Jakým způsobem probíhají andělská terapie?

Průběh andělských terapií je velice individuální. Je velký rozdíl, zda se jedná o terapii skupinovou nebo osobní a také je velký rozdíl, při délce trvání setkání zúčastněných.

Jinak probíhají hodinové terapie(osobní nebo skupinové), a jinak probíhají terapie při celodenních nebo vícedenních setkáních.

Osobní a hodinové(skupinové) terapie probíhají v relaxačních polohách (sed, leh), kde dochází ke zklidnění do meditačního stavu, často do energetické hladiny alfy, naladění a ukotvení se na přítomný okamžik, doplnění energie, zharmonizování na všech rovinách a pak teprve přichází vlastní terapie, kterou přijímám prostřednictvím intuice, obrazů a vedu mluveným slovem k vizualizaci a prožitku, a to po naladění na jednotlivce nebo skupinu.

U osobních konzultací, které probíhají u mě v poradně se odehrává andělská terapie, aniž si to kolikrát klient vůbec uvědomuje. Přijímá, že mu skrze mě přichází sdělení od bytostí světla

( informuji v tu chvíli o tom klienta), ale jak na něj v ten okamžik tyto bytosti působí a pracují málokdo vnímá.

Celodenní a vícedenní skupinové terapie probíhají synchronně, dle stavu momentálních energetických vibrací, životních situací, bloků zúčastněných. Mé zkušenosti mě vedli, abych tyto terapie kombinovala s katarzními technikami, kde máme možnost uvolněné bloky vyjádřit emocionálně a tak zcela vyčistit až z fyzické roviny. K tomu jsem byla zasvěcena do Osho meditací, které jsou k tomuto účelu naprosto jedinečné a i zde, kterou z nich ( je jich více) v daný okamžik využiji jsem vedená intuitivně.

Také jsem byla vedená v loňském roce k vytvoření dvou Andělských terapií vedené mluveným slovem na CD, aby na sobě mohli lidé pracovat sami v domácím prostředí.

Co k ní potřebujete? (meditační hudba, jaký prostor….)

Co potřebuji já? Lidi, kteří přijdou bez očekávání, protože tím nedávají žádné hranice vlastnímu prožitku, ale vesmír ví koho a kdy mi poslat, abych byla užitečná 

K samotné terapii je zapotřebí klidné a čisté prostředí, meditační hudba- klidná, jemná, bez zpěvů . Co se týče prostor, tak na hodinové terapie jsou naprosto úžasné solné jeskyně i přesto, že jsou na počet lidí hodně omezené na 8-15míst.


Víte předem, na co bude terapie zaměřena a nebo vás vede intuice? (či andělé :-))

Tak, jak se já sama vyvíjím, tak již několik let nemohu dopředu stanovit žádný program a ani při hodinové terapii a to právě z toho důvodu, že mi informace přicházejí až po naladění na zúčastněné a napojení na duchovní zdroj. Jsem takový průtokáč, mezi vesmírným zdrojem a klientem, kdy sama někdy po terapii žasnu, co se odehrávalo za úžasné situace.

Dnes zpětně vím, že dokud jsem program stanovila dopředu a podle něho se řídila, bylo to ovlivňováno mým egem, který mě v tom čase ovládal silou mého strachu, abych vedla lidi správně, abych byla dobrá atd. Je to proces růstu ve kterém se nezastavíme nikdo a já to dnes již s pokorou přijímám, protože vím, že vždy v daný okamžik děláme všichni to co jsme schopný. Proto dnes na mých pozvánkách na akce najde název ,,Léčení s anděly,, což prakticky zahrnuje vše.

Informace mi přichází střídavě z různých zdrojů a vnímám je rozdílným stavem vibrací. Je to takové jako když se šplháte na skálu a já Vám ze spodu pomáhám a držím, abyste se k tomu vrcholu dostali. Ze začátku terapie jste podporováni bytostmi světla, které jsou s Vámi na Zemi a dle duchovního rozvoje duše.


Pro kolik lidí se taková terapie dělá – je to nějak omezené? (vím, že zřejmě počtem míst, ale pro jistotu :-))

Ano, u mě jsou terapie omezené co se týče počtu lidí prakticky prostorem, ale neberu to osobně jako omezení, protože vím, že budu zavedena vždy na správné místo a ve správný okamžik.


Jak terapie může lidem pomoci? Co si z ní odnesou? (dojmy, nějaký příběh…)

Andělské terapie uvolní energetické bloky, pomáhají nám zbavovat se již nepotřebných, negativních zátěží i karmických(z minulých životů), velice často jsme vedeni k očištění, osvobození se od karmy.

Učí nás odpouštět, přijímat, prožívat, léčí, harmonizují nás na všech rovinách našich těl- (éterické,nebeské,intuitivní,karmické,mentální,astrální,).

Co si z ní lidé odnesou? Jsou to většinou silné prožitky v obrazech, pocitech, ale i jasných sděleních, jak v nějaké situaci, kterou momentálně v životě řeší dořešit, nebo postupovat. Velice často dochází k pochopení a přijmutí, co a proč se nám děje právě to či ono. Že situaci na kterou jsme nahlíželi pouze z lidského úhlu pohledu, má pro nás hluboký duchovní význam. Lidé z mého úhlu pohledu odcházejí lehčí, krásnější s úsměvem na tváři s otevřeným srdcem, plni lásky.


Jak často takové terapie pořádáte? Je to pro vás nějak psychicky či energeticky náročné, připravujete se předem?

Pořádám hodinovou terapii pravidelně ve14ti denním intervalu v úterý v Praze5 na Smíchově v solné jeskyni Solnice(zde mám i poradnu), dále terapii vedu individuálně ve východních Čechách také v solné jeskyni v Žamberku.

Celodenní terapie, jsem od loňského roku rozšířila v Brně, Pardubicích, doposud jednou za 2 měsíce.

Vícedenní akce jsem doposud pořádala cca po 3 měsících. Nejčastěji na Hedeči ve východních Čechách. Nejbližší vícedenní akce proběhne na Slapech.

Od loňského podzimu jsem byla vedená, abych intenzivně jezdila na ezofestivaly, kde se u pořadatelů snažím prosadit dost časového prostoru, aby andělskou terapii mohli ochutnat návštěvníci těchto festivalů, abych světelné bytosti opět pozvedla do lidského vědomí. Proto mám víkend nyní málokterý volný, ale pokud se má nějaké setkání uskutečnit, jsem vždy včas vedená, udělat potřebné kroky 

Ano, kdysi pro mě bylo pořádání těchto setkání psychicky náročné. Dnes si již dovoluji plnými doušky prožívat každou minutu, která se se skupinou odehrává, protože i přesto, že jsem kanál informací, jsem součástí každé skupiny a vždy jsem i já obohacována o informace, stejně tak o energii.

Předem se nepřipravuji na žádné akce v tom směru, že bych plánovala program, jak je již výše psáno. Co je důležité, ne jen pro mě, jako terapeuta, ale pro nás všechny- pracovat na sobě každý den, každou myšlenkou si držet stav lásky, žít přítomností, pak jsme připravený kdykoliv na přímé napojení ke zdroji vědění, andělům, Bohu, říkejte tomu, jak chcete…

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení