Meditace na lásku  ( Ranní meditace )

Soustřeďte svou pozornost na dech, s nádechem vdechujeme s láskou moudrost vesmíru, která je v křišťálově čistém vzduchu obsažena, sledujte jak se vám naplňují plíce a břicho a uvědomte si, jak vámi prostupuje harmonie a moudrost,  obsažena ve vzduchu jenž vdechujete, a která se postupně mění v lásku, kterou s rozkoší vydechujete zpět do světa. Nechte dech proudit co nejhlouběji, nenamáhejte se, nechte uvolnění postupně prohlubovat, ponořte se do svého dýchání, nadechujete moudrost, vydechujete lásku, rytmus přijímání a dávání, nekonečný běh výměny a transformace dvou kvalit vesmírných energií, rytmus vašeho dechu, rytmus života.

 Položte si zlehka ruce na srdce a vybavte si vzpomínku na to kde jste se setkali s Láskou v její nejčistší a nejvyšší podobě, kdy jste se cítili úplně blažení, kdy jste byli úplně milováni, kdy jste prožili lásku v její nejvyšší podobě. Nasměrujte svou pozornost na vnitřní kvalitu lásky a na ducha, který se v ní projevuje, uchopte vnitřně tento obsah a rozšiřte jej ve svém prožívání na celou existenci která vás obklopuje. Naplňuje celý prostor jako hudba, která vyplňuje celý vesmír a zaznívá a přes všechno zlo a bídu a proudí dolů s božských úrovní existence. Naslouchejte této hudbě, ponořte se do ní, naplňte jí celé své nitro tak úplně, až se stane kvalitou vaší duše, dýchejte zhluboka, nechte se vést hudbou, přivítejte tento vnitřní rozměr a zesilte jej až na maximum, ponořte se ještě hlouběji a nechte se prostoupit absolutní láskou. Pomalu nechte ve své duši vynořit obraz nebo slovo ve kterém je vyjádřen obsah toho co právě prožíváte a nechte jej rezonovat ve svém bytí, uložte jej ve svém srdci jako klíč přes který se budete kdykoli moci napojit na tento stav a naplnit jím svou duši. Opusťte lehce tento vnitřní rozměr a jemně nechte vynořit opět hranice svého světa, soustřeďte se na dýchání a pomalu se začněte vracet zpátky …

 Meditace na klid ( večerní meditace )

 Zaměříme se na vše, co se skrývá pod pojmem Klid. Pomůže nám zde všechen náklad vzpomínek, které máme uloženy ve svém vnitřním inventáři ve vztahu k pojmu Klid. Kdy se mi vybaví nejsilněji a nejintenzivněji to co pro mě znamená Klid ? Napadne nás cokoli, co má spojitost se stavem klidu, tichý večer v lese, klidná hladina jezera, západ slunce, zasněžený les , hvězdná obloha, … neproniknutelné napomenutí vyššího světa…

 Čím živější a konkrétnější je naše představa, tím lépe. Snažíme se co nejsilněji oživit svou představu a když je náš prožitek klidu nejsilnější, opustíme obraz kterým jsme ve své duši prožitek klidu vyvolali a ponecháme si pouze pocit: pocit velkého, blahodárného, vše naplňujícího klidu. Tento klid pociťujeme co nejmocněji a nejplněji a představíme si že existují i lidé, jejichž pocit klidu je mnohem silnější a pociťují klid mnohonásobně silněji než já. (Nejde jen o to abychom tento klid stále co možná vědomě udržovali, ale jde také o to, abychom zůstali vnitřně aktivní). Tento pocit postupně zesilujte, vyplňte jím celé své tělo a dejte mu přirozeně proudit celým svým tělem. Postupně uvádějte do klidu jednotlivé části těla, všimněte si kolik křečí a nedokončených činností je v pažích, nohách, mozku, v kostech a pod. Dívejte se na klid jako na nápoj, který naplňuje všechny části vašeho těla, procházíte domem svého těla a uklidňujete vše co se nechce uvolnit, vypínejte zbytečnou činnost a to zejména tam, kde hlava souvisí s okolním tělem, kde je největší potřeba dosáhnout uvolnění a klidu. Dýchejte zhluboka, náš dech je dlouhý hluboký a plynulý, pomalu si uvědomte Ducha ,který prostupuje váš klid a který je pod povrchem myšlenek normálně nepřístupný, ponořte se do tohoto rozměru a proměňte kvalitu svého klidu ve vnitřní důvěru v ducha jenž je za všemi hvězdnými světy a v mír který z něj proudí do všech skrytých rozměrů vesmíru. Nechte jej vstoupit a proudit do nekonečně hluboké a dokonalé důvěry srdce, proměňte jej v lásku Kristovu a doveďte jej vzhůru k velikosti a síle Boží kterou může člověk dosáhnout. Dýchejte zhluboka a s důvěrou, dech je dlouhý klidný a plynulý, ponořte se do tohoto pocitu ještě hlouběji a uložte jej ve svém srdci jako lék, ke kterému máte kdykoli přístup v samém centru vaší existence a pomalu se začněte vracet zpět do  této reality….

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení