DAVID HAWKINS a úrovně vědomí. 

Dr. David Hawkins vypracoval mapu vědomí, ve které uvádí jednotlivé stupně úrovní vědomí.

Úroveň vědomí je něco jako oblast/rozpětí, ve kterém se naše myšlenky pohybují. Tedy určitý typ myšlení, životního přístupu, způsobu jednání, emočního ladění a zkušeností, které člověk získává.

Hawkins pojmenoval 17 úrovní vědomí a přiřadil jim kalibrační číslo. Kalibrační úroveň 200 uvedl jako přelomovou, která zásadně odlišuje způsob bytí lidí pod a nad touto úrovní. V této úrovni se mění fyziologie a fungování lidského mozku a převládající způsob zpracovávání informací.

Úroveň 200 podle Hawkinse odděluje život v pravdě proti životu v ne-pravdě, pozici moci od síly, konstruktivní přístup od destruktivního, pozitivního vnímání od negativního, proces expanze od kontrakce.

Chování je odrazem úrovně vědomí, úrovně kvality informací, které o sobě máme. Tedy, co si o sobě a o našem místě ve světě, myslíme. Naše chování zrcadlí, nakolik byly základní potřeby v našem dětství naplněny, nakolik si je uvědomujeme, umíme vyjádřit a případně požádat o jejich naplnění, pokud se nám jich žádá.

Dr. David Hawkins vypracoval mapu úrovní vědomí a každé úrovni přiřadil kalibrační číslo.

Hawkins uvádí, že úrovně vědomí pod kalibračním číslem 200 jsou ty, kde se používá manipulace k dosažení toho, co potřebujeme. Tedy lidé, žijící na těchto úrovních vědomí, mají zcela jiné informace o sobě a o svém místě ve světě než lidé nad kalibrační úrovní 200.

Úrovně vědomí pod 200 jsou ty, kde převažují myšlenky a emoce jako je

  • stud/ponížení,
  • vina/obviňování,
  • strach/úzkost,
  • apatie/zoufalství,
  • smutek/lítost,
  • hněv/nenávist,
  • pýcha/pohrdání.

Dosáhneme-li našimi zkušenostmi, znalostmi a vědomostmi takových informací, které rozšíří naše vědomí nad úroveň 200, začínáme žít život “v pravdě”, život, kdy nevyčerpáváme ostatní svým manipulativním chováním a bytím, kdy nežijeme na úkor druhých.

Život, kdy jsme si vědomi svého místa ve světě a nemáme již potřebu obhajovat toto místo ani nikoho přesvědčovat o jeho právu.

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení