Životní dekády- cykly

Fiery number 9 – one of the collection


V životě se střídá 9 cyklů. Vždy se vezme z datumu narození den a měsíc + rok, kdy jsem měla poslední narozeniny.

Výpočet- příklad: narození 11.4. 1959
Zajímá mě, v které dekádě je letos, proto beru rok, kdy měla naposledy narozeniny a to bylo teď v dubnu, kdy to zkoumám. Do narozenin byla v 1. roce devítiletého cyklu, nyní mi již vychází 2.:
11.4.2012 = 1+1+4+2+0+1+2 = 11=2
jsem tedy ve druhém roce devítiletého cyklu, bude trvat až do nových narozenin (do dubna 2013). Největší vliv je uprostřed období.

Další příklad narození 10.9.1970 = 1+0+9+2+0+1+1= 14=5 (narozeniny bude mít až v září, proto beru ještě loňský rok)


1. rok – časné jaro, taje sníh, připravuji půdu, zasévám semena. Nové příležitosti, plánování, návrat do škol, výcvik, kreativita, sebedůvěra. V tomto roce si můžete připadat velmi osamělí. Začínají vyvstávat problémy ve vztazích. Nové začátky, chceme si dělat věci po svém, nezávislost. Pro partnera je to velmi těžké, protože si jejich protějšek dělá vše po svém, osamostatňuje se, je odstrčený. V tomto období si musíme uvědomit, jaké ponaučení potřebuji získat. Musím se prosazovat? Je třeba víc síly nebo nezávislosti? Můžete ztratit přítele nebo zaměstnání. Začnete znovu. Ten, kdo usiloval již v minulých letech o něco, bude mít teď odměnu. Setkání s někým, kdo něco pro nás znamená.


2. Země se otepluje, pomoc semenům – péče, slunce, voda. Je třeba spolupráce, práce s lidmi, nová pouta, navazování přátelství, dobré vztahy. Podělit se o city, nesmí mít už stres, potřebuje klid. Projevovat chápavost, účast. Cítí se lépe, když jim druzí pomáhají, spolupráce. Už se nechtějí izolovat jako v 1. Jsou smíření sami se sebou.


3. Semena rostou, jaro končí. Zranitelnost, citlivost, vyjádření, vidíme a prožíváme víc. Pochyby – dokážu to? Myšlenková činorodost, potřeba uvolnit energii ve společnosti, kontakty, studium, koníčky. Pokud nebudou komunikovat, budou nedůtkliví a kritičtí, zlé sny, nespavost. Náročné činnosti, podnětné, aby byla využita mentální energie. Nutnost vyrovnat se s minulostí, nedořešenými vztahy, situacemi. Setkání se starými příbuznými, milenci, řešení starých problémů. Hodí se ke studiu.


4. Výhonky sílí, tloustnou. Kritická fáze – ujišťujeme se, zda jsou kořeny silné. Doháníme resty, formujeme sílu, stabilita, postup. Fyzicky nesmírně aktivní rok. Využít svoji energii, abychom nezašli moc daleko a nevyčerpali se. Utápění se v práci, přepracování, unáhlená rozhodnutí, narážení na překážky. V této době má velký význam pocit zajištění, úvahy o budoucnosti, lidé jsou víc doma, v rodině, nákup nemovitostí, investice. Hledají podporu, povzbuzení, mohou se cítí nejistě, pochybují o své schopnosti dosáhnout úspěch. Dívají se jen dolů a pracují. Stresy, nervy, onemocnění. Musí víc odpočívat.


5. Stromy kvetou, vábí včely, ptáky, mnoho možností, léto je tady, oslava. Obrat, osvobození od všech omezení. Změny uvnitř osoby i ve vnějších okolnostech. Je důležité pochopit, že je třeba postoupit dál. Změny vítané, lidé nemají stání, potřeba vymanit se z pravidel, návyků, ověřit si svoji soběstačnosti. Svoboda je nyní velmi důležitá. Potřeba jít do přírody, být sám a snít, ale i do společnosti. Učí nás přistupovat odpovědně ke změnám, posilovat vlastní vůli, sebekázeň. Soustředit energii v určité chvíli na jediný problém, nerozptylovat se. Rok velké inspirace, energie, pokud jdeme za určitým cílem.


6. Hojnost, dary, čas vracet, dělit se o sklizeň, konec léta. Mnoho možností voleb, zkouška odpovědnosti, kázně. Své povinnosti k rodině, přátelům, nabízení pomoci druhým. Naučit se najít rovnováhu mezi uvolněním energie a nasměrováním energie ku prospěchu rodiny a blízkých, vydávat ze sebe co nejvíc, pro sebe uchovat pár klidných chvil, jinak je člověk zatrpklý, nemocný. Je třeba cítit podporu, povzbuzení blízkých, seznamovat se s lidmi, přátelství, zamilovat se, ženit, je to číslo pro rodinu, vytvářet v ní harmonii, smiřovat. Změny v auře.


7. Přichází podzim, čas pro vděčnost, radost, uvolnění, poučení z minulosti. Změny, které se mohou dotknout bolestivě citů, změny v přátelství, v práci, v sobě, namáhavý rok. Smyslem problémů v tomto období je, abychom se vrátili k vlastnim vnitřním zdrojům, spoléhali se na sebe, uvědomit si svoji sílu. Číslo duchovna, pokroku duchovního, zabývat se otázkami, souvisejícími se životem, ponaučeními. Může se objevit nemoc nebo ztráta někoho z rodiny, přátel. Možná budeme někoho ošetřovat, projevovat soucit. Člověk zapomene na svá trápení, aby mohl pomoci druhému. Právě v tom je tajemství úspěchu, kdo se povznese nad své já, zjistí, že problémy jeho nejsou tak strašné, jak si myslel. Je třeba zabývat se druhými, jejich problémy, nabídnout podporu. Řešit trpělivě své vztahy, s pochopením, laskavostí. S touhou druhému ulehčit život. Když to dokáže, dosáhl vyšší stupeň vývoje.


8. Sklizeň, sklonek podzimu. Odměna za předchozích sedm let, úroda = kvalita toho, co bylo. Strom je silný, zralý. Čas, kdy po změnách znovu bude klid, rovnováha, síla. Záleží na tom, jak si vedl předtím. Odměna, pokud pracoval pro druhé nebo odplata, pokud byl sobec bez úcty, tolerance. Karma. Rok činorodosti, nezávislosti, dosáhne mnohého. Pokud sílu a energii využije dobře. Je třeba trpělivost, moudrost, rovnováhu. Zdraví se zlepší, vůle upevní, vyhlídky v práci se vyjasní, v lásce šťastná rovnováha. Jednejte poctivě, budete mít velký úspěch. Mějte na paměti – k laskavosti je třeba velká síla a energie. Komunikujte víc.


9. Přichází zima, doba zaorání starého, ztišení, čekáme, kdy přijde světlo.Naplnění, ukončení cyklu, pohotovost postoupit výš. Pocit, že se mu majetek, lidé vymykají z rukou, úzkost, neklid. Potíže, zmatky, uvědomit si svoji osobní odpovědnost. Mohou zanikat vztahy, stěhovat se, měnit práci, cestovat, ztratit něco velké ceny. Velká odpovědnost na sebe, za něco ve svém životě. Je třeba získávat vědomosti, poznání. Uspořádat si žebříček hodnot, osobní i duchovní rozvoj. Nejobtížnější rok, ale uprostřed období je příležitost se něco naučit a rozvíjet se. Pochopit, když projdu svůj život, ponaučení, která mi tyto roky přinesli, tím mít víc pochopení života.

Devítiletý cyklus = roční období lidského života

V polovině roku je vhodná příležitost k zamyšlení se, co nám tento rok doposud přinesl, kde je potřeba, tak říkajíc, osud popostrčit, nebo kde naopak zvolnit nebo zcela změnit nasměrování. K takovým úvahám může být užitečné následující pojednání o devítiletých cyklech v životě člověka podle jeho tzv. osudového čísla.

Článek je úryvkem z knihy Dana Millmana “ČÍSLA ŽIVOTA. Život, k němuž jste zrozeni” (www.eminent.cz). Autor v ní čtenáře zasvěčuje do uceleného systému, který je založen na prastaré pythagorejské moudrosti. Najdete v ní podrobný návod na určení vašeho čísla osudu i výklad všech třiceti sedmi životních cest.

* * *

Zákon cyklů nám připomíná, jak se kruhy a spirály času stáčejí zpátky ke svému počátku ve vzorcích a rytmech, jež se opakují donekonečna. Všude kolem sebe vidíme rytmy a cykly. Mnohé se objevují, mizí a opět se objevují, cyklí se v čase, a jak se poučujeme ze životních lekcí a stoupáme vstříc svému osudu, i jejich vzorce stoupají stále výš.

Klíč k jednomu cyklu nám nabízejí primární čísla od jedničky do devítky. S osudovým číslem se druží energie i obtíže, které si uchováváme po celý život, ovšem kromě toho zažíváme také pravidelné postupující cykly, a to prostřednictvím jejich energií. Rok, kdy jsme se narodili, se váže k hlavnímu smyslu našeho života; roku následujícího prožíváme energii dalšího vyššího čísla a tak dále až k devítce, kdy začínáme nový cyklus. A tak nejenže žijeme ve znamení svého osudového čísla, ale navíc pociťujeme mocný vliv čísel roků v rámci devítiletého cyklu našeho života a každý ten rok s sebou nese další svízele a příležitosti.

Konečný součet svého osudového čísla zjistíte součtem všech čísel data narození (den + měsíc + rok) a výsledné dvoumístné číslo opět sečtete, dostanete číslo mezi 1 až 9. Při výpočtu své pozice v devítiletém cyklu nahradíte rok narození rokem, v němž se nacházíte. V letošním roce si ke dni a měsíci svého narození připočtete číslo 6 (2+0+0+4) a nahlédnete do následující charakteristiky devítiletého cyklu:

  1. KREATIVITA A SEBEDŮVĚRA: První rok cyklu je rokem kreativity, zasévání semen, rokem novosti, rokem, kdy se v sebedůvěře otvíráme novým příležitostem. Klíčky už vyrážejí, ale dosud se ještě neprodraly hlínou ke světlu. Tohle může být období plánování i pěstování, rozhodnutí i kreslení map. Rovněž to někdy znamená návrat do škol, další výcvik v nějaké dovednosti nebo přesun na nové místo – možnost začít něco znova. V časném jaru začíná sníh teprve tát.
  2. SPOLUPRÁCE A ROVNOVÁHA: Druhý rok potřebují semena pomoc a působení ostatních faktorů – potřebují slunce, zeminu a vodu. V našem životě druhý rok znamená, že nějak pracujeme s ostatními lidmi, nacházíme své hranice a z hlediska vztahů s okolím definujeme sami sebe v rámci další práce a činnosti. Vytváříme si nová pouta, svazky a podpůrné sítě. Země se otepluje.
  3. VYJÁDŘENÍ A CITLIVOST: Třetího roku semena pronikají skrz hlínu k slunečnímu světlu; to značí čas viditelnosti a obezřetného růstu. Výhonky jsou dosud zelené a křehce zranitelné. Toto období může přinášet pocit zranitelnosti, leckdy vyvstanou pochyby: “Dokážu to?” Náš horizont se rozšiřuje – vidíme a prožíváme víc. Jaro končí.
  4. STABILITA A POSTUP: Nastává čtvrtý rok. Výhonky sílí, tloustnou a zapouštějí kořínky hlouběji do půdy. Je čas vypěstovat si stabilitu: kritická fáze – doba, kdy se ujišťujeme, že naše kořeny jsou silné. Tohle je období přezkoumávání a reflexe, období, kdy se dohánějí resty, období, kdy znovu formujeme vlastní síly a přesvědčujeme se, že jsme při přípravě nic nevynechali. Léto už čeká za rohem.
  5. SVOBODA A KÁZEŇ: V pátém roce cyklů začínají stromy kvést a vábit k sobě další život – ptáky, včely a lesní živočichy. A stejně tak je to i s naším životem: pokud byla naše práce důkladná a padla na živnou půdu, pokud jsme prostřednictvím své práce jaksepatří zužitkovali první čtyři roky, nastává pro nás nyní čas příležitostí, mnoha možností a rozhodnutí. Sad začíná nést první plody. Tohle je období oslavy. Léto je tady.
  6. PŘEDSTAVA A PŘIJETÍ: Rok šestý, to je čas vracet, podělit se o sklizeň se všemi těmi, kdo budou pojídat ovoce stromu, čas nalévat s pocitem povinnosti a vznešené představy, čas podělit se o štěstí. Nastala doba hojnosti a štědrých darů, ale také doba přijímat a uvědomovat si širší dosah toho, co je, co se má stát a co na nás čeká. Léto se chýlí ke konci.
  7. DŮVĚRA A OTEVŘENOST: Sedmý rok nastává čas pro vděčnost, protože se upamatováváme na Zdroj veškerých plodů všech stromů. Bez ohledu na cíl, k němuž směřujeme, je čas radosti a uvolnění, čas pohlédnout zpátky a poučit se z let, jež máme za sebou: tvořivý podnět roku prvního, spolupráce roku druhého, třetí rok a překonání zranitelnosti a pochyb, sbírání sil a upevňování příznačné pro rok čtvrtý, sklizeň pátého roku a šestý rok a dělení se o úrodu. K tomu se nyní přidružuje vděčnost za všechno, jelikož vidíme, jak se předchozí úkoly zasloužily o současnou chvíli. Podzim přichází.
  8. HOJNOST A MOC: Rok osmý přináší těm, kdo jsou ochotni poslouchat a sklízet úrodu, hojnou odměnu za předchozích sedm let. Úroda přímo odráží kvalitu všeho, co bylo předtím. Strom je nyní vysoký a silný, vyzrálý a cenný a je připraven na sklizeň. Podzimní listí září jako zlato, jako duha, začíná foukat vítr změny, jenž ohlašuje dny sklonku podzimu.
  9. CELISTVOST A MOUDROST: Tento rok devátý je rokem završení, tichého usebrání, jež vede k moudrosti – čas pohlédnout zpátky a pochopit, že všechny cykly končí a potom znovu začínají. Pevné připoutání k věcem tady nikdy není nic platné, jelikož všechno pomíjí; podzim skončil a nyní nastala doba, kdy je třeba zaorávat kořínky a obracet půdu, abychom na počátku dalšího jarního cyklu mohli začít pěstovat nanovo, se znovuvzkříšenou nadějí a energií; a tentokrát nový cyklus vylepšíme díky moudrosti, kterou jsme až dosud získali. Hořkosladká přítomnost zimy s sebou přináší období niterného ztišení a nehybnosti a my čekáme, až zase přijde světlo.

Když si prohlédnete cykly, asi si povšimnete, že první roky často přinášejí nějaký nový počátek a roky ve znamení devítky ještě častěji dovádějí něco ke konci. Může to odpovídat více či méně přesně, ale asi si všimnete, že mezi “prvními”, “druhými” atd. roky existuje podobnost: objevují se podobné druhy událostí nebo vlivů. Pokud si nad těmito věcmi analyticky zauvažujete, můžete začít lépe rozumět rytmům a cyklům svého života – spatříte jistou perspektivu, která vám snad napomůže, abyste vycítili, jaké tendence, energie či příležitosti před vámi vyvstanou v následujících letech.

Pozorování rytmů a vzorců našeho života má tu cenu, že pokud dokážeme synchronizovat své osobní touhy s nadosobními silami a rytmy, můžeme využít síly dobrého načasování, a jak plujeme s proudem řeky času a jemně se vylaďujeme na svět přírody, dokážeme se popovézt vpřed na hřebeni každé energetické vlny.

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení