Zuby jako zrcadlo našeho života

Možná to znáte. Čistíte si zuby pravidelně a důkladně, nejíte ani moc sladkého, a přesto máte zuby samý kaz. Váš kamarád si zuby čistí jenom na Vánoce (a ještě se tím chlubí) a má je naprosto bez chybičky. Jak je to možné?

Zubní kaz není jenom důsledkem nedostatečné hygieny ústní dutiny, jak nám snaží namluvit reklamy na zubní pasty.  Naše zuby totiž svědčí o událostech, které jsme kdysi prožili, o problémech, jež jsou v našem životě dominantní, o našich silných a slabých stránkách.

Akupunktura učí, že jazyk, nohy, ruce, obličej, oči a uši v sobě skrývají mapu celého těla. Kromě toho bere akupunktura  v úvahu celou symboliku lidské bytosti a jejího éterického dvojníka. Zuby je možno přiřadit k určitým orgánům, např. přední řezáky souvisí s ledvinami a močovým měchýřem). Zároveň zuby také souvisejí s energetickými rovinami, tedy akupunkturními meridiány. A protože každá energetická rovina odpovídá určitému duševnímu stavu, tedy určité psychické složce, je rovněž možné podle zubů sestavit psychoemocionální schéma dané osoby.

Symbolika zubů

Přední řezáky (jedničky)

Přední řezák vpravo nahoře odpovídá mužskému archetypu, symbolizuje otce, autoritu, Boha a ducha (vnitřní mužský princip v muži i ženě). Přední řezák vlevo nahoře odpovídá ženskému archetypu, symbolizuje matku, ženu a duši (vnitřní ženský princip v muži i i ženě). Tyto řezáky tedy naznačují, jak reagujeme na otce a matku a příslušné archetypy. Když se např. řezáky vzájemně překrývají, znamená to často, že v rodině hraje dominantní úlohu jeden z rodičů.

Přední dolní řezáky naznačují, jaký význam mají rodiče v každodenním životě dítěte.

A co znamená mezera  mezi předními řezáky? Lidé s touto mezerou mají obvykle potíže se sladěním ženské a mužské stránky své osobnosti. U mužů to znamená, že je ženy zároveň přitahují i odpuzují. Ženy s touto mezerou mají tendenci neustále uvádět v pochybnost muže, se kterým žijí.

Postranní řezáky (dvojky)

Vypovídají o temperamentu dané osoby a o tom, jak reaguje na archetypy. Když pravý postranní řezák vystupuje dopředu, znamená to, že má daný člověk tendenci být vepředu a že umí obhájit svou svobodu, ale zároveň je ve sporu s otcem. Stejná poloha levého postranního řezáku naznačuje konflikt s matkou. Jestliže postranní řezáky rostou přes přední, pak má převahu dítě nad rodiči nebo rodiče v jeho životě nefigurují. Pokud rostou tyto řezáky dozadu, je to příznak podřízenosti, a to buď autoritě otce nebo matky, podle toho, o který se jedná zub. Při kazu na levém postranním řezáku lze usuzovat na problémy v afektivní sféře.

Při dobré ústní hygieně znamená kaz zpravidla citový problém. Kaz vyvolává změna na úrovni fyzického těla, jejíž příčinou bývá emocionální napětí, jehož se člověk takto pokouší zbavit.

Špičáky (trojky)

Špičáky se objevují ve věku, kdy člověk nejen pohlavně dospívá, ale se rovněž začíná zajímat o sex. Pravý horní špičák symbolizuje způsob, jakým se chceme prezentovat vnějšímu světu. Levý horní špičák symbolizuje  vnitřní postoj, jaký zaujímáme vůči změnám. Pravý dolní špičák je výrazem toho, čeho chceme dosáhnout navenek. Levý dolní špičák vyjadřuje způsob, jakým vyjadřujeme své vnitřní proměny.

Špičáky mají nesmírný význam. Když jsou vytrženy, pozorujeme ihned velký pokles vitality, zvlášť po vytržení dolních špičáků. Tyto zuby by měly být vždy za všech okolností zachovány.

Přední stoličky (čtyřky)

Přední stoličky zastupují naše Já a všechny naše tužby. Pokud se dětem systematicky vytrhávají stoličky, aby se uvolnilo místo v dásni, trpí tím automaticky jejich vědomí vlastního já. Lze pak říct, že jsou násilně přeorientovány z individuálního na kolektivní systém a podrobují se autoritě, kterou v zásadě nechtějí akceptovat.

Koleno patří k částem těla, které odpovídají předním stoličkám. Nikoli náhodou symbolizuje pokleknutí podřízenost a ochotu dobrovolně sloužit nadřazené osobě.

Přední stolička vpravo nahoře prozrazuje, jak bychom se chtěli jevit navenek. Přední stolička vlevo nahoře odpovídá všem tužbám, které souvisejí s naším citovým světem a s našimi náklonnostmi.

Přední stolička vlevo dole ukazuje, jak umíme vyjadřovat svá přání ve svém bezprostředním okolí a jak jsme schopni sdělit své pocity ostatním. Přední stoličky vlevo dole  ztělesňuje realizaci našich plánů.

Zadní stoličky (pětky)

Klíčová věta pro zadní stoličky zní: “Chci tvořit.” Zde výraz tvořivé Já: děti, záliby, umělecká díla…

Zadní stolička vpravo nahoře  symbolizuje náš vyvoj ve vnějším světě, především děti a plány, které chceme uskutečnit. U žen, které prodělaly spontánní nebo umělý potrat, které ztratily dítě nebo jsou neplodné, bude tento zub s největší pravděpodobností podvyživený a zakrytý korunkou.

Zadní levá horní stolička je zcela zvláštní zub. Souvisí s karmou, tedy se všemi přirozenými vlohami, které v nás hluboko ukryty dřímou. Tento zub vyjadřuje prazákladní zaměření člověka, jež ukazuje, proč přišel na tento svět.

Zadní stolička vlevo dole ukazuje, jak dokážeme konkrétně využít ve svém životě matčiny energie. Když tento zub roste do nitra úst, pak je to většinou znamení, že je tu dominantní a potlačující matka.

Zadní stolička vpravo dole souvisí s konkrétní relizací našich plánů, zejména pak v profesní oblasti. Pronikavé změny v zaměstnání mohou tento zub ovlivnit.

Přední moláry (šestky)

Objevují se ve věku šesti až sedmi let, kdy se dítě začíná prosazovat. Tyto zuby můžeme obecně spojovat s postavením, jaké chtějí lidé zaujmout.

Přední molár vpravo nahoře ukazuje na místo, jaké bychom chtěli zaujmout vůči vnějšímu světu. Jeden mladý muž, kterému se tento zub kazil, neuspěl při závěrečných zkouškách z farmacie a musel se vzdát svých životních plánů.

Přední molár vlevo nahoře odpovídá úloze, kterou bychom rádi zaujali, abychom mohli vyjádřit své city. Přední molár vlevo dole odpovídá naší touze být milováni. Často děti mají pocit, že nejsou rodiči milovány tak, jak by být chtěly. Tento zub bývá často první, který je napaden kazem.

Přední molár vpravo dole zastupuje to, na čem obvykle budujeme svůj život: práci. Problémy při zakládání podniku nebo s realizací plánů se mohou projevit nejrůznějšími symptomy u tohoto zubu, protože v obou případech jde o jakýsi druh zrození. Tento molár totiž souvisí se smrtí a znovuzrozením. Každý začátek znamená též odumírání zastaralých struktur a zrod struktur nových.

Zadní moláry (sedmičky)

Odrážejí naše vztahy k okolnímu světu, tzn. že ukazují, jak na nás reagují naši bližní.

Pomocí zadního moláru vpravo nahoře se projevují události, které souvisí s vnějšími okolnostmi práce a každodenního života. Zadní molár vlevo nahoře ukazuje, zda žijeme v harmonickém vztahu se svými nejbližšími. Tento zub může onemocnět, když v partnerském svazku jeden zklame očekávání druhého. Spory mohou poškodit také zadní moláry dole.

Zuby moudrosti (osmičky)

V těchto zubech nachází výraz individuální energie, která souvisí s kolektivním a univerzálním vědomím. Tyto zuby představují naši schopnost splynout v dokonalém souladu s naším mystickým Já.

Dnes jsou zuby moudrosti často systematicky vytrhovány.Člověku je tak zamezováno v přístupu k silám všehomíru a znemožňováno dosáhnout spojení s univerzálním věděním.

Zdroj: Co o nás prozrazují zuby od Michele Caffin (autorka je zubní lékařka a čelistní chirurg)

Share

Odběr novinek

Přihlaste se k andělskému newsletteru a budou Vám na e-mail chodit novinky od Andělské paní.

Andělské produkty

Přihlášení