Žití je vaše cesta

V dnešních dnech přichází konečné zúčtování jedné etapy. Energie sílí a také emoce se probouzejí. Mnozí budou velice zmítáni ve stavech protikladů. Jak náhle toto přijde, tak náhle vše odejde. Mnozí cítí svou proměnu. Všichni se mění. Náhle jakoby proběhla i změna fyzická. Ačkoliv určitého člověka nějakým způsobem znáte, náhle vám přijde jiný. Avšak pokud se zeptáte, jak jiný, neumíte si odpovědět. Vše je jaksi „zvláštní“.Není možné nazvat toto nějakým jiným slovem.
A tyto zvláštnosti budou pokračovat, dokonce se prohlubovat. A nebude trvat dlouho a zvláštní bude všechno kolem vás. Zvláštní v tom, že situace a vše tak,
jak to znáte, již přestane existovat. Vaše vhledy tomu napovídají již nyní, neboť spoustu informací, které dostáváte a které si uvědomujete, patří do jiného
světa. Nejsou to obyčejné věci, spíše důležité životní prožitky, uvědomění a také velice silné postřehy, vyplývající ne z vašeho vnějšího prožívání, ale z vašeho nitra, které spolupracuje s vaší duší. To vaše duše vás zásobuje těmito vizemi, neboť ona chce jít dále, avšak ne tou stejnou cestou jako dosud. Nejlépe posilněna o prožitky, souhru těla a ducha a s uvědoměním si sebe sama jak božské bytosti na této planetě, v této inkarnaci. Mnohé duše jásají v tomto období, mnohé bytosti v této inkarnaci však prožívají velice těžké období. Je zde možnost ukončení této inkarnace, avšak velké množství duší čeká na příležitost přijít do této doby a tuto možnost nedostanou. Byla to důležitá volba a pokud jste zde, tuto volbu jste učinili. Vaše duše skrze vás roste daleko rychleji v tomto čase. Vy, kteří jste stále nerozhodní, vezměte svůj život do svých rukou, probuďte sílu, kterou máte dosud v sobě uzavřenou a neobjevenou a konečně žijte. Žijte své životy, žití je vaše cesta. Nečekejte na nic. Dnes je dnes a vše, co prožíváte, přispívá k vašemu uvědomění. Tak mnoho se lidé změnili od dob válek. Je pravda, že ne všichni, avšak mnozí z vás. Země se probouzí a vy s ní. Vaší možností je přizpůsobit se změnám anebo odejít. Tyto dny přinášejí mnoho problémů. A to, co přijde, bude také problémové. Avšak vše lze zvládnout. Sami poznáte, že pohled zpět vám dá pocit klidu a pochopení, že to, co jste dnes prožili a zítra již bude minulostí, to byla vaše volba a ta nejlepší, kterou jste v daném okamžiku mohli učinit. Možností je spoustu a nemá smysl litovat svých rozhodnutí. Některá rozhodnutí se vám mohou jevit jako chybná. Avšak to je také důležitá zkušenost. Nikdo nemůže dělit rozhodnutí na dobrá a chybná. Proto myslete vždy jen na to, jak se rozhodnout tady a teď. Současná doba potřebuje přímá a jednoznačná rozhodnutí. Vše je čitelné a vše musí být rozpoznatelné. Nelze se rozhodovat napůl. Hodně síly. Vše je jak má být a v naprostém pořádku…

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení