Seznam andělů

AA’albiel   – anděl ve službách archanděla Michaela
Aban      – anděl října. On také vládne 10 dnům měsíce
Abariel   – anděl obřadního magického průběhu užívaného
                     pro invokaci
Abasdarhon  – nejvyšší vládnoucí anděl páté noční hodiny
Abdals(náhradníci) – 70 tajemných duchů, jejichž identita je známá jen bohu a jejichž řízením svět pokracuje. Když jeden z nich umře (oni nejsou nesmrtelní) další je tajně jmenován Bohem
Abrid              – anděl letní rovnodennosti a efe ktivní proti zlému oku
Abel               – duše přijde do nebe a je souzena  Abelem. On je jedním z 12 sil s tímto úkolem.  Je andělem čtvrtých nebes rozhodující v den Páně
Abuzohar           – jeden z andělů luny a reagující na magické vzývání
Aciel              – padly andel?
Acheliah           – způsobuje zaujetí jiných pro tebe
Achaiah            – on je Seraphim, anděl trpělivosti a objevitel tajemství přírody
Adatiel            – umožňuje cestovat na létajícím plášti, padly andel?
Adnachiel          – tento anděl panuje nad znamením Lukostřelce. Ti, kdo se narodí pod tímto znamením, se  můžou modlit k Adnachielovi za zvláštní ochranu a požehnání a my všichni se můžeme k němu modlit za duchovní dar svobody, poctivosti a družnosti
Adnai              – anděl, jehož jméno je vepsáno do pentagramu planety Venuše
Adoniel            – anděl loterie, štestí, hazardu, obchodu a úspěchu
Aduachiel          – anděl měsíce listopadu, spojený s řízením vladařské lodě znamení Lukostřelce. Střídá se s panteonem vládnoucích andělů Af Bri             – anděl provádějící kontrolu nad deštěm
Afriel             – uděluje mládí, ráznost a vitalitu
Afsi khof          – anděl panující měsícům červenci a srpnu
Aftiel             – anděl soumraku
Agiel              – anděl, jehož jméno, je vepsáno do prvního pentagramu planety Merkur. On je také je vedoucí inteligence planety Saturn
Aha                – anděl řady panství, duch ohně užívaného v kabalistických magických operacích
Ahadiel            – andělský prosazovatel zákona
Akatriel(Akrasiel) – anděl odkrývající božské mystéria a anděl výzvy Alimon – ty, kdož jej vyvolají chrání před následky střelných ran a z ostrých nástrojů. Jeho pomocníci jsou andělé Reivtip a Tafthi
Altarib            – anděl, který cvičí vládě nad zimou. On může být vyvolán v magickém obřadu
Amabael            – anděl s panstvím nad zimou
Amabiel            – anděl vzduchu a úterý. On vládne planetě Mars. Amabiel je jeden z andělských sil odpovědných za lidskou sexualitu
Amaliel            – anděl trestu a slabosti
Amatiel            – drží panství nad ročním obdobím jara. Obracíme se na tohoto anděla k pěstovaní naděje, znovuzrození, nových začátků a pozitivních očekávání v našem srdci a mysli
Ambriel            – tento anděl  nás inspiruje k jasné komunikaci, abychom mohli lépe mluvit naši vlastní pravdu. Ambriel je také považovaný za anděla generální ochrany. Ambriel   řídí znamení Blíženců a měsíce května. Ti, co jsou narozeni pod tímto znamením se modlí k Ambrielovi za zvláštní požehnání a ochranu
Amitiel            – anděl míru, lásky, pravdy, porozumění a rovnosti
Anachiel           – pomáhá vám jednat s lidmi
Anael              – jeden z 7 andělů stvoření, archanděl, andel studentů a učitelů. Odpovídá za lidskou sexualitu. On kraluje na pevnině a má panství nad Měsícem, padlý anděl(?)
Anafiel            – šéf soudu andělů
Anahita            – ženský anděl vysoké hodnosti. Ona je “neposkvrněná, je duchem vody a země”
Ananiel           – jeden z početných strážců jižního větru
Anauel            – anděl chránící obchod a bankovnictví
Anfial            – jeden z 64 andělů správců nebeské dvorany
Anděl listopadu   – anděl listopadu. On je andělem pokory
Andělé podzimu    – Guabarel a Tarquam
Andělé porodu
Andělé půlměsíce a zvířat pro jejich ochranu (Behemiel, Hariel, Thegri, Mtniel, Jehiel, Manakel…)
Andělé ohně       – Nathaniel, Arel, Atuniel, Jehoel, Ardarel, Gabriel a Uriel
Andělé skrytých věcí – Satarel a Gethel
Andělé lásky      – Theliel, Rahmiel, Raphael a Donquel
Andělé příbytku luny – tam je 28 andělů
Anděl mléka v Zoroastrianismu – anděl strážný skotu
Andělé peněz      – Uriel, Ariel, Anauel and Rauel
Andělé 12 měsíců  – tam jsou andělé pro každý měsíc roku
Andělé svátostí oltářních – Raziel, Gabriel, Zizuph. Gabriel je známý jako “duch svátostí oltářních”
Andělé modlitby           – sedm andělů zprostředkujících modlitby našemu stvořiteli        (Akatriel, Gabriel, Metatron, Raphael, Sandalphon, Sizouse a Michael)
Andělé dešte              – Matriel, Matarel, Matariel, Ridya a Zalbesal
Andělé ročních období     – řídící andělé čtyř ročních období
Andělé služby(ptáci nebes)- tito andělé mají šest krídel
Andělé léta               – Gargatel,Gaviel a Tariel. Tubiel je hlava léta Andělé neděle             – neděle je ovlivněná sluncem. Michael je primární anděl neděle, ale každá hodina má svého sekundárního anděla. Tito andělé  jsou, počínaje první hodinou – Michael, Anael, Raphael, Gabriel, Cassiel, Sachiel,  Samael, Michael, Anael, Raphael, Gabriel,a Cassiel
Andělé slz                – Sandalphon a Cassiel
Andělé rostlinstva        – Sealiah a Sofie
Andělé vetru              – Moriel, Ruhiel, Ben Nez a Rujiel
Andělé zimy               – Ctarari, Amabael a Certari. Hlavou andělů  je Altrib nebo Attaris
Angerecton                – anděl vyvolaný v magickém obradu, výslovně při vzývání dýmu
Aniel                     – jeden z početných andělských stráží vrat západního větru. Dává duševní sílu, jasnozření a sny
Anitor                    – vysoký svatý anděl, vyvolaný v magickém obřadu
Anixiel                   – jeden z 28 andělů řídících 28 sídel luny
Anthriel                  – toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidný
Anunna                    – andělé, kteří jsou pozemskými duchy
Apollyon/Abaddon(Ničitel) – hlídač propasti
Apragsin                  – božský posel povolaný Bohem k meci
Aquariel                  – otevírá dveře vnímání k smrti těch, kdo ho prosí. Inspiruje lidstvo k duchovní vývoji
Aralim                    – přinaší ochranu domova a lásky. Poskytuje důvěru a sebeúctu
Arariel(Azareel, Uzziel)  – nositel pošetilosti a jeden z 7 andělů s panstvím nad pevninou. Vládne léčivým vodám  země a je andělem rybářů
Arathiel                  – anděl první hodiny noci
Arauchia                  – anděl pomáhájící nám srovnat se se zradami a lží
Arbatel                   – anděl odhalení
Archer                    – řídící duch Vodnáře
Archons                   – andělé postaveni národy. Archons jsou prvotní planetární duchové. Jsou jimi Uriel, Michael, Raphael, Gabriel, Shauil a Cassiel
Ardarel                   – anděl ohně
Ardouisur                 – ženský cherub, je andělem plodnosti a dává snadný porod a mateřské mléko. Ona je volaným “dárcem živé vody”
Arehanah                  – ukazuje vám cestu k vznešenému životu
Arel                      – anděl ohně. Jeho jméno je vepsáno do sedmého pentagramu Slunce. Může být také vyvolán v obřadu magie. Anděl zdravého rozumu
Arella                    – posel
Arial                     – anděl vedoucí lidskou duši  k věčnosti, nebesům nebo peklu
Arias                     – anděl vůně
Ariel                     – lvice boží, vzdušný nebo vodní éterický duch. Velký anděl nových začátků v živote, padlý anděl(?)

Armisael                  – anděl lůna

Arzal                     – jeden z čtyř andělů, kteří jsou “skvělí a
                            laskaví andělé”. Jsou vyvolaní na přání
                            podílet se na tajemství moudrosti Stvořitele
Asaph                     – vůdce houfu andělu opěvujících Boha
Asasiel                   – anděl čtvrtku, sdílející vládu se Sachielem
                            a Cassielem
Ashriel                   – jeden z sedmi andělů s panstvím nad pevninou.
                            On je anděl, který oddělí duši od těla v době smrti.
                            On může také vyléčit hloupost
Asmodej                   – anděl ničitel, padlý anděl(?)
Asron(slib boží)          – šéf 63 strážných andělů sedmi nebes
Assiel                    – anděl hojivý
Ataphiel                  – anděl podpírající nebesa třemi prsty
Atar                      – duch ohně
Attaris                   – zdroj známek zimy
Atel                      – anděl čtvrtých nebes a také anděl vzduchu
Athanatos                 – kouzelný duch planety Merkur, anděl skrytých
                            pokladů
Attarib                   – jeden z ctyř andělů zimy a zdroj známek zimy
Atuesuel                  – jeden z osmi andělů všemohoucnosti. On je
                            povolán “vykouřit netvory pekla”
Auel                      – anděl slunce
Auphanim                  – učí magii a okultním vědám
Auphonim                  – anděl cestování a sportu
Auriel(světlo boží)       – jeden z 72 andělů zvěrokruhu
Ausiul                    – anděl s panstvím nad Vodnářem
Ayib                      – duch planety Venuše
Aymelek                   – anděl Měsíce
Ayscher                   – služební anděl pro kabalisty v magických
                            obřadech
Azacachia                 – anděl porážky všech nepřátel
Azael(koho bůh posílí)    – jeden z 2 andělů, další je Ouza(Aza). Oni
                            sestoupili z nebes a byli svrženi, hlídač
                            skrytých pokladů
Azariel                   – anděl léčivé vody země
Azbuga(h)                 – jeden z 8 velkých trůnů andělských
Azer                      – anděl elementu ohně
Azliel                    – anděl vzývání
Azrael                    – anděl smrtiB


Babiel                    – anděl ctnosti, kuráže a motivace
Bagdial                   – anděl pečující o nové příchozí v nižších
                            nebesech. Říká se, že je smyšlený
Bahram                    – anděl vítězství
Balidet                   – sobotní anděl vzduchu
Ballaton                  – anděl objevující se na externím kruhu
                            pentagramu Šalamouna
Balthial                  – jeden z sedmi planetárních andělů a stojí
                            nad duchem žárlivosti

Barachiel                 – hlídač a živitel dětí božích vládnoucí nad sobotou. Archanděl přidělený Bohem k dozírání nad Jeho adoptovanými dětmi a transformovanými
dušemi na všech jejich cestách k nebeskému
domovu
Baradi’el                 – anděl třetích nebes
Barakiel(Barkiel, Barbiel)(osvícení boží) – laskavý anděl  úspěchu, bohatství a štěstí, symbol osvícení,  jeden z 7 archandělů, řídí radu seraphů
Barbiel                   – (Burbiel?), anděl října, padlý anděl(?), činí člověka nezranitelným
Barchiel                  – anděl znamení štíra a ryb, anděl únoru, soucitu a vnitřní síly
Bardiel                   – jeden ze dvou andělů krupobití
Bareschas(začátek)        – velký anděl vyvolaný k opatření ženy
Bariel                    – anděl 11 hodiny a anděl dlouhého života a 
budoucího znovuzrození
Barkiel                   – anděl osvícení (Uriel také měl tento titul).Barkiel je také jeden z andělů února a je citovaný jako jeden z archandělů. Anděl úspešný 
v bojování s démony
Barpharanges              – anděl trestu
Bartzachiah               – zastavuje bezuzdnost
Baruch(požehnaný)         – vedoucí anděl strážný stromu života
Bathor                    – jeden z sedmi Olympijských duchů, známý  jako správce nebes
Beburos                   – jeden z devíti andělů, který bude vládnout “na konci světa”
Bedaliel                  – dává tělu energii a vitalitu
Beelzebub                 – Pán much, padlý anděl(?)
Behemiel                  – anděl s panstvím nad bestiemi
Belial                    – padlý anděl(?), duch falše
Ben Nez(jestřáb)          – jméno pro anděla Rubiel/Ruhiel. Ben Nez cvičívládu nad větrem
Benad Hasche(dcery boží)  – ženští andělé uctívání Araby
Betheuel                  – jeden z řídících andělů zvěrokruhu
Blaef                     – páteční anděl vzduchu
Boel(bůh je v něm)        – jeden z sedmi exaltovaných trůnů, rezident
v prvních nebesích. Boel drží čtyři klíče k čtyřem koutům země. On řídí planetu Saturn.
Bualu                     – jeden z andělů všemohoucnosti
Burchat                   – anděl vzduchu sloužící v čtvrtých nebesích. On řídí neděli a  je jedním z poslů Slunce
Butator                   – anděl kalkulací. On slouží v třetí hodině dne

C

Cabriel                   – anděl s panstvím nad znamením Vodnáře. On jejedním z šesti andělů dlících nad čtyřmi částminebes
Cadmiel                   – anděl zajištující dosažení lidských osudů
Cafiel                    – padlý anděl(?), způsobuje bouřku
Cahetel                   – jeden z 8 seraphimů, zvetšuje a zlepšuje plodiny, jeden z 72 andělů uchovávajících jméno boží. S ním koresponduje anděl  Asicat
Calliel                   – jeden z trůnů sloužící ve druhých nebesech, má přinést okamžitou pomoc během protivenství

Caluel                    – anděl středy. Spolu s Callielem má přinést okamžitou pomoc během protivenství.
Camael(Kemuel)(Kamael)    – anděl z řady sil, personifikace božské spravedlnosti,anděl krásy, radosti, štěstí a síly v mezilidských vztazích, seraph (?), padlý anděl(?)
Cambiel                   – vládce znamení Vodnáře a anděl deváté hodiny.Anděl pro pro zvýšení inteligence
Cambill                   – anděl osmé hodiny noci
Capabile                  – jeden ze tří andělských poslů Slunce
Caphriel(silný anděl)     – šéf vládce sedmého dne, on je vyvolaný při zaklínání planety Saturn
Caracasa                  – anděl jara spolu s Corem, Amatielem a Comissorosem
Cassiel                   – vládce soboty. Anděl osamělosti a slz
Castiel                   – anděl čtvrtku
Cathetel                  – tento anděl strážný zahrady zvyšuje růst plodů a udržuje je zdravé. Cathetel inspiruje lidskou rasu v milování všech bytostí přírody.
Cedr                      – anděl řídící jih
Chabalym                  – seraph nebo cherubín vyvolaný v kabalistickém
magickém obřadu
Chaioth                   – dává představivost a fantazii
Chaldkydri                – archanděl paprsků Slunce, uprostřed mezi cherubem a seraphem. Oni mají 12 křídel
Chamuel                   – tento anděl podporuje snášenlivost v lidském srdci
Chamyel                   – jeden z 15 trůnů
Charbiel                  – anděl společného osudu
Charman                   – anděl jedenácté hodiny noci
Charms                    – anděl deváté hodiny dne
Charoum                   – anděl předsedající směru sever. My obrátíme se na Charoum pro schopnost ocenit mlčení a držení tajemství. Zajišťuje zemi před nadbytkem deště, záplavy a vichřice
Chasan                    – anděl vzduchu
Chaschmalim               – anděl brilantních myšlenek a vynálezů
Chasmali                  – učit hypnotickému svádění
Chassan                   – dává síla a kontrola
Chassiel                  – jeden z duchů Slunce
Chaylon                   – seraph nebo cherub vyvolaný v obřadu magie
Chayo                     – trůn vyvolaný v magických zaklínáních. Jeden  z 15 andělů uvedených v šesté a sedmé knize Mojžíšově
Chayyiel                  – šéf svatých (cherub)
Cheratiel                 – anděl šesté hodiny noci
Cheriour(strašný anděl)   – On potrestá zločin a stíhá kriminálníky
Chermes                   – anděl deváté hodiny noci
Chismael                  – duch planety Jupiter
Chockmahel                – tvoří námluvy k dalšímu sexu
Chosniel(kryt)            – anděl vyvolaný pro udělení dobré paměti a otevřeného srdce
Colopatiron               – anděl svobody nebo nezávislosti. Jakéhokoliv druhu: ekonomické, tvořivé, duchovní nebo  psychologické
Comato(s)                 – vyvolaný anděl
Commissoros               – jeden z čtyř andělů jara
Corabael                  – pondělní anděl dlící v prvních nebesích,  vyvolaný ze Západu
Corat                     – páteční anděl vzduchu, vyvolaný z Východu, bydlící v třetích nebesích
Cruciel                   – anděl třetí hodiny noci
Cupra                     – zosobnění světla

D

Dagiel                    – anděl s panstvím nad rybami
Dalquiel                  – jeden ze tří princů třetích nebes, další
                            dva jsou Jabniel a Rabacyal, všichni vládnou
                            nad ohněm
Damabiah                  – anděl řady andělů s panstvím nad staviteli
                            lodí
Dameal                    – anděl úterý přebývající v pátých nebesích
Daniel(bůh je můj soudce) – anděl řady knížectví,  pravděpodobně jeden
                            ze skupiny padlých andelu, drží moc nad
                            právníky
Darel                     – správce světla, on je andělem “první pomoci”,
                            On je odpovědný za realizaci světla a milujících
                            energií
Degaliel                  – anděl, jehož jméno je vepsáno do třetího
                            pentagramu planety Venuše
Derdekea                  – silný ženský anděl, který sestoupí na zemi
                            pro záchranu lidstva, ona je známá také jako
                            vrchní matka
Devecia                   – dává rovnováhu, klid a mír
Dina                      – učil lidstvo po stvoření světa sedmdesát ruzných
                            jazyků, je to anděl inspirující k moudrosti,
                            znalosti a lásce k učení
Diniel                    – on je anděl ” vázající jazyk vládce”
Djibril                   – pravdivý duch
Djin                      – pomocník archanděla Gabriela, on je král
                            sféry ohně
Donachiel                 – poskytuje všem citům cíl
Donel                     – jeden z početných andělských stráží
Donquel                   – anděl lásky
Douma(h)                  – anděl mlčení a ticha smrti
Dracon                    – anděl šesté hodiny noční
Drop                      – ženská nebeská síla, která sestoupí na zemi
                            pro záchranu lidstva
Duchiel                   – anděl pomáhající držet mysl a tělo mladé

E

Egalmiel                  – on je andělem přitažlivosti
Eheres                    – anděl vyvolaný hněvem
Eiael                     – anděl s panstvím nad okultními vědami a
                            dlouhověkostí, je vyvolán žalmem 36
Eirnilus                  – anděl s panstvím nad ovocem, on je také
                            jeden z duchů šesté hodiny
Eistibus                  – duch věštby, jeden z duchů čtvrté hodiny
El-Adrel                  – anděl vyvolaný hudbou
El Auria                  – anděl plamenu a je srovnáván s Ourielem
                            nebo Urielem
El El                     – jeden z andělských stráží
Elamiz                    – anděl jedenácté hodiny noční
Elimiel                   – anděl inteligence
Eloa                      – ženský anděl narozený ze slz Ježíše
Elomeel                   – jeden z vedoucích andělů ročních období
Elomnia                   – jeden z vedoucích andělů třetích výšek
Enediel                   – jeden z 28 andel 28 příbytků Měsíce
Enejie                    – anděl pečetě vyvolaný v magickém obřadu
Eoluth                    – cherub pro serapha užívaného kabalistou
Erosoti                   – anděl Marsu
Eschiel                   – anděl zastavující sebezničení
Esme                      – laskavý ochránce
Espiacent                 – anděl úspěchu práce
Ethnarchs                 – andělé s pravomocí nad národy
Eth(čas)                  – andělská síla zajišťující, aby “všechny
                            události probíhaly v jejich stanovené lhůtě”
Euchey                    – anděl vyvolaný zaříkáváním zlých duchů
Eudaemon(Daemon)          – dobrý duch, jeden z řeckých termínů pro
                            anděly
Eurabatres                – anděl planety Venuše
Ezechiel                  – archanděl Ezechiel, anděl smrti a přetvoření
Ezgadi                    – andělské jméno použité v kouzelnickém obřadu
                            pro úspěšné dokončení cest
Ezrieli                   – andělské jméno nalezené na Aramejském svitku
                            z Mrtvého moře

F

Famiel                    – páteční anděl vzduchu, pobývá v třetích
                            nebesích
Favardin                  – anděl března, on řídí 19.den měsíce, jeden
                            z cherubínů
Fracie                    – úterní anděl, pobývá v patých nebesích
Fromzon                   – anděl třetí hodiny noční
Furlac                    – anděl země
Futiniel                  – anděl páté hodiny denní

G

Gabi                      – sladká forma Gabriela
Gabriel(bůh je má síla)   – jeden ze dvou nejvyšších andělů, on je
                            anděl milosrdenství, snu, nositel zpráv,
                            zmrtvýchvstaní, pomsty, smrti a odhalení.
                            On je vladnoucí anděl prvních nebes. On je
                            archandělem a poslem Boha. On je prostřednik
                            mezi nebesy a zemí On je andělem ledna
Gabuthelon                – anděl patřící mezi devět andělů, jež panují
                            “na konci světa”
Galearii(pozemní síly sloužící) – Galearii jsou nejnižší pozice andělů
Galgaliel                 – šéf andělů kola Měsíce
Galmon                    – andělský strážce čtvrtých nebes
Gamiel                    – nejvyšší vládnoucí anděl první hodiny noční
Gargatel                  – jeden ze tří andělů léta. On jedná v konjunkci
                            s Tariel a Gaviek
Gaspard                   – duch vyvolaný v magickém obřadu
Gazardiel                 – anděl s panstvím nad Sluncem, modlíme se k
                            němu za nevinnost, obnovu, probuzení a
                            osvícení
Gedariah                  – dohlížející šéf andělů třetích nebes
Geliel                    – jeden z 28 andělů řízení 28 sídel Měsíce
Geno                      – anděl řady sil
Germael(majestát boha)    – anděl seslaný Bohem stvořit Adama z prachu
                            (také Gabriel)
Gethel                    – anděl postavený nad skrytými věcmi
Ghedoriah                 – mění špatnou osobnost na dobrou
Giel                      – anděl s panstvím nad znamením Blíženců
Glauron nebo Glaura       – prospěšný duch vzduchu
Glmarij                   – anděl třetí hodiny dne
Gmial                     – jeden z 64 strážců sedmých nebes
Gonael                    – jeden z početných stráží bran Severu
Gotzone                   – posel
Gradiel(moc boži)         – anděl planety Mars
Grasgarben                – on řídí znamení Vah
Gurid                     – anděl letní rovnodennosti, efektivní proti
                            zlému oku
Gutrix                    – anděl ctvrtka

H

Haatan                    – duch ukrývající poklady
Habbiel                   – pondělní anděl prvních nebes, on nás obrací
                            k loajální lásce a romanci
Hadakiel                  – on řídí znamení Vah
Hadiya                    – průvodce po spravedlnosti
Hafaza                    – skupina andělů, oni chrání lidi pred džiny,
                            lidmi a satanem
Hahahel(Hahael)           – anděl řady ctností, chrání misionáře
Hahaiah                   – On ovlivňuje mysl a odhaluje skryté mystéria
Hakamiah                  – jeden z cherubů (vyvolaný proti zrádcům)
                            a ochránce Francie
Hakem                     – andělská stráž čtvrtých nebes
Halacho                   – duch náklonnosti a duch jedenácté hodiny
Halliza                   – jméno anděla
Haludiel                  – anděl čtvrtých nebes seslaný den Páně
Ham Meyuchad              – anděl
Hamal                     – anděl s panstvím nad vodou
Hamaliel                  – anděl měsíce srpna, vládce rady ctnosti,
                            vládce nad znamením Panny
Hamatiel                  – řídí znamení Panny
Hamied(Miracles)          – slavný anděl zázraku. On je tak bělostný,
                            že můžete vidět jeho neuveřitelné oči prosvítat
                            skrz. On je dárcem intenzivní lásky
Hananiel(milost daná bohem) – vládce ročních období, archanděl
Haniel(Anael)             – šéf řady ctností, jeden ze 7 archandělů,
                            vládce prosince
Hannuel                   – anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
Hantiel                   – anděl třetí hodiny denní
Haqadesh                  – zastavuje duševní útoky
Harabael                  – anděl s panstvím nad zemí
Harahel                   – ochránce knihoven, archívů, škol a univerzit
Harshiel                  – váže kouzelníky (spolu s Michalem, Gabrielem,
                            Sarphielem a Azraelem)
Harudha                   – ženský anděl vládnoucí elementu vodě
Harviel                   – andělská stráž druhých nebes
Hasmed                    – anděl zničení a jeden z pěti andělů potrestání
Hasmodia                  – duch Měsíce
Hatiphas                  – duch nádhery
Haven                     – jeden z 12 duchů vládnoucí 12 hodinám dne,
                            je duchem důstojnosti
Hayyel                    – chrání divoká zvířata spolu s Thurielem,
                            Mtniel a Jehiel
He’el                     – vládce ročních období
Heiglot                   – anděl sněhových bouří
Helemmelek                – anděl řídící jedno z ročních období
Helison                   – jeden z pěti andělů výšin. Dalšími jsou
                            Alimiel, Gabriel, Barachiel a Lebes
Hismael                   – duch planety Jupiter
Hizarbin                  – duch moře a jeden z duchů druhé hodiny
Hizkiel                   – jeden z početných stráží v severní bráně
Hngel                     – anděl letni rovnodennosti a efektivní proti
                            zlému oku
Hod                       – objevuje přátele, nepřátele a tajemství
                            mysli
Hodniel                   – anděl s předpokládanou mocí léčit hloupost
                            u mužů
Hormuz                    – anděl mající v péči první den Měsíce
Humastrav                 – pondělní anděl, dlí v prvních nebesích
Husael                    – anděl sloužící v třetích nebesích
Hypezokos(květ ohně)      – jeden z nezbytných, učinných a elementárních
                            pravidel
Hyperachii                – skupina archandělů řídící vesmír

I

Iacoajul                  – anděl jedenácté hodiny noční
Iadara                    – anděl řízený znamením Panny
Iahhel                    – inspiruje k rozjímání a osívcení. Dozírá nad
                            filozofovi, poskytuje pomoc při meditaci
Iahmel                    – anděl s panstvím nad vzduchem
Iax                       – anděl při emočních potížích
Iciriel                   – jeden z 28 andělů vládnoucí 28 sídel Měsíce
Idrael                    – andělská stráž páté nebeské síně
Iedidiel                  – anděl povolaný v obřadu vzývání
Ieiaiel                   – anděl budoucnosti
Ielahiah                  – on chrání smírčí soudce
Ietuqiel                  – anděl vyvolaný ženami v porodu
Ikkar Sof                 – andělský vládce měsíců ledna a února
Imriel(výmluvnost bozi)   – andělský vládce měsíců května a června
In Hii                    – jeden z andělů Polárky
Ioelet                    – anděl vyvolaný k vymítání démonů
Iofiel(Yofiel, Zophiel)   – jeden z 7 archandělů šéf řady mocí
Ionel                     – archanděl zdraví
Irel                      – anděl obývající pátá nebesa. On vládne
                            úterý
Irin (hlídači)            – dvojice andělů dlící v šestých nebesích.
                            Irin, spolu s dvojčetem Qaddisin představují
                            vrchní soud nebeského dvoru
Isda                      – anděl jídla
Ishim                     – zvyky/fetiše/hříchy
Ishliah                   – jeden z andělů řídících Východ
Isma’il                   – anděl strážný vyvolaný v obřadu zaříkání
                            a dlící v prvních nebesích
Ismoli                    – velká utěšitelka. Vládce andělů vzduchu, která
                            operuje v pondělí
Israfel                   – tento anděl hudby inspiruje lidi zpívat,
                            hrát na hudební nástroje a skládat hudbu
Ithuriel(objev boží)      – anděl pomáhající zastavit kouření a všechny
                            touhy
Itkal                     – anděl tvořící harmonické vztahy mezi lidmi
Itqal                     – anděl citu  

J


Jael                      – jeden z dvojice cherubů milosrdenství, řídí

                            znamení Vah
Janiel                    – anděl pátých nebes, vládnoucí v úterý
Jariel                    – anděl božské tváře
Jazar                     – anděl, který si vynutí lásku. Také anděl sedmé
                            hodiny dne
Jazar                     – génius, který “přinutí lásku”. Také sedmé
                            hodiny dne
Jeduthun                  – on je Pán sboru v nebi
Jehoel                    – on je prostředník nevyjádřitelný slovy, on
                            je princem přítomnosti
Jehudiel                  – vládce pohybu nebeské sféry
Jehuel                    – princ ohně
Jeliel                    – anděl, jehož jméno je vepsáno do stromu života.
                            On ovládá osud králů. On inspiruje vášeň mezi
                            pohlavím
Jerazol                   – anděl síly
Jeu                       – velký anděl, strážce světla a uspořádání kosmu
Jhudiel                   – nositel boží milosrdné lásky
Jophiel(tvořivá síla)     – učí nás vědomě objevit světlo uvnitř
Joustriel                 – anděl šesté hodiny dne
Jukar                     – princ nad všemi anděly
Jehudiel(ten, který se ptal boha) – vládce pohybů nebeské sféry

K

Kabniel                   – anděl vyvolaný pro vyléčení hlouposti
Kabshiel                  – anděl  udělující přízeň a sílu.
Kadi(el)                  – páteční anděl  sloužící v třetích nebesích
Kakabel                   – jeden z andělů souhvězdí
Kamali                    – duch ochránce
Kandile                   – jeden z devíti svatých andělů
Karoz                     – andělský zpravodaj
Katzfiel                  – andělský princ meče a strážce šestých nebes
Kemiel                    – jeden z 70 andělů vyvolaných v době porodu
Kepharel                  – anděl stromu granátového jablka
Kerub                     – anděl knih a moudrosti, porážky dáblů
Kerubim                   – anděl vašich dcer
Kfial                     – jeden z 64 andělů dohlížejících nad sedmími
                            nebesy
Kirtabus                  – duch jazyků a deváté hodiny
Kmiel                     – působí proti zlému oku
Kokaviel                  – anděl povolující nemožné věci
Korniel                   – jeden z početných andělských stráží
Kotecha                   – anděl pečeti
Kutiel                    – anděl vyvolaný v souvislosti s používáním
                            božských tyčinek
Kyriel                    – jeden z 28 andělů řídících 28 sídel Měsíce

L

Labezerin                 – duch úspěchu. On slouží ve druhé hodině dne
Labusi                    – jeden z 5 andělů všemohoucnosti
Lahariel                  – anděl slehnutí, také pomocník archanděla Michaela
Lamach                    – anděl, který vykonává vládu nad planetou Marsem
Lemanael                  – duch Měsíce
Lamediel                  – anděl čtvrté hodiny noci
Larzod                    – jeden z “skvělých a benovolentnich andělů”, pro
                            získání nějakých moudrostí Stvořitele
Lazai                     – anděl vyvolaný v zaříkání ohně
Lebes                     – jeden z hlavních andělů
Lecabel                   – anděl s kontrolou nad rostlinstvem a zemědělstvím,
                            a jeden z 72 andělů uchovávajících mystické
                            jméno boží
Lelahel                   – anděl zvěrokruhu, panujícím nad láskou, uměním,
                            vědou a bohatstvím
Leliel                    – jeden z andělských vládců noci
Lepha                     – anděl pečetě
Liwet                     – tento anděl vládne myšlenkám a vynálezům
Logos                     – nejstarší anděl
Luel                      – anděl vyvolaný užitím božskych tyčinek
Lucifer(světlonoš)        – jinak Nadanniel, vládce dopoledne a Večernice,
                            nejjasnější anděl, dítě světla a bohužel padlý
                            anděl
Luma’il                   – anděl strážný

M

Madimel                   – anděl zastavující chudobu a obavy
Mach                      – anděl vzývání neviditelného
Machidiel(plnost boha)    – řídí  měsíc březen, při vzývani tužeb dívek
Madan                     – anděl panující nad planetou Merkur
Mador                     – anděl čtvrté nebeské síně
Mael                      – vládnoucí archanděl vody, anděl prvních nebes
Mahadeo                   – jeden z 11 andělů se 3 očima reprezentující slunce,
                            Měsíc a oheň. Mahadeo také má (nebo měl) pět hlav
Mahananel                 – jeden z početných strážců Severniho větru
Mahariel                  – anděl Ráje. On poskytne novou duši pro očištěné
                            lidi
Mahzian                   – anděl udělující zrak
Maion                     – anděl s panstvím nad planetou Saturn
Maktiel                   – anděl s panstvím nad stromy
Malachim                  – anděl  magie a metafyziky
Malaika                   – anděl
Malkiel                   – přináší úspěch
Maltiel                   – páteční anděl vládce v třetích nebesích,
                            učitel anděle Elijah
Mamarao                   – léčí duševní potíže
Manakel                   – anděl vodních živočichů
Manu                      – anděl osudu
Margiviel                 – anděl tváře a andělská stráž čtvrtých nebes
Marguel                   – padlý anděl(?)
Maroch                    – anděl páté hodiny dne
Mastho                    – duch klamu. On je jeden z nálad desáté hodiny
Matarel                   – anděl deště. On je jeden z vládců světa
Mathlai                   – anděl středy a vládce třetích nebes
Mebahiah                  – anděl s panstvím nad morálkou a náboženstvím
Mehiel                    – anděl chránící profesory,recníky a autory
Melakim                   – anděl dětského bezpečí
Melech                    – anděl řady sil
Melek                     – anděl
Melioth                   – jeden z devíti andělů řídících běh nebes a
                            země Melkajal                  – andělský vládce března
Memuneh                   – anděl snů
Mercury                   – anděl pokroku
Meresijm                  – anděl první hodiny dne
Meros                     – anděl deváté hodiny dne
Meriarijim                – hlavní anděl noci
Messiach                  – anděl vyvolaný vzýváním
Metatron                  – kancléř nebes, nejvyšší síla hojnosti, princ
                            velké utěšitelky. On je odpovědný za výživu
                            lidstva. On spojuje lidské a teologické. On
                            zápasil s Jakubem. Jeho ženský ekvivalent
                            je Shekinah. Jeho dvojče bratr je Sandalphon,
                            je vybavený 36 páry křídel a nesčetnýma očima.
                            On dlí v sedmých nebesech oslnivější než Slunce.
                            Metatron je považovaný za mocnější než Michael
                            nebo Gabriel. Metatron je učitel předčasně mrtvých
                            dětí v Ráji
Meshabber                 – anděl mající na starost smrt zvířat
Mibi                      – velká utěšitelka
Micah(božský plán)        – dozírá na duchovní vývoj
Michael                   – andělsky šéf podporující milosrdenství, lítost,
                            pravdu, posvěcení, požehnání, nesmrtelnost,
                            trpělivost a miluje lidstvo. Je ochranou pro dobré.
                            Anděl nespavosti. On posílí naše nálady v těžkých
                            časech
Michal                    – anděl obhajoby a božské ochrany
Midael                    – šéf nebeské armády. Anděl řady válečníků
Miel                      – anděl středy a jeden z andělů planety Merkur
Mihr                      – anděl vládnoucí měsíci září a 16.dni v měsíci.
                            Mihr dozírá nad přátelstvím a láskou
Mikael                    – anděl ovlivňující rozhodnutí panovníků
Mikhar                    – jedna z nebeských sil s panstvim nad jarními vodami
Mikiel                    – jeden z andělů  zvěrokruhu
Miniel                    – velký anděl navozující lásku v jinak chladné
                            a neochotné dívce
Miri                      – anděl hodiny
Mithra                    – svítící bůh, má 1000 uší a 10,000 očí, v nebi 
                            přiřadí spravedlivě místo duším
Mitzgitari                – anděl sedmé hodiny
Mizan                     – anděl
Moakkibat                 – anděl panských aktivit
Modiniel                  – jeden z duchů planety Mars
Monachiel                 – přináší lásku
Morael                    – anděl úcty nebo obavy. On vládne nad srpnem
                            a zářím. On má sílu dělat všechno neviditelným
Mordad                    – anděl smrti
Mqttro                    – anděl pečující o syny lidí
Mumiah                    – vládne přírodním vědám, medicíně a fyzice,
                            uděluje zdraví  a dlouhověkost, tvoří zázraky
Munkir a Nakir            – andělé ukazující utrpeni pekla
Mupiel(z úst božích)      – anděl vyvolaný pro získání dobré paměti a
                            otevřeného srdce
Murdad                    – anděl července, je někdy srovnáván  s Azraelem.
                            On oddělí duši od těla v smrti
Muriel                    – anděl měsíce června, anděl třetí hodiny dne
Mutuol                    – anděl vyvolaný  pro požehnání pera a vymítání
                            zlých duchů
Mzpopiasaiel              – vůdce andělů hněvu

N

Naadame                   – princ nad všemi anděly
Nachiel                   – anděl slunce, když je ve znamení Lva
Nafriel                   – andělská stráž
Nahaliel                  – anděl nad řekami
Nakir a Munkir            – to jsou andělé, kteří navštíví hrobku těch,
                            kdo nedávno zemřeli. Oni jsou určí, kam zesnulý
půjde – do ráje nebo pekla
Nakriel                   – jeden z početných andělských stráží
Nangriel                  – zastavuje posedlosti a nátlaky
Naophiel                  – udržuje loajalitu manželů, manželek a mileneců
Nariel                    – panuje nad poledními větry
Narsinha                  – vtělení muže-lva. On je pán hrdinství
Nathanael(dar bůh)        – Nathanael je šestý vytvořený anděl a jeden z 12 andělů
                            pomsty. On je pán nad ohněm. On je anděl šesté hodiny.
On je také jeden z 3 andělů (s Ingethal a Zeruch) s postavením
nad skrytými věcmi.
Natiel                    – anděl se silou odrazit zlo.
Ndmh                      – anděl léta
Nehinah                   – anděl vyvolaný v necromatických operacích
Nemamiah                  – posvěcený anděl strážný všech těch. On ochraňuje zvlášť ty,
                            kteří brání práva těch, kdož se nemůžou bránit sami, jako
zvířata a děti. Archanděl, hlídač admirálů, generálů.
On je také jeden z 72, kteří uchovávají mystické jméno
Shemhamphorae.
Neria                     – lampa boží, anděl.
Neriel                    – jeden z 28 andělů panujících nad 28 sídly Měsíce
Nesanel                   – spolu s anděly Meachuel a Gabril, je vyvolaný k osvobození
                            nebo k očištění od hříchu
Netoniel                  – anděl slávy a proslulosti
Netzach                   – přináší ducha kamarádství
Nisroc(svoboda)           – jeho let do nebes je symbol svobody. Zajišťuje bezpečnost při
                            cestování
Nithaiah                  – básník,  anděl řady mocí. On je vyvolaný na vyřčení názoru.
                            Má vliv na mudrce milujících mír a osamělost
Nitika                    – duch drahokamů
Noaphiel                  – anděl
Noganiel                  – může přinutit někoho, aby tě milovat
Novensiles                – devět andělů dozírajících na obnovou věcí a majících sílu
                            vládnout bleskem (Tina, Cupra, Menrva, Summanus, Vejovis,
Sethlans, Mars, Mantus and Ercle)
Nuriel                    – dává vám moc nad jinými

O

Och                       – anděl slunce. Dává  perfektní zdraví. “Princ alchymie”
Oertha                    – anděl severu a chladu
Ofaniel                   – anděl
Ohazia                    – jeden z andělských stráží třetích nebes
Olinda                    – ochránce majetku
Omael                     – anděl násobící lidstvo, zvěčňuje potomstvo a ovlivňuje
                            hmotu, možná padlý anděl
Omeliel                   – anděl pomáhající ovládat náladu
Omniel                    – anděl pamáhající zažít pocit jednoty se vším životem.
                            Modlíme se k Omnielu za zvednutí závoje iluze,že žijeme
odděleni od dalších živých bytostí.
Omophorus                 – on nese zemi na svých ramenou
Onayepheton               – jméno ducha kterým bůh pozvedne mrtvé k věčnému životu
Onzo                      – “spravedlivý anděl Boha”
Ophanim                   – termín pro řadu cherubů
Ophiel                    – anděl rozjímání a hluboké duše
Opiel                     – anděl pomáhající jednotlivcům v získání lásky
Oranir                    – šéf devíti andělů léta a efektivní proti zlému oku.
Oriares                   – anděl období zimy
Oriel(Auriel, Světlo boží)- anděl osudu. Vládce desáté hodiny dne.
Ormael                    – anděl čtvrté hodiny dne
Osael                     – cherub vyvolaný ceremoniální magií
Oseny                     – cherub vyvolaný ceremoniální magií
Osgaebial                 – vládce osmé hodiny
Otheos                    – nejsvatější anděl vyvolaný pro objevení pokladu. Otheos
                            je nějaký duch země
Ouestucati                – ženský anděl kdo přinášející mořský vítr
Oul                       – pomáhá andělu Dalquielovi v třetích nebesech
Oumriel                   – služební anděl dlící v čtvrtých nebesích

P, Q

Pagiel                    – anděl vzývání touhy
Pahaliah                  – anděl vládnoucí teologii a mravům a je jeden z andělů
                            uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
Paimonah                  – pomáhá mluvit a rozumět zvířatům
Palatinates               – kouzlo pro udělení daru neviditelnosti
Pammon                    – anděl šesté hodiny noci
Pancia                    – “nejčistší anděl” vyvolaný v ceremoniální magii
Paniel                    – andělské jméno pro oddělení zla. Také nějaká stráž severáku.
Parasiel                  – andělské jméno. Parasiel je pán pokladů. Objevuhje tajemství
                            ztracených pokladů
Paschar                   – závoj mezi naším světem a nebesy, mezi vědomím a nevědomím
Pastor                    – anděl vzývání touhy
Patha                     – anděl vyvolal v závěru svátečního dne
Patrozin                  – anděl páté hodiny noci
Patteny                   – velká utěšitelka
Penat                     – páteční anděl dlící v třetích nebesích
Pendroz                   – anděl sedmé hodiny
Permaz                    – anděl druhé hodiny noci
Pesagniyah                – dohlížející anděl jihu
Petahyah                  – má v péči severní region nebes. Jemu jsou nabídnuté modlitby
                            k vysvobození od nepřátel
Pethel                    – “nejsvatější anděl” vyvolal v magickém obřadu
Phaiar                    – anděl
Phakiel                   – on ovládá znamení Raka
Phaldor                   – anděl věštců
Phalgus                   – on je duch rozsudku a čtvrté hodiny dne
Phanuel(Raguel)           – archanděl utrpení, princ přítomnosti, anděl naděje.
                            Ztotožňuje se s Urielem a Ramielem
Pharniel                  – anděl 12 hodiny dne
Pharzuph                  – anděl tělesných potěšení
Phatiel                   – anděl páté hodiny noci
Phi-Re                    – jeden ze sedmi planetárních archandělů a hlava řady ctností
Phorlakh                  – anděl ctižádosti. Anděl země.
Phul                      – Pán Měsíce. Phul je vyvoláván jen v pondělí. Phul je nazýván
                            “Pánem sil Měsíce a nejvyšším Pánem léčivých vod.”
Pniel                     – anděl vládnoucí nad měsícem roku
Poiel                     – anděl řady knížectví. On vládne nad bohatstvím a filozofií.
                            On také je jeden z 72 andělů zvěrokruhu.
Porna                     – páteční anděl sloužící v třetích nebesích
Porosa                    – páteční anděl třetích nebes
Praxil                    – anděl druhé hodiny noci
Presnostix                – anděl šesté hodiny noci
Pruel                     – andělská stráž
Prukiel                   – anděl šarmu
Psychopompoi              – andělé doprovázející duši po tělesné smrti směrem k jejich
                            nebeskému příbytku. Michael, Eliáš a Sandalphon jsou také
považovaní za Psychopompoi.


Qaddis/Qaddisin           – dvojice andělů (s dvojčetem Irin) představovující vrchní soud nebeského dvoru
Qadosch                   – anděl
Qafsiel                   – anděl s panstvím nad Měsícem. On hlídá sedmou nebeskou síň.
                            On zahání nepřátele
Qalbam                    – jeden z početných andělských stráží
Qamiel                    – andělská stráž
Qaniel                    – andělská stráž
Královna andělů           – Panna Maria Marie, Shekinah, Pistis Sophie.
Quelamia                  – jeden ze sedmi exaltovaných trůnů, andělé dlící v prvních
                            nebesích

R

Ra’asiel                  – anděl vyvolaný v obřadu magie
Rabia                     – jeden z deseti andělů slunce
Rachel                    – anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých
                            andělů humoru a sebedůvěry
Rachiel                   – jeden z andělů lidské pohlavnosti. Jeden ze tří andělů
                            pátku
Rachmiel                  – jeden z dvou andělů slitování. Další je Raphael.
Radueriel                 – vůdce nebeských sborů, stvořitel menších andělů. Je povznesen
                            nad Metatronem. On je anděl poezie a přemýšlení. O Radurielovi se
    říká, že “z každého slova z jeho úst,  z nějaké jeho písně se narodí
anděl”. Od doby stvořitele sám má sílu a výhodu dělat to samé
Rael                      – středeční anděl dlící v třetích nebesích
Raguiel                   – anděl náboženské znalosti a duchovní víry
Rahdar                    – s pomocí jeho bratra Phakiela ovládá znamení Raka
Rahtiel                   – jeden z andělů souhvězdí
Rain                      – andělé s panstvím nad vlhkostí a deštěm. Modlíme se
                            k němu za obnovu a zlepšení
Rakhaniel                 – dává síla vůle a velká moudrost
Ramona                    – moudrý ochránce
Rampel                    – anděl s panstvím nad horami. My modlíme se k němu za vnitřní
                            sílu, stabilitu a výdrž. Když lezeme na nějakou horu nebo
jednoduše zíráme na nějakou horu, tento anděl je blízko
Raphael                   – Jeden z princů přítomnosti a vladař slunce. Tento archanděl
                            je extrémně hojivý pro všechny živé bytosti. Raphael je andělem
radosti, lásky, zázraku a přízně. On inspiruje lidstvo k prosbě
a je také ochránce cestovatelů. Raphael také dodává kuráž a
povzbuzuje vědecké objevy a znalosti. Rash                      – anděl spravedlnosti
Rashiel                   – anděl zemětřesení
Raueriel                  – anděl písně
Raziel(Galizur)           – anděl tajemství, jeden z archandělů světa, učitel Adama, hlasatel
                            božství a předpokládaný autor knihy anděla Raziel.
Hlídač původnosti a království čistých myšlenek.
Regaliel                  – pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu
Rehatiel                  – hlava sedmi andělů vládnoucí planetám
Rehel                     – anděl bojující proti nepřátelům náboženství
Rekhodiah                 – dává dobrý osud, slyší vaše přiznání, drží vaše tajemství
Remiel(milosrdenství)     – anděl lidského porozumění a osudu. Jeden ze svatých andělů
                            vedoucí duši k soudu. Také anděl pravdivých vizí
Remliel(probuzení)        – Remliel je andělský buditel, jehož cílem je přivádět vyšší
                            síly
Requiel                   – jeden z 28 andělů řízení 28 sídla Měsíce
Rhamiel                   – anděl dávájící lidskou laskavost
Rhaumel                   – páteční anděl pátých nebes
Ribbotaim                 – andělé užívaní jako triumfální vůz boha
Riehol                    – vládce znamení Štíra
Rifion                    – andělská stanice páté nebeské haly
Rigziel                   – je osmý deseti svatý Serafů
Rikbiel                   – šéf božského vozu
Rimezin                   – anděl čtvrté hodiny noci
Risnuch                   – anděl zemědělství
Rochel                    – anděl ztracených objektů
Roelhaiphar               – anděl zabráňující strašným věcem
Rorex                     – anděl působící proti síle chorob
Rosabis                   – duch kovů
Ruchiel                   – anděl jmenovaný nad větrem
Rudosor                   – anděl šesté hodiny noci
Rusvon                    – anděl držící klíče k muslimskému pozemskému ráji
Ruwano                    – velká utěšitelka vyvolaná v kouzelnickém obřadu

S

Sabbath                   –  anděl sedící na trůnu jásající nad nebesy,
                             pán soboty
Sabreael                  – anděl překonávající démona choroby
Sachiel                   – cherub, dlí v prvních nebesích. On je pondělní (nebo
                            čtvrteční nebo páteční) anděl. Anděl peněz
Sachluph                  – anděl péčující o rostliny a také druhou hodinu dne
Sagdalon                  – vládce znamení Kozoroha
Sahaqiel                  – anděl oblohy
Salilus                   – otevírá zapečetěné dveře a je jako anděl sedmé hodiny dne
Sam Hii                   – jeden z vládnoucích andělů Polárky
Samandiriel               – tento anděl drží panství nad představivostí
Samax                     – šéf andělů vzduchu a vládnoucí úterý
Sameron                   – anděl 12 hodiny dne
Sammael                   – anděl jedu, Satan, anděl smrti, vládce pátých (sedmých)
                            nebes, jeden z 7 vladařů svět, on je “velký had s 12 křídly”
Sandalphon                – původně prorok Eliáš. On je andělský princ, anděl síly a slávy,  dvojče  Metatrona. Pán nebeské písně, anděl slz a modliteb, Anděl zárodku. On je považovaný za nejvyššího v nebeském království. Spolu s archandělem
Michaelem ustavičně bojuje s princem temnoty
Sangariah                 – anděl půstu
Sangrariel                – anděl bránící vstupovat hanebným na nebesa
Sannul                    – anděl řady sil
Santanael                 – páteční anděl, dlí v třetích nebesích
Sar cha                   – doslova princ tváře
Sarafinah                 – anděl chránící boží trůn
Saraqael                  – jeden ze svatých andělů nálady
Saranana                  – anděl
Sarga                     – jeden z 5 nebeských písařů jmenovaných bohem (další 4 písař je Dabria,
                            Seleucia, Ethan (nebo Ecus) a Asiel)
Sariel(příkaz boží)       – těsně spolupracuje s Raguelem, je mu dána role rozhodčího osudu andělů,
                            kteří zbloudili z boží cesty. On je andělem znalosti, andělem smrti, a
jeden z vedoucí v nebeských armádách

Sarim                     – vedoucí nebeský anděl
Sarquamich                – anděl z třetí hodiny noci
Sasgabiel                 – anděl vyvolaný v obřadu zaříkání
Sataaran                  – duch s panstvím nad znamením Berana
Satarel                   – anděl nad skrytými věcmi
Savaniah                  – dělá všechno levitace, práce atd
Savuriel                  – andělská stráž třetích nebes
Sauriel                   – anděl smrti
Saxos                     – anděl zprostředkování
Schachlil                 – duch deváté hodiny
Schaltiel                 – anděl s panstvím nad znamením Panny
Schioel                   – anděl zákona, policie a právní ochrany
Schrewneil                – anděl vyvolaný pro získání nějaké dobré paměti a k otevření
                            srdce
Sealiah                   – anděl ovládající zemské rostlinstvo
Sealtiel                  – archanděl uctívání a uvažování a čtvrtku. Archanděl Sealtiel stojí
                            před bohem s kadidlem v ruce v ustavičném uctívání. Jeho andělská
čistota přetvoří lásku a uctívání, kterou my smrtelní poskytneme bohu.
Předpokládaný archanděl, který zastavil se Abrahama před zabitím
jeho syna Izáka jako obětí
Sebhael                   – duch pověřený knihami zaznamenávajícími dobro a zlo
Seclam                    – anděl řady sil svolal v ceremoniálním obřadu
Sedekiah                  – anděl
Sedim                     – hlídač nálady, vyvolaný v zaříkání zlých nálad
Sefoniel                  – jeden z dvou princů vládnoucích vesmíru, další je Loniel.
                            Slňuje přání a sny
Seheiah                   – anděl poskytující ochranu proti chorobě a ohni. On také
                            vládne nad dlouhověkostí
Sekel                     – ženský anděl
Selith                    – jeden ze dvou andělů  hlídajících Pannu Mariu
Serafina                  – anděl
Seraf                     – termín pro anděla, význam – ohnivý had. Jeden z andělů
                            s panstvím nad ohněm

Serapiel                  – anděl páté hodiny dne
Seraquiel                 – silný anděl seslaný v sobotu
Sereda                    – s panstvím nad středou
Seref                     – anděl přepravovující k nebesům mrtvoly
Seruf                     – anděl ohně. On je anděl, jehož jméno zvučí
Seth                      – anděl
Setheus                   – jedna z velkých nebeských síl dlící v šestých nebesích
Shahrivar                 – anděl srpna a čtvrtého dne měsíce
Shakziel                  – anděl s panstvím nad vodou
Shalgiel                  – anděl s panstvím nad sněhem
Shateiel                  – anděl mlčení
Shcachlil                 – anděl slunčních paprsků
Shekin                    – ženský aspekt stvoření. Svatý duch. Všechni kdo ji uvidí
                            se okamžitě uzdraví
Shekinah                  – ženský anděl osvobození a svobody. Je vždy blízko u lidstva
Shemeshiel                – anděl pomáhájící zastavit zneužití alkoholu
Shermuil                  – prostředník mezi modlitbami a princi sedmých nebes
Shetel                    – jeden ze tří andělů sloužících Adamovi
Shimshiel                 – andělská stráž
Shinial                   – jeden z 64 andělských dozorců u sedmi nebeských síní
Sialul                    – duch blahobytu. Anděly sedmé hodiny
Simikiel                  – anděl zničení, pomsty, potrestání
Sisera                    – duch touhy
Sitael                    – anděl k překonání protivenství. Je jeden z 72 andělů
                            zvěrokruhu, také jeden z 72 andělů nesoucích jméno
Shemhamphorae
Sizajasel                 – anděl řídící znamení Střelce
Sochodiah                 – dává vám kuráž ve věcech lásky
Sofiel                    – andělský nad záznamy duše, živých a mrtvých. Anděl
                            rostlinstva
Sohemme                   – anděl pečetě
Soluzen                   – anděl
Sopheriel                 – dává sílu číst myšlenky
Sophiel                   – hlídačové knih života a smrti
Soqed Hozi                – hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy
                            v našich životech skrz naše partnery
Sosol                     – panuje nad Štírem
Sothis                    – anděl
Sphener                   – nebeská síla vyvolaná proti démonu choroby
Splenditenes              – on nese nebesa na  zádech. On má šest tváří a úst.
                            On je také volaný monument nádhery
Ssnialiah                 – jeden z 14 velkých kouzelnických andělů
Stimulator                – anděl
Strateia                  – anděl mající sílu způsobit pád hvězd z nebes
Sui’el                    – anděl s panstvím nad zemětřeseními
Suna                      – cherub nebo seraf
Suphlatus                 – duch prachu
Sura                      – anděl koránu
Suriel                    – jako Metatron je princem přítomnosti a jako Raphael andělem
                            hojivosti. On je také nějaký laskavý anděl smrti (jeden z několika).
On je jeden z velkých archandělů. On je jedním ze sedmi andělů v
systému prvotních sil
Susabo                    – anděl cest a duch páté hodiny
Susniel                   – anděl šarmu. Jako “okouzlující” síla, je seskupený s
                            Michalem, Azriel, Shamshiel a dalšími anděly
Syth                      – anděl

T

Tablibik                  – duch fascinace a jeden z duchů páté hodiny
Tabris                    – anděl šesté hodiny, anděl svobodného rozhodování, volby a
                            alternativy
Tafel                     – anděl
Tagas                     – velký andělský princ
Taharial(Tahariel)        – anděl čistoty
Talia                     – nebeská rosa-jméno anděla
Taliahad                  – anděl vody, fyzické síly a bezpečí
Tamael                    – páteční anděl třetích nebes
Tér                       – jeden z deseti andělů doprovázejících slunce
Tariel                    – jeden ze tří andělů léta
Taroky                    – anděl času. Stojí mezi Zemí a nebesy
Tarwan                    – jeden z 10 andělů doprovázejících slunce
Tebliel                   – jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Teiaiel                   – anděl budoucnosti. On je trůn anděl
Telantes                  – anděl
Tempast                   – anděl prvního hodiny dne
Temperance                – anděl se sluncem na čele
Tepiseuth                 – anděl
Terathel                  – anděl řady panství. On “rozmnoží světlo, civilizace a
                            svobodu”
Terentia                  – andělský hlídač
Tetra                     – anděl touhy
Tharsis                   – velký anděl volby a životních rozhodnutí
Thelesis                  – jedna ze čtyři velkých svítících emanací boha
Theliel                   – andělský princ lásky
Thiel                     – anděl sloužící ve druhých nebesích ale také
                            slouží v třetích. On je vládnoucí princ středy
Thoth                     – anděl osmé hodiny noci
Tiel                      – andělská stráž
Tileion                   – anděl
Tilonas                   – anděl
Time                      – On je okřídlený se znamením slunce na čele. On lije
                            esenci života z jednoho poháru do dalšího
Tirtael                   – andělská stráž
Tixmion                   – anděl
Tomimiel                  – řídící anděl zvěrokruhu
Torquaret                 – anděl období podzimu
Trgiaob                   – on chrání divoké ptáky. Kdykoli slyšíte
                            nějakého ptáka zpívat, Trgiaob je blízko
Trsiel                    – anděl s panstvím nad řekami
Tsaphiel                  – jeden z andělů řídících Měsíc
Tual                      – anděl
Tubiel                    – anděl vyvolaný pro návrat malých ptáků k jejich majiteli.
                            Také hlava léta
Tulatu                    – jeden z osmi andělů všemohoucnosti
Turmiel                   – jeden z početných andělských stráží
Tuwahel                   – velká utěšitelka
Tzadiqel                  – archanděl
Tzadiquel                 – přináší vzpomínku na minulé životy, bývalé inkarnace a budoucí
                            životy. Pomáhá s medicínou a alchymií
Tzadkiel                  – anděl božské spravedlnosti
Tzaphqiel                 – chrání před vším zlem
Tzedeqiah                 – přináší čest, alávu a bohatství

U

Ubaviel                   – anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
Umabel                    – má panství nad fyzikou a astronomií. On je také jeden
                            z 72 andělů uchovávajících mystické jméno Shemhamphorae
Umeroz                    – anděl druhé hodiny noci
Uriel                     – anděl literatury a hudby. Uriel dávající dar tvořivého ohně
                            a sílu proroctví. největší požehnání. On je jeden z andělů
šance a záchrany
Uriron                    – anděl vyvolaný proti čarodějnictví a náhlé smrti
Urpaniel                  – andělské jméno proti zlu
Uvael                     – pondělní anděl dlící v prvních nebesích
Uwula                     – velká utěšitelka
Uzza                      – anděl
Uzziel                    – jeden z 7 andělů stojících před trůnem slávy. Je také známý
                            jako anděl milosrdenství, pod vedením lodě Metatron


V

Valoel                    – anděl s panstvím nad mírem. Modlíme se k němu za spokojenost
Vaol                      – anděl talentu a spěchu
Varcan                    – anděl s panstvím nad sluncem. On je král andělů vzduchu, rozhoduje
                            v den Páně
Vassago                   – objevuje ženské nejhlubší tajemství.  Anděl nalezení ztracených majetků
Vatale                    – princ nad všemi anděly
Veguaniel                 – anděl vládce třetí hodiny dne
Vehiel                    – anděl dávájící úspěch
Vehuel                    – on je také jeden z 72 andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
Vehuiah                   – jeden z osmi andělů plnících modlitby. On řídí první paprsky slunce
Vel                       – dlí v třetích nebesích. Středeční anděl
Venibbeth                 – anděl neviditelnosti
Verchiel                  – anděl měsíce července, vládce znamení Lva. Dává síly rozumu,
                            jazyka, učení a matematiky.
Vesta                     – hlídač posvátného ohně
Vhnori                    – jeden z dvou andělů znamení Střelce
Virtues                   – anděl lidskosti. Oni pomáhají lidem , kteříse aktivně pokoušejí
                            hýbat se světem. Tito andělé jsou zmocněni nad přirozenými silami
jako počasí  a hvězdná energie
Vohal                     – anděl síly
Voizia                    – anděl 12. hodin dne
Vraniel                   – anděl desáté hodiny noci.
Vretil                    – archanděl hlídač pokladnice posvátných knih. Říká se, že je moudřejší
                            než jiný archanděl
Vvael                     – pondělní anděl dlící v prvních nebesích

V, X, Y

Wallim                    – anděl sloužící v prvních nebesích

Weatta                    – anděl pečetě
Xexor                     – laskavý duch

Yabbashael                – jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Yahala                    – jeden z početných andělských stráží
Yahel                     – anděl otevírající zámky, dveře a tajemství
Yarashiel                 – jeden z početných andělských stráží
Yashiel                   – anděl obchodu a úspěchu v zaměstnání
Yefefiah                  – anděl
Yekahel                   – anděl
Yephiel                   – anděl šarmu proti zlu
Yrouel                    – anděl obavy, běžný anděl.
Yura                      – duch světla a deště
Yurkemi                   – anděl krupobití

 

Z

Zacharel – anděl síly
Zachriel  – anděl vládnoucí paměti
Zadkiel   – anděl útěchy, charity a jemnosti
Zafrire    – anděl ranní nálady
Zagzagel – anděl moudrosti, šéf stráží čtvrtých nebes, anděl hořícího keře. Učí nás jak poslouchat a vidět uvnitř
Zahariel  – velký anděl vyvolaný k vzdorování pokušení
Zakkiel   – anděl řízené bouře
Zalbesael- anděla s panstvím nad deštivým ročním obdobím
Zaliel      – úterní anděl dlící v pátých nebesích
Zamael   – anděl učení a pohlavních radovánek
Zavael    – anděl s panstvím nad vichřicí
Zayday   – jeden z andělů sedmi planet
Zazel      – velký anděl, zvláště efektivní pro zamilovaná zaklínání.  Spolu s andělem Asiel, může být užíván pro ochránu před náhlou smrtí
Zechiel   – přináší štěstí, harmonie a radost
Zeffar     – “duch neodvolatelné volby”. On také slouží v deváté hodině
Zehanpuryu’h – velký andělský princ, generál nebes. Je vyšší než Metatron
Zeirna    – duch churavostí a páté hodiny
Zephon  – jeden z cherubů. Gabriel poslal Zephon spolu s Ithurielem k
                            nalezení satana. Oni ho nalezli v zahradě ráje, když lákal Evu
Zeriel(bůh je má skála)   – princ řady knížectví, vládce Vah, účinný proti hlouposti mužů.
                            Ve srovnání s Urielem, on je anděl září
Zethar    – anděl nesmrtelnosti a zmatku
Zianor    – anděl
Zidkiel   – anděl
Ziquiel   – anděl komety nebo meteorů
Zizuph   – duch svátostí oltářních a osmé hodiny
Zophiel  – duch příkazů, nálady a průvodců
Zuphlas  – ochranný duch lesů, stromů a jedenácté hodiny
Zuriel     – princ řady knížectví, vládce znamení Vah. Anděl září. Může vyléčit hloupost v lidech       Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení