Archanděl Raguel

Všímejte si opakujících se tělesných pocitů a emocí, neboť jsou projevem Božího vedení.

Doplňující vzkaz: „Ctěte prosím své pocity. Nebojte se hlubokých emocí nebo intenzivních citů. Mohu vám pomoci rozlišit vaše vlastní pocity od pocitů ostatních lidí. Také vám pomohu odstranit jakékoli energie, které jste možná vstřebali. Nasměruji vás k lidem, situacím a místům s čistou a láskyplnou energií. Ve vašich opakujících se emocích a fyzických pocitech se skrývají důležité informace, proto jim prosím věnujte pozornost a řiďte se jimi. Jsou odpovědí na vaše modlitby. Požádejte mě o přetlumočení nejasných vzkazů, abyste jasně věděli, jaké kroky podniknout.“

Jak pracovat s archandělem Raguelem:

Raguel je jako letový dispečer – dohlíží na archanděly a anděly a zajišťuje mezi nimi harmonii, spolupráci a pořádek. Stejným způsobem vám pomůže utřídit si všechny pocity, umožní vám vnímat je, rozumět jim a řídit se jimi.

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení