S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling re-channelován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo” obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace  – na rozdíl od tištěného textu. Takže  si vychutnejte tuto obohacenou zprávu z krásného města Kelowna.

Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

Někteří z vás budou mít pocit, jako by k nim promlouvala jejich sestra nebo bratr, protože dnešní den je dnem vyučovacím. Půjde o rozuzlení některých z komplexních poselství, která vám již rok předáváme. Budou rozplétána pomocí 3D přívlastků, aby to pro vás bylo jasnější, aby to mohlo být vyučováno se synchronicitou. Tímto synchronickým způsobem se to tedy stává lineárním a nadešel čas, aby byla předvedena a vyprávěna úplná zpráva jako celek.

Než toto vyučování zahájíme, přál bych si udělat prohlášení: Požehnána je Lidská Bytost, která vyjde z těchto prostor nedotčena. Požehnána je Lidská Bytost, která nevěří jedinému slovu z tohoto a která je slepá vůči světlu, jež vyučujeme, protože bude mít při odchodu z této místnosti jako doprovod stejný počet andělů jako ostatní. Ono totiž nejde o to, zda je něco správného nebo špatného na tom, kdo “to vstřebá” nebo nikoliv. Jde jednoduše o energii informace a svobodnou volbu, která je přítomna. Jste milováni nade vše pomyšlení, každý jeden z vás, neboť jste částí Boha. Vím, kdo tu je. Znám jména přítomných… Duchovní jména, která zpíváme ve Světle. Je to jméno vašeho Vyššího Já.

Rád bych pokročil s tímto učením a mám v úmyslu předat nyní mému kolegovi informace, které neočekává. To, co se dnes vyučuje zprostředkovaně, bude v budoucnu vyučováno na přednáškách. Promlouvám teď nahlas ke svému kolegovi o tom, že si přeji, aby tuto informaci rozvinul a vyučoval ji, aby ji i jiní mohli slyšet mimo “přímý přenos”, kdy nebude nepůsobit tak tajemně. Člověk vyučující člověka ve 3D bude mnohem úspěšnější, než bych já kdy mohl být při vyučování skrze něj při channelingu. Takže mu vštípím ony znalosti a plnou moc toto vyučovat stručným a jasným způsobem. Dnes budeme vyučovat o síle Akáši. Již dříve o ní padla zmínka. Předali jsme vám o ní útržky informací. Padaly narážky ohledně jejího významu a nyní bych rád ten příběh rozuzlil.

V minulosti jsme vám vyprávěli o energii, která sem přichází s vámi a je akášická. Slyšeli jste termín Akášická kronika. Ta je záznamem Akáši. Akášu lze definovat jako energii zastupující všechno, co existuje. Akášická kronika je proto záznamem všeho, co bylo a ještě více. Koncept Akáši reprezentuje vše, co je a potenciály všeho, co být může. Ve 3D je Akášická kronika archivem věcí dokonaných. Nicméně, a těžko se to vysvětluje, je též záznamem věcí, jejichž potenciál nebyl realizován.

Existují dva druhy Akášické kroniky: Jedna je globální a jedna je osobní. Ta globální je uchována na onom místě, o němž jsme mnohokrát mluvili během posledního roku, v Jeskyni Stvoření. Je to fyzické místo na této planetě, naplněné krystalickou energií. Dalo by se říci, že každá jedna Lidská Bytost, která toto slyší nebo čte, má krystal v této jeskyni. Což není interdimenzionálně zcela přesné, ale je to to nejlepší, co vám ve 3D můžeme poskytnout. Zjednodušuje vám to vizualizaci. Každý z vás má hmotný předmět na tomto svatém místě, který je nedotknutelný, je krystalický a zůstává na této planetě i po vašem odchodu.

Obtížnou částí tohoto vysvětlení je bezčasovost onoho krystalu. Tím chci říci, že nese energii jádra vašeho Vyššího Já, když jste zde na této planetě. Když tu nejste, energie tohoto předmětu je umístěna do Krystalické mřížky, která je globální. Vše, čím jste kdy na této planetě byli, prostupuje a proniká do mřížky. Tudíž byste mohli říci, že vaše Vyšší Já (jeho část) stále sídlí na Zemi. Na určité úrovni byste měli pravdu. To též vysvětluje, jak člověk může “mluvit s mrtvými”. Neboť v bezčasovém stavu je v onom krystalu přítomen každý, kdo kdy žil.

Přehled příchodů a odchodů – první typ Akášické kroniky

Když přijdete na planetu, aktivujete tuto jedinečnou osobní krystalickou strukturu a vaše Vyšší Já pak zodpovídá – jako strážce – za tento krystal, zatímco jste zde. Vyšší Já každého člověka je stále na mé straně závoje, ale má výhonky – dalo by se říci – které umožňují, aby jeho části a kousky přišly do styku s vámi a planetou. S těmito částmi přicházíte do styku při meditaci. Jakmile jednou dorazíte na Zemi, energie Vyššího Já je spojena se Zemí po celou dobu existence Země.

Život, který právě nyní prožíváte, je vyryt do této krystalické struktury. Rozhodnutí, která děláte, duchovní či jiná, všechno, co zažíváte, čím procházíte jako Lidská Bytost, tím vším je onen krystal nasycen. Vlastnosti krystalické struktury jsou velmi dobře známé vaší vědě. Jde o minerál s atomickou strukturou, jež má dlouhodobé atomické uspořádání. To vytváří jedinečnou vlastnost, která byla záhy objevena – totiž paměťovou. V našem případě se dostáváme o velký kus dále za cokoliv, co bude vaše věda kdy mít… krystalickou strukturu obsahující nedotknutelné životní lekce, znalosti, paměť a vzpomínky. Co si však neuvědomujete, či ve 3D nechápete, je, že krystal má též v sobě uložen potenciál budoucnosti. Těžko se to vysvětluje, opravdu, ale držme se prozatím jednoduchosti.

Žijete svůj život na Zemi. Jakmile jste skončili a zažijete to, co nazýváte smrtí a co my nazýváme přechodem, vrátíte se na chvíli do Jeskyně Stvoření. V tomto okamžiku je vše, co jste zakusili a naučili se, zapečetěno do tohoto krystalického předmětu a poté vaše pozemská esence a osobní posvátná část vašeho Vyššího Já opustí planetu.

Dalo by se říci, že tento krystalický záznam je jako letokruhy na interdimenzionálním stromě. Vrství se na sebe život za životem – vše, co jste se naučili a vše, co nastřádala vaše DNA. Je to mnohem důkladnější, než byste čekali, neboť změny, které nastaly ve vašem vědomí, pokud k nim došlo, zůstanou na této planetě v podobě vibračního posunu. Zůstávají zde po celý zbytek existence civilizace, jelikož jsou umístěny přímo do Krystalické mřížky Země samé. Můžete tedy říci, že samotná Země se rozeznívá vaší vibrací… minulou i přítomnou.

Nic není promarněno, nic není ztraceno, drahá Lidská Bytosti. Co zde uděláš, zůstává tu. Všechno, co jsi dělal, všechna rozhodnutí, všechno pochopení, láska, radost, drama a žal… neexistují jen pro Tebe, jsou i pro Zemi. Takže vibrace Země samotné je tvořena energií triliónů životů, vytvořenou lidstvem za dobu přibližně 50.000 let.

Nejde o “časovou kapsli”, je aktivní pořád. Časová kapsle je pasivní. Interdimenzionální věci jsou stále v “teď”. Proto tedy není na ničem z toho razítko času. Prostě to “je” a je to “viděno” planetou jako trvale aktuální. To znamená, že cokoliv jste zažili, je to stále zažíváno a je to čerstvé.

Po určité době pozemského času můžete Zemi znovu navštívit. Většina z vás tak učiní, jelikož jeden život na planetě je jako jeden den v životě vyššího plánu. Vyšší plán je souhrnem stovek vašich životů a Duch vás nevidí jako člověka v tomto životě, ale jako nadčasovou, svatou bytost, která je součástí Boží rodiny, která pracuje pro Zemi. Která zde byla znovu a znovu v rozličných inkarnacích či “výrazech karmické energie”. Toto je pro vás velice obtížné pochopit a přijmout, neboť se domníváte, že život začíná narozením a končí smrtí. To není pravda o nic více než představa života začínajícího za svítání a končícího za soumraku. Pokračuje a pokračuje a každý život je jako jeden den v rámci většího života. Opakovaně se probouzíte a usínáte… znovu a znovu.

Nazvali jste tento proces reinkarnace. Vyjádření vašeho Vyššího Já znovu přichází na Zemi. Mimochodem, je to totéž Vyšší Já. Přemýšlejte o tom chvíli… mnoho životů, mnoho obličejů, obě pohlaví… stejné Vyšší Já. Vejde stejně jako kdykoliv předtím a umístí novou energii jako počáteční vklad do krystalu, který je váš. Pak se narodíte na této planetě a pokračujete ve své cestě zdánlivě jako někdo jiný. Poté onen život žijete. Jakmile skončíte, stává se to, co jste zažili a naučili se, dalším letokruhem na krystalu. Postupem času je ta posvátná struktura krystalu nasycena stovkami letokruhů životů. Jedno Vyšší Já, mnoho životů, mnoho jmen a obličejů… všechno VY. Toto je esencí Jeskyně Stvoření a procesu Krystalické mřížky. Takto to funguje. Cokoliv uděláte, zůstává zde na této planetě a přispívá k energii všeho lidstva, které bude následovat.

Tolik souhrnně k Akášické kronice v Jeskyni Stvoření. Těžko se vysvětluje část týkající se toho, jakým způsobem je v ní obsažena i budoucnost. Neboť v Krystalické mřížce jsou také všechny možnosti životů, které byste žít mohli. Pomáhá to nastavit, kým budete příště. Já vám to neumím vysvětlit a ani se o to nechci pokoušet, snad kromě toho, že řeknu, že v tomto všem je záměr. Mnohými to bylo označeno jako “karma”, pokračování nedokončených záležitostí, něco jako když se probudíte zítra ráno a budete dodělávat úkoly, ke kterým jste se zatím nedostali. Ty úkoly na vás čekají… jsou budoucností. Ale vezmete-li v úvahu interdimenzionální energii, ony existovaly vždy a ovlivní to, co uděláte po probuzení.

Druhý typ Akášické kroniky

Nyní popojděme k dnešnímu vyučování. Je další druh Akášické kroniky. Existuje miniaturní Akášická kronika, která se objeví v samotné vaší DNA při narození. Je utvářena v děloze a předána při porodu. Je to Akášická kronika toho, kým jste a kým jste byli na Zemi. Obsahuje taktéž potenciály toho, co byste mohli dělat, nesené ve vláknech vaší DNA. Může se zdát, že jde o věc totožnou s týmiž atributy u krystalických záznamů v Jeskyni Stvoření, ale tak tomu není. Záznam v jeskyni se týká všeho lidstva. Je spojen s Krystalickou mřížkou Země. Účelem záznamu ve vaší DNA jsou individuální objevy, uvědomění, karma a životní lekce.

Je to esoterické. Dokonce i vám to připadá zvláštní, ne? Někdo to může dokonce označit jako neuvěřitelné, že ve vaší DNA je záznam o tom, kým jste kdy byli. Promluvme si o tom. Budeme mluvit o tom, jak vás to ovlivňuje. Budeme mluvit o tom, co to znamená. Všechno toto vám předáme během krátkého časového úseku, zhuštěného do tohoto dnešního poselství.

Někteří z vás se ptají: ”Dobrá, Kryone, právě to je záhada. Chápu, co říkáš. Chystáš se vyučovat skutečnost, že sem přicházíme s mnoha energiemi z minulosti. Ale co v prvním okamžiku na Zemi? Máme krystal bez letokruhů, dalo by se říci. Nemáme žádnou energii z minulého vyjádření, žádnou minulou zkušenost na Zemi. Tak co s tím? Co se pak stane?”

Toto je velice logická otázka. Existuje energie známá jako energie “nováčka”, která je na planetě výjimečná. Většina z vás, kteří toto čtete, to zažila. Též existuje mnoho nově příchozích! Vězte: Kryon si je velmi vědom povahy geometrické progrese. Tím chci říci, že počet Lidských Bytostí na této planetě roste exponenciálně. Tak jak populace narůstá, znamená to, drahé Lidské Bytosti, že existuje mnoho, mnoho nováčků. Neboť, ať už je procento Starých Duší jakékoliv, je ještě vyšší procento těch, kteří zde dosud nebyli. Atributy nově příchozích jsme probírali při jiných příležitostech. Nyní jste již dále.

Vím, kde jsem, na tomto místě zvaném Kelowna, v této zemi nazývané Kanada. Zmiňuji tyto věci kvůli těm, kteří to budou poslouchat nebo číst později. V této místnosti, při poslechu v reálném čase, není ani jeden nováček. Vy všichni jste tu již byli dříve. Proto je pro vás všechny v této místnosti naše poselství zhuštěné a efektivní. Není zde ani jeden, jehož by se netýkalo. Jsou zde některé velice staré duše, původní zdrojové duše z Lemurie. Mnoho z vás jimi není, ale přišli jste na tuto planetu jednoduše tolikrát, že ony vrypy jsou v mřížce po stovkách. Staré Duše, a těmi opravdu jste, nyní promlouvám k vám. Poslouchejte, protože tohle je pro Pracovníky Světla důležité.

Je to v DNA

Dítě se narodí a DNA vnese energie Akáši přímo do jeho osobnosti. Tyto energie mohou všichni okamžitě vidět. Jako první věc dojde na karmický zůstatek. Karma je reálná. Mluví o tom některé z nejdůkladnějších esotericky zaměřených systémů víry na této planetě. Některé z nejstarších systémů víry, které máte, učí nejdříve o karmě. Jsou obeznámeny s tímto systémem příchodů a odchodů a s tím, co pro lidi znamenají.

Před 19 lety jsme vám řekli, že karma je jednou z prvních věcí, které byste mohli změnit v této nové energii. Řekli jsme, že Pracovník Světla se jí automaticky zbaví, pokud věnuje čistý záměr posunu k většímu uvědomění. Řekli jsme, že jde o “implantaci povolení zbavit se karmy”. /Tehdy v r. 1989 byl použit název “implantát”./ Karma je energií přenášenou z dřívějšího života a týká se nedokončených lekcí, které se nikdo z vás v tomto kole již učit nepotřebuje. To je jeden z velkých darů velkého Posunu pro vás. Není to žádná novinka. V tomto našem příkladu ji však právě narozené dítě obdrží. Většina Lidských Bytostí dnes narozených karmu má, protože ještě neuplynulo dost času k vytvoření skupiny Pracovníků Světla reinkarnovaných bez karmy. V našem příkladu se ono dítě rozhodně až později, zda svou karmu anuluje nebo nikoliv. Pokud dojde k anulaci v jednom životě, stará hlavní karmická témata se do dalšího nepřenesou.

Nastavení životních lekcí a energie osobnosti dítěte jsou založeny na krystalické Akášické kronice a jsou přeneseny na dítě po porodu. Dá se říci, že začíná další den a člověk pokračuje ve svém “celkovém příběhu” na Zemi. Dítě začíná růst a o tom jsem již dříve mluvil. Opakuji, že matky budou souhlasit, protože vidí, že vůbec nezáleží na tom, odkud dítě pochází nebo kdo jsou rodiče… dítě přebírá Akášický záznam a energii ze svých minulých životů. Matky to vědí, neboť zažívají děti stejných rodičů, které se jedno od druhého velice liší. Jedno je talentované, druhé ne. Jedno je bojácné, druhé nikoliv. Což se dá, drahá Lidská Bytosti, vysvětlit pouze tím, co ti povídám – že je to v DNA. Rezonují s Akášickou kronikou své vlastní minulosti. Přicházejí přímo z Jeskyně Stvoření, kde si do své DNA nechaly otisknout atributy svých minulých životů a začnou své putování. Vezmeme-li v potaz rodokmen, možná vypadají jako otec a matka, a dokonce mohou mít i některé z jejich osobních vlastností, ale základní témata jejich životů /životní lekce/ pocházejí z jejich vlastních minulých životů. Popovídejme si o tom, co získají, když přijdou /na Zemi/.  

Strach či beze strachu: Kvocient strachu člověka závisí na tom, co se naučil a čím prošel v minulosti. Samozřejmě, pokud jde o Staré Duše, ty přistupují k životu nebojácně, neboť si hlavními strachy procházely znovu a znovu. Některé z nich jsou bojovníky, a to velmi silnými. Vstupují do situací, jako by realitu vlastnily. Jestliže tu byly jen párkrát, méně než 30 či 40 krát, stále se bojí. Jiné přicházejí ze života plného strachu, kde nedělaly nic jiného, než se bály. Bály se ve smrti, bojí se za života a můžete to vidět v jejich očích. Bojí se života jako takového. Matky po celé planetě tráví spoustu svého času tím, že se pokouší zbavit své děti strachu! Milují své děti a nechápou, proč jsou ve všem tak váhavé. Ale ty matky vědí, že to nezpůsobily. Přišlo to odjinud.

Záliby: Sledujte děti při vývoji jejich vlastních zálib. Co jim chutná? Jakou hudbu mají rády? Čím se rády zabavují? Co je uklidní, rozruší nebo rozčílí? Jejich záliby jsou velice odlišné a nejsou nutně spojené s biologickými rodiči. Zajímavé, ne? Proč tomu tak je? Povím vám tajemství: Věnujte pozornost jídlu, které mají rády, protože to vám poví, kde kdysi žily. Všimněte si toho, jelikož to prozrazuje hodně o tom, na co si DNA zvykla a znovu – všimněte si zálib. Jaká hudba se jim líbí? Co pohladí jejich duši? Co sledují? Co je přitahuje? Je to utvářeno DNA z Akáši… kým bývaly, co se naučily a co jim předává krystalická minulost.

Děti milují bláznivé nápady dneška. Nováčci jednoduše půjdou s proudem a budou si užívat všech těch nových věcí, protože jde o jejich první výlet. Ostatní tak začnou, ale brzy je to unaví a přejdou k věcem, které “na ně volají z jejich DNA”. To se týká i jejich minulých vloh a zájmů. Někteří se okamžitě vrhnout na “retro”, k velkému překvapení svých “stařešinů”. Jejich DNA obsahuje záznam všech minulých životů, které tvoří jejich nynější podobu.

Vlohy: Buď je mají, nebo ne. Jsou schopny udržet notu nebo nejsou. Některé z nich talenty překypují! Některé jsou od narození výtvarně nadané – jen přenášejí to, co obdržely z Akáši v bezprostředně předcházejícím životě. V DNA se nacházejí životy plné kreslení, barev, tvarů a nádherné hudby. Některé děti přicházejí jako hudební mistři a ve věku 3 či 4 let je již jen otázkou dostatečného rozsahu prstů, kdy budou moci opět hrát na keyboard či na struny kytary. Mnohé z nich jsou ihned přitahovány nástroji, na které kdysi hrávaly a jejich talent je daleko za možnostmi toho, co mohly být naučeny v tomto životě. Jak toto vysvětlíš, Lidská Bytosti? Vše je utvářeno v Akáši.

Osobnost: Jak dítě roste, jeho osobnost je zdánlivě ovlivňována okolím, někdy je to potěšující, někdy ne. Jako rodičům se vám to občas vymyká z kontroly, přestože jste dělali vše správně! Přemýšlíte: “Jak se mohlo mé dítě takto vyvést? Proč není po mně? Proč s ním musím bojovat, abych ho přiměl chápat něco jako zdravý rozum? Vůbec není po mně ani mé rodině.”

Později, jako dospělí, se mohou vydat cestami, které byste nečekali… cestami, jimž jste je neučili. Budete se divit, jak vaše dítě mohlo provést něco tak hrozného. Jiní řeknou: “Není nádherné, že mé dítě má dokonalé vědomí? Myslí jako já. Učil jsem je dobře.” A já ti povím pravdu, drahá Lidská Bytosti. Vaše děti jsou často vašimi rodiči /z dávných dob/. Přicházejí do karmické skupiny, abyste se nadále vzájemně učili. Rodiny se vtělují do rodin ve výcvikových skupinách, platí to zvláště pro osvícenou výchovu. Tím říkám, že existuje systém výchovy a vzdělání. Čekali jste to? Chci vyjádřit toto, drahá Lidská Bytosti: Odměna za tvou práci na této planetě – poslouchejte – odměna za tvou práci na této planetě bude vyryta do krystalu jako potenciály potomstva, které se z tebe zrodí. Je snadné považovat to za svou zásluhu, ale vlastně to nejste vy, kdo jim toto dává. Jde o koloběh výchovy – od dítěte k rodiči, od rodiče k dítěti.

Což znamená, že vy, kteří tu sedíte, nejspíš zalidníte tuto planetu Pracovníky Světla, a to i kdyby nevěřili v totéž co vy. Budou dětmi Světla. Jejich srdce budou rezonovat s informací, která se nacházela ve vaší buněčné struktuře. To jste jim předali. Je to součást systému. Je to složité. Jedná se o kombinaci toho, z koho pocházejí, jejich karmických rozhodnutí ohledně toho, kdo byli jejich rodiče, kým byli oni a jaké energie si přejí pro další pokračování. Ale já vám povím, že ta touha a souhlas je v DNA vás obou. Jakmile přejdete na druhou stranu závoje, vyberete si rodinu pro další vyjádření a můžete se vrátit a říci: “Chci být ve stejné rodině a pokračovat ve světelném dědictví.” Je to opravdové. Je to obtížné. Je to krásné.

Zcela dospělí: Dospívání skončilo a stojí tu dospělý. Ať již má či nemá strachy, záliby, vlohy, jeho osobnostní rysy a fobie jsou nedotčené. To je u člověka běžné. Ale zde se to zlepšuje: K tomuto okamžiku je tohle to, co přijímáš, drahá Lidská Bytosti, jako to, kým jsi. Tímto jsi a s těmito atributy začínáš pracovat. Cítíš, že to “tak to funguje”, že je to normální, a že je to jako v přírodě… něco prostě “je” a nedá se to změnit. My k tomu můžeme pouze poznamenat: “Jak třídimenzionální!” neboť přemýšlíte jedině takto: “Tohle je úkol, který mi byl tentokrát zadán. Je to ukazatel, který byl domluven a toto jsem já.” A vydáte se do života a budete s “tím” pracovat, cokoliv už “to” znamená.

Další velká schopnost Lidské Bytosti

Po léta vám psychologové vyprávějí, že byste se opravdu mohli změnit díky způsobu svého myšlení. Dokonce i mimo duchovní kontext říkají: “Síla pozitivního myšlení skutečně může změnit váš život.” Vědí to. Jde o energii a mají pravdu. Je to též narážka na to, co je v nepořádku s vaším myšlením. V r. 1987 přišla nová energie. Mřížka se posunula a krystal pohnul. Země sama dnes vibruje jinak než tenkrát. Když jsme se objevili, říkali jsme: “Změnili jste svou budoucnost.” Pověděli jsme vám o nových darech… a nyní popíšeme jeden z těch nejlepších. Byl zde vždy, nyní je pouze doplněn.

Proč jste se rozhodli, že buňky vašeho těla vás mohou ovládat? Proč jste se rozhodli, že své biologické geny máte navěky? Kdo vám to řekl? Zde je staré paradigma energie: “Jsem takový, jaký jsem. Bůh mne takového stvořil z nějakého důvodu a já se budu snažit využít toho co nejlépe. Naložím co nejlépe s tím, co mi bylo darováno.” To nezní až tak špatně, že? Některým z vás to zní dobře. A já nyní opakuji: Vítejte do interdimenzionálního posunu, protože celé myšlení člověka může být revidováno za účelem začlenění nových nadání!

 “Nezáleží na tom, s čím jsem se narodil. Ovládám svou biologickou stránku, svůj imunitní systém a své uvědomění. Bůh mě stvořil jako božskou bytost schopnou požadovat energie z minulosti v rámci svých Akášických záznamů… a dokonale přeměnit svou biologii a své vzezření v cokoliv, po čem zatoužím.”

Zní to nemožně? Právě nyní existují skuteční učitelé, kteří instruují lidi, jak “myslet mimo geny”*. Lékařská věda vám říká, že vaše DNA není vaším osudem**! Jinými slovy, tato celá myšlenka se vyskytuje v celém lidstvu, protože nadešel ten správný čas. Proberme onu posvátnou část.

Všechno, co máte, je změnitelné, a to včetně nemocí, které v současnosti nosíte ve své krvi. Vždyť je to jen Akášický záznam! Je součásti vaší DNA, takže vám patří. Poslouchejte: Pokud kdy sklad toho, kým jste bývali, obsažený ve vaší vlastní DNA, obsahoval krásnou, mladou, zdravou Lidskou Bytost, ona je tam pořád! Třeba obsahoval schopnost dělat určité věci, být umělcem, řečníkem spisovatelem, bojovníkem, člověkem se sebedůvěrou, který se jen tak neohne a chodí rovnými cestami… Chápete, že tohle všechno jste “vy”? Pořád to tam všechno je. Ale vy říkáte: “Pěkná myšlenka, Kryone, ale to je minulost. Na minulost si nesáhneš.” A já říkám, že je to od vás příliš lineární! Neboť oněmi novými dary jste vy, v nelineárním přístupu k buněčné struktuře. Odlinearizujte svůj život a shledáte, že nejenže se těchto věcí můžete dotknout, můžete je dolovat /vytěžit od zdroje/. Snadno je můžete nasbírat! “Ten nápad se mi líbí, Kryone. Jak na to? Jsem připraven.”

Dolování v Akáši

Navedu vás k prvnímu kroku. Musíte tomu věřit. Nevěřte tomu jen proto, že říkám, že to existuje. Musíte hluboce věřit, že je to biologicky tak skutečné, jako vaše ruka. Když pohlédnete na svou ruku, řeknete: “Mám ruku, je tu a mohu ji vidět.” Není o tom pochyb a váš mozek to ví také. Hmota okolo vás to ví také a na důkaz toho můžete zvedat věci. Bezpochyby. Je to vaše ruka.

 A teď – jak se cítíte, když řeknete: “Mám ve své DNA Akášickou kroniku. Mám v sobě záznamy o všem, čím jsem kdy byl, a mám k nim přístup.” Povězte mi, jaké části vašeho těla proti tomuto tvrzení protestují. Odpovím vám – všechny lineární! Logika na vás zaječí: “Nemůžeš to udělat. Nemůžeš změnit, kdo jsi.” A nebude mít pravdu.

Všichni to můžete udělat. Je to součást existence v této nové energii a já vám chci říci, že mnozí z vás v této místnosti to již učinili. Lze to udělat pozvolna a v malých krůčcích. Lze to udělat tiše, aniž by si toho někdo všiml a může to být tak zjevné, že vás nepozná váš nejlepší přítel. Energie k tomuto přichází z onoho skladu, jímž jste vy. Je to ve vaší DNA, každý jednotlivý kousíček, trilióny kousků synchronizovaných s vaší vůlí.

Jsou 3 úrovně obtížnosti: lehká, střední a těžká. Povím vám, co se na které děje. Chápete předpoklad toho všeho? Chápeš, Lidská Bytosti, že o nic nežádáš Boha? Děláš pouze to, že měníš sebe do té míry, že můžeš vstoupit a získat, co ses již naučil… na čem jsi již pracoval. Klíč? Musíte porozumět a věřit, že pokaždé s vámi bylo to jedno Vyšší Já. Což znamená, že vaše hlavní vědomí mělo co do činění s nimi všemi. Tentokrát nejste jinou bytostí. Jste prostě dalším vyjádřením téhož Vyššího Já. Tudíž jste tu byli kvůli všem těmto věcem, o nichž mluvíme. Musíte tomu věřit. Ví Vyšší Já, co se děje? Musím na to vůbec odpovídat? Vyšší Já čeká, až vy s vírou přijdete.
 

Lehká úroveň: Strachy. Fobie a bloky. Je snadné je vyčistit. Přesto má každý problémy s jejich změnou. Jak by se vám líbilo nebát se věcí, jichž se bojíte? Zjednodušíme to. Bojíte se vykročit, bojíte se změny, bojíte se událostí kolem sebe? Někdo trpí fobiemi. K tomu chci říci, že to jsou pozůstatky a dědictví z minulých životních zkušeností. Máte strach z výšek, hmyzu, vody, toho a onoho? Můžete říci: “Dobře, to ano, ale vlastně to neovlivňuje můj život, naučil jsem se s tím žít.” Ale ano, ovlivňuje! Povím vám proč, neboť je to jako temnota ve studii světla. Nepatří tam. Nepotřebujete ji. Narušuje vaši víru, vaši efektivnost, váš postup a jste si jí trvale vědomi. Vlastně to ani nejste vy, jelikož se jedná o odraz jiného života… odněkud odjinud. Už ji nepotřebujete. Je to, jako byste se pokoušeli o rychlou změnu, ale museli přitom s sebou nosit kupu starých zavazadel, která – dle svého vlastního tvrzení – nepotřebujete nikdy otevřít a použít. Dává to smysl?

Tak začněte. Začněte pracovat s tím, v co nyní věříte, stejným způsobem jako věříte v existenci své ruky. Brzy zjistíte, že fobie a strachy začínají ustupovat a měnit se. Zatímco se tak děje, začnete nárokovat tu část Akášické kroniky, kterou jste bývali, dochází k oživení. Odpovídá vám to. Opravdu to jste vy. Neodpovídá to nikomu jinému, protože pouze nárokujete to, co již vlastníte. Strachy začnou také mizet. Můžete to vnímat a můžete pokračovat a odmítnout je a pracovat na nich, aby to pocítila i vaše buněčná struktura. Bojíte se výšek? Příležitostně běžte někam vysoko a proveďte na sobě kontrolu. Uvidíte, jak se strach pozvolna zmenšuje. Pohled přes okraj vás již neparalyzuje. Vše začne mizet natolik, že se budete divit, proč jste je vůbec měli! Tohle jsou malé výzvy. Blokády vzniklé vaším pohybem od jedné energie k druhé jsou skutečné, ale ustoupí, jakmile požádáte o sílu toho, co vám patří… nebojácnost. Je to růst a chce to praxi. Ale jednoznačně uvidíte pokrok.

Lidé se mění neradi. Takové bloky má mnoho z vás. Jsou to bloky v uvědomění. Co vyvolává vaši zlost? Jde o blok míru, ne? Případně, vydržíte být trpěliví, když vám hlupák vykládá o své hlouposti? Jste schopni chápat, jakým procesem prochází, místo abyste se rozčilili? Ano. Jsou to jednoduché věci. Můžete projít těmito zkouškami, změnit svůj život, a poté začít pracovat na komplexnějších tématech. Krásné na tom je, drahá Lidská Bytosti, že kdybyste všichni dělali ony jednoduché věci, vznikla by skupina mírumilovných bojovníků… bojovníků Světla. Byli byste všichni nezatížení strachem, fobiemi a blokádami. Všichni byste vysílali čisté Světlo a Duch by vás nikterak neodsuzoval, kdybyste neudělali nic jiného. Ale pokud si to přejete, přitvrdí to.


Střední: Jak by se vám líbilo zbavit se alergií a změnit svůj imunitní systém? Je to o něco těžší. Mohli byste se ptát: “Jak to mám udělat? Prostě to “odmyslíš pryč”? Alergii buď mám, nebo nemám. Mé buňky jsou alergické.” Vážně? Já vám říkám, moji drazí, že v této místnosti jsou někteří, kteří se svých alergií zbavili, protože si uvědomili, že jde jen o pozůstatky něčeho, co již více nepotřebují. Zašli do Akášické kroniky a získali původní DNA z toho života, v němž žádná alergie na cokoliv nikdy neexistovala! Ten modrotisk tam stále je! Představoval imunitní systém, který byl odolný a celistvý a nikdy nepoznal nemoc. Byli silní a nikdy netrpěli alergií. Jak by se vám líbilo nikdy netrpět nevolností? Jak by se vám líbilo oplývat silou a energií v míře převyšující váš věk? To už je obtížnější, že? Ale je to tak. Čímkoliv si myslíte, že jste, může být přepsáno na vaší buněčné úrovni.

Jak by se vám líbilo mít mír ve všech záležitostech svého života bez rozdílu? Neřekl jsem, že problémy zmizí. Jen jsem se zeptal, jaké by to bylo přistupovat k nim klidně. Jak by se vám líbilo zbavit se dramat a starostí? Dramatické záležitosti jsou zajímavé: Pokud Pracovník Světla nepracuje s karmickou energií, drama zmizí! Pokud se zbavíte své karmy, není žádný důvod pokračovat v dramatu ohledně něčeho, co již nepotřebujete. “Kryone, já jsem se zbavil karmy před lety, kdy jsem se rozhodl změnit svou cestu. Tohle ale zní, jako by tu stále byla.” Tak jednoduché to není. Mít záměr zbavit se karmy je, jako byste si před sebou umetli cestu. Karmické atributy na vás pokřikují. “Zvedni mě… jsem tvůj!” Ale vy si při chůzi vzpomenete, že váš záměr stvořil situaci, kdy je už nikdy zvednout nemusíte. Ale budou navždy kolem vás a budou k vám promlouvat.

Je to obtížné. Chtěl bych říci, Stará Duše, že každý, kdo sedí v této místnosti, nebo jakýkoliv Pracovník Světla, který toto čte, prošel duchovním odhalením. Byli jste kněžími, byli jste řádovými sestrami, byli jste šamany. Takovými věcmi jste prošli, jinak byste zde neseděli na židlích, ani nečetli tyto esoterické informace. Dalo by se říci, že v rámci těchto “středních” Akášických atributů je možné si vyvinout osobnost tak mírumilovnou, že s vámi všichni chtějí být. To je ta odpověď, ne? Mír, jaký mívali Mistři. Toto je pouze část se střední náročností, poskytl jsem vám pouze výchozí bod. Předvedl jsem vám jednoduchou variantu. Pak jsem předvedl střední. Nyní vám budu vyprávět o té těžké.

Těžká: Toto je ta neuvěřitelná část. Je pro ty, kteří se opravdu chtějí prokopat do Akášických záznamů a změnit budoucnost. V každém jednom z vás je obsaženo vše, čím jste kdy byli… eony zkušeností. Navíc, pokud máte v úmyslu dolovat v Akáše, tedy pokud do ní chcete vejít a vzít si tyto věci, budete anulovat věci, které se vám na tomto životě nelíbí. To je výsledek. Neznamená to, že vstoupíte do DNA a vezmete si něco jiného, co na sebe nalepíte. Vlastně jde o výměnu – něco za něco jiného. Takhle to funguje. Neboť DNA dosáhne na vše, čím jste. Vy děláte pouze to, že vyměňujete atributy… ukládáte do záznamu to, co vaší energii nevyhovuje a požadujete to, co vám vyhovuje. Vlastníte je všechny.

A ještě něco: Každý z vás má cosi, čemu my říkáme duchovní nádoba. Tato nádoba je naplněna vším, co jste se kdy na Zemi, coby Lidská Bytost, naučili o Bohu, průvodcích, andělech, o vzájemném působení, o posvátné komunikaci. A ta nádoba je vaše. Nemusí být doplňována v každém životě. Leží zde připravena, abyste mohli odšroubovat víčko a vylít ven vše, co jste kdy věděli. Je součástí systému duchovních Akášických záznamů. Je to ono duchovní pozlacení všeho, co je, dovolující zdánlivému novici na této planetě stát se přes noc Mistrem. Tento “novic” splatil své dluhy a prožil to. Snad dokonce pro svou víru zemřel.

Mnoho z vás se bojí určitých věcí, protože jste v jejich důsledku zemřeli. Někteří se esoteriky nechtějí ani dotknout, protože s sebou přináší strach z osvícení a smrti. Váš strach je tak velký, že se bojíte otevřít onu nádobu. Tudíž mnozí odmítnou tento celý předpoklad a neuvěří. Hm, ne úplně. Věříte, ale prostě se toho znovu nechcete ani dotknout. Vím, kdo tu je. Prvním atributem těžké kategorie je tedy otevřít duchovní nádobu a aplikovat na sobě vše, co jste se kdy naučili. Bojíte se toho? Někteří z vás totiž byli důležití v dějinách duchovna. To je pravda.

Nejenže nesete duchovní znalost, nesete osobnost, kterou jste bývali… v té nádobě. Těžko se to vysvětluje. Zdánlivě přes noc se někdo, kdo se vůbec nezajímá o metafyziku, může stát ohromným učitelem. Vylije se nádoba a již musí udělat jen to, že naslouchá a učí se používat informace lineárním způsobem. Ne-učitelé se stanou učiteli. Ti bez jakýchkoliv vědomostí nyní mají velké znalosti. Ti hloupí oplývají moudrostí. Duchovní nádoba – to je ta těžká část. Existuje, všichni z vás ji mají. Je zahrnut každý v této místnosti i ti, co toto čtou. Můžete převzít osobnost, která je zcela a úplně jiná, než vaše vrozená. Jste na to připraveni? Jste též připoutáni ke strachům, fobiím a blokům? Chtěli byste klidnější osobnost? Je to strach sám o sobě, že? Může se vám zdát, že sami sebe ztrácíte, jen abyste se našli! V této “těžké” kategorii je to dosažitelné.

Toto všechno jsou věci, které lze jasně předat skrze komunikaci s Vyšším Já. Růst v této věci vyžaduje od Lidské Bytosti větší komunikační schopnost s Vyšším Já. Každý krok vás více propojuje. “Počkej chvilku, Kryone. Říkal jsi, že se spojujeme s naší DNA, ne s naším Vyšším Já.” Ano, to jsem řekl. Kde si myslíte, že je Vyšší Já? Je v interdimenzionální DNA. Dokonce jsme vám poskytli informaci, o které vlákno DNA se jedná a jeho název v hebrejštině. Sdělili jsme vám, že jeho číslo je 6: šestá energie DNA. Ona základní informace /jádro/, ono Vyšší Já, se skrývá v triliónech kousků DNA, které spolu pracují a vytvářejí toho, kým jste. Ó, vy si chcete myslet, že vaše Vyšší Já je nějaký anděl na nebi? Není. Nachází se uvnitř vás, uložené ve vaší buněčné struktuře. Přesně tam je. A ještě byste toho tolik měli vědět.

“Kryone, jsem zmaten. Kde je v tom všem Bůh?” Přímo tam, kde byste ho nikdy nehledali, neboť Bůh je koncepcí milující rodiny duchovní pomoci, existující někde za závojem. Bůh je láska, přesto nemůžete tuto plnost najít vně sebe. Je to trvalé hledání a lidstvo Boha hledá od doby stvoření. Nyní vám opět odhaluji, že Boží řád je ve vás, a že právě ta esence vašeho božství leží v interdimenzionální DNA uvnitř vašeho vlastního těla. Ztište se a vězte, že vy jste Bůh. Zastavte hledání a oslavujte vítězství v nalezení pravdy na tom nejméně pravděpodobném místě… uvnitř.

Jsme téměř hotovi. Jak by se vám líbilo, mít nadání, která teď nemáte? “Kryone, jak by to bylo možné? Buď jsem talentovaný, nebo ne. Buď hraji na piano, nebo ne.” To je od vás velmi 3D! Tudy jdete, přesvědčeni, že je to uzavřené. Cítíte se jako nějaký druh koláče, a když jste venku z trouby, jste hotovi! Nechápete, že jste teprve začátkem receptu, a ten recept si přímo říká o úpravu. Ve vaší Akáše, chci říci – ve vaší DNA je vzpomínka na nadání, o němž si myslíte, že ho nemáte, ale které jste mívali. Říká se tomu opět dolování v Akáše. Mluvili jsme o tom dříve. Trvá to roky. Je to proveditelné. Může k tomu dojít a může to být probuzeno. Čeho se bojíte? Proč nezačít?

Říkáte: “No, já neumím mluvit před lidmi. V tom nejsem dobrý.” A co takhle ten řečník ve 3. století? Toho odhodíte? Koneckonců, on byl vy! Chtěli byste vejít a vyzvednout ony atributy? Řečník bude mluvit s autoritou a lidé budou poslouchat. To je nadání. Mnozí z vás to v sobě mají a neměli při svém narození. Proto si takovou věc nemůžete jen představovat. Nemohli jste žít takovou spoustu životů bez tohoto nadání. Zopakuji to: Ve vaší vlastní historii existuje taková rozmanitost, že se pro ni můžeš natáhnout, drahá Lidská Bytosti. Je tvá a můžeš ji rozvíjet. Moc divné? Zeptejte se na to mého kolegy (Lee Carroll). Udělal to.

To nejtěžší: Jak by se vám líbilo změnit svou DNA do takové míry, že nemoc, která v ní nyní proudí, by si ani nevzpomněla, že tam kdy byla? Běžte dovnitř a přineste tu čistou DNA z doby před příchodem nemoci! DNA si pamatuje, jaká byla. Účastnila se toho, pamatujete? Začněte měnit svou vlastní DNA interdimenzionálním způsobem, takže nemoc couvne, odejde a nikdy se nevrátí. “To zní jako zázrak, Kryone!” Opravdu, je to tak… zázrak posunu k Mistrovství.

Zázraky jsou jenom věci mimo vaši běžnou víru. Změňte svou víru a stanou se běžnými. Někdy, když se dějí zázračné věci, lidé zvedají ruce k Bohu a říkají: “Bože, děkujeme!” Nechápou, že aktivovali svou vlastní DNA k takové síle, že obdrželi to, co v minulosti mohli předat jen Mistři. Jednoduše vyměnili to, u čeho měli na výměnu právo, nelineárním způsobem. Uzdravili svůj vlastní život. Co bylo dříve považováno jako dostupné pouze prostřednictvím Mistrů, to je nyní dostupné pro všechny. Je to uschopnění lidské rasy. Méně než půl procenta lidí to udělá. Ale vy jste součástí té skupiny a víte to.

Nevyprávěli bychom vám tyto věci, kdyby tomu tak nebylo, kdyby nebyly pravdivé. Pouze jsme otevřeli dveře učení, které by mělo být rozšířeno.

Existuje tu takový systém. Jde o systém, kde energie rodiny zůstává v rodině a ani o tom nevíte. Jsou zde přítomní ti, kteří drží smutek za ty, které ztratili, přesto o ně vůbec nepřišli. V linearitě nechápete Boží lásku či systém, který tu je pro váš prospěch, pro vaše obohacení. Ti, které jste ztratili, vás budou po zbytek vašeho života držet za ruku. Nechápete? Tak to musí být. Je to vaše útěcha. Odtud přichází váš klid. Byl navržen, aby vám pomáhal na cestě životem. Je to rodina!

Hodně je tu toho skryto, a onen systém vám umožňuje začít vstupovat do Akáši. Zatlačte na ty dveře. Uchopte své Vyšší Já za ruku a již se neohlížejte. To je pozvání, Stará Duše. To je pozvání.

Požehnáni jsou lidé, kteří toto slyší a čtou.


A tak to je.


KRYON
 

Poznámky:   *   Bruce H. Lipton – The Biology of Belief (Biologie Víry)

                      ** Discover Magazine – September 2008 – DNA is Not Your Destiny (DNA není váš osud)

Zdroj: http://www.kryon.com/

Pro http://www.reiki-centrumpraha.cz/ přeložila Lucka K.

Pozn.: Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Více zde: http://kryon.webnode.cz/news/je-to-v-dna/

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení