Plánovací porada před inkarnací? Třeba takhle…

Ráda bych vás pozvala na imaginární cestu: Budeme putovat do časů před tímto životem, do časů, kdy jste se připravovala na svůj návrat na zemi – k prožití dalšího života. Sedíte ve velké místnosti s mnoha dalšími bytostmi, z nichž všechny čekají na návrat do lidského stadia existence, aby mohly pokračovat ve svém duševním růstu. Každá z vás zkoumá předchozí život, uvědomuje si všechny poznatky, jimž jste se naučily, i ty, kterým se teprve musíte naučit, citové dovednosti, jež jste si osvojily, i ty, co jste ještě nezvládly. Hodnotíte se se soucitem, objektivitou a láskou. Nic, na co pohlížíte, není posuzováno jako dobré nebo špatné – je to prostě místo, kam jste dospěly na své duchovní cestě.

Přítomni jsou moudří učitelé, kteří vám pomáhají v pochopení některých složitějších problémů, jimž musíte čelit. S jejich pomocí sestavujete seznam prožitků, které chcete dobrovolně podstoupit ve svém příštím zrození jako lidské bytosti. Budou to prožitky vytvářející příležitosti k vašemu růstu v lepší a svobodnější duše.

Nyní hovoří ke skupině jedna z pradávných učitelek. “Jste připraveni?” Shromážděné duše pokyvují na znamení souhlasu. “Výborně. Začneme tedy s obsazováním rolí,” navrhuje učitelka.

Někdo vstane a promluví. “Zdravím vás, přátelé. Strávila jsem Svůj minulý život jako velký sobec a jsem rozhodnuta tentokrát to neopakovat. Proto chci čelit výzvě milovat někoho bezvýhradně – možná někoho, kdo na tom nebude fyzicky úplně dobře nebo bude mít nějaký problém, který budu muset tolerovat. To mě odnaučí sobeckosti a naučí službě ve prospěch druhých. Je tu někdo, kdo by této roli odpovídal?”

Vstane jiná bytost. “Ano, já! Vlastně to pro mě bude skvělá příležitost. Minulý život jsem strávila posedlostí svou krásou a fyzickou silou a úplně jsem zapomněla na vnitřní rozvoj. Rozhodla jsem se, že tentokrát nesmí nic překážet mému duchovního růstu, a proto se potřebuji naučit mít se ráda za to, jaká jsem uvnitř. Z toho důvodu budu mít ve věku třiceti let nehodu, po níž zůstanu částečně ochrnutá. Je to náročný úkol, ale jsem na něj připravená. Myslíš, že bychom se mohly dát dohromady?”

“To by bylo skvělé,” raduje se první bytost. “Co kdybychom se seznámily a vzaly se ještě před tou nehodou a já se o tebe pak budu do konce života starat?”

“Ach ano, to je ještě lepší, než jsem doufala,” výská druhá bytost. “Protože další velký problém spočívá v tom, že jsem trvala na své nezávislosti a nikdy nikoho nepotřebovala. Budu se muset naučit být na tobě absolutně závislá a ty se mi budeš muset nesobecky oddat.”

Obě bytosti se otočí k učitelce, aby jim dala svolení, a ona souhlasí. Pak tyto dvě duše přistoupí k sobě, obejmou se a přislíbí si vzájemnou lásku a pomoc v nadcházejícím životním cyklu. Ostatní duše jsou jim za svědky a tleskají na znamení obdivu a podpory

Nyní je řada na vás, abyste vstala a promluvila ke shromážděným. “Naléhavě potřebuji pomoc,” začnete. “V mnoha životech jsem se neměla dost ráda. Prožívala jsem nepěkné citové situace a nikdy jsem z nich nedokázala odejít. Tolerovala jsem všechny druhy špatného zacházení a byla tak pasivní, že jsem se nikdy neozvala. Už nedovolím, aby to pokračovalo. Vážně jsem o tom přemýšlela, a proto jsem tentokrát rozhodnuta jednou provždy své chování změnit. Potřebuji nějakou opravdovou výzvu, která by mě probudila, protože jakmile se ocitnu v lidském těle, zapomenu na to, kdo ve skutečnosti jsem.”

Všechny bytosti přikyvují. I ony vědí, jaké je to vrátit se na zem a zapomenout, proč tam vlastně přišly. Mnohé z nich mají za sebou něco podobného, co si nyní vyžaduje radikální opatření.

Jedna z velkých učitelek předstupuje před shromáždění. “Napadlo mě něco vhodného,” navrhuje. Vyvolá jméno duše sedící nedaleko vás. Okamžitě ji poznáváte. Je to někdo, koho jste kdysi milovala a naprosto mu věřila.

“Nedlužíš této duši trochu lásky?” zjišťuje učitelka.

“Ano, ctihodná,” kajícně praví. “Před několika lidskými věky to byla moje manželka a její láska mi pomohla zbavit se strašlivého pocitu viny1 kterou jsem s sebou tak dlouho vláčela. Mám u ní obrovský dluh.”

“Výborně,” pochvaluje si učitelka. “Potřebuje někoho, kdo ji přiměje k tornu, aby si konečně začala vážit sebe sama. Proto budeš v nadcházejícím životě opět její manžel. Tentokrát ale budeš bezohledný, nevěrný a krutý, dokud to už nebude moci déle snášet a odejde od tebe. Tím se jí podaří prolomit negativní cyklus z mnoha předchozích životů a už nikdy nebude sama se sebou špatně zacházet. Protože ti bezmezně důvěřuje, máš její svolení zahrát pro ni tuhle roli. Proto jsem tě vybrala. Jakmile to uděláš, tvůj dluh bude splacen a budeš žít až do konce toho života jako dobrý člověk.”

Pak se učitelka obrátí k vám. “Přijímáš?”

Vaše srdce plesá radostí, protože si uvědomujete, že konečně po mnoha pokusech v tolika životech dosáhnete zlomu! A váš drahý přítel vám přitom pomůže! Sotva dokážete vstřebat tolik vzrušení a vděčnosti.

“Ano, přijímám.” Přistoupíte k duši, jež se z velké lásky k vám rozhodla hrát tak nevděčnou roli ve vašem příštím životě.

“Slibuji, že tě nezradím,” ujišťuje vás ta bytost. “Budu se chovat tak příšerně, že budeš přinucena mít se ráda natolik, abys mě opustila.”

“Děkuji ti, drahá,” říkáte a obejmete ji.

Vesmírné shromáždění pokračuje a každá bytost souhlasí, že bude hrát určitou roli pro druhé. Jakmile byly obsazeny hlavní role na vašem seznamu, přejdete k vedlejším, dokud nevytvoříte stovky dohod se stovkami jiných duší, jež budou vašimi učiteli. Všechna tato rozhodnutí jsou činěna s velkou láskou, soucitem a odvahou. Potom se posadíte a čekáte na správný okamžik, než se narodíte do rodiny duší, jež souhlasily, že se stanou vašimi rodiči, a takto začínáte další cyklus své duchovní cesty…

Jakmile se narodíte, na všechno zapomenete.

O pětadvacet let později se seznámíte s mužem, do kterého se na první pohled zamilujete, a přestože má příšernou povahu a vy máte podezření, že stále spí se svou bývalou přítelkyní, provdáte se za něho. Vaši přátelé i rodina vás považují za blázna, i vy tajně pochybujete o svém rozhodnutí. Jaksi ale cítíte, že všechno je tak, jak má být.

Během následujících deseti let s vámi bude zacházet velice ošklivě. Přes všechny snahy změnit ho vás bude neustále týrat, až nakonec jednoho dne seberete odvahu a odejdete od něj. Slíbíte si, že už nikdy nechcete být s nikým, kdo vás nebude milovat tak, jak si zasluhujete. Tu první noc po odchodu budete sedět v maličkém bytě, osamocená, vyděšená, s uplakanýma očima, a přesto hrdá, protože budete vědět, že jste udělala správnou věc. A někde na nebesích se bude usmívat moudrá učitelka.

Dospěla jste k názoru, že mám příliš bujnou fantazii? Nebo jste připustila: “Ano, dává to smysl. Ve svém nitru cítím, že by to mohla být pravda.” Jak by se změnil váš pohled na život, kdybyste věděla, že tento scénář je pravdivý? Pohlížela byste se na své vztahy odlišně, kdybyste věděla, že jste si osobně každý z nich vybrala? Jaký byste měla dojem z lidí, které potkáváte, kdybyste si pamatovala, že každý z nich je duší, jež souhlasila hrát určitou roli ve vašem duchovním růstu?

Ukázka z knihy Tajemství života, které by každá žena měla znát

Autor: Barbara De Angelis

zdroj obrázek: google

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení