ANDĚLSKÁ POMOC

Z knihy Andělská medicína od Doreen Virtue PhD.

Éterické odsekávání pout

Jsme-li připoutáni k nějakému člověku či předmětu na základě strachu, vytváříme spirituální vodící šňůry, které této osobě či předmětu brání odejít z našeho života nebo se změnit.. tyto šňůry vypadají jako chirurgické hadičky a rostou v závislosti na délce a intenzitě daného vztahu. Tudíž nejdelší vlákna nás poutají k rodině, potomkům a dalším dlouholetým, intenzivním vztahům.

Tato pouta jsou jako duté trubice, jimiž energie proudí tam a zpět mezi dvěma vzájemně připoutanými osobami. Jsou to na strachu založená pouta, která jsou vždycky nezdravá, jelikož vycházejí z dysfunkce. Nemají nic společného s láskou nebo zdravou součástí vztahu. Přetnutí pout neznamená opuštění nějakého člověka, ani rozvod. Jde jen o uvolnění nezdravé části vztahu. Éterická vlákna rovněž nesouvisejí se stříbrným vláknem, které k sobě vzájemně poutá tělo a duši. Láska a stříbrné vlákno nemohou být náhodně přeseknuty.

Řekněme, že máte vlákno, jímž jste připoutáni k příteli nebo příbuznému, který trpí depresí nebo jinak strádá. Tento člověk z vás bude čerpat energii, podobně jako násoska na pohonné hmoty u benzínové pumpy. Budete se cítit unaveni, aniž budete vědět proč. Žádné množství kávy, cvičení ani spánku nedokáže regenerovat vaši energii, je-li zdroj odčerpáván skrze éterické vlákno. Jsem pevně přesvědčena, že chronický únavový syndrom postihuje lidi, kteří jsou vysáváni skrze éterické trubice. Mnozí lidé, s nimiž jsem pracovala, opětovně získali svou energetickou kapacitu pouze prostřednictvím využití této jednoduché metody přetínání pout.

Jakmile se osoba, k níž jste étericky připoutáni rozzlobí, její vztek se bude řítit éterickými vlákny rovnou do vašeho těla a čaker. To může vyústit ve fyzickou bolest, která se zdá být zcela bez příčiny a žádná léčba na ni nezabírá.

Lidé, pro něž je pomáhání profesí, jako jsou léčitelé, poradci a léčitelé, často mívají velké množství vláken, jimiž jsou spojeni se svými studenty a pacienty. (Totéž platí i pro ty jedince, kteří neustále pomáhají přátelům a příbuzným v nouzi.)

Proto je důležité přeseknout vlákna po každém sezení, kdy někomu pomáháme, nebo kdykoliv pocítíme bez zjevného důvodu fyzickou bolest či otupělost. Vlákna mohou opět narůst, jestliže se vztah obnoví za původních podmínek založených na strachu. Nicméně, nové trubice jsou již tenčí, takže z vás může být odčerpáváno, nebo do vás vléváno, menší množství energie.

Přetínání pout s archandělem Michaelem

Michael nosí s sebou meč, který přetíná jakoukoliv připoutanost k negativitě. Jednoduše se upněte na myšlenku: Obracím se teď na tebe, archanděli Michaeli. Prosím tě, přesekni pouta strachu, která mě připravují o moji sílu a vitalitu. Zatímco Michael přetíná vlákna, tiše vyčkávejte. Skrze odseknuté trubice pošle vám, i tomu druhému člověku léčivou energii.

V okamžiku, kdy Michael odsekne trubice, pocítí senzitivní lidé změny v těle a v tlaku vzduchu, po nichž následuje nárůst energie a zmírnění nebo vymizení bolesti.

Přetínání absolutních pout

Kromě dvou metod uvedených výše doporučuji projít následujícím krokem: S úmyslem přeseknout pouta strachu s nimi spojená vybavte si tyto konkrétní jednotlivce: matku, otce, potomky a minulé či současné partnery, jednoho po druhém. To jsou specifické vztahy, které s sebou nejčastěji nesou vlákna související s fyzickou bolestí.

Hloubkové pěnové čištění čaker s archandělem Rafaelem

Vizuálně či pocitově si představte, jak skrze korunní čakru, rozevírající se na temeni hlavy, vléváte do těla džbán bílého pěnového tekutého čistidla. Pozorujte a prociťujte, jak tato pěna proudí kolem a dovnitř každé čakry. Pěna rychle a do hloubky čistí každou čakru zevnitř i vně od veškerých nečistot, usazenin a odpadu. Pak požádejte archanděla Rafaela, aby do vás vlil zelené světlo, které smyje všechnu pěnu a odplaví zbytky nečistot – dokud nejsou vaše čakry zářivě čisté .

Prosba o nejvyšší možné vedení

I v andělském světě existuje určitá hierarchie, pokud hledáte anděla nebo světelnou bytost, která Vám může v tuto chvíli nejvíce pomoci, využijte tuto prosbu:

Prosím o vedení a ochranu od bytosti světla, mistrovského učitele, který má nejvyšší možnou vyspělost a je na frekvenci se mnou, mým vyšším Já a mojí duchovní cestou.

Z temnoty strachu do hřejivého Světla a Lásky

Míváte někdy strach? Černé myšlenky, negativní očekávání se honí hlavou, fantazie letí jako splašená, vy jste celí stažení, roztřepaní nebo naopak nervózní, podráždění a výbušní?

Stává se to každému z nás a možná velmi často.

Leckdy i víme, že naše reakce není přiměřená, ale nemůžeme si pomoci, staré zážitky nás „vyškolily“. Někdy je situace opravdu zlá a my to víme, ale pomůže nám strach?

Ať je naše situace jakkoliv reálná a nebo není, vyzařováním strachu věci pouze komplikujeme. Jak se říká podobné přitahuje podobné a očekáváním špatného výsledku si ho „ přitahujeme“.

Kudy z toho ven? Jak změnit kruh destruktivní v pozitivní a konstruktivní cestu?

Zhluboka se nadechněte, chvíli se soustřeďte na dech a povolujte všechny svaly na těle. Na nic nemyslete. Jenom pozvolna dýchejte. Dech postupně prohlubujte. Jednu dlaň si položte na čelo a druhou ruku na zátylek. Dýchejte dál.

Pomalu začínáte cítit zklidnění.

Zavolejte si anděla, který Vám pomůže vidět celou situaci jasněji a vnese do ní Světlo. Soustřeďte se pouze na anděla. Dýchejte dál.

„Volám anděla, který mi pomůže vidět současnou situaci skrze jeho oči, skrze Světlo. Volám Nejvyšší (Boží) Lásku a prosím ji o pomoc a požehnání. Prosím o řešení této situace v souladu s Kosmem a nejvyšším dobrem pro všechny zúčastněné.

Vždy je lepší požádat o Světlo proudící do Vašich problémů. Světlo jsou (mimo jiné) informace, nové úhly pohledu. Díky Světlu jasněji uvidíte, co se ve Vašem životě děje. Strach je tma a vidíte snad po tmě správně? Tma snižuje naši schopnost vidět, podporuje naši obrazotvornost a domýšlení si něčeho, co je možná na Světle úplně jinak. Po tmě se špatně pohybujeme a orientujeme, proto je tedy nutné, ať už máme jakýkoliv problém, nejprve vnést do našeho života a tohoto problému Světlo a Nejvyšší Lásku.

Jakmile ucítíte Světlo vtékající do Vašeho života, rozlije se ve vás pocit bezpečí. Soustřeďte se na dech, vydechujte tmu a nadechujte Světlo. Nepřemýšlejte nyní nad detaily Vašeho problému, jen se soustřeďte na Světlo. Na chvíli pusťte všechno z hlavy, jenom dýchejte.

Představte si Světlo, všude kolem Vás a pomalu ho nechejte pronikat dovnitř. Požádejte o pomoc anděly. Uvolněte se. Nechte to probíhat. Dýchejte.

Kdykoliv vás napadne nějaká „temná nebo negativní myšlenka“ nebojujte s ní. Nesnažte si ji nemyslet. Podívejte se na ni, ale pošlete jí Světlo. Anděl Vám pomůže. Neměňte tu myšlenku. Jen ji prozařujte. Uvidíte, jak se sama bude měnit. Když ne, tak ji poděkujte za to, že Vám ve vašem životě pomáhala, ale nechte ji odplout. Soustřeďte se dále na Světlo.

Anděl Vám přináší požehnání a Lásku. Ví, že do Vašeho života teď přichází něco krásného. Laskavá Boží energie totiž přináší Světlo a naději do všech koutů naší duše. Nezapomínejte na to, že tma je pouze nedostatek Světla, sama o sobě neexistuje. Nic neměňte, jen vpusťte Světlo do „temných koutů Vaší duší. Není třeba v tuto chvíli dělat nic dalšího.

Jakmile pocítíte Světlo v celém Vašem těle (a duši), dál dýchejte a požádejte Světlo, aby se rozlilo i do všech oblastí Vašeho života, kde je ho potřeba. Nechejte Světlo proudit ke všem lidem, kterých se nějak týká situace kterou řešíte. A pamatujte si, Světlo teče samo, neděláte to vy, jen ho směrujete. Nemusíte vědět, kterých lidí se to přesně týká, možná jsou to lidé z vaší dávné minulosti, kteří ještě nějak souvisí se současným stavem, možná je to někdo, s kým se vídáte denně, ale nevíte, že se ho to týká. Možná je třeba prosvětlit situaci, která zdánlivě není vážná nebo je již zapomenuta. Není třeba to vědět přesně. Požádejte prostě Světlo, ať teče do všech těchto oblastí, ke všem lidem v jakémkoliv čase a kdekoliv, co je jakkoliv spojeno s Vaším problémem.

Vaším vnitřním zrakem můžete vidět paprsky Světla jak od vás proudí všemi směry. Možná i uvidíte, kam proudí, možná se vám vybaví staré události nebo známí, ale možná také něco z nedávné doby.

Pokud tato vzpomínka ve vás opět vyvolá strach, vztek nebo nějakou jinou negativní emoci, soustřeďte se na dýchání. Opět vám pomohou dlaně na čele a na týlu. Požádejte anděla o pomoc a nechejte Světlo dále proudit tímto směrem. Nezastavujte tento proud, i když uvidíte situace, které byste vidět nechtěli nebo lidi, na které jste se snažili zapomenout. Není nutné (a možná ani vhodné), vybavovat si detaily situací, je mnohem výhodnější se opět soustředit na Světlo. Dovolte, ať proudí i k lidem nebo situacím, na které se možná zlobíte. Poproste o odpuštění, jak pro sebe, tak pro každého, koho se to týká a kde je to třeba.

Když to dokážete, uvidíte krásnou světelnou síť, která se od Vás rozvíjí.

Možná ucítíte velkou úlevu, je to časté.

Možná uroníte pár slz, je to zdravé. Budou to slzy úlevy, nikoliv slzy sebelítosti nebo zloby.

Dovolte, aby světlo a láska vstoupili ke každému, koho se nějak týká váš problém a to i tehdy, když vám bylo ublíženo. Nesuďte tentokrát. Nevíte, možná hlubší důvody. Ale i kdybyste je věděli a měli pocit, že máte právo soudit, k čemu to pomůže? K další zlobě? Nebo strachu? K další temnotě?

To určitě nechcete. Byli byste opět na začátku tohoto začarovaného kruhu.

Možná, že budete potřebovat poslat spoustu Světla sami sobě, že se nebudete zlobit na druhé, ale právě na sebe, za nějaké „zdánlivé selhání“. I zde je velmi nutné zaměřit svoji pozornost na Světlo, místo sebedestrukčního mrskačství a sebekritiky. Pokud jste opravdu udělali chybu, jistě najdete cestu, jak ji napravit nebo aspoň neopakovat, právě, když si „rožnete“.

Přeji mnoho štěstí a Světla.

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení