Get Adobe Flash player
Seznam andělů

AA'albiel   - anděl ve službách archanděla Michaela
Aban      - anděl října. On také vládne 10 dnům měsíce
Abariel   - anděl obřadního magického průběhu užívaného
                     pro invokaci
Abasdarhon  - nejvyšší vládnoucí anděl páté noční hodiny
Abdals(náhradníci) - 70 tajemných duchů, jejichž identita je známá jen bohu a jejichž řízením svět pokracuje. Když jeden z nich umře (oni nejsou nesmrtelní) další je tajně jmenován Bohem
Abrid              - anděl letní rovnodennosti a efe ktivní proti zlému oku
Abel               - duše přijde do nebe a je souzena  Abelem. On je jedním z 12 sil s tímto úkolem.  Je andělem čtvrtých nebes rozhodující v den Páně
Abuzohar           - jeden z andělů luny a reagující na magické vzývání
Aciel              - padly andel?
Acheliah           - způsobuje zaujetí jiných pro tebe
Achaiah            - on je Seraphim, anděl trpělivosti a objevitel tajemství přírody
Adatiel            - umožňuje cestovat na létajícím plášti, padly andel?
Adnachiel          - tento anděl panuje nad znamením Lukostřelce. Ti, kdo se narodí pod tímto znamením, se  můžou modlit k Adnachielovi za zvláštní ochranu a požehnání a my všichni se můžeme k němu modlit za duchovní dar svobody, poctivosti a družnosti
Adnai              - anděl, jehož jméno je vepsáno do pentagramu planety Venuše
Adoniel            - anděl loterie, štestí, hazardu, obchodu a úspěchu
Aduachiel          - anděl měsíce listopadu, spojený s řízením vladařské lodě znamení Lukostřelce. Střídá se s panteonem vládnoucích andělů
Af Bri             - anděl provádějící kontrolu nad deštěm
Afriel             - uděluje mládí, ráznost a vitalitu
Afsi khof          - anděl panující měsícům červenci a srpnu
Aftiel             - anděl soumraku
Agiel              - anděl, jehož jméno, je vepsáno do prvního pentagramu planety Merkur. On je také je vedoucí inteligence planety Saturn
Aha                - anděl řady panství, duch ohně užívaného v kabalistických magických operacích
Ahadiel            - andělský prosazovatel zákona
Akatriel(Akrasiel) - anděl odkrývající božské mystéria a anděl výzvy Alimon - ty, kdož jej vyvolají chrání před následky střelných ran a z ostrých nástrojů. Jeho pomocníci jsou andělé Reivtip a Tafthi
Altarib            - anděl, který cvičí vládě nad zimou. On může být vyvolán v magickém obřadu
Amabael            - anděl s panstvím nad zimou
Amabiel            - anděl vzduchu a úterý. On vládne planetě Mars. Amabiel je jeden z andělských sil odpovědných za lidskou sexualitu
Amaliel            - anděl trestu a slabosti
Amatiel            - drží panství nad ročním obdobím jara. Obracíme se na tohoto anděla k pěstovaní naděje, znovuzrození, nových začátků a pozitivních očekávání v našem srdci a mysli
Ambriel            - tento anděl  nás inspiruje k jasné komunikaci, abychom mohli lépe mluvit naši vlastní pravdu. Ambriel je také považovaný za anděla generální ochrany. Ambriel   řídí znamení Blíženců a měsíce května. Ti, co jsou narozeni pod tímto znamením se modlí k Ambrielovi za zvláštní požehnání a ochranu
Amitiel            - anděl míru, lásky, pravdy, porozumění a rovnosti
Anachiel           - pomáhá vám jednat s lidmi
Anael              - jeden z 7 andělů stvoření, archanděl, andel studentů a učitelů. Odpovídá za lidskou sexualitu. On kraluje na pevnině a má panství nad Měsícem, padlý anděl(?)
Anafiel            - šéf soudu andělů
Anahita            - ženský anděl vysoké hodnosti. Ona je "neposkvrněná, je duchem vody a země"
Ananiel           - jeden z početných strážců jižního větru
Anauel            - anděl chránící obchod a bankovnictví
Anfial            - jeden z 64 andělů správců nebeské dvorany
Anděl listopadu   - anděl listopadu. On je andělem pokory
Andělé podzimu    - Guabarel a Tarquam
Andělé porodu
Andělé půlměsíce a zvířat pro jejich ochranu (Behemiel, Hariel, Thegri, Mtniel, Jehiel, Manakel...)
Andělé ohně       - Nathaniel, Arel, Atuniel, Jehoel, Ardarel, Gabriel a Uriel
Andělé skrytých věcí - Satarel a Gethel
Andělé lásky      - Theliel, Rahmiel, Raphael a Donquel
Andělé příbytku luny - tam je 28 andělů
Anděl mléka v Zoroastrianismu - anděl strážný skotu
Andělé peněz      - Uriel, Ariel, Anauel and Rauel
Andělé 12 měsíců  - tam jsou andělé pro každý měsíc roku
Andělé svátostí oltářních - Raziel, Gabriel, Zizuph. Gabriel je známý jako "duch svátostí oltářních"
Andělé modlitby           - sedm andělů zprostředkujících modlitby našemu stvořiteli        (Akatriel, Gabriel, Metatron, Raphael, Sandalphon, Sizouse a Michael)
Andělé dešte              - Matriel, Matarel, Matariel, Ridya a Zalbesal
Andělé ročních období     - řídící andělé čtyř ročních období
Andělé služby(ptáci nebes)- tito andělé mají šest krídel
Andělé léta               - Gargatel,Gaviel a Tariel. Tubiel je hlava léta
Andělé neděle             - neděle je ovlivněná sluncem. Michael je primární anděl neděle, ale každá hodina má svého sekundárního anděla. Tito andělé  jsou, počínaje první hodinou - Michael, Anael, Raphael, Gabriel, Cassiel, Sachiel,  Samael, Michael, Anael, Raphael, Gabriel,a Cassiel
Andělé slz                - Sandalphon a Cassiel
Andělé rostlinstva        - Sealiah a Sofie
Andělé vetru              - Moriel, Ruhiel, Ben Nez a Rujiel
Andělé zimy               - Ctarari, Amabael a Certari. Hlavou andělů  je Altrib nebo Attaris
Angerecton                - anděl vyvolaný v magickém obradu, výslovně při vzývání dýmu
Aniel                     - jeden z početných andělských stráží vrat západního větru. Dává duševní sílu, jasnozření a sny
Anitor                    - vysoký svatý anděl, vyvolaný v magickém obřadu
Anixiel                   - jeden z 28 andělů řídících 28 sídel luny
Anthriel                  - toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidný
Anunna                    - andělé, kteří jsou pozemskými duchy
Apollyon/Abaddon(Ničitel) - hlídač propasti
Apragsin                  - božský posel povolaný Bohem k meci
Aquariel                  - otevírá dveře vnímání k smrti těch, kdo ho prosí. Inspiruje lidstvo k duchovní vývoji
Aralim                    - přinaší ochranu domova a lásky. Poskytuje důvěru a sebeúctu
Arariel(Azareel, Uzziel)  - nositel pošetilosti a jeden z 7 andělů s panstvím nad pevninou. Vládne léčivým vodám  země a je andělem rybářů
Arathiel                  - anděl první hodiny noci
Arauchia                  - anděl pomáhájící nám srovnat se se zradami a lží
Arbatel                   - anděl odhalení
Archer                    - řídící duch Vodnáře
Archons                   - andělé postaveni národy. Archons jsou prvotní planetární duchové. Jsou jimi Uriel, Michael, Raphael, Gabriel, Shauil a Cassiel
Ardarel                   - anděl ohně
Ardouisur                 - ženský cherub, je andělem plodnosti a dává snadný porod a mateřské mléko. Ona je volaným "dárcem živé vody"
Arehanah                  - ukazuje vám cestu k vznešenému životu
Arel                      - anděl ohně. Jeho jméno je vepsáno do sedmého pentagramu Slunce. Může být také vyvolán v obřadu magie. Anděl zdravého rozumu
Arella                    - posel
Arial                     - anděl vedoucí lidskou duši  k věčnosti, nebesům nebo peklu
Arias                     - anděl vůně
Ariel                     - lvice boží, vzdušný nebo vodní éterický duch. Velký anděl nových začátků v živote, padlý anděl(?)

Armisael                  - anděl lůna

Arzal                     - jeden z čtyř andělů, kteří jsou "skvělí a
                            laskaví andělé". Jsou vyvolaní na přání
                            podílet se na tajemství moudrosti Stvořitele
Asaph                     - vůdce houfu andělu opěvujících Boha
Asasiel                   - anděl čtvrtku, sdílející vládu se Sachielem
                            a Cassielem
Ashriel                   - jeden z sedmi andělů s panstvím nad pevninou.
                            On je anděl, který oddělí duši od těla v době smrti.
                            On může také vyléčit hloupost
Asmodej                   - anděl ničitel, padlý anděl(?)
Asron(slib boží)          - šéf 63 strážných andělů sedmi nebes
Assiel                    - anděl hojivý
Ataphiel                  - anděl podpírající nebesa třemi prsty
Atar                      - duch ohně
Attaris                   - zdroj známek zimy
Atel                      - anděl čtvrtých nebes a také anděl vzduchu
Athanatos                 - kouzelný duch planety Merkur, anděl skrytých
                            pokladů
Attarib                   - jeden z ctyř andělů zimy a zdroj známek zimy
Atuesuel                  - jeden z osmi andělů všemohoucnosti. On je
                            povolán "vykouřit netvory pekla"
Auel                      - anděl slunce
Auphanim                  - učí magii a okultním vědám
Auphonim                  - anděl cestování a sportu
Auriel(světlo boží)       - jeden z 72 andělů zvěrokruhu
Ausiul                    - anděl s panstvím nad Vodnářem
Ayib                      - duch planety Venuše
Aymelek                   - anděl Měsíce
Ayscher                   - služební anděl pro kabalisty v magických
                            obřadech
Azacachia                 - anděl porážky všech nepřátel
Azael(koho bůh posílí)    - jeden z 2 andělů, další je Ouza(Aza). Oni
                            sestoupili z nebes a byli svrženi, hlídač
                            skrytých pokladů
Azariel                   - anděl léčivé vody země
Azbuga(h)                 - jeden z 8 velkých trůnů andělských
Azer                      - anděl elementu ohně
Azliel                    - anděl vzývání
Azrael                    - anděl smrtiB


Babiel                    - anděl ctnosti, kuráže a motivace
Bagdial                   - anděl pečující o nové příchozí v nižších
                            nebesech. Říká se, že je smyšlený
Bahram                    - anděl vítězství
Balidet                   - sobotní anděl vzduchu
Ballaton                  - anděl objevující se na externím kruhu
                            pentagramu Šalamouna
Balthial                  - jeden z sedmi planetárních andělů a stojí
                            nad duchem žárlivosti

Barachiel                 - hlídač a živitel dětí božích vládnoucí nad sobotou. Archanděl přidělený Bohem k dozírání nad Jeho adoptovanými dětmi a transformovanými
dušemi na všech jejich cestách k nebeskému
domovu
Baradi'el                 - anděl třetích nebes
Barakiel(Barkiel, Barbiel)(osvícení boží) - laskavý anděl  úspěchu, bohatství a štěstí, symbol osvícení,  jeden z 7 archandělů, řídí radu seraphů
Barbiel                   - (Burbiel?), anděl října, padlý anděl(?), činí člověka nezranitelným
Barchiel                  - anděl znamení štíra a ryb, anděl únoru, soucitu a vnitřní síly
Bardiel                   - jeden ze dvou andělů krupobití
Bareschas(začátek)        - velký anděl vyvolaný k opatření ženy
Bariel                    - anděl 11 hodiny a anděl dlouhého života a 
budoucího znovuzrození
Barkiel                   - anděl osvícení (Uriel také měl tento titul).Barkiel je také jeden z andělů února a je citovaný jako jeden z archandělů. Anděl úspešný 
v bojování s démony
Barpharanges              - anděl trestu
Bartzachiah               - zastavuje bezuzdnost
Baruch(požehnaný)         - vedoucí anděl strážný stromu života
Bathor                    - jeden z sedmi Olympijských duchů, známý  jako správce nebes
Beburos                   - jeden z devíti andělů, který bude vládnout "na konci světa"
Bedaliel                  - dává tělu energii a vitalitu
Beelzebub                 - Pán much, padlý anděl(?)
Behemiel                  - anděl s panstvím nad bestiemi
Belial                    - padlý anděl(?), duch falše
Ben Nez(jestřáb)          - jméno pro anděla Rubiel/Ruhiel. Ben Nez cvičívládu nad větrem
Benad Hasche(dcery boží)  - ženští andělé uctívání Araby
Betheuel                  - jeden z řídících andělů zvěrokruhu
Blaef                     - páteční anděl vzduchu
Boel(bůh je v něm)        - jeden z sedmi exaltovaných trůnů, rezident
v prvních nebesích. Boel drží čtyři klíče k čtyřem koutům země. On řídí planetu Saturn.
Bualu                     - jeden z andělů všemohoucnosti
Burchat                   - anděl vzduchu sloužící v čtvrtých nebesích. On řídí neděli a  je jedním z poslů Slunce
Butator                   - anděl kalkulací. On slouží v třetí hodině dne

C

Cabriel                   - anděl s panstvím nad znamením Vodnáře. On jejedním z šesti andělů dlících nad čtyřmi částminebes
Cadmiel                   - anděl zajištující dosažení lidských osudů
Cafiel                    - padlý anděl(?), způsobuje bouřku
Cahetel                   - jeden z 8 seraphimů, zvetšuje a zlepšuje plodiny, jeden z 72 andělů uchovávajících jméno boží. S ním koresponduje anděl  Asicat
Calliel                   - jeden z trůnů sloužící ve druhých nebesech, má přinést okamžitou pomoc během protivenství

Caluel                    - anděl středy. Spolu s Callielem má přinést okamžitou pomoc během protivenství.
Camael(Kemuel)(Kamael)    - anděl z řady sil, personifikace božské spravedlnosti,anděl krásy, radosti, štěstí a síly v mezilidských vztazích, seraph (?), padlý anděl(?)
Cambiel                   - vládce znamení Vodnáře a anděl deváté hodiny.Anděl pro pro zvýšení inteligence
Cambill                   - anděl osmé hodiny noci
Capabile                  - jeden ze tří andělských poslů Slunce
Caphriel(silný anděl)     - šéf vládce sedmého dne, on je vyvolaný při zaklínání planety Saturn
Caracasa                  - anděl jara spolu s Corem, Amatielem a Comissorosem
Cassiel                   - vládce soboty. Anděl osamělosti a slz
Castiel                   - anděl čtvrtku
Cathetel                  - tento anděl strážný zahrady zvyšuje růst plodů a udržuje je zdravé. Cathetel inspiruje lidskou rasu v milování všech bytostí přírody.
Cedr                      - anděl řídící jih
Chabalym                  - seraph nebo cherubín vyvolaný v kabalistickém
magickém obřadu
Chaioth                   - dává představivost a fantazii
Chaldkydri                - archanděl paprsků Slunce, uprostřed mezi cherubem a seraphem. Oni mají 12 křídel
Chamuel                   - tento anděl podporuje snášenlivost v lidském srdci
Chamyel                   - jeden z 15 trůnů
Charbiel                  - anděl společného osudu
Charman                   - anděl jedenácté hodiny noci
Charms                    - anděl deváté hodiny dne
Charoum                   - anděl předsedající směru sever. My obrátíme se na Charoum pro schopnost ocenit mlčení a držení tajemství. Zajišťuje zemi před nadbytkem deště, záplavy a vichřice
Chasan                    - anděl vzduchu
Chaschmalim               - anděl brilantních myšlenek a vynálezů
Chasmali                  - učit hypnotickému svádění
Chassan                   - dává síla a kontrola
Chassiel                  - jeden z duchů Slunce
Chaylon                   - seraph nebo cherub vyvolaný v obřadu magie
Chayo                     - trůn vyvolaný v magických zaklínáních. Jeden  z 15 andělů uvedených v šesté a sedmé knize Mojžíšově
Chayyiel                  - šéf svatých (cherub)
Cheratiel                 - anděl šesté hodiny noci
Cheriour(strašný anděl)   - On potrestá zločin a stíhá kriminálníky
Chermes                   - anděl deváté hodiny noci
Chismael                  - duch planety Jupiter
Chockmahel                - tvoří námluvy k dalšímu sexu
Chosniel(kryt)            - anděl vyvolaný pro udělení dobré paměti a otevřeného srdce
Colopatiron               - anděl svobody nebo nezávislosti. Jakéhokoliv druhu: ekonomické, tvořivé, duchovní nebo  psychologické
Comato(s)                 - vyvolaný anděl
Commissoros               - jeden z čtyř andělů jara
Corabael                  - pondělní anděl dlící v prvních nebesích,  vyvolaný ze Západu
Corat                     - páteční anděl vzduchu, vyvolaný z Východu, bydlící v třetích nebesích
Cruciel                   - anděl třetí hodiny noci
Cupra                     - zosobnění světla

D


Dagiel                    - anděl s panstvím nad rybami
Dalquiel                  - jeden ze tří princů třetích nebes, další
                            dva jsou Jabniel a Rabacyal, všichni vládnou
                            nad ohněm
Damabiah                  - anděl řady andělů s panstvím nad staviteli
                            lodí
Dameal                    - anděl úterý přebývající v pátých nebesích
Daniel(bůh je můj soudce) - anděl řady knížectví,  pravděpodobně jeden
                            ze skupiny padlých andelu, drží moc nad
                            právníky
Darel                     - správce světla, on je andělem "první pomoci",
                            On je odpovědný za realizaci světla a milujících
                            energií
Degaliel                  - anděl, jehož jméno je vepsáno do třetího
                            pentagramu planety Venuše
Derdekea                  - silný ženský anděl, který sestoupí na zemi
                            pro záchranu lidstva, ona je známá také jako
                            vrchní matka
Devecia                   - dává rovnováhu, klid a mír
Dina                      - učil lidstvo po stvoření světa sedmdesát ruzných
                            jazyků, je to anděl inspirující k moudrosti,
                            znalosti a lásce k učení
Diniel                    - on je anděl " vázající jazyk vládce"
Djibril                   - pravdivý duch
Djin                      - pomocník archanděla Gabriela, on je král
                            sféry ohně
Donachiel                 - poskytuje všem citům cíl
Donel                     - jeden z početných andělských stráží
Donquel                   - anděl lásky
Douma(h)                  - anděl mlčení a ticha smrti
Dracon                    - anděl šesté hodiny noční
Drop                      - ženská nebeská síla, která sestoupí na zemi
                            pro záchranu lidstva
Duchiel                   - anděl pomáhající držet mysl a tělo mladé

EEgalmiel                  - on je andělem přitažlivosti
Eheres                    - anděl vyvolaný hněvem
Eiael                     - anděl s panstvím nad okultními vědami a
                            dlouhověkostí, je vyvolán žalmem 36
Eirnilus                  - anděl s panstvím nad ovocem, on je také
                            jeden z duchů šesté hodiny
Eistibus                  - duch věštby, jeden z duchů čtvrté hodiny
El-Adrel                  - anděl vyvolaný hudbou
El Auria                  - anděl plamenu a je srovnáván s Ourielem
                            nebo Urielem
El El                     - jeden z andělských stráží
Elamiz                    - anděl jedenácté hodiny noční
Elimiel                   - anděl inteligence
Eloa                      - ženský anděl narozený ze slz Ježíše
Elomeel                   - jeden z vedoucích andělů ročních období
Elomnia                   - jeden z vedoucích andělů třetích výšek
Enediel                   - jeden z 28 andel 28 příbytků Měsíce
Enejie                    - anděl pečetě vyvolaný v magickém obřadu
Eoluth                    - cherub pro serapha užívaného kabalistou
Erosoti                   - anděl Marsu
Eschiel                   - anděl zastavující sebezničení
Esme                      - laskavý ochránce
Espiacent                 - anděl úspěchu práce
Ethnarchs                 - andělé s pravomocí nad národy
Eth(čas)                  - andělská síla zajišťující, aby "všechny
                            události probíhaly v jejich stanovené lhůtě"
Euchey                    - anděl vyvolaný zaříkáváním zlých duchů
Eudaemon(Daemon)          - dobrý duch, jeden z řeckých termínů pro
                            anděly
Eurabatres                - anděl planety Venuše
Ezechiel                  - archanděl Ezechiel, anděl smrti a přetvoření
Ezgadi                    - andělské jméno použité v kouzelnickém obřadu
                            pro úspěšné dokončení cest
Ezrieli                   - andělské jméno nalezené na Aramejském svitku
                            z Mrtvého moře

F


Famiel                    - páteční anděl vzduchu, pobývá v třetích
                            nebesích
Favardin                  - anděl března, on řídí 19.den měsíce, jeden
                            z cherubínů
Fracie                    - úterní anděl, pobývá v patých nebesích
Fromzon                   - anděl třetí hodiny noční
Furlac                    - anděl země
Futiniel                  - anděl páté hodiny denní

G

Gabi                      - sladká forma Gabriela
Gabriel(bůh je má síla)   - jeden ze dvou nejvyšších andělů, on je
                            anděl milosrdenství, snu, nositel zpráv,
                            zmrtvýchvstaní, pomsty, smrti a odhalení.
                            On je vladnoucí anděl prvních nebes. On je
                            archandělem a poslem Boha. On je prostřednik
                            mezi nebesy a zemí On je andělem ledna
Gabuthelon                - anděl patřící mezi devět andělů, jež panují
                            "na konci světa"
Galearii(pozemní síly sloužící) - Galearii jsou nejnižší pozice andělů
Galgaliel                 - šéf andělů kola Měsíce
Galmon                    - andělský strážce čtvrtých nebes
Gamiel                    - nejvyšší vládnoucí anděl první hodiny noční
Gargatel                  - jeden ze tří andělů léta. On jedná v konjunkci
                            s Tariel a Gaviek
Gaspard                   - duch vyvolaný v magickém obřadu
Gazardiel                 - anděl s panstvím nad Sluncem, modlíme se k
                            němu za nevinnost, obnovu, probuzení a
                            osvícení
Gedariah                  - dohlížející šéf andělů třetích nebes
Geliel                    - jeden z 28 andělů řízení 28 sídel Měsíce
Geno                      - anděl řady sil
Germael(majestát boha)    - anděl seslaný Bohem stvořit Adama z prachu
                            (také Gabriel)
Gethel                    - anděl postavený nad skrytými věcmi
Ghedoriah                 - mění špatnou osobnost na dobrou
Giel                      - anděl s panstvím nad znamením Blíženců
Glauron nebo Glaura       - prospěšný duch vzduchu
Glmarij                   - anděl třetí hodiny dne
Gmial                     - jeden z 64 strážců sedmých nebes
Gonael                    - jeden z početných stráží bran Severu
Gotzone                   - posel
Gradiel(moc boži)         - anděl planety Mars
Grasgarben                - on řídí znamení Vah
Gurid                     - anděl letní rovnodennosti, efektivní proti
                            zlému oku
Gutrix                    - anděl ctvrtka

HHaatan                    - duch ukrývající poklady
Habbiel                   - pondělní anděl prvních nebes, on nás obrací
                            k loajální lásce a romanci
Hadakiel                  - on řídí znamení Vah
Hadiya                    - průvodce po spravedlnosti
Hafaza                    - skupina andělů, oni chrání lidi pred džiny,
                            lidmi a satanem
Hahahel(Hahael)           - anděl řady ctností, chrání misionáře
Hahaiah                   - On ovlivňuje mysl a odhaluje skryté mystéria
Hakamiah                  - jeden z cherubů (vyvolaný proti zrádcům)
                            a ochránce Francie
Hakem                     - andělská stráž čtvrtých nebes
Halacho                   - duch náklonnosti a duch jedenácté hodiny
Halliza                   - jméno anděla
Haludiel                  - anděl čtvrtých nebes seslaný den Páně
Ham Meyuchad              - anděl
Hamal                     - anděl s panstvím nad vodou
Hamaliel                  - anděl měsíce srpna, vládce rady ctnosti,
                            vládce nad znamením Panny
Hamatiel                  - řídí znamení Panny
Hamied(Miracles)          - slavný anděl zázraku. On je tak bělostný,
                            že můžete vidět jeho neuveřitelné oči prosvítat
                            skrz. On je dárcem intenzivní lásky
Hananiel(milost daná bohem) - vládce ročních období, archanděl
Haniel(Anael)             - šéf řady ctností, jeden ze 7 archandělů,
                            vládce prosince
Hannuel                   - anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
Hantiel                   - anděl třetí hodiny denní
Haqadesh                  - zastavuje duševní útoky
Harabael                  - anděl s panstvím nad zemí
Harahel                   - ochránce knihoven, archívů, škol a univerzit
Harshiel                  - váže kouzelníky (spolu s Michalem, Gabrielem,
                            Sarphielem a Azraelem)
Harudha                   - ženský anděl vládnoucí elementu vodě
Harviel                   - andělská stráž druhých nebes
Hasmed                    - anděl zničení a jeden z pěti andělů potrestání
Hasmodia                  - duch Měsíce
Hatiphas                  - duch nádhery
Haven                     - jeden z 12 duchů vládnoucí 12 hodinám dne,
                            je duchem důstojnosti
Hayyel                    - chrání divoká zvířata spolu s Thurielem,
                            Mtniel a Jehiel
He'el                     - vládce ročních období
Heiglot                   - anděl sněhových bouří
Helemmelek                - anděl řídící jedno z ročních období
Helison                   - jeden z pěti andělů výšin. Dalšími jsou
                            Alimiel, Gabriel, Barachiel a Lebes
Hismael                   - duch planety Jupiter
Hizarbin                  - duch moře a jeden z duchů druhé hodiny
Hizkiel                   - jeden z početných stráží v severní bráně
Hngel                     - anděl letni rovnodennosti a efektivní proti
                            zlému oku
Hod                       - objevuje přátele, nepřátele a tajemství
                            mysli
Hodniel                   - anděl s předpokládanou mocí léčit hloupost
                            u mužů
Hormuz                    - anděl mající v péči první den Měsíce
Humastrav                 - pondělní anděl, dlí v prvních nebesích
Husael                    - anděl sloužící v třetích nebesích
Hypezokos(květ ohně)      - jeden z nezbytných, učinných a elementárních
                            pravidel
Hyperachii                - skupina archandělů řídící vesmír

I Iacoajul                  - anděl jedenácté hodiny noční
Iadara                    - anděl řízený znamením Panny
Iahhel                    - inspiruje k rozjímání a osívcení. Dozírá nad
                            filozofovi, poskytuje pomoc při meditaci
Iahmel                    - anděl s panstvím nad vzduchem
Iax                       - anděl při emočních potížích
Iciriel                   - jeden z 28 andělů vládnoucí 28 sídel Měsíce
Idrael                    - andělská stráž páté nebeské síně
Iedidiel                  - anděl povolaný v obřadu vzývání
Ieiaiel                   - anděl budoucnosti
Ielahiah                  - on chrání smírčí soudce
Ietuqiel                  - anděl vyvolaný ženami v porodu
Ikkar Sof                 - andělský vládce měsíců ledna a února
Imriel(výmluvnost bozi)   - andělský vládce měsíců května a června
In Hii                    - jeden z andělů Polárky
Ioelet                    - anděl vyvolaný k vymítání démonů
Iofiel(Yofiel, Zophiel)   - jeden z 7 archandělů šéf řady mocí
Ionel                     - archanděl zdraví
Irel                      - anděl obývající pátá nebesa. On vládne
                            úterý
Irin (hlídači)            - dvojice andělů dlící v šestých nebesích.
                            Irin, spolu s dvojčetem Qaddisin představují
                            vrchní soud nebeského dvoru
Isda                      - anděl jídla
Ishim                     - zvyky/fetiše/hříchy
Ishliah                   - jeden z andělů řídících Východ
Isma'il                   - anděl strážný vyvolaný v obřadu zaříkání
                            a dlící v prvních nebesích
Ismoli                    - velká utěšitelka. Vládce andělů vzduchu, která
                            operuje v pondělí
Israfel                   - tento anděl hudby inspiruje lidi zpívat,
                            hrát na hudební nástroje a skládat hudbu
Ithuriel(objev boží)      - anděl pomáhající zastavit kouření a všechny
                            touhy
Itkal                     - anděl tvořící harmonické vztahy mezi lidmi
Itqal                     - anděl citu
 

J


Jael                      - jeden z dvojice cherubů milosrdenství, řídí

                            znamení Vah
Janiel                    - anděl pátých nebes, vládnoucí v úterý
Jariel                    - anděl božské tváře
Jazar                     - anděl, který si vynutí lásku. Také anděl sedmé
                            hodiny dne
Jazar                     - génius, který "přinutí lásku". Také sedmé
                            hodiny dne
Jeduthun                  - on je Pán sboru v nebi
Jehoel                    - on je prostředník nevyjádřitelný slovy, on
                            je princem přítomnosti
Jehudiel                  - vládce pohybu nebeské sféry
Jehuel                    - princ ohně
Jeliel                    - anděl, jehož jméno je vepsáno do stromu života.
                            On ovládá osud králů. On inspiruje vášeň mezi
                            pohlavím
Jerazol                   - anděl síly
Jeu                       - velký anděl, strážce světla a uspořádání kosmu
Jhudiel                   - nositel boží milosrdné lásky
Jophiel(tvořivá síla)     - učí nás vědomě objevit světlo uvnitř
Joustriel                 - anděl šesté hodiny dne
Jukar                     - princ nad všemi anděly
Jehudiel(ten, který se ptal boha) - vládce pohybů nebeské sféry

K

Kabniel                   - anděl vyvolaný pro vyléčení hlouposti
Kabshiel                  - anděl  udělující přízeň a sílu.
Kadi(el)                  - páteční anděl  sloužící v třetích nebesích
Kakabel                   - jeden z andělů souhvězdí
Kamali                    - duch ochránce
Kandile                   - jeden z devíti svatých andělů
Karoz                     - andělský zpravodaj
Katzfiel                  - andělský princ meče a strážce šestých nebes
Kemiel                    - jeden z 70 andělů vyvolaných v době porodu
Kepharel                  - anděl stromu granátového jablka
Kerub                     - anděl knih a moudrosti, porážky dáblů
Kerubim                   - anděl vašich dcer
Kfial                     - jeden z 64 andělů dohlížejících nad sedmími
                            nebesy
Kirtabus                  - duch jazyků a deváté hodiny
Kmiel                     - působí proti zlému oku
Kokaviel                  - anděl povolující nemožné věci
Korniel                   - jeden z početných andělských stráží
Kotecha                   - anděl pečeti
Kutiel                    - anděl vyvolaný v souvislosti s používáním
                            božských tyčinek
Kyriel                    - jeden z 28 andělů řídících 28 sídel Měsíce

LLabezerin                 - duch úspěchu. On slouží ve druhé hodině dne
Labusi                    - jeden z 5 andělů všemohoucnosti
Lahariel                  - anděl slehnutí, také pomocník archanděla Michaela
Lamach                    - anděl, který vykonává vládu nad planetou Marsem
Lemanael                  - duch Měsíce
Lamediel                  - anděl čtvrté hodiny noci
Larzod                    - jeden z "skvělých a benovolentnich andělů", pro
                            získání nějakých moudrostí Stvořitele
Lazai                     - anděl vyvolaný v zaříkání ohně
Lebes                     - jeden z hlavních andělů
Lecabel                   - anděl s kontrolou nad rostlinstvem a zemědělstvím,
                            a jeden z 72 andělů uchovávajících mystické
                            jméno boží
Lelahel                   - anděl zvěrokruhu, panujícím nad láskou, uměním,
                            vědou a bohatstvím
Leliel                    - jeden z andělských vládců noci
Lepha                     - anděl pečetě
Liwet                     - tento anděl vládne myšlenkám a vynálezům
Logos                     - nejstarší anděl
Luel                      - anděl vyvolaný užitím božskych tyčinek
Lucifer(světlonoš)        - jinak Nadanniel, vládce dopoledne a Večernice,
                            nejjasnější anděl, dítě světla a bohužel padlý
                            anděl
Luma'il                   - anděl strážný

M


Madimel                   - anděl zastavující chudobu a obavy
Mach                      - anděl vzývání neviditelného
Machidiel(plnost boha)    - řídí  měsíc březen, při vzývani tužeb dívek
Madan                     - anděl panující nad planetou Merkur
Mador                     - anděl čtvrté nebeské síně
Mael                      - vládnoucí archanděl vody, anděl prvních nebes
Mahadeo                   - jeden z 11 andělů se 3 očima reprezentující slunce,
                            Měsíc a oheň. Mahadeo také má (nebo měl) pět hlav
Mahananel                 - jeden z početných strážců Severniho větru
Mahariel                  - anděl Ráje. On poskytne novou duši pro očištěné
                            lidi
Mahzian                   - anděl udělující zrak
Maion                     - anděl s panstvím nad planetou Saturn
Maktiel                   - anděl s panstvím nad stromy
Malachim                  - anděl  magie a metafyziky
Malaika                   - anděl
Malkiel                   - přináší úspěch
Maltiel                   - páteční anděl vládce v třetích nebesích,
                            učitel anděle Elijah
Mamarao                   - léčí duševní potíže
Manakel                   - anděl vodních živočichů
Manu                      - anděl osudu
Margiviel                 - anděl tváře a andělská stráž čtvrtých nebes
Marguel                   - padlý anděl(?)
Maroch                    - anděl páté hodiny dne
Mastho                    - duch klamu. On je jeden z nálad desáté hodiny
Matarel                   - anděl deště. On je jeden z vládců světa
Mathlai                   - anděl středy a vládce třetích nebes
Mebahiah                  - anděl s panstvím nad morálkou a náboženstvím
Mehiel                    - anděl chránící profesory,recníky a autory
Melakim                   - anděl dětského bezpečí
Melech                    - anděl řady sil
Melek                     - anděl
Melioth                   - jeden z devíti andělů řídících běh nebes a
                            země
Melkajal                  - andělský vládce března
Memuneh                   - anděl snů
Mercury                   - anděl pokroku
Meresijm                  - anděl první hodiny dne
Meros                     - anděl deváté hodiny dne
Meriarijim                - hlavní anděl noci
Messiach                  - anděl vyvolaný vzýváním
Metatron                  - kancléř nebes, nejvyšší síla hojnosti, princ
                            velké utěšitelky. On je odpovědný za výživu
                            lidstva. On spojuje lidské a teologické. On
                            zápasil s Jakubem. Jeho ženský ekvivalent
                            je Shekinah. Jeho dvojče bratr je Sandalphon,
                            je vybavený 36 páry křídel a nesčetnýma očima.
                            On dlí v sedmých nebesech oslnivější než Slunce.
                            Metatron je považovaný za mocnější než Michael
                            nebo Gabriel. Metatron je učitel předčasně mrtvých
                            dětí v Ráji
Meshabber                 - anděl mající na starost smrt zvířat
Mibi                      - velká utěšitelka
Micah(božský plán)        - dozírá na duchovní vývoj
Michael                   - andělsky šéf podporující milosrdenství, lítost,
                            pravdu, posvěcení, požehnání, nesmrtelnost,
                            trpělivost a miluje lidstvo. Je ochranou pro dobré.
                            Anděl nespavosti. On posílí naše nálady v těžkých
                            časech
Michal                    - anděl obhajoby a božské ochrany
Midael                    - šéf nebeské armády. Anděl řady válečníků
Miel                      - anděl středy a jeden z andělů planety Merkur
Mihr                      - anděl vládnoucí měsíci září a 16.dni v měsíci.
                            Mihr dozírá nad přátelstvím a láskou
Mikael                    - anděl ovlivňující rozhodnutí panovníků
Mikhar                    - jedna z nebeských sil s panstvim nad jarními vodami
Mikiel                    - jeden z andělů  zvěrokruhu
Miniel                    - velký anděl navozující lásku v jinak chladné
                            a neochotné dívce
Miri                      - anděl hodiny
Mithra                    - svítící bůh, má 1000 uší a 10,000 očí, v nebi 
                            přiřadí spravedlivě místo duším
Mitzgitari                - anděl sedmé hodiny
Mizan                     - anděl
Moakkibat                 - anděl panských aktivit
Modiniel                  - jeden z duchů planety Mars
Monachiel                 - přináší lásku
Morael                    - anděl úcty nebo obavy. On vládne nad srpnem
                            a zářím. On má sílu dělat všechno neviditelným
Mordad                    - anděl smrti
Mqttro                    - anděl pečující o syny lidí
Mumiah                    - vládne přírodním vědám, medicíně a fyzice,
                            uděluje zdraví  a dlouhověkost, tvoří zázraky
Munkir a Nakir            - andělé ukazující utrpeni pekla
Mupiel(z úst božích)      - anděl vyvolaný pro získání dobré paměti a
                            otevřeného srdce
Murdad                    - anděl července, je někdy srovnáván  s Azraelem.
                            On oddělí duši od těla v smrti
Muriel                    - anděl měsíce června, anděl třetí hodiny dne
Mutuol                    - anděl vyvolaný  pro požehnání pera a vymítání
                            zlých duchů
Mzpopiasaiel              - vůdce andělů hněvu

NNaadame                   - princ nad všemi anděly
Nachiel                   - anděl slunce, když je ve znamení Lva
Nafriel                   - andělská stráž
Nahaliel                  - anděl nad řekami
Nakir a Munkir            - to jsou andělé, kteří navštíví hrobku těch,
                            kdo nedávno zemřeli. Oni jsou určí, kam zesnulý
půjde - do ráje nebo pekla
Nakriel                   - jeden z početných andělských stráží
Nangriel                  - zastavuje posedlosti a nátlaky
Naophiel                  - udržuje loajalitu manželů, manželek a mileneců
Nariel                    - panuje nad poledními větry
Narsinha                  - vtělení muže-lva. On je pán hrdinství
Nathanael(dar bůh)        - Nathanael je šestý vytvořený anděl a jeden z 12 andělů
                            pomsty. On je pán nad ohněm. On je anděl šesté hodiny.
On je také jeden z 3 andělů (s Ingethal a Zeruch) s postavením
nad skrytými věcmi.
Natiel                    - anděl se silou odrazit zlo.
Ndmh                      - anděl léta
Nehinah                   - anděl vyvolaný v necromatických operacích
Nemamiah                  - posvěcený anděl strážný všech těch. On ochraňuje zvlášť ty,
                            kteří brání práva těch, kdož se nemůžou bránit sami, jako
zvířata a děti. Archanděl, hlídač admirálů, generálů.
On je také jeden z 72, kteří uchovávají mystické jméno
Shemhamphorae.
Neria                     - lampa boží, anděl.
Neriel                    - jeden z 28 andělů panujících nad 28 sídly Měsíce
Nesanel                   - spolu s anděly Meachuel a Gabril, je vyvolaný k osvobození
                            nebo k očištění od hříchu
Netoniel                  - anděl slávy a proslulosti
Netzach                   - přináší ducha kamarádství
Nisroc(svoboda)           - jeho let do nebes je symbol svobody. Zajišťuje bezpečnost při
                            cestování
Nithaiah                  - básník,  anděl řady mocí. On je vyvolaný na vyřčení názoru.
                            Má vliv na mudrce milujících mír a osamělost
Nitika                    - duch drahokamů
Noaphiel                  - anděl
Noganiel                  - může přinutit někoho, aby tě milovat
Novensiles                - devět andělů dozírajících na obnovou věcí a majících sílu
                            vládnout bleskem (Tina, Cupra, Menrva, Summanus, Vejovis,
Sethlans, Mars, Mantus and Ercle)
Nuriel                    - dává vám moc nad jinými

O


Och                       - anděl slunce. Dává  perfektní zdraví. "Princ alchymie"
Oertha                    - anděl severu a chladu
Ofaniel                   - anděl
Ohazia                    - jeden z andělských stráží třetích nebes
Olinda                    - ochránce majetku
Omael                     - anděl násobící lidstvo, zvěčňuje potomstvo a ovlivňuje
                            hmotu, možná padlý anděl
Omeliel                   - anděl pomáhající ovládat náladu
Omniel                    - anděl pamáhající zažít pocit jednoty se vším životem.
                            Modlíme se k Omnielu za zvednutí závoje iluze,že žijeme
odděleni od dalších živých bytostí.
Omophorus                 - on nese zemi na svých ramenou
Onayepheton               - jméno ducha kterým bůh pozvedne mrtvé k věčnému životu
Onzo                      - "spravedlivý anděl Boha"
Ophanim                   - termín pro řadu cherubů
Ophiel                    - anděl rozjímání a hluboké duše
Opiel                     - anděl pomáhající jednotlivcům v získání lásky
Oranir                    - šéf devíti andělů léta a efektivní proti zlému oku.
Oriares                   - anděl období zimy
Oriel(Auriel, Světlo boží)- anděl osudu. Vládce desáté hodiny dne.
Ormael                    - anděl čtvrté hodiny dne
Osael                     - cherub vyvolaný ceremoniální magií
Oseny                     - cherub vyvolaný ceremoniální magií
Osgaebial                 - vládce osmé hodiny
Otheos                    - nejsvatější anděl vyvolaný pro objevení pokladu. Otheos
                            je nějaký duch země
Ouestucati                - ženský anděl kdo přinášející mořský vítr
Oul                       - pomáhá andělu Dalquielovi v třetích nebesech
Oumriel                   - služební anděl dlící v čtvrtých nebesích

P, Q

Pagiel                    - anděl vzývání touhy
Pahaliah                  - anděl vládnoucí teologii a mravům a je jeden z andělů
                            uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
Paimonah                  - pomáhá mluvit a rozumět zvířatům
Palatinates               - kouzlo pro udělení daru neviditelnosti
Pammon                    - anděl šesté hodiny noci
Pancia                    - "nejčistší anděl" vyvolaný v ceremoniální magii
Paniel                    - andělské jméno pro oddělení zla. Také nějaká stráž severáku.
Parasiel                  - andělské jméno. Parasiel je pán pokladů. Objevuhje tajemství
                            ztracených pokladů
Paschar                   - závoj mezi naším světem a nebesy, mezi vědomím a nevědomím
Pastor                    - anděl vzývání touhy
Patha                     - anděl vyvolal v závěru svátečního dne
Patrozin                  - anděl páté hodiny noci
Patteny                   - velká utěšitelka
Penat                     - páteční anděl dlící v třetích nebesích
Pendroz                   - anděl sedmé hodiny
Permaz                    - anděl druhé hodiny noci
Pesagniyah                - dohlížející anděl jihu
Petahyah                  - má v péči severní region nebes. Jemu jsou nabídnuté modlitby
                            k vysvobození od nepřátel
Pethel                    - "nejsvatější anděl" vyvolal v magickém obřadu
Phaiar                    - anděl
Phakiel                   - on ovládá znamení Raka
Phaldor                   - anděl věštců
Phalgus                   - on je duch rozsudku a čtvrté hodiny dne
Phanuel(Raguel)           - archanděl utrpení, princ přítomnosti, anděl naděje.
                            Ztotožňuje se s Urielem a Ramielem
Pharniel                  - anděl 12 hodiny dne
Pharzuph                  - anděl tělesných potěšení
Phatiel                   - anděl páté hodiny noci
Phi-Re                    - jeden ze sedmi planetárních archandělů a hlava řady ctností
Phorlakh                  - anděl ctižádosti. Anděl země.
Phul                      - Pán Měsíce. Phul je vyvoláván jen v pondělí. Phul je nazýván
                            "Pánem sil Měsíce a nejvyšším Pánem léčivých vod."
Pniel                     - anděl vládnoucí nad měsícem roku
Poiel                     - anděl řady knížectví. On vládne nad bohatstvím a filozofií.
                            On také je jeden z 72 andělů zvěrokruhu.
Porna                     - páteční anděl sloužící v třetích nebesích
Porosa                    - páteční anděl třetích nebes
Praxil                    - anděl druhé hodiny noci
Presnostix                - anděl šesté hodiny noci
Pruel                     - andělská stráž
Prukiel                   - anděl šarmu
Psychopompoi              - andělé doprovázející duši po tělesné smrti směrem k jejich
                            nebeskému příbytku. Michael, Eliáš a Sandalphon jsou také
považovaní za Psychopompoi.


Qaddis/Qaddisin           - dvojice andělů (s dvojčetem Irin) představovující vrchní soud nebeského dvoru
Qadosch                   - anděl
Qafsiel                   - anděl s panstvím nad Měsícem. On hlídá sedmou nebeskou síň.
                            On zahání nepřátele
Qalbam                    - jeden z početných andělských stráží
Qamiel                    - andělská stráž
Qaniel                    - andělská stráž
Královna andělů           - Panna Maria Marie, Shekinah, Pistis Sophie.
Quelamia                  - jeden ze sedmi exaltovaných trůnů, andělé dlící v prvních
                            nebesích

R


Ra'asiel                  - anděl vyvolaný v obřadu magie
Rabia                     - jeden z deseti andělů slunce
Rachel                    - anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých
                            andělů humoru a sebedůvěry
Rachiel                   - jeden z andělů lidské pohlavnosti. Jeden ze tří andělů
                            pátku
Rachmiel                  - jeden z dvou andělů slitování. Další je Raphael.
Radueriel                 - vůdce nebeských sborů, stvořitel menších andělů. Je povznesen
                            nad Metatronem. On je anděl poezie a přemýšlení. O Radurielovi se
    říká, že "z každého slova z jeho úst,  z nějaké jeho písně se narodí
anděl". Od doby stvořitele sám má sílu a výhodu dělat to samé
Rael                      - středeční anděl dlící v třetích nebesích
Raguiel                   - anděl náboženské znalosti a duchovní víry
Rahdar                    - s pomocí jeho bratra Phakiela ovládá znamení Raka
Rahtiel                   - jeden z andělů souhvězdí
Rain                      - andělé s panstvím nad vlhkostí a deštěm. Modlíme se
                            k němu za obnovu a zlepšení
Rakhaniel                 - dává síla vůle a velká moudrost
Ramona                    - moudrý ochránce
Rampel                    - anděl s panstvím nad horami. My modlíme se k němu za vnitřní
                            sílu, stabilitu a výdrž. Když lezeme na nějakou horu nebo
jednoduše zíráme na nějakou horu, tento anděl je blízko
Raphael                   - Jeden z princů přítomnosti a vladař slunce. Tento archanděl
                            je extrémně hojivý pro všechny živé bytosti. Raphael je andělem
radosti, lásky, zázraku a přízně. On inspiruje lidstvo k prosbě
a je také ochránce cestovatelů. Raphael také dodává kuráž a
povzbuzuje vědecké objevy a znalosti.
Rash                      - anděl spravedlnosti
Rashiel                   - anděl zemětřesení
Raueriel                  - anděl písně
Raziel(Galizur)           - anděl tajemství, jeden z archandělů světa, učitel Adama, hlasatel
                            božství a předpokládaný autor knihy anděla Raziel.
Hlídač původnosti a království čistých myšlenek.
Regaliel                  - pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu
Rehatiel                  - hlava sedmi andělů vládnoucí planetám
Rehel                     - anděl bojující proti nepřátelům náboženství
Rekhodiah                 - dává dobrý osud, slyší vaše přiznání, drží vaše tajemství
Remiel(milosrdenství)     - anděl lidského porozumění a osudu. Jeden ze svatých andělů
                            vedoucí duši k soudu. Také anděl pravdivých vizí
Remliel(probuzení)        - Remliel je andělský buditel, jehož cílem je přivádět vyšší
                            síly
Requiel                   - jeden z 28 andělů řízení 28 sídla Měsíce
Rhamiel                   - anděl dávájící lidskou laskavost
Rhaumel                   - páteční anděl pátých nebes
Ribbotaim                 - andělé užívaní jako triumfální vůz boha
Riehol                    - vládce znamení Štíra
Rifion                    - andělská stanice páté nebeské haly
Rigziel                   - je osmý deseti svatý Serafů
Rikbiel                   - šéf božského vozu
Rimezin                   - anděl čtvrté hodiny noci
Risnuch                   - anděl zemědělství
Rochel                    - anděl ztracených objektů
Roelhaiphar               - anděl zabráňující strašným věcem
Rorex                     - anděl působící proti síle chorob
Rosabis                   - duch kovů
Ruchiel                   - anděl jmenovaný nad větrem
Rudosor                   - anděl šesté hodiny noci
Rusvon                    - anděl držící klíče k muslimskému pozemskému ráji
Ruwano                    - velká utěšitelka vyvolaná v kouzelnickém obřadu

S


Sabbath                   -  anděl sedící na trůnu jásající nad nebesy,
                             pán soboty
Sabreael                  - anděl překonávající démona choroby
Sachiel                   - cherub, dlí v prvních nebesích. On je pondělní (nebo
                            čtvrteční nebo páteční) anděl. Anděl peněz
Sachluph                  - anděl péčující o rostliny a také druhou hodinu dne
Sagdalon                  - vládce znamení Kozoroha
Sahaqiel                  - anděl oblohy
Salilus                   - otevírá zapečetěné dveře a je jako anděl sedmé hodiny dne
Sam Hii                   - jeden z vládnoucích andělů Polárky
Samandiriel               - tento anděl drží panství nad představivostí
Samax                     - šéf andělů vzduchu a vládnoucí úterý
Sameron                   - anděl 12 hodiny dne
Sammael                   - anděl jedu, Satan, anděl smrti, vládce pátých (sedmých)
                            nebes, jeden z 7 vladařů svět, on je "velký had s 12 křídly"
Sandalphon                - původně prorok Eliáš. On je andělský princ, anděl síly a slávy,  dvojče  Metatrona. Pán nebeské písně, anděl slz a modliteb, Anděl zárodku. On je považovaný za nejvyššího v nebeském království. Spolu s archandělem
Michaelem ustavičně bojuje s princem temnoty
Sangariah                 - anděl půstu
Sangrariel                - anděl bránící vstupovat hanebným na nebesa
Sannul                    - anděl řady sil
Santanael                 - páteční anděl, dlí v třetích nebesích
Sar cha                   - doslova princ tváře
Sarafinah                 - anděl chránící boží trůn
Saraqael                  - jeden ze svatých andělů nálady
Saranana                  - anděl
Sarga                     - jeden z 5 nebeských písařů jmenovaných bohem (další 4 písař je Dabria,
                            Seleucia, Ethan (nebo Ecus) a Asiel)
Sariel(příkaz boží)       - těsně spolupracuje s Raguelem, je mu dána role rozhodčího osudu andělů,
                            kteří zbloudili z boží cesty. On je andělem znalosti, andělem smrti, a
jeden z vedoucí v nebeských armádách

Sarim                     - vedoucí nebeský anděl
Sarquamich                - anděl z třetí hodiny noci
Sasgabiel                 - anděl vyvolaný v obřadu zaříkání
Sataaran                  - duch s panstvím nad znamením Berana
Satarel                   - anděl nad skrytými věcmi
Savaniah                  - dělá všechno levitace, práce atd
Savuriel                  - andělská stráž třetích nebes
Sauriel                   - anděl smrti
Saxos                     - anděl zprostředkování
Schachlil                 - duch deváté hodiny
Schaltiel                 - anděl s panstvím nad znamením Panny
Schioel                   - anděl zákona, policie a právní ochrany
Schrewneil                - anděl vyvolaný pro získání nějaké dobré paměti a k otevření
                            srdce
Sealiah                   - anděl ovládající zemské rostlinstvo
Sealtiel                  - archanděl uctívání a uvažování a čtvrtku. Archanděl Sealtiel stojí
                            před bohem s kadidlem v ruce v ustavičném uctívání. Jeho andělská
čistota přetvoří lásku a uctívání, kterou my smrtelní poskytneme bohu.
Předpokládaný archanděl, který zastavil se Abrahama před zabitím
jeho syna Izáka jako obětí
Sebhael                   - duch pověřený knihami zaznamenávajícími dobro a zlo
Seclam                    - anděl řady sil svolal v ceremoniálním obřadu
Sedekiah                  - anděl
Sedim                     - hlídač nálady, vyvolaný v zaříkání zlých nálad
Sefoniel                  - jeden z dvou princů vládnoucích vesmíru, další je Loniel.
                            Slňuje přání a sny
Seheiah                   - anděl poskytující ochranu proti chorobě a ohni. On také
                            vládne nad dlouhověkostí
Sekel                     - ženský anděl
Selith                    - jeden ze dvou andělů  hlídajících Pannu Mariu
Serafina                  - anděl
Seraf                     - termín pro anděla, význam - ohnivý had. Jeden z andělů
                            s panstvím nad ohněm

Serapiel                  - anděl páté hodiny dne
Seraquiel                 - silný anděl seslaný v sobotu
Sereda                    - s panstvím nad středou
Seref                     - anděl přepravovující k nebesům mrtvoly
Seruf                     - anděl ohně. On je anděl, jehož jméno zvučí
Seth                      - anděl
Setheus                   - jedna z velkých nebeských síl dlící v šestých nebesích
Shahrivar                 - anděl srpna a čtvrtého dne měsíce
Shakziel                  - anděl s panstvím nad vodou
Shalgiel                  - anděl s panstvím nad sněhem
Shateiel                  - anděl mlčení
Shcachlil                 - anděl slunčních paprsků
Shekin                    - ženský aspekt stvoření. Svatý duch. Všechni kdo ji uvidí
                            se okamžitě uzdraví
Shekinah                  - ženský anděl osvobození a svobody. Je vždy blízko u lidstva
Shemeshiel                - anděl pomáhájící zastavit zneužití alkoholu
Shermuil                  - prostředník mezi modlitbami a princi sedmých nebes
Shetel                    - jeden ze tří andělů sloužících Adamovi
Shimshiel                 - andělská stráž
Shinial                   - jeden z 64 andělských dozorců u sedmi nebeských síní
Sialul                    - duch blahobytu. Anděly sedmé hodiny
Simikiel                  - anděl zničení, pomsty, potrestání
Sisera                    - duch touhy
Sitael                    - anděl k překonání protivenství. Je jeden z 72 andělů
                            zvěrokruhu, také jeden z 72 andělů nesoucích jméno
Shemhamphorae
Sizajasel                 - anděl řídící znamení Střelce
Sochodiah                 - dává vám kuráž ve věcech lásky
Sofiel                    - andělský nad záznamy duše, živých a mrtvých. Anděl
                            rostlinstva
Sohemme                   - anděl pečetě
Soluzen                   - anděl
Sopheriel                 - dává sílu číst myšlenky
Sophiel                   - hlídačové knih života a smrti
Soqed Hozi                - hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy
                            v našich životech skrz naše partnery
Sosol                     - panuje nad Štírem
Sothis                    - anděl
Sphener                   - nebeská síla vyvolaná proti démonu choroby
Splenditenes              - on nese nebesa na  zádech. On má šest tváří a úst.
                            On je také volaný monument nádhery
Ssnialiah                 - jeden z 14 velkých kouzelnických andělů
Stimulator                - anděl
Strateia                  - anděl mající sílu způsobit pád hvězd z nebes
Sui'el                    - anděl s panstvím nad zemětřeseními
Suna                      - cherub nebo seraf
Suphlatus                 - duch prachu
Sura                      - anděl koránu
Suriel                    - jako Metatron je princem přítomnosti a jako Raphael andělem
                            hojivosti. On je také nějaký laskavý anděl smrti (jeden z několika).
On je jeden z velkých archandělů. On je jedním ze sedmi andělů v
systému prvotních sil
Susabo                    - anděl cest a duch páté hodiny
Susniel                   - anděl šarmu. Jako "okouzlující" síla, je seskupený s
                            Michalem, Azriel, Shamshiel a dalšími anděly
Syth                      - anděl

T


Tablibik                  - duch fascinace a jeden z duchů páté hodiny
Tabris                    - anděl šesté hodiny, anděl svobodného rozhodování, volby a
                            alternativy
Tafel                     - anděl
Tagas                     - velký andělský princ
Taharial(Tahariel)        - anděl čistoty
Talia                     - nebeská rosa-jméno anděla
Taliahad                  - anděl vody, fyzické síly a bezpečí
Tamael                    - páteční anděl třetích nebes
Tér                       - jeden z deseti andělů doprovázejících slunce
Tariel                    - jeden ze tří andělů léta
Taroky                    - anděl času. Stojí mezi Zemí a nebesy
Tarwan                    - jeden z 10 andělů doprovázejících slunce
Tebliel                   - jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Teiaiel                   - anděl budoucnosti. On je trůn anděl
Telantes                  - anděl
Tempast                   - anděl prvního hodiny dne
Temperance                - anděl se sluncem na čele
Tepiseuth                 - anděl
Terathel                  - anděl řady panství. On "rozmnoží světlo, civilizace a
                            svobodu"
Terentia                  - andělský hlídač
Tetra                     - anděl touhy
Tharsis                   - velký anděl volby a životních rozhodnutí
Thelesis                  - jedna ze čtyři velkých svítících emanací boha
Theliel                   - andělský princ lásky
Thiel                     - anděl sloužící ve druhých nebesích ale také
                            slouží v třetích. On je vládnoucí princ středy
Thoth                     - anděl osmé hodiny noci
Tiel                      - andělská stráž
Tileion                   - anděl
Tilonas                   - anděl
Time                      - On je okřídlený se znamením slunce na čele. On lije
                            esenci života z jednoho poháru do dalšího
Tirtael                   - andělská stráž
Tixmion                   - anděl
Tomimiel                  - řídící anděl zvěrokruhu
Torquaret                 - anděl období podzimu
Trgiaob                   - on chrání divoké ptáky. Kdykoli slyšíte
                            nějakého ptáka zpívat, Trgiaob je blízko
Trsiel                    - anděl s panstvím nad řekami
Tsaphiel                  - jeden z andělů řídících Měsíc
Tual                      - anděl
Tubiel                    - anděl vyvolaný pro návrat malých ptáků k jejich majiteli.
                            Také hlava léta
Tulatu                    - jeden z osmi andělů všemohoucnosti
Turmiel                   - jeden z početných andělských stráží
Tuwahel                   - velká utěšitelka
Tzadiqel                  - archanděl
Tzadiquel                 - přináší vzpomínku na minulé životy, bývalé inkarnace a budoucí
                            životy. Pomáhá s medicínou a alchymií
Tzadkiel                  - anděl božské spravedlnosti
Tzaphqiel                 - chrání před vším zlem
Tzedeqiah                 - přináší čest, alávu a bohatství

U


Ubaviel                   - anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
Umabel                    - má panství nad fyzikou a astronomií. On je také jeden
                            z 72 andělů uchovávajících mystické jméno Shemhamphorae
Umeroz                    - anděl druhé hodiny noci
Uriel                     - anděl literatury a hudby. Uriel dávající dar tvořivého ohně
                            a sílu proroctví. největší požehnání. On je jeden z andělů
šance a záchrany
Uriron                    - anděl vyvolaný proti čarodějnictví a náhlé smrti
Urpaniel                  - andělské jméno proti zlu
Uvael                     - pondělní anděl dlící v prvních nebesích
Uwula                     - velká utěšitelka
Uzza                      - anděl
Uzziel                    - jeden z 7 andělů stojících před trůnem slávy. Je také známý
                            jako anděl milosrdenství, pod vedením lodě Metatron


V

Valoel                    - anděl s panstvím nad mírem. Modlíme se k němu za spokojenost
Vaol                      - anděl talentu a spěchu
Varcan                    - anděl s panstvím nad sluncem. On je král andělů vzduchu, rozhoduje
                            v den Páně
Vassago                   - objevuje ženské nejhlubší tajemství.  Anděl nalezení ztracených majetků
Vatale                    - princ nad všemi anděly
Veguaniel                 - anděl vládce třetí hodiny dne
Vehiel                    - anděl dávájící úspěch
Vehuel                    - on je také jeden z 72 andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
Vehuiah                   - jeden z osmi andělů plnících modlitby. On řídí první paprsky slunce
Vel                       - dlí v třetích nebesích. Středeční anděl
Venibbeth                 - anděl neviditelnosti
Verchiel                  - anděl měsíce července, vládce znamení Lva. Dává síly rozumu,
                            jazyka, učení a matematiky.
Vesta                     - hlídač posvátného ohně
Vhnori                    - jeden z dvou andělů znamení Střelce
Virtues                   - anděl lidskosti. Oni pomáhají lidem , kteříse aktivně pokoušejí
                            hýbat se světem. Tito andělé jsou zmocněni nad přirozenými silami
jako počasí  a hvězdná energie
Vohal                     - anděl síly
Voizia                    - anděl 12. hodin dne
Vraniel                   - anděl desáté hodiny noci.
Vretil                    - archanděl hlídač pokladnice posvátných knih. Říká se, že je moudřejší
                            než jiný archanděl
Vvael                     - pondělní anděl dlící v prvních nebesích

V, X, Y

Wallim                    - anděl sloužící v prvních nebesích

Weatta                    - anděl pečetě
Xexor                     - laskavý duch

Yabbashael                - jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Yahala                    - jeden z početných andělských stráží
Yahel                     - anděl otevírající zámky, dveře a tajemství
Yarashiel                 - jeden z početných andělských stráží
Yashiel                   - anděl obchodu a úspěchu v zaměstnání
Yefefiah                  - anděl
Yekahel                   - anděl
Yephiel                   - anděl šarmu proti zlu
Yrouel                    - anděl obavy, běžný anděl.
Yura                      - duch světla a deště
Yurkemi                   - anděl krupobití

 

Z

Zacharel - anděl síly
Zachriel  - anděl vládnoucí paměti
Zadkiel   - anděl útěchy, charity a jemnosti
Zafrire    - anděl ranní nálady
Zagzagel - anděl moudrosti, šéf stráží čtvrtých nebes, anděl hořícího keře. Učí nás jak poslouchat a vidět uvnitř
Zahariel  - velký anděl vyvolaný k vzdorování pokušení
Zakkiel   - anděl řízené bouře
Zalbesael- anděla s panstvím nad deštivým ročním obdobím
Zaliel      - úterní anděl dlící v pátých nebesích
Zamael   - anděl učení a pohlavních radovánek
Zavael    - anděl s panstvím nad vichřicí
Zayday   - jeden z andělů sedmi planet
Zazel      - velký anděl, zvláště efektivní pro zamilovaná zaklínání.  Spolu s andělem Asiel, může být užíván pro ochránu před náhlou smrtí
Zechiel   - přináší štěstí, harmonie a radost
Zeffar     - "duch neodvolatelné volby". On také slouží v deváté hodině
Zehanpuryu'h - velký andělský princ, generál nebes. Je vyšší než Metatron
Zeirna    - duch churavostí a páté hodiny
Zephon  - jeden z cherubů. Gabriel poslal Zephon spolu s Ithurielem k
                            nalezení satana. Oni ho nalezli v zahradě ráje, když lákal Evu
Zeriel(bůh je má skála)   - princ řady knížectví, vládce Vah, účinný proti hlouposti mužů.
                            Ve srovnání s Urielem, on je anděl září
Zethar    - anděl nesmrtelnosti a zmatku
Zianor    - anděl
Zidkiel   - anděl
Ziquiel   - anděl komety nebo meteorů
Zizuph   - duch svátostí oltářních a osmé hodiny
Zophiel  - duch příkazů, nálady a průvodců
Zuphlas  - ochranný duch lesů, stromů a jedenácté hodiny
Zuriel     - princ řady knížectví, vládce znamení Vah. Anděl září. Může vyléčit hloupost v lidech