Různá proroctví

Vyšší energie jsou v současné době neúprosné, stěží nám všemi událostmi dovolují nadechnout, a rychlostí světla nás tlačí kupředu.

Tyto nové energie nás uvádějí do reality vyšších sfér, ať už jsme připraveni, anebo nikoli Neúprosné energie vyšších říší… Ó jé!

. Táhnou nás s sebou a přinášejí nám možnosti, které jsme si dříve ani neuměli představit, vedou nás do nového prostoru, a my stěží s nimi dokážeme držet krok.

Projevy těchto energií můžeme pociťovat jako náhlý stres, zahlcení, naprosté vyčerpání, slabost a přetížení mysli… Třeba jenom obyčejný telefonní rozhovor nás může nepředstavitelně vyčerpat, dokonce i normální pohyby rukou a nohou od nás někdy mohou jako by vyžadovat nesmírné úsilí… Protože naše energetické rezervy jsou vyčerpány.

Chuť na sladkosti a cukr, stejně jako pití většího množství vody jsou teď naší přirozenou volbou k zajištění energetického příjmu. Můžeme být nervózní, podráždění, protivní… dokonce můžeme nevědomě obviňovat druhé za cokoliv, co nás jen napadne… a to všechno ve snaze jakkoliv získat nějakou energii k dobití svých téměř prázdných baterií. Pití spousty vody a konzumace většího množství proteinů (stařešinové doporučovali luštěniny) se zdá být tím nejlepším řešením, stejně jako si jednoduše lehnout na zem a dobíjet se přijímáním její energie.

Pomsta k nám přichází v podobě Buddhova bříška! Můžeme jíst jako vrabečkové a cvičit bez přestání, ale potřebujeme si udržet hustotu těchto nových a vyšších vibrací, takže naše váha je výš než normálně. A vždycky se to projeví v oblasti pasu!

Tyto energie jsou vytrvalé a nevypadá to, že by chtěly skončit. Spíše to vypadá, jako by se všechno odehrávalo najednou. Přestože mnohé projevy jsou úžasné, může být výsledkem často přetížení a stres. Patří sem také pocit podráždění a zahlcení.

S každým vstupem do vyšších sfér může přijít i temnota. Kdykoliv dosáhneme na vyšší příčku na žebříčku své evoluce, zažíváme většinou to, co bychom mohli nazvat neobvyklým množstvím temnoty kolem nás. Nicméně čím výše stoupáme, tím kratší tato období jsou. A poté, co projdeme branou temnoty, která nás čeká na cestě do vyšších sfér, jsme znovu schopni zažít mír, lásku a všechno to dobré, co si na konci této zvláštní vývojové duhy zasloužíme.

Je to opravdu temnota, co na nás útočí a zahlcuje nás, co útočí na naše světlo, které se stále více projasňuje? Já říkám, že ne. Podle mě se děje to, že nás naše vnitřní temnota opouští spolu s projevy, které nejdou přehlédnout. Ty nejhlubší části naší duše, které jsou s námi po neuvěřitelně dlouho dobu a které uchovávají některé tmavé a hutné energie, jsou společně s tmavými energiemi, jež jsme se sami rozhodli transformovat pro dobro celé planety, nyní čištěny.

To se může projevovat jako náhlý hněv, zuřivost, pocit neuvěřitelné paniky a stresu, pocit naprosté ztracenosti bez jakéhokoliv ukazatele či vodítka, nevysvětlitelně temné, až skoro ďábelské emoce a myšlenky, a tak podobně. Pokud prožíváte něco takového a dokážete si přitom uvědomit, že to je prostě proces růstu, který pomine a že to není temnota na vás útočící, začnou věci vypadat mnohem lépe. S největší pravděpodobností to není vaše skutečné já, neboť vaše pravé já je ze světla.

I do naší korunní čakry se dostává obrovské množství energie a vytváří tak tlak na hlavu a uši, a dokonce i záda a krk mohou být ztuhlé a napjaté.

Další projev, který můžeme pozorovat, je skutečnost, že se dostáváme do nepříjemných situací. Ty se objevují jako informace o tom, jak zacházíme v tom kterém okamžiku se svou vlastní energií. Tyto projevy ukazuji to, jak se cítíme sami v sobě.Možná bude potřeba pro sebe udělat o něco víc než pro druhé, nebo naopak začít dělat víc pro ostatní.

Všechno, co potřebuje vyrovnat energii, bude před námi vystupovat v živých barvách jako součást našeho osobního příběhu. Tyto vzkazy také přicházejí v podobě našich snů, kdy se nám mohou zdát vzrušující a důležité sny, můžeme se budit traumatizovaní nebo vyděšení…

Dále se kolem nás děje mnohé zrcadlení. To se vůbec nedá popřít. Můžeme si o sobě myslet, jak jsme úžasní a vyrovnaní a problémy s energií mají ti druzí, ale když se podíváme pořádně, zjistíme, že někdy děláme totéž co druzí, jenom si to prostě neuvědomujeme. Nebo to, co u druhých vnímáme jako nehorázné a otřesné chování, si potřebujeme sami u sebe uvědomit a připustit si to. Potřebujeme zkrátka najít pochopení i pro tyto způsoby projevu ve vyšší formě a vědět, že je v pořádku, když takovéto vlastnosti máme.

Ano, vyšší energie nás stále vytrvale a v rychlém sledu bombardují, a my jejich projevy prožíváme různě.

Ano, jsme katapultováni do vyšších sfér. Jsou nám otevírány skvělé a úžasné dveře do skutečnosti, které jsme ještě nikdy ve svých lidských tělech neprožívali. Jsme reinkarnováni a znovu zrozeni do doby, kterou mi popsala jedna úžasná žena jako “úplně nový sen”.

Dny utrpení a bolesti jsou pryč. Dny zápasů jsou u konce, stejně jako dny temnoty a negativity. Dorazili jsme doopravdy do nové reality, do reality nových způsobů života a bytí, a potřebujeme jenom ten okamžik uchopit.

Co bude vaší skutečností? Čemu dovolíte, aby se projevilo? Jakou cestu budete následovat? Jaký život prožívat?

Přeji vám v tomto pozoruhodném čase nebe v srdci, hvězdný třpyt v duši a zázraky v životě.

————————————————————————————-

DVA ZÁKONY – ZÁKON MANIFESTACE ( USKUTEČNĚNÍ )


A PŘIROZENOSTI ( PROJEVIT TO, CO JE NÁM VROZENÉ – BOŽÍ JISKRAV NÁS )

(z anglického originálu přeložila L.Bláhová)

Archanděl Haniel – právo na projev a přirozenost

Energie,která otravovala planetu Zemi, byla stažena z planety Země v období od 13. června do 27. června roku 2001. Tento jev chápejme jako „náraz“ Andělů, světlo dopadá na zemi, takže je zde mnohem více dostupného světla. To znamená, že můžeme říci, že Universální Zákon Příčiny a Účinku působí rychleji. Tento fakt je důležitý kvůli porozumění podstaty universálních zákonů. Zákony Universa jsou to,co vy nazýváte přírodními zákony. Jsou vytvořeny Bohem. Každý universální zákon je nepochybný v tom smyslu, že je stálý a neměnný.

Jinými slovy, kdykoliv uvedete v činnost onen universální zákon, bude to trvalý čin a ten se nikdy nezmění. Z mnoha důvodů je to velmi positivní věc, ale na druhé straně to může být věc s ničivým účinkem na lidský život,jestliže si nejsme vědomi toho,který zákon Universa jsme uvedli v činnost.

Doslovná informace od Mistrů zní naučit se pracovat s jednotlivými zákony Universa. Protože práce se zákony Universa a jejich pochopení doslovně znamená vstoupit do myšlenek, a současně do Vědomí Boha – není to vzrušující?

Budeme hovořit o dvou zákonech. První zákon, o kterém budeme hovořit, je Zákon Odpuzování ( odražení ) – odrážející směrem pryč. Tento zákon byl ustanoven, aby odpuzoval cokoliv od vás pryč. Když si nejste vědomi toho, že jste tento zákon uvedli v činnost, můžete odpuzovat věci,které byste chtěli získávat. Pozitivní věcí je, že když pracujete s tímto zákonem a pracujete také současně se Zákonem Přitažení – Zákon Odpuzování, odrazí od vás vše co není božsky uspořádáno. Sami vidíte, že to je pozitivní důvod pro použití tohoto Universálního Zákona Odpuzování.

Co uvádí v činnost Zákon Odpuzování, je jakékoliv uvědomění si nebo jakékoliv ujištění o NEDOSTATKU, NOUZI. „Není to. “ – „Toho jsem dosud nedosáhl. “ Nedostatek, nedostatek uvědomění. Je to neměnné a je to skutečné, co potom vždy následuje a přijde k vám. Zbrzdí vás to. Může to být příležitost,která bude od vás odražena.

Slova, která uvádějí v činnost Zákon Odpuzování, jsou :
Já potřebuji -, Já chci, – Já toužím
Kdy ?, – Kde ?, – Co ?, – Jak ?

Všechna tato slova uvádějí v činnost Zákon Odpuzování, protože všechna jsou ujištěním „Tohle není. “ Například, jestliže říkáte „Ano, uzdravuji se, “ již prohlašujete za pochybnost to, že nejste zdraví. Takže, jakékoliv slovo s koncovkou průběhového času uvádí v činnost Zákon Odpuzování. To bude odpuzovat tyto události od vás pryč. Takže jestliže řeknete „Já držím dietu,“ – „Já hubnu,“ – Já hledám práci,“- Já toužím po přátelství,“ – „Otevírám se přátelství,“ – znamená to, že nejste plně otevřeni. Právě jste to odpudili od sebe.

Tato slova s průběhovou koncovkou na konci se odvolávají na to, že děj,který označují,že probíhá právě nyní, není pravdivý a tím zaznamenáváte nedostatek. Něco není. Takže způsob, jakým z toho vyjdete, je, že změníte vaše vyslovování na následující : Já jsem, – Já mám, – Já vybírám, – Já dostanu, – Já uskutečním, – nebo Já jsem vyjádřil, – nebo Já jsem projevením…

To jsou slova, která vybírám. Když uvádím v činnost všechna tato slova,oni říkají, „to je prováděno nyní v tomto okamžiku“. Nepřichází splnění nadějí, ale je to prováděno. Tak například, řekneme, „Nyní jsem koupil dům v Sedonně,“ ; nebo koupil jsem dům v Santa Fe, „; nebo „kupuji dům ve Washingtonu,“ nebo „mám blízký vztah v mém životě. “

Kdykoli se modlíte, řekněte „Děkuji ti Bože za tento blízký vztah v mém životě nyní. “ – „Děkuji ti Bože za to, že jsem požehnaný. “ „Děkuji ti Bože za to, že jsem milován. “ – „Děkuji ti Bože za to, že jsem otevřený právě nyní pro milující blízký vztah, který je tu navždy pro mě, který navždy přišel do mého života.

Vězte, že jste již uvedli v činnost něco jiného – je vzýván Osobní Universální Zákon. Navždy a nikdy. Pro zopakování, když užíváte slova NAVŽDY a NIKDY, aktivuje to, co jste vzývali Osobním Universálním Zákonem. Ztotožníte se s tím,co jste vzývali NAVŽDY nebo NIKDY. Když užíváme slova NAVŽDY a NIKDY, je to dokonce intenzivnější než Zákon Přitahování a Zákon Odpuzování.

Když se podíváte na Váš život a když vám řekneme, kdy je příležitost přijít a že existuje něco, co nyní vložíte do vaší mysli,stvoříte tuto věc právě nyní. Není to úplně stvořeno, ale vy to ztvárňujete tak říkajíc „Já jsem právě nyní v ději projevu. “ – Já jsem v ději projevu právě nyní s mými myšlenkami, právě v tomto okamžiku ztvárňuji s Bohem tuto věc v procesu uskutečňování. “Toto ztělesňuje Zákon Přitažlivosti.

Třebaže užíváte zde sloveso vyjadřující průběhový děj,to co jste k němu přidali, je slovní manifestace. Vidíte, obklopili jste to dalšími slovy, což naplňuje Zákon Přitažlivosti. Proto jsou důležitá nejen slova,která nyní vyslovíte, ale všechny vaše myšlenky, o kterých přemýšlíte, a všechna slova, která říkáte.

Představte si to, jako kdybyste měli v jakémkoliv čase dvě rozsvícená světla. Vaše oči pracují s vypínačem Zákona Odpuzování, s vypínačem Zákona Přitažlivosti. Když budete pracovat s těmito dvěma zákony – a může to být v jakémkoliv okamžiku dne – můžete přepínat mezi těmito zákony.

Začněte ráno a řekněte, „Rád bych věděl,jestli mi tato osoba zavolá?“ Právě jste zbrzdili telefonní hovor. Skutečně jste právě odehnali příležitost, aby vám tato osoba zavolala. Takže změňte slova na :“Víš, někdo mi dnes zavolá. Není to napínavé?“Vím, že jsme již vyplnili čas a že k tomuto problému budu hovořit k této osobě. A proto „děkuji, je velmi milé hovořit k této osobě dnes. “ Takže, ukončete příkaz dějem přitažlivosti, aktivujte Zákon Přitažlivosti. “ Vím, budu hovořit s touto osobou dnes. “Věz, že je to již uděláno. Věz, že jsi to již přitáhl. A to je příčina, proč je to již vykonáno.

Nyní jak plyne den a ty přemýšlíš, „Dobře, v pořádku, “ potom začínáš s otázkami : Kdy? Jak? Nebo Já potřebuji, Já chci, nebo Já toužím, potom jdeš nazpět dovnitř sebe Já mám, Já vybírám, Já obdržím, Já projevuji. Každá z těchto myšlenek se chová jako trhliny ve vodní nádrži. Jako malý kamínek hromady kamení. A jak upouštíš kamínky odpudivosti, pouštíš po kapkách kamínky přitažlivosti, kamínky odpudivosti, kamínky přitažlivosti, vycházejí tyto vlny a mohou stvořit zmatek a zpoždění, protože jak každé slovo vychází, musí se vrátit k tobě. To je energie, kterou nemůžeš zastavit.

Takže, jestliže smísíte tyto dva zákony, to, co se vrátí k vám, bude minimalizováno. Bude to buď něco minimalizované ve zpoždění odpudivosti nebo něco minimalizované v přitažlivosti. Jestliže ustupujete a jdete vpřed a nevíte, co uděláte – zpět nebo dopředu, zpět nebo dopředu – můžete stvořit zpoždění, zmaření něčeho a potom se zlobíte na vaše Anděly a každý z nich by rád věděl, na co. Vidíte?

Nyní, řekněme například, že jste skutečně soustředění na Zákon Přitažlivosti,ale říkáte jiným lidem, co projevujete – jaká jste součást děje manifestace.

A právě tím rozšiřujete velké světlo. Co se stane, je, že jejich myšlenky a cítění začínají jít dovnitř „Dobře,rád bych věděl,kdy se to přihodí této osobě?“ – „A jak se to stane?“ Vidíte, oni aktivovali Zákon Odpuzování ( Odrazu) směrem k vašim událostem. A tak, když se soustřeďujete na Zákon Přitažlivosti, bude to ovlivňovat jen málo. Ale jestliže se budete pohybovat tam a zpět mezi Zákonem Odpuzování a Zákonem Přitažlivosti, myšlenky lidí, se kterými jste o svých událostech, které chcete uskutečnit, mluvili, a které jsou aktivovány Zákonem Odpuzování, budou skutečně brzdit tyto věci,které zkoušíte přitáhnout. Protože je přidána vaše vlastní energie k aktivaci tohoto zákona – Zákona Odpuzování.

Toto je důvod, proč je to tak silné, a záleží, jak tomu porozumíte a jak s tím pracujete každý den. To je důvod,proč říkáme, že VY provádíte zúčtování vašemu času. Protože Boží měření času je právě v tomto okamžiku, právě nyní, není to oddělitelné. Právě nyní a teď. Takže jestliže porozumíte způsobu,jakým rozšiřujete tyto informace, a síle jejich podstaty, potom porozumíte způsobu jak utváříte čas kolem vás v kterémkoliv okamžiku. Ve všem,co jste se nyní naučili, ve vašich myšlenkách a vašem cítění vždy uvidíte Zákon Přitažlivosti. Je to to, co nazýváme okamžitým projevem. Takže, když řekneme, že můžete mít tyto nádherné věci, je to proto, že to přichází skrze vás, – prostřednictvím Zákona Přitažlivosti – že se „všechny tyto kamínky vrátily k vám“. Ale vy se začínáte obávat, „Kdy se to stane?“ – „Dobře, moji Andělé mi řekli, že se to stane právě teď a nestalo se to,“ máte tak tvrzení nouze, uvádíte je v činnost a to je důvod,proč můžete zničit sami sebe. Když pracujete s těmito dvěma zákony denně, je zde nejvíce důležitá jedna věc. Samozřejmě, vy nemůžete vědět, co si jiní lidé myslí nebo způsob,jakým co uvádějí v činnost. Jestliže se držíte myšlenek, naučených ze Zákona Přitažlivosti, neříkejte cokoli, co je v ději projevu, dokud to není plně manifestováno. Potom se dívejte, jaké věci se stanou v krátkém čase. Ano. Nyní jste Mistři plánu projevu ( manifestace ). Takže když říkáte „Já tvořím“, můžete dokonce říci „Já jsem v ději manifestace těchto věcí. “- „Já jsem v ději manifestace. “ Jak se do tohoto zapojíte a sjednotíte se s tím, drazí moji, pocítíte jak silné to je, protože to je skutečně velmi silné. To je to, co nám přináší zkušenosti, zdroj každé lidské zkušenosti – minutu po minutě, den po dni a život po životě. Jsou to dvě součásti,které se „odehrávají„během inkarnací. Tyto dva zákony. Existují další universální zákony – Universální Zákon Maximalizace, existuje Universální Zákon Minimalizace – a takto to probíhá, když znáte vaši práci, když uvedete v činnost Zákon Maximalizace. Ten vše zdůrazňuje. Když říkáte „Nejsem hoden,“ uvádíte v činnost Universální Zákon Minimalizace. Který vyjadřuje, že cokoli myslíte, vlastně nemyslíte ? Myšlenka velkého významu. Takže, drazí, je mnoho těch , které budu vyučovat o všem, co souvisí s universálními zákony. Právě nyní je velmi důležité pro každého,aby byl mistrovským tvořitelem svého života, aby rozuměl těmto dvěma zákonům, pracoval s nimi, aby tvořil svůj život. Takže, když žádáte Boha, znovu opakuji, a jste v modlitbě a žádáte od Boha a neříkejte, „Děkuji Ti Bože, Já potřebuji nebo Já chci, „můžete říci, „Děkuji Ti, Bože, že toto je uděláno nyní. “- „Děkuji Ti,Bože, že mám toto nyní. “ – „Děkuji Ti, Bože, že jsem zdravý. “- „Děkuji Ti,Bože, že jsem milován. “-„Děkuji Ti,Bože, že jsem požehnaný. “A že jsi zůstal při mně tento den.

Je to skutečně docela jednoduché. Vidíte, to je nádhera tajemství Universa. Velmi jednoduché, ale dosud opravdové. Jednoduché a opravdové. A co velkolepá síla, kterou máte v ději projevu. A co síla,která je vždy ve vašich rukách. Vidíte sami, Bůh vám neříká, „Dobře, tak já zruším universální zákony pro vás,protože vy jste to vyzkoušeli a nerozumíte tomu. Tyto zákony jsou dokonalé právě tak jako pochopení, jak správně s nimi pracovat. Když žádáte Boha o účast, o rozhodnutí a řešení, uvádíte v činnost Zákon Přitažlivosti, protože říkáte, “Je to uděláno. “ Vidíte, jak nádherné to je. Řekněme si příklad. Někteří lidé, když říkají „potřebuji,“ oni ve skutečnosti říkají „volím ( zamýšlím, vybírám ). “Je to jiný úmysl,který se odehrává uvnitř nich. Když oni řeknou „já skutečně potřebuji jít do obchodního skladu“ – myslí tím ve skutečnosti: “ Já jsem si zvolil ( chci ) jít do obchodního skladu. “Oni tím nemyslí, “já jsem ve smyslu potřeby nebo pojetí ( představy) potřeby. Když je tam připojení obavy, takové jako, “ Ach, drahý, já musím jít do skladu a nemám dost peněz nebo dost času“, je tím nyní uváděn v činnost Zákon Odpuzování, něco se přihodí tak,že oni do toho skladu nedojdou. Jejich automobil nepojede, nemají dost peněz, nemají dost času. Něco je odtáhne pryč od této události. Všechno takto funguje. Všechno takto funguje po všechen čas. Když tedy žádáte o předpověď budoucnosti, toto výše uvedené je důvod, proč ji neradi poskytujeme, protože můžeme říci, “ Právě teď uvádíte v činnost Zákon Přitažlivosti, ale můžete být aktivováni Zákonem Odpudivosti, který vloží do vámi požadovaného děje zpoždění. “ Svobodná vůle je to, co aktivuje jeden nebo druhý zákon. Svobodná vůle je nádherná věc, je to věc, která řídí váš život. A nyní poznejte nástroje, se kterými pracujete a jak silné jsou. Nyní nastal velmi vzrušující čas – je to čas, kdy vaše Já nabývá na síle, protože je rok manifestace ( projevu ). S těmito dvěma zákony je pracováno každý den a je nutné pochopit, jakým způsobem s nimi pracovat. Jaký impuls vás nyní směruje ?Mějte trpělivost pochopit, že když se rozhodnete nyní setrvat v Zákonu Přitažlivosti, pamatujte na staré trable,které se navrátí. To je úskalí, které přináší neustálé setrvávání v Zákonu Přitažlivosti, dokud konečně nespatříte tato trable, která vlny Zákona Přitažlivosti navrací zpět k vám. Řekněme například, že hledáte práci. A vy říkáte :“Ale já skutečně potřebuji práci, já skutečně potřebuji práci. “Nyní jste dostali tuto určitou informaci. Já ji nyní vyberu. Již jste vyslali všechna úskalí Zákona Odpudivosti – potřeby, nouze, touhy chtít něco, kdy, kde, jak – všechno toto. Změňte to na „Právě nyní, dnes se soustředím, soustředím,soustředím. Mám tuto práci. Děkuji za tuto práci v mém životě. Právě nyní pracuji v mém nejvíce uchvacujícím, dokonalém zaměstnání a já toto nyní projevuji. “Říkejte to neustále, vizualizujte to, sjednoťte se s tím, je to skutečnost ve vašem životě. Provádějte tuto činnost po dva týdny. Když začnete přemýšlet „Kde je práce, kterou jsem právě dělal?“Vycházíte ze Zákona Přitažlivosti a vcházíte do Zákona Odpudivosti. Tím začínáte „vcházet na tenký led“ : “ Ach, to je to, co já chci. Oh, tam je to. Dobře, klid, tam je to, samozřejmě. “ Tady je práce, vy jdete na pohovor,pak nebudete přijati. Vrátili jste se do Zákona Odpudivosti. Chápete, jak to nestále funguje v každé době ? Tedy, vezměme si ten samý scénář. Vy se soustředíte,soustředíte, soustředíte. Vidíte práci a žádáte o ni a nedostanete ji. To proto, že vaše staré vlny se vracejí. Nicméně vydržím v soustředění. Vydržím, protože je to má síla. A uvidíte, může být už příští den, že práci dostanete. Tohle je právě ta troška více pochopení tohoto děje, že netrpělivost uvádí v činnost Zákon Odpuzování – protože jste nyní uskutečnili to, co neexistuje. Vidíte, jak silné to je?Vkládá to sílu právě zpátečnictví do vašich rukou. Návrat zpět prostřednictvím vás samých. Tuto informaci zkouším říci lidstvu. Ale vidíte, že dosud nebyla úroveň pochopení dostatečná. Nyní je dostupné větší množství světla a to je důvod,proč očekávám s nadšením, a proč si myslím, že tato slova vyjdou, že jedinci je pochopí a vezmou jejich sílu jako posvátnou statečnost bytí v ději projevu s Bohem každém okamžiku jejich života a že nepadnou do nástrah netrpělivosti. Být trpělivý. Buď trpělivý. Věz,že je to nutné. Nedotknutelný zákon, moji milí. To, nad čím se zamýšlíte, o čem rozjímáte, je Zákon Přitažlivosti. Absolutně – nedotknutelně. Každá vyslaná síla se ve svém charakteru vrátí.

Vzorová afirmace,která by měla pokrýt vše:
„Děkuji Bohu a mým průvodcům za to, že mé energie působí multidimenzionálně, takže jsem dokonalý, celistvý a úplný.

A na závěr:
„Děkuji ti Bože za to, že energie celého lidstva působí multidimenzionálně, takže je celé lidstvo dokonalé, celistvé a úplné. “

převzato

——————————————————————————————————–

Thomas Ritter

Proroctví

o Evropě

překlad z indické

knihovny palmových listů

KONEC LEGRACE

V následujícím textu uvedu některé Ganešbabuem Šastrím již přeložené části první kapitoly prorockého rukopisu palmových listů. Zdržím se jakéhokoli komentáře, abych nijak neovlivnil čtenáře – nechť si každý utvoří vlastní úsudek.

Úplný překlad onoho rukopisu zatím není k dispozici, neboť Ganešbabu Šastrí v březnu 2004, během obřadního rituálu v chrámu Vaikuntha-Perumal v Kanchipúramu, náhle zemřel na selhání srdce. K jeho odkazu patří i jím přeložené části textu prorockého rukopisu palmových listů, které se vztahují k nejbližší budoucnosti Evropy.

Rukopis začíná krátkým vylíčením charakteristických znaků současné epochy podle hinduistického kalendáře nazývané kálí juga, nejhoršího a nejtemnějšího ze čtyř dosavadních světových věků:

Lidé uctívají pouze bohatství a tělesná vášeň je jediným pojítkem mezi pohlavími. V právních sporech uspěje ten, kdo se ubírá křivými cestičkami. Ženy jsou pojímány jenom jako objekty smyslového potěšení. Vládnou násilníci, země upadají a dosavadní morální hodnoty se rozkládají. Ženy se zbavují plodů ve svém těle, božské zákony jsou ignorovány nikdo už ničemu nevěří. Pak přijde jiný, lepší věk.

O budoucnosti Německa a Evropy rukopis říká: Zavládne všeobecná deziluze. Lidé si zvolí nové vůdce, ti však nebudou o nic lepší než jejich předchůdci. Většinu z toho, co před svým zvolením naslibují, nebudou moci nebo ani chtít splnit. Propast mezi bohatou menšinou a chudou většinou se bude dále prohlubovat, a to pořád rychlejším tempem. Stále více lidí bude bez práce, protože je nikdo nebude potřebovat. Jejich práci budou vykonávat stroje. To se nebude týkat jen Německa, postihne to i ostatní evropské země, vlastně to bude do jisté míry celosvětový problém. Prostí lidé budou zatíženi stále větším břemenem daní a nejrůznějších dávek a odvodů. Majitelé velkých továren a obchodů budou mít naopak nepřetržitě rostoucí zisky, budou si dělat, co se jim zlíbí, a žít si jako

v pohádce. Na prosté lidi budou pohlížet jako na otroky a nové továrny budou zřizovat jen tam, kde bude možné vyplácet hladové mzdy a kde dostanou od místních vládců bohaté dary.

Radovi občané si toho budou moci dovolit stále méně a budou se muset spokojit s tím, co jim nabídnou instituce zaměřené na masovou zábavu. Budou poslouchat hudbu, dívat se na televizi a hrát počítačové hry. (Zde použité pojmy jsou interpretací opisných formulací starotamilského textu – pozn. autora.) Masová zábava bude zaměřená na uspokojování nejnižších pudů. Lidem bude předkládána jakási náhradní realita, aby zapomněli, jak bezútěšný je pro ně ve skutečnosti svět, v němž žijí. To učiní jejich každodenní život naplněný existenčními starostmi snesitelnější. Společnost se rozdělí na ty, kdo budou moci uspokojovat všechna svá přání, a na ty, pro něž zůstanou jejich touhy pouhým neuskutečnitelným snem. Laciná zábava bude odvádět pozornost prostých lidí od toho, co je pro ně skutečně důležité, a udržovat je v zakletí materialismu; iluze máji bude slavit triumf.

V důsledku stále se zhoršující situace se bude dál zvyšovat i nejistota lidí. Většina z nich si začne uvědomovat, že systém, v němž žijí, přestává správně fungovat. Tím bude odstartováno období velkých změn. Epocha nazývaná kálí juga dospěje ke svému konci a bude pak vystřídána lepším věkem, satya jugou (zlatý nebo také duchovní věk – pozn. aut.). Avšak konec kálí jugy bude spojen s velkými nepokoji a odporem některých kruhů proti novým tendencím. U mnoha lidí povede ke ztrátě perspektivy a k projevům násilí. Tito lidé budou totiž zcela orientováni na materiální hodnoty a budou se ohlížet dozadu místo pohledu vpřed; bude se jim stýskat po lepších časech minulosti a budoucnost se jim bude jevit jako zcela beznadějná. Zazní také volání po silném vládci, který by vymýtil všechny zlořády a viníky patřičně potrestal. A řada despotických vládců se v Německu i jiných evropských zemích skutečně dostane k moci, protože národy si to budou přát. K tomu dojde v letech 2019 až 2046 podle západního kalendáře. Lidé si však brzy uvědomí, že toto řešení neodpovídá době. Začnou postupně chápat, že skutečné změny dosáhnou jen tehdy, pokud sami převezmou odpovědnost za vlastní život, životy svých nejbližších i lidí ve svém okolí. K tomuto poznání ovšem povede dlouhá cesta, ale ještě delší bude cesta od tohoto poznatku k jeho uplatnění v praxi. Pozitivní společenské změny se v Německu a Evropě nezačnou prosazovat před rokem 2048 podle západního kalendáře; do té doby bude pokračovat rozpad hodnot a společenských struktur. Zpočátku se lidé budou snažit pomoci si každý sám na vlastní pěst nebo dokonce na úkor jiných. Teprve až se situace stane naprosto zoufalou, uvědomí si, že mohou přežít jen v případě, že budou spolupracovat. Od státních orgánů se jim nedostane žádné pomoci. Vzájemná pomoc a solidarita mezi rodinami budou charakteristickými znaky posledního období zanikajícího věku.

KONEC TURBOKAPITALISMU

Německo je součástí politického a hospodářského systému, k němuž v současnosti patří většina evropských národů. Toto společenství bylo původně založeno šesti státy s cílem zlepšit životní podmínky obyvatel liberalizací obchodu a rozvojem průmyslové výroby. V průběhu doby k němu přistupovaly další státy. Je zavedena společná měna. Avšak Čím větší se tato unie stává, tím obtížnější je řídit ji a dosahovat cílů, které si jednotlivé národy přejí. Společenství se stává samoúčelným a slouží především zájmům mocenských skupin. V roce 2004 podle západního kalendáře dojde k dalšímu velkému rozšíření tohoto společenství o řadu států z východní Evropy. Tyto státy žily až do roku 1989 podle západního kalendáře ve zcela jiném systému a velká část jejich obyvatel je chudá. Noví členové doufají, že jim členství v unii přinese větší prosperitu. To však zůstane jen toužebným přáním. Mocné síly ovládající unii využijí situaci jen k tomu, aby se bezohledně obohatily. Budou všem slibovat rovnost, neřeknou však, že pro většinu lidí to bude znamenat rovnost v chudobě.

Plány vládnoucích kruhů však nakonec nedojdou naplnění, protože nadešel čas změn a „železnému věku” zvoní umíráček. Zatímco se mezi vládci jednotlivých evropských zemí povede spor o to, zda se mají po boku Ameriky zúčastnit válečných operací proti orientálním zemím, začnou mezi řadovými občany propukat první nepokoje. Když se v roce 2005 podle západního kalendáře evropští vládci pokusí prosadit jednotný základní zákon pro celé společenství, ztroskotají. Ve dvou zemích lidé tento společný zákon většinou hlasů odmítnou. (V referendech uspořádaných v Holandsku a ve Francii lidé skutečně odmítli takzvanou Evropskou ústavu – pozn. autora.) Tím bude vyvolána dlouhotrvající krize, v jejímž důsledku se dosavadní systém rozpadne.

Protože se životní podmínky lidí budou zhoršovat, bude po roce 2004 podle západního kalendáře docházet stále častěji k sociálním konfliktům. Na jedné straně budou lidé hledat útočiště v kruhu rodiny nebo blízkých známých, na druhé bude docházet ke spontánním výbuchům nespokojenosti. Ty budou často namířeny proti skupinám obyvatel cizích národností, jež v těchto zemích žijí.

Od roku 2007 podle západního kalendáře bude především ve velkých městech docházet k protestům obyčejných lidí proti politice vlády a proti mocným „kapitánům průmyslu”. Nejprve se bude zdát, že tyto protesty mají na politické vůdce zamýšlený účinek, nakonec se však ukáže, že to byl jen klamný dojem. Situace se proto bude dál přiostřovat a vlády začnou ztrácet kontrolu; především již nedokážou zajistit bezpečnost obyvatel a veřejný pořádek. Hospodářská situace se bude průběžně zhoršovat také proto, že do Evropy budou přicházet ve velkém počtu lidé z jiných částí světa, utíkající před neúrodou, hladem, občanskou válkou. Od roku 2011 podle západního kalendáře se krize ještě prohloubí, protože v USA a potom i v Evropě začnou peníze stále rychleji ztrácet svou hodnotu. To bude důsledek nesprávné hospodářské a finanční politiky, která je postavena na falešném základe – na představě neustálého ekonomického růstu. Vlivné kruhy v USA i Evropě věřily po celá desetiletí, že svět je hrou, při níž rozhoduje chamtivost a vlastní prospěch. Dojdou však k trpkému poznání svého omylu a stanou se obětí kruté hry iluze hmotného světa, májina závoje. Pozemský svět není nekonečný a stejně tak není bez hranic ani lidské štěstí, ani neomezený ekonomický růst. Systém narazí na limitující hranici. V roce 2012 zkolabuje finanční systém USA. Stát již nebude schopen dostát svým závazkům vůči osobám, které zaměstnává. To povede k řetězové reakci a chaosu v celé společnosti. Řada obchodů, továren a bank zkrachuje, stále víc lidí bude bez práce, a tím i bez obživy. Ve velkoměstech bude docházet k nepokojům a rabování, ozbrojené bandy budou řádit také na venkově. Lidé budou umírat. Vláda se pokusí dostat situaci pod kontrolu nasazením loajálního zbytku armády, což se jí ovšem podaří jenom z části. Hospodářská situace tak povede k poměrům, které budou připomínat občanskou válku. Tato situace potrvá až do poloviny roku 2017. Pak zasáhnou vojenské jednotky spřátelené země ze severu a nastolí opět pořádek.

Nepokoje budou největší od dob občanské války v 19. století, jenže tentokrát proti sobě nebudou bojovat sever a jih, nýbrž východ a západ USA.

Úpadek amerického hospodářství a znehodnocení americké měny dolehnou velmi těžce i na Evropu, zvláště na Německo, které je ve velké míře závislé na exportu. Ačkoli inflace v Evropě nedosáhne takových rozměrů jako ve Spojených státech, budou její důsledky, především pro chudší vrstvy obyvatel, katastrofální. Mnoho lidí bude žít ve skutečné bídě. Ve velkých městech propuknou nepokoje, bude docházet k rabování, cílem útoků nespokojených davů se stanou i veřejné budovy a úřady. Situace ovšem nebude tak dramatická jako v USA, neboť v Evropě není soukromé držení zbraní tak rozšířené; také policie a armády zůstanou vcelku intaktní. Naproti tomu v Americe budou vojáci a policisté, kteří nedostanou výplatu, často revoltovat.

V evropských metropolích dojde k bouřím, jejichž terčem se stanou převážně cizinci, kteří se zde v minulosti usadili. Zvlášť krvavé boje propuknou v Paříži a Římě, ale také v Madridu, Londýně a Praze. V Římě vezmou lidé útokem i sídlo hlavy katolické církve. Papeži se zprvu podaří uprchnout, později ale padne do rukou povstalců, kteří na něj nastraží léčku. Nejméně postiženými zeměmi budou Rusko, Čína a Indie, protože jejich hospodářské systémy se budou vzájemně podporovat.

Nepokoje v Německu a Evropě potrvají do podzimu roku 2016. Pak budou ukončeny zásahem ruských a čínských vojsk, o který požádají evropští vládci.

MATKA ZEMĚ SE BRANÍ

Od roku 2017 bude situace poněkud klidnější, ale jen zdánlivě. Začnou se totiž objevovat nové problémy. Bezprostřední nebezpečí války bude sice zažehnáno, ale akutní hrozbou se stane rychle se měnící klima. Průměrné roční teploty budou nadále stoupat. Golfský proud, který přivádí miliardy tun tropických vod k severním oblastem, začne ztrácet na síle a změní svůj směr. To bude způsobeno především tím, že se do Atlantického oceánu dostane ohromné množství sladké vody jak z tajících ledovců, tak i z ledového příkrovu polárních oblastí. V důsledku tohoto klimatického procesu bude jih USA postižen katastrofálním suchem, zatímco některé oblasti v Číně začnou sužovat extrémní záplavy. Skandinávie se promění v ledovou poušť, zatímco přímořské státy jako Holandsko nebo Bangladéš budou ohrožovány stoupající mořskou hladinou. Miliony hladovějících uprchlíků budou opouštět své domovy a hledat azyl v bohatších státech. K těmto událostem dojde v letech 2029 až 2034 podle západního kalendáře. Ledový vichr bude bičovat oblasti severní Evropy, Ničivé bouře a záplavy postihnou přímořské státy. Lesy budou umírat, nížiny tvořící pobřeží Severního a Baltského moře zmrznou a stane se z nich tundra.

Dramatické změny klimatických podmínek uvrhnou národy a jejich vlády do zoufalé situace. Bude nedostatek paliv, dojde k postupné erozi mezinárodní spolupráce a mírových smluv. Znovu vypuknou ozbrojené konflikty, celé kontinenty budou zpustošeny boji o suroviny a potraviny. Během několika málo let sklouzne svět na samý kraj totální anarchie.

Země s nestabilními vládami jako Pákistán budou v silném pokušení použít v zápase o suroviny a potraviny i svůj jaderný arzenál. V roce 2029 dojde k další válce mezi Pákistánem a Indií. Právě tehdy bude hrozit největší nebezpečí, že obě bojující strany nasadí jaderné zbraně, což by mělo za následek úplné zpustošení rozsáhlých oblastí jak Indie, tak i Pákistánu.

Protože středoevropské země nebudou mít dostatečné strategické zásoby, rozhodnou se autoritářští vládci nasadit otravné

plyny s cílem zredukovat počet obyvatelstva. Přelidnění se totiž stane – v důsledku přílivu emigrantů z celého světa – velkým problémem a bude politickými špičkami považováno za hlavní příčinu stávajících problémů. Především ve Velké Británii bude ve velkém rozsahu nasazen plyn nazvaný thanaton, který má přivodit rychlou a bezbolestnou smrt.

Razantní ochlazení zemské atmosféry, které bude způsobeno kolapsem Golfského proudu, a zalednění rozsáhlých oblastí Severní Ameriky a Skandinávie povede po několika letech k tomu, že Golfský proud začne znovu cirkulovat. To navodí určitou stabilizaci klimatických podmínek. K tomu dojde od roku 2035. Postupně se zlepší zemědělské výnosy, úroda bude opět bohatší a dojde k celkovému zklidnění společenských poměrů. Navíc v letech, kdy bude svět postižen přírodními katastrofami a politickými zmatky, vypuknou znovu epidemie i těch chorob, které budou považovány za již vymýcené. Za oběť jim padnou miliony lidí.

V důsledku špatných hygienických poměrů, zapříčiněných občanskou válkou, budou zuřit epidemie moru a cholery. Globální změna klimatu zase vyvolá zdravotní problémy jiného druhu. Především v Africe a Asii, ale také v některých oblastech Evropy vyvolá intenzivnější sluneční záření u lidí i zvířat kožní nemoci a nádorová onemocnění.

Po roce 2023 zavlečou do Evropy afričtí běženci smrtelnou nákazu nazývanou kunu. Postižené osoby dostanou vysokou horečku a jejich vnitřní orgány přestanou během několika málo dní fungovat. Nemoc bude smrtelná a šířit se bude stejně rychle jako chřipka.

Už ale dva roky před vypuknutím této epidemie se začnou objevovat červi parazitující v krvi. Půjde o jakousi obdobu škrkavek, která napadá vnitřní orgány postiženého, především srdce a játra; infikovaná osoba umírá do jednoho týdne. Tato nákaza se přenáší živočišnou potravou.

Po roce 2018 bude mít na svědomí statisíce lidských životů v USA, Evropě a Asii jiná podivná nemoc. Nakažené osoby snadněji onemocní běžnými chorobami, jako je například nachlazení, jejich organismus se však s nimi nedokáže účinně

vypořádat. Smrt se zpravidla dostaví během tří dnů. (Ganeš‑babu Šastri označil tuto nemoc anglickou zkratkou RISC -Rapid Immune System Collapse, urychlený kolaps imunitního systému – pozn. autora.) V naprosté většině případů skončí nemoc smrtí infikovaného pacienta.

Největší katastrofa se pak odehraje v roce 2046. Aniž by si toho povšimli astronomové, přiblíží se k naší planetě z hlubin kosmu velké nebeské těleso. Půjde o planetoid, který na své bludné cestě vesmírem vlétne do naší sluneční soustavy a jen těsně mine Zemi prolétne mezi ní a Měsícem. Již několik dní před průletem bude planetoid viditelný na obloze pouhým okem. Jeho gravitační síla způsobí na Zemi četná zemětřesení a mohutné záplavy. Kalifornie bude zasažena největším zemětřesením v celé své historii. Také Japonsko a Čína budou postiženy silnými otřesy půdy a velké části těchto zemí pohltí vody oceánu. Zemětřesení se nevyhnou ani Evropě, nejsilněji je budou cítit v Německu, Anglii a ve středozemní oblasti. Přes pobřeží Severního a Baltského moře se přelije mohutná záplavová vlna. V Cechách se probudí k životu sopky, považované již dávno za vyhaslé. Jejich výbuchy zdevastují široké okolí. Během erupcí dojde i k uvolnění velkého množství vulkanických par a jedovatých plynů. Z nich se vytvoří mraky a kondenzát pršící zpět na zemský povrch bude velice agresivní.

V důsledku všech těchto ran přijdou o život miliony lidí.

V postižených oblastech střední Evropy bude zničena velká část městské zástavby.

SVĚT ZA PADESÁT LET

Bezprostředně po této katastrofě začnou ti, kteří přežijí, s úklidovými a sanačními pracemi. Bude nutné odstranit hory mrtvol lidí a zdechlin zvířat, aby nevypukly nové epidemie. Také hospodářství se začne znovu vzpamatovávat – koneckonců bude velká poptávka po všech předmětech denní potřeby, které budou v důsledku přírodních pohrom zničené nebo ztracené.

Klimatické změny ve střední Evropě budou trvalého charakteru. Průměrná roční teplota zůstane vysoká a sněžit bude v zimě již jenom v horských oblastech. Pro zemědělství to bude změna výhodná, úroda bude bohatší, výnosy se zvýší.

Tektonická činnost změní tvář celé Země. Některé dřívější pobřežní oblasti a ostrovy nenávratně zmizí pod hladinou moří a oceánů. Postiženy budou především Japonsko, Kalifornie, východní pobřeží Severní Ameriky a některé oblasti Anglie. Zároveň se z vod Atlantického oceánu vynoří nová pevnina.

Hospodářská obnova proběhne poměrně rychle, její brzdou ovšem bude nedostatek primárních zdrojů energie. Řada surovin se stane nedostatkovým zbožím.

V té době se v Evropě začne formovat nová společnost. Bude založená na osobní svobodě jednotlivce, která ovšem bude spjata s potřebami společnosti a bude se jimi muset řídit. Lidé totiž budou poučeni nedávnými událostmi a uvědomí si, že sledování čistě sobeckých pohnutek může ohrozit i samu existenci celého společenství. Tato nová společnost se bude rozprostírat od vln Atlantiku až po východní pobřeží Asie, jednotlivé oblasti si však zachovají své individuální zvláštnosti. O všech regionálních záležitostech bude rozhodovat místní samospráva, aniž by musela čekat na povolení nějaké vzdálené autority. Nová ústava bude zaručovat všem obyvatelům Euroasijské unie bezpečnost navenek a suverenitu uvnitř.

Hospodářskou základnou nové společnosti bude bezúrokový finanční systém, který bude vyzkoušen a pak natrvalo zaveden v roce 2048. (Arabské banky půjčují už dnes peníze bezúročně,

protože Korán zakazuje brát úroky; banky místo toho účtují jen poplatky za zpracování podmínek půjčky a vedení účetnictví. Mimochodem, rovněž Bible zakazuje půjčování peněz na úrok – pozn. autora.)

Rozkvět nové společnosti bude podpořen i používáním alternativního zdroje energie. Tento zdroj byl v Evropě objeven a zkoumán již počátkem 20. století, praktického uplatnění však dojde až nyní. Tato energie bude nazvána po svém objeviteli. (Pravděpodobně je myšlena tzv. Teslova energie — pozn. autora.) Ona energie nepoškozuje životní prostředí tak, jak je zatěžovaly dříve používané energetické zdroje. Bude také k dispozici prakticky v neomezené míře a její používání bude zdarma.

Půda a vodní zdroje se nebudou nacházet v soukromém vlastnictví. Prosadí se totiž poznatek, že nikdo si nemůže činit majetnické nároky na něco, co tu bylo už dávno před ním a bude tu i dlouho po něm. Nadále však bude mít každý Člověk právo mít ve vlastnictví dům, který si koupil nebo postavil.

Po roce 2049 dojdou lidé k poznání, že ve vesmíru nejsou sami. Při likvidaci a nápravě škod způsobených přírodními katastrofami budou v Evropě a na Blízkém východěnalezeny artefakty, u kterých se jednoznačně prokáže jejich mimozemský původ. Tento objev bude mít dalekosáhlý dopad na náboženské a filozofické systémy. .Období od roku 2049 se ponese ve znamení počátku nového, spirituálně orientovaného věku, nadcházející satya jugy.

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení