Čtyři dohody – don Miguel Ruiz

 don Miguel Ruiz známý v celém světě jako nagual z rytířského rodu Orlů a mistr starého moudrého toltéckého učení, o kterém tak poutavě píše ve svých knihách. Muž malý postavou, avšak obrovský svým srdcem, laskavostí a ničím nepodmíněnou láskou, kterou šíří vůči všem a všude.

 Nehřešte slovem


Užívejte slovo správným způsobem, užívejte jeho sílu ve jménu pravdy a lásky. Neříkejte to, co si nemyslíte a mluvte jako osobnosti. Nepoužívejte slovo k pomluvám a odsuzování a to ani druhých, ani sebe sama. Užívejte slovo jako „bílou magii“ a začněte sami u sebe. Použijte slovo k tomu, abyste rozbili ony nepatrné, maličké dohody, které vám působí utrpení. Toto je první dohoda, kterou byste měli sami se sebou uzavřít, pokud se chcete osvobodit, být šťastní a pokud chcete vykročit z úrovně existence, která je peklem. Nehřešit slovem vás dovede k osobní svobodě, k velikému úspěchu a blahobytu. Zbavíte se veškerého strachu a změníte život v radost a lásku.
Nechcete-li hřešit slovem, buďte zodpovědní za své činy. Za nic se však neodsuzujte ani sami sebe neobviňujte. Ať mluvíte jakoukoliv řečí, váš záměr se projeví prostřednictvím slova. Ve vašich slovech se ukáže, o čem sníte, co cítíte a kým skutečně jste. Jakmile jste o něčem přesvědčeni, domníváte se, že máte pravdu. A jste dokonce ochotni zničit své vztahy s ostatními, jen abyste uhájili vlastní stanovisko. Vzdejte se potřeby obhajovat svůj postoj. A nikdy nezapomeňte, že slovo může stvořit ten nejkrásnější příběh, anebo všechno kolem zničit. Nehřešíte-li slovem, šíříte kolem sebe krásu a lásku, vytváříte nebe na zemi.

Neberte si nic osobně


Ať se kolem vás děje cokoliv, neberte si to osobně. Nic z toho, co jiní lidé dělají nedělají kvůli nám, ale kvůli sobě. Neberte si nic osobně, protože tím byste trpěli kvůli něčemu, co za to nestojí. Kamkoliv jdete, naleznete lidi, kteří vám budou lhát a jak poroste vaše uvědomění, všimnete si, že lžete také sami sobě. Neočekávejte od lidí, že vám budou říkat pravdu, protože oni lžou i sami sobě. Budete-li ostatní vnímat takové, jací jsou, a nebudete vztahovační, nic z toho, co řeknou nebo udělají, vás nezraní. I kdyby vám lhali, nic se neděje. Lžou, protože se bojí, abyste nezjistili, že jsou nedokonalí.
Ať už si lidé myslí cokoliv, cokoliv dělají nebo říkají, neberte si to osobně. Názory druhých odpovídají tomu, čemu tito lidé věří, a proto ať si o vás myslí cokoliv, ve skutečnosti se vás to netýká. Vždy to vypovídá jen a jen o nich. Může vás pomlouvat třeba celý svět, nic neberte osobně a odoláte. Berete-li si věci osobně, stáváte se snadnou kořistí dravců. Nachytají vás na jednu malou poznámku a pak už vás napouštějí jedem, jak se jim zachce. Vzepřete se jedu! Schopnost zůstat imunní i hluboko v pekle jedovatých pomluv – to je dar druhé dohody. Když si nebudete brát nic osobně, získáte obrovskou svobodu. Nebudou na vás platit ani ta nejmocnější zaklínadla. Budete-li žít beze strachu, budete-li milovat, život vás bude těšit.

Nevytvářejte si žádné domněnky


Všechen smutek a dramata, která jste doposud prožili, pramenily z vašich domněnek a z vaší vztahovačnosti. Na těchto principech je založen celý svět, ve kterém jedni ovládají druhé. Zamyslete se nad tím. Všichni máme sklony vytvářet si domněnky. Zásadní problém je v tom, že věříme, že jsou pravdivé. Vytvářet si domněnky znamená říkat si o utrpení, neboť domněnky se obvykle neobejdou bez pomluv. Něco předpokládáte a jste přesvědčeni o tom, že máte pravdu. Své předpoklady chcete uhájit, a tak jste nuceni osočit ostatní z omylu. Zřejmě nejčastějším lidským předsudkem je domněnka, že ostatní chápou život stejně jako vy. Předpokládáte, že druzí uvažují jako vy, cítí totéž co vy, soudí stejně jako vy, chybují stejně jako vy. Bojíte se být sami sebou, protože se domníváte, že vás ostatní budou soudit, smát se vám, zneužívat vás a obviňovat, tak jako to děláte vy sami. Vždy je lepší se ptát než si vytvářet domněnky. „Nakupte“ si odvahu a ptejte se tak dlouho, dokud se vám věci co nejvíce neujasní. Jakmile na svou otázku dostanete odpověď, nemusíte si už žádnou domněnku vytvářet, jelikož budete znát pravdu.
Když vstupujeme do vztahu s někým, koho máme rádi, musíme často sami sobě potvrzovat, proč toho člověka máme rádi. Vidíme jen to, co chceme vidět, a popíráme, že má vlastnosti, které se nám nelíbí. Lžeme sami sobě, abychom se utvrdili, že máme pravdu. Pak si vytvoříme domněnky a jednou z nich je: „Má láska toho člověka změní.“ Ale to není pravda. Naše láska nikoho nezmění. Pokud se jiní změní, pak se změní proto, že se změnit chtějí, ale ne proto, že je chceme změnit my. Pak se něco mezi námi dvěma stane a my se cítíme zraněni. Najednou vidíme to, co jsme nechtěli vidět předtím, ale nyní je to umocněno naším emocionálním jedem. Nyní musíme ospravedlnit svou emocionální bolest a obviňovat jiné za svou volbu. Lásku však nemusíme ospravedlňovat: buď zde je nebo není. Opravdová láska přijímá jiné lidi takové jací jsou, aniž by se je pokoušela změnit.

Dělejte vše, jak nejlépe dovedete


Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete, to je čtvrtá dohoda, která je o vykonávání předchozích tří. Budete-li znovu a znovu dělat vše co nejlépe, stanete se mistry osobní transformace. Vaše návyky hřešit slovem, brát si věci osobně a vytvářet si neustále nějaké domněnky se budou projevovat čím dál vzácněji až nad vámi úplně ztratí moc. Vždy si počínejte, jak nejlépe dovedete, ale nepřepínejte se! Když se přepínáte, vaše fyzické síly se vyčerpávají, pracujete sami proti sobě a cesta k naplnění cíle se tím jen prodlužuje.
Když v životě o něco přijdete, nechte to být. Jakmile přestanete lpět na minulosti, budete moci naplno prožít přítomný okamžik. Pustit se minulosti znamená vychutnat si sen, který se odehrává právě teď. Proto soustřeďte svou pozornost na dnešní den a setrvávejte vždy v přítomnosti. Tady začíná cesta k novému porozumění, tady začíná nový příběh.
Važte si toho, kým jste. Jděte za svými sny. Jednat znamená žít naplno a být přitom sám sebou. Jste naživu – tak vezměte život do svých rukou a radujte se z něj. Narodili jste se s právem na štěstí, na lásku a na to svou lásku sdílet. Sebrat odvahu a radovat se ze života, zkrátka být – to je jediné na čem záleží.

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení