Zákony 5D

Zákon jednoty. Všichni jsme součástí jednoty a naše činy ovlivňují každou bytost ve vesmíru. Pokud lední medvěd kýchne na Antarktidě, pohne se zrnko písku na Sahaře. Energie jednoty  proniká každou buňkou a atomem. Kámen nebo rostlina obsahuje tu samou  esenci jako živočich, člověk nebo anděl. Jsme nerozdělitelní. Jednota znamená, že jsme si všichni zrcadlem.

Zákon karmy. Co dáváme, to dostáváme. Myšlenky, slova a činy, které vysíláme, jsou energie, která se k nám zpět dostává v té samé míře. Pokud se ještě musíte něčemu naučit, nebo jestli na určité úrovni chcete splácet dluh, tento dluh vám zůstane, a toto pravidlo bude  dál v činnosti. Spousta lidí už  splatila nevyřízené resty, které si přinesli do tohoto života, a proto  jsou řízeni zákonemokamžité karmy. To znamená, že pokud ráno bezmyšlenkovitě soudíte činy souseda, odpoledne bude někdo soudit vás. Vše bude vyřízeno ihned.

Zákon manifestace. Podobné přitahuje podobné. Naše myšlenky, slova a činy přitahují podobné materiální věci, lidi a zkušenosti. Jsme síla, která vytváří všechno v našem životě. Jsme síla, která nám utváří celý život. Pokud se nám nelíbí, co si do života  přitahujeme, jsme  žádáni, abychom se upřímně podívali do zrcadla. Poté musíme zvýšit  vibrace. Vyšší vibrace provedeme zvýšením vědomí. Poté, co si dané  systémy osvojíme a ovládneme je, nebudeme vtaženi do žádných nižších systémů.

Zákon reality. Prapůvodcem reality je ale duch, který onu realitu „vymýšlí“. Proto jsou právě snílci těmi pravými realisty. A „realisté“ jsou lidmi včerejška, kteří se při řízení aut – místo dopředu – dívají jen do zpětného zrcátka. Naše myšlenky jsou energie, které svými vibracemi vytvářejí události ve vnějším světě anebo je mění. Myšlenky tedy nejsou něco, co se odehrává jen v naší hlavě, nýbrž veškeré stvoření „v naší hlavě“ vzniká a stává se realitou.

Zákon odpovědnosti. Pokud převezmeme odpovědnost za své myšlenky, slova a činy, stáváme se pánem svého života. Pak jsme schopni přiměřeně reagovat na každou situaci. Zákon odpovědnosti nás učí mít rád druhé lidi, a nikoli být jeden druhým. Nejprve je třeba se od druhých oddělit, abychom se pak mohli spojit.

Zákon rezonance. Stejné přitahuje stejné a je posilováno stejným. Nestejné se navzájem odpuzuje. Silnější ovládá slabší a přizpůsobuje si je. Každý může přitahovat pouze to, co odpovídá jeho současné vibraci. Strach tedy přitahuje tedy to, čeho se bojíme. Naše chování určuje naše vztahy. Když udeříte do klávesy klavíru, rozechvějí se všechny struny, které určují vrchní tón hlavní struny, tj. které jsou homogenní. Stejně tak je každé tělo uvedeno do vibrace všemi tóny, které leží na jeho vlastní frekvenci. To ale neplatí pouze v oblasti fyzického těla, nýbrž zejména v oblasti psychického prožívání, v němž přijímáme energie, vibrace a naladění, pro něž jsme vnímaví. Tělo nebo duše tedy přijímají příbuzné vibrace a ladí se na zvuky svého okolí.

Zákon bezpodmínečné lásky. Bezpodmínečná láska znamená přijímat lidi takové, jací jsou,  bez jejich posuzování, vidění lidí bez klapek na očích. Je to  soucítění, empatie a porozumění. S tímto zákonem souvisí Zákon desetinásobného vrácení. Cokoli, co dáme od  srdce, se nám desetinásobně vrátí. Můžeme dát někomu jídlo a někdo jiný  nám dá knihu. Dáme někomu peníze a  někdo nám dá dovolenou. Můžeme  někomu pomoci a dostat náležitou péči od jiného.

Zákon záměru. Pokud vidíme věci jasně, můžeme se rozhodnout. V tomto případě jsme v souladu s univerzální energií a posouváme se ve své síle. Pokud je náš záměr čistý, nevytváříme si žádnou karmu. Jasný záměr nás vede k hladké manifestaci.

Zákon toku. Zákon toku zajišťuje, že v životě není žádná prázdnota. Protéká námi energie a my vše přijímáte. Pokud necháme jednu věc odejít, přijde na toto místo nová věc. Znamená přijímat a dávat. Je třeba se neustále přizpůsobovat tomu, co se kolem nás děje a zvolit vhodný přístup a reakci. Není na místě si udržet svou tvář a svůj způsob chování, protože tento způsob není náš, ale je to image, tedy obraz, který jsme si vytvořili na základě svých představ nebo představ druhých lidí. Je třeba se přizpůsobit. Abychom přitom zůstali sami sebou, musíme se držet své vnitřní podstaty a svých žebříčků hodnot.

Zákon hojnosti znamená myslet, mluvit a jednat tak, že vím, že jsem vždy podporován. Hojnost je žít v lásce, štěstí,  prosperitě a naplnění, což přirozeně vede ke zdraví. Hojnost je rozhodnout se, co chceme a mít jasno v tom, že si to  zasloužíme. Poté, co se otevřeme vědomí hojnosti, nám bude jedno, kolik máme peněz nebo lásky, jako korytu řeky je jedno, kolik jím protéká vody. Zákon hojnosti říká, že nám náleží veškerá hojnost života. Je to naše dědictví a je nám v každém okamžiku k dispozici. V důsledku svého chybného myšlení a nedostatečné víry však často vyvoláváme omezení svého vnitřního a vnějšího bohatství, a tím způsobíme, že se nám něčeho nedostává. Jakmile ale člověk pozná, kdo doopravdy je a přijme své duchovní dědictví, projeví se v jeho životě zákon hojnosti. Kdo tento zákon pochopí v celé šíři, nezná už žádný nedostatek.

Zákon synchronicity zajistí, že budeme ve správnou dobu na správném místě.

Zákon velkorysosti. Láska je aktivní součástí, která aktivuje Zákon velkorysosti. Velkorysost rozpouští karmu. Pokud jednáme na základě lásky a soucitu, nabízíme velkorysost. Matka vezme nemocné dítě k doktorovi  nebo léčiteli, který svou péčí nabízí dítěti velkorysost, která uvolňuje karmu dítěte. V současné době se rodí spousta léčitelů, protože v srdcích probuzených lidí je velká  vlna lásky a soucitu.

Zákon vyřčeného rozhodnutí. Pokud se jasně rozhodnete, co chcete, vypracujete prvotřídní návrh a  prezentuje ho svému objednateli, očekávající plný souhlas a podporu,  získáte vše, co potřebuje, aby mohl být tento plán realizován. Vyřčené rozhodnutí je říct vesmíru, co potřebujete a  očekávat, že to bude realizováno. Je to vědomí, že zatímco univerzální síla pracuje na jejím uskutečnění, vy jednáte, jako by bylo vaše rozhodnutí vyplněno. Pokud vyřknete rozhodnutí, pracujete jako mistr a necháte univerzální síle, aby pracovala  místo vás.

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení