Nahrát tento channeling bylo skutečnou výzvou! Původně byl přijat v oblasti Washingtonu DC, ale nenahrál se v kvalitě, která by umožnila umístit ho na náš web v audio podobě. Nahrávka však byla dostatečně srozumitelná, abych ji mohl přepsat. Stejný channeling nám Kryon předal i ve Worcesteru v Massachusetts, ale nahrávací zařízení jednoduše přestalo pracovat… takže ani tato událost neměla být v podobě MP3. Kryon však tuto informaci channeloval ještě do třetice v Albuquerque v Novém Mexiku (pokaždé s malými úpravami). Je velmi neobvyklé mít tolik channelingů o stejném tématu, ale v tomto případě Kryon pokračoval v předávání, dokud se nám ho nepodařilo nahrát!


Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby! Někteří řeknou, že to není možné… aby energie od andělské formy přicházela prostřednictvím lidské bytosti. Budou říkat, že se to tak nikdy nemůže projevit. A tak vám v tuto chvíli říkám, že se tato energie sama ukazuje na tomto pódiu a že někteří ji dokáží právě teď „vidět“. Nemusí se pro to ani „zahřívat“. Já jsem Kryon a přicházím skrze svého lidského partnera. Takový je ten způsob – s jeho svolením a skrze spojení s jeho vyšším já, abych se mohl setkat s rodinou přede mnou. Vytváří to znovusjednocení takového druhu, které může už navždy zůstat v myslích určitých duší, které tu jsou, protože poznají, že jsme se jich dotkli, a v některých případech také, že byli uzdraveni. Až „uvidíte“ barvy a ucítíte dotek Ducha, pak z toho mohou ti rozumovější z vás poskládat skutečnou realitu. Ale pro nás se to děje, zatímco zde sedíte.


Žádám vás, abyste odložili tu část svých 3D myslí, která vám dnes večer brání v radosti. Žádám vás o víru, abyste dnes večer mohli být uzdraveni. Je to drahocenná chvíle – bezpečný čas během předávání tohoto poselství. Je zde příjemná energie – energie bezpečí. Toto je čas, pokud kdy byl nějaký čas, abyste položili otázky, které vám dal můj partner dnes večer [během Leeova učení o DNA]. Máte odvahu požádat o aktivaci svých interdimenzionálních částí? Jsou zde někteří, kteří se toho bojí. Bojí se osvícení. Říkají: „Došel jsem až tam, kam jsem chtěl zajít. Stačí mi, že jsem tady.


Ach, drahý člověče, dovol, abych nyní promluvil k tvému srdci. Věci, kterých se bojíš, jsou ty, které jsi sám vytvořil. Pocházejí z tvé lidské mysli a z lidské duality. Tvé myšlenky kolem toho vytvářejí rozumové skládanky a vlastní scénáře toho, co se stane, aby zapadly do konstrukce, která bude dávat smysl. To vytváří démony, selhání a nízké sebevědomí. Neboj se lásky Boha! Proč by ses bál toho, že budeš uzdraven? Bál by ses radosti? Možná si myslíš, že když učiníš tento duchovní krok, o kterém mluvíme, tak budeš ostatním připadat divný. Možná si říkáš, že už tě členové rodiny nebudou tolik milovat. Možná si budou myslet, že se řítíš do propasti nebo jak to chceš nazvat. Neuvědomuješ si, že když na sebe tímto způsobem vezmeš plášť Ducha a aktivuješ takto svou DNA, pak tě místo toho mohou ostatní vnímat jako čistého a vyrovnaného? Tvá rodina může za tvými zády dokonce říkat:„Nevíme, co se stalo mámě nebo tátovi. Nevíme, co se stalo babičce nebo dědovi. Nevím, co se stalo mému partnerovi.“ A pak uslyšíte: „Ale miluju to! Ať je změnilo cokoli, udělalo je to mnohem vyrovnanější.“ Přemýšleli jste o tom někdy? Taková je osvícená bytost. Je esencí pochopení a čisté lásky. Září energií klidu. Lidé s ní chtějí být. Není problém být jejím přítelem.


To je to, co pro sebe můžete udělat. Všechny ty věci, o které byste žádali ve svých modlitbách či meditacích – zmírnění frustrací, osvobození od dramatu s ostatními ve vašem životě – tyto věci jsou velmi připraveny na to, aby byly vyřešeny. Mnohé z nich jsou ve skutečnosti součástí vašich lekcí,čekají na vyřešení. Pomalu, jakmile to vaše cesta umožní, bude DNA aktivována vaším požadavkem s čistým záměrem. Proto tu jsme, drazí. Můj partner vám pověděl o této místnosti: někteří zde měli zjevení, někteří zde nalezli Boží lásku a směr pro své životy. Někteří tu našli rodinu a nyní vědí, že nejsou sami. Pozvánka pro vás je stejná, víte? Chystáte se setkat jen s těmi, se kterými jste sem přišli nebo potkáte někoho dalšího? Řeknete dnes „ahoj“ někomu, koho neznáte? Možná je to člen rodiny čekající na vaši energii. To se u těchto typů setkání děje – znovusjednocení, léčivá setkání, setkání skutečně měnící vaši mysl díky energii, která je zde dnes poskytnuta.
Já jsem Kryon. Jsem to, co definujete jako anděla. Dokonce ani nevím, co to skutečně znamená, ale vím toto: jsem stejný jako vy, když nejste zde. To vím. A když nejste tady, jsme bratři a sestry, pokud nás chcete takto rozdělit. Jsme rodina a v kosmu se pohybujeme společně. Když nejste tady, víte vše. Když nejste zde, věci dávají mnohem větší smysl a dualita není přítomná. A tak vám říkám, rodino, že když berete za ruku Ducha a posouváte se vpřed, je zapotřebí prvku důvěry.Musíte mít víru v Boží lásku a v to, co jsme pojmenovali „kosmická inteligence“.


Sedm kosmických zákonů


Dnes večer zde probíhá učení. Rád bych vám představil sedm kosmických zákonů Kryona. Už jsem to udělal dvakrát dříve, ale toto je channeling, u kterého jsem chtěl, aby byl nahrán a přepsán.


Některým to může připadat jako shrnutí, protože všechny tyto koncepty vám byly představeny v minulých 18 letech, ale nikdy ne tímto zhuštěným způsobem, ani takto seskupené. Můj partner ví, co přichází, protože tyto věci říkal už dříve. Ale neví, co k tomu bude přidáno. Toto jsou kosmické zákony, které já, coby entita, kterou jsem, považuji za nejdůležitější pro lidskou bytost.Některé z nich vás mohou šokovat nebo překvapit svou jednoduchostí, ale nejsou jednoduché. O všech mluvím s láskou Boha. I když vám je předám v řadě, lineárním způsobem, není to pořadí jejich důležitosti. Nicméně numerologické hodnoty jejich pořadí mají svůj význam.


Číslo jedna:Nikdy se nemůžete vrátit k méně vědomému stavu. Žádný člověk nemůže dobrovolně nic přestat vědět. Jakmile je to ve vaší mysli a duchovní energii vaší DNA, je nemožné, abyste to přestali vědět. Pokud dnes večer kdokoli z vás na tomto místě dojde k odhalení, nebude schopen tuto zkušenost vymazat. Ach, můžete ji zkusit zapomenout, ale stále tu bude. Nemůžete jí přestat vědět. A tak vám říkáme toto: buďte opatrní v tom, co se chystáte vědět, protože to změní váš život.


Pokud se například rozhodnete studovat energetické aspekty čísel kolem vás, všechny je sečtete a jejich součet bude dávat stejné číslo… užasnete nad tou shodou náhod! Tak se to stalo mému partnerovi. Dal jsem mu to takovým způsobem, aby to nemohl nevědět. Je to jedna z věcí, které ho postrčily k dalšímu kroku. „Co se to tu děje za podivnosti?“ řekl. A tak mu tyto podivnosti daly 3D důkaz interdimenzionálního konceptu Kryona. Ten fakt nikdy nemůže přestat vědět.


Pokud dnes večer cítíte dotek Boží lásky způsobem jako nikdy předtím, pokud odsud odejdete skutečně uzdravení, pak to nemůžete přestat vědět. Pokud se vám dostane odhalení, jak něco funguje, nemůžete přestat vědět ani to.


Někteří z vás o to požádali. „Drahý Duchu,“ říkali jste „pověz mi, co potřebuji vědět.“ Pak začíná učení a jsou vám ukázány věci, na kterých byste měli pracovat. Někdy je to vaše zdraví. Nemůžete to přestat vědět, že? Někteří řeknou: „Já jsem ale lidská bytost se svobodou volby. A pokud se to rozhodnu ignorovat, tak můžu.“ Máte pravdu, ale to není totéž jako přestat vědět. Je to lidská bytost, která se rozhodla pro popření. A pokud je ta informace hluboce duchovní, pak se stanete nevyrovnanými. Není možné, abyste věděli něco hlubokého a předstírali jste, že to neexistuje. Říkáte tomu „slon v pokoji“. Není možné to ignorovat. A tak budete žít svůj život v nerovnováze. Buďte opatrní v tom, co se rozhodnete vědět. S veškerou láskou a moudrostí vám říkáme, že existuje proces, který se spustí, když s čistým záměrem požádáte o to, aby započal. Je to hlubší, než si myslíte. Jakmile ho dosáhnete, není možné se vrátit zpět. To je první kosmický zákon. Číslo jedna představuje v numerologii nové začátky.


Druhý Kryonův kosmický zákon je tento: V každé lidské bytosti je hluboké božství. Ale není to intuitivní. Leží tam a „ťuká na vás“. Vy víte, že tam je. Je ho tam dost na to, abyste objevili náboženství, že? Je tam a vy víte dost, abyste šli a nalezli Boha v nějaké formě a toto hledání naplňujete skrze členství, připojení se, uctívání, doktrínu. Ale pravda o tom, kdo jste, je skrytá. To je druhý zákon. Není intuitivní, že jste Bůh. Není intuitivní, že uvnitř vaší DNA jsou všechny tyto dary. Je to překrásný kosmický zákon. Je překrásný, protože vás udržuje ve stavu, kde to tak musíte myslet, pokud se rozhodnete hledat božství. Nemůže to být ledabylé, protože byste nedostali odpovědi. To vysvětluje, proč někteří z vás možná otevřeli a studovali knihu a řekli: „Zkusím to nebo tamto.“ A pak: „Nefungovalo to u mě.“ Možná dokonce i dnes večer odsud odejdete a budete říkat: „Ani tohle u mě nefungovalo.“ Povím vám proč – protože jste do toho nic neinvestovali.Bylo to ledabylé připojení se, kdy jste hledali něco, co vás změníProč jste místo toho nehledali nástroj, pomocí kterého byste se mohli změnit sami? To je to poselství. To protože jste se rozhodli neotevřít své srdce, protože jste neviděli příležitost, když se objevily zástupy andělů, ať už to pro vás znamená cokoli.


V této místnosti jsou bytosti minulé i přítomné – vaše kousky, o kterých ani nevíte. Je zde přítomná Akáša [životní síla na planetě]. Víte, co to je? Jste toho součástí. Uličkami zde kráčí esence těch, které jste na této planetě milovali a ztratili. Můžete o nich přemýšlet. Můžete říci: „Co by udělali, kdyby mě teď viděli?“ A vyvoláváte si ve vzpomínkách mámu nebo tátu: „Pomoz mi uvidět pravdu!“ Taková je rodina, která vás obklopuje celou dobu. Jsou tu. TADY skutečně jsou… ne nahoře na nebesích. A nikdy skutečně neodešli, víte? Někteří z vás to budou vědět, protože ucítí jejich vůni a budou vnímat jejich přítomnost. Nemluvte o těchto věcech naprázdno. Říkám vám to jako součást kosmických zákonů. Jste božská stvoření a máte závoj, který to před vámi skrývá. To bylo číslo dvě. Dvojka v numerologii zastupuje dualitu.


Číslo tři. Je to tak hluboké a tak jednoduché – a vy to ode mne slýcháte stále dokola všechny ty roky. „Říkáš to příliš často, Kryone,“ říkají mnozí. Ale já vám to povím ještě jednou. Kryonův kosmický zákon číslo tři: Jste vroucně milováni.
Na mé straně závoje jste milováni všemi bytostmi v kvantovém hologramu – více bytostmi, než kolik jich dokážete spočítat… je jich víc než čísel, které byste dokázali slovně vyjádřit. Přesto mají všichni něco společného – jsou součástí jednoho vědomí, které zná vaše jméno. A ani tomu nevěříte. „Příliš velkolepé,“ můžete říci. Mám o tom pro vás více informací. Počkejte, až uslyšíte kosmické zákony šest a sedm! Všude, kam jdete, jste známi a vroucně milováni. To je základní emoce vesmíru, pokud to tak chcete nazvat. Je to láska. Všichni mistři, kteří vás kdy navštívili, vám toto říkali, přesto stále vyrábíte důvody, proč to pitvat a zpochybňovat.


Je to energie, kterou jste cítili, když jste přišli na Zemi, a ucítíte ji znovu, až ji budete opouštět. Slibuji, že až se vaše oči naposledy zavřou a vzpomenete si, kdo jste, bude tam už jenom láska. Až se setkáme v Jeskyni Stvoření, bude tam radost. Nebojte se té chvíle, drahé lidské bytosti. Ach, nepleťte se –my chceme, abyste tu zůstali velmi dlouhou dobu, protože na této planetě potřebujeme vaše světlo. Proto tu jste. Ale povím vám toto: Až nastane váš čas, nebojte se toho – protože se vracíte domů. Je to skvělý okamžik a dochází k tomu neustále… večírek, který nikdy nekončí. Je to radostná doba spojení srdce a světla, které je pro vás v tuto chvíli nepochopitelné. Dochází k tomu neustále, jak lidé přicházejí a odcházejí. Nedokážu to ani popsat. A mnozí z vás odsud odejdou a nebudou tomu věřit. To je číslo tři.


Číslo tři v numerologii představuje katalyzátor. Katalyzátor je energie, která poskytuje tlak pro transformaci z jedné energie do druhé, přesto sebe nikdy nezmění. Takže můžete říci, že tato milující energie je hlavním katalyzátorem změny a transformace pro lidskou bytost. Láska je taková. Zcela mění lidské životy a dává jim důvody k existenci. Projevuje moudrost tam, kde byla nevědomost, a soucit, kde nebylo nic než prázdnota. Je to důvod pro všechno a je to společný jmenovatel obou stran závoje. Je to razítko Kryona a klíč k osvícení lidské bytosti. Je to světlo objevu na potemnělé Zemi a skutečná útěcha pro ty, kteří jsou nešťastní. Skutečně! Jste vroucně milováni.


Číslo čtyři je atribut mechanismu inkarnace, životního vyjádření nebo toho, čemu říkáte koloběh životů na Zemi. A tady je: Vše, co se duchovně naučíte v jednom vyjádření (životě), to si ponesete i do toho dalšího.


To znamená toto: Ať už se nyní naučíte cokoli, nemusíte se to učit znovu, až se opět vrátíte. Je to ve vaší Akáše jako nádoba, která obsahuje vše, co jste se naučili. Je naplněna vašimi životními lekcemi.Každá inkarnace, kterou jste měli před touto, a všechny věci, které jste se naučili, jsou v té metaforické nádobě. A když se rozhodnete zatlačit na ty dveře a otevřít duchovní nádobu moudrosti, bude z ní proudit veškerá vaše práce za celé věky. Je tam vše, co jste se kdy naučili, od doby, kdy jste začali cestu příchodů na Zemi.


Někteří ve svých nejtemnějších chvílích říkali: „Kdybych se měl vrátit zpátky a znovu se to učit, pak už se sem nechci vracet.“ No, nemusíte se to znovu učit. To vysvětluje, proč ti, kteří nikdy neprošli žádným duchovním tréninkem, mají tak hlubokou moudrost. Vysvětluje to, proč děti nového vědomí přicházejí a mají s sebou zpola plnou nádobu už od svého narození, ať se děje cokoli. Jakmile tuto nádobu otevřou – dokonce i nejmenší děti – začnou z ní proudit hluboké myšlenky z druhé strany závoje… kým bývaly, fungování života a proč si vybraly své rodiče. To by se nedělo, pokud by nebylo nového nastavení magnetismu na planetě – důvodu, proč tu jsem.


Jsou zde nové nástroje, můžete říci – nový interdimenzionální aspekt lidského života, který jste při svém narození neměli. Museli jste na nich pracovat, ale nové děti už s nimi přicházejí. Proto nechtějí ani stát v řadě. [Smích.] Nechtějí být lineární. Chtějí dělat všechno naráz, pokud jste si toho nevšimli. To je atribut, který u vás nebude ztracen. Je o učení se a měli byste ho oslavit.


Nyní dovol, abych ti řekl, co to znamená, pochybovači. Jsou v tobě obsaženy některé z největších duchovních pravd, které jsi kdy měl. Chci vám všem říci, že mezi posluchači je šaman a ani o tom neví. Bojí se otevřít nádobu a možná ji kvůli tomu strachu v tomto životě neotevře. Ach drahý, ty víš, ke komu hovořím, že? Pokud se kdy rozhodneš tu nádobu otevřít, zaplaví tě hluboké znalosti věků. Je v ní léčitel, pokud se pro to rozhodneš. Část tvé duality chce, aby poklice zůstala na svém místě, protože víš, že když tu nádobu otevřeš, už to nemůžeš vrátit zpět [první kosmický zákon]! Ty víš, že to tam je, viď? Chceš to tentokrát udělat nebo ne? Nijak tě pro to nebudeme soudit. Můj drahý, až tě uvidím na mé straně závoje, tvůj večírek bude úplně stejný, ať už se rozhodneš jakkoli. Jsi vroucně milován. To bylo číslo čtyři.


Číslo čtyři je v numerologii číslem Země a zahrnuje strukturu. Je to číslo uzemnění. Takové jsou znalosti věků. Je to zlato, které je život za životem těženo z Akáši. Je to jediná věc, kterou si nesete z jednoho života do druhého a je nejpraktičtější ze všech. Vaše duchovní znalosti jsou jako plášť Boha. Když požádáte, aby se tato nádoba začala otvírat, začne z ní proudit velmi příjemná energie – vaše vlastní mistrovství.


Číslo pět je to, když vyjádříte čistý záměr a aktivujete desátou vrstvu DNA. Zároveň s tím se stane ještě něco dalšího, co je velmi silné: Dáte svolení kosmu, aby přenastavil věci kolem vás. Někteří z vás vědí, co tím myslím, že? Dáváte svolení ke změně. Ve vaší nejtemnější hodině možná křičíte, když věci nejdou dobře.


Tehdy člověk říká: „Bože, kdo ti dal svolení takto změnit můj život?“ A já bych vám odpověděl, že jste to byli vy! Takže buďte opatrní. Než se rozhodnete zatlačit na ony dveře, abyste vytvořili aktivaci jakékoli z těchto vrstev DNA, buďte připravení na změny, které mohou ve vašem životě nastat. To není ezoterický brept. Mění to život. Jen se zeptejte někoho z vašeho okolí, co se mu stalo, když se rozhodl nalézt „Boha ve svém nitru“.


Vy všichni sedíte v čase a místě, které je extrémně silné a příhodné. Potřebujeme tvé světlo pro tuto planetu. Pokud se rozhodnete poslat světlo, chystáte se změnit planetu. Důvod, proč tu jste, úplně každý z vás, je stejný jako důvod, proč jste se probudili – dokonce i vy, pochybovači – důvod, proč jste dnes na toto setkání přišli s někým jiným. Nesoudíme nikoho z vás. Pouze vám říkám fakta. Existuje důvod, proč jste sem přišli, abyste slyšeli tyto věci – abyste ještě víc naplnili tu nádobu, abyste si uvědomili způsob, jak věci fungují.


Kosmický zákon, o kterém hovořím, je ten, že jste dali svolení pro životní změny, když jste se přesunuli do arény a požádali jste Boha, aby vám řekl, co potřebujete vědět. Takový je způsob těchto věcí, víte? Takto to funguje. Je to jako přihlásit se do regimentu pracovníků světla, přičemž dáváte Duchu svolení k zařazení se do šiku těch, kteří uzdraví tuto planetu. A dobrá zpráva je, že všechny ty změny, které ve svém životě odstartujete, vám nakonec vhodně přinesou růst a radost.


Bůh si nelibuje ve zraňujících situacích, odebírání lásky či vytváření nemocí a utrpení. To není to, co by Duch dělal. Přesto je tato energie často připisována duchovním atributům doktrín na planetě. Tak to není, drazí. Věci, které možná prožíváte, kterým říkáte růst a možná i problémy a výzvy, jsou všechny o vašem období zvyšování světla, protože planeta potřebuje, abyste byli dobře naostřeni. Existuje staré rčení: „Železo ostří železo.“ Vypovídá o tom, že někdy musíte být „semleti“ mezi mlýnskými kameny, abyste byli vytvarováni do nádherné andělské formy, o kterou jste žádali. To je kosmický zákon.


Numerologicky pětka představuje energii ZMĚNY. Musím říkat víc?


Číslo šest:Jakmile začnete své hledání, jakmile zatlačíte na ty dveře, jakmile Duch uvidí váš čistý záměr, celá vaše vesmírná rodina o tom bude vědět. Chci, abyste o tom chvilku přemýšleli. Sami sebe vidíte v lineární formě – jedna lidská bytost dělá jedno rozhodnutí v moři lidstva. Jedno zrnko prachu na nesmírně rozlehlé duchovní pláži dělá malé rozhodnutí. No, já se vám chystám říci, že to ví celá pláž! To je kosmický zákon. Tak silné to je.


Když rozsvítíte své světlo, každý to uvidí. Odehrají se věci, které si nedokážete představit, které jsou procedurální, duchovní a historické. Dokonce i samotná Akáša* je změněna pokaždé, když člověk učiní rozhodnutí. I vibrace planety se změní, když lidská bytost učiní rozhodnutí přesunout se do interdimenzionálního stavu, kde začne vidět věci jinak. Nazýváte to vzestupem, znovuzrozením, aktivací DNA. Říkejte tomu jakkoli chcete. Každý to ví. „Kryone, budou to vědět i lidé na planetě?“ Rozhodně ano. Ach, možná ne na vědomé úrovni, ale říkám vám, že poznají šamana; poznají mistra; poznají člověka ve statusu vzestupu. Možná nebudou vědět, proč vás mají rádi, ale bude to tak. Bůh v nich zdraví Boha ve vás. Dvě části Boha vzájemně komunikují a vědí. Kosmos se probouzí spolu s vámi.


Povím vám, že je vás hodně, kteří právě teď stojíte na okraji přechodu do toho místa světla. Já to cítím – a vy? A až to uděláte a zatlačíte na ty dveře, bude to vědět celý kosmos. Požehnaní jsou ti, kteří učinili rozhodnutí a stojí na těchto místech, kteří znají život a kteří skutečně mají sílu světla – nemluví o něm pouze, ale žijí ho. Jsou požehnaní, protože zdědí tuto planetu – pokorní, jak jen mohou být. Je to jejich esence, jejich rodová linie, kterou planeta od té chvíle ponese. To jsou ti, kteří tu jsou, Lemuřane. To bylo číslo šest.


Číslo šest je střed – nejposvátnější číslo v sérii. Představuje komunikaci, modlitby a „potrubí“ k vyššímu já. Existuje už jen jeden kosmický zákon a ten jsem si nechal na konec.


Číslo sedmpředstavuje číslo božství. Je to číslo představující posvátnost Boha. Nyní jsem vám dal informaci a ta je tato: Sedmý kosmický zákon je ten, který říká, že úplně každý z vás má vliv na předivo reality na této planetě, když pošle světlo.


Můžete se tomu divit, když sedíte sami nebo se dvěma či třemi dalšími a ezotericky posíláte světlo na místo na Zemi, které to potřebuje. Když bez 3D přístupu k důkazu provádíte tento hluboký duchovní postup, dělá to opravdu něco? Vážně? Když posíláte světlo do Súdánu, abyste je utěšili v jejich nezměrném utrpení, nebo rodinám, které každý den truchlí kvůli tomu, co se děje v Iráku, nebo těm, kteří jsou posíláni do předních linií bitev na Zemi a kteří se bojí – pomáhá jim to nějak? Možná, že světlo posíláte pravidelně, ale dualita způsobuje, že pochybujete: „Způsobilo to opravdu něco? Poznáme to někdy? Zdá se to být tak nedůležité.“ Sedmý Kryonův zákon říká, že pokaždé, když se posadíte a pošlete světlo, tak to pohne horou – pohne horou! Měníte budoucnost planety.


Nyní se vám chystám dát několik informací, které jsem ve svých poselstvích zmínil pouze několikrát. Schoval jsem si je pro tento přepis. Pokud byste si z tohoto poselství nepamatovali nic, tak si zapamatujte aspoň toto. Je potřeba, aby se z celé populace planety probudila pouze polovina jednoho procenta, aby bylo možné vytvořit obrození (renezanci) a mír na Zemi – pouze polovina jednoho procenta.


Pokud jste přemýšleli nad tím, jestli všichni na Zemi budou nakonec přemýšlet jako vy, pak odpověď zní: rozhodně ne! Ne. Jen malá skupina vás byla na základě vašeho vlastního vědomí a rodové linie vyvolena, aby sem přišla v tuto dobu. Staré duše, jste zde, abyste sloužily velikému účelu posílání světla pro zbytek lidstva. Pamatujte, tato planeta je plná těch, kteří nejsou tak staří jako vy [myšleno tak, že oni na Zemi neprožili tolik životů jako vy]. Když vezmete v úvahu geometrický nárůst počtu lidí na planetě, znamená to, že pouze zdánlivě několik z vás jsou velmi staré duše a ostatní jsou velmi mladí. Právě teď mluvím ke starým duším – to jsou ti, kteří toto slyší a čtou. Jsou to staré duše, které způsobí rozdíl a mezi nimi je mnoho dětí.


Ach, ptali jste se někdy, proč tu jste? Přemýšleli jste někdy nad tím, co byste tu měli dělat? Můžete dnes večer věnovat 30 vteřin Súdánu? Než půjdeš spát, pracovníku světla, můžeš to udělat? Máš moc, víš to? Máš v sobě energii, která je posvátná. A i když si to nemůžeš ověřit 3D způsobem, můžeš přesto poslat kosmickou energii inteligentního plánu Súdáncům a věřit, že to, co jsi udělal, způsobí rozdíl? Pokud to můžeš udělat, pak jsi pracovník světla vytvářející rozdíl ve vibraci Země.


Méně než polovina jednoho procenta planety musí být zapojena. Pokud bude, pak uvidíte pozitivní posun a uvidíte to velmi zřetelně. Změní se vůdci. Ve vládách se objeví osvěžující myšlenky, o kterých v minulosti nikdo nepřemýšlel. Můžete říci: „Proč se to nestalo dříve?“ A já vám to povím. Stalo se to, drazí, že jim vaše světlo umožnilo vidět věci, které byly dříve ve tmě. Sledujte to –kosmická inteligence, kterou nesete ve svém světle, ozařuje nevědomost a mění ji na moudré volby.Pak to oslavte a vězte, že to mělo kolem sebe vaši energii.


Někteří odtud potřebují odejít jiní, než sem přišli. Právě teď jste obklopení těmi, kteří mohou posílat světlo. Právě teď jste obklopeni ezoterickými jednotlivci, kteří nejsou v lidské formě [Kryonův doprovod] a chtějí se vás dotknout a držet vás za ruku. Někteří z vás to ucítí v tuto závěrečnou chvíli, než se vrátím zpět. Toto by byl vhodný okamžik. Může to být jediný okamžik, pokud jste sem přišli jako pochybovač.


[Pauza]


Nežádám vás o nic, co by vám vadilo. Tyto věci jsou mezi vámi a Bohem. Právě teď můžete říci sami sobě: „Drahý Duchu, pověz mi, co potřebuji vědět. Dožadujte se léčení, které čekalo, až vyslovíte tato slova„Drahý Duchu, dožaduji se božství ve své DNA.“ Začněte proces uzdravení ve své mysli i těle. Kdo by si to dnes večer přál?


Já vím, kdo tu je. Já vím, co si přejete. Máte odvahu to udělat? Protože pokud ano, vaše světlo se exponenciálně zvýší. Jste světlem světa. To je to, co vás zde učili – v této místnosti, na tomto místě zvaném Kostel Jednoty [kde se konalo setkání]. Říkám vám, že toto je pravda.


Odejděte odsud s větším množstvím světla, než s jakým jste sem přišli. Oslavte ty, kteří sem přišli s vámi a které neznáte, ale kteří odsud odejdou jiní, protože jste zde byli vy. Přijměte tyto věci s láskou a způsobte, že pro vás budou fungovat, drahé lidské bytosti.


Já jsem Kryon. Dnes večer jsem vás miloval a budu v tom pokračovat, dokud se nesetkáme znovu a znovu a znovu.


A tak to je.
Kryon

* Kryon Akášu definuje jako životní sílu vesmíru nebo planety, v závislosti na kontextu konverzace. 
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – přepis – The Seven Cosmic Laws


Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon odpovídá na otázky veřejnosti v seriálu “Otázky a Odpovědi” BUDHA A KRISTUS

Otázka: Drahý Kryone, prosím, osviť nás pokud jde o dva velké učitele – Buddhu a Krista. Když studujeme životy a práci těchto dvou Mistrů, je jasné, že neměli stejné učení. Přesto, je-li jeden Bůh, měla by být jen jedna pravda. Jaká je tedy pravda o těchto protichůdných učeních? Jeden vypadá, že učil, že potlačení touhy je branou do věčnosti nebo nibbany (ustání nesprávných skutečností) a druhý, že přijetím toho, že jeho snaha o naši spásu byla dokončena ukřižováním na kříži, jsme dosáhli pokoje s Bohem a naše věčnost je zaručená.

Odpověď: Kdybys rozuměl o čem jejich učení opravdu bylo, nikdy by ses na tuto otázku nezeptal.Dnešní “historie” byla manipulována vůdci těchto dvou organizovaných náboženství. Myšlenka akceptování ukřižování a toho, co se stalo na kříži nemá vůbec žádnou souvislost se skutečným důvodem Mistrovy lásky a tím, kdo byl Kristus. Celý tento scénář byl vytvořen později za falešného předpokladu, ale fungoval dobře pro ty, kteří mohli mít kontrolu nad populací přes náboženství (což historie potvrdí). Buddhovo (Siddhartovo) skutečné zanícení také nebylo plně pravdivě zjeveno. Učení obou byla zabavena na počátku a předělaná tak, aby sloužila potřebám těch, kteří kontrolovali tato učení. To co jsem řekl možná nepotěší mnohé z vás, ale vězte, že můžete “proniknout” do učení těchto dvou mistrů kdykoli chcete. A když to uděláte, zjistíte, že pravda je stejná. Osvobození pro všechny tvory je uvnitř vás. Jste na věky ujištěni o pokoji s Bohem, protože jste kouskem Boha. Dokonce Mistr Kristus vám řekl, že můžete být přesně jako on … syn Boží. Jak tuto informaci ospravedlníte před tím, co se stalo doktrínou? Zabýváte se vůbec tím, že se nestalo Vytržení, kdy bylo “naplánované”? Věděli jste, že Kristus učil o minulých inkarnacích? Kde to je v Bibli? Proč to chybí? Všechno vždy není tak, jak to vypadá a musíte teď prohlédnout “minulost” a zjistit, co vám bylo předáno a co odebráno. Musíte se dívat za to, co bylo zmanipulováno a odstraněno z učení obou mistrů a místo toho je čas k tomu, abyste dolovali ze své vnitřní pravdy. Když to uděláte, pokojně ospravedlníte všechna učení velkých Mistrů předávaná z jedné kultury do druhé, kteří učili že jsme všichni jedno a odhalovali velkolepost člověka. Nedovolte, aby to otřáslo vaší vírou, neboť Boží Láska je stále svrchovaná nadevše ve všech věcech a jestli hledáte, naleznete pravdu v jejich učení a budete ty Mistry milovat o to víc. Přeložila Satu Satu JEŽÍŠ

Otázky: – Drahý Kryone, existoval skutečně člověk jménem Ježíš, nebo to byla skupina s Kristovou energii, ze které církev vytvořila člověka? – Drahý Kryone, díval jsem se na astronomické grafy Ježíšova narození po mnoho let a našel jsem jeden, o kterém věřím, že pokud není skutečný, tak přinejmenším zajímavý. Takže se ptám: Můžeš sdělit přesný datum a čas narození Ježíše Krista? A která DNA vrstva je “astrologická”, jak ses zmínil? – Drahý Kryone, když sem Ježíš přišel, věděl o naší věčné práci budování Vesmíru? Ví, jak moc ho milujeme? – Drahý Kryone, nejsem Křesťan, ale zajímá mě, jestli příběh Ježíše odpovídá skutečnosti. Zemřel při ukřižování, nebo byl uchráněn k plnému životu se svojí vlastní rodinou někde jinde? – Drahý Kryone, byl Ježíš nic víc a nic míň než Krystalové dítě? Měl jen schopnosti, kterým prostě v jeho době nerozuměli? Měl jinou DNA nebo upravenou DNA? Tato doba je tak vzrušující, a věci se stávají jasnými, tak chci mít možnost říct ostatním, čemu teď rozumím.

Odpověď: Drazí, odpovídáme s velkým respektem k těm, kteří milují tohoto Lidského Mistra. Není užitečné dávat vám informace, které by ovlivnily studium a hledání svatosti kterýmkoli žijícím člověkem. To je důvod, proč vám často nedáváme skutečnou historii některých Mistrů, kteří chodili po Zemi. Vidíme lidské hledání svatosti jako tu nejdůležitější věc, kterou člověk může dělat. I když jsou třeba historická data nepřesná, užitkem toho hledání je, že přivedou člověka do světla a do uvědomění, že Bůh je uvnitř nás všech. Ježíš byl skutečná osoba. Jeho datum narození a smrti je velmi rozdílné od toho, co je zapsáno v knihách, ale chodil po Zemi jako osvícená duše, jehož zázraky a učení byly počátkem nového věku.Učil jednotu a principy, že každý člověk může mluvit osobně s Bohem. Řekl, “Můžete být jako já!” a naše poselství je stejné… že Mistrovství je uvnitř každého z vás. Jestli opravdu chcete vědět skutečnou historii, je velmi jasná ve svitcích, ale ne v Bibli! Pokud cítíte, že Ježíš mohl mít speciální vědomí jako má mnoho z nových dětí, máte pravdu! Jeho DNA neměla některá omezení, která máte vy, ale měl ty, o kterých se teď dozvídáte. Astrologická vrstva jeho DNA (ta, která reaguje na pohyb energií jiných planet) byla zrušena a neutrální. A ano, ví o vaší lásce, a všechny věci, které zná vaše božství. Jako vy všichni, je multidimenzionální, a je na mnoha místech najednou. Věděli jste, že vy jste též? Duchovní Osvícení není o následování nějakého člověka nebo nějaké entity ve Vesmíru. Je o vědomí, že Bůh sídlí v každém z nás, že jste věčná součást jeho vesmírného plánu. Tuto informaci vám přineslo mnoho Mistrů a je v mnoha kulturách v historii lidstva. Ježíš, stejně jako jiní Mistři, kteří chodili po Zemi, vám dal nejen poselství o moci člověka, ale pak “šel tu cestu” takže můžete vidět, že člověk může dokázat to, co říkal, že je možné. Mnoho z vás je před uvědoměním si téhož.

Přeložila Satu Satu

Otázka: Nejdražší Kryone, v průběhu uplynulých několika měsíců ke mně přišlo mnoho znamení ohledně Marie Magdalény. Moje intuice mi říká, že byla ve skutečnosti partnerkou Ježíše a že to církev potlačila a ukryla její status ze strachu, že by to mohlo být spojováno s partnerstvím a manželstvím Ježíše. Tato víra by poté zničila mýtus o Ježíšově panictví. Říká se, že Marie Magdalena byla Požehnaným Apoštolem a bylo jí předáno Ježíšovo skutečné učení. Můžeš vysvětlit tuto teorii a říct mi, jestli to bude součástí Nového Jeruzaléma? MARIE MAGDALÉNA

Odpověď: Drahá, podívej se do vaší vlastní historie: Svitky – všechny – odhalí mnoho z těchto otázek. Podívejte se také na ty, které byly objeveny v Egyptě – včetně Mariina Evangelia (Knihy Marie). Je tam mnoho z toho, co bylo ukryto, ale co je velmi dobře zdokumentováno ve vašich pozemských zdrojích. Byly izolovány, ale nyní jsou otevřeny.

Otázka: V nedávném channelingu jsi zmiňoval Mariino Evangelium (Knihu Marie) a říkal jsi, že byla ukryta, ale že je nyní přístupná. Kdy budou informace, jako je tato (i další písma, která byla ukrývána), dostupná široké veřejnosti?

Odpověď: Tato kniha je od Marie, Kristova učedníka, a není tajemstvím. Existuje od roku 1947. Nicméně teprve nyní začíná tato informace hrát větší roli ve scénáři, který můžete vidět a shledat pravdivým. Je to také předmětem vašich mainstreamových rukopisů (The Da Vinci Code – Šifra Mistra Leonarda je toho příkladem) a děje se to právě včas. Vězte, že důvodem pro tato odhalení je dvojí: (1) Na tomto příběhu je toho víc než vám bylo řečeno a (2) posvátné ženství je toho důležitou součástí. Tyto informace nejsou míněny jako důvod k odchodu z jakéhokoli náboženství na planetě či k narušení víry kohokoliv z vás. Přemýšlejte o tom takto: Co když je Bůh větší než vám říkali? Pokud jste spokojení pouze s částí tohoto velkého příběhu, nechtěli byste znát zbytek? Berte to jako posílení (doplnění) pravdy a ne její zničení. Požehnané jsou Lidské Bytosti, které hledají celou pravdu tak, jako děti otevírají nové dárky, protože to pouze obohatí jejich životy, nenaruší. Knězům a šamanům říkáme toto: Připravte se na kompletnější příběh… takový, který vám usnadní vykonávatvaše poslání vůči těm, kteří hledají lásku Boha.

Přeložila Marie Kuchařová MOHAMED a 11. září

Otázka: Drahý Kryone, jsem si jistá, že bytosti velmi pečlivě dohlížejí nad Izraelem a událostmi, které se dějí nyní v této oblasti. Věřím, že se někdy také podílejí na pomoci. Mám pocit, že se již odehrálo mnoho zázraků a mnoho životů bylo zachráněno. Přesto cítím, že my, Izraelité, potřebujeme více pochopení a empatie od zbytku světa. Strašlivé události, které se odehrály 11.září v USA šokovaly nás i většinu světa a musíme se vypořádat s tímto zlem, záští a terorem, které trvá již velmi dlouhou dobu. Den ode dne se to zhoršuje. Tolik nevinných lidí bylo zabito. Naši nepřátelé poslali tisíce mladých lidí, kterým vymyli mozky, aby zabili tolik z nás, kolik je možné. Propaganda před tváří světa lže – nikdo neoslavoval zabíjení ani následnou válku, zatímco oni se stavěli do rolí obětí a vinili nás. Jak bychom mohli v tom okamžiku reagovat? Než světlo, které lidé posílají, změní situaci a my se úspěšně posuneme, jak můžeme reagovat na pokračující zabíjení – ve jménu Boha, dle Svatých “Shaheeds”, kteří za své zabíjení “jdou přímo do nebe”? Alespoň bychom měli najít určitou útěchu v pochopení. Naši nepřátelé šíří svou falešnou propagandu a každý poslouchá jen je, zatímco pokračující teror, se kterým se musíme vypořádávat den za dnem, je většinou ignorován lidmi, kteří mají pouze velmi vágní představu o faktech. Proč mám pocit, že co se nám opravdu děje, zajímá svět jen velmi málo, ale tolik lidí je velmi rychlých v obviňování nás za to, že můžeme za nepokoje a teror v jiných zemích? Ráda bych slyšela tvou odpověď na toto. – Žena a matka z Jeruzaléma

Odpověď: Má drahá Izraelitko, udeřila jsi do kouzelných strun nového vědomí. Tvůj popis pochopitelně odpovídá odvěké frustraci. Tento “neřešitelný” problém byl vytvořen, aby zasel semena pro Armagedon… energie, která měla přinést konec celého světa (Země)! Místo toho bylo celou dobu zapotřebí, aby ostatní části světa “uviděly” některé pravdy za skutečnou bitvou, jak jsme uvedli v první odpovědi. Tento proces započal. Je pomalý, ale už započal. Není to proces politické koalice, ale spíše proces výuky a vnímavosti. Jak můžete vy v Izraeli reagovat? Prostě tak, jak jste to dělali v uplynulých tisíci letech… s trpělivostí a výdrží. Ale namísto trpělivosti bez výsledku, víte o něčem, co se připravuje a co jste nikdy dřív neměli: zbytek světa obdržel hluboký vhled, jaký je pocit mít tuto energii na svém prahu. Pryč jsou dny, kdy jste vy a vaši zdánliví nepřátelé bojovali a svět se k vám obracel zády nebo nechápal delikátnosti vaší situace. Nyní se na to musí hlavní síly planety podívat zblízka a studovat skutečné kořeny této záležitosti – ne ty falešné. Říkáme stále dokola… “Jak jdou Židé, jde i Země.” (Jak se daří Židům, daří se i Zemi.) Už to teď chápete? Chápou to teď ti, kteří toto čtou a NEJSOU na Středním Východě? Vaše problémy jsou nyní problémy Země. Sdílíte je i s těmi na druhé straně města [myslí Palestince]. Oni také frustrovaně rozhazují rukama a chtějí vědět, co dělat. Myslíte, že si ostatní matky v této oblasti přejí, aby jejich děti byly naplněny nenávistí a umíraly? Ne. Jak jsme o tom hovořili, není to skupinové vědomí, které je utvářeno, ale mnoho individuálních dohromady. To znamená, že mnoho těch, kteří jsou v tom, co nazýváte “nepřátelský” tábor, začíná přemýšlet jinak o všem, co bylo v minulosti nemožné vyřešit. Co se stane v budoucnosti tam, kde žijete, je to, co povede celou planetu. Buď v míru s faktem, že se v důsledku nové energie změní lídři i struktura. Můžeš vidět semena řešení ve svém vlastním životě – jak vlády, školy a dokonce i fundamentalistické náboženství chápou, že nenávist už není energetickou pokrývkou a že jim přinese to, po čem volají. Síla už nikdy nepřemůže mír… velmi staré uvědomění – od počátku lidstva. Je snadné zemřít, ale je mnohem těžší žít v míru po dlouhou dobu. Vyžaduje to moudrost, která se právě začíná formovat.Nechte děti, aby vás vedly na cestě, protože jakmile vyrostou, uvidíte úžasné změny… ne jako ty, které jste viděla ve svém životě stále dokola. Ti, kteří byli “trénováni v nenávisti” starou energií dospělých začínají pokládat vlastní otázky, které vás mohou překvapit. Mimochodem… když prorok Mohamed hovořil o mučednické smrti, byla to moudrost vyjádřená v kontextu s vědomím těch, kteří obětují své životy na bitevním poli Boha… bitevním poli, kde válečníci bojovali za jednotu a za Boha Abraháma! Ráj nikdy nebyl přislíben těm, kteří by se ochotně zabili vlastní rukou. Tento pozdější koncept vzešel od lidí, ne od Boha.

Přeložila Marie Kuchařová SAI BÁBA

Otázka: Drahý Kryone, moje otázka se týká Sai Báby. Já osobně jsem tohoto muže navštívil v Indii a viděl jsem masy lidí shlukujících se kolem něj a uctívajících ho jako Boha. Nepochybuji o osvícenosti jeho promluv a s mnoha jeho učeními souhlasím, dokud říká, že každý člověk je Bohem. Nicméně nemůžu pochopit či se srovnat s faktem, že dovolí lidem, aby ho takovým způsobem uctívali. Masy lidí před ním klečí a on pozvedá své ruce, aby nabídl pokání komukoli, koho si vybere. Dovoluje, aby si lidé fotili jeho nohy a ví, že si tyto obrázky vyvěsí ve svých domovech, aby ho mohli uctívat. Jeho stoupenci věří v sebe-posílení a Boha uvnitř, ale věří, že Sai Bába je inkarnovaným Bohem – což je jistě v rozporu! Slyšel jsem mnoho příběhů o medu odkapávajícím z jeho fotek. Jaký to má všechno smysl? Jak může lidi učit, aby se stali svým vlastním Bohem, když jim zároveň ukazuje zázraky, které způsobují, že se tito lidé cítí vůči němu podřadní? Kdo je tento muž? Je skutečně Vzestoupeným Mistrem, jak tvrdí? Pokud ano, pak jeho učení zcela jistě pochází ze staré energie, kde hledáme “venku” někoho, kdo je mocnější než my. Díky!

Odpověď: Sai Bába je současný Mistr (nikoli Vzestoupený), který chodí po Zemi. Je skutečný a stále mnoho lidí ze západu o něm ani neslyšela. Jeho DNA je aktivována do té míry, že se právě “viklá” na pokraji odchodu z Planety. Umí manifestovat “něco z ničeho” a má dar léčení. Nesuďte to, jak to všechno vypadá, protože ve vaší kultuře (Amerika) “uctívání” vypadá otřepaně a nemístně. Uvažujte však o kultuře, ve které se on nachází (Indie) a o vědomí lidí kolem něj. On si nepřeje být uctíván a ani v jednom z jeho poselství to nevyžaduje. Žádný Mistr si to nepřeje. Ale kultura Indie je velmi odlišná od té vaší a lidé tam se cítí dobře v tomto módu učení. Oprosti se od svého vnímání toho, jak to vypadá a moudře uvažuj o rozdílech mezi způsoby, jakými Lidé musí naleznout Boha. Pro ně je toto způsob, který si vybrali pro naslouchání a učení se. Tobě se zdá nevhodný. Věz, že západní svět by se mohl od Sai Báby mnohému naučit, ale bude vyčkávat, dokud nezemře, než ho uznají. Pak začne být symbolem osvícení pro mnoho z vás, stejně jako mnoho Mistrů, kteří museli zemřít, aby byla poznána jejich skutečná práce. Satja Sáí Bába, rodným jménem Sathyanarayana Raju, 23.11. 1926 – 24.4. 2011 Přeložila Marie Kuchařová SHAKESPEARE – Christopher Marlowe

Otázka: Drahý Kryone, v historii lidstva, přinejmenším v západním světě, je jen několik větších spisovatelů než Shakespeare. Jeho jméno připomíná nějaký druh duchovně osvíceného “božského” člověka. Přesto podle mnoha inteligentních čtenářů a známých geniů jméno a osoba “Shakespeare” je ve skutečnosti jen přezdívka pro spisovatele Christophera Marlowa. Nedá se říct, že byl jen “anonymní mistr”. A čím více se o to zajímám, tím více toto “spiknutí mlčení” vypadá politicky motivované, jakkoli divně to může znít. Jsem si jistý, že nám na to můžeš dát jasnou odpověď, nebo raději čekáš, že budeme bojovat proti nečistým “intelektuálům” dokud nebude pravda odhalena?

Odpověď: Takže o čem je ve skutečnosti tvoje otázka? Kdo byl Shakespeare? Odpověď není tajemství, ale bude debatována intelektuály donekonečna. Ale to nám nebrání v odpovědi.Zaprvé, ano, byl to Christopher Marlowe. Převzal jméno Shakespeare po té, co byla zfingována jeho smrt. Zadruhé, Christopher Marlowe byl Mistr, který přišel na Zemi se svojí vlastní specializací, která by ti měla být zřejmá. Jeho talent nebyl v tom, aby uzdravoval nebo vedl masy, nebo aby zemřel jako mučedník. Ve skutečnosti byl docela velký bojovník, čímž získal zkušenosti pro svoji specializaci, kterou byl příběh Lidského dramatu. Stejně jako ostatní Mistři, kteří vynikli v umění nebo hudbě, Marlowe dělal to, co přišel dělat (kvůli čemu se narodil do toho života) a vy stále čtete a studujete jeho práce, že ano? Bez ohledu na jméno, toto je znamení skutečného Mistra… dát Zemi něco velkého, co trvá věčnost. A teď… že byl “anonymní mistr”? Ne. Byl Shakespeare!… dokonce velmi slavný (Kryon se usmívá). Přirozeně tomu mnoho z čtenářů nebude věřit, ale to nevadí. Jednoduše se těšte z jeho práce, a usmívejte se okolnostem kolem toho. Pamatujte si – byla to Marlowova volba. Přinejmenším se tím necítí znevážený. Stal se Shakespearem vlastním rozhodnutím.

Překlad Satu Satu Poznámka ke kopírování: Původní zdroj: www.kryon.com – Otázky a odpovědi (Q&A) Překlad Marie Kuchařová a Satu Satu pro www.kryon.webnode.cz. Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít za předpokladu, že zůstane zachován původní smysl a že bude připojena tato poznámka včetně aktivních zdrojů.

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení