřel na nějakou srdeční chorobu, vás zdraví a říká vám: „Miluji tě.” • Srdečně si s někým promluvte.

9.3.

Všímej si znamení

“Ano, znamení, která dostáváš, byla seslána z Nebes.
Shazujeme dolů peříčka a mince a využíváme mnoha jiných znamení, abychom ti připomněli, že tě milujeme a že nejsi nikdy sám/sama.”

Andělé vám poslali tuto kartu, aby vám pomohli porozumět znamením, která v poslední době dostáváte. K tomu, aby vám dali svá znamení, používají pírka, mince, motýly, ptáky nebo jiné pravidelné se opakující obrazy a vjemy, které vás přimějí na ně myslet. Činí tak vědomě s cílem, aby vám připomněli, že jsou nablízku a že vás ochraňují, milují a vedou.

Další významy: Vaši zemřelí blízcí a milovaní vás z nebes pozdravují a posílají vám vzkaz: “Milujeme tě” • Všímejte si opakujících se znamení, protože jsou potvrzením vašich andělů, že jste na správné cestě. Důvěřujte těmto znamením • Mějte víru • Řiďte se znameními, která vás vedou cestou vašeho srdce.

10.3.

Vztah

“Tvým hlavním vztahem je tvůj vztah k tobě a k Bohu. Všechny ostatní vztahy vycházejí z těchto dvou. Abys získal/a nový vztah nebo ten nynější uzdravil/a, přimkni se blíže ke svému  milujícímu Stvořiteli.
Když se budeš ve svém nitru cítit v bezpečí a milován/a budou vzkvétat i tvé vztahy.”

Tato karta signalizuje, že vstupujete do pozitivnější fáze ve svých vztazích. Jak ukazuje obrázek, jste venku z temného lesa a vstupujete do krásného prostoru plného světla. Je jen třeba, abyste ještě chvíli vydrželi. Andělé vám při tom budou stát po boku a pomohou otevřít se nekonečné lásce Boží, a tím milovat i sami sebe.

Další významy: Odpověď na vaši otázku leží ve vašem vztahu • Důvěřujte pocitům, které máte ohledně svého vztahu, a jednejte podle nich • Andělé vám pomáhají manifestovat nádherný nový vztah • Obalujte svůj současný vztah světlem a láskou a povolejte do něj anděly • Ve vašem nynějším vztahu nastává pozitivní proměna kterou může být i zdravé ukončení vztahu.

11.3.

Rodina

“Tato záležitost souvisí s citovým zážitkem spojeným se členem tvé rodiny a my ti můžeme pomoci jej pochopit a uzdravit. Ve své mysli obklop sebe, danou osobu i daný zážitek hojivým modrým světlem a mnoha anděly.
Otevři se darům, které k tobě skrze tuto zkušenost přicházejí, a nechej se prostoupit vnitřním mírem.”

Tato karta naznačuje, že záležitost, na kterou se ptáte, souvisí s nějakým zážitkem ve vaší rodině. Zdá se, jakoby jeden člen vaší rodiny potřeboval uzdravení – je to ta osoba, která vás při čtení těchto řádků napadne jako první. Nebo může karta upozorňovat na potřebu větší rodinné blízkosti a soudržnosti. Mohli byste například strávit společně večer anebo spolu všichni odjet na dovolenou. Vaši andělé při tom budou stále s vámi.

Další významy: Do vaší rodiny vstupuje něco nového • Máte přátele, kteří jsou pro vás druhou rodinou • Je čas, abyste se postavili čelem svým starým emocím, aby jejich pouta mohla být uvolněna a vyčištěna • Zbavte se nechtěného vzorce chování tím, že odpustíte jednomu nebo více členům své rodiny, včetně sebe.

12.3.

Čas odejít

„Slunce každý den vychází a zapadá a stejné je tomu i s cestami ve tvém životě. Nauč se vidět krásu v každém západu slunce ve svém životě s vědomím, že zítra slunce vyjde znovu.
Konec je jen začátkem něčeho nového. My však s tebou zůstáváme v každé tvé fázi a i v každém cyklu.”

Andělé vám tuto kartu posílají, aby vám pomohli si přiznat, že je čas odejít. Vy víte, o které záležitosti andělé mluví. S odchodem jste váhali z věrnosti a ze strachu. Vaši andělé vás však ujišťuji, že odchod je to nejlepší řešení. Buďte v tomto období v úzkém kontaktu se svými anděly, aby všechno proběhlo harmonicky a bez úhony pro všechny zúčastněné. Všechny své negativní emoce a pocity viny odevzdejte Nebesům, protože potřebujete, aby hladina vaší energie zůstala vysoká.

Další významy: Uzavření a konec cyklu je blízko • Vztah nebo situace splnila svůj účel • Vzdejte se své snahy všechno řídit a odevzdejte se • Zavolejte si na pomoc archanděla Azraela, aby vám byl po boku, pokud trpíte žalem, a archanděla Michaela, aby vám dodal sílu a odvahu.

13.3.

Láska

“Zaplavujeme tvé srdce i mysl láskou k životu. Důsledkem tohoto nového probuzeni se k životu je tvé rozhodnuti vstoupit do romantického či milostného vztahu a radovat se z něj.
Dovol si bez zábran oslavovat lásku ve všech jejích nádherných aspektech.”

Tuto kartu vám andělé poslali, protože vidí vaši touhu po romantické lásce. Místo toho, aby zasahovali do vašeho milostného života, pomohou vašemu nitru. Andělé říkají, že milostný vztah přijde, když se člověk zamiluje do života. Pokud dovolíte andělům, aby ve vás tuto lásku roznítili, přirozeně budete ve svých vztazích vyvolávat a přitahovat více romantické lásky.

Další významy: Obklopte se romantickým prostředím, například růžemi a svíčkami • Odevzdejte všechna svá citová zraněni andělům • Požádejte archanděla Michaela, aby vám pomohl uvolnit všechna pouta závislosti k minulým i nynějším milostným partnerům • Jasně se rozhodněte, co si ve svém milostném životě přejete • Opakujte si afirmaci: „Je pro mé bezpečné milovat a být milován/a.”

14.3.

Nevinnost

„Naše milované dítě, každý je vpravdě bez viny, protože nikdo nemůže změnit Boží záměr, který je odrazem naprosté dokonalosti.
Odevzdej nám svou tíhu, abychom ulehčili tvému břemenu. Odevzdej nám vinu, zlobu i obviňováni, aby nekřivily tvou láskyplnou tvář.
Ponoř se do míru ve svém nitru a znovu se z něj raduj.”

Tato karta k vám přichází jako ujištění, že jsou všichni v dané záležitosti bez viny. Pokud jste obviňovali sebe, odevzdejte svůj pocit viny andělům. Ze všech emocí má pocit viny tu nejnižší vibraci, a proto přitahuje negativní energii. Pokud obviňujete druhé a posuzujete míru jejich viny, tato karta vás vybízí, abyste si uvědomili božské jádro každé zúčastněné osoby, čímž můžete danou situaci uzdravit. Nemusíte jistě pokračovat ve vztahu s nikým, komu nedůvěřujete. Je ale nutné, abyste pro své vlastní dobro ze svého nitra vypudili všechny jedovaté myšlenky a emoce. Andělé vás prostřednictvím této karty vyzývají, abyste si uvědomili, že všechna nedorozumění v této záležitosti byla skutečně jen nevinným omylem.

Další významy: Snažte se vidět i názor druhé strany • Odpusťte sami sobě a přestaňte čehokoli litovat • Hádka či diskuse může být založena na nedorozumění • Ctěte vnitřní dítě v sobě i v ostatních • Pohlédněte pod povrch a za závoj iluzí a uvidíte skrytou duchovní pravdu, která vypovídá o dokonalosti Božího řádu.

15.3.

Důvěřuj si!

„To, že jdeš kupředu, nemusí nutně vyžadovat tvou sebedůvěru.
Důvěra v Boha docela postačí, spolu s vědomím, že Bůh působí a projevuje se skrze tebe a také s tebou na všech úrovních spolupracuje.
Pokud je tvá sebedůvěra nejistá, opři se o nás a my posílíme tvou odvahu i víru.”

Andělé vám prostřednictvím této karty chtějí říci: „Ty to zvládneš!” Důvěřujte, že máte všechno, čeho je zapotřebí k úspěšnému ukončení úkolu, který máte před sebou. I když si nejste úplné jisti, jak ho splníte, mějte víru, že se vám dostává stálého Božího vedeni. Čím více se od svého poslání dokážete osobně odpoutat, tím lépe. Uvědomte si, že v této věci nejde o vás. Neposlouchejte hlas, který se vás ptá: „Kdo, já?” Vy jste pro tento úkol ti praví, protože jste dokonalými dětmi Božími, a andělé jsou s vámi na každém vašem kroku.

Další významy: Soustřeďte se na přítomný okamžik a dělejte jeden krok za druhým • Odevzdejte všechny své obavy a starosti Bohu a andělům • Požádejte anděly, aby posílili vaši víru • Mějte důvěru, že se vaším prostřednictvím projevuje Boží láska a moudrost.

16.3.

Tvůrčí projekt

„Tvoje duše se touží projevit tvůrčím způsobem. Vnes do svého života umění a tvořivost.
Vyjadřováni tvůrčího potenciálu ti dodá pocit živosti a nadšeni a také znovu roznítí tvou radost ze života.”

Tato karta naznačuje, že potřebujete více možností k tvůrčímu vyjádření. Andělé vás vybízejí, abyste je hledali jak u sebe doma a ve volném čase, tak ve své práci. Pusťte se například do psaní, malujte, hrajte na hudební nástroje, věnujte se nějaké řemeslné tvorbě, pěstujte květiny nebo alespoň změňte interiér svého domova. Vůbec nezáleží na tom, zda bude vaše dílo prvotřídní. Záleží pouze na tom, že svému vnitřnímu umělci poskytnete radost z neomezeného projevu.

Další významy: Pusťte se clo projektu, který jste odkládali. Má smysl • Zapište se do nějakého kurzu tvůrčí činnosti, například fotografování nebo tance • Vaše životní poslání, stejné jako smysluplná profese, se vám zjeví právě prostřednictvím tvůrčí činnosti, kterou si nyní neumíte ani představit. Proto si nyní nelamte hlavu tím, co je vaším životním úkolem a pokračujte dál v započaté cestě.

17.3.

Přijetí

“Dívej se na sebe i na druhé očima andělů. s nepodmíněnou láskou  a přijetím.
Tím všechny probouzíš k jejich nejvyššímu potenciálu a jsi jim inspirací.”

Tuto kartu jste si vytáhli proto, aby vám pomohla zlepšit váš vztah k sobě samým i k druhým. Kdykoli budete příště cítit nutkání posuzovat nebo hodnotit sebe nebo někoho jiného, pomodlete za jejich zdraví a štěstí. Tento pozitivnější přístup posiluje sebeúctu a vnitřní harmonii a uzdravuje narušené vztahy.

Další významy: Všímejte si, o kolik lépe se cítíte, když pozitivně smýšlíte o sobě a o druhých • Nesnažte se druhé do něčeho tlačit ani je ovládat a měnit • Zanechte svého sklonu násilím měnit běh věcí a dostane se vám v míru toho, po čem toužíte. Možná, že výsledek dokonce předčí vaše očekávání • Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou.

18.3.

Stálý pokrok

“Oceňujeme tvůj pokrok, protože při svých každodenních činnostech nezapomínáš myslet na lásku.
Vidíme, jak svými myšlenkami, pocity a láskyplnými činy přispíváš světu.”

Tato karta je pro vás ujištěním od vašich Andělů, že stále postupujete vpřed. Někdy se až příliš přísně porovnáváte s druhými a říkáte si, že byste už měli být na své cestě mnohem dál. Ale podívejte se, jak daleko už jste se dostali! Kolik nového jste se naučili! Kolika lidem jste pomohli! Soustřeďte se na stálý pokrok a přestaňte od sebe očekávat, že se přes noc stanete dokonalí. Každý den udělejte alespoň jeden malý krůček k naplnění svého snu.

Další významy: Jste na správné cestě, i když můžete mít pocit, že postupujete pomalu • Chvalte světlo, namísto aby jste proklínali temnotu • Važte si sebe samých a oceňujte to, čeho jste již dosáhli.

19.3.

Naslouchej!

“Ztiš svou mysl, drahé dítě, a vyslyš naše ujištěni, že je o vše postaráno.
Zůstaň ztišené a vnímavé a netrap se tím, jakým způsobem se tvá přáni a prosby vyplní. Mysl a tělo, které spočívají v míru, nás slyší mnohem lépe. Proto té žádáme: Naslouchej nám.”

Tato karta vám říká, že by vám Andělé rádi předali svá sdělení. Žádají vás, abyste méně mluvili a více poslouchali. Když jsme pod tlakem stresu, často mluvíme jen tak z nervozity. Odevzdejte své obavy andělům a důvěřujte, že vaše modlitby vyslyšeli. Pokud se vám zdá, že na vaše modlitby nereagují, pak to bude pravděpodobné zčásti proto, že jim nenasloucháte. Vyhledejte nějaké tiché klidné místo, kde se ničím nerušeni můžete spojit se svými anděly. Zavřete přitom oči, zhluboka dýchejte a naslouchejte.

Další významy: Vyhýbejte se hlučnému prostředí • Svým andělům jste porozuměli správně • Vypněte televizi a rádio • Vaše schopnost slyšet je stále citlivější, protože jste naladěni na své anděly • Pročistěte si čakry související se sluchem a ušima tím, že si představíte, jak nad vaším obočím prochází světlo a tento prostor očišťuje.

20.3.

Příležitost odpustit

“Nabízí se ti příležitost uzdravit a uvolnit negativní vzorce svého chování a myšlení a možnost růst.
Soustřeď se, abys v druhých viděl/a jejich vnitřní božské světlo a dobrotu. My ti pomůžeme nechat odejít negativní myšlenky, pocity a energii i neochotu odpustit.
Pozvedneme tě do vyšších míst, kde vládne mír a soucit.”

Andělé vám tento vzkaz posílají proto, že si všimli, že už vás unavuje pokračovat v negativních vzorcích myšlení a chování. Abyste tento cyklus mohli přerušit, je nutné nechat odejít své staré negativní myšlenky, které svým jedem otravují vaši duši i tělo. Zhluboka dýchejte a s každým výdechem odevzdávejte andělům své strachy, obavy, hněv a ostatní negativní emoce. Odpustit neznamená souhlasit s chováním toho, kdo vám ublížil. Odpustit znamená, že už nejste nadále ochotni snášet své jedovaté pocity a myšlenky, které se této osoby týkají. Nechte vše negativní odejít, získáte tím svobodu. Skrze odpuštění poznáte, jaký účinek má pozitivní jednání.

Další významy: Vyhněte se obviňování sebe i druhých • Jakmile necháte odejít hněv, objeví se tvůrčí řešení dané situace • V této záležitosti a vztahu je ukryto požehnáni • Soustřeďujte se na své sny a přání, a ne na své strachy.

21.3.

Nový partner

„Takzvaná náhodná setkání nejsou žádnou náhodou, jsou řízena Boží vůlí a působí jako spoušť, která uvádí do pohybu nový cyklus dění, protože tvé modlitby byly vyslyšeny.
Všímej si pozorně lidi, které ti posíláme do života. Poznáš je podle pocitu bezpečí a důvěrnosti, který v tobě ihned vyvolají.”

Andělé vám tuto kartu posílají jako signál, že do vašeho života vstoupil nebo vstoupí někdo nový. Může se jednat o společníka v podnikání, přítele nebo milostného partnera. Nemusíte ho hledat, protože všechno proběhne samo a naprosto přirozeně. Když se s touto osobou setkáte, buďte otevřeni vůči Božímu vedení, které bude nejen láskyplné, ale i magické.

Další významy: Potkali jste se, nebo se brzy potkáte, se svým vesmírným blížencem, svým partnerem určeným osudem • Dovolte lidem, aby vám pomohli, a nedělejte všechno sami • Poraďte se s odborníkem • Vaše modlitby budou vyslyšeny prostřednictvím jiných osob • Do vašeho života přibude nové domácí zvířátko.

22.3.

Všímej si znamení

“Ano, znamení, která dostáváš, byla seslána z Nebes.
Shazujeme dolů peříčka a mince a využíváme mnoha jiných znamení, abychom ti připomněli, že tě milujeme a že nejsi nikdy sám/sama.”

Andělé vám poslali tuto kartu, aby vám pomohli porozumět znamením, která v poslední době dostáváte. K tomu, aby vám dali svá znamení, používají pírka, mince, motýly, ptáky nebo jiné pravidelné se opakující obrazy a vjemy, které vás přimějí na ně myslet. Činí tak vědomě s cílem, aby vám připomněli, že jsou nablízku a že vás ochraňují, milují a vedou.

Další významy: Vaši zemřelí blízcí a milovaní vás z nebes pozdravují a posílají vám vzkaz: “Milujeme tě” • Všímejte si opakujících se znamení, protože jsou potvrzením vašich andělů, že jste na správné cestě. Důvěřujte těmto znamením • Mějte víru • Řiďte se znameními, která vás vedou cestou vašeho srdce.

23.3.

Naslouchej!

“Ztiš svou mysl, drahé dítě, a vyslyš naše ujištěni, že je o vše postaráno.
Zůstaň ztišené a vnímavé a netrap se tím, jakým způsobem se tvá přáni a prosby vyplní. Mysl a tělo, které spočívají v míru, nás slyší mnohem lépe. Proto té žádáme: Naslouchej nám.”

Tato karta vám říká, že by vám Andělé rádi předali svá sdělení. Žádají vás, abyste méně mluvili a více poslouchali. Když jsme pod tlakem stresu, často mluvíme jen tak z nervozity. Odevzdejte své obavy andělům a důvěřujte, že vaše modlitby vyslyšeli. Pokud se vám zdá, že na vaše modlitby nereagují, pak to bude pravděpodobné zčásti proto, že jim nenasloucháte. Vyhledejte nějaké tiché klidné místo, kde se ničím nerušeni můžete spojit se svými anděly. Zavřete přitom oči, zhluboka dýchejte a naslouchejte.

Další významy: Vyhýbejte se hlučnému prostředí • Svým andělům jste porozuměli správně • Vypněte televizi a rádio • Vaše schopnost slyšet je stále citlivější, protože jste naladěni na své anděly • Pročistěte si čakry související se sluchem a ušima tím, že si představíte, jak nad vaším obočím prochází světlo a tento prostor očišťuje.

24.3.

Vnímej pouze lásku!

“Pohlédni za zdánlivé chyby, omyly a nedorozumění a snaž se v každém člověku, včetně sebe, vnímat jen lásku.
Neochvějné zaměřeni na lásku, která je přítomná pod povrchem každé situace a činu. přináší uzdravení, jehož moc nemá hranic.”

Andělé vám posílají tuto kartu, aby vám připomněli, že se máte dívat na sebe, na druhé i na každou situaci jejich očima. Když se zaměříte na lásku, všechno, co není láskyplné, odpadne. Je to totéž jako rozsvítit světlo, a tím zahnat temnotu. Zavolejte své anděly, aby vám pomohli pozvednout vaše vnímání na vyšší úroveň lásky vždy, když to budete potřebovat.

Další významy: Dívejte se za osobnost a ego druhých a snažte se v nich vidět jejich andělské já, andělé vám s tím mohou pomoci, pokud je to pro vás těžké • Odpusťte a odpouštějte • Odevzdejte svůj hněv, bolest i odsudky andělům • Afirmujte si to, po čem toužíte, a nikoli to, čeho se bojíte.

25.3.

Správný čas

“Nyní je ten správný čas vydat se za svými sny. Všechny dveře se ti otevírají dokořán, a až jimi budeš procházet, budeme po tvém boku.
Nic neodkládej a neváhej, protože všechno je připraveno pro to, abys sklidil/a úspěch. Všechno a všichni jsou na tvé straně a pomáhají ti k pozitivnímu výsledku.”

Andělé vám prostřednictvím této karty naznačují, že než budou vaše modlitby zcela vyslyšeny, je třeba, abyste vykonali určité kroky. A právě teď nastal ten nejlepší čas pro vaše činy. Povedou vás na cestě. Někdy není tolik důležité, jak k dané věci přistupujeme, ale spíše, kolik energie, úsilí a odhodlání do svých činů investujeme, abychom dosáhli uskutečnění svého cíle. Často musíme k jeho naplnění učinit první krok, aby nám vesmír mohl začít pomáhat.

Další významy: Začněte jednat • Pokud nebudete váhat a otálet, všechno dobře dopadne • Rozhodněte se • Všechny překážky, se kterými jste se potýkali, vám stály v cestě proto, že čas dosud nebyl zralý.

26.3.

Svatba

“Svatba je závazek spojení dvou duši v lásce, vzájemné úctě a odevzdání. Vyjadřuje touhu během času lásku prohlubovat.
Tvůj svatební den je důkazem tvé víry v lásku. Naše milované dítě. vdechuj neustále život své víře v lásku i lásce samotné.”

Tuto kartu jste obdrželi, protože s vaší otázkou souvisí téma svatby. Buď vás v blízké budoucnosti čeká svatba, nebo vás Andělé vyzývají, abyste si vzpomněli na svůj svatební slib a abyste v manželství už uzavřeném udržovali stále přítomnou něhu a lásku. Tato karta vyzařuje lásku a pozitivní energii, a proto si nemusíte s tímto sdělením dělat starosti. Buďte otevření vůči lásce, romantice a novým možnostem a užijte si svůj krásný svatební den!

Další významy: Brzy dostanete romantický nebo obchodní návrh • Zakoušíte „mystickou svatbu” mezi mužským a ženským aspektem své duše • Na svatbě, kam jste pozváni, se potkáte s někým pro vás významným • Promluvte se svým přítelem nebo přítelkyní na téma svatby • Brzy se potkáte se svým budoucím manželem/manželkou • Někdo z vašich přátel nebo členů rodiny se brzy vdá.

27.3.

Přijetí

“Dívej se na sebe i na druhé očima andělů. s nepodmíněnou láskou  a přijetím.
Tím všechny probouzíš k jejich nejvyššímu potenciálu a jsi jim inspirací.”

Tuto kartu jste si vytáhli proto, aby vám pomohla zlepšit váš vztah k sobě samým i k druhým. Kdykoli budete příště cítit nutkání posuzovat nebo hodnotit sebe nebo někoho jiného, pomodlete za jejich zdraví a štěstí. Tento pozitivnější přístup posiluje sebeúctu a vnitřní harmonii a uzdravuje narušené vztahy.

Další významy: Všímejte si, o kolik lépe se cítíte, když pozitivně smýšlíte o sobě a o druhých • Nesnažte se druhé do něčeho tlačit ani je ovládat a měnit • Zanechte svého sklonu násilím měnit běh věcí a dostane se vám v míru toho, po čem toužíte. Možná, že výsledek dokonce předčí vaše očekávání • Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou.

28.3.

Buď k sobě upřímný/á

„Nahlédni do svého srdce a poznáš, jaká je pravda.
Je bezpečné přiznat si pravdu, neboť ti během všech nutných změn budeme vždy nablízku.
Opři se o nás. čerpej z nás odvahu a silu a dobře o sebe pečuj.
Soustřeď se jen na své sny a touhy a přilétnou k tobě na andělských křídlech.”

Tato karta je jemným upozorněním, protože andělé vědí, že před svými skutečnými city utíkáte a zavíráte oči. Možná se obáváte, že když si přiznáte, jak vám opravdu je a co cítíte, přemohly by vás city natolik, že byste byli nuceni udělat nezbytné změny, na které se ještě necítíte připraveni. Andělé váš však ujišťují, že je mnohem zdravější se postavit k této záležitosti upřímné. S vašimi emocemi a vztahy vám pomohou a poskytnou vám veškerou podporu, která je k uskutečněni pozitivních změn nutná. Andělé vás vyzývají, abyste se soustředili na svá přání a touhy, nikoli na obavy, abyste přitahovali splnění svých snů, a nikoli obav.

Další významy: Situace se zlepší, když se k ní postavíte upřímně a statečné • Zasloužíte si lepší život • Důvěřujte svým pocitům, i když s vámi okolí nesouhlasí • Nevzdávejte se své síly kvůli druhým • Snažte se nepropadnout iluzi, že „tak to prostě musí být”.

29.3.

Čerstvý vzduch

“Tvé tělo si žádá osvěžení vzduchem plným kyslíku, který vydechuje tráva, stromy, rostliny a květiny.
Pobuď dnes venku, co nejblíže Matce Přírodě.
Doma rozhrň závěsy, otevři okna dokořán a osvěž čerstvým vzduchem sebe i svůj domov.” 

Andělé vám tuto kartu posílají jako upozornění, že potřebujete čerstvý vzduch. Uvnitř už se zdržujete příliš dlouho a vaše tělo i duše touží po kyslíku. Otevřete dokořán okna doma i v kanceláři a pořádně vyvětrejte. Běžte ven a zhluboka dýchejte. Pokud žijete ve městě, odjeďte na venkov do přírody, jak jen to bude možné, abyste se nadýchali tolik potřebného čistého vzduchu. Mějte doma i v kanceláři co nejvíce květin a rostlin, abyste měli dostatečný přísun kyslíku.

Další významy: Cvičte venku • Vyjděte si na sluníčko nebo si vyjeďte někam za sluncem • Pobuďte nějaký čas na místě, kde budete obklopeni stromy a rostlinami • Obnovte své spojení s přírodou • Vneste závan čerstvého vánku do nehybných vod svého vztahu nebo do nevyřešené záležitosti.

30.3.

Dávání a přijímání

„Cely vesmír funguje v cyklech podobných tvému nádechu a výdechu. Pokud jen vydechuješ – dáváš nebo se jen nadechuješ – přijímáš, ocitáš se mimo rovnováhu vesmíru.
Aby ses mohl/a těšit dobrému zdraví, abys měl/a energii a vždy se ti dostávalo všeho, co potřebuješ, vyvažuj každý svůj nádech výdechem.”

Andělé vám posílají tuto kartu, protože se u vás v poslední době projevuje nerovnováha mezi dáváním a braním. Pokud jste více dávali, než dostávali, pravděpodobně máte pocit, že vás ostatní využívají nebo že zneužívají vaší laskavosti. Pokud je nerovnováha způsobena převahou braní, pak se můžete cítit špatně, stísněné, můžete trpět vinou nebo dokonce depresí. Abyste opět navodili rovnováhu, je vhodné denně a pravidelné věnovat něco svého, jako je čas, peníze, dar nebo pomoc, druhým, aniž byste očekávali cokoli na oplátku. Téhož dne pak můžete s radostí a bez výčitek přijímat nečekané nabídky pomoci a dary. Chce-li vás někdo obdarovat nebo vám pomoci, poděkujte mu a jeho dar přijměte bez rozpaků nebo pocitů viny. Ve vztazích, kde hrajete roli toho, kdo hlavně dává, vyjádřete své potřeby a požádejte o pomoc.

Další významy: Udržujte ve svých vztazích rovnováhu mezi dáváním a přijímáním • Záležitost, na kterou se ptáte, vyžaduje rovnováhu mezi ženskou a mužskou energií • Abyste mohli přijímat, musíte nejdřív začít dávat • Věnujte někomu desetinu toho, co nejvíc potřebujete, ať jsou to peníze, čas, různé věci apod. • Opakujte si afirmaci: „Nyní ve svém životě s radostí přijímám dobro.”

 

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení