Nedávno jsem na Facebooku psala o jednom svém dlouhotrvajícím vztahu, jenž byl velice frustrující, náročný a smutný.

Již dlouho se zdál být uvízlý na mrtvém bodě, a přestože já vidím jeho skvělé možnosti, ten druhý toho není schopen.

A tu, když jsem o tom před pár dny přemýšlela, jsem pochopila, proč se nikdy neposunul kupředu, ,,nefunguje”, a je tolik neuspokojivý a bolestný. To uvědomění bylo tak intenzivní, že jsem byla schopna ten vztah ukončit, propustit ho i se všemi jeho výzvami a veškerou marností, a to během několika minut. K onomu příspěvku mi přišla spousta komentářů, takže jsem pochopila, že se s vámi musím podělit o více informací.

Uvědomila jsem si tehdy cosi, co jsem předtím neviděla: že náš vztah existuje na rovině odlišných dimenzí. Já si pamatuji určité spojení s ním, které pro něj ovšem neexistuje, protože v tomto životě není na takové úrovni (a možná se nikdy nerozhodne tam být). Mým záměrem v tomto životě bylo mu pomoci se rozpomenout na něco, nač si teď vzpomenout nechce. A já pro něj udržuji energetický prostor, jenž však on nechce či není ochoten se mnou sdílet.

Ta dimenze, vibrace a frekvence, v nichž se rozhodl zakoušet svůj dnešní život, jsou součástí jeho lekcí. Já uchovávám jinou frekvenci, jež je mu k dispozici, ale musí si ji vybrat, já za něj rozhodovat nemohu. Vidím nyní onen potenciál, jenž jsme mohli sdílet jako pár, a je neuvěřitelný, ale on ho nejenže nechce vidět, děsí ho samotná myšlenka, že by se na té úrovni ocitl. Zatímco já si myslím, že mu dávám naprosto úžasnou příležitost, on si má dojem, že se ho snažím tlačit do situace, jejíž součástí prostě být nechce (a on vážně nechce) a v níž není schopen sám sebe spatřit, a neuvědomuje si hodnotu, prospěch a požehnání, jež by v takovémto vztahu se mnou získal.

Tento druh situací existuje v mém životě i mimo tento vztah. Jsou přítomny také v jiných oblastech života, kdy si pamatuji mnohem radostnější a intenzivnější spojení s druhými a udržuji pro ně energetický prostor, aby se tam ke mně mohli připojit, jenže oni to nevidí, nechápou, a často mají na mne zlost a jsou znechuceni, namísto aby mou vizi sdíleli.

Musela jsem si uvědomit, že to není v tomto životě jejich cesta, pokud si ji sami nezvolí. A doposud tam nejsou, ačkoliv jsem se velice snažila, aby k tomu došlo, a to do té míry, že jsem na to doplácela.

Zde je několik bodů, podle nichž můžete poznat, zda jste v nějakém multi-dimenzionálním vztahu (a zvažujte tyto body ve všech vztazích, nejen těch milostných):

Máte pocit, že se snažíte mnohem více, aby to celé fungovalo, než ten druhý.

Přejete si, aby se změnil.

Jste vůči němu ,,slepí”, nevidíte jeho chyby, ani když se všichni ostatní ve vašem životě diví, proč na tom člověku tolik lpíte, a nechápou, co na něm vidíte.

Máte velice silné spojení, ale vztah přesto vázne.

Obáváte se, že vztah nebude fungovat a máte nepříjemný pocit, že jednoho dne skončí.

Ten druhý si skrytě či otevřeně myslí, že jste divní, zvláštní, jiní, nebo že vás je těžké pochopit.

Můžete v tom druhém vidět větší potenciál, než je v sobě a pro sebe schopen vidět on sám.

Jste schopni vidět ve vašem vztahu větší potenciál a možnosti, než vidí nebo připouští on. A vy máte pocit, že vás záměrně odmítá.

Jste-li sami k sobě upřímní, víte, že na tento vztah doplácíte.

Vztah skončí náhle a bolestivě, a vy nechápete, proč.

Není to ničí vina, je to jeden z vedlejších účinků našeho současného duchovního růstu, protože když se blížíme k vyšším dimenzím, nečiníme tak všichni stejnou rychlostí nebo stejným způsobem. Též jsme se spojili s mnoha ze svých spřízněných duší a partnerů proto, abychom jim připomněli jiné aspekty, možnosti a potenciály pro jejich životy. Takto jim předkládáme upomínku o dohodách duší a odlišnou volbu, již mohou udělat. Pokud ale dosud neukončili učení na té stezce, po níž kráčejí v této chvíli, nejsou ještě připraveni se vyvíjet do vyšší dimenze. My víme, jaké máme možnosti, budeme-li spolu, ale nemůžeme se o ně s nimi podělit, dokud nebudou schopni to sami spatřit a poznat. A to v tomto životě vůbec nemusí nastat.

V těchto vztazích můžeme mít pocit, že jsme odmítáni (a vlastně jsme, do jisté míry),jenže ve skutečnosti ti druzí odmítají naše pozvání, aby se k nám připojili v té vyšší dimenzi, vibraci či frekvenci. Co s tím můžete udělat?Nic… tedy kromě toho, že ctíte jejich stezku, že dáte volnost jim i sobě a popojdete dál, abyste k sobě přitáhli někoho, kdo je v souladu s tou dimenzí, vibrací, frekvencí, v níž jste vy.

To je také důvod, proč končí mnoho z našich vztahů v rámci biologické rodiny anacházíme nová spojení s lidmi, s nimiž nejsme příbuzní, a které jsou mnohem láskyplnější, radostně a naplňující. Jde o dlouhodobé dohody duší, které se nám vynořují, a odmítnutí bolí, na úrovni duše, protože my ctíme svůj závazek vůči nim, jenž vznikl před dávnými věky, a máme pocit, že oni porušují svůj závazek vůči nám. Je to nicméně jejich stezka a jejich putování za uzdravením, které si musí vybrat sami.

Pro řadu lidí je tento život plný rozsáhlého učení a poznávání, a ačkoliv se stali velice silnými, zdá se, že si volí projevení své síly prostřednictvím některých velice nízkých energií. Je to ale to, co potřebují zakusit, a přestože si my pamatujeme naše vzájemné spojení na úplně jiné úrovni, a takový prostor pro ně udržujeme, není to místo, kde by se rozhodli být právě teď.

Jestliže to přijmete, tehdy dosáhnete klidu, propuštění a ukončení, a během krátké doby jste schopni tyto provazce odpojit, abyste sami sebe uvolnili z oné dohody duší, z oné léčebné stezky, abyste odstranili příslušný závazek ze své vlastní energie a dali všem z vás svobodu pobývat ve své odpovídající dimenzi a být tam šťastni.

Copyright ©2012-3 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.

http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 22. 02. 2013

Zdroj: http://www.vnitrnibohyne.cz

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení