Odpouštět sobě? A proč odpouštět vůbec?

Sdílet s Vámi níže psané, mi přišlo po té co jsem nedávno zveřejnila jednu z mnoha zkušeností a to ,,Předání sdělení duše zemřelého syna matce,, kdy na něho reagovala paní Jana (jméno fiktivní) a připomněla se mi po 4 letech a emailem mi ještě jednou poděkovala za záchranu života.

Ohledně odpouštění toho bylo sepsáno mraky. Četla jsem i takové názory:,,Žijte tak ať nepotřebujete odpouštět“. Ano to vše je v pořádku, ale ještě tak dalece nejsme, ptáte se kde dalece? Jednoduše řečeno ,,v čistotě duše,,

Již v nějakém článku jsem zmiňovala, že v životech momentálně žitých na Zemi, jsme v jednom velkém očistci a to od všeho pro každého z nás již nepotřebného dle vývoje duše ( karma, programy, bloky, negativní motivace atd.) Je tisíce způsobů jakým se můžeme ,,toho,, již nepotřebného zbavit, ale za poslední dva roky jsem zjistila, jak je vše jiné (nyní jak jsem to napsala mi došlo, že to je další z důkazů změny po roce 2012) naši průvodci nás vedou k jednoduchosti a posílají nám čím dál jednodušší techniky, abychom svobody duše docílili.

Proč jsme vedeni k ,,ODPUŠTĚNÍ,, tak silné a účinné, přesto jednoduché a dokáže co dokáže?

OD-PUŠTĚNÍ- můžeme přeložit jako od-poutání se, prostě pustit se, osvobodit z pout, která jsme si kdykoliv(ne jen v tomto životě) vytvořili ať vědomě či nevědomě a to je jedna z hlavních příčin toho, proč jsme nyní v tělech, abychom se OSVOBODILI a dle mých zkušeností, jsem se setkala s mnoho dušičkami, které mají velký předpoklad pro žití nyní v poslední inkarnaci( již tělo pro svůj vývoj nebudou potřebovat ).

Proč nejde odpouštět druhým dokud neodpustím sobě? Ještě před rokem 2010 to fungovalo. Odpustila jsem druhým, požádala za odpuštění a dočistila odpuštěním sobě, někdy jsem žádala i o odpuštění fyzické tělo.

Vše probíhá na karmické rovině s vyslovením kouzelného slova KDYKOLIV, COKOLIV.

Po roce 2010 se něco změnilo a to zásadního- přestalo to jak jsem výše psala fungovat a já žádala o vysvětlení, PROČ ? A jak to tak bývá, když žádáme- jsme vyslyšeni, byla jsem vyslyšená a odpověď přišla jako téměř vždy, vlastním prožitkem o který se s Vámi podělím.

Právě začátkem roku 2010 ke mně přišla paní Jana cca 35 let na konzultaci.

Hned když ke mně přišla, jsem cítila, že není sama, ale že s ní přichází nějaká duše, která byla velice nepřátelská. Opatrně jsem jí to sdělila a Jana mi začala popisovat, co jí dostalo do stavu v jakém je ( silná deprese, životní vyhoření, beznaděj, fyzické potíže…)

,,Je to 20 let co mi zemřela matka a vím, že je stále se mnou, ale je to s ní peklo, je i agresivní a já už dál nemůžu, dostala jsem se tak hluboko, že jsem si i zjistila jakým způsobem a kde podstoupit eutanazii ( smrt uspáním ), protože jiný způsob sebevraždy nedám, ale nemám sílu už žít, bere mi tolik energie, že se žít nedá“.

Věděla jsem a důvěřuji stále našim průvodcům, že pokud je ke mně někdo poslán, tak mám možnost a sílu pomoci a bylo to i v tomto případě.

Bylo mi otevřeno vhledem, že po smrti maminky, Jana maminku nepustila protože v ní vznikla nejdříve vina, že pro ni mohla udělat více, pak křivda, že jí opustila. Běžně se stává, že tyto pocity dříve nenechaly duši v klidu odejít do světla( po roce 2012 tím již duše nejsou tolik zatěžované,ne každá tím je ovlivněná). Pokud se stane, že duše uvízne aniž by prošla světlem, potřebuje dále lidskou energii a z těchto duší se stávají, jak jsou známi pod názvem přivtělenci. Pokud jsou s námi delší dobu lehce se stane, že přestáváme žít svůj život a jsme ve všech směrech ovlivňováni touto duší a to se také stalo Janě. Byla ve svém věku bez muže, dětí, žila sama, tedy víceméně přežívala.

Bylo mi jasné, že ji její průvodci ke mně odvedli proto, abych mohla obě dvě od sebe osvobodit. Aby mohla Jana konečně začít žít svůj život a maminku odvést do světla.

Vysvětlila jsem Janě, že je nyní nutné provést rituál odpuštění, kde ona mamince vše odpustí, jinak se od ní nebude moci odpoutat. Začala jsem jí technikou provázet, kdy začala odpuštění matce vyslovovat. Najednou se začalo dít, co jsem ještě nezažila. Duše matky začala agresivně útočit na mě. Dnes vím, že se to stalo proto, abych se rychle spojila s mými ochránci, protože v tom okamžiku mi bylo sděleno, že Jana musí odpustit SOBĚ. Přiskočila jsem k ní dělala jsem jí ochranu a energeticky podporovala v technice sebe-odpuštění, která byla vyslovovaná několikrát, než jsem pocítila změnu u duše maminky. Duši opouštěla agresivita a začala se prosvětlovat. Já jsem od Jany odstoupila a viděla, jak v klidu duše předstupuje před Janu ( Janě jsem popisovala co vidím a slyším od matky ). V té chvíli jsem Janu vedla, aby začala vyslovovat odpuštění k mamince, kterou jsem viděla jak kleká k jejím nohám a i ona jí žádá za odpuštění všeho co ji kdy způsobila- plakala. Po uvolnění všech energetických vláken, které mezi nimi byli, aniž bych cokoliv dalšího dělala se samo spustilo světlo nad duší maminky Jany, kterou jsem viděla ještě jasněji. Rozloučily se, duše poděkovala i mě a otočila se do světla a ve světle odešla. Janě začala okamžitě stoupat energie, a ještě než ode mě odešla, tak se už cítila lépe. Asi za týden mi volala, že se každým dnem cítí lépe.

Tento příběh jsem sdílela, abyste pochopili důležitost a podstatu toho, proč potřebujeme nejdříve odpustit sobě.

Dnes to vidím zcela logicky a jasně, ale byli doby, kdy jsem to brala jako druhořadé, nicméně podstatné u techniky odpuštění, kterou využíváme k čištění vztahové karmy( příčina- následek prožitků ze všech inkarnací s jinou duší- člověkem).

Vyplývá z toho, že pokud prožiji ve vztahu nějakou situaci( stačí výměn názorů, který končí nesouzněním obou stran), já nebo klidně oba si vytvoříme v sobě z té situace vinu či křivdu( jsme na to experti ) a to velice na nevědomé rovině( nevíme to!). Pokud ale už preventivně (a to opravdu doporučuji ) odpustím sama sobě všechny viny, křivdy, ublížení na všech rovinách svého bytí, které jsem si (ve vztahu s…, a situaci …) KDYKOLIV vytvořila, nebo přijala za vlastní  ODPUSTÍM, tak nedopustím, abych si z té situace a pocitů z ní vzniklých vytvořila negativní energii a uložila do některých těl( jemno-hmotných až fyzického ), tím pádem se okamžitě čistím( z nevědomého vytvoření vin a křivd ). Výsledek vidíte okamžitě při dalším setkání s dotyčnou osobou, do 10 minut od provedené techniky. Děje se to, že Vám není nucená zrcadlit ty křivdy a viny, které byste si vytvořili, pokud byste sebe-odpuštění neudělali, proto i dnes Vám ji připomínám

Technika sebe-odpuštění= KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

PRÁVĚ TEĎ A PRO VŽDY ODPOUŠTÍM SOBĚ, VŠECHNY VINY, KŘIVDY, UBLÍŽENÍ NA VŠECH ROVINÁCH MÉHO BYTÍ, KTERÉ JSEM SI KDYKOLIV VYTVOŘIL/A, NEBO PŘIJAL/A ZA VLASTNÍ (situace, vztah) ODPOUŠTÍM SI, ODPOUŠTÍM SI, ODPOUŠTÍM SI.

Přeji nám všem, abychom se úspěšně propracovali do doby, kdy budeme ještě v tělech a neměli si co a komu odpouštět.

S láskou nám všem Lenka Mohammadi- Andělská paní
Tento článek je dále možné šířit v nezměněné podobě a s aktivním odkazem https://www.andelskapani.cz/

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení