Přišla mi informace, abych tento den mých vlastních prožitků se skupinou lidiček Andělské rodiny

(účastníci mých setkání- seminářů) v Chorvatsku, zaznamenala písemnou formou a sdílela.

Dlouho jsem nic takto nezaznamenaĺa, protože jsem dospěla letitou zkušeností k názoru, že se nedá vše slovy vyjádřit, ale žádám nyní své průvodce, aby mně pomohli uvést, co má být přínosné i pro ostatní. Děkuji. Děkuji Leničce Š., která mi pomohla vzpomenout si na některé části tak hlubokého prožitku a díky jejímu otevřenému vnímání potvrdit, že to není výplod mé fantazie, ale že se opravdu dělo. Vše je sepisováno ve dvou fázích času (8.7. a 28.7.14), tudíž mohu doplňovat poznání i s odstupem času.

Večer 7.7.2014 jsem na dotaz skupiny ,,Co zítra?,, řekla, že se sejdeme ráno u moře a proběhne ranní skupinové koupání a pak se uvidí (nelze plánovat a udávat jasný směr). Když jsme se ráno sešli, říkám si, že je blbost jít do moře a po té v mokrých plavkách sedět na břehu a meditovat( Po ránu byla pláž ve stínu a žádné teplo). Tak jak vždy jsem odevzdala a žádala, aby se dělo, co má, no a v tom začali lidé skákat do moře. Přijala jsem dění a přidala se. Plavali jsme k bojkám, ale dvě osůbky začaly, že to nedají, že mají strach. Napadlo mě, aby se vrátily pro nafukovací lehátko, aby měly oporu a možnost se ho držet (daly to). Následovalo, abychom si odblokovali vše, co kdo máme spojeno s vodou ( proběhlo i utonutí na Titaniku). Byla jsem vedená k technice, kde si měl možnost odblokovat každý své. Mně přišlo napadení žralokem a různá utonutí, kdy jsem byla např. vhozena do vody se svázanýma nohama ( bylo těch situací víc). Spontánně jsem provázela skupinu různými technikami, než došlo k uvolnění všech bloků u všech zúčastněných.

Je krásné svobodně plavat v moři a neřešit se strachem, co pod vámi plave v mořském světě.

Poté mi přišlo, že máme dopoledne pokračovat. Domluvili jsme se tedy na 11h, zároveň nám k tomu přálo i počasí( krátce zapršelo). Božsky načasovaně mělo proběhnout léčení formou automatické kresby.

Napojili jsme se na naše kreativní Já a měli vytvořit léčivý obrázek. Když jsem začala kreslit, přišlo mi, že si vzájemně obrázky vyměníme, ale v tu chvíli nebylo ještě jasné komu který půjde.

V rámci kreslení se otevřely temné energie u jedné z účastnic a byla jsem vedena k jejích odstranění včetně spálení jejího výtvoru( poté nakreslila nový ).

Následovalo předání obrázků a to formou posunutí o jednoho po směru strany srdce. Já jsem dostala nádherný obrázek od Leničky Š. Vedla jsem nás, abychom chvíli nad obrázkem meditovali. Můj obrázek symbolizoval další veliký duchovní posun. Přítomnost a podpora dvou duší z druhého břehu(průvodci), mého anděla strážného, léčení AA Rafaela do všech směrů. Také jsem navnímala, že v obrázku se mi vyjevuje symbol jin-jang a nacítila jsem energii mého manžela, jak je mojí součástí a že léčení půjde i jemu. Vtom se mi otevřel děj který mi bral dech.

Nejdříve jsem navnímala duše mé tety a babičky, kdy se mnou komunikovala duše babičky a sdělila mi, že přišel čas konce její podpory, že už mě nemohou ani jedna provázet, tak jak tomu bylo za posledních 10 let, protože se již se mnou energeticky neslaďují, neb se i v těle dostávám na vyšší vibrace než ony a že kdo jediný mně bude moci být oporou v duchovní rovině, je už jen ten nejvyšší.

V tom se mi obraz zalil do zlatého světla, kterého jsem byla součástí a najednou uviděla siluetu tváře Boha. Zdraví mě a najednou, aniž bych viděla jeho ruce, mi na hlavu pokládá jakousi zlatou korunu.Bylo to jako by korunoval královnu. Druhý den jsem pochopila, dle dalších indicií, že to byla svatozář, která symbolizuje nejvyšší čistotu duše- prostě jsem navnímala, že u mě došlo k úplnému osvobození zátěží minulosti. Hlas Boha mi řekl, abych nastavila dlaně svých rukou, do kterých mi bylo vloženo tlukoucí červené srdce. Zaznělo:,,Toto je srdce tvého manžela, které mu bylo vyrváno následkem trestu a má mu být skrze tebe již navráceno.“ Náhle jsem uviděla světelnou cestu, která vedla k jeho osobě. Když jsem srdce na zlatou energetickou cestu položila, rozjela se jak dopravníkový pás a směřovala k němu. ( Při sdílení se skupinou mi Lenička Š. řekla, že to viděla a že vnímala, jak byla léčena skrze mě i rodina manžela v Alžírsku ).

Na konci terapie mi přišla informace, že další léčení bude probíhat ve spánku a aby si všichni obrázek umístili intuitivně v posteli.

Tato terapie trvala 2,5 h, byla jsem po ní velmi unavená a na 2h usnula.

Při večerní Osho kundalini meditaci u mě proběhlo ono zmiňované léčení do všech rovin, které mělo původně u všech ostatních proběhnout ve spánku.

Při první fázi (natřásání) jsem asi 2 minuty hleděla do zapadajícího slunce, kde jsem uviděla přítomnost a pohled Boha. Fyzický třes ustal a začal vnitřní daleko silnější( takto jsem to ještě nezažila, i když jsem tuto meditaci dělala již nesčetněkrát). Spustila se kolem mě červená spirála, která byla za chvilku propojená se zlatou. Ukázal se mi obraz, kde jsem uviděla, že v oblasti mé kostrče působí smaragdový krystal ve tvaru osmihranného kuželu. Kundalini energie začala vyplavovat z fyzického těla emoční bloky vnitřním prostorem po proudu kundalini energie směrem vzhůru. Tento proud energie připomínal dutou rouru uvnitř mě. Vedla až kamsi do vesmíru a já měla co dělat, abych to vše v pláči a výbuchu vzteku rozdýchla, protože jsem cítila vždy v tom místě bolest různé síly a pocity, které nestíhala mysl zaznamenat, ale zároveň mě zaplavoval obrovský pocit vděku a pokory.

Vlny vnitřního třesu se mnou lomcovaly, chvílemi jsem myslela, že mě to rozerve, ruce se mi samy začaly pohybovat a vytvářet různé kruhy a hlas co mě vedl, nabádal slovy – Odevzdávej, odevzdávej, odevzdávej. Přišel okamžik, kdy jsem začala zběsile skákat a vše odhazovat krouživými pohyby rukama směrem vzhůru. Toto vše probíhalo v první fázi.

Ve fázi druhé(vyjádření těla tancem) přišlo zklidnění a já se dostala do stavu přijímání. Ukázala se přede mnou a prostoupila do mě energie Panny Marie, kdy najednou ona byla mnou a já novorozeně v její náruči v níž mě kolébala a já vnímala pocity znovuzrození. Následně byl střih a já měla potřebu hledět vzhůru k nebi a střídavě do zapadajícího slunce. Po té mé tělo zůstalo v silném záklonu, který bych jinak určitě neustála a proudily mnou energie různých vibrací. Prožívala jsem pocit naprostého spojení s veškerou existencí.

Ve třetí fázi (stav klidu, stoj nebo sed s rovnými zády- meditace) jsem byla vyčerpáním fyzického těla vedena, abych si šla lehnout na záda. Mé ruce se automaticky natáhly nad hlavu a celou dobu (15minut) jsem je měla vzepjaté nad hlavou. Byla jsem jak svíce ,do které dále proudily a vyplňovaly mé tělo i celou existenci energie všehomíry a já pocitově prožívala splynutí, svobodu, vděk, pokoru a štěstí, jaké se mi nikdy dřív nedostalo.

Dnes 28.7.14 jsem si po ránu řekla, že je ten správný čas dopsat prožitek a najednou jsem se ,,nějak,, dostala k níže uvedeným informacím, které byly aktuální v době mého prožitku, proto je níže přikládám.

Vloženo dne 6.7.2014

PŘICHÁZÍ JENDA Z NEJVĚTŠÍCH TRANSFORMACÍ CELÉHO LIDSTVA A CELÉ PLANETY ZEMĚ !!!

BLÍŽÍ SE MEGAVELKÁ TRANSFORMACE A TO Z 6.ČERVENCE NA 7.ČERVENEC 2014 O PŮLNOCI.

NEŽ DOJDE K TÉTO UDÁLOSTI, BUDOU SE SAMOZŘEJMĚ ENERGIE STÁLE ZVYŠOVAT, COŽ MNOHO LIDÍ JIŽ POCIŤUJE, JAK NA SVÉM FYZICKÉM TĚLE, NA PSYCHICE, TEDY NA SVÉM ZDRAVOTNÍM STAVU.

ZE 6.ČERVENCE NA 7. ČERVENEC SE MATERIÁLNÍ STRUKTURA ZAČNE VE VĚTŠÍ MÍŘE MĚNIT.

LIDÉ BUDOU VÍCE Z MATERIÁLNÍHO SVĚTA VTAHOVÁNI DO DUCHOVNÍCH A PŘÍRODNÍCH STAVŮ BYTÍ. MATERIÁLNÍ VĚCI BUDOU OD PŮLNOCI Z 6. NA 7. ČERVENCE HŮŘE SNESITELNÉ, A PROTO SE LIDÉ BUDOU VÍCE MATERIÁLNÍMU STYLU ŽIVOTA BRÁNIT A BUDOU HLEDAT KROKY PRO JEDNODUŠŠÍ ZPŮSOBY ŽITÍ A TO PŘEDEVŠÍM ŽITÍ PŘÍRODNÍM ČI VŠEOBECNĚ ALTERNATIVNÍM ZPŮSOBEM.
ZE 6. NA 7. ČERVENCE NASTANE NOVÝ POČÁTEK LIDSTVA, KTERÝ JE NEVYHNUTELNÝ A VŽDY BYL V PLÁNU NAŠEHO STVOŘITELE.

Z NOCI ZE 6. NA 7 .ČERVENCE 2014 ZAČÍNÁ SILVESTROVSKÁ OSLAVA NOVÉHO POČÁTKU LIDSKÉHO VYŠŠÍHO VĚDOMÍ.

OD TOHOTO DATA JE VŠE JINÉ A KAŽDÝ ČLOVĚK SE DLE TOHO SÁM PŘIZPŮSOBÍ. PŘIZPŮSOBÍ SE TAK, JAK BUDE MOCI, RESPEKTIVE TAK, JAK SE VĚNOVAL SVÉ PŘÍPRAVĚ NA VYSOKÉ VIBRACE NOVÉHO VĚKU.

PRO LIDI DUCHOVNÍHO, TEDY PRAVÉHO DUCHOVNÍHO STYLU ŽIVOTA, JE TO ZAČÍNAJÍCÍ RÁJ NA ZEMI.

PRO JINÉ, SE MŮŽE TOTO JEVIT JAKO ZAČÍNAJÍCÍ PEKLO, NEBOŤ SE JIM ZAČNE POSTUPNĚ MATERIÁLNO BORTIT PŘED OČIMA VE STYLU VELKÝCH FIREMNÍCH, VZTAHOVÝCH, ZDRAVOTNÍCH A ŽIVOTNÍCH KRACHŮ. KAŽDÝ TO POCÍTÍ TAK, JAK MÁ.
PŘESTO RADUJME SE, PROTOŽE NASTANE DEN „D“.
JE TO TEN DEN, PRO KTERÝ JSME SE VĚTŠINA Z NÁS NARODILI A KONEČNĚ JE TADY. VĚTŠINA LIDÍ TO POCÍTÍ A PROTO NAPIŠTE SVÉ PŘÍBĚHY I SVÉ OTÁZKY A VŠE CO CHCETE SDÍLET NA MERLAIN@SEZNAM.CZ

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení