ANDĚLÉ A ARCHANDĚLÉ ( čím disponují ) :

Ariel

 Božská magie, ochrana přírody, voda, zvířata – léčí je a chrání.

 Azrael

 Utěšuje umírající, truchlící, tiší žal.

 Gabriel

 Adopce dítěte, početí, pomoc umělcům, novinářům, spisovatelům, archanděl zvěstování a zmrtvýchvstání. Přináší na zem Božské vědomí jako radost, extázi, živost a tanec. Proto se také zabývá vším co je spojeno s vibrací a pohyby Země. Jeho úkol je obnovování, oživennost a čistota. Pomáhá pochopit vize a pohledy do budoucna. Vnáší radost do každé situace a každé buňky, tím že povznáší náladu a úroveň vibrací. Zvlášt nám pomáhá v tíži, depresi nebo beznaději. Učí nás rozpoznat, která očekávání a skryté tužby brání naplnění života. Jeho energie je radostná, hravá, a také soucitná. Díky němu poznáme svůj cíl, často pomáhá těm, jejichž životní poslání souvisí s tvořivou činností, komunikací a uměním, podporuje kreativitu a radost. Rád spolupracuje s dětmi a má : BÍLOU barvu.

 HANIEL

 Odpuštění, léčivé schopnosti, měsíční energie, duševní rovnováha, psychické schopnosti, jasnovidectví.

 CHAMUEL

 Smysl života, vytváření a posilování vztahů, vyhledávání partnerů, světový mír, je projevem Boží lásky ve hmotě. Jeho pole působnosti jsou vztahy všeho druhu. Silou lásky spojuje, dělí, vytváří harmonii a zvyšuje frekvenci vibrací. Též povznáší vibrace míst a místností, hluboký mír a důvěru. Učí nás že se máme nechat unášet proudem života a boží energií. Jeho energie je přítomná při zpěvu, tanci, motlitbách. Může nám pomoci najít partnera duše. Bůh je můj cíl. Barva : Růžová,lososově oranžová.

 Jeremiel

 Jasnovidectví, vize, vyhodnocení života, výklad snů.

 Jofiel

 Umělecký projekt, dekorace interiérů, zpomalení hektického tempa. Tak jako sluneční světlo dopadá na zem a svítí všem stejně, tak přináší Jofiel boží světlo všem bytostem. Přes něj proudí informace, idee, poznatky, vědění a moudrost. Vytváří mosty mezi rovinami a dimenzemi tak, že mohou proudit podněty. Přes tyto mosty se také mohou dostat duchovní bytosti do jiných dimenzí. Jofiel nás spojuje s vyšší intuicí a vyšším Já. Přináší vnitřní mír a klid. Vnáší uvolnění do vypjatých situací. Jeho jméno znamená krása Boží nebo Bůh je moje pravda. Je to Archanděl osvícení a má barvu : Zlatou.

 Metatron

 Dětské záležitosti, duchovní pochopení, poruchy soustředěnosti. Energií archanděla Metatrona vstupujeme do nové výsostné úrovně, je nejmladší v nebeském zástupu a současně je podle svého zařazení umístěn v hierarchii úplně nahoře, jeho moc je srovnatelná s mocí arch.Michaela, přestože je jeho energie jiného druhu, ve starých spisech je možné se dočíst, že prý byl jednou člověkem. Bohem byl jmenovám nebeským písařem. Jeho přítomnost má vždy zvláštní význam, protože lidem zvěstuje boží slovo, většinou Božské pravdy o nás samotných a o boží tváři našeho já. Strhává závoj ze zrcadla, takže se poznáváme v novém světle. Barva 8.čakry Magenta je barvou jeho záření. Umí nás zahalit do nového oděvu, oděvu ze všech barev země a nebes. Tak získává naše duše oděv, který k ní patří. Mnohé leží skryto v hlubinách našeho já. Kdo se vydá na cestu k sobě samému, otevře se zjevením, která jsou těm, kdo se po nich ptají, všude přístupná. Zažijeme uzdravení a poznání. Pro lidského ducha není nic nemožné, pokud se spojí se správným vedením, které se zrodilo z boží pravdy.

Michael

 Sebevědomí, odvaha, navedení na správnou cestu, energie, vitalita, motivace, ochrana vyčištěných prostor, je ochráncem božího řádu, udržuje rovnováhu mezi póly a pravidelně zasahuje do hry sil, jakmile se odchýlí od božího řádu. K tomu používá svůj meč, symbol síly a čisté lásky. Dodá vám ochranu a odvahu. Doprovází duše člověka do zapomnění a vyvádí ho opět ven z něj. Volej ho při vyčerpání, strachu, ochraně, pochybách o sobě, k vyčištění místností a odvedení cizích energií. Jeho barva je : Modrá.

Rafael

 Návyky a žádostivost, jasnovidectví, léčení lidí a zvířat, očista prostoru, ochrana cestovatelů. Léčení , uzdravování, pomáhá nám léčit naše tělo, emoce, myšlenky. Rafael uzdravuje tím , že silou lásky obnovuje boží řád a obnovuje spojení s boží láskou, vyživuje a posiluje i při zklamání v lásce. Rafael nás svou radostnou a přátelskou jemnou energií rozveselí a přesvědčí, že tomu tak není a nikdy nebude, protože nás andělé nikdy neopustí. Uzdravuje všechny oblasti našeho bytí. Radí a vede léčitele i lékaře a ukazuje jim, ve které oblasti by se uplatnili, a co se k nim nejvíce hodí. Přestože si toho terapeuti nejsou vědomi, protéká jimi jeho léčivá síla a vede jejich ruce a myšlenky. Jeho jméno znamená bůh uzdravuje, božský léčitel a barva je : Zelená.

 RAGUEL

 Řešení hádek, harmonizace skupin – rodin, nespravedlnost, ochraňuje.

 Raziel

 Jasnovidectví, Božská magie, ezoterické info, psychické schopnosti, ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše, když je dokonám pra-třesk v srdci a ve vědomí.

Sandalfon

 Hudba, modlitby, (doporučení/odpovědi). Spojuje křehký, jemný aspekt duše s odvahou a silou mužského aspektu. Jeho energie má nepopsatelnou hloubku a něžnost. Probouzí v nás romantické pocity a zavádí nás do snových dimenzí, kde se odrážejí naše nejhlubší touhy. Jeho energie zahrnuje i možnost uskutečnění snů, tužeb a přání. Hravým způsobem, kterým jsme žili většinou jen v dětství uskutečnuje energie archanděla Sandalfona to, po čem jsme vždy toužili. Jakmile se otevřeme jeho energii, umožní nám sáhnout po hvězdách a trhat na nebi růže. Tato energie je čistou opravdovou láskou a má obrovskou moc uskutečnovat, měnit a ovlivnovat věci. Mnoho lidí touží především po spojení se svým dvoupaprskem a často a dlouho tuto bytost marně hledají. Příčinou je skutečnost, že nebyly zcela rozpuštěny vlastní stíny minulosti a stále jsou přitahováni karmičtí partneři ,aby se také dalo pracovat na temných částech bytosti. Dalším důvodem proč se nemůžeme sejít s dvoupaprskem je vyhasnutí té energie v nás, která nás skutečně uschopňuje milovat, věřit našim snům a mít radost ze života. Léčí rány našeho srdce, jeho energie je výzvou k opuštění temného úkrytu smutku a k otevření se lásce. Po temné noci začíná nový den. Musíme si prohlédnout temnotu, abychom taky mohli vidět světlo dne. On nás smiřuje s bolestnými zážitky, nebot zprostředkovává poznání, že temnota patří ke světlu stejně tak, jako bolest k radosti. Svou energií podporuje všechny formy způsobu zrodu  – duchovní, tělesné. Zvláště zrod Bohyně v nás a její kosmické spojení s mužským doplňkem, doplňuje dokonalý stav a oba póly se sjednocují spojením a bohyní v nás samotných bude nalezen grál, který se zdál být dlouho ztracen.

 URIEL

 Božská magie, klimatické změny, řešení problémů, duchovní pochopení, studium a testy, počasí, psaní, jeden z nejstarších archandělů v bezprostřední blízkosti Boha. Byl pokládán za vládce říše hvězd a strážce jejich zákonů. Tento archanděl má ze všech nejhutnější energii, neboť je nejvíce spjat se zemí. Díky jemu je boží plán ukotven ve hmotě. Sleduje pozemské a duchovní. Je to archanděl psycholog-pomáhá uzdravovat emoce. Léčí hněv a zatvrzelost a neochotu odpouštět. Může nám pomoci tvořit a materializovat. Pomáhá lidem k zaměření energií k cíli. Jeho energie je mohutná, posilující, ale klidná. Jeho jméno znamená ohen Boží, plamen slunce, barva je : Červená.

 Zadkiel

 Soucit, nalezení ztracených věcí, odpuštění, léčba, posílení paměti, studium, testy, zapamatování důležitých věcí, je Archandělem růstu a završení, spojuje nás s božskou podstatou naší duše, rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti. Pomáhá i světu víl a přírodních duchů, rostlinám, přírodě , zvířatům i světu kamenů, aby se vyvíjeli do dokonalé formy. Nás lidi spojuje s naší božskou částí a dokonalým bytím. Vede nás k pochopení všech souvislostí a zákonitostí , ujasňuje to co nechápeme. Harmonizuje nerovnováhy, uklidňuje naše myšlenky a pomáhá při meditaci. Když na něčem lpíme, nedokážeme se od toho oprostit a odevzdat to, tak poproste archanděla Zadkiela. Jeho energie uvolňuje napětí, osvobozuje od omezení nedokonalosti, vázanosti, jeho jméno znamená blahovůle Boží, barva : Fialová.

Vyšší duchovní bytosti a andělé

Jde o duchovní bytosti(průvodci), které není třeba nikam odesílat a ani bych to nedoporučovala. Ostatně to ani nelze. Jsou to totiž nádherné bytosti, které se z vlastní vůle rozhodly nám živým pomáhat , chránit nás a na naší cestě nás vést, mohou se měnit dle prožívaných situací.

Andělé vám jsou stále nablízku a každý z nás má neustále u sebe minimálně jednoho anděla, který je jeho věrným průvodcem od narození až do smrti(anděl strážný). Během života se další bytosti mnohokrát vystřídají, protože s vámi zůstávají vždy po dobu, po kterou plníte určitý životní úkol. Pokud se vám podaří s nimi navázat kontakt(není to nic těžkého -jen je zavoláte) a nebudete se stydět je žádat o pomoc,(jinak vám pomoci nemůžou jen přes prosbu) rozhodně se váš život změní v cestu plnou zázraků.

Co to je duch a přivtělené duchovní bytosti?

Každý člověk, který zemře, dostane v okamžiku své smrti šanci jako duchovní bytost projít světelným tunelem a dostat se tak do míst, kde bude poučen a osvícen. Tam má příležitost zhodnotit své konání v uplynulém životě a setrvat tam až do okamžiku své další inkarnace-tedy opětovného narození.

Někteří lidé ale okamžik, kdy se pro ně otevře světelný tunel, propásnou. Stává se tak z mnoha důvodů: závislost na jiné bytosti, závislost na majetku, potřeba cosi dokončit, strach, nedůvěra v posmrtný život, zmatenost z nastalé situace ap. Tyto bytosti pak zůstávají mezi námi bez hmotného těla, bez možnosti komunikace s námi a bez šance dále se duchovně vyvíjet.

Pro tuto dobu ovšem potřebují čerpat energii a jedinou jejich šancí je, brát tuto energii tak, že se přivtělí na auru živých lidí. Živému člověku to může způsobovat mnoho potíží. Především úbytek energie, ale také neschopnost svobodného rozhodování a vývoje, protože přivtělené duchovní bytosti mohou značně ovlivňovat myšlení a chování člověka.

Vždy je pro přivtělenou duchovní bytost i pro jeho hostitele dobré, když je tato duchovní bytost odeslána do míst, kam patří. I v případě,že zde zůstává pro to, aby ochraňovala pozůstalého. Protože pokud odejde kam patří, může se svobodně rozhodnout, zda se opět vrátí jako ochránce, ale tentokrát už nebude ubírat svému blízkému energii.

Tímto apeluji na mladé,zvídavé a nevěřící lidé:

Nevyvolávejte vědomě zbytečně  duše (nikdy není jisté, že přijde kterou voláte), natož pak s démockýmy  silami. Z mé praxe a jistě i ostatních lidí, kteří mají poslání komunikovat (pro pomoc žijícím) a odvádět zbloudilé duše do světla, je známé, že disharmonické energie, které na vás ulpí, dokáží dohnat člověka k takovým činům, které by za normálních okolností neudělal (sebepoškozování, vražda, sebevražda). A vyvolávat duši zemřelého jen ze zvídavosti je dle mého úsudku sobecké, taky by se vám nelíbilo, kdyby vás někdo pozval na návštěvu a po příchodu na práh jeho domu vám řekl -já jen chtěl vědět jestli přijdeš ahoj a zavřel dveře.TAK TÍMTO PROSÍM A DĚKUJI ZÁROVEŇ, POKUD NEJDE O ŽIVOT(oni by vám stejně přišli na pomoc) NECHTE DUŠE REGENEROVAT PŘED DALŠÍ INKARNACÍ.

ANDĚLSKÁ NÁVŠTĚVA

Přišly k Vám andělé prostřednictvím jiné osoby?

Když mě poslala asi před 7 lety má známá- žačka reiki a účastnice mých andělských terapií v jedné osobě zprávu, že mi pošle andělé, byla jsem v rozpacích. Šly mě myšlenky typu-,,proč mě posílá andělé když ví, že jsem s nimi každý den v kontaktu?“

Měla jsem v dohodnutou dobu andělé přivítat s rozsvícenou bílou svící, bílou květinou a měla jsem mít v obálce napsané 3přání a adresy lidí kam pošlu andělé já, na obálce postavené jablko které tam mělo být po celou dobu andělské návštěvy. Když se tak stalo a já přijala návštěvu andělských bytostí které mě byly poslány, hned jsem vše zjistila.

Ptala jsem se proč se touto formou andělé šíří do podvědomí lidí? Dostala jsem vzápětí odpověď, že opravdu TOUTO formou znovu získají opět důvěru mnoha lidí a budou nám lidem moci opět pomáhat, protože si zase hodně lidí o jejich pomoc řekne(bez prosby nemohou zasahovat do našeho život).

S jasnými pocity příchodu andělů jsem je přivítala.

Mě samotné se během týdne kdy jsem intenzivněji než kdy jindy přítomnost andělů cítila,hodně osobní život měnil. Byla jsem v naprosté harmonii, žádná situace mě nedostala do disharmonie,energie lásky skrze mě protékala do každé lidské bytosti v mé blízkosti a má 3 přání se začala plnit-dnes mohu říci s odstupem času SPLNILA SE!.

Po půl roce se zase skrze jednu krásnou dušičku ke mně andělé touto formou vrací. Díky tomu, že cítím, že se v mém životě opět chystají nějaké změny, jsem tuto nabídku přijala s radostí. Návod jak přivítat andělé jsem měla na emailu-neměla jsem v tu chvíli možnost si email přečíst, tak jsem je uvítala formou stejnou jako před půl rokem. Po přečtení emailu jsem byla ráda, že jsem neměla možnost být ovlivněna. Za tu dobu co se rozšiřuje povědomí andělských bytostí touto formou,někteří lidé začali měnit způsob přivítání a začíná se mezi lidé šířit energie podmínění jako formulace:

,,   Prosím Vás, očistěte toto místo,mne a všechny, kteří tady se mnou bydlí a také mé přátele a známé, kteří mě zde navštíví. Přeji si, abyste mi pomohli najít a udržet harmonii, radost, mír, zdraví a spokojenost i materiální jistotu pro mne a celou moji rodinu, stejně tak pro všechny mé přátele. Uvědomuji si, že kromě vaší pomoci musím i sám (sama) přispět svou motivací a pevným přesvědčením, že chci pokračovat ve svém vývoji. Děkuji Vám,za vaši návštěvu a působení v tomto bytě(domě) a že splníte moje 3 přání.

Uvědomte si, že v této chvíli byli andělé posláni Vám a právě tak by měla formulace znít. Je krásné, že někdo do prosby dosadil přátele a známé, celou moji rodinu, stejně tak pro všechny mé přátele.Ten kdo to tam dosadil, neprošel ještě úplným procesem sebelásky. Toto by měl být rituál pro Vás samotné, na ostatní máte možnost vzpomenout až jim andělé pošlete-pokud pošlete. Jak totiž můžete vědět co Vaši blízcí v tuto chvíli potřebují a co jsou schopny přijmout? Není to projev sobeckosti, že je tu něco jen v tuto chvíli pro Vás, ale přijetí zodpovědnosti za svůj život, a tak by měl učinit i každý sám. Stejně tak ve 3přáních je důležité mít přání pro sebe-díky kamarádce jsem zjistila, že jsou také plněna pouze pro osobu která žádá pro sebe! Nemáme opravdu žádné právo ovlivňovat bez svolení další duše.

 Andělé v žádném případě nechtějí,aby bylo vyslovováno-,,musím“

Tím pádem, by část této formulace mohla znít-Uvědomuji si, že kromě vaší pomoci i já sama přispívám svou vírou a tím tak pokračuji ve svém vývoji.

Další věc která přibyla je miska rýže, která se má po odeslání andělů jiným osobám uvařit a sníst jako jablko, které je položeno na obálce. Proč rýže? Vysvětlení zde chybí a tak jsem si to intuitivně spojila s penězi (na novomanželé se hází z důvodu hojnosti ) Jablko na obálce jsem přijala jako pečeť na obálce a také, že jablko nasaje informace mých přání uložených v obálce. Což je opravdu andělsky vedeno, ale rýže?

Jsem anděly vedena, abych zde uvedla, že není nutné, vlastně ani žádoucí, aby se do rituálu přivítání Andělské návštěvy cokoli upravovalo, protože to už není andělské sdělení, ale záměna lidským egem-( není to dost noblesní, zní to zajímavěji- to andělé nepotřebují ). Chtějí jen to, aby byli opět přijaty do Vašich životů, protože pro to tu jsou.

Prosím tedy, pokud Vám budou andělské bytosti zaslány, přivítejte je bílou kyticí-jako dík za návštěvu, připravené 3přání které v tuto chvíli jsou pro Vás důležitá, na ní položte jablko, které poté sníte, bílá svíce-plamen čistí energie, bílá- čistota. Svíčku samozřejmě nechte rozsvícenou pouze pokud budete v místě a bdělí (andělé nechtějí,aby někdo vyhořel: -) )

Dále se nechte vést svojí intuicí jak s anděly komunikovat, o co je prosit, a nenechte se ovlivnit nějakým návodem, a věřte, že právě tak jak s nimi komunikujete takto jen SPRÁVNĚ a ŽE NEDĚLÁTE NIC ŠPATNĚ, pokud necítíte energie strachů a omezení, což já okamžitě ucítila z návodu který se po půl roce začal lidmi měnit.

Přeji Vám, krásné léčení, prožitky, sdílení s andělskými bytostmi.

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení