Čtenářka Anička z Prahy se ptá:„Může mi někdo říci, co dělat, když se na člověka lepí zbloudilé, přivtělené duše? Jak se jich zbavit, jak se jim bránit? Zajímalo by mě také, proč vlastně  samy neodejdou za světlem tam, kam patří. A prosila bych rovněž o vysvětlení toho, co znamená pro člověka zvyšování andělské dimenze. Co s tím, když se lidské tělo dostane z páté dimenze během měsíce do jedenácté a není na to připraveno?“

S dotazem jsme se obrátili na Lenku Mohammadi,

Andělskou paní.

Proč jsou mezi námi zbloudilé duše, proč tu zůstávají?

Těch důvodů, proč některé duše neprojdou světlem k odhmotnění a zůstávají tu mezi námi, je mnoho. Jedním z nejčastějších příčin bývá křivda, kterou v sobě nesou třeba v důsledku smrti nebo z různých situací, jež prožívaly těsně před smrtí, a nestihly cosi dokončit, včetně toho, že například nemohly nějakým způsobem (přes médium) informovat pozůstalé. Dalším poměrně častým důvodem je to, že je zde drží žal pozůstalých. Také se stává, že je duše zmatená a chvíli jí trvá, než jí dojde, že je bez těla, což se často stává po nehodách. Tyto duše, jak jsem již zmínila, neprošly odhmotněním, tudíž potřebují „lidskou“ energii, stávají se z nich přivtělenci.

Jak se na člověka napojí, podle čeho si vybírají „oběť“?

Duše se spojují s aurou živého člověka, vybírají si auru vibrující podobně, jako vibrovala před smrtí ta jejich. Například duše alkoholika se připojí k alkoholikovi, kdo měl deprese, napojí se na člověka trpícího depresemi atd. Ale jsou i situace, kdy člověk je pro duši pouze „převaděč“, s tím se ve své praxi setkávám velice často. Duše se prostě připojí na člověka, který ho přenese k někomu, kdo má mimosmyslové schopnosti, dokáže tedy duši nacítit, popřípadě vyslechnout a odvést do světla, na druhý břeh.

Lze se nějak před zbloudilými dušemi chránit? Jak se jich popřípadě zbavit?

Jsem Andělská paní, tedy má rada je velice jednoduchá. Každý večer žádejte archanděla Michaela: „Michaeli, volám tě, žádám tě a prosím o odstranění všech energetických vláken, která vedou ode mě i ke mně. Žádám tě o odstranění veškeré negativní energie, která je ve mně i kolem mě, žádám tě též o vyčištění prostoru, ve kterém se nacházím nyní a nacházel jsem se za posledních 24 hodin, od veškeré negativní energie. Děkuji.“

Čtenářka se také ptala na zvyšování andělské dimenze…

Vnímám z jejího dotazu překroucené  informace, nebo otázku špatně položila, možná ji ale špatně chápu já. Dimenze je rozměr. Andělé jsou bytosti světla, které mohou být všude a vším, bytost světla nemá svůj rozměr daný. A ať je rozměr jakýkoli, nijak neovlivňuje člověka, to až spolupráce lidí s bytostí světla dokáže podpořit navýšení lidské vibrace.

V současné době k Zemi přichází z vyšších dimenzí ve vlnách pulsující energie. Právě to nás nutí nevědomé žití měnit ve vědomé. Kdo již žije život vědomý, nemá ho omezený lidským úhlem pohledu a ukotvený ve hmotě, má náhled duchovní, tedy se dobere k příčině, proč žije, co žije, a to ho vede k tomu, aby se zbavil programů, smluv, dohod minulosti, prostě všeho, co si naplánoval a co již není v souladu s jeho duší. Na základě toho a dalších faktorů se navyšuje vibrace duše a zároveň se mění i tělo fyzické – včetně DNA. Toto je proces přestupu lidstva do vyšších dimenzí. A kde teď jsme? Velice individuálně na cestě od třetí k páté dimenzi, většina lidí je nyní na úrovni čtvrté dimenze. Pokud se budeme i nadále pohybovat aktuální rychlostí, tak v páté dimenzi bude lidstvo jako celek po roce 2100. Což samozřejmě nevylučuje, že tam někteří jedinci již jsou. Nyní jdou k Zemi energie, které nás podporují až z dvanácté dimenze. Když jsem však položila dotaz zdroji informací, zda je možné, aby někdo ze žijících pozemšťanů byl pod vibrací jedenácté dimenze, bylo mi sděleno, že nikoli, neboť by jeho fyzické tělo bylo rozpuštěno. Co ale možné je, to je astrální cestování, tedy se bez těla do jedenácté dimenze může člověk podívat.

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení