Proč potřebuje léčit naše duše léčit…


Přicházíme na svět, jako malý, bezbranný, krásný drobeček. V okamžiku našeho narození však nejsme “kniha nepopsaná”.

Máme za sebou stovky jiných prožitých životů, ve kterých se naše duše učila a získávala zkušenosti. Tyto životy často nebyly moc jednoduché. Byli jsme proklínáni, skládali jsme přísahy a sliby. Prožívali jsme hodně utrpení, ubližovali jiným lidem, umírali v bolestech sami nebo byli zabiti, zavražděni, upáleni, ukřižováni. Naše utrpení však nekončilo naší smrtí. Naše pocity, strach, hrůza, vše špatné co jsme udělali nebo co jiní udělali nám, nezmizelo, zůstalo s námi ve formě různých negativních energií. Tyto energie si sebou přinášíme na svět v novém životě. Ovlivňují náš život, přispívají ke vzniku některých nemocí. Hrůzné zážitky z minulých životů jsou i příčinou různých fobií. Některé situace v našem životě nám tyto zážitky připomenou a my zažíváme pocity nezměrné úzkosti a nevíme proč. Tyto energie ovlivňují i naše spolužití s ostatními lidmi. S někým je nám hned příjemně, bezpečně. K někomu nás to sice “táhne”, ale přesto nejsme s ním šťastni. I tady se projevuje naše spolužití s těmito lidmi v minulých životech.
Lidská duše si volí ve svém příštím životě často těžké úkoly, ale zbavit se negativních energií, které přitom získá, není pro ni snadné. Láska ve všech pozitivních podobách, jí od tohoto břímě ulehčuje, ale může někdy trvat hodně životů, než se některé negativní energie zbaví. Současně může na sebe vázat v těchto životech nové negativní energie. Každý chybujeme ( z lidského úhlu pohledu ) a neuděláme napoprvé vždy vše správně. Tak si vytváříme emocionální bloky a negativní programy ovlivňující naše chování, které se pak projeví i na úrovni fyzické na našem zdraví a duševní pohodě ( z duchovního úhlu pohledu- jednoduše prožíváme zkušenosti díky nimž se duchovně posunujeme.)

Meditace, práce s energií na různých úrovní nám umožňuje odstranění těchto programů a bloků a tím i vyčištění od negativních energií, které je způsobily. Člověk takto očištěný, nemusí věnovat další své inkarnace pokusům, zbavit se těchto negativních energií a duše může využívat zkušeností, které mnohdy s velkými obětmi a utrpením získávala a připravila se na další úkoly, při kterých získá další cenné zkušenosti.

Těchto souvislostí si nejsme většinou vědomi, protože poznáváme a vnímáme svět prostřednictvím svých pěti smyslů. Vynášíme na jejich základě soudy, co je správné nebo špatné, dobré nebo zlé a tak se často nerozhoduje správně ( životy žité v dualitě). Netušíme co všechno, se také projevuje v našem zdraví, chování a spolužití s ostatními lidmi.

Cílem našeho života není hromadit hmotné statky, ale poučit se a získat další vědění, aby naše duše, která shromažduje vědění, které získáváme ve všech svých životech, zvyšovala své uvědomění a schopnost odrážet dokonalé “Světlo”, jímž podle Ježíše jsme.

www.andelskapani.cz

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení