Get Adobe Flash player

 

VÝKLAD KARET PRO JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ NA ROK 2019 OD ANDĚLSKÉ PANÍ

 

Beran

 

Se začátkem nového roku přichází pro Berany v období leden - únor, Nečekaná radost, radostné zprávy. Berani prožívají uvolnění pozitivní vyústění zkušeností, které prožívali s koncem roku 2018.

Březen- duben mohou Berani- ženy očekávat, že to budou dva měsíce, které mají věnovat intenzivně samy sobě. Je to o duchovním postupu, propojení lásky sama v sobě, léčení vnitřních části ženy v sobě, jako je já dcera, já partnerka, matka. Ujasnění si  svých vlastních potřeb a upřímných projevu citů, pocitů a emocí ven. Mají v tomto období zakončit co měly otevřené z předchozího roku. Pokud se sebou opravdu v tomto období nebudou pracovat, nebudou naslouchat samy sobě, přišel by v následujících dvou měsících prožívání v emocionální rovině smutek, období nižších vibrací, a na základě toho prožívání zkušeností, které by se jim vůbec nemusely líbit.

Muži- Berani pro období  březen- duben mají postaveno řešení energii vztahů s partnerkami, buď budou řešit- prohlubovat vztah se stávající partnerkou a nebo jim přijde do cesty možná partnerka nová pro vážný vztah. V každém případě vnímám, že by Berani- muži měli v tomto období zapracovat na osvobození se od vztahů předchozích, aby v rámci nového vztahu nemuseli prožívat situace, které by připomínaly energetickou zátěž svých vztahů předchozích a to by se jim nemuselo líbit. Pokud se Berani ( muži i ženy ) neosvobodí, nezvýší své vibrace, mohli by být v prožívání příchozího vztahu zklamaní, protože by jim hned od začátku partner tyto zátěže zrcadlil.

V prázdninovém období červenec - srpen mohou více očekávat, že budou vedeni k tomu, aby změnili své postoje, své myšlenky, kterými si vytvářejí budoucnost, aby se už konečně zbavili vytváření domněnek prožívaných ve vztazích a situacích celkově.

Září - říjen bude u Beranů o práci možných ujasnění si, zda je profese, kterou vykonává ještě v tuto chvíli pro ně přínosná, posunující. U někoho se může ozvat jeho nevyřešená minulost, kterou budou vedení dořešit do konce roku 2019.

Listopad - prosinec Berani pocítí rok 2019 jako hodně obohacující v rovině duchovní na základě prožitých zkušeností, ale zároveň je zde i možné finanční zlepšení, možná právě pro to, že dva měsíce před tím přehodnotili svoji profesi.

 

Býci

 

Se začátkem nového roku budou Býci až do února vedení k tomu, aby se zaměřili na sebe, na svá přání, pocity. Mají na sobě zapracovat v osvobozování od veškerých zátěží své minulosti, protože v dalším období březen- duben na ně díky tomu, že na sobě zapracují čekají pozitivní změny do všech směrů.

Muži - býci mají celkově první pololetí postaveno k definitivnímu dokončování toho, co už jako duše na své cestě životem nepotřebují a toto dokončování vrcholí v obdobím květen –červen.

Býci - ženy hned po příchodu nového roku se jim otevírá taktéž řešení partnerských vztahů. Své vlastní role ve vztahu k mužům a na základě toho by mohl nezadané přijít do cesty partner, který jí pomáhá v dalším období prožívání pozitivních změn.

Také se u některých chystá plánované otěhotnění. Celkově u žen je první polovina roku hodně živé období.

Květen – červen, kdy možná zakončují vše, co už v životě nepotřebuji a co je nefunkční, ať je to jejich osobní nebo v rámci různých vztahů, které zrcadlí její zátěže minulosti, na základě toho je druhá polovina roku pro Býky se začátkem léta odkládací. Zbavují se a samovolně od nich odchází co nepotřebuji, jak ve hmotě, tak ve vztazích.

Na to navazuje září – říjen, kde mohou Býci prožívat situace, které je povedou k uvědomění si ceny sebe samých, jak u Beranů, tak i u Býků je listopad- prosinec vnímán a prožíván jako pozitivní, posunující a nadějeplný.

 

Blíženci

 

Blíženci v lednu a únoru 2019 budou vedeni k tomu, aby se zaměřili na upřímnost sami k sobě, na prožívání pravdy, zda prožívají pravdu nebo iluze na základě prožívaného z minulosti. Poznat to mohou tak, že by vnímali faleš a neupřímnost v rámci svého okolí směrem k nim, mohou to prožívat jak uvnitř sebe, tak i okolo sebe. Bude to období pro ně posunující, které v dalším období březen - duben navnímají možná i formou zvýšení ceny sebe samých. Je zde i možné odraz a navýšení ve finanční rovině v podobě zvýšení platu, zvýšení pravidelného příjmu.

V březnu a v dubnu budou prožívat období Darů, takže mají být otevření pro přijímání.

Tam kde Blíženci s otevřením a přijímáním mají problém, budou prožívat zkušenosti, které je mají otevřít a je to po období květen – červen.

Zbytek celého roku pak budou mít,, jako“ za odměnu, protože na období červenec - srpen je karta Naděje, toto období vnímám otevření se pozitivnímu do všech směrů a na tu krásně navazuje karta Láska na období září – říjen, takže Blíženci mohou prožívat lásku v sobě, pak teprve okolo sebe… Může to být období, kdy se zamilují a pak tato láska a pocity by měly vydržet minimálně :-)až do konce roku, kde listopad a prosinec budou Blíženci prožívat to, co si naplánovali, naprogramovali, naslibovali, jak z úrovně duší, tak prožívané z roku 2019 pod vlivem energií toho, co během roku opravdu vymysleli.

Takže milí Blíženci, naslouchejte svým vlastním myšlenkám a slovům, kterými tvoříte svoji budoucnost stejně jako my všichni.

 


Raci

 

Raci v roce 2019 zahajují v období leden - únor ohledně svých partnerských vztahů - manželství, vážné vztahy. Vnímám, že budou řešit ve vztazích všemožnými směry. Zadaní přehodnocují, zda ve vztahu zůstat, někteří naopak prožívají větší hloubku, tudíž možné plánování svatby. U nezadaných spíše vnímám dle následujících karet, že ženy budou vedeny k tomu, aby se osvobodily od veškerých zátěží vztahů předchozích.

Březen - duben se dávají Raci do pohybu. Je možné cestování přímo fyzické nebo se mohou začít rozjíždět energie k tomu, aby začali žít v pravdě, bez iluzí, čemuž je intenzivně povede i následující období květen - červen Raky celkově, protože karta Soudce říká, aby začali být pravdivý k sobě celkově a pokud bude součástí jejich zkušeností (více vnímám zkušenost žen ) přímo nějaký soud, karty okolo prozrazují, že by u někoho mohlo jít o rozvod manželství, protože vztah není dále funkční, ale je zde i možnost nějakého jiného soudního jednání, ale kartu vnímám pozitivně, takže pro Raky s pozitivním vyústěním.

Červenec - srpen mají Raci kartu Milenec, takže u žen nezadaných možný příchod partnera nebo řešení stávajícího partnera formou prohloubení vztahu.

U mužů Raků období řešení sám sebe. Září - říjen mají Raci období pozitivní na různá setkání, jak fyzická s různými osobami, tak ale i pozitivní, příjemné zkušenosti.

Konec roku u Raků listopad - prosinec je o možném řešení vztahu s otcem, či setkání se zralou osobou mužského pohlaví, popřípadě Raci muži jsou vedeni k převzetí zodpovědnosti za svůj život, to znamená za každou svoji myšlenku, Raci!! Muži si intenzivněji než ženy uvědomují ke konci roku 2019 vnitřního posunu v rovině duchovní na základě prožitých zkušeností.

 

Lev

 

Rok 2019 Lvi nezačínají nějak pozitivně, spíše prožívají leden- únor zkušenosti zkouškové. Někteří si sáhnou až na psychické dno a to právě proto, aby změnili postoje sami k sobě a ke všemu, co je okolo nich, aby udrželi v rovině lásky své ego. V každém případě toto zatěžkávací období, pokud se z něho poučí a využijí, bude k jejich velkému prospěchu.

Březen – duben, dochází k pozitivním změnám v jejich životech. Ti, kteří toužili po dítěti, může to být období početí, je to také období,kdy se intenzivně věnují již svým narozeným dětem, nebo svému vnitřnímu dítěti, které je zdrojem pro naši schopnost prožívat v životě radost a spontánnost.

Pozitivní změny Lvi prožívají celkově od předchozího období do všech směrů.

Je zde i téma práce- zaměstnání. Mohou být více pracovně vytíženi, mohou být vedeni k přehodnocení pracovního místa, zda je ještě dále jejich profese naplňuje, ale vnímám i období prožívání Boží ochrany, mají se obracet na pomoc ke svým duchovním průvodcům.

Červenec – srpen, je to období Lvů pro příjemná setkávání jak s lidmi, které znají, to znamená přátelská setkání, ale i setkání s novými lidmi. U nezadaných je možné, že se blíží setkání s partnerem pro dlouhodobý, rozvíjející se vztah, který má být v září a říjnu rozhodujícím obdobím právě pro partnerské vztahy.

Přestože začátek roku pro Lvy nevypadal nijak příznivě, listopad - prosinec Lvi budou zhodnocovat rok 2019 jako plný darů, protože se jim právě v tomto období darů bude dostávat požehnaně, jen se jim potřebují otevřít a přijímat je.

 

 

Panny

 

Rok 2019 pro Panny začíná pozitivně s jakousi nadějí na zlepšení toho, jak hekticky prožívaly konec roku 2018.

Leden a únor mají šťastné životní období. Možné období zábavy, plesů, ale celkově i prožívání radosti z maličkostí.

Březen - duben mají nastavené na naslouchání fyzickému tělu, které jim říká, u někoho možná prostřednictvím diagnózy, že něco nějakým způsobem negativně mentálně zpracovávají, prožívají. Možná Panna bude potřebovat prostřednictvím nějaké nemoci i zastavit. Takže, Panny, naslouchejte tělu! V tomto období byste měly více odpočívat, meditovat. Někteří z vás budou procházet osvobozením se, léčení do hlubokých úrovní toho, co jste si přenesly jako zátěž po emocionálním těle ze životů předchozích.

V květnu a v červnu karta Věrnost vypovídá o tom, že budete intenzivně prožívat situace, které máte jasně dané. Jsou to i situace s příchutí minulosti, tedy následky karmy.

Panny  muži na základě prožitého v letním období- červenci a srpnu, prožívají sami sebe jako obohacení, posunutí se v duchovní rovině.

Panna celkově v tomto období více řeší své otce, celkově vztah k němu i možné zátěže z minulosti jako jsou viny, křivdy atd.

Září - říjen je období právě Panny, proto bude Panna prožívat intenzivně zatěžující, aby se co možná maximálně osvobodila. Některé budou možná prožívat citlivěji než jsou situace opravdu.

Listopad – prosinec bude Panna filtrovat. Bude jí filtrováno od veškerých zátěží do všech směrů, kterých se v průběhu roku nechtěla zbavit.

 

 Váhy

 

Váhy v roce 2019 zahajují leden - únor tématem sebelásky.

V rámci svého okolí mohou prožívat různé situace v podobě žárlivosti. Může jím být postaveno vlastní zrcadlo tím, jak se nemají rádi.

Některé mohou prožívat opačnou stranu, že jim někdo nějakým způsobem něco závidí. Ale myslete, že to je o tom, že se k nám znásobeno dostává zpět to, co sami vyzařujeme.

V období březen – duben, mají Váhy období prožívání toho, co mají a potřebují ještě v souvislosti se svojí vlastní minulostí, zároveň, je to období, kdy mají projít k důvěře v sami sebe.

Květen - červen, pro Váhy zlomové období, kdy mají dokončovat nějaké důležité téma. Je možné ukončení všeho nefunkčního do všech směrů.

Toto období by mohlo být pro Váhy emocionálně zatěžující, protože budou vedeny k projevu emocí, které byly v minulosti potlačeny. Jedná se o emoce zloby, zlosti. Nevnímám to jako špatně, naopak po uvolnění emocí, dochází k léčení fyzického těla od stávajících diagnóz, popř. odstraněním předcházíte v budoucnu projevením v podobě nemoci.

Září - říjen mají Váhy období Daru, takže se Váhy darům otevřte, přichází k vám něco, co jste si opravdu přály a zasloužily.

Ke konci roku listopad – prosinec, vás karta Zloděj upozorňuje na to, abyste během celého roku 2019 změnily možný přístup, postoj ve vašich vztazích, aby vám do cesty nemusel být postaven někdo, jako překážka, ať to je v rovině hmotné, nebo vztahové. A nezapomeňte na to, že každou myšlenkou tady a teď, svoji budoucnost tvoříte, takže strachem, že by mě někdo o někoho nebo něco připravil, si toho zloděje do té cesty mohu přitáhnout a jak se říká Karma je zdarma, takže pokud by i fyzický zloděj byl postaven do mé cesty, tak jen proto, že někdy i třeba v minulých životech, jsem sama zlodějem byla, ale není se čeho bát, nejde o život pouze o odlehčení toho, co už nepotřebujete :-).

 

 

Štír

 

Štíři rok 2019 zahajují hojností, prožívání období přínosu, bohatství do všech směrů. Takže pokud Vás napadne koupit los, vsadit sportku, tak se poslechněte, ale víte jak to funguje, pokud by vás peníze měly oddálit od vaší cesty a vy jako duše to nepotřebujete, tak prostě nevyhrajete, ale možná vyhrajete v jiné formě, možná v prožitku než ve financích.

Březen – duben se Štíři zbavuji zatěžujícího, ať to je formou vědomou, nebo ztráty. Ale taková ztráta, kterou si způsobím sama svojí ,,nepozorností“, protože nejsem celistvá u těla, tady a teď, také není nic příjemného…

Květen- červen, mají do života odlehčení, radost, příjemná překvapení v podobě i příjemných setkání, kde je i tato setkání mohou provázet až do období následujícího.

Červenec - srpen Štíři něco ukončují. Je to možná i filtrace pro ukončení nefunkčního vztahu nebo kde vztah naplnil svojí podstatu.

Na září – říjen, proto možná mají Štíři informace o možných projevech na fyzických tělech, aby přestali konečně tělo ignorovat a diagnózy přijímat pouze jako informace fyzického těla o nezdravém mentálním pohledu na prožívané situace, je to hodně spojeno s dalekou minulostí. Takže v tom období uchopte všechny křivdy, bolesti, viny skrze přijetí, odpuštění a propuštění v lásku a svá fyzická těla vyléčíte.

V listopadu a prosinci mají Štíři muži, prožívání období duchovního vzestupu právě na základě prožitých situací a to během celého roku. Ženy se mohou v tomto období setkat s osobou - mužem - pro ně duchovně zralým nebo by se mohlo jednat o setkání karmické ovlivněné nějakým slibem z minulých životů, popřípadě je zde u žen otevřeno řešení části ženy v sobě- já dcera.

Štíři celkově v tomto období řeší vztahy se svými otci, ,, Vyřeš si vztah s otcem a v životě si zajistíš prosperitu a finance…“

 

 

Střelec

 

Střelci rok 2019 zahajují v lednu a únoru pozitivními zprávami. Možné nové smlouvy, radostné výsledky vyšetření, atd. Měli by zároveň více naslouchat svému srdci, protože někdy jdou energeticky proti sobě, ovlivněni druhými, takže je důležité, aby se nechali vést tím hlasem, který je činí spokojenými a šťastnými.

Březen- duben je intenzivně pro střelce o práci, pracovním vytížení, změny možné v profesní rovině, prožívání všeho, co máte dáno,  to čemu opravdu věříte, ale také setrvání na místě i ve vztahu.

Květen – červen, máj lásky čas Střelec opravdu prožívá se šípem Amorovým :-) Láska v období s potřebami naplňováním svých vlastních potřeb, ale i rozsévání energie lásky do svého okolí. Stav euforie a štěstí trvá i pro letní období, kde se na Střelce usmívá štěstěna a máte si toto období plnými doušky užívat, více odpočívat již bez strachu z nedostatku financí.

Září - říjen Střelci dochází k pozitivním změnám v jejich životech. Ti, kteří toužili po dítěti, může to být období početí, je to také období, kdy se intenzivně věnují již svým narozeným dětem. Také se jedná o možných pozitivních změnách v životě.

Listopad - prosinec je pro Střelce nadějný do všech směrů. Prožívání vděku, pokory za vše, co se jim v životě dostává.

Jakákoliv situace v tomto období prožívána jako zatěžující je s pozitivním vyústěním.

 

 


Kozoroh

 

Kozoroh rok 2019 zahajuje očišťováním se od emocí zloby, kterou v sobě má nashromážděnou a nevyjádřil ji. Na základě toho se může setkávat v rámci vztahů okolo sebe s takovými zkušenostmi, které projev emocí otevřou. Vnímám to jako hluboký očistný proces, kdy má tělo být od těchto energií odlehčené. Na základě toho se v dalším období dějí taková setkání, až charakteru karmického, to znamená nevyrovnané účty. Ale na druhou stranu vnímám, že budou i setkání velice příjemná, s obohacujícími osobami.

Květen - červen se možná ozve fyzické tělo prostřednictvím nějaké diagnózy. Bude chtít s Kozorohy komunikovat, aby změnili postoj k sobě a vůči situacím, které prožívají. Zatím bude období Kozoroh prožívat takové situace, které mu pomohou nahlédnout do hlubších pravd toho, proč prožívá, co prožívá. Možné soudní jednání.

Následující období odkrývá, že u některých bude ještě možná příčina v rodové linii matky a bude to Kozoroh veden řešit. Ženy Kozoroh budou možná vedení k tomu, aby převzaly zodpovědnost za své životy a osvobodily se už definitivně od zátěží energií svých rodů z linie žen.

Konec roku 2019 bude pro Kozoroha také obdobím uvědomění si přínosu svých zkušeností během celého roku a budou prožívat více sami sebe ve větší ceně sebe samých a to se může odrazit až do hmoty, takže mohou začít lépe prosperovat i ve finanční rovině, navýšení platu.

 

 

Vodnář

 

Vodnář rok 2019 zahajuje období leden - únor ztrátami. Ne vždy to je negativní, protože se spíše chystá zbavování se všemožně zatěžujícího, jak v rovině hmoty, tak i v rovině vztahů. Doporučuji jim si kolem sebe udělat pořádek. Co nepoužívají darovat, poničené vyhodit a přestat lpět na věcech i lidech ve svém okolí, kteří je vysávají a energeticky snižují, protože jenom tak uvolní místo lidem pro ně přínosným.

Pokud mají otevřeno nebo novým rokem se otevře nějaké jednání na úřadech, mělo by jednání být pro ně pozitivní, ale zároveň i v tomto období se jim více připomínají průvodci bytosti světla a velice rádi by jim pomohli v nadcházejícím období.

Ženy Vodnáři budou pravděpodobně řešit až v emocionální rovině vztah se svojí matkou a na základě těchto situací mají v dalším období definitivně vystoupit z rodové linie žen.

V letním období červenec - srpen jsou definitivní konce pro Vodnáře celkově. Zakončení něčeho starého, všeho zatěžujícího a s podzimem a do konce roku se otevírá nová cesta.

Přichází nové nápady, podmínky, nový směr, nové myšlenky, nový postoj s nalezením své vlastní podstaty, toho kým Vodnář opravdu v těle je a je to tady pro mnohé Vodnáře opravdu božské načasování - mají to dáno.

 

Ryby

 

Ryby rok 2019 zahajují uvolněním po intenzivně prožívaném období konce roku 2018.

Prožívají pocit naděje, že se blýská na lepší časy. Dostávají nový, čerství vítr do plachet, více energie. Dokáži si více užívat každý okamžik na základě zvýšení vibrací díky prožívaným pocitům.

Březen - duben je obdobím, kdy se dostávají k Rybám pozitivní zprávy, které ovlivňují celou jejich rodinu, protože tento rok se budou Ryby intenzivně prožívat v rámci vztahu v rodině.

S nástupem jara v období květnu, kdy začíná kvést příroda začíná intenzivněji Ryba prožívat rozpuk situací okolo sebe. Dostávají se jim do cesty duchovně zralé osoby, kterým mají naslouchat, protože jim mohou díky osobním zkušenostem pomoci v ujasnění si toho, že už nepotřebuji žít to, co žily generace před nimi.

Mohou to být přímo vztahy jejich rodičů, prarodičů, protože i Ryby ženy mají v rodičích nastaveno kopírování prvopočátečních prožívání jejich osobních vztahů se svými partnery a to se má v rámci poloviny roku začít u nich měnit. Mají ze stávajících vystupovat a díky tomu mít vedle sebe partnera, který jim zrcadlí jejich osobní proměnu.

Pro ženy Ryby vzkvétá stávající partnerský vztah, popřípadě přichází partner nový v úplně jiné vibraci.

Ryby muži se budou intenzivně zaobírat v období listopadu a prosince sami sebou přes vztahy s partnerkami a matkami. Ujasňují si to, co oni sami potřebují a co už ne a na základě toho se více přibližují sami sobě.

 

Vytvořila pro Vás Andělská paní

https://andelskapani.cz/

https://andelskapani.cz/index.php/rok-2019/281-vyklad-karet-pro-jednotliva-znameni-na-rok-2019-od-andelske-pani

Kopírování textu bez aktivního odkazu na stránku je zakázané.